Het B3i initiatief: blockchain en de verzekeringsbranche

met Geen reacties

Het B3i initiatief (Blockchain Insurance Industry) is een samenwerkingsverband tussen een aantal grote verzekeraars. Ze richten zich voornamelijk op de ontwikkeling van handelsplatformen binnen de verzekeringsbranche, die gebaseerd zijn op blockchaintechnologie. Het heroverwegen van het hele verzekeringssysteem staat daarbij centraal. Ook wordt er door B3i onderzocht hoe nieuwe technologieën verzekeringen betaalbaarder kunnen maken. Sommige verzekeraars denken dat door de integratie van blockchaintoepassingen voor zeker 30 % aan kosten kunnen worden bespaard en dat is uiteraard erg veel. Onder andere Allianz, Swiss Re, Munich RE, Zurich Insurance, AEGON en Achmea zijn bij B3i aangesloten.

Verzekeringsbranche, bescherming van de familie, onder een paraplu.

Blockchainmodellen en netto combined ratio

De blockchainmodellen voor de verzekeringsbranche bestaan uit een aantal essentiële elementen. In de eerste plaats draait het voornamelijk om de efficiëntie van transacties. Binnen de verzekeringssector wordt de efficiëntie gereflecteerd in de zogenaamde ‘netto combined ratio‘ (de som van de geleden schades en de bedrijfskosten, gedeeld door de ontvangen verzekeringspremies). Dit is een zeer belangrijk onderdeel, want aan de hand van de netto combined ratio kan de winstgevendheid van een verzekeraar worden bepaald. In de tweede plaats is het reduceren van de operationele risico’s een belangrijke doelstelling van B3i. De verzekeringsbranche is een industrie die op grote schaal internationaal opereert en is dan ook kwetsbaar voor allerlei factoren, zoals bijvoorbeeld koersschommelingen op de beurs. Als derde kijkt het B3i consortium ook naar de manieren waarop blockchaintoepassingen de verzekeringsbranche kunnen voorzien van meer betrouwbare data die gedeeld kan worden tussen de verzekeringsmaatschappijen.

Aanrijding tussen auto's, kop-staartbotsing, verzekeringsbranche.

Verzekeringsbranche en smart contracts

Blockchaintechnologie en toepassingen zoals de smart contracts hebben de potentie om de verzekeringsbranche volledig te gaan hervormen. Het innen van premies en het uitkeren van verzekeringsgelden zal automatisch en “instant” kunnen plaatsvinden. Stel nu dat verzekerden hun premies zouden betalen in digitale betalingseenheden. In theorie kunnen premie-inning en schadeclaims dan naadloos op elkaar aansluiten. Als dat gebeurt dan zullen de partijen die bij het huidige traditionele verzekeringsproces betrokken zijn, ongetwijfeld een hele andere rol gaan vervullen. Het gaat dan om partijen zoals de verzekeraar, de herverzekeraar, verzekeringsagenten en makelaars. Welke rol dan precies voor hen is vastgelegd binnen deze autonome processen, is op dit moment natuurlijk nog koffiedik kijken.

Woningbrand, brandverzekering, B3i verzekeraars, verzekeringsbranche.

Black Insurance

De ontwikkeling van blockchaintechnologie staat nog maar in de kinderschoenen, maar er zijn al een aantal bedrijven die decentrale gedistribueerde verzekeringstoepassingen hebben ontworpen, die precies zijn toegespitst op de lifestyle en risico’s van verzekerden. Black Insurance is een Estlandse digitale verzekeringsfirma op de blockchain. Deze verzekeraar heroverweegt de gehele waardeketen binnen de verzekeringsbranche. Black Insurance distribueert verzekeringsgelden naar verzekeringsagenten en makelaars, waardoor zij hun verzekeringsproducten snel op de markt kunnen brengen. Verzekeringsagenten en makelaars zijn veelal actief op de lokale verzekeringsmarkt en hebben op dat gebied dan ook vaak veel kennis in huis, over hoe ze de lokale markt het beste kunnen betreden. Echter ontbreekt het de tussenpersonen vaak aan financiële middelen om zelf hun eigen verzekeringsproducten te ontwikkelen.

 

 

Black Syndicate Tokens en Black Platform Tokens

Black Insurance kan het kapitaal leveren om verzekeringsportfolio’s te waarborgen met behulp van Black Syndicate Tokens (BST). Daarnaast maakt de digitale verzekeraar gebruik van zogenaamde Black Platform Tokens (BPT). Deze laatste tokens worden gebruikt voor het overdragen van risico’s. Door deze aanpak wordt het hele proces van het ontwikkelen en financieren van verzekeringsproducten flexibeler en transparanter. Black Insurance produceert standaard data met behulp van gedecentraliseerde dataopslag, waarbij alle administratie en distributie van de verzekeringsproducten binnen de blockchains zijn geïntegreerd. Het bedrijf wil het concept wereldwijd uitrollen en verwacht de eerste decentrale gedistribueerde verzekeringsproducten in 2019 op de Europese markt te lanceren.

 

Versnellen van transacties en het verkleinen van risico’s

Het versnellen van transacties en het verkleinen van risico’s gebeurt aan de hand van nauwkeurige realtime data-analyses. Het toepassen van blockchaintechnologie vergroot de interesse in verzekeringsproducten, polisvoorwaarden, premies en de wijze waarop met verzekeringsclaims wordt omgesprongen. Door geavanceerde datadistributie binnen de verzekeringsbranche wordt het mogelijk om verzekeringsproducten te ontwikkelen en toe te passen die exact zijn toegespitst, op de unieke situatie van individuele verzekerden.

Claim

pay-as-you-go– modellen

Van de blockchain businessmodellen voor de verzekeringsbranche zijn de zogenaamde ‘pay-as-you-go-modellen’ erg interessant. Door deze opzet kunnen verzekeraars hun klanten financiering aanbieden, zonder de noodzaak van een eenmalige betaling voor een verzekeringspolis. Dit systeem is vergelijkbaar met de financiering van onroerend goed door middel van een hypotheek. Omdat er in dat geval niet in één keer betaald hoeft te worden voor een polis, betekent dat automatisch dat mensen zich vaker meerdere verzekeringspolissen kunnen veroorloven voor allerlei soorten dekkingen, op ieder willekeurig moment.

Life insurance, levensverzekering, hart, pen.

Proof of concept voor de verzekeringsbranche

Het B3i initiatief combineert de voordelen van decentraal gedistribueerde netwerken, consensus algoritmen, cryptografische versleuteling en smart contracts met toepassingen voor de verzekeringsbranche. Daarbij maakt B3i gebruikt van de kennis van verschillende blockchainspecialisten en platformen zoals Corda (van het consortium van banken), Hyperledger en Quorum. Voor een succesvolle blockchainintegratie binnen verzekeringsland is een intensieve samenwerking tussen verzekeraars en blockchainontwikkelaars noodzakelijk. Innovatieve projecten zoals verzekeringstoepassingen op de blockchain kunnen niet alleen maar bestaan aan de hand van dromen en intensieve samenwerking. Decentrale gedistribueerde toepassingen moeten eerst aan het grote publiek resultaten laten zien, voordat er maatschappelijk draagvlak zal ontstaan. B3i doet verschillende experimenten met zelfgebouwde prototypes en rolt die proeven op dit moment (februari 2018) uit tot een proof of concept voor de verzekeringsbranche: de Property Cat excess-of-loss application.

Netwerk

Property Cat excess-of-loss application

De Property Cat excess-of-loss application is het grootste decentrale gedistribueerde netwerk voor de verzekeringsbranche dat ooit gebouwd is. In 2018 zal dit platform verder worden uitgebouwd en kunnen er wettelijk bindende smart contracts op worden vastgelegd. Blockchains hebben de potentie om de verzekeringssector te stroomlijnen en digitale veiligheid is daarbij een belangrijk vraagstuk. Een situatie waarbij smart contracts automatisch zaken als verzekeringsclaims, polisvoorwaarden, fraude en integriteit moeten gaan regelen, vraagt dan uiteraard ook om uiterste zorgvuldigheid. Autonome Smart Contracts worden door veel mensen op dit moment nog gezien als “een beetje eng”. Toch is de ontwikkeling van autonome technologieën in volle gang en waarschijnlijk ook niet meer te stoppen. Dat houdt dan ook in dat we – of we dat nu leuk vinden of niet – toch aan het idee van ‘self-executing’ applicaties zullen moeten wennen.

Blockchain netwerk, poes, cryptografische versleuteling.

Polisvoorwaarden in computercode

Hoewel smart contracts behoorlijk geavanceerd zijn, zouden deze digitale contracten juist voor een heleboel duidelijkheid kunnen zorgen, binnen de verzekeringsbranche. Smart contracts kunnen het voor klanten eenvoudiger maken om de polisvoorwaarden goed te begrijpen. Aan de andere kant is het vervangen van polisvoorwaarden door computercode echt nog wel een dingetje. Met de opkomst van allerlei verschillende digitale betalingseenheden binnen decentrale gedistribueerde financiële markten, ontstaan ook voor de verzekeringsbranche geheel nieuwe mogelijkheden. Echter voordat blockchaintechnologie volledig binnen deze sector kan worden geïntegreerd is een gedegen wetgeving omtrent autonome processen noodzakelijk. Zeker gezien het grillige karakter van cryptomunten en de speculatieve aard ervan, denk ik niet dat de blockchain al binnen enkele jaren in staat is om de gehele economie te transformeren. Aan de andere kant valt dat natuurlijk nooit met zekerheid te voorspellen!

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter