Experiment met de The Dao

Een hard fork is het menselijk ingrijpen in autonome blockchainprocessen. Een bekende hard fork was de ingreep in het blockchainnetwerk van Ethereum, een aantal jaren geleden. The DAO was een Decentrale Autonome Organisatie, een investeringsfonds dat draaide op de Ethereum blockchain. Het bijzondere van dit investeringsfonds, was de eigenschap dat het niet centraal bestuurd werd. De software binnen het blockchainnetwerk maakte het mogelijk, dat ‘slimme’ contracten zichzelf automatisch konden uitvoeren. Deze smart contracts handhaven zichzelf zonder invloed van buitenaf. Een dergelijk systeem zou onveranderbaar, permanent en onbetwistbaar moeten zijn. Op vrijdag 17 juni 2016 bleek echter dat The DAO een stuk minder veilig was, dan tot op dat moment werd aangenomen. Het project werd gehackt. Door een tekortkoming in de programmacode was het een aanvaller gelukt, om veel ether (ETH) te laten verdwijnen naar een zogenaamde ‘child-DAO’.

Vork

Wat is een hard fork?

De Ethereum-community moest nu gaan bepalen wat de beste manier was, om de ETH weer terug te vorderen. Ook moest er een beslissing worden genomen, over het wel of niet laten voortbestaan van het DAO-project. Na een paar weken van intensieve discussie, werd toch maar besloten om het project te beëindigen. Hierna werd een zogenaamde hard fork uitgevoerd. Een hard fork is het aanbrengen van een verandering binnen de blockchain zonder achterwaartse compatibiliteit. Er is in dat geval dus geen support meer voor oudere uitvoeringen van bepaalde programmatuur. Met andere woorden: de niet geüpdatet nodes, kunnen de nieuw gegenereerde blokken niet meer accepteren en geldig verklaren. Bij een zogenaamde soft fork is er wél sprake van achterwaartse compatibiliteit. In dat geval kunnen ook oudere programma’s de nieuwe blokken herkennen en geldig verklaren. Door een hard fork splitst de blockchain in tweeën.

Afsplitsing, Hard fork

Ethereum Classic

De hard fork (die werd uitgevoerd bij blok 1.920.000) heeft ervoor gezorgd dat de hack werd teruggedraaid en de DAO-fondsen werden teruggestort. De originele chain (ketting) kreeg de nieuwe naam: Ethereum Classic. Het was de eerste keer dat een vooraanstaand blockchainnetwerk een hard fork uitvoerde om transacties terug te draaien, zonder een geldige digitale handtekening. Het ‘menselijke’ ingrijpen in het autonome DAO-project was destijds binnen de Ethereum-community erg controversieel. Echter was het een noodzakelijke handeling om de investeringen binnen het mislukte project veilig te stellen. De impact van de hard fork was groot. De ontwikkeling van dit soort investeringsfondsen staat nog in de kinderschoenen, dus deze gebeurtenis diende direct als een leerproces. Vertegenwoordigers van vooraanstaande adviesbedrijven op het gebied van blockchaintechniek kregen veel vragen van organisaties en instellingen, over de beslissing van Ethereum om de hard fork uit te voeren.

 

Belangrijke lessen

Blockchainspecialisten van bedrijven zoals Deloitte en Ernst & Young hebben goed gekeken naar het hele proces. Hoewel een situatie zoals bij Ethereum niet helemaal te betrekken is op private blockchains, vanwege de manier waarop deze blockchains zijn ontworpen, kunnen er ten aanzien van de hard fork wel degelijk belangrijke lessen worden getrokken, door de wereldwijde blockchain-community. Veel mensen wilden weten welke gevolgen de hard fork had voor lopende projecten en welke invloed de hard fork had op het vertrouwen in Ethereum. Uiteraard was er een flinke hoeveelheid scepsis onder gebruikers van openbare blockchains, maar noemenswaardige publieke blockchainprojecten dienen nu eenmaal als basis, voor experimenten op het gebied van de blockchaintechnologie. De processen die in de blockchainnetwerken plaatsvinden, worden voor het overgrote deel met heel veel belangstelling gade geslagen, in plaats van met bezorgdheid.

 

Draagvlak

Veel blockchain-experts waren het erover eens dat het mislukken van het DAO-project en de daaropvolgende hard fork om de investeringsfondsen te redden, laat zien hoe onvoorspelbaar en risicovol blockchaintechnologie eigenlijk nog is. Blockchain-ontwikkelaars zullen er eerst voor moeten zorgen dat de veiligheid en de bescherming van consumenten en het bedrijfsleven, kunnen worden gegarandeerd. Blockchaintechnologie heeft enorm veel potentie, en veel industrieën hebben hun tanden er al ingezet, maar het is niet verstandig om te gaan overhaasten. Innovators die té happig zijn op deze decentrale gedistribueerde netwerken, kunnen deze nieuwe ontwikkeling meer kwaad dan goed doen. De hard fork waarbij de Ethereum blockchain in tweeën splitste, heeft laten zien dat er nog veel onderzoek nodig is. De risico’s van dergelijke investeringsfondsen moeten heel duidelijk zijn, voordat dit soort projecten echt draagvlak krijgen binnen het bedrijfsleven. De DAO-hack maakte duidelijk dat er gewoonweg nog veel meer instrumenten en mogelijkheden nodig zijn, om dit soort situaties op een effectieve, goede en veilige manier het hoofd te bieden. Zo moeten er deugdelijke procedures zijn die na een dergelijke aanval in staat zijn, om de hele situatie te herstellen zonder dat er blijvende schade is. Zeker als het gaat om blockchaintoepassingen voor de financiële sector is dat natuurlijk extreem belangrijk. Als er geen vertrouwen is, dan zal blockchaintechnologie binnen de financiële wereld, geen lang leven beschoren zijn.

Ethereum logo

Decentrale applicaties

De DAO-hack werd door veel mensen binnen de Ethereum-community gezien als een kans. Een gelegenheid om extra goed na te denken over hoe de blockchain in de toekomst nu eigenlijk gebruikt zou moet gaan worden. Daarbij staat de vraag centraal over hoe decentrale applicaties – die binnen blockchains worden uitgevoerd – zo veilig mogelijk kunnen worden gebouwd. Blockchaintechnologie werd aanvankelijk ontwikkeld als onderliggende techniek voor de bitcoin. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze decentrale netwerken ook heel erg geschikt zijn, voor het uitvoeren van ingewikkelde contracten en overeenkomsten. Echter moeten we ons goed afvragen of het afsluiten van contracten en het uitvoeren van transacties op deze manier, alles ook inderdaad eenvoudiger maakt en niet ingewikkelder. Daarom gaan er momenteel zelfs geluiden op, om blockchain-projecten op een veel kleinere schaal uit te voeren.

 

Opbloeien naar volledig potentieel

De hard fork heeft in ieder geval wel veel waardevolle informatie opgeleverd, waarmee de verschillende blockchain-community’s aan de slag konden. The DAO was in principe gewoon een heel spannend project met heel veel risico’s. Het had net zoveel kans van slagen, als van mislukken. In de toekomst zullen dergelijke ambitieuze projecten en de daarmee gepaard gaande mislukkingen gewoon nodig zijn, om de blockchaintechnologie te laten opbloeien naar haar volledige potentieel. Het team dat betrokken was bij de ontwikkeling van The DAO, maakte daarna plannen om een nieuwe DAO te gaan ontwikkelen: Deze zogenaamde Charity DAOdie zich focuste op het transparanter maken van fondsenwerving door goede-doelen-organisaties – kwam echter nooit van de grond.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).