Waar kan ik het programmeren van smart contracts leren?

Een smart contract is een computerprotocol dat is bedoeld om wettelijke overeenkomsten digitaal te verifiëren en automatisch uit te voeren binnen een blockchainnetwerk. Deze contracten kunnen worden uitgevoerd zonder de aanwezigheid van derde partijen die de overeenkomsten moeten controleren. Eén van de grootste voordelen van blockchaintechnologie is het gedecentraliseerde karakter, waardoor transacties sneller, goedkoper en veiliger kunnen worden uitgevoerd dan binnen traditionele centrale systemen. Smart contracts kunnen niet alleen worden gebruikt bij het verzenden van geld, maar spelen ook een belangrijke rol bij het vastleggen van eigendomsrechten en het registreren van bijvoorbeeld aandelen.

Vrouw achter desktop

Smart contracts en Ethereum

Smart contracts kunnen in principe worden gecodeerd op een heleboel verschillende blockchainplatformen. Het meest gebruikte platform voor deze toepassingen is Ethereum, omdat dit netwerk beschikt over een onbeperkte verwerkingscapaciteit. In de toekomst zullen we waarschijnlijk steeds vaker te maken krijgen met dergelijke digitale overeenkomsten. Wij hebben een aantal trainingen voor u op een rij gezet die zich specifiek richten op het programmeren van smart contracts.

Ethereum

Learnit Training: Ethereum Smart Contract Developer (3-daagse cursus)

Tijdens de 3-daagse training Ethereum Smart Contract Developer maken deelnemers kennis met de basis van blockchaintechnologie, het Ethereumnetwerk en de Ethereum Virtual Machine (EVM). Daarnaast kunnen de kandidaten leren hoe ze zelf aan de slag kunnen met de programmeertaal Solidity en leren zij hoe ze zelf smart contracts kunnen programmeren. Deze smart contracts worden vervolgens uitgevoerd binnen een privaat blockchain-ecosysteem. Ook wordt er tijdens de cursus ingegaan op de werking van virtuele valuta, krijgen de deelnemers inzicht in hoe blockchainprojecten worden opgezet en op welke manier decentrale applicaties kunnen worden getest.

 

Wat leren de kandidaten tijdens deze cursus?

 • De deelnemers leren wat een blockchainnetwerk is, welke soorten blockchains er zijn en krijgen inzicht in de mogelijkheden en risico’s van deze decentraal gedistribueerde platformen.
 • Ze maken maken kennis met Ethereum en leren hoe smart contracts binnen dit netwerk kunnen worden uitgevoerd, met behulp van de Ethereum Virtual Machine.
 • Daarnaast wordt duidelijk wat het verschil is tussen deterministische en non-deterministische smart contracts.
 • Cursisten leren smart contracts programmeren met de programmeertaal Solidity.
 • Ook leren de deelnemers hoe ze zelf hun eigen decentrale applicaties (dApps) kunnen bouwen.

 

De cursus Ethereum Smart Contract Developer is vooral geschikt voor mensen die al enige ervaring hebben met de programmeertalen C, C++ en JavaScript. Kandidaten ontvangen na afronding van de training een deelnamecertificaat.

 

Meer weten? Kijk hier voor alle trainingsdata.

 

 

Computrain: Training Smart Contracts Programmeren (2-daagse cursus)

Tijdens de tweedaagse klassikale Training Smart Contracts Programmeren krijgen kandidaten les van ervaren en gecertificeerde docenten op het gebied van gedistribueerde grootboektechnologie en smart contracts. Deze training kan worden gevolgd op meerde locaties in Nederland. Hoewel deze cursus vooral zeer geschikt is voor programmeurs, juristen, riskmanagers en auditors die vakmatig met smart contracts aan de slag willen, kan de training ook worden gevolgd door mensen zonder specifieke voorkennis van blockchaintechnologie.

 

Wat leren de kandidaten tijdens deze cursus?

 • De cursisten krijgen inzicht in de technische onderdelen van een blockchainnetwerk en de verschillende vormen van gedistribueerde grootboektechnologie.
 • Ze leren wat smart contracts zijn en hoe ze precies zijn opgebouwd.
 • De deelnemers maken kennis met Solidity, de programmeertaal waarin de smart contracts worden geschreven.
 • Kandidaten kunnen zelf leren smart contracts te programmeren.
 • Daarnaast wordt er dieper ingegaan op complexe elementen zoals bijvoorbeeld blockchain-governance, risicomanagement en de juridische aspecten van smart contracts.

 

Deze training wordt afgesloten met een deelnamecertificaat.

 

Meer weten? Kijk hier voor alle trainingsdata.

Nodes, blockchainnetwerk

Computrain: Advanced Smart Contracts Programmeren (1-daagse training)

De praktische klassikale training Advanced Smart Contracts Programmeren vereist iets meer voorkennis dan de hiervoor genoemde opleiding van Computrain. Deze cursus is vooral geschikt voor programmeurs die al enige ervaring hebben op het gebied van blockchaintechnologie. Tijdens de training is volop aandacht voor de verschillende toepassingsmogelijkheden van smart contracts, de werking van virtuele valuta en decentrale applicaties (dApps). Ook krijgen de deelnemers inzicht in nieuwe businessmodellen die met behulp van gedistribueerde grootboektechnologie kunnen worden gecreëerd.

 

Wat leren de kandidaten tijdens deze cursus?

 • De ins and outs van blockchain-ecosystemen.
 • Wat cryptocurrency’s zijn en hoe deze zich verhouden tot smart contracts.
 • Deelnemers maken kennis met de programmeertaal Solidity en het blockchainplatform Ethereum.
 • Hoe blockchaintechniek kan bijdragen aan het voorkomen van fouten, frauduleuze handelingen en hacking binnen datasystemen.
 • De betekenis van blockchain-governance.
 • De deelnemers krijgen inzicht in de mogelijke risico’s van gedistribueerde grootboektechnologie en er wordt dieper in gegaan op de wet- en regelgeving ten aanzien van blockchaintoepassingen.
 • Kandidaten leren hoe ze zelf smart contracts kunnen ontwerpen en programmeren. Daarnaast leren ze hoe ze zelf een dApp kunnen ontwikkelen die binnen een blockchain-ecosysteem kan worden getest.

 

Na afronding van de cursus ontvangen de kandidaten een deelnamecertificaat.

 

Meer weten? Kijk hier voor alle trainingsdata.

Learning, educatie, leren

AXVECO: Smart Contracts Masterclass (2-daagse training)

Steeds meer organisaties willen graag op een duurzame manier innoveren. AXVECO helpt bedrijven hierbij en geeft onder andere trainingen op het gebied van blockchaintechnologie en smart contracts. AXVECO biedt cursussen op verschillende niveau’s aan die zowel geschikt zijn voor mensen die nog geen enkele voorkennis hebben van gedistribueerde grootboektechnologie, maar biedt ook trainingen aan voor professionals binnen het bedrijfsleven. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van use cases voor toepassingen van blockchainnetwerken binnen uw eigen onderneming en kan een proof of concept uiteindelijk worden doorontwikkeld naar een commercieel succes.

 

Wat leren de kandidaten tijdens de deze masterclass?

 • Wat de kansen, mogelijkheden en risico’s zijn van blockhaintechniek. De deelnemers leren begrijpen wat een blockchainnetwerk precies is en hoe ze kunnen worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen.
 • Daarnaast wordt dieper ingegaan op de disruptieve aard van gedistribueerde grootboektechnologie en de toegevoegde waarde van deze digitale ecosystemen.
 • Cursisten leren begrijpen hoe smart contracts zijn opgebouwd en hoe de smart contract-code wordt geschreven in de programmeertaal Solidity.
 • Deelnemers leren hoe ze zelf smart contracts kunnen programmeren en decentrale applicaties (dApps) kunnen ontwerpen.
 • Ook wordt er inzichtelijk gemaakt hoe smart contracts en dApps kunnen worden getest op het netwerk van Ethereum.
 • De kandidaten krijgen inzicht in hoe blockchain, governance en risk and compliance zich precies tot elkaar verhouden.
 • Tijdens deze training wordt ook aandacht besteedt aan de juridische implicaties van blockchaintechniek.

 

Deze masterclass is vooral geschikt voor programmeurs en mensen die werkzaam zijn binnen het technisch management en zelf willen leren hoe ze smart contracts kunnen ontwerpen, programmeren en uitvoeren op een testnetwerk.

 

Meer weten? Kijk hier voor alle trainingsdata.

Wetboeken, leren Programeren voor Juristen

IIR: Programmeren voor Juristen (smart contract training)

LegalTech is een zeer complexe materie. Naarmate bedrijven in de toekomst steeds vaker blockchaintoepassingen binnen hun organisaties integreren, zullen ook juristen vaker te maken krijgen met smart contracts. Daarom is het van belang dat advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, curatoren, gerechtsdeurwaarders, octrooibewakers, polisbeheerders, fiscalisten en beleidsmedewerkers, voldoende inzicht krijgen in de juridische implicaties van blockchaintechnologie en smart contract-code. Deze decentrale applicaties hebben de potentie om bestaande juridische administratie, processen en structuren volledig te hervormen en in sommige gevallen compleet overbodig te maken. Blockchaintransacties veranderen traditionele juridische concepten en zorgen voor een andere benadering van “vertrouwen” en corporate governance. Zijn smart contracts in de toekomst net zo wettelijk bindend als traditionele overeenkomsten? En welke risico’s zijn er verbonden aan Decentrale Autonome Organisaties (DAO), die worden gefinancierd met behulp van smart contracts? IIR geeft tijdens de training Programmeren voor Juristen antwoord op deze en vele andere vragen.

 

Meer weten? Kijk hier voor meer informatie.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).