Wordt blockchaintechnologie de digitale infrastructuur voor IoT?

met Geen reacties

Decentrale gedistribueerde netwerken veranderen de manier waarop we aankijken tegen the internet of things. Blockchain biedt namelijk hele nieuwe mogelijkheden voor IoT toepassingen, voor heel veel verschillende sectoren. Een decentrale aanpak kan voorkomen dat aangetaste apparaten in de toekomst grote schade kunnen aanrichten binnen bedrijfsprocessen. Blockchain levert een harmonieus en onveranderlijk platform voor het uitvoeren van transacties en het op een gestructureerde manier registreren van data. De wijze waarop een blockchainnetwerk cryptografisch wordt beveiligd, maakt het tot een ideaal platform voor het afstellen en uitvoeren van decentrale slimme apparaten.

Nodes, IoT.

Geen singelpoint of failure

Het mooie van een gedistribueerde aanpak van IoT is dat er geen centrale autoriteit is die controle uitoefent op de data binnen het netwerk. De data wordt over het netwerk verspreid en beschermd door middel van meerdere beveiligingslagen. Er is geen singel point of failure, waardoor er geen gegevens verloren gaan, als bepaalde processen binnen het systeem zorgen voor problemen. Uitgeschakelde nodes en storingen leveren geen problemen op, want de andere nodes binnen de blockchain beschikken over exact dezelfde ongewijzigde informatie.

 

 

Stroomlijnen van bedrijfsprocessen en een samensmelting van procedures

Blockchain stroomlijnt bedrijfsprocessen en zorgt voor een samensmelting van arbeidsintensieve en administratieve procedures, die vandaag de dag op verschillende netwerken en systemen worden uitgevoerd. Alle processen binnen de blockchain worden automatisch uitgevoerd en de smart contracts die gerelateerd zijn aan verschillende elementen binnen het netwerk, zorgen ervoor dat de processen precies zo worden uitgevoerd als is bepaald in de contracten. Derde partijen die iedere transactie binnen de systemen moeten controleren, zijn dan in principe niet meer nodig. De transacties op de blockchain zijn namelijk onveranderbaar en in wezen al geverifieerd, louter en alleen, omdat ze binnen het netwerk “bestaan”.

 

Kostenbesparing, flexibiliteit en optimaal gebruik van bedrijfsmiddelen

Een blockchain-integratie binnen organisaties kan enorm veel kosten besparen en allerlei verschillende bedrijfsmiddelen kunnen optimaal worden gebruikt. Daarnaast nemen het vertrouwen en de transparantie toe. Alles wordt daardoor niet alleen heel overzichtelijk, maar ook de flexibiliteit neemt toe, waardoor eenvoudiger kan worden overgestapt op nieuwe bedrijfsprocessen als dat noodzakelijk is. In welke industrieën zal blockchain-integratie met IoT waarschijnlijk op grote schaal worden toegepast?

IoT

Scheepvaartindustrie en controle van documenten

In de scheepvaartindustrie moeten dagelijks allerlei documenten worden gecontroleerd. Documenten die betrekking hebben op de ladingen, informatie over bijvoorbeeld de technische staat van de schepen en de personen die zich op dat moment aan boord bevinden. De hele keten is aanzienlijk ingewikkeld en wordt gehinderd door het feit dat er via verschillende kanalen moet worden gecommuniceerd. Slechte communicatie is in heel veel gevallen de oorzaak van grove fouten. Derde partijen binnen logistieke sectoren en processen kosten enorm veel geld. Er wordt geschat dat ongeveer een vijfde van alle transportkosten, te maken heeft met administratieve handelingen en controle van documenten. Dan gaat het wereldwijd natuurlijk om heel erg veel geld.

 

 

Consensus tussen de nodes zorgen voor een onveranderbaar systeem

Met blockchain kunnen alle relevante partijen, ieder element binnen de hele keten controleren op ieder moment. Dat wil zeggen: alleen de partijen die ook bevoegd zijn om die specifieke informatie op te vragen. Al die informatie – bijvoorbeeld over de condities van een document – kan in real-time worden verkregen. Door de manier waarop transacties – bijvoorbeeld in de vorm van informatie-overdracht – binnen een blockchain worden uitgevoerd, is het niet mogelijk om met die informatie te knoeien. Er moet namelijk over alles wat er in het netwerk gebeurt overeenstemming worden bereikt tussen de computernodes. Als iemand probeert om documenten (ongeautoriseerd) te wijzigen of te verwijderen, dan kan er geen consensus plaatsvinden tussen de nodes. En dat betekent dan automatisch dat die illegale handeling ook niet kan plaatsvinden.

10 essential technologies

IoT koppelen aan de blockchain

Door IoT te koppelen aan decentrale gedistribueerde netwerken, kun je dus alles vastleggen wat je maar kunt bedenken. Het blijft in ieder geval niet beperkt tot alleen maar informatie-overdracht. Smart contracts kunnen worden verbonden aan fysieke objecten, waardoor allerlei producten, materialen en grondstoffen een “vertegenwoordiger” hebben binnen de blockchain. IoT apparaten die vertegenwoordigd zijn binnen het netwerk kunnen daardoor “laten zien” waar ze gefabriceerd zijn, wat hun specificaties zijn, hoe ze van de productieruimte bij de consument zijn terechtgekomen, wanneer er onderhoud moet worden gepleegd, wat de eventuele defecten zijn, maar ook bijvoorbeeld wie de eigenaar van het IoT apparaat is.

Havenkraan

Negeren van de parameters

In reguliere bedrijfsprocessen worden de parameters vaak genegeerd en dat kan leiden tot ernstige fouten, omdat er simpelweg een gebrek is aan overzichtelijk geordende informatiebronnen. Een vliegtuig bijvoorbeeld heeft over het algemeen een lange levensduur en verschillende eigenaren. Tijdens de gehele levenscyclus van het toestel zullen er ontzettend veel onderdelen moeten worden vervangen. Het spreekt voor zich dat het belangrijk is om precies te weten, wanneer welke onderdelen zijn vervangen.

 

Een veel te harde landing

Door de combinatie van IoT, documentatie in vorm van smart contracts en een onweerlegbare herkomstbepaling van alle onderdelen, ontstaat er een zeer betrouwbare en veilige keten, die kan worden gecontroleerd door passagiers, maar ook door eventuele kopers van dat toestel. Een ander voorbeeld van IoT integratie met blockchain is een situatie waarbij een vliegtuig een veel te harde landing heeft gemaakt. Een landing die zo hard was dat de kans op schade aan het toestel aanwezig is. Informatie over dergelijke voorvallen is niet alleen belangrijk voor de veiligheid van het toestel, maar ook voor degene die van plan is om dat vliegtuig aan te schaffen of de aandeelhouders van de luchtvaartmaatschappij.

Vliegtuig

Management netwerken

FCAPS is een ISO norm voor telecommunicatie management-netwerken. Deze ISO norm heeft betrekking op het stroomlijnen van allerlei verschillende managementprocessen zoals: fouten, systemen, administratie, prestaties en veiligheid. Als IoT verbonden is aan de blockchain, dan zijn al deze managementprocessen veel beter te beheersen. Management-netwerken zijn vaak wijdverbreid en een gedistribueerd netwerk kan FCAPS helpen bij het in kaart brengen van alle leveranciers en consumenten. In principe is deze aanpak geschikt voor iedere sector, waar behoefte is om processen (wat voor processen dan ook) te registreren. Zeker als het gaat om processen waarbij gebruik wordt gemaakt van een omvangrijk netwerk, waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn.

 

Voedselschandalen

Ook biedt blockchain veel mogelijkheden voor IoT toepassingen binnen het energie- en waterbeheer. Het wordt mogelijk om belangrijke signalen binnen de processen tijdig te signaleren op alle niveaus. Het optimaliseren van systemen wordt veel gemakkelijker. Het is snel duidelijk waar iets moeten worden bijgestuurd en op welke manier dat het beste kan gebeuren. Mensen maken zich steeds vaker zorgen over voedselveiligheid. Dat heeft natuurlijk voor een deel te maken met verontrustende berichten in de media. Eieren die besmet zijn met het luizenbestrijdingsmiddel fipronil, paardenvlees dat verkocht wordt als rundvlees, vlees dat besmet is met de E.coli bacterie, intkvisringen die worden gemaakt van varkensanus(dit bleek later een grapje te zijn) en met salmonella besmette zalm. Ik kan zo nog wel even doorgaan met het opsommen van alle voedselschandalen, maar dan ben ik nog wel even bezig.

Monsanto, voedselschandalen, fipronil.

Communicatieproblemen

Vaak is de bron van een besmetting niet helemaal duidelijk (meestal helemaal niet) en dat heeft enorme consequentie voor bedrijven. Bedrijven kunnen onterecht worden aangemerkt als besmettingsbron, maar vaak worden ook de bedrijven om een “verdachte” besmettingsbron heen de dupe. In augustus 2017 werd ontdekt dat eieren waren besmet met de schadelijke stof fipronil. De besmettingsbron was niet direct duidelijk en er werden 180 pluimveebedrijven onderzocht. Uit voorzorg werden 138 bedrijven voorlopig gesloten. De paniek is dan best groot en je merkt dan ook direct de communicatie-moeilijkheden tussen alle verschillende partijen zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Ministeries van Volksgezondheid en Landbouw, de brancheorganisatie van supermarkten, bedrijven die gespecialiseerd zijn in bestrijdingsmiddelen en de pluimveehouders.

 

Enorme financiële schade

Er was onduidelijk over de schadelijkheid van fipronil in de bewuste concentraties. Uiteindelijk werd er van uitgegaan dat eten van de eieren waarschijnlijk geen kwaad kan, maar dat was niet voordat ze zelfs tot in Duitsland alle eieren uit de supermarkten hadden gehaald. De totale financiële schade is dan natuurlijk enorm! Een IoT integratie met blockchain kan zulke taferelen voor een heel groot gedeelte voorkomen, want decentrale gedistribueerde netwerken kunnen alle grondstoffen en producten traceren vanaf het moment dat het ei uit de kip rolt, tot aan het moment dat jij aan tafel je eitje tikt. Je kunt er dan zeker van zijn dat je eitje veilig is, want je weet precies van welk pluimveebedrijf (en uit welke kip) je ei komt. De hele ingewikkelde en veelzijdige bevoorradingsketen kan dus worden versimpeld.

Eieren, fipronil.

Kwaliteitsproblemen en systeemfouten snel ontdekken

Het optimaliseren van IoT binnen deze decentrale platformen kan de manier waarop voedsel wordt geproduceerd en getransporteerd, echt fundamenteel veranderen. Herkomstbepaling van producten en ingrediënten wordt heel eenvoudig. Omdat iedere stap binnen het ketenproces wordt behandeld als een “transactie” kun je kwaliteitsproblemen of systeemfouten snel ontdekken en is de bron van de problemen gemakkelijk te achterhalen. En met deze informatie ben je ook in staat om op het juiste moment, de meest gepaste actie te ondernemen. In het geval van de besmette eieren had dat wellicht betekend, dat bijvoorbeeld alleen de eieren in Noord-Brabant hadden moeten worden vernietigd of dat alleen de Kakelgoud 4- granen eieren vermeden hadden moeten worden en dat de vrije uitloopeieren gewoon veilig konden worden geconsumeerd.

 

 

Op de juiste manier omgaan met informatie

De blockchain kan de wereld en industrieën echt veranderen, door de manier waarop IoT apparaten in verschillende sectoren, met elkaar in het netwerk kunnen worden verbonden. Een gedecentraliseerd en gedistribueerd grootboek stelt ons in staat om op een goede manier om te gaan met informatie. Hierdoor worden niet alleen bedrijfsprocessen verbeterd, de veiligheid vergroot, fraude voorkomen, tegenstrijdige informatie geëlimineerd, maar kunnen ook de kosten die gemoeid zijn met derde partijen worden bespaard!

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter