Wat is Gnosis?

Gnosis is een platform dat bouwt aan een open-source blockchain-infrastructuur voor nieuwe marktmechanismen, zoals voorspellingsmarkten en gedecentraliseerde financiering. Daarbij wordt gebruikgemaakt van marktlogica en algoritmen. Gnosis exploiteert zijn platform op het blockchainnetwerk van Ethereum, waarop digitale activa veilig kunnen worden gecreëerd, verhandeld en bewaard. De Ethereum-blockchain kan onder meer worden gebruikt voor het  bouwen van gedecentraliseerde applicaties (dapps). Deze dapps kunnen dienen als prognosetools, informatiebronnen en standaarden voor voorspellende activa in deze markt. Daarmee wil Gnosis een betrouwbaar voorspellingsinstrument bieden voor verschillende branches, zoals bijvoorbeeld de financiële branche en de verzekeringssector. Het platform van Gnosis stelt gebruikers in staat om zelf hun eigen markten te creëren. Het voorspellingsmarktplatform van Gnosis – dat werd opgericht in 2015 – was een van de allereerste projecten die werden ondersteund door blockchain-ontwikkelaar ConsenSys.

 

GNO en OWL

Drie verschillende platforms

Drie architectuur-lagen

Wat kun je met de GNO-tokens?

Wat kun je met de OWL-tokens?

GnosisDAO

Gnosis Auction

Protocol V2

Unieke producten en tools

 

GNO en OWL

De software van Gnosis maakt gebruik van twee soorten cryptocurrency’s: GNO en OWL. Deze cryptocurrency’s zorgen ervoor dat de transacties binnen de blockchain, veilig en gedistribueerd kunnen worden uitgevoerd. In 2017 bracht een Initial Coin Offering (ICO) voor de GNO-cryptocurrency zo’n 250.000 ether of ETH (de betalingseenheid van Ethereum) op, toen 4 % van het GNO-aanbod werd verkocht. Een ICO is een initiële muntaanbieding waarbij projecten met cryptocurrency’s kunnen worden gefinancierd. Een ICO kan voor startups een bron van kapitaal zijn.

Ethereum logo. Gnosis maakt gebruik van het blockchainnetwerk van Ethereum.

 

Gnosis gebruikt drie verschillende platforms:

 

Apollo

Apollo is een voorspellingsmarktplatform waarop gebruikers hun eigen OWL-tokens kunnen bouwen. Deze tokens kunnen vervolgens in een smart contract worden vergrendeld. De tokens vertegenwoordigen een bepaalde ‘waarde’. Daarbij hoeft het niet per se te gaan om een financiële waarde, maar de tokens kunnen ook bepaalde specifieke informatie, investeringsstrategieën, ideeën of andere abstracte zaken vertegenwoordigen. Ook echte activa kunnen aan de tokens worden gekoppeld. Daarnaast kunnen gebruikers zelf hun eigen markten creëren. De vergrendelde tokens kunnen niet worden verhandeld, maar worden gebruikt om vergoedingen op het Apollo-netwerk te betalen.

 

DutchX

DutchX is een gedecentraliseerde crypto-beurs waar gebruikers hun ERC-20 tokens onderling kunnen verhandelen en veilen. Het is een volledig gedecentraliseerd handelsprotocol, waarmee iedereen elk handelstokenpaar kan toevoegen. In deze marktstructuur wordt de prijs van activa bepaald nadat alle biedingen zijn aangenomen, om te komen tot de hoogste prijs waartegen de activa kunnen worden verkocht. DutchX gebruikt het principe van de Nederlandse veiling om de problemen die beurzen ervaren te voorkomen. Het gaat dan vaak om problemen zoals een lage liquiditeit, front-running en risico’s van derden. Op DutchX kan een betrouwbare, eerlijkere prijs worden gevonden, zelfs voor tokens die niet erg liquide zijn. Met DutchX wordt er een eerlijker handels-ecosysteem gecreëerd, dat door iedereen kan worden gebruikt. Het handelsprotocol wordt beheerd door een aantal smart contracts, die de P2P-transacties mogelijk maken.

Liquiditeitsbijdragen

In plaats van vergoedingen heft het DutchX handelsprotocol liquiditeitsbijdragen tot 0,5% van het totale handelsvolume van een deelnemer. Liquiditeitsbijdragen gaan niet naar een exploitant of eigenaar, maar wordt herbelegd in de volgende veiling om liquiditeit bij te dragen. Dit komt ten goede aan alle handelaren die deelnemen aan de volgende veiling. DutchX-gebruikers kunnen ervoor kiezen om de helft van hun liquiditeitsbijdrage te verrekenen in OWL-tokens, die elk één Amerikaanse dollar waard zijn.

 

Gnosis Safe

Gnosis Safe is een crypto-wallet en een browser ineen, die kan worden gebruikt voor decentrale applicaties (dapps) op de Ethereum-blockchain. Volgens de ontwikkelaars is Gnosis Safe een van de meest vertrouwde platforms, voor het beheren van digitale assets binnen het Ethereum-netwerk. Gebruikers kunnen zelf volledig aanpassen hoe ze hun crypto-activa beheren, met de optie om een vooraf bepaald aantal handtekeningen te vereisen, om de transacties te bevestigen. Het type crypto-wallet dat gekozen wordt is afhankelijk van het doel van de gebruikers. Hardware-wallets zijn de meest veilige manier om cryptocurrency’s op te slaan. Software-wallets bieden andere opties, zijn vaak gratis en gemakkelijk te gebruiken.

Hardware wallets bieden meer veiligheid

Echter zijn software-wallets een stuk minder veilig dan hardware-wallets, omdat de cryptocurrency’s online worden opgeslagen. De private sleutels worden namens jou beheerd en geback-upt door de serviceprovider. Met behulp van een webbrowser zijn de software-wallets toegankelijk vanaf meerdere apparaten. De online wallets zijn het meest geschikt voor het opslaan van kleinere bedragen, zodat je de eventuele schade van verlies of diefstal zo beperkt mogelijk houdt. Kies je voor zo’n veilige hardware wallet, let er dan wel op dat deze ook geschikt is voor GNO. Om gebruik te kunnen maken van Gnosis Safe moeten gebruikers de web-app of de relevante client downloaden.

 

Drie lagen

In de digitale architectuur van Gnosis zitten drie lagen die Apollo, DutchX en Gnosis Safe met elkaar verenigen:

 

Kern-laag

De kernlaag is de basis van het Gnosisplatform. Het bevat de smart contracts die de gebeurtenissen, de uitkomsttokens en de marktmechanismen aandrijven. Omdat de smart contracts worden gehost op de Ethereum-blockchain, wordt de basisbeveiliging ook afgehandeld door de nodes en miners, die het platform beveiligen door middel van het consensusmechanisme Proof-of-Work. Bij dit consensus-protocol proberen miners een stukje data op te lossen dat moeilijk te produceren is, maar voor anderen gemakkelijk te verifiëren is. Het platform van Gnosis voert regelmatig audits uit, om ervoor te zorgen dat de smart-contract-code continu up-to-date en veilig is en voldoet aan het huidige Ethereum-framework. Daarnaast heeft Gnosis een speciaal programma waar iedereen die melding maakt van mogelijke ‘bugs’ of andere beveiligingsrisico’s, een beloning kan ontvangen oplopend tot wel 100.000 Amerikaanse dollar.

 

Service-laag

De servicelaag biedt aanvullende services zoals bijvoorbeeld chatbots, integratie van betalingsprocessors en zogenaamde ‘stablecoins’. Deze stablecoins zijn cryptocurrency’s waarvan de prijs is ontworpen, om te worden gekoppeld aan een bepaalde crypto-coin, fiatgeld of op de beurs verhandelde grondstoffen. Veel van de huidige cryptocurrency’s zijn erg volatiel en de koersen schommelen enorm.. Door de koppeling van cryptocurrency’s aan traditionele valuta en assets, kan die volatiliteit aanzienlijk worden verminderd en de stabiliteit worden vergroot. Gnosis verwacht dat de meeste consumentenapplicaties een interactie zullen hebben, met de verschillende functies op deze servicelaag.

 

Applicatie-laag

De applicatielaag bevat de decentrale applicaties (dapps) voor de voorspellingsmarkten. Sommige dapps worden door de ontwikkelaars van Gnosis gebouwd, maar de meeste applicaties die in de applicatielaag toegankelijk zijn, worden gebouwd door derden die de dapp-gebruikers kunnen laten betalen voor hun diensten.

Blockchain

 

Wat kun je met de GNO-tokens?

De op Ethereum gebaseerde GNO-tokens kunnen voor een bepaalde periode binnen de blockchain worden vergrendeld, om zo beloningen te verdienen. Het totale aanbod van GNO-tokens is vastgesteld op 10 miljoen tokens, waarvan er nu ongeveer 1.865.027 in omloop zijn. Het totale aanbod van 10 miljoen GNO-tokens, zal nooit worden vergroot. De voornaamste rol van het GNO-token is het onderhouden en exploiteren van het Gnosis-netwerk. Gebruikers realiseren de waarde door deel te nemen aan verschillende activiteiten binnen de blockchain. Het gaat dan onder meer om activiteiten zoals marktevenementen en speculatie. Met GNO kunnen gebruikers hun eigen smart contracts produceren, transacties uitvoeren op de blockchain en deelnemen aan de bestuursstemmingen (governance).

 

Wat kun je met de OWL-tokens?

De OWL-tokens kunnen worden gebruikt om vergoedingen te betalen op het voorspellingsmarktplatform van Gnosis. Daarnaast kunnen de OWL-tokens ook worden besteed aan handelskosten. De OWL-tokens zijn gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, zodat ieder OWL-token exact 1 dollar waard is. Het is de bedoeling dat Gnosis-gebruikers ook kosten kunnen betalen met verschillende Ethereum-tokens, in plaats van gebruik te maken van de OWL-tokens. De Ethereum-tokens – die de zogenaamde ERC-20 standaard hebben – kunnen net zoals andere cryptocurrency’s worden verhandeld. Alle vergoedingen die niet in OWL-tokens zijn betaald worden verzameld, verkocht voor GNO-tokens en ‘verbrand’. OWL kan alleen worden gemaakt door GNO te vergrendelen. Het vergrendelen van tokens betekent dat je ze gedurende een bepaalde periode niet kunt overdragen. Na die periode zijn ze ontgrendeld en beschikbaar voor transacties.

 

DAO’s

DAO’s zijn ‘Decentrale Autonome Organisaties’, die je zou kunnen beschouwen als internetbedrijven die collectief eigendom zijn van en beheerd worden door hun leden. Ze hebben een ingebouwd kapitaal waartoe in principe niemand toegang heeft, zonder de goedkeuring van de groepsleden. Beslissingen over de DAO’s worden bepaald door voorstellen en stemmen, om ervoor te zorgen dat iedereen in de organisatie een stem heeft. Bij DAO’s zijn geen CEO’s betrokken die uitgaven kunnen autoriseren, op basis van hun eigen persoonlijke grillen. Ook is er geen financieel directeur die de boeken kan manipuleren of op een andere wijze kan frauderen. Bij dergelijke blockchain-projecten is alles in de openbaarheid en de regels rond uitgaven worden via de code in de DAO geïntegreerd.

 

De DAO van Ethereum

In het voorjaar van 2016 deed Ethereum een experiment met een DAO, die als doel had om een nieuw gedecentraliseerd bedrijfsmodel te bieden, voor het organiseren van zowel commerciële als non-profitorganisaties. Deze DAO had geen conventionele managementstructuur of raad van bestuur. Het experiment was echter geen succes, want in de zomer van 2016 bleek dat gebruikers misbruik konden maken van een kwetsbaarheid in de DAO-code, waardoor ze kans zagen om een derde van het DAO-kapitaal weg te sluizen. Daarop besloot de Ethereum-community om een zogenaamde ‘hard fork’ uit te voeren, binnen de Ethereum-blockchain. Als gevolg van de hard fork splitste de blockchain in twee takken, ieder met zijn eigen cryptocurrency. De ‘geforkte’ blockchain ging verder als Ethereum met zijn cryptocurrency ETH. De originele ‘niet-geforkte’ blockchain ging verder als ‘Etherereum Classic’. Het DAO-project werd uiteindelijk beëindigd.

 

 

GnosisDAO

De GnosisDAO is een collectief dat Gnosis-producten gebruikt, om op transparante wijze beslissingen te nemen over de ontwikkeling, ondersteuning en beheer van zijn token-ecosysteem. Het is de bedoeling dat de GnosisDAO uiteindelijk de effectieve controle heeft over 150.000 ether en 8.000.000 GNO-tokens. Mensen kunnen deelnemen aan de DAO door lid te worden van het Gnosis Forum. Een belangrijk onderdeel van een DAO is blockchain-governance, dat kan worden gezien als de integratie van normen en cultuur, de wetten en de code, de mensen en de instellingen die de coördinatie faciliteren. Samen bepalen deze elementen het reilen en zeilen van een DAO.

 

Gnosis Auction

Gnosis Auction is een platform voor het houden van eerlijke, transparante en gedecentraliseerde ‘batchveilingen’ om tokenprijs-detectie mogelijk te maken. Het platform – dat wordt gerund door de GnosisDAO – biedt een betrouwbaar mechanisme voor gebruikers, om hun community en marktkrachten, de waarde van het token te laten bepalen. Tegelijkertijd is het platform zo ontworpen dat het volledig kan worden geïntegreerd met andere ‘DeFi-protocollen’. DeFi staat voor ‘gedecentraliseerde financiering’. Het protocol vergemakkelijkt het samenvallen van wensen tussen handelaren. Dat houdt in dat wanneer twee handelaren ieder een asset bezitten dat de ander graag wil hebben, een transactie rechtstreeks tussen hen kan plaatsvinden. De transactie kan worden uitgevoerd zonder dat er een externe marktmaker of liquiditeitsverschaffer aan te pas komt.

 

Gnosis protocol V2

Het Gnosis protocol V2 maakt onder meer gebruik van batchveilingen om zogenaamde ‘MEV-bescherming’ te bieden. MEV is een afkorting van ‘Miner Extractable Value’. Dat verwijst naar winsten die kunnen worden gemaakt door waarde te halen uit Ethereum-gebruikers, door transacties opnieuw te ordenen, in te voegen of te censureren, binnen de blokken die in het blockchain-netwerk worden geproduceerd. Het treft meestal DeFi-gebruikers die een interactie hebben met geautomatiseerde market-makers en andere applicaties. Iedere transactie op de Ethereum-blockchain die binnen het netwerk wordt ingediend, wordt gecontroleerd op de mogelijkheid om ervan te profiteren. Daardoor ontstaat er binnen de Ethereum-blockchain vaak een vijandige relatie tussen gebruikers en miners die de blokken valideren.

 

Front-running- en back-running-aanvallen

DeFi-gebruikers hebben voortdurend te lijden onder alle soorten MEV, zoals bijvoorbeeld ‘front-running-aanvallen’ die ervoor zorgen dat de transacties van de gebruikers mislukken, ook al hebben ze betaald om ze uit te voeren. Een ander probleem zijn de zogenaamde ‘back-running-aanvallen’ waarbij de gebruikers waarde halen uit hun activiteiten, alleen omdat de miners zich in een bevoorrechte positie bevinden. Zelfs wanneer een transacties een mogelijk misbruik van het protocol probeert te voorkomen, kan dit nog steeds tot een groter probleem leiden. Dat komt doordat het bestaan van de transactie zelf, zwakte van het protocol aan alle anderen signaleert. Het Gnosis protocol V2 pakt het MEV-probleem aan door gebruik te maken van het batchveilingmechanisme, dat niet afhankelijk is van de relatieve volgorde van de transacties binnen de blockchain.

Blockchain

 

Unieke producten en tools

Het platform van Gnosis biedt een combinatie van unieke producten en tools, voor iedereen die wil experimenteren met blockchaintechnologie. Gnosis is ook de gastheer van DappCon in Berlijn. Deze non-profitconferentie over het Ethereum-ecosysteem is gericht op gedecentraliseerde ‘tooling’, fundamentele infrastructuur en technische samenwerking. De bijeenkomsten van DappCon richten zich voornamelijk op de toekomst van decentrale applicaties, zoals cryptocurrency’s en smart contracts. Verschillende factoren zijn van invloed op de prijs en marktkapitalisatie van Gnosis, waaronder in- en uitstroom op de beurs, sentiment, technische en fundamentele ontwikkelingen, de actualiteit en de algemene economische omgeving. Net zoals bij de cryptocurrency Bitcoin wordt de prijs van GNO op ieder moment bepaald, door de cumulatieve aan- en verkoop van miljoenen deelnemers wereldwijd.

Verwachtingen van Gnosis

Gnosis timmert al sinds 2015 aan de blockchain-weg en de verwachtingen van dit platform zijn hoog. Naarmate het platform meer gebruikt wordt en er innovatieve gedecentraliseerde productoplossingen worden gerealiseerd, zal de koers van Gnosis stijgen. Veel blockchain-experts zijn enthousiast over het platform en denken dat Gnosis een waardevolle aanvulling zal zijn binnen het crypto-landschap.

 

Bronnen:

Gnosis.io: nieuwe marktmechanismen voor gedecentraliseerde financiering.

Ethereum.org: community-run technologie die de cryptocurrency ether (ETC) en duizenden gedecentraliseerde applicaties aandrijft.

 

Terug naar boven ↑

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).