Verzekeren en smart contacts

with Geen reacties

Two cars and a bicycle in a collision. The importance of insurance. Twee auto's en een fiets hebben een aanrijding. Het belang van verzekeren.

Verzekeren op maat

De kans is erg groot dat de wijze waarop mensen zich in de komende jaren verzekeren, aanzienlijk zal gaan veranderen. Verzekeringen zullen dankzij de blockchain technologie steeds meer op maat gemaakt kunnen worden. Je verzekert alleen dat wat noodzakelijk en gewenst is en betaalt niet meer voor onnodige zaken, zoals dat nu nog vaak wel gebeurd. Door het enorme oerwoud aan standaard verzekeringspakketten zien we soms door de bomen het bos niet meer. In principe is de blockchain een database. Het is een ketting van aaneengeschakelde “blokken” van transacties. De blockchain is een publiek toegankelijk grootboek van alle transacties die ooit binnen het netwerk, volgens een bepaald protocol hebben plaatsgevonden. Het systeem is volledig gedecentraliseerd en toegankelijk voor iedere node binnen de blockchain.

 

Verzekeren en Ethereum Virtual Machine

Om de blokken te verifiëren wordt gebruikgemaakt van de zogenaamde “proof of work”. Dit betekent dat er een stukje data wordt gebruikt dat erg moeilijk te produceren is, maar wel gemakkelijk te controleren is door anderen. Deze data is dus controleerbaar en voldoet aan bepaalde vereisten. De blockchain technologie werd ontwikkeld ten behoeve van de digitale betalingseenheid bitcoin. Een ander protocol dat gebruikmaakt van de blockchain is het veelbelovende Ethereum. Ook een platform als Ethereum is ontwikkeld voor toepassingen zoals slimme contracten en de zogenaamde Decentrale Autonome Organisaties. De slimme contracten die draaien binnen de Ethereum Virtual Machine, maken een nieuwe manier van verzekeren mogelijk.

 

Decentrale eigenschap

Ik zal eerst even een voorbeeld te geven van een typische bitcoin transactie. Stel dat Froukje 5 bitcoins wil versturen naar Mike, dan worden deze bitcoins in een “blok” in het netwerk gezet. Vervolgens zorgt een mining proces er dan voor dat iedere transactie binnen het systeem gecontroleerd wordt op de geldigheid ervan. Bij het mining proces speelt de cryptocurrency techniek een grote rol. Hierna wordt dezelfde transactie “ingepakt” in een nieuw blok dat aan de ketting wordt toegevoegd. Bij de bitcoin duurt dit hele proces nog geen tien minuten. Ontwikkelaars van cryptocurrency denken dat er in de nabije toekomst een snelheid bereikt zou kunnen worden van 7 seconden per transactie. Echter zal de snelheid van een transactie nog niet eens zo’n grote rol spelen, bij het succes van de blockchain technologie. De echte winst valt namelijk te behalen bij de “decentrale” eigenschap van het systeem.

 

Ethereum biedt veel meer mogelijkheden

Het nadeel van de bitcoin is dat het eigenlijk niet echt mogelijk is om bij een transactie extra informatie toe te voegen. In geval van de bitcoin is het alleen mogelijk om de nummers van de betalingseenheid zelf te verzenden. Het Ethereum blockchain heeft zelf óók een digitale betalingseenheid: ether. Een platform zoals Ethereum biedt niet alleen de mogelijkheid om ether te versturen. Het is namelijk ook mogelijk om allerlei andere informatie over het netwerk te versturen. Voorbeelden hiervan zijn alle gegevens en informatie die bij een bepaald contract horen. Deze informatie bestaat onder andere uit regels en voorwaarden, waaronder een slim contract uitgevoerd dient te worden. Regels en voorwaarden waaronder iemand zich bijvoorbeeld wil en kan laten verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij. Ethereum is dus flexibeler dan de bitcoin.

 

Blockchain opleidingen

 

Waarom is de blockchain nu zo interessant?

Vertrouwde derde partijen zoals een effectenbeurs of bijvoorbeeld het kadaster, doen eigenlijk drie dingen. In de eerste plaats zien zij er in principe op toe dat de identiteit van degene die een transactie uitvoert, ook klopt. Dat hij of zij, dus ook daadwerkelijk is, wie hij of zij beweert te zijn. In de tweede plaats zien zij erop toe dat iemand niet twee keer dezelfde transactie kan uitvoeren. Er kan dan dus geen situatie kan ontstaan waarbij “dubbel gespendeerd” wordt. Als derde houden vertrouwde derde partijen de publieke geschiedenis bij, van alle transacties die ooit binnen het blockchain netwerk hebben plaatsgevonden.

 

Onenigheid

Iedereen kan het dus waarnemen als er binnen het systeem een vorm van onenigheid is, zoals bijvoorbeeld een juridisch geschil. Je zou als het ware kunnen zeggen dat het vertrouwen in de blockchain is ingebouwd. Een gedecentraliseerd en stevig platform, waarbij geen centrale controle of enige andere vorm van autoriteit vereist is, om de transacties op een veilige en veel goedkopere manier te kunnen uitvoeren.

 

Verzekeren en smart contracts

Slimme contracten zijn contracten (scripts in het blockchain netwerk), die zichzelf kunnen uitvoeren, omdat binnen de contracten vooraf verschillende regels en voorwaarden zijn geprogrammeerd. Waarom zijn de smart contracts nu juist zo interessant in het kader van verzekeringen? Het is namelijk mogelijk om de smart contracts – bijvoorbeeld verzekeringscontracten als iemand zich ergens voor wil verzekeren – te voorzien van allerlei informatie. De zogenaamde orakels kunnen voor deze informatie zorgen. Denk maar aan informatie over de weersomstandigheden op een bepaald moment op een bepaalde locatie. Ook kan informatie verkregen worden van vooraf benoemde schade-experts. Andere interessante toepassingen voor de smart contracts zijn diensten die te maken hebben met onderpand, het afsluiten van een hypotheek of misschien wel het vastleggen van een samenlevingscontract. Er staan zelfs ook al initiatieven op stapel, om een kruisbestuiving te ontwikkelen tussen smart contracts op de blockchain en “tastbare” contracten in onze “fysieke” wereld.

 

Wat gaat de blockchain technologie betekenen voor de traditionele financiële dienstverlening?

Decentrale Autonome Organisaties (DAO) zijn een vorm van zeer verfijnde smart contracts. Deze vormen van slimme contracten bevinden zich op dit moment nog in de experimentele fase. Er zullen over niet al te lange tijd enorm veel mogelijkheden zijn voor dergelijke overeenkomsten. Dat wil zeggen: als de blockchain inderdaad een groot succes wordt. Blockchain-specialisten zijn hier steevast van overtuigd. Bij de blockchain denken we al gauw aan alle mogelijkheden ten aanzien van het registreren van bepaalde zaken. Schepen, vliegtuigen, kunstwerken, auteursrecht, aandelen en partnerschappen kunnen allemaal op de blockchain worden vastgelegd. Maar denk ook eens aan handelsrapporten, muziekrechten en natuurlijk verzekeringen. De blockchain als risicomanagementsysteem om het financieel welbevinden van mensen, bedrijven, instellingen, verenigingen en andersoortige organisaties te beschermen.

 

Hoe creëer ik een smart contract?

 

Risico en beloning

Het verzekeren van je auto, eigendommen, gezondheid, arbeidsongeschiktheid, het afsluiten van schadeverzekeringen, reisverzekeringen of een overlijdensrisicoverzekering: de blockchain zorgt voor een stabielere verzekeringsmarkt. De blockchain zal ook een verandering teweeg brengen in het systeem van risico en beloning. Hoe dat zich precies gaat ontwikkelen is nog niet duidelijk. Dat de blockchain en de verzekeringsbranche niet meer om elkaar heen kunnen staat als een paal boven water.

 

ConsenSys en BlockApps

In samenwerking met blockchain-specialisten van ConsenSys en BlockApps werkt de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij John Hancock aan verschillende blockchaintoepassingen. Het ontwerpen en uitvoeren van decentrale applicaties voor met name de verzekeringsbranche staat hierbij centraal.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de blockchain, verzekeringen en smart contracts? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

 

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Leave a Reply