Crowdfunding en Ethereum blockchain

with Geen reacties

Financieren van projecten

Crowdfunding wordt met de dag populairder en zal in de toekomst ook een belangrijke manier zijn om grote, maar ook kleine projecten te financieren. Het is een uitkomst voor entrepreneurs, startups en grotere bedrijven. Banken zien startups al gauw als te risicovol, zeker gezien het huidige strenge beleid ten aanzien van leningen. De ondernemers zitten boordevol met ideeën, maar krijgen meestal nul op het rekest. Dankzij internet, de “cloud” en social media heeft de entrepreneur toegang tot duizenden potentiële investeerders. De crowdfunding websites schieten momenteel als paddenstoelen uit de grond. Een groot Amerikaans platform is Kickstarter.

 

Donatiemodel

Er zijn verschillende manieren waarop crowdfunding kan plaatsvinden. In de eerste plaats is er het “donatiemodel”. Dit model bestaat al jaren. Mensen kunnen kleine hoeveelheden geld doneren aan projecten, waarvan zij denken dat ze morele en ethische waarde hebben. Projecten die bijvoorbeeld een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Deze manier van crowdfunding komen we vaak tegen op Facebook en ander social media platforms.

 

Voorafgaande bestelling en beloningsmodel

De tweede manier is het model van de “voorafgaande bestelling”. Bij deze methode doen mensen tijdens de crowdfunding online toezeggingen om het product later aan te schaffen. De derde manier is gestoeld op een “beloningsmodel”. Deze methode van crowdfunding is eigenlijk een variatie op de twee voorgaande modellen. Bij het beloningsmodel krijgen de investeerders de genoegdoening van het helpen van startups en ze krijgen een vooraf bepaalde beloning, in de vorm van een bepaalde waarde. Ze worden echter geen mede-eigenaar.

 

Eigen vermogen-model

De vierde manier van crowdfunding is het “eigen vermogen-model”. Dit is het nieuwste model. Bij deze methode wordt in principe iedereen in de gelegenheid gesteld om online kleine bedragen te investeren in startups die nog maar net begonnen zijn. Uiteraard is er bij de financiers de verwachting dat er uiteindelijk dividend wordt uitgekeerd aan de hand van de winst of dat er er waardering wordt uitgesproken voor de investering.

Een idee, investeerders en geld. Ethereum crowdsale. Crowdfunding.

 

Een wereldrecord in crowdfunding

The DAO begon in april 2016 als een relatief klein crowdfunding-project. Een project waarin wereldwijd een paar miljoen dollar aan ether werd geïnvesteerd. Ether is de cryptocurrency van Ethereum. Nog geen maand later had het investeringsfonds al een waarde van rond de 150 miljoen dollar. Dit was eigenlijk nog nooit gebeurd bij welke crowdfunding dan ook en de snelle groei van het fonds brak dan ook meteen een wereldrecord. Het was revolutionair. Echter was de opwinding over dit nieuwe soort investeringsfonds van korte duur, want weer een maand later gebeurde er iets waar niemand op zat te wachten. The Dao werd gehackt.

 

De whitepaper van Vitalik Buterin

Ethereum werd voor het eerst beschreven in een whitepaper door computerprogrammeur en schrijver Vitalik Buterin in 2013. Hij beschreef hierin zijn ideeën voor het ontwerpen van decentrale applicaties. Applicaties die zouden kunnen worden toegepast met behulp van de blockchaintechnologie. Een technologie die tot op dat moment alleen nog maar bekendheid genoot bij een redelijk kleine groep mensen, als achterliggende infrastructuur van de Bitcoin. Buterin legde in zijn whitepaper uit hoe deze techniek zou kunnen worden gebruikt voor nog veel meer zaken, dan alleen maar te dienen als infrastructuur voor een cryptocurrency zoals de Bitcoin. Als er een degelijke programmeertaal zou worden ontwikkeld, dan zou de blockchain namelijk geschikt kunnen worden gemaakt voor heel veel verschillende soorten gedecentraliseerde toepassingen.

 

Technisch hoogstandje

Crowdfunding van blockchainprojecten wordt ook wel Initial Coin Offering (ICO) genoemd. Aan het begin van 2014 werd het Ethereum software-project ontwikkelt. Gelijktijdig werd in Zwitserland de Ethereum Stichting op poten gezet. In juli en augustus van 2014 werd er een openbare online crowdfunding georganiseerd om het project te kunnen financieren. Deelnemers schaften ether aan met bitcoins. Zo ontstond er een interactie tussen twee verschillende digitale betalingseenheden. Een jaar later, eind juni 2015 werd het Ethereum-project gelanceerd. Ondanks de opwinding over dit bijzondere technische hoogstandje waren er ook al mensen die er vraagtekens bijzette. Deze personen hadden met name zorgen over de veiligheid ervan.

 

Beperkte mogelijkheden

De bitcoin is een prima cryptocurrency, maar in de basis een relatief eenvoudige manier om waarde over te maken van A naar B. En hoewel je bij de bitcoin een klein beetje ‘informatie’ aan de betalingseenheid kunt toevoegen, zijn de verdere mogelijkheden vrij beperkt. De bitcoin is puur ontworpen als digitaal geld, dus de programmeerbaarheid ervan is zeer begrensd. Vitalik Buterin wilde iets creëren wat gemakkelijker programmeerbaar en flexibeler is dan de bitcoin. De applicaties die binnen het blockchainnetwerk zouden gaan draaien, moesten dus veel gebruiksvriendelijker zijn voor ontwikkelaars.

 

Uitgevoerd aan de hand van algoritmen

Ethereum draait op zijn eigen blockchain en heeft zijn eigen protocol. Binnen dit netwerk werd een mogelijkheid gecreëerd om smart contracts te ontwerpen. Deze contracten zijn in principe geschreven overeenkomsten met code, maar in plaats van dat ze worden toepast door overheidsinstanties, makelaars, assurantietussenpersonen, uitgevers van muziek of verenigingen, worden deze slimme contracten uitgevoerd aan de hand van wiskundige berekeningen. De overeenkomsten kunnen zichzelf dus handhaven binnen de Ethereum blockchain. Wat je ook schrijft in de contracten van de blockchain, de algoritmen zorgen er automatisch voor dat de overeenkomst precies zo wordt uitgevoerd, als dat jij dat voor ogen had. Het contract houdt zelf rekening met alle condities, waaronder een dergelijk smart contract moet worden verwezenlijkt.

 

Derde partijen

De rol van derde partijen zoals tussenpersonen wordt dus min of meer vervangen door algoritmische mechanismen. Dat is voor veel mensen toch nog wel even iets om aan te wennen. Desalniettemin is het een zeer interessant experiment. The DAO was een voorbeeld van wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn op het gebied van smart contracts en Decentrale Autonome Organisaties. Het maakte direct goed duidelijk wat je precies met Ethereum kunt doen. Een gedecentraliseerd beleggingsfonds als The DAO hadden we natuurlijk nog nooit eerder gezien. Het aantrekkelijke aan The DAO was dat zo’n enorme hoeveelheid waarde – 150 miljoen dollar aan ether – samengepakt was in een smart contract. Allemaal verkregen door middel van crowdfunding.

 

DAO en startups

Crowdfunding heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Bij DAO is er sprake van een systeem waarbij gebruikers over allerlei verschillende zaken kunnen stemmen. Binnen het systeem is ook een bepaalde vorm van beveiliging geïntegreerd. Startups die bijvoorbeeld een onderneming hebben opgezet of een project aan het ontwikkelen zijn, kunnen een aanbod doen aan de DAO. De startups zijn uiteraard op zoek naar mensen die in hun plannen willen investeren, zodat ze kunnen starten met een financiële back-up. Iedere keer als een startup of iemand anders die innovatieve projecten op stapel heeft staan met een voorstel komt, zullen de investeerders van DAO moeten stemmen of ze met de desbetreffende ondernemers in zee willen gaan of niet. Als de meerderheid van de investeerders dan akkoord gaat met een bepaald voorstel, dan zal er worden besloten om dat project ook te gaan te financieren.

 

Afsplitsende entiteit

Investeerders die het niet eens zijn met een bepaalde investering, hebben de mogelijkheid om af te splitsen van The DAO. Zij kunnen hun deel van de investering terug te nemen, plus de winsten die door voorgaande investeringen zijn verdiend. Hun deel van The DAO splitst dan af. Je zou dit proces misschien nog wel een beetje kunnen vergelijken met een amoebe die zich in tweeën splitst door celdeling. De afsplitsing van The DAO wordt dan eigenlijk min of meer zijn ‘eigen’ organisme. Het deel is nog steeds verbonden met de oude transacties, maar is dan wel zijn eigen ‘entiteit’ geworden. Alleen al dat gegeven maakt de blockchain en The DAO tot een bijzondere manier van investeren.

 

DAO en democratie

In dit geval wordt The DAO gebruikt als een investeringsfonds, maar de mogelijkheden van deze techniek zijn natuurlijk legio. Als we dit systeem betrekken op onze samenlevingen bijvoorbeeld, dan zou het weleens dé oplossing kunnen zijn voor de vele burgeroorlogen die op dit moment overal op de wereld worden uitgevochten. The DAO zouden ook binnen democratieën het grote verschil kunnen gaan maken. Het is nu vaak zo dat de meerderheid iets wil en daar zal de minderheid zich dan bij moeten neerleggen. Door gebruik te maken van DAO, zou het voor de minderheid in principe mogelijk worden om af te splitsen van de meerderheid. Hierna kunnen zij dan hun eigen systeem hanteren. Dat lijkt een beetje vergezocht; toch zorgt de blockchaintechnologie ervoor dat een dergelijke vorm van ‘echte’ democratie een stuk dichterbij komt.

 

Een bug in het systeem

Ondanks de flitsende start van het DAO-project en de vlotte manier waarop de crowdfunding verliep, ging er op 17 juni 2016 iets heel erg mis. The DAO was gehackt. Er bleek een ‘bug’ te zitten in de manier waarop het programma was gecodeerd. Deze bug was voor de hack al door iemand geconstateerd en daar werd toen ook direct melding van gemaakt. Stephan Tual, een van de voornaamste ontwikkelaars van Slock.it had op dat moment al aangegeven dat de bug inmiddels verholpen was. Echter bleek na de hack dat de software ten tijde van de aanval zelf nog niet geüpdatet was. Hierdoor bleef het probleem bestaan. De reparaties waren dus nog niet in het hele systeem doorgevoerd. Door deze situatie kon een hacker dit mankement relatief eenvoudig exploiteren.

 

De DAO leeggetrokken

De onbekend gebleven hacker(s) kregen het voor elkaar om ongeveer 40 a 50 miljoen aan ether te ontvreemden uit The DAO en weg te sluizen naar een ander locatie. Waarde die in sneltreinvaart en vol enthousiasme door middel van crowdfunding was geïnvesteerd. Dit uiteraard allemaal zonder toestemming van de aandeelhouders en het werd duidelijk dat de beveiligingsmechanismen hier ernstig faalden. De hackers vonden de bug en hoppa, ze trokken The DAO gewoon bijna leeg. De grote vraag is natuurlijk: waarom pakte ze ‘maar’ 50 miljoen en niet alles? Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat toen de community zich bewust werd van de hack, zij voor een hele moeilijke keuze stond: een zogenaamde hard fork uitvoeren of niet? Een hard fork hield in dat er door de community zou moeten worden ingegrepen in The DAO. En dat ingrijpen was bij een autonoom investeringsfonds nu net niet de bedoeling.

 

Terugdraaien van uitgevoerde transacties

Als namelijk de meerderheid van de DAO-gebruikers beslist dat een bepaalde gebeurtenis in de geschiedenis van Ethereum ‘slecht of onjuist’ is – zoals de DAO-hack – dan zouden alle gebruikers dus overeen kunnen komen, dat ‘alle gebeurtenissen in het verleden’ moeten worden veranderd. Over het toepassen van deze actieve handeling binnen het blockchainnetwerk wordt dan consensus bereikt. Zij kunnen in een dergelijke situatie alle voorgaande transacties teniet doen. De transacties die voor problemen hebben gezorgd, zouden dan als het ware nooit hebben plaatsgevonden. Ze kunnen dan in principe een kopie van de Ethereum blockchain naar een ‘schone’ plek binnen het netwerk verplaatsen. Een plek waar die kwaadaardige transactie nooit heeft plaatsgevonden. Door een dergelijk actie zou de hacker dan het nakijken hebben.

 

Ethische hackers

De hele situatie was erg pijnlijk voor iedereen binnen de Ethereum community. Was dit nu de uitkomst van een project waaraan met zoveel toewijding en vakmanschap gewerkt is? Er volgde een verwarrende periode. Ook werd het toepassen van een soft fork nog even overwogen, omdat de hacker op een gegeven moment toch weer kans zag om ether uit The DAO te zuigen. Een groep van ethische hackers zag dit met lede ogen aan. Zij wilden er dan ook zo snel mogelijk een stokje voor steken. De groep besloot om de rest van The DAO dan maar zelf veilig te stellen, door exact dezelfde aanval op The DAO uit te voeren. Het ging in dit geval om ongeveer 70 miljoen dollar aan Ether. Zoals je begrijpt werd The DAO binnen een kort tijdsbestek een behoorlijk stuk kleiner.

 

Trial-and-error

De DAO-hack maakte in één klap duidelijk dat het hele project absoluut nog een experiment is. Dat wil echter niet zeggen dat er voor Decentrale Autonome Organisaties in de toekomst geen plaats is. Rome is tenslotte ook niet op één dag gebouwd. Het blijft een zaak van trial-and-error, maar van fouten leert men veel. Het hele debacle zal er ongetwijfeld voor zorgen, dat dergelijke autonome mechanismen uiteindelijk waterdichte investeringsfondsen zullen zijn. Investeringsfondsen waar door middel van crowdfunding veel in zal worden geïnvesteerd.

 

Juridische vragen

Na het overwegen van een soft fork, werd dus uiteindelijk door de meerderheid gekozen voor een hard fork. Een hard fork leidt echter wel tot een splitsing van de blockchain. Het grote nadeel van een dergelijk ingrijpen is wel dat er een situatie gecreëerd wordt, waarbij het een stuk eenvoudiger is om de volgende keer weer te besluiten om in te grijpen, als er zich binnen The DAO een probleem voordoet. Dat is nog best wel een hachelijk punt. Het roept in ieder geval een heleboel juridische vragen op.

 

Rechtszaken

Het ironische van alles is wel de hoeveelheid rechtszaken die op dit moment lopen ten aanzien van The DAO. De hele gedachte achter de blockchaintechnologie heeft namelijk betrekking op decentralisatie , om uiteindelijk een maatschappij te bewerkstelligen, waarin tussenpersonen zoals bijvoorbeeld advocaten niet meer nodig zijn. Ondertussen hebben heel wat juristen op dit moment hun handen vol, aan de verschillende (internationale) rechtszaken die aangespannen zijn door investeerders in The DAO.

 

DAO’s wil is wet

De DAO-hack laat iedereen in ieder geval wel heel goed nadenken over hoe er nu precies tegen deze aanval moet worden aangekeken. In welk licht moeten we het voorval zien? Wat is nu eigenlijk de waarde van Ethereum en van de smart contracts? Moeten we de hack nu zien als een diefstal of juist als een rechtmatige uitvoering van het slimme contract? Dit gegeven maakt het hele project erg tegenstrijdig. Op het moment dat de investeerders een overeenkomst aangingen met The DAO, er geld instaken en ether kochten, waren ze uiteraard op de hoogte van de regels. Niets dat geschreven staat buiten de blockchain, zoals bijvoorbeeld whitepapers, pdf-documenten of andere informatie op het internet, heeft meer autoriteit dan The DAO zelf. Wat binnen de blockchain geschreven staat is dus bepalend. Met andere woorden: DAO’s wil is wet.

 

Wisselwerking tussen wetgeving in de blockchain en wetgeving buiten de blockchain

Dat is natuurlijk koren op de molen van de DAO-hacker, want die zegt gewoon doodleuk: “ja luister, ik vond deze functionaliteit binnen het programma, dus ik heb er dan ook maar gelijk gebruik van gemaakt”. En ja, daar valt natuurlijk wat voor te zeggen. Het wordt erg interessant om te zien op welke manier de reguliere wetgevingen (buiten de blockchain) in de toekomst, een interactie zullen hebben met de processen binnen de netwerken. Ook zal het mij benieuwen hoe overheden met deze nieuwe technologieën omgaan, eenvoudigweg omdat ze het niet kunnen negeren. De overheid zal daar dan toch degelijke wetgeving voor moeten maken en aangezien de meeste overheden op dit gebied soms zo traag zijn als……hou ik mijn hart wel een beetje vast. Zeker gezien de snelheid waarmee dit soort baanbrekende technieken in het leven worden geroepen.

 

Gedrag van de smart contracts

Er zal dus in de toekomst goed gedefinieerd moeten gaan worden of de smart contracts binnen de blockchain de ultieme autoriteit hebben of niet. In het laatste geval zou er dus te allen tijden door mensen moeten kunnen worden ingegrepen en duidelijk gemaakt worden dat een dergelijke hack gewoon niets meer of minder is, dan een ordinaire roof. Een roof die uiteraard ook op een gepaste wijze zou moeten worden bestraft binnen ons reguliere rechtssysteem. In zo’n situatie is er dan natuurlijk geen sprake meer van een volledig autonoom mechanisme. Als de ontwikkelaars van DAO daadwerkelijk autonome organisaties willen creëren dan zullen ze ervoor moeten zorgen dat de beveiliging van de contracten zo geregeld is, dat je er 100% zeker van kunt zijn dat de contracten zich ‘gedragen’ zoals ze zich horen te gedragen.

 

Charity DAO

Dat de DAO-hack heeft kunnen gebeuren is niet te wijten aan Ethereum. Het ligt voornamelijk aan de manier waarop dit specifieke contract is geïmplementeerd. Volgens een aantal blockchainspecialisten is ook de programmeertaal van de Ethereum contracts – Solidity – nog niet goed genoeg voor dit niveau van beveiliging. Gelukkig laat Ethereum zich niet uit het veld slaan. Op dit moment (januari 2017) zijn blockchainontwikkelaars al weer volop bezig met de ontwikkeling van een nieuwe DAO. Een DAO die zich richt op het organiseren van een decentrale manier van fondsenwerving door goededoelenorganisaties: de Charity DAO. De doelstelling van deze DAO is het transparanter maken van deze sector.

 

Potentieel

Ondanks de onfortuinlijke hack is er nog steeds heel erg veel enthousiasme voor wat betreft de blockchain. Dat komt door het enorme potentieel ervan. In steeds meer branches en industrieën dringt het besef door welke mogelijkheden er kunnen worden gecreëerd, als alle kinderziektes uit deze technologieën zijn weggenomen. Het is natuurlijk niet zonder reden dat zo ontzettend veel mensen bereid waren om in The DAO te investeren. Geen enkele crowdfunding was ooit zo succesvol. Ik ben ervan overtuigd dat als Ethereum zijn projecten zou staken, dat andere ontwikkelaars het stokje dan direct overnemen. Er komt ongetwijfeld een moment dat Decentrale Autonome Organisaties gemeengoed zullen zijn in onze samenleving.

 

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Leave a Reply