Wat is Ethereum?

Ethereum is een decentraal platform dat is ontwikkeld door de Ethereum Foundation, onder leiding van de Russische computerprogrammeur Vitalik Buterin Samen met een aantal andere computerwetenschappers stond hij aan de wieg van Ethereum. Onder de indruk geraakt van de in 2008 ontwikkelde bitcoin en de technologie die daar achter schuil ging, besloot hij dat er snel een platform moest komen voor gedecentraliseerde toepassingen.

The logo of Ethereum. Melting icicle. A woman in the background is looking at it. Het logo van Ethereum. Smeltende ijspegel. Een vrouw op de achtergrond kijkt ernaar.

Co-creatie

Dit project is in 2014 doormiddel van crowdfunding gefinancierd door supporters uit verschillende landen. Ethereum is een platform zonder winstoogmerk. Vitalik Buterin wilde dus dat er een tegenhanger zou komen van het bitcoinnetwerk. Dat gebeurde ook en Ethereum ontwikkelde zijn eigen blockchain. De crowdfunding werd gerealiseerd met bitcoins. De officiële start van Ethereum was in juli 2015 en werd gepresenteerd als platform voor Decentrale Autonome Organisaties (DAO) en programmeerbare transacties. Programmeerbare transacties staan ook wel bekend als “smart contracts”.

Ethereum
Hoe werkt Ethereum mining?

Smart contracts

Smart contracts zijn digitale protocollen die contracten beheren, controleren en eventueel aanpassen als dat noodzakelijk is, in verband met bijvoorbeeld overbodige clausules. Alle handelingen die verricht moeten worden – zoals de maandelijkse betaling, als het bijvoorbeeld om een huurcontract zou gaan – zijn vastgelegd. De slimme contracten zijn zo geprogrammeerd dat ze zich precies kunnen aanpassen, aan de situatie die op dat moment aan de orde is, voor die desbetreffende specifieke huurder en verhuurder.

Ethereum contracts, smart contracts. Ethereum contracten, slimme contracten.

Minder kosten

Omdat dit soort contracten zelfstandig kan functioneren, zijn de transactiekosten die normaal gesproken bij bemiddeling komen kijken, aanzienlijk lager. Wie op deze wijze een overeenkomst aangaat, heeft op dat moment geen menselijke tussenpersonen meer nodig om de deal te sluiten. Het klinkt dan misschien een beetje vreemd dat je op deze manier een verbintenis kunt aangaan met iemand, maar toch zijn de verwachtingen van dit soort autonome transacties hooggespannen. Alle contracten in de blockchain kunnen in principe gelezen worden door iedereen.

 

Ether

De digitale betalingseenheid van Ethereum is ether. De versleuteling van de transacties vindt plaats door middel van cryptocurrency, net als bij de bitcoin.

Bitvavo logo
Bij Bitvavo kun je verschillende cryptocurrency’s aanschaffen, waaronder Ether, Bitcoin en Litecoin

Disruptieve innovatie

Hoe kan een klein bedrijfje ooit wedijveren met een grote onderneming? Disruptieve technologieën zoals Ethereum zouden hier weleens voor een doorbraak kunnen gaan zorgen. Grote organisaties richten zich voornamelijk op duurzame innovatie. Dit doen zij door het verbeteren van hun producten en diensten om klanten aan te trekken, die bereid zijn om dan ook meer voor die kwaliteit te betalen. Ondertussen gaan zij vaak voorbij aan de reguliere klant. De ‘gewone’ klant die eigenlijk niets meer of minder wil, dan goede eenvoudige producten tegen een lage prijs.

 

Toeters en bellen

Hier kunnen kleine ondernemingen op inspringen. De ‘grote jongens’ blijven gefocust op de meer winstgevende klanten, maar schieten daarin dan vaak te ver door. Nog meer functies, mooiere kleuren, meer smaken, nog hipper en alle toeters en bellen die je maar kunt verzinnen. Vaak gaat het dan over extra’s waar mensen eigenlijk helemaal niet voor willen betalen. Ondertussen kan de kleine disruptieve onderneming zijn eenvoudige producten aanpassen, aan de wensen van de grote groep potentiële consumenten. Tegen de tijd dat de grote ondernemingen dat in de gaten krijgen, zijn zij al een gedeelte van de markt kwijtgeraakt aan de kleinere bedrijven.

 

Nieuwe markten

De enige manier voor grote ondernemingen om hier een stokje voor te steken is door zelf hun eigen disruptieve innovaties te lanceren. Ze zullen de innovaties dan moeten behandelen als een apart onderdeel van hun onderneming, met een ander businessmodel. Ook de groeiverwachtingen zullen ze moeten aanpassen. Disruptieve innovaties zoals de Ethereum blockchain creëren nieuwe markten en geven bestaande markten opnieuw vorm. Om groei te realiseren in een snel veranderende wereld, is disruptie eigenlijk meer noodzaak dan luxe.

 

Blockchain info. Ethereum.

 

Gedemocratiseerd vertrouwen

Vertrouwen is de belangrijkste pijler van de economie. Als dat vertrouwen er niet meer is, dan wordt het een puinzooi. Dat hebben we in 2008 en de jaren die daarop volgden wel gezien. In een gedecentraliseerde database is het nagenoeg onmogelijk om te frauderen. Dit komt het vertrouwen natuurlijk ten goede.

 

Vertrouwen in de democratie tot een dieptepunt gedaald

Transparantie en openheid kan het vertrouwen in de democratie herstellen. Gedecentraliseerde netwerken bieden hier uitkomst. In onze westerse samenlevingen vragen maar heel weinig mensen zich af of democratie eigenlijk wel de beste manier is om een samenleving te besturen. Zeker voor mensen die in een democratie geboren zijn, is deze bestuursvorm de normaalste zaak van de wereld. De laatste dertig jaar hebben politicologen geconstateerd dat steeds minder mensen gaan stemmen en dat het vertrouwen in de democratie tot een dieptepunt is gedaald.

Introducing Ethereum en Solidity.

Koop bij bol.com

 

Kloof tussen politiek en de burger

De mensen die over het algemeen het minste gaan stemmen, zijn juist de mensen die bij verkiezingen het een en ander te winnen hebben. Denk maar aan werkzoekenden, kansarmen, minderheden en gehandicapten. De economische crisis heeft het democratisch vertrouwen van de burger in de politiek en democratische instellingen een flinke optater gegeven. Een onderzoek dat in 2012 werd uitgevoerd door de Europese Commissie heeft uitgewezen dat 89 procent van de Europese bevolking vindt, dat er een snelgroeiende kloof is tussen de opvattingen van de beleidsmakers en de overtuigingen, gevoelens en oordelen van de bevolking.

 

Oorzaak wantrouwen

Steeds meer mensen beginnen te begrijpen dat ze wel overheden kunnen veranderen, maar dat veranderen van “het beleid” een heel ander verhaal is. Hoe is het mogelijk dat in een samenleving zoals die in Europa – waar we in principe “vrijer” zijn dan ooit tevoren – het vertrouwen in de politiek zo is gedaald? We hebben veel meer rechten, we kunnen overal naartoe reizen en we hebben toegang tot alle informatie die we maar willen hebben. En toch is het met het vertrouwen erg slecht gesteld. Waar is het dan precies fout gegaan in al die jaren van democratie?

Vitalik Buterin geeft uitleg over het Ethereum Blockchain Protocol tijdens een lezing. Een conferentiescherm op de achtergrond.
Vitalik Buterin geeft een lezing over het Ethereum Blockchain Protocol

Culturele en sociale revolutie

Waarschijnlijk komt dat door een aantal revoluties die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden. De eerste was de culturele en sociale revolutie aan het eind van de jaren zestig. Hippies en mensenrechtenbewegingen die het individu in het centrum van de politiek plaatsten. Er ontstond een situatie waarbij mensen een zelfstandige levenshouding nastreefde en zich niet langer wilden aanpassen aan de samenleving of aan de tot dan toe geldende normen en waarden. De “eigen ik” stond voor veel mensen vanaf dat moment centraal.

 

Gezamenlijke doelstelling

Eind jaren tachtig kwam er een eind aan het communisme in Oost-Europa en daarmee ook aan de koude oorlog. Dit was het begin van de globalisering. Met de komst van internet in de jaren negentig kregen mensen individueel nog meer vrijheid en macht. De manier waarop wij nu overal ter wereld met elkaar kunnen communiceren, heeft natuurlijk alle verwachtingen overtroffen. De culturele en sociale revoluties uit de jaren zestig en zeventig, hebben in feite een einde gemaakt aan “een gezamenlijke doelstelling”. Daarom is het nu zo verschrikkelijk moeilijk om mensen te interesseren voor politiek. De bevolking van vandaag de dag is eigenlijk alleen nog maar geïnteresseerd in zaken, die ervoor zorgen dat zij er zelf persoonlijk beter van worden.

 

Ongelijkheid tussen mensen

De verregaande commercialisering van de jaren tachtig zorgde voor een enorme toename van ongelijkheid tussen mensen. En hier wringt de schoen. De verspreiding van de democratie in de jaren zeventig ging namelijk altijd vergezeld van de strijd tegen ongelijkheid. Het frappante is dan ook dat tegenwoordig geldt: hoe democratischer onze samenlevingen worden, hoe groter de ongelijkheid tussen mensen wordt.

 

Leave a Reply