In welke industrieën kan blockchain worden geïntegreerd?

met Geen reacties

Blockchain zorgt voor het transporteren van data op een transparante, verifieerbare, veilige manier en is ongevoelig voor storingen omdat het systeem niet afhankelijk is van centrale servers. De disruptieve technologie zal voor heel wat veranderingen gaan zorgen in tal van branches en industrieën in de komende vijf tot tien jaar. In welke sectoren zullen decentrale gedistribueerde infrastructuren als eerste worden geïntegreerd en wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Spaarvarken. Een van de industrieën waar we blockchain integratie zien ontstaan is de financiële sector.

Banken en betalingssystemen

De blockchain zal voor bankieren hetzelfde gaan betekenen als wat het internet heeft betekend voor media. Ook mensen in derde wereldlanden die nu geen toegang hebben tot traditionele banken en vaak nog niet eens een bankrekening hebben, zullen toegang krijgen tot financiële dienstverlening. Iedereen kan geld versturen, ongeacht landsgrenzen en tegen hele lage transactiekosten. Verschillende grote banken, waaronder Barclays, experimenteren nu met blockchaintechnologie om te kijken hoe deze techniek hun bedrijfsvoering sneller, efficiënter en veiliger kan maken. IBM voorspelt dat ongeveer 15% van alle banken tegen het eind van 2017 het gedistribueerde grootboek op een of andere manier zal gebruiken.

Sloten, digitale veiligheid.

Beveiliging van de digitale ruimte

Cybersecurity wordt met de dag belangrijker. We zijn dag en nacht met het internet verbonden en dat maakt ons ook steeds kwetsbaarder. Op heel veel verschillende fronten. Hoewel alle data binnen een blockchain openbaar is, wil dat niet zeggen dat iedereen zomaar alles van je kan “zien”. De data is cryptografisch versleuteld en geverifieerd op een zeer geavanceerde manier. Niemand kan zonder toestemming veranderingen aanbrengen aan die data en de techniek maakt het voor hackers dan ook heel erg lastig om met die data aan de haal te gaan.

Tussenpersoon, derde partij.

Uitvlakken van derde partijen

We zijn eraan gewend dat we voor heel veel zaken gebruikmaken van dure tussenpersonen, voor van alles en nog wat. Zo is het immers al heel erg lang. Er was natuurlijk ook nog geen alternatief. Blockhaintechnologie en het “ingebouwde vertrouwen” veranderen dat. De noodzaak van tussenpersonen en derde partijen komt in veel sectoren te vervallen. De kosten die hierdoor worden bespaard zijn enorm.

Logistiek, supply chain, Hyperledger Fabric.

Transformatie van de bevoorradingsketen

Supply chain management zal nooit meer zijn wat het geweest is, door exacte herkomstbepaling van producten en het nauwkeurig volgen van alle processen binnen het ketenbeheer. Het verhogen van de voedselveiligheid binnen de food supply chain, het effectief tegengaan van namaakmedicijnen in de farmaceutische industrie en het bestrijden van de handel in bloeddiamanten, wordt stukken eenvoudiger. Het wordt gemakkelijker om de authenticiteit van producten te achterhalen en de “fair trade-status” ervan te controleren. Fysieke objecten kunnen worden gekoppeld aan transacties, bijvoorbeeld in de vorm van smart contracts. Deze transacties kunnen dan vervolgens worden geregistreerd, in een permanent gedecentraliseerd grootboek en gevolgd vanaf het begin van de bevoorradingsketen, tot aan het moment van ontvangst.

Circulaire economie en blockchaintechnologie.

Effectief tegengaan van klimaatverandering

Blockchain-integratie met supply chains heeft tal van voordelen: minder menselijke fouten, tijdsbesparing, kostenbesparing, minder arbeidsinspanningen, minder afval en reductie van de CO2-uitstoot. Dit geeft een enorme boost in de strijd tegen de klimaatverandering, omdat we de consequenties van bepaalde productie- en logistieke processen, veel beter kunnen begrijpen en bijstellen op plaatsen waar dat noodzakelijk is. Gedistribueerde bevoorradingsketens kunnen een goede basis vormen voor het op gang brengen van de circulaire economie, waarbij de omgang met afval heel anders wordt benaderd, dan dat we vandaag de dag gewend zijn. Platformen zoals Provenance en Skuchain hebben zich volledig toegespitst op het verbeteren van de supply chain.

Glazen bol

Marktvoorspellingen

Blockchaintechnologie verandert ook de wijze waarop onderzoek wordt gedaan, advies wordt gegeven, analyses worden uitgevoerd en marktvoorspellingen worden gedaan. Platformen zoals bijvoorbeeld Augur en Gnosis hebben zich gespecialiseerd in wereldwijde gedecentraliseerde marktvoorspellingen. Dergelijke decentrale toepassingen kunnen worden gebruikt voor weddenschappen over wedstrijduitslagen, het koersverloop op aandelenmarkten en zelfs verkiezingen.

Industrie, blockchain, netwerk, Hyperledger fabric, the internet of things.

The internet of things

Het aantal IoT-apparaten zal de komende jaren snel toenemen. Om al die apparatuur op een gestroomlijnde en veilige manier te laten functioneren, zonder dat de privacy van mensen in gevaar komt is een solide netwerk nodig dat alles in goede banen leidt. Blockchain biedt die infrastructuur. Er is dan geen centrale locatie meer nodig, om de communicatie tussen de apparaten tot stand te brengen. Alle apparatuur kan direct met elkaar in verbinding worden gebracht om de software te updaten, mankementen te verhelpen en het energieverbruik in de gaten te houden.

Two cars and a bicycle in a collision. The importance of insurance. Twee auto's en een fiets hebben een aanrijding. Het belang van verzekeren.

Verzekeringsbranche

De wereldwijde verzekeringssector is gefundeerd op vertrouwensmanagement. Blockchain benadert “het managen van vertrouwen” op een geheel andere manier. Deze nieuwe benadering kan worden toegepast bij het verifiëren van verschillende soorten data in verzekeringsovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld de identiteit van de verzekerde. Orakels kunnen data uit de “echte wereld” integreren met smart contracts en dat is uiteraard heel erg handig voor verzekeringen die afhankelijk zijn van data uit de “echte wereld”. Een goed voorbeeld daarvan is een oogstverzekering, die van externe informatie moet worden voorzien over de exacte weersomstandigheden, in bepaalde periodes van het jaar. Aeternity is een blockchainproject dat tools ontwikkelt speciaal voor de verzekeringsbranche.

Personen vervoer

Personenvervoer

Ook als we ons willen verplaatsen van A naar B, dan is blockchaintechnologie toepasbaar. Het platform kan namelijk worden gebruikt voor het creëren van dapps voor deelvervoer. Hierdoor kunnen automobilisten en passagiers samen de voorwaarden en condities voor het vervoer overeenkomen op een veilige manier, zonder tussenkomst van derde partijen. Ingebouwde digitale wallets kunnen door automobilisten worden gebruikt, voor het betalen van parkeerkosten, tolkosten en kosten die gemoeid zijn met het opladen van de elektrische auto.

Big Data

Online data-opslag

Centrale servers zijn kwetsbaar voor aanvallen, diefstal, dataverlies en menselijke fouten. Blockchain voorkomt deze problemen. Met gedistribueerde netwerken wordt cloudsharing veiliger en meer robuust tegen hackers. Het verantwoord managen van Big Data wordt in de toekomst steeds belangrijker en platformen zoals Storj, Maidsafe, Sia en Filecoin bieden dergelijke decentrale data-opslag systemen.

Donation

Goede doelen

Ook voor het inzamelen van geld voor goededoelenorganisaties biedt de blockchain nieuwe kansen. Mensen zijn best bereid om geld te geven aan goede doelen, maar hebben vaak bezwaren tegen de inefficiëntie en fraudegevoeligheid van dit soort inzamelingen. Dat heeft onder andere te maken met een aantal fraudeschandalen, maar ook met het feit dat gewoonweg niet goed duidelijk is, wat er precies met het ingezamelde geld gebeurt en of het wel terechtkomt op de plek, waar het terecht zou moeten komen. Met blockchain kunnen donaties exact worden gevolgd, waardoor je er gerust op kunt zijn, dat het geld op de juiste wijze gespendeerd wordt. Een blockchainproject dat zich richtte op fondsenwerving voor goede doelen was de “Charity DAO”.

Verkiezingen, stemmen.

Verkiezingen

Je stem uitbrengen met behulp van de blockchain. Dit zal ongetwijfeld een van de lastigste toepassingen zijn, als het al ooit zal gaan gebeuren. Niets is immers zo kwetsbaar als onze democratie. Daar kun je geen risico’s mee nemen en er zijn nog wel een aantal kritiekpuntjes te leveren als het online stemmen betreft. Mochten alle problemen toch ooit worden getackeld, dan kan er een systeem worden gecreëerd, waarbij partijen of presidentskandidaten elkaar nooit meer hoeven te beschuldigen van het saboteren van de verkiezingsuitslag. De kiezer kan worden geregistreerd en zijn of haar identiteit kan worden geverifieerd. De stemmen zelf kunnen snel en elektronisch worden geteld, waarbij er geen stemmen kunnen worden veranderd of worden gewijzigd. Er zijn een aantal platformen die de ambitie hebben om verkiezingen eerlijker en democratischer te laten verlopen, door integratie van blockchaintechnologie: DemocracyEarth en Followmyvote. Deze platformen ontwikkelen “stemsystemen” voor overheden.

Hofvijver, ministeries, Den Haag

Overheidsinstellingen

De digitale infrastructuren van de overheid zijn vaak langzaam, ondoorzichtig en fraudegevoelig. Door de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten zijn onderdelen zoals jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg aan langdurig zieken en ouderen, ondergebracht bij de gemeenten. Dit zou moeten leiden tot minder regeldruk voor inwoners met ingewikkelde problemen en één aanspreekpunt om zaken te regelen. Ook de budgettering van allerlei zaken en het beheersen van de geldstromen, zou hierdoor eenvoudiger worden. Dat daardoor in veel gevallen de persoonlijke gegevens van mensen op straat zijn komen te liggen en de privacy ernstig wordt geschaad, is blijkbaar van ondergeschikt belang. Veel zaken worden door de gemeenten uitbesteed aan verschillende partijen, waarbij niet secuur wordt omgegaan met de persoonlijke informatie van kwetsbare mensen, zoals ouderen en gehandicapten. Blockchain-integratie kan bureaucratie tegengaan en privacygevoelige informatie van burgers optimaal beschermen, tegen invloeden van buitenaf. Ook de efficiëntie en transparantie van beleidsprocessen binnen de overheid kunnen sterk worden verbeterd met blockchain. Dubai bijvoorbeeld is van plan om voor 2020 alle overheidsdocumenten op een gedistribueerd netwerk te publiceren.

Dokter, gezondheidszorg.

Gezondheidszorg

Binnen de gezondheidszorg wordt vaak nog gebruikgemaakt van oudere systemen, waardoor deze sector regelmatig het slachtoffer wordt van hackers. Ziekenhuizen hebben behoefte aan een veilige infrastructuur om allerlei soorten gevoelige data, waaronder patiëntinformatie, op te slaan en te delen met bevoegde partijen. Met blockchain kunnen alle gegevens over patiënten en medicijnen worden gedeeld met de juiste behandelaars. Hierdoor kan er veel zorgvuldiger met de informatie worden omgesprongen en ontstaan er wellicht nieuwe mogelijkheden voor snellere diagnoses. Tieron is een startup die zich heeft gespecialiseerd in applicaties voor de gezondheidszorg.

Energie

 

Energiemarkt

Het managen van energie wordt steeds belangrijker. De energiemarkt is altijd een behoorlijk gecentraliseerde industrie geweest. Energieproducenten en energiegebruikers kunnen niet direct van elkaar kopen. Hier zitten altijd partijen tussen. Transactive Grid was een blockchainproject dat gebruikmaakte van de Ethereum blockchain. Het project stelde gebruikers in staat om rechtstreeks energie te kopen en te verkopen van en aan buurtbewoners, met behulp van gedistribueerde microgrids.

Muzieknoten

Muziekindustrie

Verschillende startups hebben nieuwe ideeën ontwikkeld om de muziekindustrie te decentraliseren. Hierdoor wordt het mogelijk voor muzikanten om betalingen direct van hun fans te ontvangen, zonder dat er nog een dure derde partij, zoals een platenmaatschappij tussen zit. De smart contracts kunnen worden gebruikt om muzieklicenties uit te geven en auteursrechten vast te leggen op de blockchain. Ujo Music is een platform dat blockchain-toepassingen ontwikkelt voor de muziekindustrie.

Shop, retail.

Retail

Als je online aankopen doet dan vertrouw je op het retailsysteem van de online store. Retailsystemen die gebaseerd zijn op blockchaintechnologie werken anders. Deze systemen verbinden kopers en verkopers met elkaar, zonder tussenkomst van derde partijen en de daarbij behorende hoge vergoedingen. De blockchain zorgt voor het noodzakelijke consumentenvertrouwen met behulp van smart contracts, de cryptografische versleuteling en ingebouwde reputatiemanagement-mechanismen.Vastgoed, woning.

Vastgoedsector

Bij het kopen en verkopen van vastgoed ontstaan vaak bureaucratische problemen, is er vaak weinig transparantie en komen fraude en fouten in openbare documenten regelmatig voor. Blockchain kan alle transacties die uitgevoerd moeten worden bij de aan- en verkoop van woningen versnellen en de noodzaak van een papieren boekhouding volledig elimineren. Ook lenen gedistribueerde netwerken zich prima voor het verifiëren van eigendomsrecht, het waarborgen van de correctheid van gegevens en de overdracht van eigendomscertificaten.

Een startup met een goed idee. Hij financiert zijn project door middel van crowdfunding. Vier mensen investeren in zijn plannen.

Crowdfunding

In een paar jaar tijd is crowdfunding uitgegroeid tot een zeer populaire manier om startups en projecten te financieren. Reguliere crowfundingplatform hebben als voornaamste doel, het creëren van vertrouwen tussen ontwikkelaars en investeerders. Echter rekenen deze platformen vaak hoge vergoedingskosten voor bemiddeling. Bij op Blockchain gebaseerde crowdfunding ontstaat het noodzakelijke vertrouwen, door middel van smart contracts en online reputatiesystemen, in plaats van door de aanwezigheid van een controlerende “menselijke” derde partij. Nieuwe projecten kunnen fondsen verzamelen door hun eigen tokens vrij te geven. Deze tokens vertegenwoordigen een bepaalde waarde en kunnen later worden gewisseld tegen producten, diensten of contant geld. Veel blockchain startups hebben inmiddels al miljoenen dollars opgehaald, door middel van dergelijke token-verkopen.

Centraal, decentraal, gedistribueerd.

 

Mainstream adoptie binnen verschillende industrieën

Hoewel de blockchaintechnologie nog in de kinderschoenen staat en het nog niet zeker is of de blockchain echt wereldwijd en massaal geadopteerd gaat worden, is het zeker wel een belovende digitale infrastructuur. Alle sectoren en industrieën waarbij data en transacties een grote rol spelen, lenen zich uitstekend voor decentrale en gedistribueerde systemen.

 

Lees ook:

Waar vind ik een blockchain developer voor mijn organisatie?

Blockchain-cursussen, -trainingen en -masterclasses

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter