Wat zijn cryptocurrency tokens?

met Geen reacties

Digitale tokens worden gebruikt om een bepaald eigendom (asset) op een blockchain te vertegenwoordigen. Cryptocurrency’s zoals Bitcoin en Ethereum zijn eigenlijk “ingangen” op een blockchainnetwerk. Met deze tokens bezitten gebruikers een virtuele sleutel, waarmee ze nieuwe ingangen kunnen creëren binnen het netwerk en eigendommen kunnen overhevelen naar iemand anders. Niet de digitale tokens worden op een computer opgeslagen, maar wel de sleutels waarmee je het asset kunt herplaatsen. Tokens moet je dus eigenlijk zien als digitale “bronnen”, waarmee je de controle over bepaalde eigendommen toewijst aan iemand anders.

Gespleten wereld, disruptie.

Positieve disruptie

De blockchain wordt gekenschets als een disruptieve technologie. Helaas heeft het woord “disruptie” een zeer negatieve weerklank. Het klinkt bijna alsof de Derde Wereldoorlog op uitbreken staat. Een oorlog die onze samenleving volledig gaat verwoesten. Een disruptor is een lastpost, een oproerkraaier, een onruststoker en een herrieschopper. Daar zit toch niemand op te wachten? Echter leidt radicaal afwijken van gebaande en bekende paden vaak tot geheel nieuwe positieve veranderingen. Niet alleen veranderingen in de manier waarop we met dingen omgaan, maar ook de manier waarop we over bepaalde zaken nadenken verandert dan soms. De blockchain is een technologie die het fundament legt voor een heel nieuw soort economie. Een economie die gebaseerd is op cryptocurrencytechniek.

Bitcoin, tokens.

Welke soorten blockchain tokens zijn er?

Er zijn verschillende soorten blockchain tokens. We kennen het “intrinsieke token” en het “asset-backed token”. Het intrinsieke token wordt ook vaak “ingebouwd token” genoemd. Deze intrinsieke tokens zijn digitale bronnen die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Cryptocurrency’s zoals Bitcoin, Ethereum Dash, Litecoin, NEO, Siacoin, Waves, AION, en Ripple zijn daar bekende voorbeelden van. Deze tokens worden meestal aangeduid als digitale betalingseenheden of Cryptocoins. Ze vormen een zeer belangrijk onderdeel van het fundament van een blockchainnetwerk. De meeste blockchains kunnen simpelweg niet functioneren zonder de “aandrijving” van deze tokens. Veelal zijn de cryptocurrency’s onderdeel van een stimuleringsregeling, om mensen aan te moedigen om transacties op een blockchain te valideren en blokken te genereren. Dit mechanisme kennen we als het “miningproces”.

Rode en blauwe blokken

Intrinsieke tokens

Intrinsieke tokens kunnen worden gecreëerd met behulp van speciale software. Je zou het kunnen vergelijken met een boodschap die je op een stuk papier schrijft. Bijvoorbeeld:

“Bij deze creëer ik 3 miljard X-coins”

Stel nu dat je deze coins daadwerkelijk zou hebben gecreëerd en daarna goed zou hebben bijgehouden aan welke vrienden je deze digitale munten hebt gegeven. Vervolgens heb je ook nog eens goed bijgehouden aan welke vrienden deze vrienden de cryptocurrency’s weer hebben doorgegeven. Dan doe je in principe exact hetzelfde als wat decentrale gedistribueerde netwerken doen. Uiteraard is de hele cryptografische techniek erachter erg ingewikkeld, maar in de basis werkt een blockchain op die manier. Tokens zoals de Bitcoin worden gecreëerd door mining volgens een bepaald schema. De nieuw gecreëerde cryptomunten worden toegewezen aan de maker van het desbetreffende blok, in de virtuele ketting. Het aantal Bitcoins neemt dus toe. Ze worden gecreëerd “on the spot”.

Ripple token
De website van Ripple

De tokens van Ripple

Bij het platform van Ripple werden de tokens (XRP) al in het allereerste begin gecreëerd. Dit noemen we “pre-mining”. Na de creatie werden de coins verdeeld onder de gebruikers. Iedere transactie bij Ripple gaat gepaard met een kleine vergoeding in XRP’s. Deze cryptocurrency’s worden na verloop van tijd vernietigd en ook niet meer toegewezen aan degenen die de transactie op de blockchain valideren. Het totale aantal XRP’s dat in omloop is, neemt dan ook met de tijd af.

Ethereum logo, Ethereum koers

Ethereum Tokens

Ook bij Ethereum was sprake van “pre-mining”. Transacties en smart contracts hebben de zogenaamde “ETH (Ether)” nodig om het netwerk in beweging te brengen en transacties en decentrale applicaties op de juiste manier uit te voeren. Ook hier gaat de vergoeding weer naar de maker van het specifieke blok. Naast een vergoeding voor het leveren van de computerkracht die nodig is voor het miningproces, ontvangen de miners van Ethereum ook nog een extra beloning voor het creëren van de blokken.

Tweeledig

Het voornaamste doel van intrinsieke tokens is tweeledig. In de eerste plaats moeten er blokken worden gevalideerd en gecreëerd. Dat gebeurt dus door het stimuleren van de miner om te gaan minen. Een stimulans in de vorm van een beloning. In de tweede plaats is het tegengaan van spam ook een heel belangrijk doel. Als transacties namelijk tokens kosten, neemt de mogelijkheid van spamming drastisch af. Ook al zijn deze tokens intrinsiek, ze hebben wel degelijk externe waarde. Je kunt er namelijk dingen mee kopen en verkopen tegen andere digitale betalingseenheden of traditionele valuta. Intrinsieke tokens vertegenwoordigen niet iets (een object) op de blockchain, maar staan in principe gewoon op zichzelf.

For sale by owner, Token sale.

Asset-backed tokens

Naast de intrinsieke tokens zijn er ook nog de “asset-backed tokens”. Zoals de naam zelf al aangeeft vertegenwoordigen ze een bepaalde asset of eigendom van een token-verstrekker. Je zou het wel een klein beetje kunnen vergelijken met het opslaan van goud. Vroeger bracht iemand goud naar een goudsmid en ontving daarna een ontvangstbewijs en een certificaat met bewijs van eigendom. Deze certificaten konden steeds van eigenaar wisselen. Iedereen die de rechtmatige eigenaar was van het certificaat, kon teruggaan naar de goudsmid en het goud opeisen als rechtmatige eigenaar.

Rode en paarse blokken. Blockchain.

 

Opgeslagen op de blockchain

De asset-backed tokens zijn min of meer het digitale equivalent van zo’n certificaat. Ze vertegenwoordigen het onderliggende eigendom (zoals het goud), waarop je bij iemand (de goudsmid) aanspraak kunt maken. De transacties met tokens tussen mensen worden opgeslagen op de blockchain en om aanspraak te maken op het onderliggende eigendom of asset, moet je je tokens verzenden naar de verstrekker. De verstrekker verzendt op zijn of haar beurt het onderliggende eigendom. Er worden op dit moment digitale tokens ontwikkeld die allerlei zaken en objecten vertegenwoordigen. We kennen asset-backed tokens voor de muziekindustrie, de diamantensector, de kunstwereld, de wijnmarkt en dagelijks komen er nieuwe bij.

Genesis blok, Bitcoin, geldvoorraad.

Blockchains zonder tokens

Ook kennen we inmiddels blockchains die niet gebruikmaken van tokens. Dergelijke blockchains werken anders. Er is dus niet altijd een noodzaak voor het hanteren van tokens om een decentraal gedistribueerd netwerk te laten functioneren. Sommige blockchains worden “permissionless ledgers” genoemd. Dit zijn netwerken waar iedereen een blok aan de ketting kan toevoegen. Iedereen kan dus deelnemen aan het proces van blokverificatie en het creëren van consensus. Het zijn open platformen. Bitcoin en Ethereum zijn “permissionless blockchains”. Deze grootboeken hebben altijd een bepaald schema nodig om de validators van de blokken (de miners) te stimuleren. In blockchains waar deze stimulans (in de vorm van een beloning met tokens) ontbreekt zijn er dus andere redenen om blokken vrij te maken, dan louter en alleen het verdienen van cryptocoins. Bijvoorbeeld omdat ze contractueel verplicht zijn om te gaan minen.

Een dik wetboek met daarin de wetgeving en een hamer. De juridische behandeling van digitale tokens.

Geen juridische grondslag voor cryptocurrency tokens

We kunnen in principe alles op de blockchain laten vertegenwoordigen door tokens. We kunnen dan snel en veilig allerlei eigendommen en assets verplaatsen, terwijl het fysieke object dat vertegenwoordigd wordt gewoon op één plek blijft. Echter moeten we ons goed realiseren dat digitale vertegenwoordiging van assets in juridisch opzicht nog een heleboel ruimte overlaat voor pittige discussies. Smart contracts zijn nog niet goed te definiëren en nog volop in ontwikkeling. Zaken als eigendom en aansprakelijkheid worden met blockchaintechnologie toch echt anders geregeld, dan dat we vandaag de dag gewend zijn. Ik kan namelijk wel zeggen dat mijn vers gecreëerde digitale token een aandeel in mijn bedrijf vertegenwoordigt en het token aan aandeelhouders overdragen, het heeft echter nog geen juridische grondslag. Dat maakt investeren in blockchaintechniek nog erg risicovol.

Twee mannen drijven handel met elkaar. In het midden staan drie gebouwen. Boven de gebouwen staat: No central control. Onder de gebouwen staat ICANN, de afkorting van Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Daarnaast staat FED, de afkorting van Federal Reserve.
Blockchaintechnologie en decentralisatie

Privileges

Een token is “nog” geen wettelijk aandeel zoals we dat kennen bij regulieren bedrijven. Uiteraard kun je met token-houders afspreken dat als ze in het bezit zijn van een bepaalde hoeveelheid tokens, je daar bepaalde privileges voor in de plaats geeft. Privileges zoals bijvoorbeeld een winstuitkering of het gebruik maken van decentrale gedistribueerde toepassingen.

 

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter