Wat is schaalvoordeel?

Schaaleconomieën beschrijven bepaalde voordelen die bedrijven kunnen verkrijgen, door toenemende niveaus van productie. Het draait hierbij om het realiseren van groei bij bedrijven die daardoor kosten kunnen besparen. Het idee achter een schaaleconomie gaat verder dan alleen maar het eenvoudige gegeven, dat meer verkopen automatisch tot meer winst zal leiden. Het gaat om het veranderen van productieniveaus, zodat bepaalde kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden. Deze kostenbesparingen noemen we schaalvoordeel.

Distributiecentrum, schaalvoordeel.

Concurreren met de grote jongens

Stel dat je zelf graag een eigen bedrijf zou willen beginnen. Een bedrijf dat bijvoorbeeld smartphones maakt in een kleine loods op een industrieterrein. Zou je de concurrentie aankunnen met de bestaande smartphonefabrikanten? Kun je de strijd aangaan met de grote jongens zoals Apple en Samsung? Zou je winst kunnen maken als je je smartphones voor dezelfde prijs zou verkopen als hen? Het zal erg moeilijk worden omdat de kosten per eenheid van de technologiereuzen veel lager zijn en deze bedrijven veel meer marketingbudget ter beschikking hebben. Ook de expertise die zij in huis hebben, zal het heel moeilijk maken om tegen hen op te boksen. Het zal erg lastig zijn om consumenten voor jouw smartphones geïnteresseerd te krijgen. Het creëren van schaalvoordeel is dan ook bijna een onmogelijke opgave.

Autofabriek, bedrijfsleven.

Technologische schaaleconomieën

Grote bedrijven kunnen dus kosten besparen, door te investeren in grotere en meer kosteneffectieve machinerie en gereedschappen. Met behulp van geraffineerde IT-systemen die data verwerken, kunnen zij in hoge mate efficiëntie bereiken. Deze technologieën zijn waarschijnlijk alleen betaalbaar voor grote ondernemingen die op een bepaalde schaal opereren. Massaproductietechnieken waarbij gebruikgemaakt wordt van vernuftige automatisering, kunnen de arbeidsproductiviteit bevorderen. Het gebruik van robots tijdens de fabricage van producten is daar een voorbeeld van. Alleen bedrijven die uitgroeien tot een bepaald kaliber, kunnen de aanschaf van dit soort dure toepassingen rechtvaardigen. Schaalvoordeel ligt voor die organisaties dan ook vaak binnen handbereik.

Vrachtwagen, truck, transport.

Kosten per eenheid

Een ander voorbeeld van schaalvoordeel: betere en grotere transportmethoden kunnen de kosten per eenheid drastisch verlagen. Een grote onderneming met veel verkopen zal eerder transporteren met een vrachtwagen, dan met een bestelbusje. Op deze manier worden veel kosten bespaard. Er zullen minder bestelbusjes nodig zijn en dus ook minder arbeidskrachten om de goederen van A naar B te transporteren.

Shop

Gespecialiseerde schaaleconomieën

Als een bedrijf groter wordt, dan wordt het mogelijk om het werk onder te verdelen over verschillende personen (arbeidsverdeling). Een medewerker kan zich dan concentreren op één hoofdtaak in plaats van dat hij of zij zich moet bezighouden met allerlei verschillende taken. De medewerker zal hierdoor beter en sneller worden in zijn kerntaak: zijn specialisatie. Arbeidsverdeling draagt daarom dan ook bij aan het terugbrengen van de arbeidskosten per eenheid. Een kleine onafhankelijke winkelier zal over het algemeen zowel de klanten moeten bedienen, maar ook zelf moeten zorgen dat de voorraad op orde is en dat de bestellingen op tijd worden gedaan. Hij zal zelf de etalage moeten inrichten en ervoor moeten zorgen dat zijn winkel schoon blijft. Hij moet onderhandelen met de leveranciers, zijn winkel promoten bij het publiek, maar ook moet hij zijn administratie goed bijhouden. Dat zijn dus behoorlijk wat taken voor een kleine middenstander.

Ondernemer achter de laptop.

Beter en sneller

Als de winkel zou kunnen groeien naar bijvoorbeeld vier of vijf winkels, dan zou de winkelier het kunnen rechtvaardigen, om iemand aan te nemen voor zijn administratie. Dat zou met maar één winkel waarschijnlijk niet haalbaar zijn. De nieuwe medewerker zou nu zorg kunnen dragen voor het bijhouden van de financiële administratie, de betalingen aan de leveranciers, maar ook de uitbetaling van de lonen van eventuele andere medewerkers, voor zijn of haar rekening nemen. Als deze nieuwe medewerker dan ook nog eens gespecialiseerd is in deze taken, dan zal dat vele malen efficiënter gebeuren, dan toen de winkelier dat allemaal nog zelf moest doen. Deze efficiëntie is ook een schaalvoordeel.

Efficiëntie , snelheid, planning, kwaliteit, schaalvoordeel.

Praktischer en goedkoper

De nieuwe medewerker doet deze werkzaamheden de hele tijd en is daarom veel beter en veel sneller, dan iemand die zijn aandacht moet verdelen tussen allerlei verschillende taken. De nieuwe medewerker is ook veel beter op de hoogte van alle wet- en regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld de boekhouding en belastingzaken. Hij weet precies welke software het meest praktisch is voor die specifieke taken en weet ook welke software het goedkoopst geleverd kan worden. De winkelier zou met vijf winkels natuurlijk ook specialisten kunnen aannemen speciaal voor marketingdoeleinden of iemand die zich alleen maar bezighoudt met zaken die te maken hebben met klantrelaties. Of een interieurverzorgster die de winkel schoonhoudt en een etaleur die de etalages inricht.

Etalage, kledingwinkel.

De ijzeren driehoek van project management

Deze diagram geeft het onderlinge verband weer tussen de kosten, de kwaliteit en de snelheid van productie. Het aanbrengen van een verandering in één van deze drie elementen, heeft automatisch gevolgen voor de andere factoren. Het is bij een ‘traditionele’ manier van productontwikkeling in principe niet mogelijk om alle drie de factoren tegelijkertijd te optimaliseren. Het onderlinge verband tussen deze componenten wordt de ijzeren driehoek van project management genoemd.

Project management en Initial Coin Offering.

Kies er twee

Je zult dus twee elementen moeten uitkiezen. Dat houdt automatisch in dat er dan drie verschillende mogelijkheden zijn:

 

Snel en goed
Als een product met een hoge snelheid wordt gefabriceerd en van goede kwaliteit is, dan heeft dat gevolgen voor de kosten. Het product zal duurder zijn.

Snel en goedkoop
Als een product snel en goedkoop wordt geproduceerd, dan heeft dat invloed op de kwaliteit. De producten worden er dan vaak niet beter op.

Goed en goedkoop
Als er een product ontwikkeld wordt van hoge kwaliteit en ook nog eens goedkoop kan worden aangeboden, dan zal het meestal langer duren voordat een product geleverd wordt. Het heeft dus gevolgen voor de snelheid.

De ijzeren driehoek van project management, good, fast, cheap.

Grote kortingen

Grote bedrijven kunnen betere zaken doen met leveranciers. Zij kunnen grote partijen aankopen en daarom grote kortingen bedingen. Ook bedrijven die al een tijd bestaan kunnen vaak goede zaken doen. Zij hebben immers al bewezen dat zij een goede partij zijn voor de leverancier. Een sterke onderhandelingspositie is dus ook een schaalvoordeel.

Steekwagen, dozen, leverancier.

Wat zijn de voordelen van schaaleconomieën?

Schaalvoordeel houdt in: minder kosten per unit door bijvoorbeeld de klanten een korting te geven en daardoor meer verkopen te realiseren of de normale prijzen hanteren en goede marges behouden. Zoals eerder gezegd is het voor starters moeilijk om te concurreren met de grote spelers op de markt. De schaal waarop zij opereren is enorm. Schaaleconomieën zijn dus voordelen, ten aanzien van de kosten die bedrijven verkrijgen, wanneer zij groeien.

Earnings, expenses, profits, losses.

Schaalnadelen

Er kan echter ook sprake zijn van schaalnadelen. “Te veel” van iets kan ook negatief uitpakken. Groter hoeft niet altijd per se beter te zijn. Een bedrijf dat groter en groter wordt, wordt vaak ook gecompliceerder en dat kan inefficiëntie veroorzaken. Ook de arbeidskosten per eenheid kunnen dan toenemen. Deze problemen ontstaan vaak door slechte communicatie en een coördinatie die niet op orde is. Als een bedrijf groeit dan komen er natuurlijk veel meer medewerkers bij. Verkopers, managers, boekhouders enzovoort. Al deze mensen zullen met elkaar moeten kunnen communiceren. Om de communicatie vlekkeloos te laten verlopen, zal er op een bepaald moment toch iets moeten veranderen, binnen een organisatiestructuur. Een toename van managers, assistent managers en wellicht compleet nieuwe afdelingen, maakt het stroomlijnen van de communicatie noodzakelijk.

Communicatie, snap je waar ik heen wil?, Eh...

Productiviteit

Bij de groei van een organisatie is het onvermijdelijk dat er nieuwe mensen bij moeten komen, omdat het originele managementteam anders door de bomen het bos niet meer ziet. Echter, te veel lagen van managers kan de productiviteit van medewerkers behoorlijk verminderen. De arbeidsvreugde die misschien een grote rol speelt bij een klein bedrijf kan verloren gaan. Bij grotere bedrijven kennen de senior managers lang niet altijd iedereen bij naam. En dat kan heel demotiverend werken.

Kantoor, bedrijfsleven.

Communicatieproblemen

Medewerkers denken vaak dat de managers niet precies weten wat er daadwerkelijk speelt op de werkvloer en tegen welke problemen zij oplopen in de dagelijkse praktijk. Ook kunnen er binnen grote bedrijven meer verstoringen zijn in de informatieoverdracht, omdat de informatie simpelweg via meerdere afdelingen moet passeren. Er kan dan een situatie ontstaan waarbij het onduidelijk wordt wie welke taken nu precies moet doen. Ook kan het beslissingsproces ten aanzien van belangrijke zaken te lang op zich laten wachten, omdat er eigenlijk te veel mensen betrokken zijn, bij het nemen van de beslissingen.

Zakelijke conferentie, bedrijfsleven.

Coördinatieproblemen

Als een onderneming groeit en er nieuwe afdelingen bijkomen, dan kan er een situatie ontstaan waarbij de verschillende afdelingen op een heel verschillende manier opereren. Geheel andere manieren van managen en verschillende “afdelingsculturen”. Een fabriek in Frankrijk is heel anders dan een fabriek in Japan. Dit is vaak een groot probleem als bedrijven fuseren. Ook kan er een situatie ontstaan waarbij sprake is van schaalvoordeel en schaalnadeel tegelijkertijd. Het is dan de kunst om tijdens het groeien van een bedrijf de schaalnadelen zoveel mogelijk te beperken.

Bedrijf, schaalvoordeel, organisatie.

Hoe kun je schaalnadeel minimaliseren?

Dit kan een ondernemer doen door de organisatiestructuur eens goed onder de loep te nemen. Past de organisatiestructuur nog wel bij het nieuwe en grotere bedrijf? Worden de juiste communicatiemiddelen en de juiste software gebruikt voor de informatieoverdracht. Gaan de juiste budgetten naar de juiste afdelingen? Wordt er op de juiste wijze met medewerkers omgegaan en is er voldoende persoonlijk contact? Voelen medewerkers zich begrepen? Wordt er voldoende feedback gegeven? Het geven van feedback is een van de belangrijkste zaken als je met andere mensen samenwerkt. Feedback zorgt ervoor dat men elkaar goed begrijpt, waardoor bepaalde zaken eenvoudiger zijn bij te sturen. Het kan gaan om complimenten, maar natuurlijk ook om kritiek. Omgaan met negatieve kritiek is niet altijd even gemakkelijk, maar duidelijk aangeven wat er niet in orde is, wat er moet veranderen en waarom er op een andere manier moet worden gewerkt, is essentieel voor een goed gestroomlijnde communicatie.

The benefits of a shared economy. De voordelen van een gedeelde economie. Welke rol speelt privacy bij een gedeelde economie? Ik heb iets dat jij nodig hebt. Jij hebt iets dat ik goed kan gebruiken.

Wat is een deeleconomie?

Als wij een product willen hebben of van een dienst gebruik willen maken, dan richten wij ons meestal tot een traditioneel bedrijf, zoals een reguliere winkel of een online shop. En als wij bepaalde zaken willen regelen, dan zoeken we contact met de desbetreffende instelling, zoals bijvoorbeeld de overheid. Veel van dit soort economische activiteiten verschuift momenteel steeds meer naar een andersoortige situatie. Een situatie waarbij mensen dezelfde producten en diensten kunnen krijgen als bij bedrijven, maar deze vinden bij andere particulieren via allerlei online netwerken. Er zijn hele nieuwe vormen van vervoer bijgekomen, zoals bijvoorbeeld particuliere taxidiensten. Ritten die niet worden aangeboden door officiële bedrijven, maar door privépersonen. Of denk maar eens aan de privébankiers, persoonlijke diensten of autoverhuur door particulieren

Grasmaaier.

Als jij voor mij kookt, dan maai ik jouw gras!

Ook zijn er mensen die aanbieden om de was voor je te draaien, ondertussen je gras maaien en het onkruid weg halen. Mensen die voor vier euro een lekkere en gezonde maaltijd bij je bezorgen. We zullen dit soort dingen steeds vaker gaan zien. Voor ieder soort dienstverlening is wel een app te bedenken. Er wordt nu al gesproken van “crowed-based kapitalisme”.

Blockchain, schaalvoordeel.

Deeleconomie en blockchain

We maken dus een verschuiving mee van handel drijven met instellingen en bedrijven, naar zaken doen met “gemeenschappen”. Hier komen gedecentraliseerde netwerken zoals de blockchain om de hoek kijken.

Circulaire economie en blockchain

Duurzaamheid

We kunnen eigenlijk niet doorgaan met de economie die we nu al heel lang handhaven. Het is een trein die in volle vaart richting de afgrond dendert. De nieuwe technologieën maken delen eenvoudiger dan ooit. Bij delen gaat het om openheid, menselijkheid en verbinding tussen verschillende individuen. Een deeleconomie zorgt voor duurzaamheid, maar ook een lager verbruik van hulpbronnen. En dat is met het oog op de klimaatverandering meer noodzaak dan luxe.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter