Blockchain en mobiliteit: de blockchain pilots bij de Rijksoverheid

met Geen reacties

De wereld wordt steeds drukker. Daarom wordt het verbeteren van de mobiliteit steeds belangrijker. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW),werkte mee aan een van de blockchain pilots bij de Rijksoverheid. Daarbij werd onderzocht welke mogelijkheden blockchaintechnologie biedt op verschillende terreinen, zoals het voorkomen of verminderen van fietsendiefstal, de registratie van kilometerstanden en het verkrijgen van realtime data in het verkeer. Daarnaast werd er gekeken hoe de uitwisseling van veiligheidsinformatie tussen overheidsinstanties, autofabrikanten en sensoren in de weg, het beste zou kunnen worden gestroomlijnd. Ook werd onderzocht op welke manier de blockchain een digitale infrastructuur zou kunnen bieden aan IoT, zoals de uitwisseling van gegevens tussen allerlei smart-apparaten, de uitwisseling van gegevens tussen autonome voertuigen en platooning van vrachtwagens. Een aantal van deze blockchain pilots worden omgezet in prototypes die in 2018 uitvoerig zullen worden getest.

Voorwiel van een gestolen fiets.

Fietsendiefstal en BikeBlockchain

Het valt natuurlijk nooit precies vast te stellen, maar in ons land worden iedere dag ongeveer 311 fietsen gestolen. Dat komt neer op 113.779 tweewielers per jaar. Iedereen kent het gevoel: haast hebben, aankomen bij het station, om vervolgens te constateren dat je fiets weer eens is gejat. Of misschien heb je nog geluk en hebben ze het voorwiel voor je achtergelaten. Feit blijft dat het altijd balen is. Het kost je weer een hoop tijd. Je moet een nieuwe fiets regelen, aangifte doen van diefstal (als mensen al aangifte doen), je framegegevens achterhalen en de verzekeringsmaatschappij bellen. Met het project BikeBlockchain stroomlijnt de Dienst Wegverkeer (RDW) de samenwerking tussen verschillende partijen op een decentrale gedistribueerde manier. Alle partijen die bij fietsendiefstal betrokken zijn, kunnen hun relevante informatie toevoegen aan een fietsregister op het blockchainnetwerk. Niet alleen de gedupeerde fietseigenaar, de politie, de verzekeringsmaatschappij, maar ook bijvoorbeeld de gemeente en de verkoper van de fiets.

IoT

IoT en verzekeraars

Het delen van informatie op een blockchain zorgt ervoor dat iedere partij op het juiste moment kan beschikken, over alle informatie die hij of zij nodig heeft voor zijn of haar uit te voeren taak. Hierdoor wordt het mogelijk om bij diefstal snel in actie te komen. De politie wordt op de hoogte gesteld van de diefstal en daarbij wordt direct informatie geleverd, over de exacte locatie van de gestolen fiets. Mocht het niet lukken om te fiets terug te krijgen, dan wordt de verzekeraar daar automatisch direct van op de hoogte gesteld. De verzekeringsmaatschappij kan in dat geval snel tot uitkering overgaan. Decentrale gedistribueerde netwerken in combinatie met the Internet of Things laten allerlei verschillende werkprocessen, organisatie- en informatiestromen, vloeiend met elkaar samensmelten. Deze digitale infrastructuur biedt de overheid veel meer mogelijkheden voor een snelle, efficiënte, maar vooral klantgerichte dienstverlening naar burgers toe.

Man in auto, mobiliteit.

RDW en IBM

IBM bevindt zich in de voorhoede als het gaat om blockchaintechnologie en richt zich momenteel op de ontwikkeling van blockhainstructuren in combinatie met kunstmatige intelligentie en IoT, voor het verbeteren van allerlei data-integratieprocessen en analyses. Het RDW wil blockchaintechnologie op grote schaal doorvoeren in Europa en wordt hierbij ondersteunt door IBM. Bij de blockchain pilot werd nagedacht over wat de eventuele voordelen zouden kunnen zijn van blockchainplatformen, voor de publieke dienstverlening binnen de mobiliteitsketen. IBM ontwikkelde een Proof of Concept voor de registatie van elektrische fietsen. Hiervoor werd gebruikgemaakt van Hyperledger, dat wordt gehost op IBM Cloud (voorheen Bluemix), IBM’s cloud computing service. De elektrische fietsen werden voorzien van zogenaamde smart locks, waardoor de gps-locatie van de fietsen nauwkeurig kon worden bepaald. Een chain-code kan controleren of het slot van de fiets tijdens de diefstal op slot zat of openstond. Deze informatie is relevant voor de verzekeraar die op basis van deze kennis, snel kan bepalen of iemand recht heeft op uitkering of niet. Deze pilot toonde aan dat de tijd en administratieve rompslomp die gemoeid zijn met de afhandeling van fietstendiefstal, sterk konden worden gereduceerd.

Smart bike. Slimme fiets.

Keylane

Meerdere verzekeraars hebben naar aanleiding van deze blockchain pilot al interesse getoond. Het automatiseringsbedrijf Keylane is een Europese leverancier van software voor onder andere verzekeringsmaatschappijen en pensioeninstellingen. Dit bedrijf wil samen met de verzekeraars het Proof of Concept voor de registratie van elektrische fietsen graag doorontwikkelen, naar een prototype dat in de praktijk kan worden toegepast. Naast decentrale applicaties die zich richten op de afhandeling van fietsendiefstal, zullen er ook toepassingen worden ontwikkeld die zich richten op diefstalpreventie.

Kilometerteller, kilometerstand.

Registratie van kilometerstanden

Een andere blockchain pilot betreft het registreren van tellerstanden van voertuigen. Voor de registratie van tellerstanden maakt het RDW gebruik van een database, met informatie over alle Nederlandse voertuigen en werkt daarbij samen met garagehouders in het hele land. Garagehouders zijn verplicht om de kilometerstand van ieder voertuig aan de RDW door te geven. Het komt regelmatig voor dat er met de kilometerstand geknoeid wordt of dat er per ongeluk een verkeerde kilometerstand wordt doorgegeven. Blockchain zou kunnen worden toegepast voor het verbeteren deze registratieprocedure.

Trein, Nederlandse Spoorwegen, mobiliteit.

Verbeteren van de mobiliteit door MaaS

Mobiliteit staat hoog op de agenda van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met de opkomst van autonome voertuigen die uitgerust zijn met allerlei sensoren en elektronica, wordt het steeds belangrijker om daarvoor een goede infrastructuur te creëren. Voertuigen, verkeerslichten, bruggen, spoorovergangen, straatverlichting en smart devices moeten allemaal met elkaar communiceren en zenden dan ook steeds meer data uit. Die enorme hoeveelheid data moet dan wel in goede banen kunnen worden geleid. Blockchaintechnologie maakt het mogelijk om real-time data veel efficiënter en veiliger te managen. Mobility as a Service (MaaS) creëert een platform waarin alle vormen van vervoer samen worden gebracht in één mobiele service. MaaS is een andere benadering van dienstverlening. De deeleconomie gaat hierin een hele belangrijke rol spelen.

Bus, mobiliteit.

Vervoer inkopen

In plaats van dat consumenten de keuze maken voor de aanschaf van een bepaald bezit zoals voertuigen, zullen zij steeds vaker vervoer inkopen ‘on the spot’. Het inkopen van mobiliteit gebeurt nu al wel op beperkte schaal, maar blockchains maken de weg vrij voor een echt duurzame deeleconomie. Onze wereld wordt steeds drukker, dus de behoefte aan mobiliteitsoplossingen wordt steeds groter. Op dit moment is de mobiliteitsmarkt erg versplinterd en heeft iedere dienstverlener zijn eigen applicaties en software. Blockchains kunnen al die mobiliteitsoplossingen met elkaar integreren. Door het koppelen van decentrale gedistribueerde netwerken aan reizigers, transportmiddelen, goederen, informatiesystemen en social media, wordt het efficiënt stroomlijnen van mobiliteitsdiensten een stuk eenvoudiger

Vliegtuig, mobiliteit.

Transparantie en vertrouwelijkheid

Blockchain heeft eigenlijk altijd een grote toegevoegde waarde in situaties waarbij veel partijen betrokken zijn en situaties waarbij er behoefte is, aan een hoge mate van transparantie en vertrouwelijkheid. Daarnaast is blockchain zeer geschikt voor het permanent vastleggen van informatie. Door de wijze waarop de informatie is versleuteld en wordt gedistribueerd, heb je de garantie dat er niet met die informatie is geknoeid.

Vrachtwagen, truck.

Wat is platooning van vrachtwagens?

Platooning van trucks is een relatief nieuwe techniek, waarbij vrachtauto’s elektronisch aan elkaar zijn gekoppeld. De vrachtwagens vormen als het ware een trein. De voorste vrachtwagen bepaald het tempo en de andere trucks komen er automatisch achteraan. Platooning is een autonoom proces, waarbij de chauffeur in principe niet meer hoeft in te grijpen. Platooning van vrachtwagens verbetert de doorstroming op de weg, maar zorgt ook voor veel minder uitstoot van koolstofdioxide. De komende tijd zullen er door verschillende vrachtwagenfabrikanten pilots worden opgezet, om platooning uitgebreid te testen in combinatie met decentrale gedistribueerde processen.

Vrachtwagens, vracht, lading, vrachtbrieven.

Decentrale distributie van vrachtbrieven

Voor het goederenvervoer over de weg worden verschillende soorten vrachtbrieven gehanteerd. Het zijn overkomsten tussen de verlader en de vervoerder en bieden de garantie, dat de desbetreffende vracht op de juiste manier wordt afgeleverd bij de geadresseerde. Vrachtbrieven bevatten alle belangrijke gegevens ten aanzien van het transport. Niet alleen informatie over de locaties van het laden en lossen, de datum en de omschrijving van de goederen worden op een vrachtbrief vermeld, maar ook zaken zoals het verpakkingsmateriaal en het bruto gewicht van de lading. Tegenwoordig wordt er meestal gebruikgemaakt van geautomatiseerde administratiesystemen, waardoor het niet meer verplicht is om de fysieke vrachtbrief in het voertuig te bewaren. Door digitale vrachtbrieven decentraal te distribueren, wordt het mogelijk om alle relevante partijen zoals de afzender van de lading, de transporteur, de verzender, de douane en de portiers bij het overslagbedrijf, te voorzien van de voor hen relevante informatie, op precies het juiste moment.

Voertuig Identificatie Nummer (VIN)

VIN is een Voertuig Identificatie Nummer, maar we noemen dat meestal gewoon een frame- of chassisnummer. Het nummer is bedoeld om een voertuig te kunnen identificeren. Blockchain zou kunnen worden gebruikt voor het registreren van de VIN-nummers. Ook voor de registratie van auto-onderdelen en bouwmaterialen biedt blockchain tal van mogelijkheden. 2018 wordt ongetwijfeld een spannend jaar op het gebied van blockchaintechnologie en er zullen prototypes worden ontwikkeld voor allerlei verschillende sectoren. Niet alleen ten aanzien van mobiliteit en de transportwereld, maar ook in de gezondheidszorg, de financiële sector, de bouw, het onderwijs, de detailhandel en de vastgoedsector.

 

Kijk voor meer informatie op de website van ICTU. Dit is een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid. Deze organisatie helpt de overheid bij maatschappelijke vraagstukken op het gebied van ICT.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter