Wat is decentralisatie?

Wat is het verschil tussen centralisatie en decentralisatie? Als we het hebben over zakendoen en het nemen van beslissingen, dan kunnen er verschillende manieren van aanpak zijn. Ik wil het nu hebben over een aanpak die “centralisatie” wordt genoemd en een aanpak die “gedecentraliseerd” is. Decentralisatie is een veelgebruikte term als het over de blockchain gaat, maar wat wordt er nu eigenlijk mee bedoeld? We moeten ons eigenlijk eerst afvragen wie binnen een organisatie, bedrijf of instelling de belangrijke beslissingen zou moeten nemen. Is dat diegene met de meeste autoriteit? De mensen die zich in het centrum van de macht bevinden? Of zou het juist zo moeten zijn, dat een hele brede diverse groep mensen zoals medewerkers en junior managers, wat meer autoriteit en beslissingsbevoegdheden zouden moeten krijgen? Met andere woorden: moet macht tot op een zekere hoogte gedecentraliseerd worden?

 

Decentralisatie. Meerdere individuen die meebeslissen over de toekomst van een onderneming of instelling.

Hiërarchische ladder

Dit is nu precies de kern waar het om draait, als het gaat over het onderscheid tussen centralisatie en decentralisatie. Het nemen van beslissingen en autoriteit gaan hand en hand samen. De grote vraag is dus nu: is het eigenlijk wel een goede zaak, dat het gezag bij het senior management in het centrum van een onderneming ligt? Zou het niet veel beter zijn als autoriteit meer zou worden gedelegeerd naar anderen, die misschien iets lager onderaan de hiërarchische ladder staan, maar juist hele goede en verantwoorde ideeën hebben? In sommige bedrijven wordt al op deze manier gewerkt en die bedrijven zijn daarmee dan ook al voor een deel gedecentraliseerd. Echter is het nemen van beslissingen op een gecentraliseerde manier natuurlijk al jarenlang de traditionele aanpak. De top van een bedrijf neemt de beslissingen. Zo is het, zo moet het gebeuren en niet anders!

Centralised, decentralised, distributed.

 

Gecentraliseerde structuur

Centralisatie is de norm voor heel veel bedrijven. Veel organisaties hanteren een overwegend gedecentraliseerde structuur, om er zeker van te zijn dat de centrale controle gehandhaafd blijft. Zeker bij grote ketens met veel winkels of fast-food restaurants is dat het geval. Het is voor deze bedrijven erg belangrijk dat de consistentie van de klantbeleving op het gebied van ervaring en kwaliteit, op iedere locatie gegarandeerd zijn. Er zijn natuurlijk wel degelijk voordelen aan een centrale structuur. Het is eenvoudiger om een bepaald beleid en bepaalde gewoontes in een bedrijf door te voeren. Het voorkomt dat bepaalde onderdelen van een onderneming te onafhankelijk worden. Het is gemakkelijker om controle uit te oefenen vanuit het centrum van de onderneming. Het behalen van schaalvoordeel en besparen op overheadkosten is goed te realiseren. Het nemen van beslissingen kan heel snel gaan en het tonen van sterk leiderschap is eenvoudiger.

Manager en team

Wensen, behoeften en verlangens

Er zijn dus wel degelijk voordelen aan centralisatie, maar dat wil echter niet zeggen dat er geen nadelen aan zitten. Laten we er eens een aantal onder de loep nemen. Bij een gecentraliseerde onderneming is vaak sprake van meer bureaucratie, vanwege de extra lagen in de hiërarchische structuur. Junior managers die op locatie opereren, weten veel meer wat er speelt op de werkvloer. Zij weten dus ook veel beter wat de wensen, behoeften en verlangens zijn van de klanten. Ook kan het zijn dat er onderaan de hiërarchische structuur veel minder motivatie is door een gebrek aan autoriteit. Mensen die het gevoel hebben helemaal niets in te brengen, zijn over het algemeen minder bevlogen. Als beslissingen alleen op het hoogste niveau worden gemaakt, dan gaat er vaak veel flexibiliteit en snelheid verloren ten aanzien van beslissingen. Besluiten die eigenlijk het beste op lokaal niveau genomen zouden kunnen worden.

Human recources, decentralisatie.

Decentralisatie in de hotelbranche

Toch zijn gedecentraliseerde structuren over het algemeen vele malen efficiënter. Bij een gedecentraliseerde manier van beslissingen nemen, worden vaak meer junior managers betrokken. Zij hebben dan bijvoorbeeld invloed op andere bedrijfsonderdelen of handelslocaties. Het idee hierachter is eenvoudigweg het spreiden en delen van de macht. Er zijn op het gebied van decentralisatie veel verschillende mogelijkheden. Een mooi voorbeeld van decentralisatie is de hotelketen. Hotels werken graag volgens gedecentraliseerde structuren, omdat er dan een situatie wordt gecreëerd waarbij hotelmanagers in staat worden gesteld, om “on the spot” bepaalde beslissingen te nemen. Hotelmanagers kunnen dan zo effectief en klantvriendelijk mogelijk inspringen, op problemen en klachten van hotelgasten. Ze hoeven dus niet voor ieder wissewasje het hoofdkantoor in te schakelen.

Hotel, room service.

Wat zijn de voordelen van decentralisatie?

Beslissingen kunnen op de werkvloer en dus dichter bij de klant worden genomen. Managers zijn beter in staat om in te springen op lokale omstandigheden. Het niveau van de klantenservice kan door decentralisatie naar een hoger plan worden getild. Er ontstaat een mogelijkheid voor een “horizontale bedrijfsstructuur” waarbij er tussen de medewerkers en de leidinggevenden, veel minder middenmanagement aanwezig is. En minder lagen binnen een organisatie betekent natuurlijk ook minder kosten. Decentralisatie zorgt ervoor dat er op de werkvloer veel meer zelf nagedacht moet worden. Daarom is het een goed systeem voor junior managers, om zich te trainen en te ontwikkelen binnen hun vakgebied. Als medewerkers het gevoel hebben dat ze invloed kunnen uitoefenen op de bedrijfsvoering, dan zal dat zeker de motivatie onder hen vergroten.

Motivation, motivatie.

Moet alles dan gedecentraliseerd worden?

Nee, dat lijkt me niet. Het is denk ik niet verstandig om bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld strategische beslissingen binnen een bedrijf, te laten nemen door medewerkers op de werkvloer of junior managers. Een strategie is iets voor de langere termijn en daar moet natuurlijk een duidelijke koers voor worden uiteengezet. Ook maakt decentralisatie het wellicht moeilijker om op iedere locatie een consistent beleid te voeren. In sommige gevallen zouden er zelfs schaalnadelen kunnen ontstaan, omdat bepaalde functies en taken elkaar gaan overlappen. Daarnaast is het zeker van belang, dat er in tijden van crisis iemand is die de touwtjes stevig in handen neemt. Iemand die de noodzakelijke beslissingen kán en durft te nemen. Decentralisatie maakt het misschien ook wel iets lastiger om een strak financieel beleid te hanteren, waardoor een bedrijf meer kosten heeft.

Leiderschap

Waar gaan we decentralisatie straks het meest zien?

Decentralisatie en industrie 4.0 gaan hand en hand samen. We gaan de gedecentraliseerde structuren straks het meest zien bij de bedrijven, instellingen, organisaties en locaties, waar de voordelen ervan het meest belangrijk zijn. De voordelen die alles efficiënter maken. Decentralisatie wordt belangrijk in branches waar het van groot belang is, om supergemotiveerd personeel te hebben. Medewerkers die gedecentraliseerde beslissingen voor zichzelf kunnen nemen. Ze raken meer gemotiveerd, werken harder en hebben veel meer plezier in hetgeen zij doen. Ze zullen creatiever zijn, bereid om nieuwe dingen uit te proberen en te experimenteren. Vervolgens kijken ze dan naar wat nu eigenlijk het beste werkt op de werkvloer.

Gedistribueerd grootboek

De blockchain en het decentrale karakter ervan, biedt enorm veel mogelijkheden voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg, de bevoorradingsketens, de detailhandel, de farmaceutische industrie, de financiële sector, de verzekeringsbranche en de muziekindustrie. Ook gaan we blockchain-integratie zien bij de overheid. Het gedistribueerde grootboek zal worden toegepast bij kadastrale zaken, maar ook bij gebeurtenissen die te maken hebben met het milieu.

Flexibility, flexibiliteit.

Decentralisatie en flexibiliteit

Ook zal de flexibiliteit van de medewerkers toenemen, omdat het makkelijker voor hen zal zijn om zich aan te passen aan een situatie, die zij mede hebben vormgegeven. Het is echt wezenlijk anders dan wanneer er alleen maar regels en voorschriften van bovenaf worden opgelegd. Regelgeving waar iedereen zich te allen tijde naar moet schikken. De voordelen van beslissingen nemen op een decentrale manier, zullen niet overal even groot zijn. In sommige bedrijfstakken zoals bijvoorbeeld bij de fabricage van halfgeleiders, zullen de belangrijkste voordelen niet komen door decentralisatie, maar door schaaleconomieën. In deze gevallen zullen we veel meer goedkope communicatie zien. Communicatie die weer ingezet kan worden om juist méér centralisatie te bewerkstelligen.

Innovation, innovatie.

Kritieke factoren

Onze economie is in toenemende mate op kennis gebaseerd en innovatie voert de boventoon. Het is eigenlijk wel logisch als je er goed over nadenkt, maar de kritieke factoren die min of meer bepalen of een bedrijf of instelling succesvol is, zijn vaak exact dezelfde zaken als de voordelen van gedecentraliseerde beslissingen. Het zijn factoren zoals vrijheid, flexibiliteit, motivatie en creativiteit. Dit zijn de dingen die heel vaak bepalen of een organisatie tot de middenmoot blijft behoren of een hoogvlieger wordt.

Be creative.

Creativiteit

De factor creativiteit zal erg belangrijk worden in de hightech industrieën. In deze bedrijfstakken is decentralisatie dus waarschijnlijk een kwestie van tijd. Waar we decentralisatie zeer zeker gaan zien, is bij de industrieën waar de kerntaak ligt bij informatie- en kennistechnologie. Dat komt omdat hetgeen zij veranderen, niet alleen maar betrekking heeft op het coördineren van hun toepassingen. Zij creëren namelijk ook de technologieën voor de daadwerkelijke productieprocessen.

Blockchainnetwerk

Veilige hardware wallets

 

Blockchain en decentralisatie

In 1970 werd de database uitgevonden. In deze periode had een bedrijf of organisatie één computer. Deze computer was zwaar beschermd, omdat hij fysiek gezien nogal kwetsbaar was. In 1990 werd het gebruikelijk dat ieder individu zijn eigen pc had. Deze computers konden met elkaar worden verbonden en daardoor nam de functionaliteit ervan enorm toe. En op dit moment werkt het eigenlijk nog steeds zo. In 2010 zagen we de evolutie van de bitcoin. De bitcoin maakte gebruik van de blockchaintechologie. In 1970 was er sprake van één computer per onderneming of instelling. In dat licht zouden we de blockchain – een decentrale database – kunnen zien, als één computer per planeet!

Blockchain, mining, smart contracts.

Eén grote interface

Het is het beginstadium van één grote interface voor alle computers op Aarde. De computers delen informatie, programma’s en noem het maar op. Als je bijvoorbeeld gebruik maakt van de bitcoin, dan is de “hele wereld” akkoord met de hoogte van je banksaldo. En als je een platform zoals Ethereum gebruikt, dan is iedereen het eens over het desbetreffende programma dat je gebruikt. De slimme contracten zijn hier een voorbeeld van.

Een wereldwijd blockchain netwerk.

Hightech eigenaardigheden

Binnen de technologie van de blockchain vinden we een aantal nieuwe hightech “eigenaardigheden”. Er is namelijk een integratie van allemaal kleine computers in een hele grote “wereldcomputer”. Het is een soort samensmelting. Maar wat kun je nu precies doen binnen het raamwerk van die wereldcomputer? Er zullen duizenden en duizenden toepassingen ontwikkeld worden voor de blockchain. Decentrale applicaties die de op ons afkomende uitdagingen drastisch gaan aanpakken.

Wereldbevolking

Overbevolking

Ik heb het dan over zaken als klimaatverandering en de ernstige gevolgen die dat voor onze planeet, en onze levens zal gaan hebben. Zaken als voedselschaarste en een explosieve stijging van de wereldbevolking, zullen daarvan misschien wel de meest drastische zijn. Dit zijn zeker niet de enige ernstige problemen waar we mee te maken krijgen. Het is heel goed mogelijk, dat als we deze moeilijkheden hebben getackeld, er direct andere milieuproblemen achteraan komen. Milieuprobleem die we nu nog niet eens kunnen voorzien.

Logo Verenigde Naties

Na dertig jaar nog geen enkele constructieve oplossing voor de klimaatverandering

De Verenigde Naties doet onderzoek naar zaken als internationaal recht, veiligheid en mensenrechten. De organisatie houdt zich ook bezig met de wereldeconomie en maatschappelijke en culturele veranderingen. De Verenigde Naties vertegenwoordigt niet ons, als individuen, maar ze vertegenwoordigt onze overheden. Daarom is het ook helemaal niet zo vreemd dat wij als burgers niet echt het gevoel hebben, dat we ook maar een klein beetje invloed hebben op de wereld. We hebben dan misschien wel een beetje invloed op onze eigen regeringen, maar op de wereld? Nee, niet echt. De Verenigde Naties heeft inmiddels meer dan dertig jaar de tijd gehad om zich te oriënteren op de gevaren van de klimaatverandering, maar wat heeft deze organisatie nu daadwerkelijk gedaan? Eigenlijk helemaal niets!

Klimaatverandering

Gebakken peren

En binnenkort zitten we met de gebakken peren! Het is dus overduidelijk dat de Verenigde Naties helemaal niet in staat is, om dit soort mondiale uitdagingen, die een goed gecoördineerde aanpak nodig hebben, aan te gaan. Tweehonderd landen bleken totaal onbekwaam, om ook maar een heel klein beetje dichter bij een oplossing te komen. En ondertussen warmt onze Aarde lekker op. En de gevolgen die dat gaat hebben voor onze samenlevingen, zullen er niet om liegen helaas. Wat zijn wij mensen toch een intelligent ras. We weten exact wat er gaat gebeuren met onze leefomgeving – de enige plek in het heelal vooralsnog, waar we kunnen leven – en dan gaan we daar toch op deze manier mee om? Het is eigenlijk heel erg vreemd.

Van de regering Trump hoeven we in ieder geval niet veel te verwachten als het gaat om maatregelen ten aanzien van de klimaatverandering.
Klimaatverandering en de emissie-poppenkast

De blockchain en mondiale problemen

De blockchain zou ons enorm effectief kunnen helpen als we dit probleem – en ja het is wel erg laat – nog willen aanpakken. Het model van de “wereldcomputer” stelt ons in staat om een mondiaal beleid uit te voeren, zonder dat daar een mondiale regering aan te pas komt. Als voorbeeld neem ik nu even een bank. Een bank is een instituut dat geld van de ene plek naar de andere transporteert en daarnaast een aantal diensten verleent aan particulieren en bedrijven. Zo zou je eigenlijk ook tegen een regering moeten aankijken.

Bitcoin, blockchain.

Regering

Een regering zou je dan moeten zien als een bank, maar waar de bank geld laat doorstromen, laat een regering haar beleid circuleren. Net zoals bijvoorbeeld de bitcoin het mogelijk maakt om je eigen betalingseenheid te creëren, maakt een platform als Ethereum het mogelijk om je eigen beleidslijn, handelswijze, politiek, strategie en beheer te implementeren. Er ontstaat met de blockchaintechnologie een mogelijkheid om mondiale problemen veel effectiever aan te pakken.

 

transparantie

Klimaatverandering écht aanpakken

Kun je je dan voorstellen wat de blockchaintechnologie zou kunnen betekenen voor de aanpak van de klimaatverandering? Voor de koers die wij als mensheid moeten gaan varen, om fatsoenlijk met onze Aarde om te gaan? Je kunt op de blockchain ‘regels en voorwaarden‘ publiceren, die gewoonweg gelden als wet- en regelgeving voor iedereen die ervoor kiest, om eigendommen in jouw regels en voorwaarden te plaatsen. De blockchain zorgt voor een samensmelting van het netwerk, databases en programmeertalen. Je stopt je software in het mondiale blockchainnetwerk en iedereen in de wereld kan dat dan ook zien en er gebruik van maken. Helemaal transparant. Alles samengebracht tot één geheel.

Koolstofdioxide

Krachtige campagnetechnieken

Stel je nu eens voor dat we met zijn allen echt iets willen gaan doen aan de klimaatverandering. We gaan ervoor zorgen dat alle grote vervuilers in de wereld die koolstofdioxide uitstoten, de exacte hoeveelheid emissie vastleggen in de blockchain. Kolencentrales en olieraffinaderijen bijvoorbeeld. We kunnen al deze bedrijven verplichten om al deze data op de blockchain te publiceren. Er kunnen daarbij krachtige campagnetechnieken worden gebruikt. Campagnes die gaan zorgen voor publieke actie op hele grote schaal. Volledige transparantie zodat iedereen precies kan zien, waar de vervuiling vandaan komt.

De blockchain als mondiaal stemsysteem?

Een mondiaal systeem dat dit soort informatie herbergt, kan een enorme kans zijn in de – hopeloze – strijd tegen de opwarming van de Aarde. Ik ga nu even speculeren, maar ik ben er werkelijk van overtuigd, dat een decentraal systeem zoals de blockchain, de ultieme oplossing kan zijn voor dit enorme wereldwijde en ernstige probleem. De blockchaintechnologie zou het namelijk mogelijk kunnen maken, om een situatie te creëren van: één persoon, één stem, voor ieder individu op de wereld. Een stem om te bepalen wat we nu eigenlijk met zijn allen gaan doen, aan het probleem van de vervuiling en de klimaatverandering.

Democracy, democratie.

Democratie

Een van de belangrijkste pijlers van een democratie is waarheid. Zonder waarheid is er geen democratie. En zoals iedereen wel weet is het in onze huidige tijd best lastig, om altijd de exacte waarheid te achterhalen. Vaak komt dat door het monopolie van de media en de commerciële belangen die zij hebben. Social media heeft natuurlijk wel een aantal zaken veranderd, maar zeker niet altijd ten goede.

Lie, Truth. Leugen, waarheid.

De waarheid

Als we nu eens alle feiten van bepaalde situaties op de blockchain zouden zetten, dan is er maar één waarheid. Een waarheid die door iedereen op de wereld gezien en gecontroleerd kan worden. In dat geval zouden we ons heel goed kunnen voorstellen dat het nemen van democratische beslissingen op wereldniveau, heel goed mogelijk gemaakt kan worden. Een vraag die zich dan vrijwel direct opwerpt is: hoe krijgen we het voor elkaar dat zeven miljard mensen gaan stemmen? Het antwoord daarop is: je hebt helemaal geen zeven miljard mensen nodig om te gaan stemmen.

Political agenda, Politieke agenda.

De belangrijkste onderwerpen

Als we bijvoorbeeld honderd miljoen mensen zouden hebben die wereldwijd en willekeurig zijn uitgekozen, dan zou dat voor heel veel onderwerpen statistisch gezien, voldoende moeten zijn. Als dan tachtig procent van die honderd miljoen stemmers tegen iets stemt, en die stemmers zijn daadwerkelijk willekeurig, dan is het zo goed als zeker dat je dezelfde uitslag zou krijgen, als wanneer de stemming zou worden georganiseerd voor zeven miljard mensen. Dus in de blockchain kunnen niet alleen individuele standpunten worden opgenomen, maar ook zeer verfijnde software, die in staat is om de publieke opinies te analyseren. Op deze manier kan de publieke opinie ten aanzien van de belangrijkste onderwerpen – zaken die dus bijvoorbeeld te maken hebben met de redding van onze planeet – heel erg goed in kaart worden gebracht.

Rode blokken op een wit vlak. De blockchain.

Zijn er dan helemaal geen moeilijkheden ten aanzien van de blockchaintechnologie?

Jawel, er zijn een aantal zaken die een obstakel opwerpen. Individuele meningen en de publieke opinie worden natuurlijk beïnvloed door zaken die cultureel zijn bepaald. Verschillende culturen hebben namelijk andere meningen over een bepaalde “waarheid”. Alleen al daarom kan het lastig worden om zo’n systeem van stemming ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Neem als voorbeeld de Armeense genocide in 1915. Wat “de waarheid” is omtrent deze gebeurtenis, is afhankelijk van degene aan wie je het vraagt. Er zijn honderden miljoenen mensen die de Armeense genocide ontkennen, maar dat er zich in die periode in Armenië iets gruwelijks heeft afgespeeld, dat staat inmiddels toch echt wel vast. De documentatie erover liegt er niet om.

Artikel uit de New York Times in 1915 over de Armeense Genocide.

 

Biotechnologie

We moeten de blockchain dus ook niet zien als een technologie die voor een wereldwijde democratie gaat zorgen en ook niet als een universele manier om de wereld te besturen. Ik denk echter wel dat de blockchain en de daarmee gepaard gaande decentralisatie, echt enorm kan bijdragen aan het aandragen van oplossingen voor de ernstige milieuproblematiek. Ook kan de blockchain goed van pas komen bij ethische vraagstukken die betrekking hebben op de nanotechnologie en biotechnologie. Een meerderheid van de bevolking is bijvoorbeeld tegen het uitzetten van genetisch gemanipuleerde organismen in de vrije natuur, omdat we helemaal niet kunnen inschatten, wat daar dan de eventuele gevolgen van zouden kunnen zijn. We zouden dan door middel van de blockchain vrij eenvoudig en statistisch kunnen aantonen, dat een meerderheid van de wereldbevolking tegen het uitzetten van de genetisch gemodificeerde organismen is.

DNA, dubbele helix.

Westerse rijkdom

Als er aangetoond kan worden dat dit soort – voor onze leefomgeving – riskante zaken toch worden uitgevoerd, ondanks dat duidelijk is dat de meerderheid van de wereldbevolking er faliekant op tegen is, dan wordt het ook mogelijk om de overheden en organisaties daarvoor te straffen. Zij kunnen dan dus geen loopje meer nemen met de opvattingen van de meerderheid van de wereldbevolking, ten gunste van hun eigen belangen. Bij een dergelijk blockchainmodel, kunnen dus ook alle feiten uit de geschiedenis van bijvoorbeeld het kolonialisme worden opgeslagen. Gebeurtenissen zoals de invasies van landen, om ze vervolgens leeg te roven en de bevolking op een wrede manier te behandelen.

Blockchain data, IPFS.

Koolstofdioxide

Het zal onmogelijk zijn om over de wereld te spreken op een objectieve manier, zonder dat we moeten “dealen” met het feit, dat onze westerse rijkdom gefundeerd is op de mensonterende praktijken van toen. Dit is dus net zoiets als dat we er niet omheen kunnen, dat zeker negentig procent van de koolstofdioxide die is uitgestoten over de hele periode van de menselijke geschiedenis, afkomstig was van de landen die al vroeg participeerden in de industriële revolutie. Het heeft deze landen echter wel enorm veel rijkdom en macht opgeleverd.

Trust or fear. Vertrouwen of angst.

Mondiale democratie

Als we het hebben over een wereldwijde deeleconomie die gebaseerd is op vertrouwen en democratie, dan kunnen we ook niet meer voorbij gaan aan de problemen op het gebied van schaarste, in de armere delen van de wereld. Dat zou dus weleens kunnen gaan betekenen dat er een enorme verschuiving gaat plaatsvinden van de rijken – die het geroofd hebben – naar de mensen, waarvan de voorouders beroofd zijn. We kunnen namelijk geen mondiale democratie bewerkstelligen, als we niet bereid zijn om bepaalde misstanden uit het verleden, recht te zetten. Dit zal het grootste obstakel zijn op weg naar een decentrale democratie. Een gedecentraliseerde democratie kan alleen gebaseerd zijn op gerechtigheid, waarheid en verzoening op het gebied van de koloniale misstanden. Maar is de wereld daar wel klaar voor?

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de blockchain? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).