Wat is het verschil tussen augmented reality en virtual reality?

Bij augmented reality worden de echte (fysieke) wereld en de virtuele wereld met elkaar verbonden. Er wordt dus informatie in de vorm van digitale content aan uw blikveld toegevoegd. Bij virtual reality wordt er een virtuele realiteit ontworpen. U bevindt zich dan als het ware in die realiteit. De omgeving bij virtual reality is afgesloten van onze ‘fysieke’ wereld. Bij virtual reality kunt u een interactie aangaan met de virtuele omgeving. Je zou dus kunnen zeggen dat het grote verschil tussen augmented reality en virtual reality is, dat bij virtual reality sprake is van een volledig van de echte wereld afgesloten cyberomgeving. Bij augumented reality gaat het om een overlapping van de echte wereld met de cyberomgeving.

 

Een man met een augmented reality bril.

 

Visual browser

Augmented reality maakt gebruik van een visual browser. Dat betekent dat er naar objecten gekeken wordt, deze items ‘tot leven worden gebracht’, en dat er bepaalde relevante content tevoorschijn komt. Het doel van de visual browser is om ons meer van de wereld te laten zien, dan dat we daadwerkelijk ‘zien’. Augmented reality is een technologie waarbij extra informatie wordt toegevoegd aan onze fysieke wereld.

 

Augmented reality marketing

Producten zijn de nieuw media. De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en zelflerende machines zullen elkaar de komende jaren in sneltreinvaart opvolgen. 83% van onze gecombineerde zintuigen worden aangedreven door ‘zicht’. Als we naar dingen kijken, dan geven onze ogen ons zicht. Dat zicht geeft ons een visie, waardoor we in staat zijn om te leren en kennis te vergaren. De marketingwereld bekijkt nu de mogelijkheden om producten en diensten tot ‘leven’ te brengen. Hoe kunnen producten met u communiceren?

 

Augmented product

Die vraag staat bij augmented reality in combinatie met marketingtechnieken centraal. Hoe kunnen producten u ‘vertellen’ wat bijvoorbeeld de voedingswaarde is? Waar is het product gemaakt? Wie heeft het product gemaakt en onder welke omstandigheden?

 

Beschrijven van producten

Stel dat u in de herfst een lekkere boswandeling aan het maken bent en u pakt een blaadje van de grond, waarvan u wilt weten van welke boom het afkomstig is. Dan kan een visual browser u alle informatie verschaffen die u nodig hebt. Woorden zijn niet meer genoeg. Vroeger waren we al tevreden met de informatie uit de gouden gids, tegenwoordig bedienen we ons van informatie door middel van zoekmachines. We zoeken informatie en stellen vragen. De huidige zoekmachines hebben echter hun beperkingen. Als u bijvoorbeeld op een terrasje zit en u ziet iemand met een spijkerbroek die u graag wilt hebben, hoe gaat u die spijkerbroek dan online precies beschrijven? Dat wordt lastig. Ons vocabulair is daarvoor gewoonweg niet toereikend.

 

Computer vision

Een op de zeven mensen op de wereld kan niet lezen of schrijven. De mensen die wel kunnen lezen en schrijven gebruiken over het algemeen maar 10 procent van hun vocabulair. Daarom ontstaat er nu een geheel nieuw wetenschapsgebied: computer vision. Een onderzoeksgebied waaruit verschillende specialismen zijn ontstaan. Computer vision houdt zich bezig met de ontwikkeling van digitale toepassingen die in staat zijn om foto’s en video’s te herkennen op een dusdanig niveau waarop wij mensen dat kunnen. Toepassingen die beeldmateriaal op dezelfde wijze als wij kunnen opzoeken, verwerken en analyseren. Augmented reality is daar een voorbeeld van. Computer vision wordt op dit moment bijvoorbeeld al toegepast op plekken waar een misdaad gepleegd is. De situatie op de plaats delict wordt dan nagebootst. Ook beveiligingssystemen maken al gebruik van computer vision.

Een oog op een beeldscherm. Computer vision.Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie in combinatie met objectherkenning, gezichtsherkenning, machine learning en andere technieken die ontwikkeld worden binnen de computer vision, gaan de komende jaren voor een ware revolutie zorgen. Augmented reality zal marketing zoals we dat nu kennen volledig veranderen. Niet alleen zal augumented reality de detailhandel transformeren, maar ook in het onderwijs en bijvoorbeeld de entertainment-industrie zal augmented reality een grote rol gaan spelen. Computer vision zal toegepast worden in fabrieken om de kwaliteit van producten te controleren, maar ook worden verweven in navigatiesystemen.

 

The internet of things

In plaats van het internet ‘der’ dingen wordt er nu al gesproken van het internet ‘op’ dingen. Het krijgen van informatie over dingen waar je op dat moment naar kijkt. Een wereld waarin objecten herkenbaar zijn, tot leven worden gebracht en je voorzien van informatie. De visual browser staat nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling, maar biedt – zeker ten aanzien van marketing – ontzettend veel mogelijkheden.

 

Augmented reality in een klaslokaal.

 

De vierde industriële revolutie

Op dit moment staan we aan de vooravond van de vierde industriële revolutie. Er ontstaat vandaag of morgen een moment waarop machines intelligent worden. Ik heb het dan niet over de huidige zelfrijdende auto of de ‘slimme’ meter in uw huis die het energiegebruik voor u in de gaten houdt. Ik doel op de ontwikkeling van sterke volwaardige kunstmatige intelligentie. AI die helemaal autonoom kan functioneren.

 

Menselijk lichaam

We zouden over machines en automatisering misschien wel een beetje hetzelfde moeten denken als over ons eigen menselijk lichaam. We kunnen zien met onze ogen. Daarmee tasten van de wereld om ons heen af. Dit zouden we kunnen vergelijken met sensoren van een apparaat. We kunnen onze handen en armen bewegen. Je zou deze bewegingen als de aandrijving van een machine kunnen zien. Met onze hersenen verwerken we alle informatie en zetten we bepaalde processen in gang. Dit is uiteraard vergelijkbaar met de procesbeheersing ten aanzien apparaten. In het begin waren het gewoon door aandrijvingssystemen aangedreven machines en sinds een jaar of dertig worden daar wat sensoren aan toegevoegd. De huidige machines en apparaten zijn op dit moment dus nog niet uitgerust met ‘intelligentie’.

 

Blockchaintechnologie

Een van de meest belangrijke uitvindingen van de vierde industriële revolutie zal die volwaardige kunstmatige intelligentie zijn. De vierde industriële revolutie zal gekenmerkt worden door de combinatie van alles in onze fysieke leefwereld zoals producten en diensten, kunstmatige intelligentie en data. De vierde industriële revolutie wordt een ware ‘melting pot’ van autonome robots, simulaties, cyber security, augmented reality, het industriële internet, software-integraties, big data, analyses, 3D-printing, cloud computing en blockchaintechnologie.

 

3D printer

 

Melting pot van technologieën

Een aantal van deze technologieën bestaan al, maar ze zijn nog niet ver genoeg ontwikkeld en ook nog niet allemaal met elkaar verbonden. Deze ‘melting pot’ gaat ervoor zorgen dat er nieuwe manieren ontstaan voor bedrijven om te ontwerpen, te produceren en te opereren. Ook zal de manier waarop wij werken veranderen. Het gehele arbeidsproces gaat op de schop. Sommige mensen zijn opgetogen over deze op ons afkomende industriële revolutie, anderen zien er de lol nu echt niet van in. Ze stellen zich terecht de vraag: hoe gaat die vierde industriële revolutie ons helpen? Hoe worden wij als mensen er beter van?

 

Massaproductie

Laten we eens het voorbeeld nemen van voedingsproducten en dranken. Dat is een hele grote en populaire industrie. Dat is een industrie waar 600 miljard dollar in omgaat. Een industrie die continu innoveert om de aandacht van ons als consumenten te vangen, door middel van verschillende marketingtechnieken. Er worden gigantisch veel producten in allerlei soorten variaties geproduceerd. Als we kijken naar de hele machinerie en processen die daar achter de massaproductie schuilgaan, dan is dat natuurlijk erg indrukwekkend. Echter werken de processen precies zoals ze zijn opgezet en wijken daar niet vanaf.

 

Hazelnootpasta

Een potje op de lopende band wordt gevuld met chocoladepasta en een ander potje wordt gevuld met hazelnootpasta. Elk potje krijgt zijn eigen label en dekseltje en de potjes worden in een vloeiende beweging in verschillende doosjes gezet. Per uur zien we duizenden potjes in de doosjes verdwijnen. Nu kan het natuurlijk gebeuren dat er tijdens het proces iets mis gaat, omdat er bijvoorbeeld iets verkeerd is ingesteld. Het proces doet precies waartoe het is opgedragen en dus worden er labels voor chocoladepasta op de potjes met hazelnootpasta geplakt.

 

Productverlies en faalkosten

In het meest gunstige geval wordt deze fout ontdekt voordat het product de fabriek verlaat. Er wordt dan wel gesproken over productverlies en faalkosten. In slechtste geval wordt de fout niet tijdig opgemerkt en dat zou tot een situatie kunnen leiden waarbij een man met een notenallergie ’s morgen nog lekker zijn boterhammetje smeert en een uur later op de intensive care afdeling van het ziekenhuis ligt. Hoe heeft deze fout kunnen gebeuren? De machine is snel en heeft sensoren, maar er is niet een echte verbinding tussen deze twee factoren. Dit zal gaan veranderen tijdens de vierde industriële revolutie.

 

Digital Twin Manufacturing

Ieder fysiek product, zoals de chocoladepasta, het potje en het label zullen zijn uitgerust met de zogenaamde ‘Digital Twin Manufacturing’. Dit zijn gecomputeriseerde fysieke assets die in staat zijn om informatie (data) van sensoren, die op andere fysieke objecten kunnen worden geïnstalleerd, in ‘real-time’ door te geven. Het gaat dan om informatie over de omstandigheden ten aanzien van de processen, de producten en de verpakking. Er wordt dus gedetecteerd dat het potje van de hazelnootpasta gekoppeld wordt aan het verkeerde label. Digital twins zorgen er dus voor dat een fout zoals hiervoor beschreven niet meer kan voorkomen.

 

Havenkraan

Hazelnoot- en chocoladepasta zijn maar een voorbeeld en de voedsel- en drankenindustrie is maar één industrie waar de nieuwe technologieën toegepast kunnen worden. In de havens kunnen we denken aan de enorme havenkranen die containers van de kade op schepen tillen. De aandrijving van zo’n kraan vind plaats met behulp van een motor. Een dergelijke motor kost ongeveer 5.000 euro. Met de nieuwe technologie worden sensoren aan de motoren toegevoegd en softwaremodellen ontwikkelt. Het hele idee daarachter is dat de motor kan detecteren, hoeveel het daadwerkelijke gewicht van een container is, op het exacte moment van hijsen.

Havenkranen en een containerschip.

 

Augmented reality software

Op het moment dat de container omhoog wordt gehesen, dan wordt de informatie afkomstig van de motor, verzonden naar een softwaremodel. Het softwaremodel bouwt op dat ogenblik een 3D-versie van het schip. Je zou dit kunnen zien als de ‘digital twin’ van het schip. Het softwaremodel kan de motor nu precies ‘vertellen’ waar de volgende container moet worden neergezet, zodat de balans van het schip volledig is geoptimaliseerd. Omdat het schip nu zo efficiënt mogelijk geladen is, kan de rederij misschien wel duizend dollar per dag besparen op de brandstofkosten. Dat houdt dan dus een besparing in van 5 tot 8 procent. We hebben het dan alleen nog maar over de brandstof.

 

Hijsbewegingen

Er zullen dus ten aanzien van deze nieuwe technologieën waarschijnlijk ook nieuwe verdienmodellen ontstaan. Een dergelijke ‘slimme motor’ kan natuurlijk als geheel verkocht worden, maar het is ook mogelijk om een bedrag in rekening te brengen, dat gebaseerd is op het aantal hijsbewegingen. Er zou dan bijvoorbeeld een paar cent per hijsbeweging kunnen worden gevraagd. Het havenbedrijf betaald dan alleen voor de momenten dat de kraan daadwerkelijk in gebruik is.

 

Hoe zit het met de werkgelegenheid?

Voor organisaties die zich nu moeten gaan aanpassen aan de vierde industriële revolutie is dit natuurlijk goed nieuws. Goed voor producten en diensten. Efficiënt voor bedrijven en instellingen. Maar wat hebben wij er als arbeiders eigenlijk aan? Hoe zit het met de menselijke arbeid? Gaan we met zijn allen bij de pakken neer zitten, en op het gemakje toezien hoe wij tijdens de vierde industriële revolutie onze banen één voor één zien verdwijnen? Want dat slimme apparaten veel arbeiders overbodig maken, dat is inmiddels wel duidelijk.

Jobs, verkeerslicht, mensen in rijen.

 

Komen er banen voor in de plaats?

Dit is een ontwikkeling die in gang is gezet en die alleen nog maar verder zal evolueren. Er zijn nu een heleboel mechanische beroepen die over een aantal jaren niet meer zullen bestaan. In Duitsland zullen de komende tien jaar 600.000 banen verdwijnen, omdat de arbeiders worden vervangen door nieuwe technologieën. Dat houdt in dat er veel meer softwareprogrammeurs nodig zullen zijn, maar ook meer data-analisten en ontwerpers van augmented reality en 3D-toepassingen. Er wordt door deskundigen vanuit gegaan dat door de nieuwe technologieën daar dan 1 miljoen ‘nieuwe’ banen voor in de plaats komen. Dan zouden ze in Duitsland dus 400.000 extra banen overhouden. Dit klinkt goed, maar mijn scepsis is erg groot.

 

Beroepskeuze

Die 400.000 banen klinkt natuurlijk erg goed voor de Duitse economie. Maar hoe weten komende generaties precies voor welke beroepen ze moeten gaan leren? Tijdens de vierde industriële revolutie zullen splinternieuwe jobs weer net zo snel verdwijnen als dat ze opkomen. Daarbij moeten we ook niet vergeten dat niet iedereen dezelfde vaardigheden heeft. Niet iedereen heeft de capaciteiten om high-tech software te ontwikkelen. Deze mensen willen echter wel graag aan het werk blijven om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

 

Dame met een augmented reality bril, tegen een achtergrond van een blauwe lichtbewolkte lucht.

 

Augmented reality bril

Vandaag de dag kijken werkgevers bij een sollicitatie in de eerste plaats naar je opleiding en de jaren aan werkervaring. De opkomende technologieën zullen daar waarschijnlijk verandering in gaan brengen. Stel je eens voor dat er ergens in donker Afrika op een afgelegen plek in de savanne een helikopter landt. De bemanning maakt deel uit van een team dat voedselhulp levert. De helikopter is ongeveer 17 vlieguren van ons hier in Nederland verwijderd. We willen graag dat de helikopter binnen 2 uur weer in de lucht is. Verbeeld je eens dat je een augmented reality bril op je hoofd hebt. De augmented reality bril is verbonden met een centrale computer. De augmented reality bril kent ieder detail van de helikopter. Het zou dan mogelijk zijn om daar en op dat moment eventueel alle noodzakelijke reparaties uit te voeren aan de helikopter.

 

Helikoptermonteur

Kinderspel

Augmented reality kan een exacte ‘overlay’ plaatsen over het desbetreffende onderdeel van bijvoorbeeld het bedieningspaneel van de cockpit. De ‘digital twin’ geeft dan precies aan op welke locatie je je gereedschap moet plaatsen en welke onderdelen gerepareerd moeten worden. Alle informatie die je nodig hebt, kun je tevoorschijn halen door middel van de augmented reality. Het zou dus zomaar kunnen dat het onderhoud plegen aan een helikopter, tijdens de vierde industriële revolutie kinderspel wordt. Dit zou natuurlijk waanzinnig zijn. Het potentieel van augmented reality is enorm.

 

Robotisering

Over het algemeen ben ik best wel enthousiast over de ontwikkelingen die op ons afkomen. De robotisering en het daarmee gepaard gaande verlies aan banen, stemt mij minder vrolijk. Wellicht dat de vierde industriële revolutie ons anders gaat laten denken over arbeid en zal er een situatie ontstaan, waarbij werk geen werk meer is. Misschien dat ieder individu dan wordt belast met bepaalde specifieke taken. Ook de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en de manier waarop deze technologie in onze maatschappij zal worden geïntegreerd, is nu natuurlijk nog maar moeilijk te voorspellen.

 

Mens en machine. Wicked problems. Yin Yang.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van augmented reality? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).