Businessmodellen voor de verzekeringsbranche

with Geen reacties

Dat de blockchain de potentie heeft om industrieën en branches efficiënter te maken door de invoering van hele nieuwe financiële infrastructuren en dienstverleningsprocessen, dat is inmiddels wel duidelijk. Ook voor de verzekeringsbranche biedt blockchaintechnologie tal van nieuwe mogelijkheden. Nieuwe businessmodellen en verzekeringsprocessen die worden geïntegreerd binnen de blockchain, kunnen ervoor zorgen dat het uitwisselen van informatie gemakkelijker wordt, maar ook dat fraude en oplichting tot een minimum kan worden beperkt.

Aanrijding auto's

Efficiënter claimproces en verzekeren van specifieke bedrijfsonderdelen

Het wordt mogelijk om verzekeringen aan te bieden die nog beter zijn toegesneden, op de individuele behoeften en wensen van klanten. Claimprocessen kunnen eenvoudiger en efficiënter verlopen en het ontwikkelen van verzekeringen voor specifieke bedrijfsonderdelen en niches wordt simpeler. Ook het aanbieden van parametrische verzekeringen zal eenvoudiger worden. Dergelijk verzekeringen vergoeden een gedeelte van de schade, als er bijvoorbeeld sprake is van een mislukte oogst en doen betalingen aan mensen die worden getroffen door natuurrampen. Er zijn op dit moment al een aantal startups die zich richten op de verzekeringsmarkt. Hieronder heb ik er een aantal onder de loep genomen.

businessmodellen voor verzekeringen. Man met schade aan zijn auto.

Sociale netwerksites en smart contract logica

Een van de meest opvallende autonome businessmodellen voor de verzekeringsmarkt vinden we ongetwijfeld in de vorm van Dynamis. Dynamis is een P2P smart contract en een aanvullende verzekering voor werknemers die geconfronteerd worden met plotselinge werkloosheid. Dynamis draait op de Ethereum blockchain en gebruikt de social network site LinkedIn als een reputatiesysteem. Iedereen die een verzekeringspolis wil afsluiten kan LinkedIn gebruiken om zijn of haar identiteit en arbeidssituatie te verifiëren. Werkzoekenden kunnen op LinkedIn aangeven dat zij op zoek zijn naar werk. LinkedIn wordt op deze manier gebruikt als een orakel dat goedkeuring verleent voor nieuwe verzekeringspolissen en verzekeringsclaims. Dynamis gebruikt smart contract logica om de garanties van polissen en het evalueren van gedane claims, volledig te automatiseren.

Health insurance

Hoe creëer ik een smart contract?

 

Human Intelligence Task

Het bedrijf maakt gebruik van de zogenaamde HITs (Human Intelligence Tasks). Dit proces maakt het mogelijk om automatisch aanvullende verzekeringen te verstrekken in geval van werkloosheid. Het Human Intelligence Tasks systeem stelt individuen en bedrijven in staat om het gebruik van menselijke intelligentie te coördineren, om taken uit te voeren die op dit moment nog niet kunnen worden uitgevoerd door computers. Een verzekeringsmaatschappij hoeft daardoor minder mensen in dienst te nemen, om de verzekeringspolissen te behandelen. Dit soort businessmodellen komen we nu al regelmatig tegen.

Brandend huis, brandverzekering.

Polisaanvragen worden goedgekeurd door andere polishouders

Toepassingen worden goedgekeurd in een peer-to-peer infrastructuur, waarbij andere polishouders functioneren als beoordelaar. Dit is natuurlijk iets wat nog niet echt eerder hebben gezien. Het systeem beroept zich op social media platformen zoals LinkedIn, om de andere polishouders (beoordelaars) van alle relevante informatie te voorzien. Informatie die nodig is om nieuwe polisaanvragen goed te keuren.

LinkedIn

Social network platform als orakel voor informatie over de arbeidssituatie

De premies worden opgeslagen in een zogenaamde “Decentrale Autonome Organisatie (DAO) smart contract” en worden gebruikt voor uitbetaling bij schadeclaims. Deze schadeclaims worden toegekend op basis van een verificatieproces door andere houders van een verzekeringspolis. Deze verzekeringspolishouders bepalen dan vervolgens of de claim voldoet aan de eisen voor uitbetaling en of de claim past binnen het beleid van de verzekeraar. Er wordt overgegaan tot uitbetaling na een validatieproces, waarbij het social-platform van de reclamant wordt gebruikt als een orakel, voor externe informatie over de arbeidssituatie van de reclamant.
Externe informatie

Businessmodellen van Etherisc

Een ander verzekerings-businessmodel vinden we bij startup Etherisc. Bij Etherisc staat het democratiseren van de verzekeringsmarkt centraal. Deze Duitse startup wil het afsluiten en verkopen van verzekeringen veel gemakkelijker maken, door middel van gedecentraliseerde applicaties. Decentrale businessmodellen kunnen er namelijk voor zorgen dat de kosten omlaag kunnen en er meer transparantie op de verzekeringsmarkt komt. De oprichters van dit platform hebben een jarenlange ervaring op het gebied van wiskundig onderzoek en IT-oplossingen voor grote bedrijven. Ook zijn ze lang actief geweest in de financiële sector.

VliegtuigThe Flight Delay dAPP

De businessmodellen van Etherisc zijn erop gericht om een groot gedeelte van de wereldwijde verzekeringsindustrie te transformeren. Het gaat onder andere om busisnessmodellen voor reisverzekeringen. Etherisc heeft toepassingen ontwikkeld die kunnen worden gebruikt in geval van vertragingen met vluchten. Er kunnen smart contracts worden geschreven die specifiek zijn toegepast op individuele situaties. Zo heeft Etherisc een dapp (decentrale applicatie) ontwikkeld voor de Ethereum blockchain, die kan worden aangemerkt als een parametrisch verzekeringsmodel: The Flight Delay Dapp!

Munich RE logo

Herverzekeringsrisico’s omzetten in identificatie-eenheden

De gedecentraliseerde verzekeringsmarkt waar Etherisc zich op begeeft, maakt gebruik van cyptografische identificatie-eenheden. Etherisc wil herverzekeringsrisico’s omzetten in identificatie-eenheden en deze beschikbaar maken op een wereldwijd, vrij toegankelijke verzekeringsmarkt. Met de komst van dit soort businessmodellen voor de verzekeringsmarkt, wordt de weg vrijgemaakt voor nieuwe soorten verzekeringsproducten, waarbij veiligheid voor consumenten centraal staat.

Share

SafeShare

SafeShare is een Britse startup die verzekeringsproducten ontwikkelt voor andere startups. Dit zijn veelal startups die zich richten op de deeleconomie. Eén van de startups waar SafeShare mee samenwerkt is Vrumi, een startup die kantoorruimte verhuurt. SafeShare creëert businessmodellen, waarmee eigendommen van verhuurders zoals Vrumi kunnen worden beschermd tegen verliezen, door schade en diefstal die veroorzaakt wordt door huurders. SafeShare gebruikt de blockchaintechologie om transacties te valideren en uit te voeren.
Diamant

Everledger

Everlegder is een permanent digitaal wereldwijd register, waarin allerlei zaken van waarde kunnen worden vastgelegd. Everledger begon als een blockchainplatform dat zich vooral richtte op de herkomstbepaling van diamanten, maar inmiddels registeren ze verschillende producten, zoals onder andere dure en bijzondere wijnen en andere luxe goederen. Everledger registreert bepaalde unieke digitale data en deze data wordt gekoppeld aan fysieke objecten. Als het om diamanten gaat, dan kan deze unieke digitale data bijvoorbeeld bestaan uit een serienummer, de slijpwijze, karaat, de helderheid, certificering enzovoorts. Al deze datapunten (meestal een stuk of 40), worden cryptografisch vastgelegd op een blokje binnen de blockchain.

fraude

Tegengaan van fraude

Na registratie is het mogelijk om deze diamant te volgen en te authenticeren gedurende de hele levenscyclus. Uiteraard is de herkomstbepaling van diamanten in een decentraal gedistribueerd netwerk, een goede manier om de handel in bloeddiamanten tegen te gaan. Ook verzekeraars kijken nieuwsgierig naar de businessmodellen van Everledger. Het valideren van luxe goederen op deze wijze maakt het namelijk heel eenvoudig om verzekeringsfraude tegen te gaan en onterechte verzekeringsclaims te identificeren.

Blockchain

Blockchain-initiatief B3i

Ook Nederlandse verzekeraars tasten voorzichtig de mogelijkheden af die de blockchain te bieden heeft voor de verzekeringsmarkt. Onder andere Aegon en Achmea zijn nu aan het experimenteren met businessmodellen voor de blockchain. Beide verzekeraars zijn ook lid van het blockchain-initiatief B3i, een wereldwijd consortium dat onderzoekt, hoe blockchain de dienstverlening aan consumenten sneller, maar vooral veiliger kan maken. Ook verzekeringsreuzen Allianz, Munich Re en Generali, maken onderdeel uit van B3i. Aegon en Achmea hopen door deze samenwerking een goed beeld te krijgen, van de toepasbaarheid van verschillende decentrale busisnessmodellen op de blockchain.

 

Blockchain opleidingen

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Leave a Reply