Uitleg blockchain: wat is blockchain en hoe werkt het?

Blockchain is een gedeeld gedistribueerd grootboek waarin iedere uitgevoerde transactie digitaal is ondertekend, om de authenticiteit en integriteit te waarborgen. Blockchain wordt gezien als een disruptieve technologie die de potentie heeft om vele industrieën en sectoren te gaan hervormen. Blockchainnetwerken bieden de digitale infrastructuur voor digitale betalingseenheden (de zogenaamde cryptocurrency’s) en decentrale applicaties (de zogenaamde dapps). Deze dapps worden vaak ontwikkeld in combinatie met verschillende virtuele valuta. Bekende blockchainplatformen zijn Ethereum, Augur, Everledger en Ambrosus. Sommige decentrale applicaties worden gefinancierd door middel van Initial Coin Offerings. Deze crowfunding projecten zijn specifiek gericht op de ondersteuning van startups en de ontwikkeling van dapps. De financiering gebeurt meestal aan de hand van virtuele valuta of cryptocurrency-tokens.

Blockchain technology, uitleg blockchain.

Wat is een blockchain?

Een blockchain is een gedigitaliseerde datastructuur die uitgevoerde transacties en eigendommen binnen het netwerk vertegenwoordigt. Iedere transactie binnen de blockchain wordt digitaal ondertekend om ervoor te zorgen dat iedere handeling binnen het netwerk legitiem is en te voorkomen dat kwaadwillenden met de vastgelegde informatie kunnen knoeien. De cryptografische versleuteling van al deze vastgelegde data zorgt ervoor, dat alle transacties binnen de blockchain met elkaar matchen. Ongeldige transacties worden gesignaleerd en niet geaccepteerd. Dit mechanisme zorgt voor een zeer hoog betrouwbaarheidsniveau van alle transacties en dit “ingebouwde vertrouwen”, maakt ook transacties tussen mensen die elkaar niet kennen veilig.

Nodes, uitleg blockchain.

Nodes bereiken consensus over alle transacties

Alle transacties in een blockchain worden binnen het decentrale gedistribueerde grootboek verspreid naar alle nodes (computers binnen het blockchainnetwerk) en deze nodes moeten over iedere transactie overeenstemming bereiken. Alle nodes hebben een kopie met exact dezelfde informatie over de goedgekeurde transacties en de algehele staat van het netwerk. Er moet consensus worden bereikt over alle handelingen die binnen het netwerk plaatsvinden. Voor dit geavanceerde consensusmechanisme wordt gebruikgemaakt van een zogenaamd consensusalgoritme. Met andere woorden: iedere transactie binnen het blockchainnetwerk is transparant en de nodes onderhouden als het ware de blockchain-infrastructuur.

Nodes, blockchainnetwerk.

Hoe werkt een blockchain?

Wanneer een nieuwe transactie aan de blockchain wordt aangeboden, dan moet de meerderheid van de nodes binnen het netwerk algoritmes uitvoeren, om deze transactie te evalueren en te kunnen controleren of het voorgestelde blok legitiem is. Het blok moet namelijk naadloos aansluiten op de voorgaande transacties. Als de meerderheid van de nodes overeenstemming bereikt over de geschiedenis van de desbetreffende transactie en de legitimiteit van de digitale handtekening van de uitvoerder van de transactie, dan wordt het nieuwe blok binnen het netwerk geaccepteerd en aan de andere blokken van het grootboek toegevoegd. Samen vormen deze blokken een zeer solide virtuele ketting.

Bitcoin miner, uitleg blockchain.

Hoe kan een blockchain worden gestructureerd?

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de meerderheid van de nodes geen overeenstemming bereikt over het nieuwe blok. In dat geval wordt het blok niet geaccepteerd en niet toegevoegd aan de digitale ketting. Het consensusmechanisme zorgt voor een “goeddraaiend” autonoom decentraal gedistribueerd netwerk, zonder dat daar een centrale derde partij aan te pas komt, die de geldigheid van de transacties moet controleren. Decentrale gedistribueerde grootboeken kunnen op een aantal verschillende manieren worden gestructureerd, waarbij ook de manier waarop consensus wordt bereikt over transacties en de legitimiteit van de deelnemers, soms anders is. Het meest bekende blockchainnetwerk is het Bitcoinnetwerk. Aan dit anonieme publieke grootboek kan iedereen deelnemen. Iedereen kan in principe gebruikmaken van Bitcoin’s cryptografische sleutels en ook mag iedereen Bitcoins “minen” om het netwerk te dienen. Voor de bijdrage die miners aan het netwerk leveren ontvangen zij een beloning. Het komt er simpelweg op neer dat eigenlijk iedereen een nieuw blok binnen het netwerk kan aanbrengen, zolang zij maar de juiste regels volgen.

Bitcoin

Wat is de Bitcoin blockchain?

De Bitcoin is zoals veel mensen wel weten een digitaal betaalmiddel waarmee we online kunnen betalen. Je denkt misschien dat het economische systeem dat we hebben behoorlijk goed in elkaar zit. Dat is in principe ook wel zo, maar alles wat we vandaag de dag aanschaffen gaat altijd via de bank of creditcardmaatschappijen. Uiteraard willen zij een vergoeding voor iedere transactie en die nemen zij dan ook. Ondanks de bankencrisis en de ellende die dat voor heel veel mensen met zich meebracht, gaan financiële instellingen er nog steeds vanuit, dat mensen er blindelings op vertrouwen dat banken alles goed doen.

BankGetuigen

Mensen moeten maar aannemen dat banken en creditcardmaatschappijen zorgvuldig en veilig met hun gegevens omgaan. Helaas kunnen we dat zelf niet controleren. Veel mensen hebben geprobeerd om een betalingssysteem te ontwikkelen, waarbij derde partijen zoals banken en creditcardmaatschappijen niet meer participeren. Dat werpt al direct een probleem op, want hoe zou je zonder deze instellingen kunnen bewijzen, dat je bij aanschaf van een product ook daadwerkelijk betaald hebt? Of dat je dat geld überhaupt hebt? Hoe zou je dat kunnen aantonen, zonder dat iemand daarvan kan getuigen?

Satoshi Nakamoto, the inventor of the bitcoin. His or her identity is not known. Uitleg blockchain. Satoshi Nakamoto is de uitvinder van de bitcoin. Zijn of haar identiteit is onbekend.

Satoshi Nakamoto

In 2008 kwam er een oplossing voor dit probleem. Een anonieme programmeur die schuil ging onder de naam Satoshi Nakamoto presenteerde een nieuwe technologie. Hij publiceerde een whitepaper op een populair cryptografie blog. Satoshi Nakamoto stelde een nieuw betalingssysteem voor, dat het probleem met de identificatie, min of meer oploste. Zijn voorstel hield in dat in plaats van de bank of een creditcardmaatschappij, alle transacties zouden kunnen worden opgeslagen in één decentraal grootboek. Nu worden alle handelingen nog geadministreerd in boekhoudingen. Dit zijn private boekhoudingen die anderen dus ook niet zomaar kunnen inzien. Maar wat als deze boekhouding nu eens zou worden rondgedeeld over een online netwerk, dat inzichtelijk is voor iedereen? Dat is in eerste instantie toch best wel een vreemd idee. Je doet een transactie en iedereen kan dat op hetzelfde moment ook aanschouwen. Toch is deze vorm van transparantie bezig aan een opmars.

Centralised, decentralised, distributed.

 

Leave a Reply