Wat is LegalTech?

Wanneer de term LegalTech voorbij komt dan gaat dat soms gepaard met de meest wilde verhalen, over robots die in de toekomst in een toga zullen pleiten in de rechtszaal. Een situatie waarbij advocaten worden vervangen door kunstmatige intelligentie? En “beëdigde” algoritmen die uitspraken doen in strafzaken en bij juridische geschillen? Zo’n vaart zal het niet lopen mag ik hopen. Maar wat houdt LegalTech nu eigenlijk echt in? LegalTech houdt in dat het vakgebied van juristen de komende jaren steeds vaker te maken krijgt met technologie en dat bepaalde klassieke taken van juridisch specialisten, kunnen worden vervangen door geautomatiseerde processen.

Rechtershamer

Samensmelting van juridische processen en IT

Door de opkomst van zeer geavanceerde technologieën zoals machine learning en kunstmatige intelligentie, krijgen we steeds meer te maken met een samensmelting van juridische processen en IT. De term LegalTech heeft betrekking op alle technologische ontwikkelingen binnen de juridische sector. Ook smart contracts – digitale autonome overeenkomsten binnen een blockchainnetwerk – zijn hier een voorbeeld van. De afgelopen decennia heeft automatisering gezorgd voor een efficiëntieslag in tal van branches, waardoor allerlei bedrijfsprocessen sneller en goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Automatisering van delicate juridische processen is echter wel een ander kopje thee.

Rechter, rechtbank, weegschalen, rechtershamer

Vaardigheden op IT-gebied

LegalTech is nog een heel grijs gebied en valt dan ook niet eenvoudig te definiëren. De juridische sector en de IT-branche zijn twee compleet andere vakgebieden. De huidige ontwikkelingen op technologisch vlak maken het echter steeds meer noodzakelijk dat juristen nauw samenwerken met programmeurs. Daarnaast zal van advocaten, bedrijfsjuristen, juridisch medewerkers binnen het openbaar bestuur, gerechtsdeurwaarders en compliance managers steeds vaker worden verwacht dat zij zelf ook over bepaalde vaardigheden op IT-gebied beschikken. Aan de andere kant zal ook steeds vaker van IT-ers worden verwacht dat zij de nodig kennis in huis hebben van juridische processen.

Geschil, zakelijk conflict

Voorkomen van onduidelijkheid en geschillen

Om ellende te voorkomen is het vaak noodzakelijk om wettelijk bindende afspraken juridisch vast te leggen in een document. Hierdoor is het altijd duidelijk wie waarvoor aansprakelijk is als er dingen niet gaan, zoals ze zouden moeten gaan. Voor bedrijven en consumenten is het in dat geval belangrijk dat helder is omschreven, wat de gevolgen zijn van eventuele gebeurtenissen in de toekomst. Daarom worden er in een juridisch document wettelijke bepalingen en afspraken opgenomen, die later veel onduidelijkheid en geschillen kunnen voorkomen.

 

 

LegalTech en analyseren van big data

De juridische sector is op dit moment nog steeds een zeer traditioneel en “offline” vakgebied. Echter is de integratie van machine learning en kunstmatige intelligentie ook binnen deze branche niet tegen te houden. De meest belangrijke vaardigheden van advocaten zijn het grondig kunnen uitvoeren van juridisch onderzoek en de uiteindelijke bewijsvoering. Door de opkomst van LegalTech ontstaan er voor juristen geheel nieuwe mogelijkheden voor het analyseren van big data. Deze analytische gegevens geven een steeds beter inzicht in de jurisprudentie uit het verleden. Door algoritmen en machine learning wordt het eenvoudiger om bijvoorbeeld de duur van strafzaken en andere juridisch processen vooraf te voorspellen.

Toga aan een kapstok

Gestructureerde jurisprudentie

Veel jurisprudentie is nu nog vaak ongestructureerd binnen systemen opgeslagen. Deze informatie is in veel gevallen ook niet voorzien van labels of metadata, waardoor computers de informatie vaak niet goed genoeg begrijpen. Veel relevante data is daardoor niet bruikbaar. Door de opkomst van LegalTech worden computers beter in staat gesteld om de juiste relevante informatie te verschaffen aan advocaten en andere juridisch specialisten. Door de jurisprudentie en andere juridische data op een efficiënte manier te structureren, wordt het eenvoudiger om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen het juridische landschap. Daarnaast kunnen advocaten door LegalTech betere zakelijke beslissingen nemen en de concurrentie beter monitoren.

 

 

Wat zijn contractgeneratoren?

Op dit moment worden papieren en digitale wettelijke overeenkomsten vaak nog bewaard op onveilige locaties binnen centrale systemen. Hierdoor zijn deze contracten kwetsbaar voor misbruik en kunnen ze gemakkelijk kwijtraken. Met een contractgenerator kunnen overeenkomsten snel en eenvoudig worden gegenereerd en bewaard binnen een veilig decentraal digitaal systeem. Hierbij maakt een contractgenerator gebruik van encryptie- en verschillende beveiligingslagen.

Nodes, blockchainnetwerk, legalTech

Smart contracts

Smart contracts zijn bedoeld voor het vastleggen van traditionele digitale wettelijk bindende overeenkomsten. Echter gebeurt dit op een veiligere manier en kan de informatie binnen de contracten op een efficiënte en goedkope manier naar alle belanghebbende partijen worden gedistribueerd. Smart contracts worden automatisch binnen een blockchainnetwerk uitgevoerd op basis van smart contract-code. Het smart contract kan zelf controleren of aan alle voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan en de uit het contract voortvloeiende consequenties afdwingen. Daarnaast stelt de smart contract-code allerlei machines die zijn uitgerust met crypto-wallets in staat, om financiële transacties uit te voeren zonder de tussenkomst van derde partijen. Hierdoor kunnen er nieuwe businessmodellen worden ontwikkeld en ontstaan er geheel nieuwe commerciële activiteiten. Het disruptieve karakter van blockchaintechnologie zal dan ook een behoorlijke impact hebben op tal van industrieën.

Vrouwelijke rechter

Koppeling van kunstmatige intelligentie aan juridische processen

Hoe LegalTech zich in de toekomst gaat manifesteren binnen de juridische sector is uiteraard niet precies duidelijk. De ontwikkeling van complexe technologieën gaat razendsnel en het valt gewoonweg niet te voorspellen welke kant het uiteindelijk op zal gaan. Toch denken veel mensen dat het koppelen van kunstmatige intelligentie aan juridische processen niet erg verstandig is. Geen enkele technologie is zonder fouten en dat geldt uiteraard ook voor zeer geavanceerde artificial intelligence. Door LegalTech toepassingen worden juridische diensten wellicht steeds toegankelijker en goedkoper voor individuele consumenten, maar deze ontwikkeling is ongetwijfeld niet zonder risico’s.

Programmeren

Voorbeelden van LegalTech:

  • Het creëren van een digitale omgeving waarbinnen advocaten en cliënten met elkaar kunnen communiceren.
  • Blockchain-ecosystemen voor de opslag en distributie van jurisprudentie.
  • Voorspellen van rechtsgangen.
  • Een platform realiseren waar consumenten en bedrijven juridische zaken met elkaar kunnen regelen, zonder de noodzaak van een advocaat.
  • Documentanalyse met behulp van artificial intelligence en machine learning.
  • Automatisering van juridische administratie en processen zoals juridisch bindende smart contracts, waarmee de digitale identiteit van iedere betrokken partij eenvoudig kan worden geverifieerd.
  • De registratie van belangrijke documenten, zoals transport- en douanedocumenten, huurovereenkomsten, eigendomsakten, octrooirechten en verzekeringspolissen.

 

Databeheer en Legal Tech van Ivar Timmer

Het boek Databeheer en Legal Tech van onderzoeker Ivar Timmer schets een beeld van de mogelijkheden van geavanceerde technologieën in de rechtspraktijk. Er wordt niet alleen helder uitgelegd wat LegalTech precies inhoudt, maar geeft ook voorbeelden van toepassingen in de praktijk. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt hoe professioneel databeheer binnen de juridische sector beter kan worden georganiseerd. Dit boek is zeer geschikt voor iedere jurist die wil begrijpen wat de consequenties zijn van geavanceerde technologische innovaties, voor juridische dienstverleningsprocessen.

 

 

Legal Tech, Smart Contracts and Blockchain

LegalTech startups veranderen het juridische landschap door het optimaliseren van de bestaande traditionele juridische dienstverlening. De opkomst van disruptieve technologieën binnen de juridische markt, creëert geheel nieuwe mogelijkheden voor het stroomlijnen van allerlei zakelijke processen. De complexe aard van deze geavanceerde technologieën houdt echter ook in dat bedrijven, handelsorganisaties, verkopers van technische innovaties, wetgevers en toezichthouders, voor geheel nieuwe uitdagingen komen te staan. Door de snelle integratie van disruptieve technologieën binnen het bedrijfsleven en de daaruit voortvloeiende gevolgen, wordt het voor de overheid steeds lastiger om de ontwikkelingen te kunnen bijbenen en hiervoor gepaste up-to-date wet- en regelgeving te ontwerpen. Hoe kunnen overheden ervoor zorgen dat ze met de wetgeving niet achterop raken ten aanzien van de techniek? Deze vraag staat centraal in het boek Legal Tech, Smart Contracts and Blockchain, dat inzicht geeft in de werking van geautomatiseerde contracten, maar ook dieper ingaat op de kansen en risico’s van deze hightech oplossingen.

 

 

Bronnen:

Databeheer en Legal Tech, Ivar Timmer
Legal Tech: Die Digitaliserung des Rechtsmarkts, Ulrike Barth

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).