Welke voordelen heeft de blockchain ten aanzien van verzekeringen?

De blockchain zal de manier waarop wij omgaan met verzekeringen behoorlijk gaan veranderen. Vandaag de dag bewegen assurantietussenpersonen zich in een gecentraliseerde en gereguleerde markt. Dit houdt in de praktijk vaak in dat mensen elkaar ontmoeten op een fysieke plek, waar over voorwaarden en contracten onderhandeld kan worden. De gedachte hierachter is dat het vertrouwen door persoonlijk contact vergroot wordt. Online contracten en ondersteunende documentatie zijn vaak gebaseerd op een papieren contract. De overeengekomen contracten en voorwaarden moeten geregistreerd worden en worden omgezet in een digitale vorm. Daarna moeten ze verwerkt worden (dit gebeurt ook nog vaak met de hand) en daarna moeten ze worden opgeslagen. Alle betrokken derde partijen hebben allemaal een eigen kopie nodig van dezelfde informatie, voor hun eigen administratie en verwerking. Vaak moeten ze al die data dan handmatig in hun eigen systemen invoeren. Decentrale netwerken kunnen hier een zeer positieve verandering teweegbrengen.

 

Aanrijding tussen auto's in Japan. Gedecentraliseerde verzekeringen.

 

Gedecentraliseerde verzekeringen

Verzekeringen worden door veel mensen gezien als een noodzakelijk kwaad. Ze worden vooral gezien als saai. Verzekeringen zijn nodig, maar soms kunnen we door alle verschillende pakketten en voorwaarden, door de bomen het bos niet meer zien. Het bestuderen van verschillende verzekeringspolissen wordt dan ook niet echt gezien als een fijne en spannende bezigheid. Gedecentraliseerde systemen zouden de verzekeringssector behoorlijk kunnen verstoren. Blockchaintechnologie is nieuw voor de assurantiebranche, omdat deze sector al heel erg lang op dezelfde wijze functioneert. Er zijn natuurlijk wel dingen veranderd, maar het basismodel is altijd hetzelfde gebleven. De manier waarop deze branche nu functioneert is bijna identiek aan de wijze waarop ze tweehonderd jaar geleden opereerden. Bij een gedecentraliseerde verzekeringsmarkt worden er binnen het blockchainplatform grootboeken, slimme contracten en andersoortige transacties opgeslagen. Alles wordt beveiligd door middel van de ingenieuze cryptocurrency-versleuteling.

 

Verzekeringen en slimme contracten

De blockchain technologie kan ervoor zorgen dat verzekeringen toegankelijker worden, met name voor mensen die bijvoorbeeld zijn onder- of oververzekerd. Consumenten kunnen een verzekering afsluiten die helemaal exact voor hen op maat is samengesteld, zonder dat daar nog een derde partij aan te pas komt. Dat betekent dus veel lagere afsluit- en transactiekosten en weinig risico op een foutieve transactie door bemoeienis van andere partijen. Daarnaast is er sprake van “ingebouwd vertrouwen”. Er kunnen in de blockchain relatief complexe financiële modellen in het netwerk worden geïmplementeerd, zoals bijvoorbeeld de slimme contracten.

 

Op welke manier kan de blockchain de verzekeringsbranche hervormen?

Het claimen van schade bij een verzekeringsmaatschappij gaat al heel lang op dezelfde manier. Je hebt een verzekering afgesloten ten behoeve van je auto, je inboedel, overlijden of wat dan ook. Daarna ontvang je de polis waarin alle regels en voorwaarden zijn opgenomen. Er staat zwart op wit wanneer en onder welke omstandigheden je een beroep kunt doen op je verzekering. Het proces van claimen is in al die jaren eigenlijk nagenoeg hetzelfde gebleven. Je moet na een schade vaak bepaalde documenten aanleveren en een tussenpersoon gaat dan bepalen welke regels op de verzekerde van toepassing zijn. Zo werkt het immers bij de meeste verzekeringsmaatschappijen.

 

Mutuals-model

Juist omdat deze werkwijze al zo lang gangbaar is, zal het juist voor mensen in deze branche moeilijker zijn om de blockchaintechnologie te omarmen. Met de blockchain kunnen verzekeraars alle data in het blockchainnetwerk invoeren. Het systeem kan dan beslissingen maken op basis van die data. Ook zou er een claimproces kunnen worden ontwikkeld waarbij een soort van “stemming” wordt gehanteerd. Een stemming waarbij bepaalde groepen kunnen beslissen of een bepaalde claim wel of niet wordt gehonoreerd. Dit is natuurlijk wel een hele andere benadering van verzekeren in vergelijking met de traditionele manier van verzekeringen afsluiten. Wat we nu ook steeds vaker zien als het over verzekeringen gaat is het “mutuals-model”. Bij dit model draait het om gemeenschappelijkheid. Een groep mensen komt samen en besluit elkaar te gaan verzekeren. Ze sluiten dan bijvoorbeeld samen een brandverzekering af.

 

Gedecentraliseerd claimproces

Op dit moment zijn alle processen zoals verzekeren, waarborgen, liquiditeit, data management, het claimproces en het hanteren van bepaalde risicomodellen nog ondergebracht bij één – meestal een grote – verzekeringsmaatschappij. Het is momenteel erg lastig om al deze processen en alle spelers op de verzekeringsmarkt met elkaar te verbinden en de hele procedure zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Hier zou een gedecentraliseerd model zoals de blockchain een wereld van verschil kunnen maken. Mede dankzij het ingebouwde vertrouwen ten aanzien van de slimme contracten, kunnen er verschillende onderdelen van het hele verzekeringsproces met elkaar worden gecombineerd. Er ontstaat als het ware een samensmelting van alle losse componenten die betrekking hebben op de verzekeringen.

 

Verschillende spelers samengebracht

Verschillende spelers op de verzekeringsmarkt worden samengebracht. Het potentieel is natuurlijk enorm. Er zou een verzekeringsmarkt kunnen ontstaan waar je als potentiële verzekeringnemer helemaal zelf een polis kunt ontwikkelen. Deze technologie maakt het namelijk mogelijk dat je zelf toegang hebt tot bijvoorbeeld risicoanalisten, risicomodellen en andere belangrijke data.

 

Verzekeringen en een orakel

De ontwikkeling van verzekeringen in combinatie met de blockchain staat nog in de kinderschoenen, maar er wordt door verschillende platformen zoals Ethereum op dit moment volop geëxperimenteerd. Er wordt gekeken op welke manier de verschillende modellen en toepassingen het beste kunnen worden ingezet. Op dit ogenblik zijn er zeker al een paar zaken die echt de moeite waard zijn om eens nader te bestuderen. Data in de blockchain kan zich baseren op een informatiebron, het zogenaamde orakel. Bijvoorbeeld informatie over weersomstandigheden die van pas kan komen bij oogstverzekeringen, verzekeringen die schade dekken bij noodweer, maar ook de energiemarkt kan informatie over het weer putten uit een orakel.

 

Verzekeringen draaien om risico’s

Grootboeken zijn saai? Yep, daar zullen heel veel mensen het mee eens zijn. Toch is het decentrale kasboek dat we inmiddels hebben leren kennen als de blockchain, spannender dan welke technologie dan ook. De blockchain wordt door computerexperts gezien, als dé grote belofte van de komende jaren. Bij verzekeringen draait alles om risico’s. Stel je eens het volgende voor: een verzekeringsmaatschappij wordt benaderd door een energiebedrijf. Er wordt gesproken over mechanismen die de prijsverschillen ten aanzien van consumenten regelen. Er zou dan een situatie gecreëerd kunnen worden waarbij aan het energiebedrijf toestemming wordt verleent, om bepaalde toepassingen aan of uit te schakelen. De energieleverancier beheert dus je energietoepassingen. In een dergelijk geval kan dan bijvoorbeeld de energierekening flink naar beneden worden bijgesteld.

 

Stroomstoring

Stel je komt thuis tijdens een warme zomer en je wilt een lekker koel ijsje uit je vriezer pakken. Tot je schrik zie je dat het in je vriezer een natte papperige rotzooi is. Je diepvriezer is vanwege een stroomstoring uitgeschakeld geweest. Nou daar ben je weer lekker mee. Je belt je verzekeringsmaatschappij en legt de situatie uit. De verzekeringsmaatschappij ziet in het systeem dat je een energiecontract hebt, waarbij je je energietoepassingen laat beheren door het energiebedrijf. De verzekeraar is resoluut en vertelt je dat je de schade maar moet gaan claimen bij het energiebedrijf.

 

Als een stekker

Je baalt als een stekker en belt dan maar met het energiebedrijf. Het energiebedrijf zegt ook dat het niet aan hen ligt en ze vertellen je dat de diepvriezer en de toepassingen niet goed zijn geïnstalleerd. Lichtelijk geïrriteerd bel je het installatiebedrijf dat de hele boel heeft aangesloten en ja hoor, ook hier krijg je nul op het rekest. Er wordt door de installateur aangegeven dat alle apparatuur gewoon op de juiste wijze is geïnstalleerd.

 

Kastje van de muur

Als klap op de vuurpijl – alsof je nog niet boos genoeg bent – wordt er zelfs aan je gevraagd of je de storing niet per ongeluk zelf hebt veroorzaakt. Bij het stofzuigen de stekker er per ongeluk uitgetrokken misschien? Weet u zeker dat uw partner de diepvriezer niet bewust heeft laten ontdooien, omdat ze hem van binnen schoon wilde maken? Het komt er in ieder geval op neer dat je ook door het installatiebedrijf weer van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Met de blockchain wordt het mogelijk om dit probleem op te lossen.

 

Blockchain en de schuldvraag

IBM en Samsung doen momenteel veel onderzoek naar “het internet der dingen” en de problemen van de schuldvraag, zoals ik die hierboven heb beschreven. Deze bedrijven zien een toekomst voor zich, waarin zeven miljard mensen allemaal meerdere grootboeken hebben. Maar hoe zit dat dan met het claimen van schade van de zelfrijdende en volledig autonome auto’s? Er zullen in de nabije toekomst miljoenen en miljoenen digitale signalen heen en weer schieten. Signalen tussen de auto’s zelf, de verkeerslichten, spoorovergangen en allerlei verschillende mensen en objecten. De hele infrastructuur zal ervoor gaan zorgen dat alle dingen met elkaar kunnen communiceren.

 

250 miljard grootboeken

Maar wat nu als je een aanrijding hebt? Laat ik het anders formuleren: wat nu als je auto zelf brokken heeft gemaakt. Bedrijven als IBM en Samsung denken dat er een blockchain zal worden ontwikkeld, waarin misschien wel zo’n 250 miljard grootboeken zouden kunnen worden gevormd. Grootboeken die allemaal precies vastleggen wat er overal gebeurt. Dit is waarschijnlijk ook de meest voor de hand liggende manier om goed te kunnen bepalen, wie, waar, en op welk moment een fout heeft gemaakt. Het is immers noodzakelijk om exact te kunnen achterhalen waardoor de schade is ontstaan.

 

Verzekeringen en derde partijen

Laten we de techniek die aan de blockchain ten grondslag ligt even overslaan en puur kijken naar wat deze technologie nu precies kan betekenen ten aanzien van verzekeringen. Vandaag de dag is het gebruikelijk dat er bij het afsluiten van een verzekering altijd een centrale derde partij aan te pas komt. Het grote nadeel van deze derde partijen zoals tussenpersonen, is dat zij monopolies creëren waardoor een gezonde marktwerking verstoord wordt. De blockchain kan deze manier van werken veranderen. Deze technologie kan voorkomen dat “vertrouwde” derde partijen hun macht misbruiken. De blockchain gaat dus zorgen voor een eerlijker en transparanter systeem.

 

John Hancock en LOFT

De Amerikaanse verzekeraar John Hancock werkt momenteel samen met een aantal ontwikkelaars van blockchainsoftware. Zij hebben de Lab of Forward Thinking (LOFT) opgericht. Dit is een platform voor creatieve en innovatieve ideeën die te maken hebben met de ontwikkeling van slimme toepassingen voor de verzekeringsbranche. Er worden door LOFT onder andere blockchain-oplossingen bedacht ten aanzien van asset management en er wordt geëxperimenteerd met nieuwe businessmodellen.

 

Wil je de ontwikkelingen op het gebied van de blockchaintechnologie en de verzekeringsbranche blijven volgen? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).