Wat is Ethereum?

Ethereum is een decentraal platform dat is ontwikkeld door de Ethereum Foundation, onder leiding van de Russische computerprogrammeur Vitalik Buterin Samen met een aantal andere computerwetenschappers stond hij aan de wieg van Ethereum. Onder de indruk geraakt van de in 2008 ontwikkelde bitcoin en de technologie die daar achter schuil ging, besloot hij dat er snel een platform moest komen voor gedecentraliseerde toepassingen.

The logo of Ethereum. Melting icicle. A woman in the background is looking at it. Het logo van Ethereum. Smeltende ijspegel. Een vrouw op de achtergrond kijkt ernaar.

Co-creatie

Dit project is in 2014 doormiddel van crowdfunding gefinancierd door supporters uit verschillende landen. Ethereum is een platform zonder winstoogmerk. Vitalik Buterin wilde dus dat er een tegenhanger zou komen van het bitcoinnetwerk. Dat gebeurde ook en Ethereum ontwikkelde zijn eigen blockchain. De crowdfunding werd gerealiseerd met bitcoins. De officiële start van Ethereum was in juli 2015 en werd gepresenteerd als platform voor Decentrale Autonome Organisaties (DAO) en programmeerbare transacties. Programmeerbare transacties staan ook wel bekend als “smart contracts”.

Ethereum
Hoe werkt Ethereum mining?

Smart contracts

Smart contracts zijn digitale protocollen die contracten beheren, controleren en eventueel aanpassen als dat noodzakelijk is, in verband met bijvoorbeeld overbodige clausules. Alle handelingen die verricht moeten worden – zoals de maandelijkse betaling, als het bijvoorbeeld om een huurcontract zou gaan – zijn vastgelegd. De slimme contracten zijn zo geprogrammeerd dat ze zich precies kunnen aanpassen, aan de situatie die op dat moment aan de orde is, voor die desbetreffende specifieke huurder en verhuurder.

Ethereum contracts, smart contracts. Ethereum contracten, slimme contracten.

Minder kosten

Omdat dit soort contracten zelfstandig kan functioneren, zijn de transactiekosten die normaal gesproken bij bemiddeling komen kijken, aanzienlijk lager. Wie op deze wijze een overeenkomst aangaat, heeft op dat moment geen menselijke tussenpersonen meer nodig om de deal te sluiten. Het klinkt dan misschien een beetje vreemd dat je op deze manier een verbintenis kunt aangaan met iemand, maar toch zijn de verwachtingen van dit soort autonome transacties hooggespannen. Alle contracten in de blockchain kunnen in principe gelezen worden door iedereen.

 

Ether

De digitale betalingseenheid van Ethereum is ether. De versleuteling van de transacties vindt plaats door middel van cryptocurrency, net als bij de bitcoin.

Bitvavo logo
Bij Bitvavo kun je verschillende cryptocurrency’s aanschaffen, waaronder Ether, Bitcoin en Litecoin

Disruptieve innovatie

Hoe kan een klein bedrijfje ooit wedijveren met een grote onderneming? Disruptieve technologieën zoals Ethereum zouden hier weleens voor een doorbraak kunnen gaan zorgen. Grote organisaties richten zich voornamelijk op duurzame innovatie. Dit doen zij door het verbeteren van hun producten en diensten om klanten aan te trekken, die bereid zijn om dan ook meer voor die kwaliteit te betalen. Ondertussen gaan zij vaak voorbij aan de reguliere klant. De ‘gewone’ klant die eigenlijk niets meer of minder wil, dan goede eenvoudige producten tegen een lage prijs.

 

Toeters en bellen

Hier kunnen kleine ondernemingen op inspringen. De ‘grote jongens’ blijven gefocust op de meer winstgevende klanten, maar schieten daarin dan vaak te ver door. Nog meer functies, mooiere kleuren, meer smaken, nog hipper en alle toeters en bellen die je maar kunt verzinnen. Vaak gaat het dan over extra’s waar mensen eigenlijk helemaal niet voor willen betalen. Ondertussen kan de kleine disruptieve onderneming zijn eenvoudige producten aanpassen, aan de wensen van de grote groep potentiële consumenten. Tegen de tijd dat de grote ondernemingen dat in de gaten krijgen, zijn zij al een gedeelte van de markt kwijtgeraakt aan de kleinere bedrijven.

 

Nieuwe markten

De enige manier voor grote ondernemingen om hier een stokje voor te steken is door zelf hun eigen disruptieve innovaties te lanceren. Ze zullen de innovaties dan moeten behandelen als een apart onderdeel van hun onderneming, met een ander businessmodel. Ook de groeiverwachtingen zullen ze moeten aanpassen. Disruptieve innovaties zoals de Ethereum blockchain creëren nieuwe markten en geven bestaande markten opnieuw vorm. Om groei te realiseren in een snel veranderende wereld, is disruptie eigenlijk meer noodzaak dan luxe.

 

Blockchain info. Ethereum.

 

Gedemocratiseerd vertrouwen

Vertrouwen is de belangrijkste pijler van de economie. Als dat vertrouwen er niet meer is, dan wordt het een puinzooi. Dat hebben we in 2008 en de jaren die daarop volgden wel gezien. In een gedecentraliseerde database is het nagenoeg onmogelijk om te frauderen. Dit komt het vertrouwen natuurlijk ten goede.

 

Vertrouwen in de democratie tot een dieptepunt gedaald

Transparantie en openheid kan het vertrouwen in de democratie herstellen. Gedecentraliseerde netwerken bieden hier uitkomst. In onze westerse samenlevingen vragen maar heel weinig mensen zich af of democratie eigenlijk wel de beste manier is om een samenleving te besturen. Zeker voor mensen die in een democratie geboren zijn, is deze bestuursvorm de normaalste zaak van de wereld. De laatste dertig jaar hebben politicologen geconstateerd dat steeds minder mensen gaan stemmen en dat het vertrouwen in de democratie tot een dieptepunt is gedaald.

Introducing Ethereum en Solidity.

Koop bij bol.com

 

Kloof tussen politiek en de burger

De mensen die over het algemeen het minste gaan stemmen, zijn juist de mensen die bij verkiezingen het een en ander te winnen hebben. Denk maar aan werkzoekenden, kansarmen, minderheden en gehandicapten. De economische crisis heeft het democratisch vertrouwen van de burger in de politiek en democratische instellingen een flinke optater gegeven. Een onderzoek dat in 2012 werd uitgevoerd door de Europese Commissie heeft uitgewezen dat 89 procent van de Europese bevolking vindt, dat er een snelgroeiende kloof is tussen de opvattingen van de beleidsmakers en de overtuigingen, gevoelens en oordelen van de bevolking.

 

Oorzaak wantrouwen

Steeds meer mensen beginnen te begrijpen dat ze wel overheden kunnen veranderen, maar dat veranderen van “het beleid” een heel ander verhaal is. Hoe is het mogelijk dat in een samenleving zoals die in Europa – waar we in principe “vrijer” zijn dan ooit tevoren – het vertrouwen in de politiek zo is gedaald? We hebben veel meer rechten, we kunnen overal naartoe reizen en we hebben toegang tot alle informatie die we maar willen hebben. En toch is het met het vertrouwen erg slecht gesteld. Waar is het dan precies fout gegaan in al die jaren van democratie?

Vitalik Buterin geeft uitleg over het Ethereum Blockchain Protocol tijdens een lezing. Een conferentiescherm op de achtergrond.
Vitalik Buterin geeft een lezing over het Ethereum Blockchain Protocol

Culturele en sociale revolutie

Waarschijnlijk komt dat door een aantal revoluties die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden. De eerste was de culturele en sociale revolutie aan het eind van de jaren zestig. Hippies en mensenrechtenbewegingen die het individu in het centrum van de politiek plaatsten. Er ontstond een situatie waarbij mensen een zelfstandige levenshouding nastreefde en zich niet langer wilden aanpassen aan de samenleving of aan de tot dan toe geldende normen en waarden. De “eigen ik” stond voor veel mensen vanaf dat moment centraal.

 

Gezamenlijke doelstelling

Eind jaren tachtig kwam er een eind aan het communisme in Oost-Europa en daarmee ook aan de koude oorlog. Dit was het begin van de globalisering. Met de komst van internet in de jaren negentig kregen mensen individueel nog meer vrijheid en macht. De manier waarop wij nu overal ter wereld met elkaar kunnen communiceren, heeft natuurlijk alle verwachtingen overtroffen. De culturele en sociale revoluties uit de jaren zestig en zeventig, hebben in feite een einde gemaakt aan “een gezamenlijke doelstelling”. Daarom is het nu zo verschrikkelijk moeilijk om mensen te interesseren voor politiek. De bevolking van vandaag de dag is eigenlijk alleen nog maar geïnteresseerd in zaken, die ervoor zorgen dat zij er zelf persoonlijk beter van worden.

 

Ongelijkheid tussen mensen

De verregaande commercialisering van de jaren tachtig zorgde voor een enorme toename van ongelijkheid tussen mensen. En hier wringt de schoen. De verspreiding van de democratie in de jaren zeventig ging namelijk altijd vergezeld van de strijd tegen ongelijkheid. Het frappante is dan ook dat tegenwoordig geldt: hoe democratischer onze samenlevingen worden, hoe groter de ongelijkheid tussen mensen wordt.

 

 

Polarisatie

Waar de verspreiding van democratie dus gepaard ging met de strijd tegen ongelijkheid, gaat de verspreiding van democratie vandaag de dag gepaard met alsmaar groeiende tegenstellingen. De huidige maatschappij is tot op het bot gepolariseerd. Sommige mensen durven soms al de vergelijking te maken met de jaren dertig van de vorige eeuw. Daar zitten we dus niet meer op te wachten. Internet heeft iedereen op deze wereld met elkaar verbonden, maar we weten ook dat internet zijn eigen “politieke getto’s” heeft gecreëerd. Hierdoor kunnen mensen hun hele leven bij een en dezelfde politieke community aangesloten blijven. Dat maakt het dus veel lastiger om nog mensen te begrijpen die anders zijn en denken dan jij.

 

Neurowetenschap

Iedereen heeft zijn mond vol van hoe eenvoudig het dankzij internet is geworden om met elkaar samen te werken. Echter hebben we ook gezien welke invloed internet heeft gehad op de Amerikaanse politiek. Een revolutie die op dit moment aan de gang is, heeft te maken met onderzoek naar de hersenen en de manier waarop mensen beslissingen nemen. Er worden momenteel technologieën ontwikkelt door neurowetenschappers die het mogelijk maken, om in de toekomst de emoties van mensen te kunnen manipuleren. In hoeverre mensen dan bijvoorbeeld tijdens verkiezingen beïnvloedbaar zullen zijn, blijft natuurlijk koffiedik kijken. Dit is echt geen hocus pocus, maar dergelijke technologieën zullen binnen een aantal jaren ook daadwerkelijk bestaan.

 

Digitale revoluties

Revoluties van vandaag dragen ook vaak geen naam meer. Afgezien dan van bepaalde politieke omwentelingen in sommige landen, zoals de Arabische Lente. Vroeger kregen revoluties echte “stempels”: communisme, kapitalisme, liberalisme, socialisme, nationaal-socialisme, de Seksuele Revolutie, de Iraanse Revolutie, de Groene Revolutie, de Franse Revolutie, de Fluwelen Revolutie en de Jasmijnrevolutie. Als het vandaag de dag over revoluties gaat, dan bedoelt men steeds vaker een revolutie op het gebied van digitalisering en social media. De Facebook-revoluties en de Twitter-revoluties zijn daar voorbeelden van. De inhoud van die revoluties doet er eigenlijk niet eens meer toe.

 

Managen van wantrouwen

Democratisch vertrouwen kan hersteld worden door het vergroten van de transparantie van de politiek. De combinatie van actieve burgers, nieuwe technologieën en transparantere wetgeving zal het vertrouwen zonder meer vergroten. Ethereum en de blockchain kunnen hier een wezenlijk verschil maken. Blockchaintechnologie maakt het moeilijker voor overheden om te liegen, te stelen en zelfs te moorden. Transparantie draait niet om het herstellen van het vertrouwen in de politiek, maar transparantie is eigenlijk het “managen” van het wantrouwen, dat er bij de burgers ten opzichte van democratische instellingen heerst.Distributed trust and Ethereum. Gedistribueerd vertrouwen en Ethereum.

Big Brother

Als er politiek gezien dus sprake is van het “managen” van wantrouwen, dan ontstaat er een situatie die je misschien nog wel het beste zou kunnen omschrijven als de tegenhanger van George Orwell’s 1984. In dit geval is het namelijk niet Big Brother die je in de gaten houdt, maar zijn wij met z’n allen de Big Brother’s die de politiek in de gaten houden. Maar is dit de juiste benadering van een “vrije samenleving”? Stel je eens voor dat een beschaafde en getalenteerde politicus een gooi wil doen naar het premierschap. Een zeer belangrijk element van een democratie behelst het feit dat iedereen vrij is, om tijdens zijn of haar leven van mening te kunnen veranderen. Over welke onderwerpen dan ook. Meningen kunnen tijdens ons leven natuurlijk continu veranderen onder invloed van nieuwe informatie en discussies.

 

Consistentie of gezond verstand

Door de komende technologieën wordt het mogelijk om alle uitspraken en opvattingen die ooit door een politicus zijn gedaan te achterhalen. Het grote gevaar hiervan is dat politici bepaalde opvattingen zoveel mogelijk zullen verkondigen, benadrukken en herhalen. Ook als die opvattingen niet deugen of zelfs ronduit fout zijn. Consistentie wordt in de toekomst namelijk veel belangrijker dan gezond verstand. Dat zou dus kunnen gaan betekenen dat politici voortaan gekozen worden, op basis van opvattingen en standpunten die zij jaren geleden hadden.

 

Potlood en stemcomputer

Meer transparantie kan tegelijkertijd ook zorgen voor minder transparantie. Dit klinkt natuurlijk tegenstrijdig, maar meer openheid zal politici en overheden automatisch bewegen tot het toepassen van “selectieve transparantie”. Ze zullen zelf proberen om alleen die informatie met het publiek te delen, waarvan zijzelf vinden dat die het publieke belang dient. Stemmen tijdens verkiezingen gebeurt op dit moment op twee manieren. Met het potlood of met de omstreden stemcomputer. Als we met het potlood stemmen dan worden de stemmen handmatig geteld door personen die door de autoriteiten zijn aangewezen. Als we stemmen met de stemcomputer dan gaat dat via servers van bedrijven. Wat er precies met deze stemmen gebeurt is niet goed duidelijk.

Twee mannen drijven handel met elkaar. Ze handelen via een decentraal gedistribueerd blockchainnetwerk. In het midden staan drie gebouwen. Boven de gebouwen staat: No central control. Onder de gebouwen staat ICANN, de afkorting van Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Daarnaast staat FED, de afkorting van Federal Reserve.

Verkiezingsfraude

Ethereum blockchain maakt het mogelijk voor iedereen om alle stemmen van ieder individu te tellen. Het is namelijk een open decentraal en gedistribueerd grootboek. Het wordt hierdoor onmogelijk om verkiezingsfraude te plegen, op welke manier dan ook. Alle data binnen het blockchainnetwerk is voor iedereen zichtbaar in “real time”. Dat is natuurlijk een enorme verandering, want traditioneel gezien is het onmogelijk om democratie te bedrijven, zonder dat daar een centrale partij aan te pas komt.

 

Bestrijden van corruptie

Een open source-situatie zoals bij Ethereum creëert een systeem, dat volledig ontdaan is van iedere corrupte factor, binnen het democratische proces. Dankzij de Ethereum blockchain kan ik mijn vertrouwen dus geven aan mensen die ik ken, aan vrienden of aan collega’s en zelfs aan politici, maar ik bepaal zelf wie ik vertrouw ten aanzien van bepaalde onderwerpen.

 

Democratie is altijd in beweging

Het draait om een “beslissing” binnen het blockchainnetwerk. Er wordt een smart contract opgesteld tussen twee partijen. Een overeenkomst waarin je bijvoorbeeld vastlegt dat iemand (een persoon die jij wilt machtigen) voor jouw mag stemmen ten aanzien van bepaalde onderwerpen. Onderwerpen die jij zelf gekozen hebt. Democratie is eigenlijk nooit echt af. Het is nooit compleet. Als democratie namelijk compleet zou zijn, dan zou het een absolute ideologie zijn. Een ideologie zoals iedere andere ideologie die je maar kunt bedenken. Democratie is nu juist die ene uitzondering, die voor iedereen gelijke kansen “tracht” te bewerkstelligen. Daarom is democratie altijd in beweging.

 

Klimaatverandering

Wat is die democratie dan nu precies waard in de 21ste eeuw, waarin we te maken hebben (en zeer zeker nog krijgen) met zeer ernstige milieuproblematiek, zoals de klimaatverandering? Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar Ethereum opent geheel nieuwe dienstbare mogelijkheden, waar we nooit eerder over hadden durven dromen.Bleu Ethereum logo. Blauw Ethereum logo.

 

Ethereum democratiseert transacties

De Ethereum blockchain is dus een netwerk dat transacties democratiseert, op dezelfde wijze als dat internet informatie heeft gedemocratiseerd. Het grote verschil tussen een transacties en informatie is echter dat een transactie – in tegenstelling tot informatie – ook vertrouwen in zich draagt. En dat vertrouwen is dé fundering voor ieder orgaan in de wereld. Ethereum maakt het mogelijk om door middel van software en codering, geheel nieuwe instituten en instellingen op te richten. Ethereum herdefinieert de aard van bestaande wetgeving.

 

Online identificatie

In onze huidige maatschappij zijn we gewend aan een centrale identiteit. Onze overheden geven paspoorten uit waarmee we ons kunnen identificeren. Zo kunnen we reizen van het ene land naar het andere. Steeds vaker is onze identiteit gekoppeld aan wachtwoorden om onszelf te kunnen identificeren. Sommige mensen hebben wel honderd verschillende wachtwoorden om van online diensten gebruik te kunnen maken. Onze data, onze identiteit en alle andere gevoelige persoonlijke informatie, zijn verspreid en opgeslagen bij een aantal zeer grote ondernemingen. De bekendste daarvan zijn Google en Facebook.

 

Politiek activisme

Ethereum biedt een nieuwe manier van online authenticatie en persoonlijke autonomie. In sommige landen is het erg belangrijk om online anoniem te blijven, zeker als het gaat om politiek activisme. De kans dat mensen op een zwarte lijst van bepaalde regimes terechtkomen, na het doen van bepaalde uitlatingen over hun politieke voorkeuren, is met het huidige internet erg groot. In plaats van dat we “een geheim”, gevoelige informatie of een wachtwoord op een server achterlaten van organisaties die we niet eens kennen, kunnen we die informatie of dat wachtwoord veel beter opslaan in onze eigen digitale apparaten. Apparaten die we dagelijks gebruiken en dichtbij ons dragen, zoals onze smartphone of computer. Ethereum maakt dit mogelijk.

 

Het internet der dingen

Ethereum kan worden gekoppeld aan allerlei soorten apparaten. Aan koelkasten, koffiezetapparaten, smart-tv’s, wasmachines, zelfrijdende auto’s en ga zo maar door. Ethereum maakt toepassingen waardoor de blockchain ook voor leken toegankelijk en begrijpelijk wordt. Tegen 2020 zullen er zo’n 50 miljard apparaten online zijn. Apparaten die informatie uitzenden, ontvangen en instructies uitvoeren. Voordat de grote meerderheid van de bevolking het internet der dingen heeft omarmd, zouden de kosten ervan weleens flink op kunnen lopen. Het gaat dan voornamelijk om kosten die gemaakt moeten worden om alle processen op betrouwbare en veilige manier te laten verlopen. Ethereum blockchain biedt hiervoor het perfecte platform. De technologie kan worden gebruikt voor het lokaliseren van miljarden decentrale slimme apparaten, het uitvoeren van transacties en de coördinatie tussen alle apparatuur. The internet of things in combinatie met de blockchain zorgt voor een flexibele digitale infrastructuur. De kosten voor fabrikanten kunnen dan enorm omlaag.

Ethereum, connected with all kind of objects. The internet of things. Ethereum, verbonden met verschillende apparaten. Het internet der dingen.

 

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen omtrent Ethereum en de blockchain? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Leave a Reply