Hash-bomen

Merkle trees (in het Nederlands ‘hash-bomen’ genoemd) spelen een belangrijke rol binnen blockchainnetwerken, om de integriteit van transactiegegevens te waarborgen. Deze hash-bomen maken gebruik van cryptografische technieken en zijn een onmisbaar instrument voor de beveiliging en efficiëntie binnen blockchain-ecosystemen. Een Merkle tree is een gegevensstructuur die er als het ware uitziet als een ‘boomachtige’ opstelling van gegevens, waarbij iedere bladknoop (leaf node), een hashwaarde van een specifiek gegevensblok bevat. Deze hashwaarden worden vervolgens op een slimme manier gecombineerd door steeds twee naburige knooppunten samen te voegen, om een nieuwe hash te creëren. Dit proces gaat door totdat er uiteindelijk één enkele hashwaarde overblijft, die de ‘Merkle root’ wordt genoemd. Merkle trees zijn vernoemd naar de Britse computerwetenschaper en wiskundige Ralph Merkle.

 

Voorkomen van valse transacties

Minder overdracht van gegevens en snellere verificatie

Merkle-proofs

Waaruit is een Merkle tree opgebouwd?

Conclusie

 

Bitcoin, blockchain, nonce, Merkle tree

 

Voorkomen van valse transacties

Ieder blok in een blockchainnetwerk bevat niet alleen transacties, maar ook de hashwaarde van het vorige blok en de Merkle tree die alle transacties in dat blok samenvat. Dit is belangrijk om frauduleuze transacties binnen het netwerk tegen te gaan. Dankzij de hash-boom kan het blockchainnetwerk snel en efficiënt controleren of de transactiegegevens in het blok zijn gewijzigd. Wanneer een malafide partij probeert om valse transacties in een blok in te voegen (ook al is er maar één enkele transactie aangepast), dan zal de hashwaarde van de root van de Merkle tree geheel anders worden. De veranderde hashwaarde wordt onmiddellijk door het blockchainnetwerk opgemerkt.

 

Minder overdracht van gegevens en snellere verificatie

Merkle trees dragen ook bij aan de efficiëntie en schaalbaarheid van blockchainnetwerken. Wanneer iemand een specifieke transacties wil controleren, dan hoeft hij of zij niet de gegevens van het volledige blok te downloaden. In plaats daarvan kunnen ze een zogenaamde ‘Merkle-proof’ genereren. Deze Merkle-proof is een reeks ‘hashes’ van knooppunten die rechtstreeks naar de desbetreffende transactie leiden. Dit minimaliseert de hoeveelheid gegevens die moet worden overgedragen en verhoogt de snelheid van het verificatieproces.

 

 

Merkle-proofs

Mekle-proofs zijn digitale bewijzen die aantonen dat een specifieke transactie zich bevindt binnen een Merkle tree, zonder alle transacties in dat blok te onthullen. Merkle-proofs zijn als het ware een soort cryptografische paspoorten die alleen de benodigde informatie bevatten om te bewijzen dat iets klopt, zonder onnodige details prijs te geven. Een Merkle tree is in feite een hiërarchie van hashwaarden, beginnend bij individuele transacties als ‘bladeren’ (leafs) en eindigend met één enkele ‘root-hash’. Een root-hash (of Merkle-root) is een enkele hashwaarde die wordt gegenereerd uit een verzameling gegevensblokken in een Merkle tree. De root-hash dient als een soort samenvatting (digitale vingerafdruk) van alle gegevens, die in de hash-boom zijn opgenomen. De root-hash is het uiteindelijke resultaat van het hashing-proces en het combineren van de gegevensblokken in de Merkle tree.

 

Alleen de benodigde hashwaarden

Een Merkle-proof werkt door een reeks van hashwaarden te geven, te beginnen bij individuele transacties als bladeren en omhoog te gaan naar de Merkle-root (root-hash). Deze reeks fungeert als een stapsgewijs pad dat bewijst dat de transactie correct is ingevoegd en dat de hash-boom niet is aangepast. Merkle-proofs bevatten alleen de benodigde hashwaarden, waardoor ze lichtgewichtig zijn en weinig bandbreedte vereisen om te verzenden binnen het netwerk. Dit maakt Merkle-proofs ideaal voor snelle verificaties, zelfs op apparaten met beperkte middelen. Bovendien zorgen Merkle-proofs voor meer privacy, omdat ze alleen de informatie bevatten die nodig is om de geldigheid van een bepaalde transactie te bewijzen. De transactiegegevens van andere transacties blijven verborgen. De Merkle-proofs helpen blockchaingebruikers om te controleren of hun transacties op de juiste manier zijn verwerkt, zonder het volledige gedecentraliseerde grootboek te doorlopen.

Merkle tree, Merkle-root

 

Waaruit is een Merkle tree opgebouwd?

Een Merkle tree is opgebouwd uit verschillende componenten die allemaal samenwerken om de gegevensintegriteit binnen het blockchainnetwerk te waarborgen. De belangrijkste componenten van een hash-boom zijn:

  • Gegevensblokken
  • Hashfuncties
  • Hashwaarden
  • Merkle-root

 

Gegevensblokken

De basis van een Merkle tree bestaat uit individuele gegevensblokken (leaf nodes of bladknooppunten). Dit zijn de oorspronkelijke gegevens die in de hash-boom worden opgenomen, zoals transacties op de blockchain of bestanden in een opslagsysteem.

 

Hashfuncties

Voor ieder gegevensblok wordt er een cryptografische hashfunctie toegepast. Deze hashfuncties nemen de gegevens als invoer en genereren vervolgens een unieke hashwaarde als uitvoer. Deze hashwaarde is een numerieke representatie van de gegevens, en wordt gebruikt om de integriteit van het gegevensblok te vertegenwoordigen.

 

Hashwaarden

De hashwaarden die zijn gegenereerd voor ieder gegevensblok vormen de tussenliggende knooppunten in de Merkle tree. Deze knooppunten zijn niet rechtstreeks gekoppeld aan gegevensblokken, maar in plaats daarvan bevatten ze de hashwaarden van hun ‘kinderen’ (de hashwaarden van de onderliggende gegevensblokken of andere tussenliggende knooppunten).

 

Merkle-root

Het laatste knooppunt in de Merkle tree is de Merkle-root (of root-hash). Deze root-hash is het resultaat van het samenvoegen van alle hashwaarden in de hash-boom. De Merkle-root vertegenwoordigt de gehele boom en wordt gebruikt om de integriteit van alle gegevensblokken te controleren.

 

Hashwaarden van hogere niveaus

De opbouw van een Merkle tree begint met de gegevensblokken aan de onderkant van de boomstructuur. Vervolgens worden de hashwaarden van deze gegevensblokken gecombineerd en ‘gehasht’, om de hashwaarden van hogere niveaus in de hash-boom te creëren. Dit proces gaat door totdat er uiteindelijk één enkele root-hash overblijft aan de top van de boom. Door deze hiërarchische structuur en het gebruik van cryptografische hashfuncties, kunnen Merkle trees snel gegevensintegriteit verifiëren en detecteren of er wijzigingen zijn aangebracht in de oorspronkelijke gegevens.

 

 

Conclusie

Merkle trees spelen een belangrijke rol bij de veiligheid en efficiëntie van blockchain-ecosystemen. Deze boomachtige gegevensstructuren bieden een slimme manier om de integriteit van gegevens optimaal te waarborgen, waardoor valse transacties en andere frauduleuze activiteiten binnen het netwerk snel worden gedetecteerd. Binnen een hash-boom worden cryptografische hashfuncties gebruikt om de hashwaarden van gegevensblokken te genereren en te combineren. Iedere hashwaarde wordt berekend op basis van de gegevens in de bijbehorende bladknoop. Wanneer twee hashwaarden worden gecombineerd, dan ontstaat er een nieuwe hashwaarde, die de integriteit van beide originele gegevensblokken vertegenwoordigt. De eigenschappen van cryptografische hashfuncties (zoals uniekheid en moeilijke omkeerbaarheid), dragen sterk bij aan de veiligheid van Merkle trees. Als zelfs maar één bit in een gegevensblok wordt gewijzigd, dan zal dit leiden tot een compleet andere hashwaarde, waardoor wijzigingen detecteerbaar zijn.

 

Terug naar boven ↑

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).