Trusted Certified Results via Blockchain

met Geen reacties

De Rijksoverheid voert een aantal blockchain pilots uit. Eén van die testen wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en het Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI). Deze pilot heeft de naam “Trusted Certified Results via Blockchain” meegekregen. Het doel van deze pilot is het ontwikkelen van een reëel concept, waarbij meer transparantie en vertrouwen kan worden gecreëerd tussen exporterende bedrijven in ontwikkelingslanden, de overheden in deze landen, onze eigen overheid, de EU, brancheverenigingen en specialisten op het gebied van internationale handel.

Export, ontwikkelingslanden, Trusted Certified Results via Blockchain.

Gemakkelijker betreden van de Europese markt

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken houdt zich vooral bezig met de buitenlandse betrekkingen van ons koninkrijk, Europese aangelegenheden en ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast voorziet het ministerie Nederlanders en Nederlandse organisaties in het buitenland van de nodige ondersteuning. Het Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden, is onderdeel van BZ en heeft als voornaamste taak, het bevorderen van de concurrentiekracht van exportbedrijven. Het gaat dan vooral om bedrijven die gevestigd zijn in ontwikkelingslanden in Afrika, Azië, Zuid-Amerika, maar ook sommige landen in Oost-Europa worden aangemerkt als ontwikkelingslanden. Het bevorderen van de concurrentiekracht van de exportbedrijven in deze landen, zorgt ervoor dat zij de Europese markt veel gemakkelijker kunnen betreden.

Ontwikkelingslanden

Verbeteren van de concurrentiepositie

Het verbeteren van de concurrentiepositie voor deze bedrijven, gebeurt voornamelijk door het overbrengen van kennis over alle ontwikkelingen en wet- en regelgeving op de Europese markten. Ook verleent het CBI de nodige technische assistentie op het gebied van producten en fabricageprocessen. Daarnaast speelt het CBI een belangrijke rol bij het commercieel in de markt zetten (marketing) van de producten uit de ontwikkelingslanden.

Soweto township, ontwikkelingssamenwerking.

Certified Results Exel file met alle exportgegevens

Als een exportbedrijf in een ontwikkelingsland producten op de Europese markt wil aanbieden, dan kan het CBI een expert inhuren die het desbetreffende bedrijf gaat helpen. De expert gaat dan kijken hoe die producten en bedrijfsprocessen op het niveau van de Europese markteisen kunnen worden gebracht. Als dat eenmaal duidelijk is, dan kan er een plan van aanpak worden ontwikkeld. De expert zal deze ondernemingen vervolgens op allerlei vlakken assisteren bij het betreden van de EU-markt. De experts spelen dus een belangrijke rol bij het koppelen van bedrijven in ontwikkelingslanden aan Europese afnemers. De expert en het exportbedrijf ondertekenen samen een document (een Certified Results Exel file), waarop alle relevante exportgegevens zijn ingevuld. Deze informatie wordt vervolgens opgestuurd naar het Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden.

Markt in India.

Omslachtig en tijdrovend proces

Als een bedrijf in een ontwikkelingsland naar de EU wil exporteren, dan volgt er een omslachtig en tijdrovend proces. Er moet een expert aan het bedrijf worden gekoppeld. Er moet een projectmanager worden aangesteld om alles in goede banen te leiden en de exel files moeten op de juiste manier, binnen de bestaande systemen worden ingevoerd. Na ingewikkelde controles en analyses moet alles worden doorgestuurd naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze huidige werkwijze laat veel ruimte over voor fraude en fouten tijdens de verschillende fases van het proces. Daarbij hebben BZ en het CBI geen real-time inzage in belangrijke cijfers. Door het gebrek aan transparantie is de ROI (Return On Investment) niet goed meetbaar. Ieder exportbedrijf in een ontwikkelingsland moet vaak op een hele bedrijfspecifieke manier worden ondersteund, maar er is meestal onvoldoende zicht op welke ondersteuning het meest efficiënt is, bij de desbetreffende onderneming.

Container, export.

Stroomlijnen van vertrouwen en distributie van informatie

Trusted Certified Results via Blockchain kan dit proces sterk verbeteren. De voornaamste doelstelling van BZ en het CBI is dan ook het creëren van vertrouwen over aangeleverde informatie en cijfers en het zorgen voor duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Identificatietoepassingen op de blockchain kunnen het verifiëren van iemands identiteit veiliger maken, maar ook het digitaal ondertekenen van allerlei documenten kan veel beter worden gestroomlijnd. Daarnaast wordt het delen van al die informatie (distributie) eenvoudiger. Exportgegevens kunnen via een blockchainnetwerk met meerdere partijen worden gedeeld. Niet alleen partijen zoals het exportbedrijf zelf, de blockchainexperts en de Nederlandse overheid, maar ook partijen zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de importeur, de douane, de overheden van de ontwikkelingslanden en de marketeers die de producten hier gaan promoten.

Een doos met de tekst: export

Bevestigen van aangeleverde cijfers

Als de expert van het exporterende bedrijf goed inzicht heeft in alle aangeleverde cijfers, dan kan hij of zij die informatie bevestigen in het decentrale gedistribueerde netwerk. Alle andere partijen kunnen dan snel over die relevante informatie beschikken. De douane kan controleren of alle exportdocumenten op orde zijn, de NVWA kan checken of aan alle criteria voor de voedselveiligheid is voldaan en de importeur kan achterhalen of aan alle EU wet- en regelgeving is voldaan. Als de aangeleverde informatie correct is, dan kun al deze partijen dat bevestigen in de blockchain. Alle gegevens zoals de exportdatum, de productsoort, het productieproces, de hoeveelheid goederen en het hele proces van ketenbeheer, kunnen dan geregistreerd worden op het netwerk.

Blockchain, Corda blockchain.

Trusted Certified Results via Blockchain maakt de hele registratieprocedure veel efficiënter.

Trusted Certified Results via Blockchain zorgt voor minder administratieve rompslomp en betere inzichten in het hele proces. Als binnen de blockchain de gegevens van het exporterende bedrijf en de gegevens in het Douane Manifest (DMF) overeenkomen, dan kan er een verkorte invoer-aangifteprocedure worden aangeboden aan de importerende partij binnen de Europese Unie. Het voordeel van Trusted Certified Results via Blockchain voor de importeur is dat er minder administratieve rompslomp nodig is, voor de import van goederen uit ontwikkelingslanden. Voor het Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden betekent het, dat ze beter tegemoet kunnen komen aan hun “core business”, namelijk: het eenvoudiger maker van export vanuit ontwikkelingslanden naar de Europese Unie. Het transparante karakter van blockchaintechnologie zorgt voor een beter inzicht in de gevolgen van Nederlandse en Europese steun, aan ondernemingen in ontwikkelingslanden.

 

Kijk voor meer informatie op de website van ICTU. Dit is een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid. Deze organisatie helpt de overheid bij maatschappelijke vraagstukken op het gebied van ICT.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter