Wat zijn smart contracts?

Smart contracts uitgelegd

Smart contracts zijn slimme contracten die een innovatief alternatief bieden voor de alledaagse reguliere contracten die wij gebruiken om zaken te regelen zoals hypotheken, verzekeringen, kadastrale gegevens, huurovereenkomsten, geregistreerde partnerschappen, erfenissen en auteurs-en muziekrechten. Ook voor de vastgoedsector bieden deze digitale overeenkomsten nieuwe mogelijkheden. Het bijzondere van smart contracts is dat de regels en voorwaarden die een dergelijk contract wettigen, zijn geprogrammeerd in het contract zelf. De coderingen van smart contracts zorgen ervoor dat deze slimme contracten zichzelf kunnen handhaven.

Smart contracts

Smart contracts en de blockchain

Nieuwe technologieën komen op ons af met een snelheid die we eigenlijk nog niet eerder hebben gezien. Het wordt voor het bedrijfsleven daarom ook steeds lastiger, om te bepalen wat relevant is voor hun ondernemingen en wat niet. Het wel of niet toepassen van deze nieuwe technieken zal voor een groot deel gaan uitmaken of bedrijven in staat zijn om op een effectieve manier te kunnen concurreren. Een van die recente technologieën is de blockchaintechnologie. De blockchain schept hoge verwachtingen voor de ontwikkeling van Decentrale Autonome Organisaties (DAO), augmented- en virtual reality, maar zeker ook op het gebied van 3D printen.

Slimme toepassingen koppelen aan IT-strategieën

Het is dus niet onverstandig voor bedrijven om heel goed te gaan nadenken over de manier waarop ze de komende jaren met de Decentrale Autonome Organisaties (DAO) omgaan. Hoe ondernemingen de hypermoderne toepassingen dus kunnen koppelen aan hun IT-strategieën. De blockchain maakt het mogelijk voor ondernemingen om hun business en IT-prestaties te verbeteren, met als resultaat efficiëntere achtergrondprocessen die ervoor zorgen dat u uw dienstverlening naar de klanten toe, op de meest effectieve wijze kunt optimaliseren.

Blockchain opleidingen

Bitcoin

De blockchain volgt de transacties van digitale eenheden. U zou de blockchain dus eigenlijk moeten zien als een digitaal grootboek. Een gedecentraliseerd en gedistribueerd grootboek dat actueel blijft als nieuwe versleutelde transacties, zoals bijvoorbeeld smart contracts aan de ‘ketting’ worden toegevoegd. Het meest bekende voorbeeld van zo’n transactie is waarschijnlijk de digitale betalingseenheid bitcoin.

Nodes, blockchainnetwerk, smart contracts.

Snelle uitvoering van smart contracts

Een blockchain kan dus gebruikt worden om bepaalde transacties van digitale eenheden vast te leggen, zonder dat daar een centrale autoriteit – zoals een tussenpersoon – aan te pas hoeft te komen. Dat betekent dus dat smart contracts enorm snel tot uitvoering kunnen worden gebracht. Kopieën van de transacties in het blockchainnetwerk worden verspreid over een netwerk van computers, de zogenaamde ‘nodes’. Deze nodes worden tegelijkertijd geüpdate. De transacties zoals smart contracts moeten door middel van wiskundige formules door de meerderheid van de nodes in de blockchain worden goedgekeurd, voordat de overeenkomsten aan het netwerk worden toegevoegd. Indien de transacties aan de blockchain worden toegevoegd kunnen we ervan uitgaan dat de transacties veilig zijn.

Handen schudden. De overeenkomst is aangegaan. Het contract is getekend. Smart contracts.

Financiële instellingen zonder centraal bestuur

Toen de bitcoin in 2009 zijn intrede deed, werd het direct gezien als een revolutionaire manier om waarde over te maken van de ene locatie naar de andere, zonder dat daar nog een derde partij aan te pas hoefde te komen. Vooral de mogelijkheid van het gebruiken en transporteren van waarde over een enorme markt en verschillende industrieën, werd gezien als een grote belofte. Er was opeens een mogelijkheid gecreëerd om financiële instellingen op te richten zonder een centraal bestuur. Dit gegeven en het perspectief van geldverzending zonder tussenpersonen, de zogenaamde derde partijen, sprak zeer veel mensen meteen aan.

Ethereum Smart Contract Development

Koop bij bol.com

Ethereum Smart Contract Development

Ethereum Smart Contract Development is een goed begin voor iedereen die de basis wil leren kennen van de Ethereum blockchain. Dit boek geeft een heldere uitleg over het digitale ecosysteem van Ethereum en maakt duidelijk wat nu precies de verschillen zijn tussen het netwerk van Ethereum en het Bitcoinnetwerk. Maak kennis met de programmeertaal Solidity en schrijf je allereerste smart contract. Hoe creëer je een decentrale applicatie (dapp)? Hoe werkt de Ethereum Virtual Machine? En wat is nu precies een Decentrale Autonome Organisatie (DAO)? Dit boek neemt je stap voor stap mee in de wereld van de blockchain. Je leert niet alleen de basisbegrippen van deze geavanceerde technologie, maar je leert ook hoe je zelf een digitale betalingseenheid kunt ontwikkelen, waardoor je een goed beeld krijgt van hoe de business achter de Initial Coin Offerings (ICO’s) precies in elkaar steekt. Wil je graag meer weten van de cryptografie achter Ethereum of weten hoe het nu precies zit met de verschillende soorten “forks”, waardoor een blockchain in tweeën splitst? Dan is Ethereum Smart Contract Development een goed begin!

Veilige hardware wallets

Enterprise Ethereum Alliance

Binnen het bedrijfsleven worden verschillende samenwerkingsverbanden opgericht, die onderzoeken wat nu precies de mogelijkheden zijn van blockchaintechnologie en smart contracts. Eén van die werkgroepen is de Enterprise Ethereum Alliance (EEA), een consortium dat begin 2017 werd opgericht en waaraan inmiddels een flink aantal grote internationale bedrijven en banken zich hebben verbonden. De techniek achter het netwerk van Ethereum is nog niet volwassen genoeg voor een brede maatschappelijke adoptie. Voordat bedrijven hun businessmodellen daadwerkelijk op blockchains gaan uitvoeren, zal eerst de veiligheid van deze netwerken moeten zijn gewaarborgd.

Ethereum

Ethereum en blockchain governance

De Enterprise Ethereum Alliance focust zich onder andere op de ontwikkeling van standaarden en reglementen, voor toekomstige zakelijke blockchainnetwerken. Als smart contracts de komende jaren ook echt door het bedrijfsleven op grote schaal worden toegepast op de publieke blockchain van Ethereum, dan zal dat een enorme verandering betekenen voor de manier waarop overeenkomsten tussen zakelijke partijen tot stand komen. Geautomatiseerde uitvoering van wettelijke digitale contracten en blockchain governanance zijn echt een ander kopje thee.

Ketting

Smart contracts en de Ethereum Virtual Machine

Smart contracts worden geïntegreerd in het blockchainnetwerk en we zullen ze binnenkort waarschijnlijk tegenkomen in allerlei verschillende branches en industrieën. Bij gewone alledaagse reguliere contracten zijn de regels en voorwaarden vooraf bepaald. Het is een overeenkomst tussen meerdere personen of partijen. Smart contracts gaan nog een stapje verder en tillen het aangaan van een overeenkomst naar een geheel nieuwe dimensie. Smart contracts voeren de regels en voorwaarden volledig zelf uit, door middel van het transporteren van waarde met behulp van de cryptocurrency-techniek onder specifieke condities. Bij smart contracts worden bepaalde waarden of eenheden getransporteerd naar een protocol, de zogenaamde Ethereum Virtual Machine (EVM). De EVM gaat de code uitvoeren en kan op een gegeven moment ook zelf beslissen of de waarde of eenheid getransporteerd moet worden of juist niet.

Smart contracts

Gestandaardiseerde smart contracts

Juist het autonome karakter van de smart contracts maakt deze vorm van transacties zo aantrekkelijk. Het is de voornaamste reden dat deze nieuwe soort overeenkomsten gezien worden als een goede opvolger van de traditionele wettelijke contracten. Smart contracts garanderen namelijk een heel specifieke reeks van uitkomsten. Net als reguliere contracten zullen ook veel smart contracts gestandaardiseerd worden. Veel van de smart contracts zullen echter geen contracten zijn waarbij twee partijen de hele overeenkomst uitonderhandelen vanaf nul. Er zullen gestandaardiseerde contracten beschikbaar zijn als templates, waaruit gebruikers dan kunnen kiezen. De mogelijkheden ten aanzien van de smart contracts zullen enorm zijn.

Contract

Smart contracts en verzekeringen

Ook de verzekeringsbranche kijkt met belangstelling naar de ontwikkelingen op het gebied van de smart contracts. Zeker nu we steeds meer richting het moment schuiven dat de eerste echte ‘volledig autonome’ zelfrijdende auto zal worden ontwikkeld. De zelfrijdende auto is natuurlijk het bekendste voorbeeld van autonome machinerie, maar in de komende jaren zullen heel veel autonome apparaten worden aangesloten op verschillende netwerken. Op een juiste manier inspelen op the internet of things zal zeker voor verzekeringsmaatschappijen een grote uitdaging zijn. Want wie is er straks aansprakelijk bij een aanrijding? En wie heeft er schuld bij kortsluiting van een apparaat? Hoe gaat de wetgeving ten aanzien van de smart contracts er precies uitzien?

Voorbeeld van smart contracts

Dit zijn belangrijke vragen waar verzekeringsmaatschappijen nu over aan het nadenken zijn. In het geval van de volledig autonome zelfrijdende auto zou er bijvoorbeeld gebruik gemaakt kunnen worden van een zogenaamd orakel. Een orakel is een informatiebron die kan detecteren wie er nu eigenlijk de controle over de auto heeft. Is dat de chauffeur? Of zijn de actieve sensoren in de auto verantwoordelijk voor bepaalde beslissingen tijdens het rijden. In dat laatste geval treft de chauffeur natuurlijk geen blaam. Slimme contracten kunnen hier dan uiteraard een hele mooie oplossing bieden voor dat probleem.

Smart contracts en verzekeringen
Smart contracts en verzekeringen

Premie aangepast aan de exacte omstandigheden

Als verzekeringsmaatschappijen met smart contracts gaan werken, dan zouden zij verschillende tarieven kunnen gaan hanteren. Tarieven die helemaal specifiek zijn toegespitst op de omstandigheden, waaronder automobilisten hun voertuigen gebruiken. Een auto die voornamelijk rijdt in een gebied met vlakke en goed onderhouden wegen, en waar het niet vaak regent of sneeuwt, zal een minder groot risico vormen dan een wagen die voortdurend onder slechte weersomstandigheden over hobbelige wegen kachelt. In dat eerste geval zou de verzekeringsmaatschappij dus een lager tarief kunnen hanteren dan in de tweede situatie. De premie kan dus worden aangepast aan de exacte omstandigheden.

Weersomstandigheden

Smart contracts en onroerend goed

Een andere sector die de ontwikkelingen van de smart contracts op de voet volgt is de vastgoedwereld. Door de blockchaintechnologie zou er namelijk weleens een situatie kunnen ontstaan waarbij vastgoedtransacties in sneltreinvaart kunnen worden afgehandeld. In plaats van dat er geld wordt overgemaakt naar een borgfonds, kan de betaling direct gedaan worden binnen de blockchain. Het blockchainnetwerk heeft dan binnen die waarde de condities gecodeerd en ook bepaald, waaronder die waarde dan eventueel verder gespendeerd kan worden. Met andere woorden: de koper van bijvoorbeeld een woning en de verkoper ervan, tekenen het slimme contract digitaal en de waarde van het contract en de eigendomsrechten worden getransporteerd.

Dispuut

Mocht er nu onverhoopt een meningsverschil ontstaan over de transactie – en dat komt natuurlijk regelmatig voor – dan is er altijd een mogelijkheid om een advocaat in het leven te roepen om het geschil te beslechten.

Hoe creëer ik een smart contract?

Smart contracts en de bevoorradingsketen

Smart contracts kunnen ook een belangrijke rol gaan spelen in de bevoorradingsketen. Een internationaal koeriersbedrijf zoals DHL zou smart contracts kunnen uitvoeren, waarin specifieke opdrachten zijn gecodeerd. Een opdracht die bijvoorbeeld aangeeft dat er een bepaalde actie moet worden ondernomen, als er contant wordt afgerekend bij het afleveren van een pakketje. Een handeling die in gang gezet moet worden ten aanzien van een bepaald type product op een vastgestelde locatie. Ook kan er dan direct een signaal afgegeven worden dat bepaald dat er bovenaan de bevoorradingsketen een nieuw product moet worden geproduceerd, omdat het vorige product zojuist is afgeleverd bij de klant.

Afgestemd tot op de millimeter nauwkeurig

De eerste smart contracts die we zien ontstaan zijn nog relatief eenvoudig qua ontwerp, maar in de toekomst zullen er slimme contracten ontwikkeld worden die tot op de millimeter nauwkeurig kunnen worden afgestemd, op de desbetreffende kopers en verkopers. De contracten zullen ook volledig en automatisch zijn aangepast aan de verschillende condities. De benodigde informatie om die bepaalde condities dan te bepalen, kan worden verkregen door middel van orakels.

Nieuwe business

Smart contracts hebben niet alleen de mogelijkheid om bepaalde processen automatisch uit te voeren, maar kunnen ook een bepaald gedrag beperken en ervoor zorgen dat bepaalde acties juist niet worden uitgevoerd. De mogelijkheid om alle activiteiten rondom het systeem automatisch te kunnen managen, maakt de blockchaintechnologie met de slimme toepassingen zo interessant. Door alle informatie binnen de smart contracts te modelleren op de manier zoals u dat wilt, creëert u een heleboel nieuwe en verrassende kansen op zakelijk gebied.

Smart contracts. Tablet en Iphone.

De blockchaintechnologie en Microsoft

Zoals ik eerder al aangaf gaan de blockchaintechnologie en de slimme contracten ongetwijfeld zorgen voor een aardverschuiving op economisch vlak. Een wereld zonder tussenpersonen en derde partijen is voor ons eigenlijk nog niet zo heel goed voor te stellen. Toch accelereren de huidige ontwikkelingen in hoog tempo die kant op. Ook een bedrijf als Microsoft investeert nu in de ontwikkeling van Ethereum en dat doen ze natuurlijk niet zonder reden. De blockchaintechnologie gaat een grote toekomst tegemoet.

Victor Finch

De opkomst van smart contracts is een geheel nieuwe ontwikkeling. In hoeverre deze autonome digitale contracten in de toekomst ook daadwerkelijk op grote schaal binnen het bedrijfsleven zullen worden geïntegreerd, is nog allerminst duidelijk. Veel zal uiteraard afhangen van het succes van de blockchaintechnologie die een juiste uitvoering van de smart contracts mogelijk maakt. Het vastleggen van wettelijke contracten en bindende voorwaarden binnen deze digitale ecosystemen, is een geavanceerde en ingewikkelde materie. In dit boek van auteur Victor Finch wordt duidelijk welke voordelen smart contracts hebben ten opzichte van onze traditionele contracten.

Boek over smart contracts.

Koop bij bol.com

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van smart contracts en de Ethereum blockchain? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).