Digitaal paspoort

De globalisering heeft ervoor gezorgd dat vandaag de dag alles met elkaar verbonden is. Het gedistribueerde en decentrale karakter van de blockchain kan zorgen voor een transparantere bevoorradingsketen. De blockchain maakt het mogelijk om de traceerbaarheid van certificeringen en andere belangrijke informatie die betrekking heeft op de bevoorradingsketen, veel efficiënter te laten verlopen. Producten kunnen worden voorzien van een ‘digitaal paspoort’ die de echtheid ervan bewijst. Hierdoor wordt het voor consumenten veel eenvoudiger om te controleren of het desbetreffende product ook is, wat het claimt te zijn.

Blockchain, bevooradingsketen.

Voordelen voor milieu, bedrijven en de maatschappij

De consument kan controleren waar de producten vandaan komen, aan de hand van gegevens die zijn vastgelegd in de blockchain. De potentiële voordelen van de blockchain ten aanzien van de bevoorradingsketen zijn echt enorm. Niet alleen voor bedrijven en de maatschappij, maar zeker ook voor het milieu. De techniek maakt het mogelijk om de handel in namaakproducten veel eenvoudiger tegen te gaan en kan de dubbele uitgifte van certificaten voorkomen. Het uitgeven van dubbele certificaten is iets dat in de huidige systemen van de bevoorradingsketen, maar al te vaak voorkomt. Gedecentraliseerde applicaties kunnen hier een uitkomst bieden.

Logistiek, verzekeringen.

 

Transparantie

De vraag naar transparantie neemt toe. We weten betrekkelijk weinig van de producten die we iedere dag gebruiken. Voordat de goederen bij de consument terechtkomen volgen deze een zeer uitgebreid netwerk van retailers, distributeurs, transporteurs, opslaglocaties en leveranciers. Deze verschillende schakels zorgen voor het ontwerp, de fabricage, de levering en de verkoop van de producten.

 

 

Uitputting van natuurlijke bronnen en afval

Het ontwikkelen, uitwisselen en gebruiken van materiële zaken gaat niet altijd goed. Tijdens de verschillende processen ontstaat vaak schade aan de goederen, waarbij het niet altijd even duidelijk is, hoe en waar die schade precies is ontstaan. Slechte werkomstandigheden van werknemers, in met name ontwikkelingslanden, komen ook nog veel te veel voor. Ook zijn vervalste producten en uitputting van natuurlijke bronnen, een groot probleem. Een ander probleem is het afval van waardevol materiaal, dat aan het einde van de levenscyclus van producten achterblijft. Wij mensen voelen ons eigenlijk niet echt meer verbonden met de Aarde en dat is een van de voornaamste redenen, dat we zo met ons afval omgaan.

Container met plastic afval.

Milieu naar de knoppen en sociale problemen

Het is belangrijk om goed te beseffen dat de systemen die we vandaag de dag gebruiken om producten en diensten aan te schaffen, verantwoordelijk zijn voor de uitputting van heel veel natuurlijke hulpbronnen. Dat daarmee ons milieu naar de knoppen gaat en er een heleboel sociale problemen op de loer liggen, spreekt voor zich. Wij zien onszelf, de mensen, als intelligente wezens, maar we hebben dan blijkbaar nog steeds niet in de gaten, hoe we onze eigen leefomgeving om zeep helpen.

Nodes, blockchainnetwerk.

Ommekeer

De Aarde is voorlopig toch nog echt de enige plek tussen de honderden miljarden sterrenstelsels waar wij kunnen leven. Mars lijkt me best een grappige planeet hoor, maar voorlopig moeten we het toch echt nog even hier doen. De bevoorradingsketen wordt voor het overgrote deel geheim gehouden. De processen blijven voor het merendeel onzichtbaar voor het publiek. Hierdoor is het voor belanghebbenden nagenoeg onmogelijk, om de juiste maatregelen te nemen om het milieu te beschermen. Ook is het nu lastig om problemen aan te pakken die te maken hebben met uitbuiting, gezondheid en veiligheid. Integratie van de blockchain in de bevoorradingsketen kan hier echt voor een ommekeer gaan zorgen.

Distributiecentrum. Blockchain en de bevoorradingsketen.

Een prachtige techniek

Er gaan steeds meer geluiden op onder consumenten en overheden om de bevoorradingsketen transparanter te maken. Ontwikkelaars, fabrikanten en merken zouden meer openheid moeten geven over wat ze precies doen, en hoe ze dat doen. Ongeveer 30 procent van de consumenten maakt zich zorgen over de herkomst van producten. Deze consumenten hebben echter moeite tijdens de aankoop ervan, om daadwerkelijk te achterhalen waar de goederen precies vandaan komen. De markt voor producten waarvan de herkomst bekend is, groeit op dit moment redelijk hard. De blockchaintechnologie kan dat proces versnellen en verbeteren. Voor het optimaliseren van de bevoorradingsketen is de blockchain een prachtige techniek.

Distributiecentrum, schaalvoordeel.

Betrouwbare informatie over het hele bevoorradingstraject

De consumenten voorzien van betrouwbare informatie over het gehele bevoorradingstraject, daar draait het om. Er zijn al een aantal bedrijven die zijn ingesprongen op de blockchain. Zij hebben de voordelen van een transparante en toegankelijke bevoorradingsketen al lang gezien. De blockchain zorgt voor meer duurzaamheid, waardoor de consument in staat is om echt bewust voor producten te kiezen of juist niet. De blockchain maakt dat er écht iets te kiezen valt. Op dit moment is het nog erg moeilijk om de herkomst van veel goederen met zekerheid te kunnen vaststellen. Aan het eind van de bevoorradingsketen volgt er vaak een certificaat in de vorm van een uitgeprint label, op de verpakking van het product. Met een dergelijk label is het nog steeds lastig om de herkomst met zekerheid te bepalen.

Containers in de haven

Integriteit van certificaten

Het garanderen van de integriteit van uitgegeven certificaten is een duur proces. Ondanks omslachtige controles is het moeilijk om de geldigheid ervan met zekerheid te kunnen beoordelen. Kloppen de beweringen over de producten of niet? De globalisering en het feit dat producten over de hele wereld worden verhandeld, maakt de huidige bevoorradingsketen en certificaten nog kwetsbaarder voor fraude en corruptie. Dit geldt uiteraard zeker voor gebieden waar corruptie hoogtij viert.

Cargo, goederentransport, goederentrein.

Kwetsbaarheid van een centrale bevoorradingsketen

Bij een centrale bevoorradingsketen zoals wij die nu kennen, moeten we ons afvragen of we één organisatie wel kunnen vertrouwen ten aanzien van alle data, over alle producten binnen de keten. Het afgaan op één partij – schakel – in de keten of een verzameling van kleinere partijen, maakt de huidige bevoorradingsketen tot een kwetsbaar systeem. Een centrale bevoorradingsketen is gevoelig voor omkoping en hacking, omdat er sprake is van een ‘enkelvoudig punt van zwakte’. Dat wil zeggen dat als er op een bepaald punt iets fout gaat, het hele systeem daar dan hinder van kan ondervinden. Omdat de blockchain een decentraal en gedistribueerd grootboek is, is dat risico dus niet aanwezig.

Goederentransport, bevoorradingsketen, vrachtwagen, schip, trein, vliegtuig.

Ontwikkeling van producten

Heel lang was het idee van een centraal aangestuurde bevoorradingsketen, de enige denkbare manier om data te beheren en transacties uit te voeren. Bij een centraal systeem kunnen we het proces niet helemaal volledig volgen, vanaf de ontwikkeling van producten tot aan de consumenten. Gelukkig kan daar snel verandering in worden aangebracht door de blockchaintechnologie.

 

Stapel Bitcoins, HODL.

Bitcoin

De blockchain is een nieuwe ontwikkeling op het gebied van computerwetenschap. Je zou het moeten vergelijken met een wereldwijd peer-to-peer network, een open netwerk dat kan zorgen voor onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, transparantie en veiligheid. De blockchain is ooit ontwikkeld als platform voor de digitale betalingseenheid bitcoin, maar langzaamaan wordt steeds duidelijker welke mogelijkheden deze techniek nog meer te bieden heeft.

Smart contracts

Naast het verhandelen van digitale betalingseenheden is de blockchain ook uitermate geschikt voor het opstellen en vastleggen van bijvoorbeeld contracten. Deze zogenaamde smart contracts bestaan uit code – regels en voorwaarden – waar niemand veranderingen in kan aanbrengen. De contracten draaien op een systeem dat totaal anders is, dan dat we gewend zijn.

Blockchain smart contracts

Ingebouwd vertrouwen

Een bijzonder platform voor applicaties waarbij zelfs meerdere partijen die elkaar niet kennen, toch veilig zaken met elkaar kunnen doen, zonder dat er een vertrouwensbasis hoeft te zijn. Dit ‘ingebouwde vertrouwen’ is dus heel uniek. Ten aanzien van de bevoorradingsketen, schept dit een heleboel nieuwe mogelijkheden. De handel zal er door veranderen, want we laten ons niet meer leiden door bepaald menselijk gedrag ten aanzien van beslissingen. De onderliggende technologie garandeert de integriteit van het systeem. Zelfs als er sprake zou zijn van oneerlijkheid of gemakzucht.

Een wereldwijd blockchain netwerk.

Digitaal eigendom

De blockchain is een prachtige manier voor een internetgebruiker om digitaal eigendom te verzenden naar een andere internetgebruiker. De transactie is gegarandeerd, veilig en secuur. Iedereen in het netwerk kan zien dat de transactie heeft plaatsgevonden en niemand kan de transactie betwisten. De voordelen voor de bevoorradingsketen zullen enorm zijn.

Geen locatie, veilig en verifieerbaar

Om het potentieel van de blockchain en de applicaties die daarvoor kunnen worden ontwikkeld echt goed helder te krijgen, is het belangrijk om het verschil tussen de blockchain en reguliere computernetwerken goed te begrijpen. Er zijn eigenlijk drie cruciale elementen die een blockchain tot een blockchain maken: de blockchain is niet locatie-gebonden, het systeem is erg veilig, en de verifieerbaarheid van de processen is vereenvoudigd.

Nodes, uitleg blockchain.

Nodes en consensus

In de eerste plaats is er het gegeven dat applicaties niet aan een bepaalde locatie gebonden zijn. Ze zijn dus niet afhankelijk van een vaste centrale server. Er is bij de blockchain géén sprake van een enkele machine die de data regelt. In plaats daarvan wordt de data in het blockchainnetwerk bepaald door consensus. Dat houdt dus in dat de nodes (computers) binnen het netwerk, gezamenlijk overeenstemming bereiken. De nodes bereiken overeenstemming over hoe bepaalde transacties precies moeten worden uitgevoerd. Dit soort transacties kunnen smart contracts zijn. Ook kan het om data gaan die aangeeft dat de voorraad van een bepaald product moet worden aangevuld.

Computer code, iPhone, tablet.

De code voert zichzelf automatisch uit

Het mooie aan de blockchain en zijn stimulerende structuur is dat gebruikers ondubbelzinnig kunnen zien wat de staat van het systeem is. Hoeveel voorraad er is of waar een bepaald certificaat is uitgegeven. Deze informatie ten aanzien van de bevoorradingsketen komt dan niet van één enkele partij, maar van ‘regels’ die zijn ingekapseld in code. Deze code bepaald hoe het protocol moet worden uitgevoerd. Code die zichzelf automatisch kan uitvoeren en de data publiek in het netwerk publiceert. Bepaalde benodigde informatie kan ook verkregen worden met behulp van zogenaamde orakels.

Slot, beveiliging.

Blokken worden pas toegevoegd na verificatie

Ook de veiligheid is dus een grote plus voor de blockchain. De afgelopen jaren hebben we een heleboel aanvallen gezien, die tot doel hadden om de veiligheidssystemen van centrale servers te ondermijnen. Met de blockchain, is de veiligheid anders geregeld. Het is niet van belang wie de gebruiker is of waar hij of zij zich bevindt. Dat komt omdat alle informatie die wordt toegevoegd aan de blockchain, alleen geaccepteerd wordt als die informatie ook geverifieerd is. Als dit niet het geval is, dan wordt een blok niet toegevoegd aan het netwerk.

Cryptogeld

Cryptocurrency

Deze manier van verifiëren vindt plaats aan de hand van een fraudebestendige digitale handtekening, de zogenaamde cryptocurrency. Deze cryptografische handtekening stelt gebruikers in staat om hun identiteit te kunnen bewijzen. De wijze waarop deze cryptocurrency functioneert, voorkomt dat individuen met verkeerde intenties, misbruik kunnen maken van persoonlijke gegevens van anderen. Wat de omstandigheden ook zijn, het is gewoonweg niet mogelijk om een interactie aan te gaan met de blockchain, als je niet beschikt over de juiste digitale sleutel.

Publieke en private sleutels

Bestand tegen dwang en menselijk handelen

Iedere individuele operatie binnen de bevoorradingsketen, zoals het afleveren van een bepaalde voorraad bij de leverancier, wordt precies geregistreerd en vastgelegd in de blockchain. Alle operaties die gecombineerd zijn met geldige interacties binnen het blockchainnetwerk, zijn voor alle gebruikers zichtbaar. Sterke en vlotte datasystemen kunnen er dan voor zorgen, dat ze bestand zijn tegen dwang en menselijk handelen.

Data

Ongekende doorbraak

De blockchaintechnologie zal ongetwijfeld voor een ongekende doorbraak zorgen op het gebied van informatievoorziening, ten aanzien van de bevoorradingsketen en consumentenproducten. De blockchain werkt min of meer net als een datasysteem. Het ontvangt inputs (bepaalde informatie) en voert bepaalde acties uit, die zijn gebaseerd op deze inputs. De database wordt precies op die wijze veranderd, zoals er geprogrammeerd is. De resultaten van deze veranderingen – de uitkomst – worden dan beoordeeld en toepasbaar gemaakt voor de echte wereld.

Winkel, schappen, producten.

Producten en diensten

Bij de ontwikkeling van blockchain modellen voor de bevoorradingsketen moet er goed gekeken worden naar de producten en diensten die het betreft. Wat voor producten zijn het? Hoeveel is er van dat product beschikbaar? Wat is de kwaliteit van de producten? Wie is de eigenaar ervan? De blockchain haalt de noodzaak van een betrouwbare organisatie – die het systeem beheert en onderhoudt – volledig weg. Door de blockchain als een gedeeld en veilig platform te gebruiken, zijn we in staat om de bevoorradingsketen in zijn geheel te aanschouwen. Niet alleen de laatste fase van de keten, waarbij de producten bij de consument terechtkomen, maar het hele proces.

Industrie 4.0

Ongeëvenaard niveau

De blockchain heeft niet de kwetsbaarheden van de huidige systemen. Dat komt door de manier waarop alle transacties decentraal gecontroleerd worden. De blockchain geeft ons een ongeëvenaard niveau van betrouwbare informatie. De transparantie binnen de bevoorradingsketen zorgt ervoor dat belanghebbende partijen de productie nu kunnen controleren, en vaststellen dat de informatie die zij ontvangen, ook nauwkeurig aansluit op de werkelijke situatie. Met de blockchain kan alle data bekeken en geverifieerd worden door alle partijen, in plaats van alleen de originele certificeerder.

Bevoorradingsketen van pindakaas.

De schakels van de bevoorradingsketen

Er zijn 6 verschillende typen spelers betrokken bij de gemiddelde bevoorradingsketen:

 

Producenten (bijvoorbeeld landbouwers of software ontwikkelaars).

 

Fabrikanten (de makers van diepvriesgroenten, kleding of spelcomputers).

 

Registrars (dit zijn organisaties die in opdracht van bedrijven, instellingen en personen gegevens registreren. Zij zorgen voor de certificaten en een unieke identiteit).

 

Organisaties die de normen bepalen (dit zijn organisaties die binnen bepaalde branches en projecten de regels en voorwaarden bepalen. De kerntaak van dit soort organisaties is het ontwikkelen, coördineren, bekendmaken, herzien, wijzigen, heruitgeven en interpreteren van technische standaarden, ten aanzien van de behoeften van alle betrokkenen bij de bevoorradingsketen).

 

Controleurs en inspectiemedewerkers (dit zijn meestal tussenpersonen – vaak onafhankelijk – die de maximale veiligheid moeten kunnen garanderen. Zij controleren of producten en fabrikanten aan de vereiste standaarden voldoen, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse productiecapaciteit).

 

Consumenten (dit zijn uiteraard de uiteindelijke kopers van de producten en vormen de laatste schakel van de bevoorradingsketen).

Blockchain

 

Wat zijn de voordelen van blockchain-integratie binnen de bevoorradingsketen?

 

Interoperabel:

  • Een modulair en interoperabel netwerk dat de uitgifte van dubbele certificaten voorkomt.

 

Controleerbaar:

  • Controleerbare informatie die bekeken en gebruikt kan worden door bedrijven, organisaties die de standaarden bepalen, managers, controleurs, maar ook door consumenten en andere belanghebbenden.

 

Kostenefficiënt:

  • Bedrijven die zorgen voor de afhandeling zoals bijvoorbeeld inpakken, herverpakken of verplaatsen van goederen, hoeven niet meer afzonderlijk gecontroleerd te worden. Hierop valt een flinke kostenbesparing te behalen.

 

Op werkelijke tijdbasis en slagvaardig:

  • De blockchain is snel en zeer toegankelijk. Dat betekent dat er een snelle inzet van toepassingen mogelijk is.

 

Openbaarheid:

  • De transparantie van de blockchain maakt innovatie veel gemakkelijker. De bevoorradingsketen is controleerbaar vanaf onderaan de keten tot aan de bovenkant waar de producten uiteindelijk op de markt terechtkomen.

 

Gegarandeerde continuïteit:

  • Omdat er geen centrale autoriteit aan te pas komt is de inclusiviteit en continuïteit gegarandeerd.

 

Écht de juiste keuzes:

  • Het is dus duidelijk dat de blockchaintechnologie de transparantie, veiligheid, echtheid en controleerbaarheid van alle processen binnen de bevoorradingsketen enorm kan verbeteren. Hierdoor kunnen consumenten informatie van hoge kwaliteit tot zich nemen over de producten en de wijze waarop deze tot stand gekomen zijn. De consumenten zijn zo in staat om écht de juiste en verantwoorde keuzes te kunnen maken.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).