Wat zijn DAO?

Toen het internet in 1995 voor veel mensen beschikbaar kwam, werd er in eerste instantie nog een beetje onwennig tegenaan gekeken. In de jaren die volgden hebben we natuurlijk gezien hoe het internet zich ontwikkelde tot een onmisbaar onderdeel van ons dagelijkse leven. Iets dergelijks staat nu ook te gebeuren. Een ontwikkeling die voor bedrijven, organisaties en overheden weleens baanbrekend zou kunnen zijn. Wat het internet heeft betekend voor informatie en de distributie daarvan, zal de blockchain technologie gaan betekenen voor onze economie.

 

Informatie en distributie

DAO staat voor Decentrale Autonome Organisaties. De opkomst van DAO is een bijzondere en interessante ontwikkeling. Dit type investeringsfonds is een radicaal nieuwe “entiteit” waar veel grote investeerders momenteel erg veel belangstelling voor hebben. Start-ups worden volop uitgedaagd om innovatieve, op de blockchain gebaseerde technologieën te ontwikkelen. Het bijzondere van de DAO is dat geen enkel individu er de eigenaar van is. Er is dus geen sprake van een conventioneel managementsysteem en er komt dus ook geen raad van bestuur aan te pas.

Decentrale Autonome Organisaties (DAO)

Decentrale Autonome Organisaties en Ethereum

Hoe kan een investeringsfonds werken, zonder dat het op een degelijke manier wordt gemanaged? De Russisch-Canadese genie Vitalik Buterin deed in 2013 een voorstel voor een situatie dat voor managers en directeuren precies hetzelfde inhoudt, als wat de industriële revolutie en de robotica betekende voor de fabrieksarbeiders: vervanging van arbeid door technologie. Buterin, is de co-creator van Ethereum, een platform dat onder andere het management wil automatiseren door middel van coderingen. Deze coderingen bepalen wat er binnen een organisatie mogelijk is, door middel van het gebruik van slimme contracten. Hoe zou het zijn als we een systeem hadden dat een bepaalde opdracht helemaal zou kunnen omzetten in code, met behulp van de mogelijkheden van de moderne informatietechnologie? Codes die contracten kunnen genereren die onschendbaar zijn, die inkomsten voortbrengen en mensen uitbetalen voor verleende diensten. Maar die ook bijvoorbeeld in staat zijn om zelf hardware te vinden, waarop het systeem kan draaien zonder dat er ook maar één mens aan te pas komt? Eh…inderdaad, dat is even wennen! Toch is dat het uitgangspunt van DAO.

 

Wat is Ether?

De DAO worden ook wel de “gedistribueerde” Autonome Organisaties genoemd. DAO maken gebruik van dezelfde technologie als de bitcoin en worden versleuteld door middel van cryptocurrency. Door deze technologie is het nagenoeg onmogelijk voor criminelen om het systeem aan te tasten of te ondermijnen. The DAO Hack in juni 2016 heeft hier echter wel voor wat relativering gezorgd. Ethereum is het platform voor Ethereum’s digitale betalingssysteem: ether. De blockchaintechnologie en de slimme contracten klinken voor veel mensen nog een beetje als science fiction in de oren. Een spontane “entiteit” waarvan beweert wordt dat het onveranderlijk en fraudebestendig is.

 

Token houders

Het belangrijkste van de DAO is wel dat de ontwikkelaars regels en onderliggende codes hebben gemaakt, die anderen kunnen kopiëren en daardoor dus nieuwe DAO kunnen creëren. De regels zijn ontworpen om er zeker van te kunnen zijn dat niemand, maar dan ook niemand de controle over de DAO zou kunnen overnemen, als iemand dat onverhoopt toch zou willen proberen. Houders van een “identificatie-eenheid” (token houders) kunnen hun inzet terugtrekken op het moment dat zij het niet eens zijn met een beslissing, terwijl ze hun inzet in andere DAO projecten (projecten die bijvoorbeeld erg winstgevend zijn) gewoon behouden.

 

Het Ethereumproject

Toen het Ethereumproject startte werd erover gesproken alsof het een zusje van de bitcoin was. Een zusje met iets andere eigenschappen en meer mogelijkheden. Het blockchainnetwerk zou de mogelijkheid bieden om onder andere financiële contracten binnen het systeem te integreren Toch was dit niet de kern van wat er werd ontwikkeld. Na verloop van tijd werd duidelijk dat er veel meer mogelijk zou gaan worden. Ethereum moet je eigenlijk zien als een grote computer die wereldwijd helemaal op zichzelf staat, en niet aan een locatie gebonden is.

Building blockchain projects

Gebruikersaccounts

De meeste computers zijn namelijk fysieke machines zoals een laptop, een smartphone of virtuele machines, die geïntegreerd zijn binnen fysieke machines. Voor Ethereum geldt dit niet. Ethereum is niet in enig ander systeem geïntegreerd. Bij het Ethereum blockchain is er ook niet zoiets als een aan- en uitknop. Je kunt het dus niet zomaar effe uitschakelen. Ook is er geen resetknop. Dat is op zich natuurlijk ook best wel een gek idee. Het blockchainnetwerk is alomvertegenwoordigd. Er is dus altijd toegang tot het netwerk. Er zijn op de wereld nog niet zoveel computers die bestemd zijn voor meerdere gebruikers. Bij de blockchain ligt dat anders. Iedereen die de computer wil gebruiken moet ingelogd zijn. Er kunnen zoveel gebruikersaccounts aangemaakt worden als dat er nodig zijn. Het blockchainnetwerk is erg toegankelijk. Er zijn maar weinig computers die zo toegankelijk zijn als Ethereum blockchainnetwerk.

 

Voordelen van de Ethereum blockchain

Eenvoudige programmatuur maakt het mogelijk, om op een zeer gebruiksvriendelijke manier met het netwerk te communiceren. Maar wat ik zelf nog het meest belangrijk vind is de verifieerbaarheid en betrouwbaarheid van het systeem. Alle transacties uit het verleden zijn transparant, en toch is de anonimiteit gewaarborgd. Andere voordelen zijn, dat binnen de blockchain alles synchroon verloopt. Dat betekent dus dat processen binnen het netwerk elkaar niet kunnen verstoren. Ook hoeven we niet na te denken over wat er moet gebeuren, als een transactie halverwege mislukt. Een transactie wordt namelijk hélemaal exact uitgevoerd zoals het de bedoeling was, of helemaal niet.

 

Herkomst

Binnen het Ethereum blockchain kun je altijd zien welk object jouw bepaalde informatie of een bepaalde transactie stuurt. De herkomst is altijd zichtbaar. Dit gegeven maakt het dus mogelijk om de ultieme beveiliging te bewerkstelligen. Alle data in de blockchain is permanent. Het kan dus niet zomaar verdwijnen zoals bij een gewone computer die crasht. De blockchain kan namelijk niet crashen. Als een bepaald object binnen het netwerk niet geprogrammeerd is om zichzelf na een bepaalde periode te vernietigen, dan blijft het behouden. Andere objecten kunnen het dus niet tenietdoen. De onveranderlijkheid van het systeem zorgt ervoor dat een object dat X is, ook altijd X zal blijven, als dat de bedoeling is.

 

Ethereum is dé ultieme gelegenheid voor innovatie!

Ethereum is een plek waar iedereen codes en ideeën kan uploaden. Ideeën die bijvoorbeeld betrekking hebben op de menselijke interactie. Dat is de blockchain. Dé ultieme gelegenheid voor innovatie. De manier waarop de blockchain de dienstverlening door bedrijven kan veranderen, heeft een potentieel dat zijn weerga niet kent. Beter, sneller en vele malen goedkoper. Het grote verschil tussen de blockchain en reguliere servers, is dat servers begrensd zijn en “muren” opwerpen. Hierdoor is het veel lastiger voor de verschillende systemen en apparaten om met elkaar te communiceren of op andere wijze een wisselwerking met elkaar aan te gaan. Dit probleem speelt dus niet bij de blockchain. Ethereum is dus de allereerste gedecentraliseerde computer ter wereld.

Ethereum Smart Contract Development

DAO en overheidsmodellen

Het creëren van DAO is misschien wel het meest zuivere experiment op het gebied van de micro-economische theorie. Zeker als het gaat over de revolutionaire slimme contracten en digitale organisaties. De denkers achter het Ethereum blockchain en de DAO doen op dit moment ook onderzoek, naar geheel nieuwe en radicaal andere overheidsmodellen die geïntegreerd zouden kunnen worden in het blockchainnetwerk. Een ander interessant onderdeel van de blockchain om goed in de gaten te houden, is de manier waarop de houders van een identificatie-eenheid (de gebruikers) zich zullen gaan gedragen ten aanzien van de DAO. Met name als het gaat om hun stemgedrag. Zullen zij stemmen op een zorgvuldige en verantwoordelijke manier? Of laten zij zich toch leiden door hetgeen de grote massa stemt? Betekent het bijvoorbeeld ook automatisch dat gebruikers actiever zijn, omdat ze een aandeel hebben?

 

Investeren in DAO

In het begin zal het zeker nog riskant zijn om te investeren in DAO, alleen al vanwege het feit dat negen van de tien start-ups mislukken. Maar zeker ook het gegeven dat een DAO "zo goed is als zijn eigen code”, zal in het begin nog een behoorlijke risicofactor zijn. De bitcoin heeft in het verleden ook al aangetoond dat coderingen soms teer en zwak kunnen zijn, door menselijke fouten van de ontwikkelaars. De ontwikkeling van DAO zal in ieder geval de komende jaren op veel belangstelling kunnen rekenen. Niet alleen belangstelling van grote ondernemingen, maar zeker ook van particulieren.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de blockchain, Ethereum en DAO? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).