Wat zijn smart contracts?

Smart contracts zijn slimme contracten die een innovatief alternatief bieden voor de alledaagse reguliere contracten die wij gebruiken om zaken te regelen zoals hypotheken, verzekeringen, kadastrale gegevens, huurovereenkomsten, geregistreerde partnerschappen, erfenissen en auteurs-en muziekrechten. Ook voor de vastgoedsector bieden deze digitale overeenkomsten nieuwe mogelijkheden. Het bijzondere van smart contracts is dat de regels en voorwaarden die een dergelijk contract wettigen, zijn geprogrammeerd in het contract zelf. De coderingen van smart contracts zorgen ervoor dat deze slimme contracten zichzelf kunnen handhaven.

Smart contracts

Smart contracts en de blockchain

Nieuwe technologieën komen op ons af met een snelheid die we eigenlijk nog niet eerder hebben gezien. Het wordt voor het bedrijfsleven daarom ook steeds lastiger, om te bepalen wat relevant is voor hun ondernemingen en wat niet. Het wel of niet toepassen van deze nieuwe technieken zal voor een groot deel gaan uitmaken of bedrijven in staat zijn om op een effectieve manier te kunnen concurreren. Een van die recente technologieën is de blockchaintechnologie. De blockchain schept hoge verwachtingen voor de ontwikkeling van Decentrale Autonome Organisaties (DAO), augmented- en virtual reality, maar zeker ook op het gebied van 3D printen.

 

Slimme toepassingen koppelen aan IT-strategieën

Het is dan ook niet onverstandig voor bedrijven om heel goed na te denken, over de manier waarop ze de komende jaren met Decentrale Autonome Organisaties (DAO) moeten omgaan. Hoe ondernemingen de hypermoderne toepassingen dus kunnen koppelen aan hun IT-strategieën. De blockchain maakt het voor bedrijven eenvoudiger om hun business en IT-prestaties te verbeteren, met als resultaat efficiëntere achtergrondprocessen die ervoor zorgen dat de dienstverlening naar klanten toe, op de meest effectieve wijze kan worden geoptimaliseerd.

 

Bitcoin

De blockchain maakt transacties van digitale eenheden mogelijk en functioneert als een digitaal grootboek. Een gedecentraliseerd en gedistribueerd grootboek dat actueel blijft als nieuwe versleutelde transacties, zoals bijvoorbeeld smart contracts aan de ‘ketting’ worden toegevoegd. Het meest bekende voorbeeld van zo’n transactie is waarschijnlijk de digitale betalingseenheid bitcoin.

Nodes, blockchainnetwerk, smart contracts.

Snelle uitvoering van smart contracts

Een blockchain kan worden gebruikt om bepaalde transacties van digitale eenheden vast te leggen, zonder dat daarbij een centrale autoriteit – zoals een tussenpersoon – aan te pas komt. Dat betekent dat smart contracts enorm snel tot uitvoering kunnen worden gebracht. Kopieën van de transacties in het blockchainnetwerk worden verspreid over een netwerk van computers, de zogenaamde ‘nodes’. Deze nodes worden tegelijkertijd geüpdatet. De transacties van smart contracts moeten door middel van wiskundige formules door de meerderheid van de nodes in de blockchain worden goedgekeurd, voordat de overeenkomsten aan het netwerk worden toegevoegd. Wanneer de transacties aan de blockchain worden toegevoegd kan er in principe van worden uitgaan dat deze transacties veilig zijn.

Handen schudden. De overeenkomst is aangegaan. Het contract is getekend. Smart contracts.

Financiële instellingen zonder centraal bestuur

Toen de bitcoin in 2009 zijn intrede deed, werd het direct gezien als een revolutionaire manier om waarde over te maken van de ene locatie naar de andere, zonder dat daar nog een derde “vertrouwde” partij bij noodzakelijk is. Vooral de mogelijkheid van het gebruiken en transporteren van waarde over een enorme markt en verschillende industrieën, werd gezien als een grote belofte. Er was opeens een mogelijkheid gecreëerd om financiële instellingen op te richten zonder een centraal bestuur. Dit gegeven en het perspectief van geldverzending zonder tussenpersonen (de dure derde partijen) sprak zeer veel mensen meteen aan.

 

 

Ethereum Smart Contract Development

Ethereum Smart Contract Development is een goed begin voor iedereen die de basis wil leren kennen van de Ethereum blockchain. Dit boek geeft een heldere uitleg over het digitale ecosysteem van Ethereum en maakt duidelijk wat nu precies de verschillen zijn tussen het netwerk van Ethereum en het Bitcoinnetwerk. Maak kennis met de programmeertaal Solidity en schrijf je allereerste smart contract. Hoe creëer je een decentrale applicatie (dapp)? Hoe werkt de Ethereum Virtual Machine? En wat is nu precies een Decentrale Autonome Organisatie (DAO)?

Blockchain, smart contracts

Basisbegrippen van blockchaintechnologie

Dit boek neemt je stap voor stap mee in de wereld van de blockchain. Je leert niet alleen de basisbegrippen van deze geavanceerde technologie, maar je leert ook hoe je zelf een digitale betalingseenheid kunt ontwikkelen, waardoor je een goed beeld krijgt van hoe de business achter de Initial Coin Offerings (ICO’s) nu precies in elkaar steekt. Wil je graag meer weten van de cryptografie achter Ethereum of weten hoe het nu precies zit met de verschillende soorten “forks”, waardoor een blockchain in tweeën splitst? Dan is Ethereum Smart Contract Development een goed begin!

 

Enterprise Ethereum Alliance

Binnen het bedrijfsleven worden verschillende samenwerkingsverbanden opgericht, die onderzoeken wat nu precies de mogelijkheden zijn van blockchaintechnologie en smart contracts. Eén van die werkgroepen is de Enterprise Ethereum Alliance (EEA), een consortium dat begin 2017 werd opgericht en waaraan inmiddels een flink aantal grote internationale bedrijven en banken zich hebben verbonden. De techniek achter het netwerk van Ethereum is nog niet volwassen genoeg voor een brede maatschappelijke adoptie. Voordat bedrijven hun businessmodellen daadwerkelijk op blockchains gaan uitvoeren, zal eerst de veiligheid van deze netwerken moeten zijn gewaarborgd.

Ethereum

Ethereum en blockchain governance

De Enterprise Ethereum Alliance focust zich onder andere op de ontwikkeling van standaarden en reglementen, voor toekomstige zakelijke blockchainnetwerken. Als smart contracts de komende jaren ook echt door het bedrijfsleven op grote schaal worden toegepast op de publieke blockchain van Ethereum, dan zal dat een enorme verandering betekenen voor de manier waarop overeenkomsten tussen zakelijke partijen tot stand komen. Geautomatiseerde uitvoering van wettelijke digitale contracten en blockchain governanance zijn echt een ander kopje thee.

Ketting

Smart contracts en de Ethereum Virtual Machine

Smart contracts worden geïntegreerd in het blockchainnetwerk en we zullen ze binnenkort waarschijnlijk tegenkomen in allerlei verschillende branches en industrieën. Bij gewone alledaagse reguliere contracten zijn de regels en voorwaarden vooraf bepaald. Het zijn afspraken tussen meerdere personen of partijen die voor iedereen helder moeten zijn. Smart contracts gaan nog een stapje verder en tillen het aangaan van een overeenkomst naar een geheel nieuwe dimensie. Smart contracts voeren de regels en voorwaarden volledig zelf uit met behulp van de cryptocurrency-techniek, onder specifieke condities. Bij smart contracts worden bepaalde waarden of eenheden getransporteerd naar een protocol, de zogenaamde Ethereum Virtual Machine (EVM). De EVM gaat de code uitvoeren en kan op een bepaald moment ook zelf beslissen of de waarde of eenheid getransporteerd moet worden of juist niet.

Handenschudden, smart contracts

Gestandaardiseerde smart contracts

Juist het autonome karakter van de smart contracts maakt deze vorm van transacties zo aantrekkelijk. Het is de voornaamste reden dat deze nieuwe soort overeenkomsten gezien worden als een goede opvolger van de traditionele wettelijke contracten. Smart contracts garanderen namelijk een heel specifieke reeks van uitkomsten. Net als reguliere contracten zullen ook veel smart contracts gestandaardiseerd worden. Veel van die smart contracts zullen echter geen contracten zijn, waarbij twee partijen de hele overeenkomst uitonderhandelen vanaf nul. Wellicht worden er gestandaardiseerde contracten beschikbaar gesteld als templates, waaruit gebruikers dan vervolgens kunnen kiezen. De mogelijkheden ten aanzien van de smart contracts zullen enorm zijn.

Contract

Smart contracts en verzekeringen

Ook de verzekeringsbranche kijkt met belangstelling naar de ontwikkelingen op het gebied van de smart contracts. Zeker nu we steeds meer richting het moment schuiven dat de eerste echte ‘volledig autonome’ zelfrijdende auto zal worden ontwikkeld. De zelfrijdende auto is natuurlijk het bekendste voorbeeld van autonome machinerie, maar in de komende jaren zullen heel veel autonome apparaten worden aangesloten op verschillende netwerken. Op een juiste manier inspelen op the internet of things zal zeker voor verzekeringsmaatschappijen een grote uitdaging zijn. Want wie is er straks aansprakelijk bij een aanrijding? En wie heeft er schuld bij kortsluiting van een apparaat? Hoe gaat de wetgeving ten aanzien van de smart contracts er precies uitzien?

Aanrijding tussen auto's

Voorbeeld van smart contracts

Dit zijn belangrijke vragen waar verzekeringsmaatschappijen nu over aan het nadenken zijn. In het geval van de volledig autonome zelfrijdende auto zou er bijvoorbeeld gebruik gemaakt kunnen worden van een zogenaamd orakel. Een orakel is een informatiebron die kan detecteren wie er nu eigenlijk de controle over de auto heeft. Is dat de chauffeur? Of zijn de actieve sensoren in de auto verantwoordelijk voor bepaalde beslissingen tijdens het rijden? In dat laatste geval treft de chauffeur natuurlijk geen blaam. Slimme contracten kunnen hier dan uiteraard een hele mooie oplossing bieden voor dat probleem.

Smart contracts en verzekeringen

Premie aangepast aan de exacte omstandigheden

Als verzekeringsmaatschappijen met smart contracts gaan werken, dan zouden zij verschillende tarieven kunnen gaan hanteren. Tarieven die helemaal specifiek zijn toegespitst op de omstandigheden, waaronder automobilisten hun voertuigen gebruiken. Een auto die voornamelijk rijdt in een gebied met vlakke en goed onderhouden wegen, en waar het niet vaak regent of sneeuwt, zal een minder groot risico vormen dan een wagen die voortdurend onder slechte weersomstandigheden over hobbelige wegen kachelt. In dat eerste geval zou de verzekeringsmaatschappij dus een lager tarief kunnen hanteren dan in de tweede situatie. Met een smart contract kan de premie heel nauwkeurig worden aangepast aan de exacte weersomstandigheden, de geografische situatie en het dagdeel waarop de auto wordt gebruikt.

Weersomstandigheden

Smart contracts en onroerend goed

Een andere sector die de ontwikkelingen van de smart contracts op de voet volgt is de vastgoedwereld. Door de blockchaintechnologie zou er namelijk weleens een situatie kunnen ontstaan, waarbij vastgoedtransacties in sneltreinvaart kunnen worden afgehandeld. In plaats van dat er geld wordt overgemaakt naar een borgfonds, kan de betaling direct gedaan worden binnen de blockchain. Het blockchainnetwerk heeft de waarde van het onroerend goed en de condities voor overdracht gecodeerd binnen het smart contract en bepaald, onder welke voorwaarden die waarde dan eventueel verder kan worden gespendeerd. Met andere woorden: de koper en verkoper van een woning of bedrijfspand, tekenen het slimme contract digitaal en de waarde van het contract en de eigendomsrechten, worden in de blockchain opgeslagen en gedistribueerd binnen het netwerk.

Conflict, geschillen en blockchaintechnologie, smart contracts

Dispuut

Mocht er nu onverhoopt een meningsverschil ontstaan over de transactie – en dat komt natuurlijk regelmatig voor – dan is er altijd een mogelijkheid om een advocaat in het leven te roepen om het geschil te beslechten.

 

Smart contracts en de bevoorradingsketen

Smart contracts kunnen ook een belangrijke rol gaan spelen in de bevoorradingsketen. Een internationaal koeriersbedrijf zoals DHL zou smart contracts kunnen uitvoeren, waarin specifieke opdrachten zijn gecodeerd. Een opdracht die bijvoorbeeld aangeeft dat er een bepaalde actie moet worden ondernomen, als er contant wordt afgerekend bij het afleveren van een pakketje. Ook kan er direct een signaal worden afgegeven dat aangeeft dat er bovenaan de bevoorradingsketen een nieuw product moet worden geproduceerd, omdat het vorige product zojuist is afgeleverd bij de klant.

Pakketpost, koeriersdienst, Chain Line.

Afgestemd tot op de millimeter nauwkeurig

De eerste smart contracts die we zien ontstaan zijn nog relatief eenvoudig qua ontwerp, maar in de toekomst zullen er slimme contracten ontwikkeld worden die tot op de millimeter nauwkeurig kunnen worden afgestemd, op de desbetreffende kopers en verkopers. De contracten zullen ook volledig en automatisch zijn aangepast aan de verschillende condities. De benodigde informatie om die bepaalde condities dan te bepalen, kan worden verkregen via orakels.

Nodes, uitleg blockchain, smart contracts

Nieuwe business

Smart contracts hebben niet alleen de potentie om bedrijfsprocessen beter te stroomlijnen, maar kunnen ook een bepaald gedrag inperken en ervoor zorgen dat bepaalde acties juist niet worden uitgevoerd. De mogelijkheid om alle activiteiten rondom het systeem automatisch te kunnen managen, maakt de blockchaintechnologie met de slimme toepassingen zo interessant. Door alle informatie binnen de smart contracts te modelleren op de manier zoals u dat wilt, wordt het mogelijk om een heleboel nieuwe innovatieve businessmodellen te creëren.

Smart contracts. Tablet en Iphone.

Blockchaintechnologie en Microsoft

De mogelijkheid bestaat dat blockchaintechnologie en smart contracts gaan zorgen voor een aardverschuiving op economisch vlak. Een wereld zonder tussenpersonen en derde partijen is voor ons eigenlijk nog niet zo heel goed voor te stellen. Toch accelereren de huidige ontwikkelingen in hoog tempo die kant op. Ook een bedrijf als Microsoft investeert op dit moment volop in de ontwikkeling van Ethereum en dat doen ze natuurlijk niet zonder reden. De verwachtingen van blockchaintechnologie zijn hoog en volgens trendwatchers gaan decentraal gedistribueerde netwerken een grote toekomst tegemoet.

Blockchainnetwerk, nodes, consensus algoritme, smart contracts

Victor Finch

De opkomst van smart contracts is een geheel nieuwe ontwikkeling. In hoeverre deze autonome digitale contracten in de toekomst ook daadwerkelijk op grote schaal binnen het bedrijfsleven zullen worden geïntegreerd, is nog allerminst duidelijk. Veel zal uiteraard afhangen van het succes van de blockchaintechnologie zelf, die een juiste en veilige uitvoering van de smart contracts mogelijk maakt. Het vastleggen van wettelijke contracten en bindende voorwaarden binnen deze digitale ecosystemen, is een geavanceerde en ingewikkelde materie. In dit boek van auteur Victor Finch wordt duidelijk welke voordelen smart contracts hebben ten opzichte van onze traditionele contracten.

 

 

Wil je graag leren hoe smart contracts zijn opgebouwd en hoe deze toepassingen worden geprogrammeerd?  Kijk dan hier voor de meest toonaangevende aanbieders van blockchain-trainingen.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).