Wat is Ether?

Ether is de digitale betalingseenheid op de Ethereum blockchain. Ethereum is een platform voor decentrale en waarheidsgetrouwe toepassingen. Deze toepassingen draaien op een wereldwijd P2P-netwerk, hebben geen beheerder en zijn zeer stabiel. Deze stabiliteit komt omdat het niet mogelijk is, dat één fout in de infrastructuur, het hele systeem zou kunnen ontregelen. Ethereum biedt de mogelijkheid aan iedereen om apps te ontwikkelen in volledige vrijheid. Ook is Ethereum een platform voor de zogenaamde slimme contracten. De toepassingen zijn onveranderlijk en de onderlinge verwerkingswijze verloopt zoals ze geprogrammeerd zijn. Je zou Ethereum kunnen zien als een wereldcomputer. Een wereldcomputer die gebruik maakt van "gas".

 

People within a P2P-network. Mensen in een peer-to-peer netwerk.

 

 

 

A mine workers helmet. Bitcoin mining and ether. Een mijwerkershelm. Bitcoin mining en ether.

 

Gas and miners

Normaal gesproken wordt elektriciteit gemeten aan de hand van kilowattuur. Meer computercapaciteit en data-opslag zal dus zeker meer gas verbruiken. Eén van de redenen van het hebben van gas, is om mensen te stimuleren om te wereldcomputer te gebruiken. Deze mensen – de zogenaamde “miners” – krijgen een vergoeding voor iedere uitgevoerde transactie. Deze vergoeding wordt bepaald door een meetwaarde dat we “gas” noemen. Binnen het Ethereumnetwerk krijgen de uitgevoerde handelingen dus een vastgestelde waarde. De regels (protocollen) zijn dus van tevoren omschreven. Gebruikers van Ethereum kunnen daar ook geen veranderingen in aanbrengen. Je zou gas dus kunnen zien als brandstof.

 

Voldoende brandstof

De transacties in het netwerk moeten over voldoende brandstof beschikken. In de eerste plaats moet er genoeg brandstof zijn voor de dataverwerking, anders kan een miner geen berekeningen uitvoeren, en in de tweede plaats om de transactie op de juiste wijze uit te voeren. Het gas dat niet gebruikt wordt, blijft behouden voor degene die de transactie uitvoert. Transacties die niet beschikken over voldoende gas worden teruggedraaid. De transacties blijven in het netwerk en de vergoeding wordt alsnog uitbetaald aan de miner.

 

 

 

A gasstation. It is symbolising Ethereum gas. Een pompstation. Het symboliseert Ethereum gas.

 

 

Ether. A diamond shape in the background. Ether. Op de achtergrond een diamantvorm.

 

 

 

 

 

 

 

Ethereum en vergoedingen

Iedere handeling in Ethereum vereist een vooraf bepaalde hoeveelheid gas. Zoals ik eerder al aangaf, kan een gebruiker de meetwaarde (het protocol) niet veranderen. Wat hij of zij wel kan aanpassen is de gasprijs. In Ethereum wordt de gasprijs berekend aan de hand van Ether, de onderliggende munt van het Ethereumnetwerk. Je zou Ether kunnen vergelijken met de bitcoin. Transacties moeten dus worden voorzien van voldoende brandstof en de gebruiker moet over voldoende ether beschikken. Al het ongebruikte gas kost dus niets. Transacties die onvoldoende gas blijken te hebben, worden aangeslagen voor het verbruikte gas. Het verbruikte gas X de gasprijs = de vergoeding die betaald wordt aan de miner.

 

Verschillen tussen brandstof en vergoedingen

Wat zijn precies de verschillen tussen het zorgen voor voldoende brandstof en de vergoedingen? De transacties worden beïnvloed door beide. Te weinig brandstof betekent gewoonweg minder computerkracht of geen gas meer. Te lage vergoedingen betekent dat het langer zal duren, voordat bij een transactie “mining” zal plaatsvinden. Veel brandstof kost niets extra's, maar het zal langer duren om “gemined” te worden. Een hoge vergoeding betekent dat er meer Ether gespendeerd kan worden en daardoor kan de mining sneller plaatsvinden.

A gasmeter from a car symbolising fuel and Ether. Een bezinemeter van een auto. Het symboliseert brandstof en Ether.

 

Over the limit. Te hoog limiet. Ether.

 

Gaslimiet

Voordat er een berekening kan worden uitgevoerd, zal de wereldcomputer moeten weten of de gebruiker in de mogelijkheid is om een transactie uit te voeren. Een miner wil graag weten of hij betaald kan worden. Een transactie moet worden voorzien van de maximale hoeveelheid brandstof. Deze maximale hoeveelheid brandstof noemen we de “gaslimiet”. Ook wordt vaak gesproken van “startgas” of gewoon “gas”. Deze drie benamingen duiden in principe hetzelfde aan.

Ongebruikt gas

Al het ongebruikte gas zal worden terugbetaald. Als een transactie wordt uitgevoerd en al het gas is verbruikt voordat de transactie is afgerond, dan ontstaat er een situatie waarbij de miner betaald wordt voor alle uitgevoerde berekeningen. De transactie wordt teruggedraaid alsof hij nooit heeft plaatsgevonden, afgezien dan van de betaling aan de miner.

A screen with the text: "Transaction has been cancelled". Een scherm met de tekst: "Transactie geannuleerd".

The text "last gas" written on a wall. A robot underneath. De tekst "laatste gas" geschreven op een muur. Daaronder een robot.

 

Terugbetaling gas

Hoe werkt de terugbetaling van gas? De terugbetaling van gas vindt plaats aan het einde van een transactie. De maximale hoeveelheid die terugbetaald wordt, is gelijk aan de helft van het gebruikte gas. Dus de transactie verbruikt een bepaalde hoeveelheid gas. Deze hoeveelheid neemt nooit toe, maar neemt altijd af. Als er dan een situatie ontstaat die de nul bereikt of zelfs daaronder komt, dan spreken we van een “out of gas exeption”. We noemen dit ook wel negatief gas. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een contract zichzelf vernietigt of data wist. Aan het einde van een transactie wordt de helft van het verbruikte gas terugbetaald.

 

Hoog gaslimiet

Waarom wordt er niet altijd een voldoende hoeveelheid gas aangeboden, zodat je nooit een “out of gas exeption” hebt? Dat komt omdat er een limiet is tussen het aangeboden gaslimiet en de werkelijke hoeveelheid gas dat wordt gebruikt voor een transactie. Ook al zou er een hoog gaslimiet worden aangeboden, uiteindelijk gebruik je maar een kleine hoeveelheid brandstof. Miners krijgen namelijk alleen betaald voor het daadwerkelijk gebruikte gas. Het is voor miners dan ook aan te bevelen, om veel van die kleine transacties te minen. Bijvoorbeeld 100 kleine transacties met een laag gaslimiet per transactie, is soms beter dan één grote transactie met een hoog gaslimiet, omdat er dan minder gas verbruikt wordt en er dus door de miner meer terugbetaald moet worden. In dit geval is een hoog gaslimiet geen prioriteit voor miners. Het is voor hen interessanter om zich te focussen op de gasprijs.

A sign with the gas price, symbolising Ether and Ethereum gas. Een bord met de gasprijs. Het symboliseert Ether en Ethereum gas.

Two people standing on different arrows with are pointing to each other. It symbolises the exchange and sending of Ether. Twee mensen die op verschillende pijlen staan die naar elkaar wijzen. Het symboliseert de uitwisseling en verzending van Ether.

 

Uitwisselen en verzenden van Ether

In Ethereum kunnen we twee soorten accounts onderscheiden: gebruikersaccounts (deze worden gecontroleerd door privésleutels) en contracten (deze worden gecontroleerd door codering). Het verzenden van Ether naar een gebruikersaccount vereist een vergoeding van 21000 gas (2016). Het is geen probleem om meer te bieden, zoals bijvoorbeeld 30000 gas. Het verzenden van Ether naar een contract vraagt om een hogere vergoeding. Dit is afhankelijk van een contractcode en of er data wordt verzonden door middel van DAO (Decentrale Autonome Organisaties). Sommige uitwisselingen kunnen niet zorgen voor voldoende gas en kunnen dus geen Ether verzenden.

 

Samenvatting gas en Ethereum

Om een lang verhaal kort te maken zou je kunnen zeggen dat gas een meetwaarde is, om transacties te kunnen voorzien van brandstof. Fuel om de wereldcomputer te kunnen gebruiken. Gas is iets anders dan Ether-vergoedingen. Er is een verschil tussen zorgen voor voldoende brandstof en zorgen voor voldoende vergoeding. Te weinig gas kost geld en er komt niets voor in de plaats. Als het gas is opgebruikt, wordt het in rekening gebracht en de transactie wordt teruggedraaid. Het is veiliger om meer gas aan te bieden, omdat al het ongebruikte gas wordt terugbetaald.

The word summary written on a transparant plate. Het woord samenvating geschreven op een doorzichtige plaat.

Een wereldwijd blockchain netwerk.

Business network. Silhouetten van zakenmensen in een netwerk.

Paars Ethereum logo. Ether is de cryptocurrency van Ethereum.

Silhouetten van zakenmensen in een netwerk. Ze sluiten contracten af binnen een blockchain netwerk. De cryptocurrency van het Ethereum Platform is Ether.

Handen schudden. Ethereum overeenkomsten op wereldwijde schaal. Smart contracts, cryptocurrency and Ether.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de blockchain? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).