Omslachtige administratieve processen

Blockchaintechnologie biedt nieuwe mogelijkheden voor de manier waarop wij onze eigendommen verzekeren. Vandaag de dag bewegen assurantietussenpersonen zich in een gecentraliseerde en gereguleerde markt. Dit houdt in de praktijk vaak in dat mensen elkaar ontmoeten op een fysieke plek, waar over voorwaarden en contracten onderhandeld wordt. De gedachte hierachter is dat het vertrouwen door persoonlijk contact vergroot wordt. Daarnaast worden verzekeringen steeds vaker online geregeld via het internet. Online contracten en ondersteunende documentatie zijn vaak gebaseerd op een papieren contract. De overeengekomen contracten en voorwaarden moeten geregistreerd worden en vervolgens worden omgezet in een digitale vorm. Daarna moeten ze verwerkt worden (dit gebeurt ook nog vaak met de hand) en moeten ze worden opgeslagen. Alle betrokken derde partijen hebben ieder een eigen kopie nodig van dezelfde informatie, voor hun eigen administratie en verwerking. Vervolgens moeten ze al die data handmatig in hun eigen systemen invoeren. Dat kost kost niet alleen veel tijd, maar is ook erg omslachtig. Blockchaintechnologie heeft de potentie om die administratieve processen beter te stroomlijnen.

Verzekeringsbranche, bescherming, familie

Decentralisatie

Verzekeringen worden door veel mensen gezien als een noodzakelijk kwaad. We weten dat het belangrijk is om verzekerd te zijn, maar soms kunnen we door alle verschillende pakketten, aanbiedingen en voorwaarden, door de bomen het bos niet meer zien. Het bestuderen van alle verschillende verzekeringspolissen wordt dan ook niet echt gezien, als een fijne en ontspannende bezigheid. Gedecentraliseerde systemen zoals de blockchain bieden nieuwe mogelijkheden voor de assurantiebranche. Het verzekeringswezen functioneert al heel erg lang op dezelfde wijze. Er zijn natuurlijk wel dingen veranderd en geoptimaliseerd, maar het basismodel is altijd hetzelfde gebleven. De manier waarop deze branche nu functioneert is nagenoeg identiek, aan de wijze waarop verzekeringsmaatschappijen 200 jaar geleden opereerden. Daarom zijn veel van de traditionele bedrijfsmodellen binnen de verzekeringssector, hard aan vernieuwing toe. Blockchaintechnologie biedt mogelijkheden om processen binnen de verzekeringsmarkt efficiënter te laten verlopen.

 

Smart contracts

Door blockchain-implementatie kunnen verzekeringsproducten toegankelijker worden gemaakt, met name voor mensen die zijn onder- of oververzekerd. Door de gedecentraliseerde informatieoverdracht kunnen particulieren en bedrijven verzekeringen afsluiten, die helemaal nauwkeurig aansluiten, op hun feitelijke behoeften en situatie. Deze op maat samengestelde verzekeringen kunnen worden afgesloten, zonder de tussenkomst van een vertrouwde centrale derde partij. De verzekeringsovereenkomst wordt automatisch bekrachtigd met behulp van smart contracts, waarin alle polisvoorwaarden zijn gecodeerd. In deze digitale contracten is niet alleen beschreven onder welke voorwaarden een verzekeraar moet uitkeren, maar ook aan welke criteria een verzekerde moet voldoen, om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen.

 

 

Consensus

Doordat het hele verzekeringsproces is geautomatiseerd en de smart contracts zorgen voor een juiste uitvoering ervan, kunnen de afsluit- en transactiekosten van verzekeringsproducten aanzienlijk omlaag. Door het consensus-mechanisme – dat ervoor zorgt dat alle nodes binnen de blockchain over dezelfde informatie beschikken – is er minder kans op foutieve transacties of geschillen met andere partijen. De consensus zorgt ervoor dat niet vertrouwende partijen, elkaar toch kunnen vertrouwen. Smart contract-toepassingen maken het mogelijk om relatief complexe financiële modellen, binnen de blockchain te implementeren. Ook het claimen van schade bij een verzekeringsmaatschappij, gaat al heel lang op dezelfde manier. Je sluit een verzekering af ten behoeve van je auto, je inboedel, overlijden, vakantie of wat dan ook. Daarna ontvang je de polis waarin alle voorwaarden zijn opgenomen. Er staat zwart op wit wanneer en onder welke omstandigheden, je een beroep kunt doen op je verzekering. Het proces van claimen is in al die jaren eigenlijk nooit echt wezenlijk veranderd. Na ontstane schade moet je meestal bepaalde documenten als bewijs aanleveren en een tussenpersoon gaat vervolgens aan de hand van de voorwaarden, beoordelen of je recht hebt op uitkering.

 

Gedecentraliseerd claimproces

Met de behulp van smart contracts kunnen verzekeraars alle relevante data binnen de blockchain invoeren. Het systeem kan dan beslissingen maken op basis van de meest actuele data. Er zou dan een claimproces kunnen worden gehanteerd waarbij “gestemd’ wordt. Een stemming waarbij bepaalde groepen kunnen beslissen of een bepaalde claim wel of niet wordt gehonoreerd, op basis van de beschikbare informatie. Op dit moment zijn alle processen zoals verzekeren, waarborgen, liquiditeit, datamanagement, het claimproces en het hanteren van bepaalde risicomodellen, nog ondergebracht bij één – meestal een grote – verzekeringsmaatschappij. Het is erg lastig om al deze processen en alle belanghebbenden op de verzekeringsmarkt met elkaar te verbinden en de hele procedure efficiënt uit te voeren. Hier zou een gedecentraliseerd model zoals de blockchain, een wereld van verschil kunnen maken. Mede dankzij het ingebouwde vertrouwen die met behulp van smart contracts kan worden gerealiseerd, kunnen er verschillende onderdelen van het hele verzekeringsproces met elkaar worden gecombineerd. Er ontstaat als het ware een samensmelting van alle losse componenten die betrekking hebben op de betrokkenen, de gebeurtenissen (de aard van de schade), de omstandigheden, het claimproces en de schade-uitkering

 

 

Verschillende spelers samengebracht

Wanneer de belangen van alle spelers op de verzekeringsmarkt worden samengebracht binnen een blockchain, ontstaan er tal van nieuwe mogelijkheden. Zo zou er een verzekeringsmarkt kunnen worden gerealiseerd, waar je als potentiële verzekeringnemer helemaal zelf je eigen verzekeringspolis kunt ontwikkelen. Voor het opstellen van je eigen polis krijg je dan zelf toegang tot bijvoorbeeld risicoanalisten, risicomodellen en andere belangrijke data. Zo kunnen mensen een polis creëren die helemaal exact aansluit op hun eigen persoonlijke situatie, op basis van de actuele omstandigheden van dat moment.

 

Orakel

De ontwikkeling van verzekeringen op de blockchain staat nog in de kinderschoenen, maar er worden door verschillende maatschappijen al pilots opgezet. Daarbij wordt er vooral gekeken op welke manier de verschillende modellen en toepassingen, het beste kunnen worden geïmplementeerd. Op dit ogenblik zijn er zeker al een paar toepassingen die echt de moeite waard zijn om eens nader te bestuderen. Niet alle data die nodig is om een claimproces te beoordelen, is voorhanden binnen de blockchain. Sommige informatie moet daarom van buitenaf naar het smart contract worden gecommuniceerd. Een dergelijke informatiebron – een zogenaamd orakel – kan informatie verschaffen over bijvoorbeeld de weersomstandigheden, tijdens een aanrijding die heeft plaatsgevonden. Informatie over het weer kan ook belangrijk zijn bij het afsluiten van een oogstverzekering door een akkerbouwer. In het smart contract moeten immers de voorwaarden en criteria worden geprogrammeerd, waaraan de boer en de verzekeringsmaatschappij moeten voldoen. Als de oogst vernield wordt door hevige hagelbuien dan moet een smart contract een beslissing nemen, over het wel of niet uitkeren van een schadebedrag. Door een orakel te raadplegen kan het smart contract controleren of er op een bepaald moment sprake was van noodweer, waardoor de oogst verloren ging.

 

 

Blockchain en de schuldvraag

Bedrijven zoals IBM en Samsung doen momenteel veel onderzoek, naar mogelijke toepassingen van blockchaintechnologie voor de verzekeringsbranche. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de schuldvraag bij verzekeringsclaims, na ongelukken met zelfrijdende voertuigen. Over een aantal jaren zullen er miljoenen en miljoenen autonome voertuigen over onze wegen rijden. Daarbij schieten talloze digitale signalen heen en weer, om de voertuigen met al het andere verkeer en andere objecten te laten communiceren. Het gaat dan om vele honderdduizenden signalen tussen auto’s, bussen, vrachtwagens, verkeerslichten, spoorovergangen, bruggen en allerlei andere objecten, die het verkeer en alle processen daaromheen moeten managen. Maar wat nu als je een aanrijding hebt? Bedrijven als IBM en Samsung denken dat er een blockchain kan worden ontwikkeld, waarin misschien wel zo’n 250 miljard andere grootboeken kunnen worden gevormd. Grootboeken die allemaal precies vastleggen wat er overal gebeurt. De gebeurtenissen en omstandigheden worden dan permanent en onveranderbaar in de blockchain opgeslagen. Hierdoor is het voor de verzekeringsmaatschappij en de andere betrokkenen bij een aanrijding, altijd duidelijk en onbetwistbaar, hoe de plaatselijke situatie ten tijde van de aanrijding was.

Zelfrijdende auto

Aansprakelijkheid

De meeste ongelukken op onze wegen gebeuren door menselijke fouten. Even niet opletten en bam. Naarmate de technologie vordert is het natuurlijk de bedoeling dat zelfrijdende auto’s de wegen veiliger maken en het aantal verkeersdoden drastisch omlaag wordt gebracht. Met het perfectioneren van deze technologie wordt de schuldvraag steeds relevanter. Want wat moet je doen wanneer je betrokken raakt bij een aanrijding met een zelfrijdend voertuig? Op de avond van 18 maart 2018 stak de 49-jarige Elaine Herzberg iets voor 22.00 uur met haar fiets een vierbaansweg over in de Amerikaanse staat Arizona, toen ze werd geschept door een zelfrijdende Volvo XC90. De Volvo werd op dat moment getest door Uber. Het voertuig had op dat ogenblik wel een back-up-bestuurder aan boord – Rafaela Vasquez – die op de bestuurdersstoel zat, maar reed al een minuut of 20 in de autonome modus. Herzberg raakte zwaargewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze uiteindelijk overleed. Na het ongeluk werden de testen door Uber direct stopgezet.

Ontwerpfouten in de beslissingssoftware

Uit de informatie van de boordcomputer bleek later dat het stuur van de Volvo, pas één seconde voor de dodelijke aanrijding had bewogen en pas één seconde na de aanrijding was gaan remmen. De Volvo stelde pas 1,3 seconden voor de aanrijding vast dat er een noodremming moest plaatsvinden, terwijl er minstens zoveel afstand nodig was om het voertuig tot stilstand te brengen. Uit camerabeelden van de Volvo die naar voren op de weg gericht waren, bleek dat het voertuig op de uiterst rechtse rijstrook reed toen Elaine Herzberg werd geschept. Het politieonderzoek wees uit dat de Volvo werd geplaagd door een reeks ontwerpfouten in de beslissingssoftware. Een politiechef verweet Herzberg dat ze de weg die avond op een onverantwoorde manier was overgestoken, omdat ze geen gebruik had gemaakt van het goed verlichte zeprapad even verderop.

 

Afleiding

Rafaela Vasquez had nog altijd de wettelijke verplichting om het verkeer in de gaten te houden en in te grijpen indien noodzakelijk. Uit videobeelden die opnames hadden gemaakt in het voertuig, bleek later dat Vasquez tijdens de aanrijding was afgeleid door haar mobiel telefoon. Ze keek naar beneden en lette dus niet op de weg. Zelf zou Vasquez later verklaren dat ze naar beneden keek, om de diagnostische informatie op het scherm in de middenconsole in de gaten te houden. Vasquez werd uiteindelijk aangeklaagd voor dood door schuld (de zaak loopt nog). Uber werd niet strafrechtelijk vervolgd voor de aanrijding.

Aanrijding tussen twee auto's

Dodelijk ongeluk met Tesla

Elaine Herzberg was het tweede dodelijke slachtoffer met een zelfrijdende auto. Twee jaar eerder – in mei 2016 – kwam de 40-jarige Joshua Brown om het leven, tijdens een ongeluk met een zelfrijdende Tesla. Het sensorsysteem van de Tesla zag een grote witte vrachtwagen over het hoofd, die de snelweg overstak. De Tesla deed daarom ook geen enkele poging om te remmen en boorde zich op volle snelheid, onder de aanhanger van de truck. Brown stierf aan zijn verwondingen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Met de toename van zelfrijdende voertuigen wordt het steeds belangrijker om exact te kunnen bepalen, wie op welk moment verantwoordelijk is voor bepaalde acties. Daarnaast moet de software precies kunnen aantonen welke defecten tot een aanrijding hebben geleid. Is de fabrikant van de auto aansprakelijk? De softwareleverancier? De producent van de sensoren? Of ligt de schuld bij de voetganger of fietser die niet oplet bij het oversteken? Voor verzekeringsmaatschappijen ligt daar een grote uitdaging. Zij moeten immers bepalen wie aansprakelijk is en wie recht heeft op een schade-uitkering.

Betere risicobeoordeling

Blockchaintechnologie kan verzekeraars ondersteunen bij de distributie van essentiële informatie, die nauwkeurig, veilig en vertrouwd is. Met behulp van smart contracts – die ‘getriggerd’ worden door gebeurtenissen – kan er een betere risicobeoordeling worden gerealiseerd. Daarnaast biedt blockchain de mogelijkheid voor de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsvormen en kan de back-end efficiëntie verder worden geoptimaliseerd. Een ander groot voordeel van blockchaintechnologie is dat er een enorme kostenbesparing kan worden gerealiseerd. Gedecentraliseerde grootboeken kunnen claims, schadefuncties, administratie, klantacceptatie en de uitbetaling volledig automatiseren. De combinatie van blockchain, IoT en kunstmatige intelligentie, heeft de potentie om de verzekeringssector volledig te transformeren.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).