Verzekeren en smart contacts

met Geen reacties

Bedrijven, zorginstellingen, overheidsinstanties en burgers, allemaal hebben ze verschillende soorten verzekeringen nodig. Het verzekeringssysteem is omvangrijk en erg versplinterd. De implementatie van smart contracts binnen de verzekeringsbranche kan de verstandhouding tussen de betrokken partijen verbeteren en processen efficiënter maken. Smart contracts zijn digitale overeenkomsten die binnen een blockchainnetwerk worden uitgevoerd. Het zijn computerprotocollen die de voorwaarden van een overeenkomst automatisch naleven, wanneer er aan vooraf gedefinieerde regels is voldaan.

Verzekeren, een gezin onder een paraplu

Gedistribueerde dataopslag

Blockchain en smart contracts kunnen de manier waarop particulieren en bedrijven zich verzekeren vereenvoudigen. Dankzij blockchaintechnologie kunnen gegevens decentraal en gedistribueerd worden opslagen. De transacties worden via code automatisch uitgevoerd. De informatie die binnen een blockchain wordt opgeslagen kan niet worden gewijzigd. Iedere keten volgt de vorige keten, waardoor de veiligheid en betrouwbaarheid van de data kan worden gegarandeerd. De transactieblokken van de keten worden door middel van een cryptografisch protocol gecontroleerd door nodes (knooppunten) binnen het netwerk. Wanneer een geverifieerd blok wordt geaccepteerd, dan wordt het blok toegevoegd aan de blokketen. Een blockchainplatform waarop smart contracts kunnen worden uitgevoerd is Ethereum.

 

Vertrouwen

Een groot aantal vooraanstaande blockchain-experts denkt dat het gebruik van smart contracts de komende jaren steeds gebruikelijker zal gaan worden, naarmate de blockchaintechnologie evalueert en de toepassingsmogelijkheden toenemen. Niet alleen binnen de verzekeringsbranche maar ook in tal van andere sectoren, zoals het bankwezen, de vastgoedsector, de zorg en de overheid. Mensen hebben over het algemeen weinig vertrouwen in de verzekeringsbranche en de producten die door verzekeringsmaatschappijen worden verkocht. Toch is het noodzakelijk dat we ons voor alles en nog wat verzekeren om de financiële risico’s van schade, ongevallen en ander leed zo veel mogelijk te beperken. Veel mensen denken dat de verzekeraars als voornaamste doel hebben om zo weinig mogelijk uit te keren aan klanten. Ook met het vertrouwen dat verzekeraars in klanten hebben is het niet erg best gesteld. Verzekeringsnemers dienen vaak valse claims in, waardoor verzekeringsmaatschappijen jaarlijks grote bedragen onterecht moeten uitbetalen. Het gebrek aan vertrouwen binnen de verzekeringssector is dan ook een wederzijds probleem.

 

 

Tussenpersonen

Door gebruik te maken van smart contracts binnen een blockchainnetwerk kan dat wederzijdse vertrouwen worden vergroot. Deels komt dat doordat tussenpersonen overbodig kunnen worden gemaakt. Alle voorwaarden voor uitbetaling in geval van schade kunnen vooraf in het smart contract worden geprogrammeerd. Het blockchain-protocol (de algoritmen) bepaalt of aan alle contractvoorwaarden uit de verzekeringsovereenkomst is voldaan en voert het contract exact volgens die voorwaarden uit. Hierdoor is er in principe geen ruimte meer voor manipulatie van het verzekeringsproces. Niet door de klanten, maar ook niet door de verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor wordt het vertrouwen tussen beide partijen versterkt. Daarnaast kan ook de administratie van het verzekeringsproces worden vereenvoudigd en kunnen klantgegevens veiliger worden opgeslagen en gedistribueerd naar belanghebbenden.

 

Event triggers

In het vooraf gedefinieerde verzekeringscontract worden de voorwaarden opgenomen die zijn overeengekomen door zowel de verzekeraar als de verzekeringsnemer. Zogenaamde ‘event triggers’ zetten de contractuitvoering in gang. Het blockchain-protocol zorgt vervolgens automatisch voor de juiste uitvoering van de overeenkomst en de uiteindelijke waardeoverdracht aan de gedupeerde verzekerde. Zo kunnen het hele claimproces en de uitbetaling soepel en efficiënt worden afgehandeld, zonder de betrokkenheid van tussenpersonen. Hierdoor wordt het risico van manipulatie verkleind of zelfs helemaal uitgesloten. Een ander groot voordeel van smart contracts is dat door deze vorm van transparantie, het risico van fraude sterk kan worden teruggedrongen. Door de gedecentraliseerde eigenschap van blockchaintechnologie kan iedere belanghebbende partij, elke transactie binnen de blokketen controleren. Als er wijzigingen in een smart contract worden aangebracht, dan wordt dit opgemerkt door alle betrokken partijen.

 

Smart contracts vervangen het claimproces

Blockchaintechnologie en smart contracts stellen verzekeraars en verzekeringsnemers in staat om hun administratie, procedures en verzekeringsprocessen op een transparante en efficiënte manier te hervormen. Zo kan er veel tijd worden bespaard bij het controleren van de verzekeringsclaims. De smart contracts kunnen het claimproces in principe volledig vervangen. Dat betekent snellere afhandeling van claims, verhoogde efficiëntie, minder administratie en lagere kosten. De voordelen voor zowel verzekeringsmaatschappijen als hun klanten zijn dan ook erg groot.

 

Veiligheid en risicobeoordelingsmodellen

Door gebruik te maken van smart contracts kunnen polisdocumenten met daarin de gevoelige persoonlijke gegevens van klanten veiliger worden opgeslagen en is het praktisch onmogelijk om de documenten kwijt te raken. Blockchaintechnologie kan gegevensverlies effectief voorkomen. De risicobeoordelingsmodellen worden binnen de smart contracts geprogrammeerd. De logica wordt gebaseerd op een digitaal identificatiesysteem dat is gebaseerd op blockchaintechnologie. De ID-gegevens van klanten worden geverifieerd en aangevuld met nieuwe persoonlijke gegevens. Hierdoor kan het identificatieproces veiliger en efficiënter plaatsvinden. Wanneer een klant een verzekeringsproduct wil afsluiten dan kan het smart contract alle relevante ID-informatie verwerken, verifiëren en de specifieke risico’s beoordelen.

 

Wallet-adres

Als de verzekeringsnemer door de verzekeringsmaatschappij wordt geaccepteerd en beide partijen het eens zijn over de inhoud en doelstellingen van de verzekeringsovereenkomst, dan wordt de overeenkomst omgezet in smart contract-code. Vervolgens wordt het smart contract in het blockchainnetwerk opgenomen en moeten alle contractanten (de verzekeringsnemer en de verzekeraar) aan de vereisten van de overeenkomst voldoen. De klant kan via een ‘wallet-adres’ zijn of haar eerste premiebetaling doen, waarna het smart contract in werking treedt. Alle nieuwe transacties die daarna zullen plaatsvinden, worden gevalideerd door het consensus-mechanisme van het blockchainprotocol.

 

Juridische kwesties

Ondanks het feit dat blockchaintechnologie en smart contracts de processen binnen de verzekeringsbranche kunnen optimaliseren, kent de technologie ook zeker nog een aantal grote uitdagingen en beperkingen. Blockchain is een complexe materie en de toepassingsmogelijkheden worden door veel mensen nog lang niet goed begrepen. Het is erg ingewikkeld om goed te kunnen begrijpen hoe juridische en compliancy-kwesties op de juiste manier binnen een smart contract kunnen worden verwerkt. Sommige verzekeringskwesties zijn wellicht gemakkelijker op ‘papier’ af te handelen, dan dat ze worden vertaald in smart contract-code. Daarnaast kan het voorkomen dat bepaalde risicobeoordelingsmodellen te complex zijn en niet volledig kunnen worden geautomatiseerd. Ook bestaat er het risico van mogelijke fouten in de smart contract-code. Als een element van een smart contract niet goed wordt uitgevoerd, dan kan het hele contract niet worden uitgevoerd. In dat geval is menselijk ingrijpen in het verzekeringsproces noodzakelijk.

 

Hybride

Voordat smart contracts op grote schaal binnen het bedrijfsleven worden geïntroduceerd – als dat al gaat gebeuren – dan zijn we waarschijnlijk een flink aantal jaren verder. Smart contracts zijn op dit moment nog ongereguleerd en dat betekent dat er nog veel onzekerheid is, over de wettelijke status van dit soort digitale overeenkomsten. Smart contracts zijn doorgaans ‘onherroepelijk’. Wanneer een overeenkomst eenmaal in de blockchain wordt uitgevoerd, dan kan de uitvoering niet meer worden gestopt. Het is bijvoorbeeld erg lastig om in een smart contract exact te coderen wat er moet gebeuren, als een van de contractpartijen niet presteert zoals verwacht. Dit soort moeilijkheden bij het automatiseren van verzekeringsprocessen kan ervoor zorgen dat er hybride blockchainoplossingen worden ontwikkeld. Blockchainoplossingen waarbij smart contracts de basisprincipes van het verzekeringscontract automatiseren – zoals bijvoorbeeld de premiebetaling – met een gekoppeld schriftelijk verzekeringsdocument, waarin de complexe en gevoelige aspecten van de overeenkomst zijn opgenomen.

 

Juridisch bindend en afdwingbaar

Voordat verzekeringsmaatschappijen met smart contracts kunnen gaan werken, zullen ze goed moeten kijken of ze op alle fronten voldoen aan hun wettelijke en regelgevende doelstellingen. Een verzekeringsovereenkomst – in welke vorm dan ook – moet immers altijd juridisch bindend en afdwingbaar zijn. Ondanks de vele mogelijkheden voor verzekeraars om smart contracts te gebruiken voor het optimaliseren van verzekeringsprocessen, het risico van fraude te verkleinen en de winst te vergroten, zullen er nog flink aantal struikelblokken moeten worden weggenomen.

 

Implementatie binnen bestaande systemen

Er zijn verzekeringsmaatschappijen die grote twijfels hebben geuit over het gebruik van blockchaintechnologie binnen de assurantiebranche. Om de smart contract-functionaliteit binnen de bestaande systemen te implementeren moeten de bestaande systemen helemaal opnieuw worden opgebouwd. Dat is niet alleen een langzaam proces, maar het gaat ook gepaard met hoge kosten. Andere verzekeringsmaatschappijen zien de blockchain juist als een veelbelovende technologie, waarmee de hele sector verder kan worden geoptimaliseerd en winstgevender kan worden gemaakt. Niet alleen voor de verzekeraars zelf, maar zeker ook voor de klanten.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter