Welke voordelen biedt blockchain technologie voor Big Data?

met Geen reacties

Als blockchain en Big Data samenkomen, dan zijn de mogelijkheden nagenoeg onbeperkt. Blockchaintechnologie verandert de manier waarop Big Data wordt behandeld en geanalyseerd. Smart contracts zijn min of meer de grote belofte van de blockchain, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het creëren van innovatieve businessmodellen, maar gedecentraliseerde grootboektechniek wordt misschien nog wel veel belangrijker voor de verwerking van informatie. Big Data binnen de blockchain kan het bedrijfsleven optimaliseren door het verminderen van kosten en het stroomlijnen van alle data-processen. Door het opslaan van informatie op een publiek blockchainnetwerk kunnen Big Data-bedrijven alle data veel sneller en efficiënter verwerken, dan met “centrale” oplossingen.

Big Data

Big data diensten op de blockchain

Er zijn inmiddels al een aantal blockchain-bedrijven die Big Data diensten aanbieden voor het bedrijfsleven: Sia, MaidSafe, Storj en Filecoin zijn daar voorbeelden van. Het gezamenlijke doel van deze platformen is het aanbieden van diensten die data opslaan op gedecentraliseerde netwerken, in plaats van op “centrale” servers. Sommige van deze platformen bieden ook diensten aan, waarbij gebruikers in staat worden gesteld om hun ongebruikte opslagruimte te verhuren, waarbij ze dan regulier geld of cryptocurrency’s kunnen verdienen.

Nodes, uitleg blockchain.

Handel in persoonsgegevens tegengaan

Deze manier van data-behandeling is best bijzonder, want in tegenstelling tot centrale diensten zoals bijvoorbeeld Dropbox, hebben derde partijen geen toegang tot de data die in het netwerk is opgeslagen. Hierdoor wordt het risico van inbraak en privacyschendingen sterk geminimaliseerd. Alleen gebruikers beheren hun eigen data en lopen dan niet meer het risico, dat hun gegevens door aanbieders van opslagdiensten, worden doorverkocht aan de hoogste bieder.

 

 

Zorgvuldig omgaan met patiëntgegevens

Een sector waar blockchaintechnologie goed toepasbaar is voor het analyseren en verwerken van Big Data is de gezondheidszorg. We lezen dagelijks in de krant hoe onzorgvuldig er wordt omgesprongen met de meest gevoelige informatie. Dat geldt niet alleen voor informatie binnen de gezondheidszorg, maar zeker ook voor data die wordt verwerkt door overheidsinstellingen zoals bijvoorbeeld gemeenten. Zeker in de gezondheidszorg kan onzorgvuldig omgaan met patiëntgegevens ernstige consequenties hebben zoals: foute diagnoses, verkeerde behandelmethoden, testresultaten die zoekraken, verkeerde medicijnen en opzettelijk vervalste gegevens. Hierdoor bestaat het risico dat behandelaars over geheel andere informatie beschikken over dezelfde patiënt. Gedistribueerde grootboektechnologie kan dit risico verkleinen, omdat informatie binnen het digitale ecosysteem niet ongelimiteerd kan worden gewijzigd.

Chain, ketting.

Stroomlijnen van Big Data

Door de database in een blockchain te plaatsen, ontstaat er een enkele, onveranderbare bron van informatie waaruit alleen degenen die bevoegd zijn, zoals de specifieke behandelaars van de patiënt, de relevante informatie kunnen bemachtigen. Het decentraal en gedistribueerd stroomlijnen van Big Data op deze manier, zorgt ervoor dat overheidsinstanties, verzekeraars, werkgevers en andere relevante partijen, precies gedoseerd de informatie krijgen die noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taak. Dat is uiteraard veel veiliger dan een systeem, waarbij data over allerlei verschillende systemen en netwerken wordt verspreid.

 

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter