Wat is Verge (XVG)?

met Geen reacties

Veel mensen zijn inmiddels wel bekend met digitale betalingseenheden zoals de Bitcoin, Ethereum en Litecoin, maar er verschijnen ook een aantal veelbelovende alternatieve cryptomunten op de markt die zeer geschikt zijn voor dagelijks gebruik en zich bij uitstek lenen voor blockchainintegratie op hele grote schaal. Een van die alternatieve cryptocurrency’s waar ik zeer enthousiast over ben is Verge, een virtuele valuta die niet alleen heel erg flexibel is en een hoop potentie biedt ten aanzien van grootschalige blockchainprojecten, maar deze virtuele valuta zorgt ook nog eens voor supersnelle transacties.

Privat, Verge, privacy coin.

Alternatieven voor publieke blockchains

Een blockchain is simpel gezegd in feite niets meer of minder dan een decentrale gedistribueerde database, waarin alle uitgevoerde transacties zijn vastgelegd. Het blockchainnetwerk dat de digitale infrastructuur levert voor de Bitcoin is een publieke decentrale database en dat betekent dat alle transacties binnen het netwerk openbaar zijn en iedereen die transacties altijd kan controleren. Als alternatief voor deze publieke blockchains kennen we inmiddels ook de zogenaamde private blockchainnetwerken.

Blockchain, netwerk, Verge, cryptocurrency.

Open, gesloten en hybride blockchains

De transacties op deze blockchains zijn privé en de transactiedata is dan ook verborgen voor anderen. Bij deze blockchains is geen sprake van transparantie. Naast de “open” blockchains en de “gesloten” blockchains kennen we inmiddels ook nog een derde soort blockchain en dat zijn de “hybride” netwerken. Deze platformen zijn een kruisbestuiving tussen publieke en private blockchains. Een gedeelte van het netwerk is dan transparant en een ander deel is verborgen.

More transparancy

Anonieme transacties

De eerste decentrale gedistribueerde grootboeken die werden ontwikkeld waren óf gesloten óf open en konden niet samen bestaan op één en dezelfde blockchain-infrastructuur. Dat betekende dan ook automatisch dat iedere gebruiker een keuze moest maken voor een specifieke digitale betalingseenheid. Een cryptocurrency die de desbetreffende specifieke blockchaintoepassing ondersteunt. De toepassingen en de virtuele valuta gaan immers hand in hand samen en de toepassingen zijn dan ook meestal gefinancierd door middel van die specifieke cryptocoin. De afgelopen maanden zijn er steeds meer blockchains ontwikkeld waarbij er door gebruikers een keuze kan worden gemaakt, voor een verregaande transparantie van transacties of juist voor een hoge mate van anonimiteit bij het uitvoeren van transacties.

Blockchain

Schakelen tussen allerlei blockchainoplossingen

Bij de ontwikkeling van dergelijke blockchainnetwerken kun je je afvragen, waarom consumenten nu zouden moeten schipperen tussen open en gesloten blockchains. Het is toch immers veel praktischer als beide typen grootboeken gewoon op hetzelfde netwerk kunnen functioneren? Dan hoeven gebruikers niet meer heen en weer te schakelen tussen allerlei bestaande blockchainoplossingen. Het zogenaamde Wraith Protocol dat door Verge wordt toegepast, maakt een soepele wisselwerking tussen deze open en gesloten blockchains mogelijk.

Schakelaar, aan, uit.

Wat is het Wraith Protocol?

Het Wraith Protocol is een technologie die gebruikers in staat stelt om naadloos te schakelen tussen publieke en private decentrale gedistribueerde grootboeken, op het netwerk van Verge. Voor de allereerste keer sinds de ontwikkeling van blockchaintechnologie zijn gebruikers geheel vrij om te kiezen met welk type grootboek zij aan de slag willen. Je moet het Wraith Protocol min of meer zien als een schakelaar die je “aan” of “uit” zet. Je zet de schakelaar uit in situaties waarbij veel transparantie vereist is óf je zet het Wraith Protocol aan in situaties waar behoefte is aan privacy. Wanneer het Wraith Protocol in werking is gezet, dan wordt alle transactiedata verborgen en is dan ook niet zichtbaar via de blockchain explorer. Het blijft dan natuurlijk wel de vraag of deze keuzemogelijkheid voor transparantie of privacy geen afbreuk doet aan het transparante karakter van de blockchaintechnologie.

 

 

 

Waarom is privacy belangrijk?

Het beschermen van onze privacy wordt met de opkomende technologieën steeds lastiger en wellicht is privacy iets wat over enkele jaren helemaal niet meer aan de orde is. Aan het belang van privacy geeft iedereen weer een andere aanvulling. Sommige mensen maken zich nooit druk om hun privacy en vinden het prima als iedereen alles van hen weet en anderen hebben liever dat bepaalde gevoelige informatie, op een discrete manier wordt gemanaged. Als mensen behoefte hebben aan privacy, dan zou dat de indruk kunnen wekken dat je iets te verbergen hebt of dat je je bezighoudt met zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Immers als je niets te verbergen hebt dan kun je dat gewoon met de rest van de wereld delen. Of niet?

Transactie. Coinbase brengt kosten in rekening voor transacties met cryptocurrency's op het platform.

 

Specifieke relevante informatie, aan een specifieke relevante doelgroep

Stel nu dat je ondernemer bent en dat alle transacties die je uitvoert zichtbaar zouden zijn voor al je klanten, leveranciers en business partners. Dan klinkt dat niet direct als een heel goed idee. Of zie ik dat nu verkeerd? Uiteraard is het verstandiger om die informatie gewoon voor jezelf te houden, anders denk ik dat je binnen de kortste keren klaar bent met je bedrijf. Met het beschermen van je privacy is dan ook niets mis en zelfs noodzakelijk om je onderneming op een fatsoenlijke manier te kunnen runnen. Transparantie draait dan ook niet om het delen van informatie met alles en iedereen op de wereld, maar om het aanleveren van specifieke relevante informatie, aan een specifieke relevante doelgroep.

Knowledge, kennis.

TOR en I2P anonimiseren transacties met digitale betalingseenheden

TOR staat voor The Onion Router en is een open netwerk voor anonieme communicatie. Met TOR is de locatie van gebruikers niet zichtbaar. Daarnaast maakt Verge gebruik van I2P (Invisible Internet Project), een decentraal P2P communicatienetwerk bovenop het normale internet. Applicaties kunnen bovenop I2P door middel van berichten met elkaar communiceren, waardoor gebuikers anoniem kunnen browsen. TOR en I2P maken het IP-adres bij Verge-transacties onzichtbaar.

Blockchain

Herkenning van het IP-adres

Stel je nu eens voor dat Erik een kaartje wil kopen voor het bijwonen van een conferentie die in het teken staat van digitale anonimiteit. Hij wil dat entreekaartje graag aanschaffen met Bitcoin. Deze transactie wordt anoniem op het blockchainnetwerk gepubliceerd. De identiteit van Erik wordt niet prijsgegeven aan zijn bank of aan de organisatoren van de conferentie. De transactie wordt door de computernodes decentraal gedistribueerd en de nodes verspreiden de transactie verder door de Bitcoin blockchain, totdat de transactie binnen het netwerk wordt herkend. Als Erik nu geen gebruik had gemaakt van TOR (The Onion Router) om zijn transactie op de juiste manier uit te voeren, dan zouden de nodes het IP-adres van Erik herkennen. Daarnaast zouden blockchain-analisten deze nieuwe transactie naar de organisatoren van de conferentie, eenvoudig linken aan zijn vorige transacties. Met andere woorden: zijn transactiegeschiedenis is in dat geval volledig transparant.

 

 

Verge Wallet

Wanneer de transactie van Erik wordt uitgevoerd met behulp van TOR, dan blijft het IP-adres bij de aankoop van het entreekaartje voor de conferentie anoniem. Er is in dat geval dan ook geen sprake van transparantie. In hoeverre cryptocurrency’s transparant zijn, verschilt van cryptomunt tot cryptomunt. De cryptocurrency Verge maakt gebruik van de “Core Wallet”, waarin de meest geavanceerde versie van TOR is geïntegreerd. The Onion Router (TOR) in combinatie met het Wraith Protocol van Verge zorgt dan ook voor een volledig anonieme digitale betalingseenheid. Erik verzendt bijvoorbeeld 1500 Verge cryptomunten (XVG) naar Rachel die de conferentie over digitale anonimiteit organiseert. Wanneer het Wraith Protocol is uitgeschakeld, dan ontstaat er een publieke blockchain en als het protocol is in geschakeld, dan worden de gegevens ten aanzien van de transactie geanonimiseerd. TOR zorgt op zijn beurt voor anonimisering van het IP-adres.

Man achter laptop, vraagteken.

Verschillende filosofieën over transparantie

Binnen blockchainland is de mate van transparantie een heikel punt en er zijn onder ontwikkelaars inmiddels verschillende kampen ontstaan, die er allemaal een verschillende filosofie op nahouden, ten aanzien van die transparantie. Er zijn ontwikkelaars die digitale betalingseenheden zien als het ultieme middel om onze economie te hervormen naar een stabieler en eerlijker systeem, waarbij iedere wereldburger ook daadwerkelijk toegang heeft tot dezelfde voorzieningen. Een systeem waarbij een verregaande vorm van transparantie niet alleen fraude heel efficiënt tegengaat, maar eigenlijk alle uitwassen die we binnen ons huidige economische systeem dagelijks tegenkomen. Maar uiteraard begrijpt iedereen dat banken in het bijzonder, echt niet zitten te wachten op die mate van transparantie.

 

Wereldwijd netwerk.

 

Transparantie versus privacy

In situaties waarbij transparantie essentieel is, kan een blockchainnetwerk uiteraard de ultieme oplossing bieden. Aan de andere kant kan een privaat blockchainnetwerk wel degelijk een belangrijk doel dienen. In de eerste plaats mogen we niet vergeten dat privacy een basis mensenrecht is en de bescherming van gevoelige data conflicteert natuurlijk met het transparante karakter van de blockchain. In de tweede plaats kan een private blockchain worden gebruikt voor commerciële doeleinden, waarbij zeer gevoelige informatie over consumenten wijd wordt gedistribueerd, naar alle uithoeken van de wereld. Het is dan uiteraard wel prettig als die gevoelige data dan niet voor alles en iedereen te aanschouwen is. Ook in strategisch opzicht is dat belangrijk, want welke ondernemer wil nu dat zijn of haar activiteiten helemaal inzichtelijk zijn voor de concurrentie?

Trust, vertrouwen.

Verge en BIP65

Met de opkomst van blockchainnetwerken rijst de vraag: hoe veilig zijn openbare transacties zoals die met de Bitcoin nu eigenlijk echt? Verge zorgt er met het Wraith Protocol voor dat gebruikers van deze digitale betalingseenheid een keuze hebben tussen transparantie en privacy. Verge heeft een hoog volume, de transactiekosten zijn laag, en de transacties zelf kunnen erg snel worden uitgevoerd. Deze elementen maken van Verge een ideale cryptomunt voor het grote publiek. De BIP65 softfork die in 2015 werd uitgevoerd op de blockchain van Verge, maakte het mogelijk om Verge cryptocoins uit te wisselen aan de hand van zogenaamde “Atomic Swaps” (transacties uitvoeren met ingebouwd vertrouwen, dus zonder tussenkomst van derde partijen). Daarnaast heeft Verge binnen de BIP65 update nog een aantal andere zaken geïntegreerd, die de veiligheid van transacties met de Core Wallet vergroten en de gebruikers nog beter beschermen.

Nodes, blockchainnetwerk.

VISP

Een andere functionaliteit die binnen Verge is geïntegreerd is VISP, instant messaging via peer-to-peer. Door het toepassen van een geavanceerde encryptietechnologie, blijft alle communicatie van gebruikers privé. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het zogenaamde AES-256-CBC algoritme en worden de boodschappen anoniem tussen de nodes gedistribueerd, waarbij deze boodschappen niet kunnen worden onderschept door aanvallers die gebruikmaken van zogenaamde traffic analyse programma’s.

hash functie

5 gecombineerde hash functies en een bloktijd van 30 seconden

Verge is een multi-algoritmische digitale betalingseenheid die is ontworpen om mensen in staat te stellen Verge munten te minen met verschillende soorten “mining-apparatuur”. Hierbij hebben alle miners ook dezelfde mogelijkheden om deze cryptocurrency te genereren. Verge ondersteunt 5 gecombineerde hash functies op het blockchainnetwerk, waardoor de veiligheid van transacties sterk toeneemt en het minen van Verge in principe voor iedereen overal ter wereld mogelijk is. De totale voorraad van Verge coins ligt rond de 16.5 miljard munten en de bloktijd is 30 seconden. Verge is een innovatieve cryptocurrency, zeker als het gaat om mobiele transacties en heeft unieke wallets ontworpen voor de android markt.

 

 

Behoefte aan een flexibele cryptocurrency

De persoon of groepering achter de Bitcoin is altijd anoniem gebleven. Waarschijnlijk zullen we er nooit achter komen wie de Bitcoin-blockchain heeft bedacht of wat zijn of haar drijfveren waren, om een dergelijk decentraal gedistribueerd netwerk te ontwikkelen. Sommige blockchainontwikkelaars denken dat een crypto coin zoals Verge weleens exact de digitale betalingseenheid zou kunnen zijn, die meneer of madam Nakamoto eigenlijk echt voor ogen had. Wereldwijde toepasbaarheid en mainstream adoptie zijn voor veel cryptomunten voorlopig nog niet aan de orde, zelfs niet voor de Bitcoin. We zien dan ook dagelijks hoe verschillende nieuwe cryptocurrency’s net zo snel weer ten ondergaan, als dat ze op de markt verschijnen. Of het nu gaat om projecten die gefinancierd worden met legitieme of malafide initial coin offerings (ICO’s), het ontbreken van duidelijke wet- en regelgeving omtrent digitale betalingseenheden of problemen met de schaalbaarheid van dergelijke blockchainprojecten, het staat als een paal boven water dat er behoefte is aan een flexibele virtuele munt zoals Verge .

Contract, smart contract, verge.

Verge en smart contracts

Ook voor toepassingen zoals smart contracts is Verge erg interessant. Rootstock, ook wel aangeduid als RSK is het allereerste open source smart contract platform, dat een smart contract-functionaliteit integreert binnen het netwerk van Verge. Hierbij worden miners beloond aan de hand van het zogenaamde “merge mining”. Dit is een vorm van crypto-mining waarbij een miner in staat is om meerdere blokken tegelijkertijd te minen. Het grote voordeel daarbij is dat iedere hash bijdraagt aan de totale hash rate van alle cryptocurrency’s en dus bijdraagt aan de veiligheid van de transacties.

Online overeenkomst, smart contracts, handen schudden.

Zelfstandige blockchain

Het doel van RSK is het toevoegen van waarde en functionaliteiten aan het blockchainnetwerk, door het uitvoeren van smart contracts, het uitvoeren van onmiddellijke betalingen en het creëren van een grotere schaalbaarheid. RSK is in principe een geheel zelfstandige blockchain die afhankelijk is van bestaande digitale betalingseenheden zoals Verge. RSK past zijn smart token aan de Verge coin aan, zodat de waarde van een RSK-token precies gelijk is aan de waarde van Verge. Gebruikers hebben de mogelijkheid om hun tokens vrijelijk tussen deze twee blockchains heen en weer te transporteren.

Blockchain, Bitcoin, Verge, XVG.

SmartVerge

Met de implementatie van RSK binnen Verge wordt het toepassen van smart contracts voor allerlei zaken nog aantrekkelijker. Een smart contract kan worden uitgevoerd door Verge cryptomunten op te slaan en te matchen met de RSK-token. Dit mechanisme wordt aangeduid als “SmartVerge”. De voor de contractuitvoering benodigde Verge coins worden op een account geplaatst en de RSK blockchain wordt gebruikt om die hoeveelheid Verge te spenderen. Deze smart contract-toepassing van Verge kan zich wat mij betreft prima meten met de smart contract-toepassingen van Ethereum. Ik ben ervan overtuigd dat Verge een digitale betalingseenheid is, waar we serieus rekening mee moeten gaan houden.

Blockchain, wereldwijd netwerk.

2000 transacties per seconden

Eén van de grootste voordelen van deze RSK-toepassing is zonder enige twijfel de schaalbaarheid. Op dit moment (maart 2018) is RSK in staat om 400 transacties per seconden uit te voeren en dat is natuurlijk in vergelijking met de gemiddelde transactiesnelheid van ongeveer 100 transacties per seconden erg snel. De ontwikkelaars van RSK hebben de lat inmiddels nog ietsjes hoger gelegd en willen uiteindelijk een transactiesnelheid realiseren van wel 2000 transacties per seconden. Om dat doel te bereiken maken zij gebruik van Lumino, een nieuw type betalingssysteem buiten de blockchain, dat kan worden gebruikt voor gecomprimeerde transactiedata binnen blockchain-blokken.

Project planning.

Projectplanning

Veel blockchainprojecten komen tot stand door intensieve samenwerkingsverbanden tussen verschillende blockchainontwikkelaars en vooraf maken de startups inzichtelijk hoe een blockchainproject precies moet worden ontwikkeld, moet worden vormgegeven, en moet worden uitgevoerd. Hierover moet tussen alle betrokkenen bij het project consensus worden bereikt. Het gaat dan om zaken als gezamenlijke visie ten opzichte van projecten, de rol van iedere deelnemer, de verantwoordelijkheden van de belanghebbenden, de financiering, de projectplanning, de kansen van het blockchainproject, de risico’s, maar ook moet er overeenstemming worden bereikt over de beperkingen van het desbetreffende project. De flexibiliteit van Verge maakt deze cryptocurrency bijzonder geschikt voor financiering van grootschalige blockchainprojecten.

 


Wat zijn de voordelen van Verge?

 

Voldoende muntvolume

Ruim volume van de crypto-coin. Voor iedere digitale valuta is het belangrijk dat er een grote geldvoorraad is. En daarom hebben de ontwikkelaars van Verge een muntvolume gecreëerd van 16.5 miljard coins. De munten worden niet allemaal in één keer vrijgegeven om prijsschommelingen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast kan zo vermeden worden dat er heel veel munten in een keer kunnen worden opgekocht, door een enkel individu of een groep gebruikers.

 

Hoge transactiesnelheid

Supersnelle transacties binnen 5 seconden.

 

Schaalbaarheid is groot

Verge is erg flexibel en is geschikt voor verschillende besturingssystemen. Daarom leent XVG zich prima voor mainstream adoptie.

 

Lage kosten

De transactievergoedingen zijn laag.

 

Veilige opslag in een core wallet

De ontwikkelaars van Verge hebben verschillende wallets ontwikkelt voor Windows, Mac, Android en iOS.

 

Gewaarborgde privacy

Dankzij het Wraith Protocol heeft iedere gebruiker een keuze tussen volledige anonimiteit of een bepaalde mate van transparantie.

 

Open source

Verge is geen privébedrijf, maar volledig open source en dus voor iedereen toegankelijk. De funding gebeurt volledig door de Verge-community en niet door middel van pre-mining of initial coin offerings.

 

Laagdrempelig

De ontwikkelaars van Verge worden ondersteund door een brede community van duizenden enthousiaste leden en staan open voor nieuwe ideeën van iedereen.

Blockchain, blok, Verge, XVG.

Wat zijn de nadelen van Verge?

 

Discussie over anonimiteit

Er is op dit moment veel discussie over de anonimiteit van Verge-transacties. Sommige blockchainspecialisten denken dat juist die mate van privacy ervoor zal zorgen dat deze cryptocurrency niet breed geadopteerd zal gaan worden, omdat zij van mening zijn dat iedere transactie volledig transparant moet zijn.

 

Geen bevestiging bij transacties

Ontwikkelaars zijn niet in staat om transacties op een private blockchain te bevestigen.

Buy

Hoe kan ik Verge (XVG) kopen?

Er zijn verschillende manieren om Verge (XVG) te kopen. De meest gebruikelijke manier om deze crypocurrency aan te schaffen is via een exchange. Ik zal hieronder een aantal platformen neerzetten waarop je Verge kunt bemachtigen.

 

Bitvavo

Bitvavo is een Nederlandse aanbieder van cryptocurrency’s waaronder Verge. Op dit platform kun je op een veilige en vertrouwde manier en zonder technische kennis de gewenste digitale valuta aanschaffen, door middel van iDeal of een bankoverschrijving.

 

Cryptopia

Crytopia is een handelsplatform waar naast Verge wel meer dan 400 andere crypomunten kunnen worden aangeschaft. Niet alleen voor de aanschaf van XVG, maar ook voor de aankoop van Bitcoins, Ethereum, Neo, Doge en Dash kun je hier terecht.

 

CoinSpot

Bij CoinSpot kan iedereen cryptomunten aanschaffen op ieder gewenst moment en op ieder gewenst apparaat. CoinSpot opereert in een sterk gereguleerde omgeving en hanteert een hoog veiligheidsniveau. Op dit platform worden geen maandelijkse kosten gerekend en de transactiekosten zijn laag. Op dit platform is het kopen van Verge simpel, veilig en snel.

 

Changelly

Changelly presenteert zicht als een eerlijk, snel en betrouwbaar platform. Dit platform hanteert een vergoeding van 0.5%. Ook XVG is hier verkrijgbaar.

Rode en blauwe blokken

 

Binance

Ook op het Binance-platform is XVG verkrijgbaar. Dit is een van de grootste handelsbeurzen ter wereld, waarop snel gehandeld kan worden tegen lage transactievergoedingen.

 

HitBTC

HitBTC is een geavanceerde Bitcoin exchange, die gebruikmaakt van een veilige twee-factor authenticatie, geavanceerde encryptietechnologie en koude opslag van virtuele valuta.

 

Godex

Godex voorziet gebruikers van snelle transacties op de cryptomarkt. Alle stappen van het handelsproces zijn zo ontworpen dat iedereen eenvoudig op dit platform kan handelen. Met een veilige crypto wallet kun je hier naast Verge ook alle andere populaire virtuele valuta aanschaffen zoals Bitcoin, Ethereum, Dash , monero, Waves, Ripple, Factom en SIA.

Blokken, blockchain, proof of publication.

CryptoBridge

CryptoBridge is een gedecentraliseerde handelsbeurs die een heel scala aan alternatieve cryptomunten aanbiedt. Ook op dit platform dat op verschillende continenten opereert, kan Verge worden aangekocht.

 

Blocknet

Blocknet verbindt decentrale gedistribueerde netwerken, cryptomarkten en communities zonder de tussenkomst van derde partijen. Het Blocknet protocol is een P2P protocol tussen verschillende nodes op verschillende blockchains en biedt een digitale infrastructuur voor “cross-chain” decentrale applicaties. Blocknet ondersteunt naast de XVG coin ook tal van andere cryptocurrency’s zoals Bitcoin, Dash, Namecoin, Litecoin en Monero.

 

SouthXchange

SouthXchange is een veilig en real-time cryptocurrency handelsplatform voor verschillende digitale valuta. Ook Verge kan hier worden verhandeld. Het platform rekent lage transactiekosten en is zeer mobiel vriendelijk.

 

TradeSatoshi

TradeSatoshi is een Brits handelsplatform voor Bitcoin en alternatieve cryptocurrency’s. Dit platform hanteert een hoge mate van veiligheid, transparantie en biedt een goede klantenondersteuning. Ook voor de aanschaf van XVG is dit een snel en betrouwbaar platform.

Ketting

 

Coinwale

Op Coinwale kun je eenvoudig, veilig en anoniem handelen in digitale betalingseenheden. Naast Bitcoin kun je hier ook handelen met Ethereum, Litcoin en Verge.

 

NEXT.Exhange

NEXT.Exchange is een van de eerste hybride gedecentraliseerde cryptohandelsbeurzen voor digitale betalingseenheden en ICO tokens. Op dit platform kun je altijd en overal internationaal handelen.

 

InstaEx

Bij InstaEx is er geen limiet voor het handelen in cryptocurrency’s. Er is geen maximale hoeveelheid vastgesteld voor coin swaps en je kunt hier dus handelen in virtuele valuta zoveel je maar wilt. De transactievergoeding is altijd 0.5%.

Rode en paarse blokken. Blockchain.

LiteBit.eu

Bij LiteBit.eu kunnen naast Bitcoins ook andere digitale betalingseenheden worden gekocht. Op dit platform kun je XVG aankopen met iDEAL en een aantal andere betalingsmethoden.

 

Bittrex

Bittrex biedt particulieren en bedrijven de mogelijkheid om veilig te handelen in meer dan 190 digitale betalingseenheden en digitale tokens, waaronder Verge. Deze Amerikaanse aanbieder staat bekend om zijn snelle transacties en veilige wallets. Dit platform is geschikt voor zowel beginners op de crytpomarkt als voor ervaren handelaren.

Schaatser

Goed beslagen ten ijs

Ik heb bovenstaande cryptoplatformen overzichtelijk op een rij gezet om beginners op de cryptomarkt te helpen bij de zoektocht naar een praktisch en veilig handelsplatform. Houd er wel altijd rekening mee dat het kiezen van een betrouwbaar en veilig platform je eigen verantwoordelijkheid is en dat je niet alleen moet afgaan op mijn persoonlijke interpretatie van de kwaliteit van deze platformen. Daarom zul je te allen tijden meerdere bronnen moeten aanboren om een juist en volledig beeld van deze cryptohandelsplatformen te krijgen. Daarnaast kan het voorkomen dat bepaalde platformen plotseling een wijziging doorvoeren in het aanbod van virtuele valuta en ineens geen Verge meer aanbieden. Zorg er daarom altijd voor dat je goed beslagen ten ijs komt, zodat nare verrassingen je bespaard kunnen blijven.

 

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter