Verouderde silosystemen

De bankensector maakt tegenwoordig nog steeds gebruik van een verouderd netwerk. Veel interne processen van banken zijn nog altijd gebaseerd op ‘silosystemen’, waarbij de informatie geen wisselwerking kan aangaan met andere datasystemen. Deze werkwijze resulteert vaak in omslachtige handmatige processen. Blockchaintechnologie schept nieuwe mogelijkheden voor de snelheid en efficiëntie van financiële transacties. Niet alleen biedt blockchain kansen voor overheden, bedrijven en de gezondheidszorg, maar ook voor de bancaire sector en het verzekeringswezen ontstaan nieuwe mogelijkheden.

Roze spaarvarken

Versterken van de wereldwijde handel

Met blockchaintechnologie hebben organisaties altijd en overal toegang tot hun tegoeden. De fondsen kunnen voortdurend in beweging blijven, om te voorzien in de wereldwijde behoefte aan werkkapitaal en liquiditeit van bedrijven. Blockchain bevordert de real-time afwikkelingscapaciteit, vermindert het tegenpartij-risico en optimaliseert de automatisering van financiële processen. Banken kunnen de blockchain gebruiken om de wereldwijde handel en financiële diensten sterker te maken, gemeenschappen met elkaar te verbinden en samenlevingen te helpen groeien.

 

Digitaal grootboek

Veel grote internationale banken zijn op dit moment volop aan het onderzoeken, hoe de blockchain kan worden toegepast binnen het bankwezen. Een voorbeeld daarvan is het banken-collectief R3, dat het blockchain-platform Corda heeft ontwikkeld. Een blockchain is opgebouwd uit een keten van afzonderlijke blokken, binnen een digitaal grootboek. Deze blokken bevatten informatie over aan elkaar gerelateerde transacties, die in een opeenvolgende volgorde aan elkaar zijn verbonden. Door de wijze waarop de blockchain werkt kunnen alle belanghebbenden het digitale grootboek delen, zonder dat er een centrale autoriteit nodig is om de transacties binnen het netwerk te uit te voeren.

 

Gedecentraliseerde transacties

Stel dat Emma via de blockchain geld wil sturen naar Bram. Deze transactie wordt dan weergegeven als een ‘blok’, die een cryptocurrency of een token vertegenwoordigt binnen de database. Het blok wordt gedecentraliseerd uitgezonden naar alle computernodes in het blockchainnetwerk. Deze nodes controleren vervolgens de geldigheid van de transactie, door middel van een consensus-mechanisme. Voor het bereiken van deze consensus wordt vaak gebruikgemaakt van het zogenaamde Proof of Work-protocol (PoW). Wanneer alle nodes het erover eens zijn dat de transactie geldig is, dan wordt het blok gevalideerd en aan de keten toegevoegd. Door deze manier van valideren ontstaat er een permanent, onuitwisbaar, onveranderlijk en transparant overzicht, van alle uitgevoerde transacties. Het geld van Emma is gedecentraliseerd overgemaakt naar Bram.

Blockchain

Stablecoins

Banken hanteren nog steeds logge bedrijfsmodellen. Blockchaintechnologie kan de efficiëntie en transparantie binnen de bancaire sector vergroten, door de vele grensoverschrijdende transacties die dagelijks worden uitgevoerd, in real-time te laten verlopen. Dat bekent dat transacties kunnen worden uitgevoerd met dezelfde snelheid, als waarmee informatie zich tegenwoordig verplaatst. De blockchain is natuurlijk vooral bekend als de onderliggende techniek van Bitcoin, Ethereum en andere cryptomunten. De volatiliteit van die cryptocurrency’s is erg groot. Sommige coins zijn zo grillig dat ze op één dag enorm kunnen pieken en dalen. Door gebruik te maken van zogenaamde ‘stablecoins’ kan die volatiliteit voor een groot deel worden tegengegaan. Stablecoins kunnen worden gekoppeld aan fiatgeld, waardoor de stabiliteit van de cryptocurrency’s kan worden vergroot. Daarnaast kunnen stablecoins de betalingen versnellen en kunnen de transacties 24 per dag worden uitgevoerd, terwijl de transactiekosten worden verlaagd. Dit biedt uitkomst voor de dure internationale transacties, binnen het traditionele betalingsverkeer.

 

Banken en smart contacts

Blockchain-ecosystemen kunnen niet alleen worden gebruikt voor cryptocurrency-transacties, maar bieden ook mogelijkheden voor digitale overeenkomsten tussen verschillende partijen. Banktransacties kunnen worden gekoppeld aan zogenaamde smart contracts. Door het verbinden van betalingen aan deze digitale contracten wordt de mogelijkheid gecreëerd, om complexe transacties op een veel gestroomlijndere en veiligere manier te beheren. De smart contracts zijn in principe computerprogramma’s, die in staat zijn om automatisch specifieke juridisch relevante informatie, te verifiëren en te registreren. Na de verificatie kunnen deze blockchain-protocollen op basis van de in het smart contract opgenomen voorwaarden, bepaalde beslissingen nemen over te op te volgen acties. Wanneer banken gebruikmaken van blockchaintechnologie en smart contracts, kunnen ze allerlei processen automatiseren en optimaliseren. Niet alleen workflows kunnen worden verbeterd, maar ook het afsluiten van leningen en verzekeringen kan worden geoptimaliseerd. Daarnaast kunnen de facturering en de financiering van de toeleveringsketen, met behulp van de blockchain efficiënter worden uitgevoerd.

Europese Centrale Bank, ECB, banken

Regulering

Blockchaintoepassingen kunnen de verbinding tussen verschillende kritieke digitale infrastructuren verbeteren en de omslachtige handmatige processen elimineren. Ondanks de potentie van blockchaintechnologie, staan veel banken ook wel argwanend tegenover deze ontwikkeling. Er zijn immers nog veel obstakels op het gebied van wetgeving en regulering. Daarom werken banken nauw samen met regelgevers om richtlijnen en normen op te stellen, die de transacties binnen de blockchain een legale status moeten geven en de veiligheid van de tegoeden moeten waarborgen. Financieel toezichthouders hebben onlangs een gezamenlijke verklaring naar buiten gebracht, waarin ze aangeven richtlijnen te gaan ontwikkelen, voor bankactiviteiten met cryptocurrency’s, tokens en smart contracts.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).