Hoe kan gedistribueerd vertrouwen zorgen voor een stabiele economie?

with Geen reacties

Steunpilaar

Dat bankieren heel gemakkelijk fout kan gaan, hebben we vanaf 2008 wel gezien. Alles staat of valt met vertrouwen. Als dat vertrouwen er niet is, dan valt de steunpilaar van de financiële sector weg. Een domino-effect zorgt er dan voor dat de wereldeconomie in elkaar klapt. Vertrouwen valt niet zomaar weg. Toen echt goed duidelijk werd hoe de financiële sector nu eigenlijk precies opereerde – in mijn ogen is het gewoon crimineel gedrag – was het al te laat. Hoe zou het zijn als er een systeem ontwikkeld zou worden dat fraudebestendig is? Dat systeem bestaat al, en het heet blockchain.

A picture of money (American dollars) and a black arrow pointing down. It symbols the economic crisis. Trust is very important when it concerns a stable economy. If there is no trust an economy will colapse. Een afbeelding met geld (Amerikaanse dollars) en een zwarte pijl die naar beneden wijst. Het symboliseert de economische crisis. Vertrouwen is enorm belangrijk als het gaat om de economie. Als er geen vertrouwen is, dan is een economische crisis een logisch gevolg.

Revolutie in de financiële sector

Het is nu 2017 en langzamerhand krabbelt onze economie weer op. Het vertrouwen neemt weer een heel klein beetje toe. Echter hebben mensen die hun baan zijn kwijt geraakt en vervolgens vanwege een te hoge leeftijd niet meer aan het werk kunnen komen, daar geen boodschap aan natuurlijk. Volgens computerwetenschappers is de blockchain een technologie die de wereld gaat veranderen. Volgens hen zal deze techniek zich de komende jaren in een sneltreinvaart ontwikkelen. Zij zien nu al de enorme kracht en potentie van de blockchain in de nabije toekomst.

 

Durfkapitalisten

Durfkapitalisten staan momenteel te springen om in deze technologie te gaan investeren. En dat is natuurlijk niet voor niets. Maar wat misschien nog spannender is: ook de entrepreneurs zijn super-enthousiast. Ze bouwen nu al aan nieuwe soorten bedrijven. Ondernemingen van de toekomst. Het gezicht en de vorm van iedere industrie zal compleet gaan veranderen. Een revolutie in de financiële sector, die we nog niet eerder hebben gezien.

Global revolution. The blockchain technology is going to be huge. Wereldwijde revolutie. De verwachtingen van de blockchaintechnologie zijn erg hoog gespannen.

Blockchain consensus model

Op dit moment wordt de blockchain verkent op het gebied van informatietechnologie. Wat zullen de mogelijkheden de komende jaren precies zijn? Blockchain is gebaseerd op het principe dat alle transacties binnen het netwerk bevestigd moeten worden, en ze moeten met elkaar overeenstemming bereiken over de “staat” van het systeem. Er ontstaat dus consensus. Dit is een redelijk ingewikkelde procedure dat “mining” genoemd wordt. Maar wat houdt die consensus nu eigenlijk in?

A blue sign with the words consensus ahead, buckle up and rough road. Achieving consensus plays an important role when it concerns blockchaintechnology and trust. Een blauw uithangbord met de woorden consensus in aantocht, riemen vast en moeilijke weg. Het bereiken van consensus en vertrouwen speelt een belangrijke rol bij de blockchaintechologie.

Informatie afkomstig uit consensus

We moeten ons eerst afvragen wat de eigenschappen en voordelen zijn van informatie afkomstig uit consensus, ten opzichte van informatie die op andere manieren tot ons komt. Is informatie die ontstaat uit consensus ook echt een andere “soort” informatie? Of wordt de informatie alleen in een andere vorm gepresenteerd? Er is bij de blockchain eigenlijk sprake van drie verschillende niveaus van informatie. In de eerste plaats hebben we de eenvoudige “onversterkte” data, daarna hebben we informatie uit “sociale” aanbevelingen.

 

Kwaliteit en precisie van informatie

Bij deze tweede vorm van informatie komt de data voort uit sociale netwerken. De kwaliteit van de informatie is beter, omdat ze voortkomt uit aanbevelingen van sociale contacten. Op de derde plaats komt de informatie die is goedgekeurd door middel van het blockchain consensus model. Dit is dus het hoogste niveau van aanbevolen informatie. Deze informatie is gebaseerd op overeenstemming, nauwkeurigheid, zuiverheid en kwaliteit. Het gaat dan om verschillende computers die nu samen overeenstemming bereiken over de kwaliteit en precisie van de informatie.

 

A dog with a dialogue balloon. He says: "How trustworthy are algoritms that are not public?". Een hond en een tekstballon. Hij zegt: "Hoe betrouwbaar zijn algoritmes die niet openbaar zijn?".

 

Je bent onbetrouwbaar, maar ik vertrouw je voor de volle honderd procent

Sommige banken staan al in de rij, omdat ze de blockchain graag willen gaan beheren. Eén van de redenen dat banken in de problemen zijn geraakt is gewoon simpelweg het feit dat ze elkaar niet konden vertrouwen. Het bijzondere aan de blockchain is dat het systeem ervoor kan zorgen dat mensen of instellingen die elkaar niet vertrouwen, elkaar wel vertrouwen. Ongetwijfeld zal deze zin je wenkbrauwen even laten fronsen, dus ik zal hem nog een keer herhalen: mensen die elkaar wantrouwen, zullen elkaar door blockchaintechnologie kunnen vertrouwen.

 

Blockchain opleidingen

 

Toegevoegd aan de ketting

Mooi, maar hoe werkt dat nu precies? Om dat goed te kunnen uitleggen pakken we de bitcoin er nog even bij. De blockchain is eigenlijk al bekend van de bitcoin. Een zelfregulerende digitale betalingseenheid. Er is bij deze betalingseenheid niet zoiets als een centrale bank die het voor het zeggen heeft. De bank heeft er dus geen enkele controle over. De bitcoin maakt gebruik van het blockchainnetwerk. Je moet het eigenlijk zien als een onveranderlijk grootboek, waarin precies wordt bijgehouden, van wie welke eigendommen zijn. Iedere keer als er een transactie plaatsvindt met een bitcoin, wordt er een blokje met data aan de” ketting” toegevoegd.

 

Chains symbolising the blockchain. Kettingen die de blockchain symboliseren.

Digitale DNA-structuur

Je zou het misschien een klein beetje kunnen vergelijken met DNA. In iedere “cel” wordt een complete kopie van de hele blockchain gemaakt. Iedere gebruiker in de blockchain heeft dus de beschikking over zo’n kopie. Als er dan iemand is die de kluit wil belazeren – zoals geld uitgeven dat hij of zij helemaal niet heeft – dan wordt voor iedereen in het netwerk duidelijk dat er een frauduleuze handeling plaatsvindt. Zo’n systeem vergroot het vertrouwen natuurlijk enorm. De blockchain zou ook gebruikt kunnen worden voor andere zaken die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. De technologie maakt het dus mogelijk om transacties uit te voeren met digitale betalingseenheden, maar het biedt ook de mogelijkheid om “waarde” te transporteren op een manier die we eigenlijk nog niet eerder hebben gezien. Het zal dus veel verder gaan dan alleen de financiële dienstverlening.

 

DNA struture. It symbolises the blockchain network. DNA-structuur. Het syboliseert het blockchainnetwerk.

Echt duurzaam

Stel je eens voor dat een winkelier van een bepaald product precies wil weten waar het vandaan komt , of het echt wel zo duurzaam is, als dat er wordt beweerd? Dan biedt de blockchain de mogelijkheden om dat exact te kunnen achterhalen. De hele voedselketen is namelijk volledig transparant. Op deze manier kan de winkelier met een gerust hart zijn producten verkopen als zijnde echt duurzaam. Hij weet dankzij de blockchain namelijk ook zeker dat het klopt en het stelt hem in staat om zijn klanten duidelijke en juiste informatie te verschaffen. De blockchain zou gebruikt kunnen worden voor de farmaceutische industrie, luxe producten, maar ook de muziek- en filmindustrie houden de ontwikkelingen op het gebied van de blockchaintechnologie nauwlettend in de gaten. Blockchain zou namelijk de technologische oplossing kunnen zijn tegen piraterij.

 

Vertrouwen en ondersteunend bewijs

De verzekeringsbranche ziet kansen om fraude tegen te gaan. De diamantenindustrie kan precies aantonen waar de diamanten vandaan komen en wie de sieraden ontworpen heeft. Is het een bloeddiamant? Wat is de herkomst ervan? Uit welke mijn komt de diamant? Het is allemaal precies te achterhalen. Je weet dan tenminste zeker dat er geen bloed aan kleeft en dat er niemand vermoord is voor jouw ring. En dat draagt toch net een stukje lekkerder. Niemand kan iets dat is vastgelegd in de blockchain veranderen. Het gaat dus om het permanent kunnen leveren van ondersteunend bewijs. En dat komt het vertrouwen natuurlijk ten goede.

 

Hoe creëer ik een smart contract?

 

Smart contracts en vertrouwen

De smart contracts komen eraan. De contracten die zichzelf handhaven! Stel je eens voor dat een auto een ritje maakt over een tolweg. De betaling kan dan automatisch en direct plaatsvinden. Er zijn geen grote centrale databases of overheden bij nodig. Echter is nog niet iedereen overtuigd van de blockchain. De technologie staat nog in de kinderschoenen en bevindt zich in feite nog maar in de experimentele fase. De blockchain is nu nog een dure technologie, maar dat zal in de komende jaren ongetwijfeld veranderen.

 

Minder fraude en goedkopere transacties

Er wordt momenteel al erg veel geld geïnvesteerd in onderzoek naar de blockchaintechnologie, want als het zo succesvol gaat worden als waar de trendwatchers nu vanuit gaan, dan betekent dat een enorme “boost” voor ons vertrouwen in de economie. Veel minder fraude, goedkopere transacties, maar ook vrije en nieuwe marken voor bedrijven. Ondernemingen zullen zich gaan ontwikkelen op manieren die we ons nu nog niet eens kunnen voorstellen.

A man and the text: Anything that can be decentralized, will be decentralized. Een man en de tekst: Alles dat gedecentraliseerd kan worden, zal gedecentraliseerd worden.

Hoe werken de smart contracts precies?

Als het over smart contracts gaat, dan wordt heel vaak gesproken van gedecentraliseerde slimme contracten. Vandaag de dag opereren systemen meestal in een gecentraliseerd model. Verschillende partijen en tussenpersonen die allemaal transacties met elkaar willen uitvoeren via het centrale, voor ons zo bekende en vertrouwde systeem. Partijen zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, notarissen, overheden en noem ze allemaal maar op. Vertrouwen zou je in dit kader eigenlijk moeten zien als een factor, die door alle verschillende partijen in het centrale systeem wordt geplaatst. Dat betekent dus dat al het vertrouwen in één centraal stelsel zit. Een onderneming is dus voor de volle honderd procent afhankelijk van een derde partij. Een smart contract is niets meer en niets minder dan een stukje software, waarin zaken zijn opgeslagen zoals de onderhandelingsvoorwaarden. De software controleert automatisch of alles klopt en voert dan de overeengekomen voorwaarden uit.

 

A neon sign with the word insurance. Blockchain technology will improve the reliability of insurance companies. Blockchain will improve trust. Het woord verzekeringen in neonletters. De blockchaintechnologie zal het vertrouwen in verzekeringsmaatschappijen enorm kunnen vergroten.

Wat is het grote voordeel van de blockchain als het gaat om smart contracts?

De blockchain is in combinatie met smart contracts in staat, om een einde te maken aan de afhankelijkheid van de centrale systemen. Transacties tussen partijen kunnen nu op een geheel nieuwe manier worden uitgevoerd. Het vertrouwen is veel groter en de dure tussenpersonen kunnen buiten de deur worden gehouden. Ook partijen die elkaar niet helemaal vertrouwen of zelfs wantrouwen, kunnen door middel van de blockchaintechnologie en smart contracts, zaken met elkaar doen. Slimme contracten zijn opgeslagen in de blockchain en alle partijen hebben daar dus een kopie van.

 

Binary numbers. Binaire getallen.

Stokje voor steken

Als aan alle voorwaarden die in het contract staan is voldaan, dan kan automatisch een bepaalde opdracht worden uitgevoerd. Een opdracht zoals bijvoorbeeld het verzenden van producten op het moment dat de betaling is ontvangen. Alle transacties van contracten zijn in chronologische volgorde opgeslagen in de blockchain voor een eventueel volgende toegang, samen met een volledige systeemrapportage. Als iemand ook maar iets aan het smart contract probeert te veranderen, zoals bijvoorbeeld een datum of een bedrag, dan merken andere partijen dat direct op en kunnen er dan meteen een stokje voor steken. Het hele feest gaat dan gewoon niet door.

 

Uitvoeren en handhaven

Als iemand het systeem op welke manier dan ook probeert te saboteren, dan blijft het systeem gewoon functioneren en zal er geen data verloren gaan. Ook zal de integriteit van het systeem geen schade oplopen. Blockchain met smart contracts moet je dus eigenlijk gewoon zien als een groot computersysteem, maar dan zonder de risico’s en veel minder kosten. Ook het vertrouwen is vele malen groter dan bij een gecentraliseerd model. Je onderhandelt rechtstreeks met je klanten en bent niet meer afhankelijk van een tussenpersoon. Zakelijke overeenkomsten worden automatisch uitgevoerd en gehandhaafd.

A woman in a chair is sitting in front of her computer. A hand comes out of the computerscreen and offers her money. It symbolises online fraud and criminal transactions. Een dame zit op een stoel achter haar computer. Er komt een hand uit het computerscherm en biedt haar geld aan. Het symboliseert online fraude, oplichting en criminele transacties.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Leave a Reply