Welke blockchain pilots lopen er bij de Nederlandse overheid?

met Geen reacties

Marloes Pomp en Koen Hartog begeleiden een reeks blockchainprojecten voor de Nederlandse overheid. Op dit moment lopen er zo ongeveer 25 pilots voor verschillende instanties, waaronder de Kamer van Koophandel, Kadaster, Raad voor de Rechtsbijstand, Halt, De ministeries Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en Veiligheid en justitie, maar ook instanties, zoals de Algemene Rekenkamer, de Belastingdienst, CAK (een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan dat zich richt op zorg en welzijn), de Inspectie Leefomgeving en Transport, Zorginstituut Nederland en de Dienst voor registers (CIBG).

Plenaire zaal. Overheid.

Blockchain en identiteitsbeheer

In een gesprek tijdens een autoritje met trendwatcher Vincent Everts vertelt Marloes Pomp enthousiast over de meer dan 25 blockchain pilots bij de overheid, waarvan zij ambassadeur is. In dit interview vertelt zij dat ze vooral blij is met de blockchainprojecten die te maken hebben met online identificatie, waaraan ze samenwerkte met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het RvIG heeft het beheren van de officiële identiteit van burgers als voornaamste taak. In het voorstadium van de blockchain pilots, heeft het RvIG een aantal testen gedaan en hierbij werd goed nagedacht over welke voordelen blockchaintechnologie zou kunnen opleveren voor identiteitsbeheer.

Paspoort, legitimatie, identificatie.

Dutch Blockchain Coalition en blockchain pilots

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is een van deelnemers aan de Dutch Blockchain Coalition, een blockchain-denktank van de Nederlandse overheid. Ook de Dutch Blockchain Coalition heeft zaken rondom identiteit en online identificatie op de agenda gezet. Marloes geeft aan dat het bijzondere van de blockchaintechnologie het gegeven is, dat mensen zelf de controle hebben over hun identiteit. Ze kunnen hun identiteit dan als het ware zelf managen. Het wordt dus eenvoudiger om toegang te krijgen tot je persoonlijke informatie en anderen toegang te verlenen tot diezelfde informatie.

Testing, blockchain pilots.

Vertrouwen toevoegen aan je eigen identiteit

Identiteit zou je niet moeten zien als één op zichzelf staand element, vervolgt Marloes, maar identiteit is onderdeel van een gelaagd systeem. Dat wil zeggen dat je met blockchaintechnologie zelf een stukje vertrouwen aan je eigen identiteit kunt toevoegen. In de basis komt het erop neer, dat je te allen tijde zelf bepaalt wie welke informatie mag ontvangen, onder welke condities en wanneer. Dat houdt in dat er veel sucuurder en efficiënter met persoonsgevens kan worden omgegaan.

 

Schatkistbankieren en de geoormerkte lening

Een andere pilot waar Marloes over vertelt is de pilot “Schatkistbankieren” van het Ministerie van Financiën. Zij hebben een blockchain-prototype ontwikkelt voor een “geoormerkte lening”. Als je een lening afsluit voor een woning, dan mag je dat geld uiteraard niet gebruiken voor de inrichting van je woning. Een lening via de blockchain zorgt ervoor dat de lening ook gekoppeld wordt, aan die specifieke zaken waarvoor het geld bedoeld is. Dit geldt niet alleen voor leningen voor de aankoop van een huis, maar ook bijvoorbeeld voor geld dat je ontvangt voor specifieke zorg of een persoonsgebonden budget.

Ministerie van Financiën

Condities in het smart contract zijn bepalend voor de uitvoering

Dergelijke blockchaintoepassingen zijn niet alleen geschikt voor transacties tussen de overheid en burgers, maar zouden ook kunnen worden toegepast op leningen van burgers onderling. Je kunt dan bijvoorbeeld in een smart contract vastleggen dat het geld dat je uitleent aan een neef, ook louter en alleen mag worden gespendeerd aan opleidingskosten en niet aan andere dingen. De condities in het smart contract op de blockchain zijn bepalend voor de uitvoering ervan.

 

Programmeerbare euro’s

Als het gaat om de blockchaintechnologie dan is identiteit heel belangrijk, maar er zit ook altijd een financiële component in. Marloes geeft aan dat er op dit moment veel gebruik wordt gemaakt van cryptocurrency’s zoals Bitcoin en Ether, en dat die aan het eind van het proces weer moeten worden omgezet in euro’s. Ze is van mening dat het niet verstandig is om alle overheidsdiensten op dergelijke digitale betalingseenheden te laten draaien. Marloes oppert de mogelijkheid van programmeerbaar geld dat ook daadwerkelijk door iedereen wordt aanvaard: programmeerbare euro’s.

Euro symbool

Connectie met andere blockchainprojecten

Ook is Marloes enthousiast over de blockchain pilots voor de zorg. Zeker als het gaat om het managen van allerlei zaken in de zorg, dan zijn er heel veel dingen die efficiënter kunnen en moeten. Als mensen de controle hebben over hun eigen data, dan kan dat voor een hele verbetering gaan zorgen. Een instantie als het Kadaster heeft met de blockchain pilots zijn blik verruimt naar het buitenland. Zij hebben een internationale vergelijking gemaakt en goed gekeken naar hoe andere landen kadastrale gegevens toepassen in een blockchainnetwerk. Een andere pilot van het Kadaster draait om “open data”, waarbij ze data leveren aan andere partijen, die in hun blockchainproces kadastrale gegevens nodig hebben. Ze maken als het ware een connectie met andere blockchainprojecten.

 

 

Smart contracts beslissen over subsidie-aanvragen

Ten aanzien van de blockchain pilots waar gemeenten aan werken vertelt Marloes, dat er ook blockchaintoepassingen worden ontwikkeld waar meerdere gemeenten samen profijt van kunnen hebben. Als voorbeelden geeft ze een gezamenlijke invalide parkeerkaart en subsidie-aanvragen voor elektrisch vervoer. Een smart contract is zelf in staat om te controleren of iemand recht heeft op een invalide parkeerkaart of elektrisch vervoer. Als niet aan de gestelde eisen van het contract is voldaan, dan zal de invalide parkeerkaart of de subsidie niet worden goedgekeurd. Dit systeem zou in principe op iedere vorm van subsidie-aanvraag kunnen worden toegepast. Een smart contract heeft dus informatie nodig van buitenaf om tot een besluit te kunnen komen. Het contract moet in staat zijn om al die informatie bij externe partijen te achterhalen. Het is dan enorm praktisch om voor alle subsidies een specifiek smart contract te ontwikkelen.

Ministerie van Economische Zaken.

Waarom een blockchain en geen traditionele centrale aanpak?

Vincent Everts vraagt Marloes waarom een dergelijk systeem eigenlijk in een blockchain zou moeten worden geïntegreerd. Het is namelijk ook heel goed mogelijk om een traditioneel platform te bouwen, zoals een openbare database, dat nagenoeg op dezelfde manier functioneert. Marloes geeft aan dat ze denkt dat een “centrale” aanpak met allemaal losse platformen, uiteindelijk veel duurder zal zijn. Daarnaast ziet zij een decentrale gedistribueerde aanpak als een betere basis voor een heleboel andere diensten, die daar dan weer op kunnen voortborduren. Ook zijn transparantie, veiligheid, betrouwbaarheid en de mogelijkheid van “real-time-auditing” belangrijke pluspunten van de blockchain. Naast de pilots van de overheid en pilots voor de deeleconomie, volgen er vanaf september 2017 ook internationale pilots.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter