Wat is de Ethereum Virtual Machine en welke mogelijkheden bieden de smart contracts?

Al sinds het eerste begin van de blockchain technologie zijn ontwikkelaars druk bezig met het ontwerpen van nieuwe toepassingen, om bestaande problemen ten aanzien van deze techniek op te lossen. Eén van de problemen die centraal stond was: hoe kunnen we veilige transacties creëren, zonder dat de gebruikers zich hoeven te identificeren? Hier komen we op het terrein van de cryptocurrency en de Ethereum Virtual Machine (EVM).

Smart contracts

Wat is de Ethereum Virtual Machine?

Ethereum is een open blockchain netwerk, waar iedereen decentrale toepassingen kan ontwerpen en gebruiken. Toepassingen die draaien op de blockchain technologie. Net zoals dat bij de bitcoin het geval is, is niemand de eigenaar van Ethereum en heeft ook niemand de controle over het platform. De Ethereum Virtual Machine is gebaseerd op decentralisatie. Aan de totstandkoming van het Ethereum project hebben zeer veel mensen van over de hele wereld meegewerkt. Ethereum is ontwikkeld om een platform te creëren, waarop decentrale applicaties gemakkelijk kunnen worden aangepast. In tegenstelling tot de bitcoin is het een erg flexibel platform. Het is relatief eenvoudig om nieuwe en veilige toepassingen voor het platform te ontwerpen.

Computer code. Ethereum Virtual Machine. EVM. Ethereum: the world computer en future internet.
De Ethereum World Computer

Activiteiten ontplooien

Ethereum is een programmeerbare blockchain. In plaats van het geven van vooraf gedefinieerde mogelijkheden zoals dat bij de bitcoin transactie het geval is, stelt Ethereum de gebruikers juist in staat om hun eigen activiteiten te ontplooien, ongeacht de complexiteit van hun toepassingen. Op deze manier is het een blockchain netwerk voor zeer veel verschillende typen van gedecentraliseerde apps, die gebruikmaken van cryptocurrencies. Dit is één van de belangrijkste redenen waarom steeds meer mensen geïnteresseerd raken in het Ethereum platform. Maar wat is nu die Ethereum Virtual Machine?

Ethereum Smart Contract Development

Ethereum en smart contracts

Het idee van het slimme contract bestaat zeker al een jaar of 15. Eén van de meest populaire toepassingen waar we de komende jaren nog veel van zullen gaan horen, zijn de smart contracts. Een aantal protocollen die ervoor zorgen dat contracten volledig decentraal kunnen worden uitgevoerd, zonder dat daar derde partijen aan te pas komen. Deze gespecialiseerde contracten die relatief eenvoudig te schrijven zijn, vereisen wel dat ontwikkelaars nieuwe programmeertalen leren.

Mastering Blockchain, Imran Bashir.

Algoritmische complexiteit

In het middelpunt van het Ethereum platform vinden we de Ethereum Virtual Machine. De Ethereum Virtual Machine is in staat om code uit te voeren van willekeurige algoritmische complexiteit. In principe is het mogelijk om binnen het Ethereum platform iedere berekening of gegevensbewerking die programmeerbaar is, ook daadwerkelijk in dit systeem te programmeren. De EVM is dus turingvolledig. Ontwikkelaars kunnen toepassingen ontwerpen die draaien op de Ethereum Virtual Machine, met behulp van vriendelijke programmeertalen die zijn gemodelleerd naar al langer bestaande talen, zoals bijvoorbeeld JavaScript.

Ethereum LogoGedecentraliseerde consensus

Zoals ieder ander blockchain werkt ook Ethereum aan de hand van een peer-to-peer netwerk protocol. Het netwerk wordt onderhouden door de nodes die met het netwerk verbonden zijn. De nodes zorgen ervoor dat de Ethereum Virtual Machine draait en de instructies uitvoert. De Ethereum nodes laten de Ethereum Virtual Machine dus draaien en zorgen er op deze manier voor, dat er consensus bereikt kan worden in het hele blockchain netwerk. Door deze gedecentraliseerde consensus wordt de data in het netwerk onveranderbaar en ongevoelig voor censuur.

Blockchain smart contracts

Entrepreneurs

Zoals ik eerder al aangaf biedt Ethereum ontwikkelaars en entrepreneurs de mogelijkheid om allerhande toepassingen te ontwerpen. “The sky is the limit.” Dit maakt het Ethereum blockchain tot een erg spannende belofte voor de toekomst. Zelf kunnen bepalen welke toepassingen voor welke doeleinden zouden kunnen worden gecreëerd, is een aantrekkelijk idee. Uiteraard zullen sommige toepassingen succesvoller zijn dan andere, maar het gedecentraliseerde karakter is en blijft het uitgangspunt.

Peer to peer. Ethereum Virtual Machine.Gecoördineerde groepsactie

De Ethereum Virtual Machine is misschien nog wel het meest geschikt voor applicaties die rechtstreeks zorgen voor een interactie tussen “peers”. Het gaat dan om dapps die bijvoorbeeld een gecoördineerde groepsactie mogelijk maken binnen het netwerk. Een goed voorbeeld daarvan zijn de complexe financiële contracten. Waar de bitcoin het mogelijk maakt om digitaal geld te transporteren van A naar B zonder dat er een tussenpersoon aan te pas komt, zoals een bank, een verzekeringsagent of een overheid, zal Ethereum nog veel meer mogelijk maken. Financiële interacties kunnen dan geheel geautomatiseerd en vertrouwd door middel van de cryptocrurrency technologie, worden uitgevoerd.

Introducing Ethereum en Solidity.

Toepassingen en vertrouwen

Het hoeft niet alleen te gaan om financiële transacties uiteraard. Ethereum leent zich uitstekend voor iedere toepassing waar vertrouwen, veiligheid en bestendigheid van het grootste belang is. Denk maar aan het registreren van eigendommen, overheidsaangelegenheden, kadastrale registraties, verzekeren van objecten, maar misschien ook wel voor het vastleggen van uw stem tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De Ethereum Virtual Machine opent geheel nieuwe deuren. Waar het bij de bitcoin puur gaat om een lijst van uitgevoerde transacties, gaat het bij de Ethereum Virtual Machine juist om de “account”. Ieder spoor van ieder account wordt bijgehouden. Alle transacties van waarde en alle informatie tussen de verschillende accounts.

Blockchain

Externe accounts en contract-accounts

Er zijn twee soorten accounts. Eigen externe accounts, die beheerd worden met privésleutels. En contract-accounts, die beheerd worden door de contract-code en kunnen alleen geactiveerd worden door de eigen externe accounts. Het verschil tussen deze twee accounts is dus dat menselijke gebruikers, de eigen externe accounts kunnen beheren met de privésleutel en bij de contract-accounts wordt het beheer geregeld door de interne code. De Ethereum Virtual Machine en de code in een contract-account, zijn dus een vorm van die populaire slimme contracten. Het zijn programma’s die worden uitgevoerd, wanneer een transactie naar dat specifieke account wordt verstuurd.

Private SleutelPrivésleutel

De mogelijkheden om nieuwe soorten contracten te ontwikkelen, die ingezet kunnen worden binnen het blockchain netwerk zijn enorm. Een contract wordt alleen uitgevoerd als daar expliciet toestemming voor gegeven is, door middel van de eigen externe account (privésleutel). Dit is noodzakelijk omdat de nodes in het netwerk in staat moeten zijn om consensus te bereiken, over de uitkomst van de berekeningen. Dat vereist de garantie dat de uitvoering op een deterministische wijze plaatsvindt. Dat wil dus zeggen dat iedere gebeurtenis binnen het netwerk, verband houdt met eerdere gebeurtenissen.

How to Use Blockchain Smart Contracts for Cryptocurrency Exchange

Ether

Net zoals bij de bitcoin moeten gebruikers van de Ethereum Virtual Machine een kleine vergoeding betalen aan het netwerk. Hierdoor wordt het Ethereum blockchain beschermd tegen kwaadaardige of losbandige toestanden zoals DDos-aanvallen of oneindige lussen. De zender van een transactie betaald voor iedere stap van het programma dat geactiveerd is, inclusief de berekeningen en geheugenopslag. De vergoedingen worden betaald in hoeveelheden van de digitale betalingseenheid van Ethereum: ether.

Economy Monitor Guide to Smart Contracts.

Miners

Deze vergoedingen worden verzameld door de nodes die het netwerk valideren. We noemen deze nodes binnen het netwerk ook wel “miners”. De miners verspreiden, verifiëren en voeren de transacties uit. Ze groeperen de transacties in “blokken” en de miners wedijveren dan met elkaar om de volgende te zijn, wiens “blok” aan de blockchain wordt toegevoegd. De miners krijgen een beloning in de vorm van ether, voor ieder blok dat “gemined” wordt. Dit is dus een aansporing voor mensen om hun hardware en elektriciteit te wijden aan de Ethereum Virtual Machine.

Smart Contracts Complete Self-Assessment Guide. Boeken over smart contracts.

Gedecentraliseerd en veilig

Net zoals bij de bitcoin moeten de miners ingewikkelde wiskundige problemen oplossen om een “blok” op een succesvolle manier te kunnen “minen”. Door dit systeem word gedecentraliseerde distributie van veilige transacties mogelijk.

Boek over smart contracts.

Orakel

De Ethereum Virtual Machine kan gebruikmaken van een orakel om aan bepaalde benodigde informatie te komen. Een orakel is een bron die vertrouwd is door de gebruikers van de blockchain. Het zou bijvoorbeeld een social medium platform kunnen zijn of misschien wel een ander blockchainnetwerk, waarin bepaalde mechanismen verwerkt zijn. Procedures die kunnen zorgen voor betrouwbare en actuele informatie.

Chain, ketting.

eWASM

Ethereum stapt over van het Proof of Work consensus-mechanisme, naar het Proof of Stake protocol. Tijdens “Serenity”, de vierde en laatste fase van de ontwikkeling van Ethereum 2.0, zal de Ethereum Virtual Machine worden vervangen door de virtuele machine “eWASM”. Deze virtuele machine is ontworpen voor verschillende programmeertalen, waaronder Solidity. Hierdoor zullen de schaalbaarheid en de interoperabiliteit van de Ethereum blockchain waarschijnlijk snel toenemen. De bytecode van eWASM wordt ondersteund door alle webbrowsers, omdat deze is ingebouwd in een WWW-standaard.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).