Wat zijn de voordelen van de blockchain voor de supply chain?

200 jaar geleden was de supply chain (bevoorradingsketen) een baanbrekend idee. Een concept dat de transparantie en het beheer van goederen en producten tijdens het hele proces van producent naar consument, sterk zou gaan verbeteren. Vandaag de dag is de traditionele supply chain niet echt efficiënt meer. De technologie is verouderd en ondersteund de huidige processen niet meer voldoende. Dat komt onder andere, omdat de bevoorradingsprocessen versnippert zijn geraakt en erg ingewikkeld zijn geworden.

Supply chain, plaats, object, kwantiteit, kosten, kwaliteit, consumenten, tijd.

Lastig te managen

Hierdoor is de supply chain een ondoorzichtig en gebrekkig proces geworden, dat heel erg lastig te managen valt. De introductie van de blockchaintechnologie kan deze situatie verbeteren. De blockchain maakt de hele supply chain transparant waardoor, alle verschillende factoren veel beter beheersbaar zijn.

Logistiek, vrachtwagen, containers, vrachtvliegtuig.

Schade aan goederen

De supply chain bevat alle schakels die betrokken zijn bij het creëren en distribueren van goederen, vanaf het ruwe materiaal (de grondstoffen), tot aan het kant en klare product dat door de consument wordt gekocht of gebruikt. Op dit moment zijn bevoorradingsketens vaak verspreid over enorm veel verschillende fases en soms wel tientallen locaties. Dat maakt het nu erg lastig om bepaalde gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld het ontstaan van schade aan goederen, binnen de supply chain te achterhalen of te onderzoeken.

transparantie

Gebrek aan transparantie

Consumenten hebben nu gewoonweg geen betrouwbare mogelijkheid om te controleren en te verifiëren, wat de echte waarde van de door hen aanschafte producten en diensten is. Dat komt omdat er een gebrek is aan transparantie binnen de keten. Het is daarom ook vaak zo dat de prijzen die we nu voor de goederen betalen, niet in overeenstemming zijn met de werkelijke kosten van het productieproces.

Auto industrie

Supply chain en het milieu

Een ander element dat te maken heeft met de suppy chain is het milieu. Er is op dit moment geen mogelijkheid om goed te kunnen controleren wat de gevolgen precies zijn voor onze leefomgeving, ten aanzien van het fabriceren van bepaalde producten. Ook is het nu nog veel te moeilijk om te achterhalen, welke partijen er verantwoordelijk zijn voor ongeoorloofde werkwijzen. Dat maakt het dus lastig om bijvoorbeeld vervalste producten te onderscheppen. Het maakt het ook lastig om op te treden tegen bedrijven die zich schuldig maken aan gedwongen arbeid of het in stand houden van slechte en gevaarlijke werkomstandigheden. Daarnaast is het op dit ogenblik nog erg ingewikkeld om te controleren of bepaalde inkomsten worden gebruikt voor het financieren van oorlogen, terrorisme of criminele organisaties.

Blokken, blockchain, proof of publication.

Problemen in de kiem smoren

De blockchaintechnologie heeft de capaciteit om dit soort problemen binnen de supply chain, in de kiem te smoren. Dat kan met behulp van decentrale applicaties die alles wat er binnen de supply chain gebeurt, registreren en vastlegen in het netwerk. Hierdoor zijn alle partijen die betrokken zijn bij de keten gemakkelijk te identificeren. Ook alle andere benodigde informatie is eenvoudig te verkrijgen. De prijs bijvoorbeeld, maar ook data, locaties, de kwaliteit en de toestand van het product. Eigenlijk alle informatie die relevant is, om de supply chain op een goede manier te kunnen managen.

Centralised, decentralised, distributed.

 

Decentraal en onveranderbaar

Het openbare karakter van de blockchain maakt het mogelijk om alle goederen te traceren, vanaf het begin tot het einde van het hele proces. De blockchain is gedecentraliseerd en dus heeft ook niemand het gezag over het netwerk. Het is daarom dan ook onmogelijk voor partijen, om data binnen het proces te veranderen of aan te passen in hun voordeel.

Chain, ketting.

Stapje bij beetje verfijnd

Vanwege de cryptocurrency-beveiliging en de onveranderbaarheid van het netwerk, is het niet meer mogelijk om te sjoemelen. Sommige blockchainspecialisten gingen er vanuit dat de blockchain niet te hacken zou zijn, maar De DAO-hack bracht daar enige nuance in. De blockchaintechnologie staat nog maar in de kinderschoenen, dus de verdere ontwikkeling van deze techniek zal net als met alle nieuwe innovaties, stapje bij beetje worden verfijnd.

Blauwe diamant.

Everledger en de diamantindustrie

IBM heeft een dienst opgezet die consumenten in staat stelt, om verschillende blockchains te testen in een veilige cloud-omgeving. Het zijn toepassingen voor ingewikkelde supply chains, waarbij met name duurdere producten kunnen worden gevolgd van fabricage, tot aan het contact met de consument. Een van die diensten wordt gebruikt door Everledger, een bedrijf dat zich richt op de diamantindustrie. Een van de voornaamste doelen van Everledger is het vergroten van de transparantie binnen deze sector. De diamantindustrie is niet altijd een even frisse branche. In deze industrie is vaak sprake van gedwongen arbeid en uitbuiting van mensen. Ook staat de diamantensector bekend om zijn banden met dubieuze organisaties. Clubs die zich bezighouden met de financiering van verschillende oorlogen en andersoortig geweld, in met name Afrikaanse landen.

Producten op een winkelschap

Provenance en uitbuiting

Een andere toepassing is Provenance. De doelstelling van Provenance is het vergroten van vertrouwen in de supply chain vanaf de bron naar de consument. Dit kan door heldere communicatie van producenten over hoe bepaalde goederen precies worden gemaakt. Wie heeft het gemaakt? Waar is het gemaakt? Welke impact heeft de fabricage op het milieu? Provenance maakt daarvoor gebruik van blockchainplatformen die zijn gebaseerd op Ethereum en Bitcoin. Ook Provenance zet hoog in op het voorkomen van ongewenste arbeidsomstandigheden, zoals uitbuiting en moderne slavernij.

Medicijnen

BlockVerify en vervalste medicatie

Een andere speler die zich bezighoudt met integratie van blockchaintechnologie in de supply chain is BlockVerify. Zij willen door het creëren van meer transparantie binnen de bevoorradingsketen, vooral de productie van namaakartikelen tegengaan. Het gaat dan vooral om de vervalsing van bijvoorbeeld geneesmiddelen. Het namaken van medicijnen heeft grote economische consequenties, maar ook ten aanzien van de volksgezondheid heeft dat vaak ernstige gevolgen. Jaarlijks sterven er honderdduizenden mensen, omdat zij medicatie innemen die is nagebootst. BlockVerify wil hier iets aan doen, door het controleren en verifiëren van geneesmiddelen in de supply chain heel eenvoudig te maken. Ieder product heeft zijn eigen ‘paspoort’ in het blockchainnetwerk en er wordt exact geregistreerd waar de medicijnen vandaan komen, en op welke wijze ze van eigenaar wisselen.

Cryptomaan hardware wallets collectie
Advertentie

Kuovala Innovation en slim aanbesteden binnen de supply chain

Kuovola Innovation werkt aan een blockchainoplossing die ‘slim aanbesteden’ mogelijk maakt, binnen de supply chain. Bij een dergelijke aanbesteding worden pallets met goederen uitgerust met zogenaamde radio-frequency identification-tags. Deze tags kunnen zelf hun ‘behoeften’ kenbaar maken. De tags kunnen dus zelf in het grootboek aangeven wat er moet gebeuren, om de pallets van de huidige locatie naar een andere te verplaatsen. Er vindt een slimme openbare aanbesteding plaats en er volgt een bieding onder de verschillende transporteurs. De radio-frequency indentification-tags zullen de opdracht toewijzen aan de bieder met de meest gunstige condities. Alle transacties worden vastgelegd in de blockchain. De tag beweegt zich verder door de supply chain en de verzending kan in real-time worden gevolgd.

Quality control, audit.

Ingebouwd vertrouwen zonder een derde partij

Met blockchaintechnologie binnen de supply chain kunnen lokale producenten op een decentrale manier hun vaardigheden en bronnen, delen en uitwisselen. Daar hoeft geen derde partij meer aan te pas te komen. De blockchaintechnologie heeft het in zich, om de hele supply chain zoals we die nu kennen, volledig te transformeren. De manier waarop er geproduceerd wordt, de markt en de wijze waarop goederen worden aangekocht en geconsumeerd, zal veranderen. De transparantie, traceerbaarheid en veiligheid die de blockchain aan de supply chain kan bieden, gaat ervoor zorgen dat economieën veiliger worden en veel betrouwbaarder. Het wordt veel gemakkelijker om twijfelachtige praktijken, buiten de bevoorradingsketen te houden. Ingebouwd vertrouwen en eerlijkheid zijn dé twee elementen die de blockchain zo bijzonder maken!

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

 

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).