Resultaten van de blockchain pilots bij de Rijksoverheid

met Geen reacties

De resultaten van een aantal blockchain pilots die zijn uitgevoerd bij de Rijksoverheid zijn gepubliceerd op de website www.blockchainpilots.nl (Deze website bestaat inmiddels niet meer). Wij hebben een overzicht gemaakt van deze resultaten. Communicatie tussen overheidsinstellingen verloopt vandaag de dag soms erg stroef. Dat komt onder andere door het feit dat data wordt verzameld en opgeslagen in allerlei verschillende systemen. Dat maakt niet alleen de uitwisseling van informatie lastig, maar dit komt ook zeker de veiligheid niet ten goede. Veilig distribueren van gevoelige data zoals persoonlijke gegevens door overheidsorganisaties, is dan ook wel het minste wat je van dergelijke instanties mag verwachten. Toch gaat dat nog regelmatig mis. Het verantwoord samenvoegen van al die versplinterde informatie is vaak een onmogelijke opgave en leidt ertoe dat we steeds dezelfde informatie over onszelf opnieuw moeten aanleveren, aan allerlei verschillende organisaties. Blockchaintechnologie zou die manier van datamanagement weleens rigoureus kunnen hervormen.

Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koningkrijkrelaties.

Gegevensbeheer in de publieke sector

De ontwikkeling van blockchaintoepassingen staat nog maar in de kinderschoenen, maar ook overheden doen nu veel onderzoek naar de mogelijkheden die deze techniek ons biedt in de nabije toekomst. Als blockchaintechnologie daadwerkelijk door overheden en organisaties in de publieke sector wordt gebruikt, dan zal dat een grote invloed hebben op onze huidige maatschappij. De blockchain pilots moeten inzicht geven in de precieze consequenties van blockchainintegraties binnen allerlei verschillende processen op het gebied van gegevensbeheer, vertrouwen en transparantie.

Wereldwijd netwerk. De resultaten van de blockchain pilots en internationale samenwerking op blockchainterrein.

Intensieve samenwerking

Onder leiding van Marloes Pomp en Koen Hartog vonden er tussen mei 2016 en december 2017 drie pilot rondes plaats, waarbij 30 organisaties één of meerdere blockchainprojecten hebben gelanceerd. De resultaten van deze blockchain pilots moeten de basis leggen voor de ontwikkeling van allerlei verschillende producten en diensten, bij onder andere de Rijksoverheid. Er zijn pilots uitgevoerd die zich richten op toepassingen voor nationale projecten, internationale projecten en toepassingen speciaal voor de deeleconomie. De pilots voor nationale toepassingen worden ondersteund door verschillende technisch experts, universiteiten en IT-bedrijven. Ook bij de internationale pilots is sprake van intensieve samenwerking tussen specialisten op het gebied van blockchaintechnologie en overheidsorganisaties.

Test, blockchain pilots.

Prototypes van blockchaintoepassingen

Er worden prototypes van decentrale gedistribueerde toepassingen ontwikkelt, die het mogelijk maken om deze op grote internationale schaal te testen. De resultaten van deze proeven moeten inzicht geven in de wijze waarop overheidsprocessen kunnen worden vernieuwd en verbeterd. Aan de hand van praktijksituaties wordt in kaart gebracht, welke bestuurlijke problemen en uitdagingen er de komende decennia op onze samenleving afkomen. Het gaat dan niet alleen om bestuurlijke vraagstukken, maar ook om dilemma’s op technologisch, sociaal en juridisch vlak.

Share, delen, deeleconomie.

Blockchain en de deeleconomie

De deeleconomie zal een steeds groter onderdeel worden van ons dagelijks leven. Overal ontstaan nieuwe deelinitiatieven en het “delen” met anderen wordt steeds eenvoudiger. Er ontstaan nieuwe businessmodellen die consumptie en bezit met elkaar verweven. Technologieën zoals de blockchain bieden daarvoor wellicht de ideale platformen. Het beter benutten van de capaciteit van allerlei soorten goederen en diensten is niet alleen heel erg gunstig voor ons milieu, maar ook voor onze portemonnee. Met de deeleconomie ontstaat een economische infrastructuur, waarbij het gezamenlijk ontwerpen, produceren, distribueren, handel drijven en consumeren centraal staan.

Rode en blauwe blokken

Conclusies ten aanzien van de blockchain pilots

Op haar digitale platform vertelt Marloes Pomp dat er met veel enthousiasme en inzet aan de pilots is gewerkt, maar dat er nog een lange weg te gaan is, voordat decentrale gedistribueerde netwerken ook echt kunnen worden geïntegreerd met overheidstoepassingen. Eén van de belangrijkste vraagstukken ten aanzien van de blockchain richt zich op het vormgeven van de digitale identiteit. Een digitale identiteit maakt het wellicht eenvoudiger om allerlei soorten blockchain innovaties te ontwikkelen, maar met identificatietoepassingen binnen digitale infrastructuren moet uiteraard voorzichtig worden omgegaan. Ook hier zal dus nog zeer veel onderzoek naar moeten worden gedaan. In ons land doet onder andere de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) hier onderzoek naar. Hieronder hebben we de resultaten van een aantal blockchain pilots uiteengezet.

Blok tussen handen.

Resultaten pilot rondes Rijksoverheid

De eerste pilot ronde vond plaats in 2016 en de tweede pilotronde tussen december 2016 en april 2017. De deelnemers waren verschillende gemeenten, een aantal uitvoeringsinstellingen en een aantal ministeries. De derde pilot ronde ging in de zomer van 2017 van start en liep tot halverwege december 2017. Aan deze rondes deden een aantal ministeries, een aantal uitvoeringsinstellingen, een aantal gemeenten en het Longfonds mee.

 

De deelnemende organisaties waren:

Diverse ministeries en gemeenten

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Resultaten blockchain pilot: Blockchain en de kennismigrantenregeling

Buitenlandse wetenschapper, Kennismigrantenregeling.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Resultaten blockchain pilot: Blockchain en mobiliteit

Man in auto, mobiliteit. Gemeente Amstelveen

Resultaten blockchain pilot: Eerste inschrijving internationale studenten

 

 

Huis, onroerend goed.

Het Kadaster

Resultaten blockchain pilot: Registratie registertegoeden

 

Chemisch afval

Inspectie Leefomgeving en Transport

Resultaten blockchain pilot: Smart contracts voor het veilig vervoeren van gevaarlijk afval

Resultaten blockchain pilots Rijksoverheid, IOT, Internet of things.Gemeente Alphen a/d Rijn

Blockchain pilot: Autonome objecten in de openbare ruimte. Decentraal gedistribueerd onderhoud aan lichtmasten (blockchain en IoT-toepassingen)

Lantaarnpalen langs de snelweg.

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Resultaten blockchain pilot: Verlening Subsidie Vaccinatieregeling

 

Vaccinatie

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Duurzame Economische ontwikkeling) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (CBI)

Resultaten blockchain pilot: Trusted Certified Results via Blockchain

 

Ontwikkelingslanden

Het Longfonds

Resultaten blockchain pilot: Decentraal georganiseerde filantropie

 

Longen, Longfonds.

Gemeente Rotterdam

Resultaten blockchain pilot: Onderhoud brandweerwagens van de Veiligheidsregio Rotterdam door Roteb Lease

Rotterdam, Erasmusbrug.

 

 

Kijk voor meer informatie op de website van ICTU. Dit is een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid. Deze organisatie helpt de overheid bij maatschappelijke vraagstukken op het gebied van ICT.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meldt je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter