Wat is Ethereum 2.0?

met Geen reacties

De Ethereum blockchain vertegenwoordigt op dit ogenblik (april 2019) een waarde van om en nabij de 17 miljard dollar. Ethereum bereidt zich voor op de overschakeling naar Ethereum 2.0. Hierbij zal het netwerk langzaam maar zeker de transitie maken van het Proof of Work naar het Proof of Stake consensusmodel. Een nieuw voorstel van grondlegger Vitalik Buterin bevat onder andere een plan om de beloning voor de blokvalidators te verhogen. De upgrade naar Ethereum 2.0 is verreweg de grootste aanpassing aan de Ethereum blockchain tot nu toe.

 

De belangrijkste doelstellingen van de upgrade zijn:

  • Het wegnemen van een aantal obstakels die de schaalbaarheid van Ethereum belemmeren.
  • Verlaging van de kosten die nodig zijn om het netwerk veilig te kunnen exploiteren.

 

Ethereum 2.0 betekent een ander validatieproces

De integratie van het Proof of Stake consensusmodel binnen de Ethereum blockchain, zorgt ervoor dat het netwerk niet langer afhankelijk is van miners die de transactieblokken binnen het digitale ecosysteem moeten valideren. In plaats daarvan worden de blokken binnen Ethereum 2.0 gevalideerd met behulp van gebruikers die hun eigen tegoeden inzetten voor het validatieproces. Dat betekent dat de Ethereum blockchain in de toekomst kan worden gebruikt zonder de enorme energieverspilling, waarmee het “traditionele” Proof of Work gepaard gaat.

Wereldwijd netwerk, Ethereum 2.0

Beloning voor het valideren van transacties

Ethereum onderzoeker Justin Drake geeft aan dat het streefbedrag van de totale hoeveelheid opgeslagen (stacked) ETH, ongeveer zo rond de 32 miljoen ligt en een waarde vertegenwoordigt van om en nabij de 500 miljoen dollar. Op basis van die hoeveelheid opgeslagen hoeveelheid virtuele valuta zou er jaarlijks in principe zo’n 160 miljoen dollar in ETH kunnen worden uitgekeerd als beloning aan de validators, die hun bijdragen leveren aan het nieuwe Proof of Stake protocol van Ethereum 2.0. Het is dan ook erg belangrijk dat er voldoende “waarde” wordt gereserveerd om het Ethereum netwerk in de toekomst solide en veilig te houden.

Ethereum coins, Ethereum 2.0

Vormgeven van de Proof of Stake binnen Ethereum 2.0

Wanneer Ethereum afscheid neemt van PoW, dan betekent dat automatisch dat het “stimuleringsmechanisme” (het minen van blokken en de daarbij horende beloning) wegvalt. Bij PoS stellen de validators hun ETH beschikbaar voor de beveiliging van het netwerk. Daarom is het belangrijk dat de ontwikkelaars van Ethereum voor de stimulans bij PoS een financieel rendement vaststellen, dat verwant is aan een bepaalde rentestandaard. De komende jaren zal er volgens Justin Drake binnen de Ethereum community veel worden nagedacht over hoe de Proof of Stake in de toekomst het beste kan worden vormgegeven.

Ketting

Wisselwerking tussen veiligheid en winstgevendheid

Er zal vooral worden onderzocht hoe er bij Ethereum een goede verhouding kan worden gecreëerd tussen veiligheid en winstgevendheid. Collin Myers, token-strateeg bij ConsenSys, geeft aan dat verschillende ramingen laten zien dat het huidige financiële rendement voor validators van Ethereum 2.0 eigenlijk nog veel te laag is. Ook het validatieproces door middel van Proof of Stake gaat gepaard met een aantal flinke kosten zoals bijvoorbeeld computer- en onderhoudskosten. Wanneer de beloning voor validators te laag is, dan wordt het erg lastig om in de toekomst ook “kleinere” validators aan te trekken om een bijdrage te leveren aan Ethereum 2.0.

 

 

 

Decentralisatie is bepalend voor gedistribueerd vertrouwen

ConsenSys is een wereldwijd opererend bedrijf dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling van blockchaintechnologie en is al vanaf het begin af aan nauw betrokken bij het Ethereum-project. ConsenSys werkt intensief aan de infrastructuur voor gedistribueerde grootboektechnologie en de ontwikkeling van decentrale applicaties op basis van de Ethereum blockchain. Joseph Lubin, oprichter van ConsenSys, geeft aan dat gedistribueerd vertrouwen zoals dat binnen blockchain-ecosystemen is georganiseerd, voor een belangrijk deel afhankelijk is van de mate van decentralisatie. Dat betekent dat hoe meer een blockchainnetwerk is gedecentraliseerd, hoe minder kans er is op manipulatie en misbruik. Zelfs als de helft van alle nodes binnen de blockchain niet naar behoren functioneren of met slechte intenties opereren, dan kunnen de veiligheid en een juist functioneren van het netwerk, in principe nog steeds worden gewaarborgd.

Centralised, decentralised, distributed.

 

Ethereum 2.0 moet de schaalbaarheid vergroten

Een netwerk zoals Ethereum draait op duizenden nodes. Met blockhaintechnologie kunnen we erop vertrouwen dat deze netwerken veel moeilijker te manipuleren zijn dan traditionele “centrale” systemen. Wanneer iedereen in de wereld de beschikking zou hebben over een full node en zich zou verbinden aan de Ethereum blockchain, dan kan er een maximale vorm van decentralisatie worden bereikt. Een dergelijke situatie lijkt wellicht nog ver weg, maar Ethereum 2.0 focust zich voor een heel groot deel op mainstream adoptie door het verbeteren van de schaalbaarheid.

 

 

 

Casper algoritme

Het Proof of Stake algoritme Casper is één van de onderdelen van Ethereum 2.0 die ongetwijfeld gaan zorgen voor een betere schaalbaarheid en een veiliger netwerk. Ethereum is een “open” platform, waaraan in principe iedereen kan deelnemen. Gesloten blockchains (blockchains die niet voor iedereen toegankelijk zijn), zijn vatbaarder voor corruptie en manipulatie. Eigenlijk hebben gesloten (permissioned) blockchains niet zo heel veel te maken met volledig “open” ecosystemen zoals Ethereum en je kunt je dan ook afvragen of deze platformen zich wel onder de noemer blockchain zouden mogen scharen.

Nodes, blockchainnetwerk.

Kritiek op EOS

Ook ten aanzien van de EOS blockchain (op dit moment de 5de grootste digitale asset qua marktkapitalisatie) is er de nodige kritiek. Dit platform zou te veel “centrale” eigenschappen hebben en gebruikers kunnen alleen toegang krijgen tot het netwerk, door blokvalidators als tussenpersonen te gebruiken. Veel mensen vinden dat EOS zich niet zou mogen profileren als een blockchain, omdat het gedistribueerde database management-systeem niet cryptografisch zou zijn gevalideerd.

Ethereum 2.0, nodes, blockchainnetwerk

 

Een gebrek aan Byzantine Fault Tolerance

Daarnaast zou EOS kampen met een aantal complexe consensus-problemen. Er zou een gebrek zijn aan Byzantine Fault Tolerance, waardoor er een mogelijkheid bestaat om processen binnen het netwerk te manipuleren en valse transacties uit te voeren. Ook is er kritiek op het token van EOS, omdat deze gebruik zou maken van een clouddienst. Veel mensen binnen de EOS-community verwijzen deze kritiek naar het land der fabelen en zijn van mening dat deze kritiek vooral wordt geleverd door ontwikkelaars van de grote concurrent Ethereum. Met name op het gebied van de ontwikkeling van smart contracts is er tussen Ethereum en EOS een ware wapenwedloop gaande.

Project management en Initial Coin Offering.

ConsenSys zoekt investeerders voor innovatieve blockchainprojecten

Joseph Lubin was in eerste instantie van plan om 200 miljoen dollar te verzamelen onder investeerders voor nieuwe innovatieve blockchainprojecten. Echter heeft ConsenSys het jaar 2018 afgesloten met een veel lagere winst dan door velen werd verwacht. Deze lagere winstresultaten hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de inzamelingsacties van Lubin amper 21 miljoen dollar in het laatje brachten. ConsenSys verwacht in 2019 50 miljoen dollar bij elkaar te sprokkelen voor de verschillende projecten. Daarbij zal ongeveer 40 miljoen dollar afkomstig zijn van hun dienstverleningsactiviteiten en de andere 10 miljoen dollar zal worden verkregen uit de verkoop van hun software. Volgens Lubin – die waarschijnlijk de grootste individuele aandeelhouder van het Ethereum-platform is – betekent Ethereum 2.0 een geheel nieuwe strategische aanpak van blockchaintechnologie, waarbij het hele netwerk volledig zal worden geherstructureerd. Daarnaast wordt Ethereum aantrekkelijker voor de ontwikkeling van innovatieve decentrale applicaties voor de overheid en het bedrijfsleven.

DNA

DNA-databank

ConsenSys investeert volop in blockchain startups die zich toeleggen op allerlei zeer interessante decentrale applicaties voor uiteenlopende zakelijke bedrijfstoepassingen. Eén van die projecten is Genomes.io, dat blockchaintechnologie gebruikt voor een DNA-databank. Hierbij kunnen gebruikers hun DNA met elkaar delen, zonder dat zij de controle over deze gegevens aan derde partijen overlaten. Hierdoor worden gebruikers in de toekomst in staat gesteld om hun eigen DNA-informatie commercieel te exploiteren.

Aziatische boerin, thee, oogst

Delen van risico’s

Een andere interessante startup waarin ConsenSys investeert is IBISA, een P2P-project en een gedecentraliseerde marktplaats voor toepassingen binnen de agrarische sector in derde wereld landen en de verzekeringsbranche. Door het delen van bepaalde risico’s kunnen akkerbouwers in landen met verschillende klimaten hun gewassen op een veel goedkopere manier, beschermen en verzekeren dan dat nu het geval is. Hierbij maakt IBISA gebruik van satellietbeelden.

Groene energie

Distributie van écht groen energie

Ook Blok-Z is een opvallend blockchainproject dat door ConsenSys wordt ondersteund. Dit project werd begin 2018 opgezet door experts met jarenlange ervaring op het gebied van softwareontwikkeling en productmanagement. Daarnaast werd dit project ondersteund door specialisten die actief zijn binnen de energiemarkt. Steeds meer mensen wekken hun eigen duurzame energie op. Blok-Z werkt aan verschillende gedecentraliseerde businessmodelen voor de energiesector, waarbij energieproducenten, leveranciers en consumenten aan elkaar worden verbonden, binnen een geavanceerd blockchain-ecosysteem. Blockchaintechnologie maakt de distributie van échte groen energie mogelijk. Met deze toepassing kunnen consumenten de hernieuwbare energie rechtstreeks van elkaar kopen.

Zandloper, timer

Ethereum 2.0 wordt op tijd gerealiseerd

Ethereum 2.0 is een erg complex platform en de ontwikkelaars staan dan ook voor de enorme uitdaging om er een bruikbare en schaalbare blockchain van te maken. Volgens Vitalik Buterin zal de capaciteit van het Ethereum-netwerk de komende jaren sterk toenemen en zal het platform de ultieme basis bieden voor de meest uiteenlopende innovatieve blockchainprojecten. Buterin heeft er het volste vertrouwen in dat de implementatie van Ethereum 2.0 precies op schema en volgens plan kan worden gerealiseerd. Dat het vormgeven van Ethereum 2.0 niet van de ene op de andere dag zal gaan, mag inmiddels duidelijk zijn.

 

 

Bronnen:

Ethereum Foundation Blog: Latest news and announcements

Investinblockchain.com: Joseph Lubin: Ethereum will expand 1.000 times in just two years, Abhimanyu Krishnan

Thenextweb.com: EOS is not a blockchain, it’s a glorified cloud computing service, David Canellis

ConsenSys blockchain technology solutions: official announcements and press releases

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter