Wat is het verschil tussen DeFi en FinTech?

met Geen reacties


De termen DeFi en FinTech worden vaak door elkaar gebruikt, maar ondanks dat deze financiële technologieën elkaar deel overlappen, zijn er toch een aantal belangrijke verschillen. Er worden tegenwoordig talloze financiële producten en diensten aangeboden via internet en dat aantal zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. Dit heeft geleid tot het ontstaan van verschillende economische modellen die als voornaamste doel hebben om consumenten meerdere producten te bieden, die omslachtige financiële transacties vergemakkelijken. Sinds de lancering van Bitcoin begin 2009 – de allereerste op blockchaintechnologie gebaseerde cryptocurrency – zijn er talloze nieuwe crypto-activa bijgekomen. In de zomer van 2022 waren er ongeveer zo’n 20.267 verschillende coins op de markt. Deze crypto-activa zijn echter niet allemaal even actief of waardevol. Wanneer de ‘inactieve’ cryptocurrency’s niet worden meegerekend dan blijven er ongeveer 11.000 over. Er zijn een aantal nieuwe technologieën die zich specifiek richten op het verwerven van of beleggen in crypto-activa.

 

Financiële modellen

DeFi en FinTech zijn relatief nieuwe termen die betrekking hebben op technologische innovaties binnen de financiële sector. DeFi en FinTech overlappen elkaar op bepaalde terreinen, maar er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen deze twee financiële modellen. Beide financiële modellen hebben als voornaamste doelstelling om de toegankelijkheid tot online financiële producten en diensten te vergroten en financiële processen te verbeteren. Daarnaast maken beide modellen cryptocurrency-transacties en -beleggingen mogelijk, maar maken ze gebruik van verschillende systemen. DeFi maakt gebruik van blockchaintechnologie en richt zich voornamelijk op ‘gedecentraliseerde’ transacties met crypto-activa. FinTech maakt niet altijd gebruik van blockchaintechnologie, maar richt zich op een heel scala aan financiële technologieën. Waar DeFi tussenpersonen links laat liggen, maakt FinTech juist wel gebruik van tussenpersonen.

 

Overheidsregulering

In tegenstelling tot DeFi wordt FinTech gereguleerd door de overheid, waardoor de veiligheid van financiële fondsen beter kan worden gegarandeerd en een eerlijke handel kan worden gewaarborgd. Daarnaast maakt FinTech het voor investeerders mogelijk om met traditioneel fiatgeld deel te nemen aan de crypto-handel. DeFi daarentegen is niet gereguleerd. Hierdoor hebben investeerders weliswaar méér mogelijkheden om hun eigen strategieën te implementeren, maar het ontbreken van overheidsregulering maakt dat DeFi gepaard gaat met grotere risico’s, dan bij FinTech het geval is.

 

Wat is DeFi?

Wat zijn de voordelen van DeFi?

Wat zijn de nadelen van DeFi?

Wat is FinTech?

Wat zijn de voordelen van FinTech?

Wat zijn de nadelen van FinTech?

 

Wat is DeFi?

DeFi – dat staat voor ‘Decentralized Finance‘ – is een opkomende financiële technologie die hoofdzakelijk is gebaseerd op blockchaintechnologie, de onderliggende technologie waar de meeste cryptocurrency’s op draaien. Blockchains zijn gedistribueerde peer-to-peer netwerken, waarbinnen de transacties cryptografisch versleuteld worden verzonden. DeFi maakt financiële transacties mogelijk zonder de controle van banken en andere reguliere financiële instellingen. Decentralized Finance kent een aantal belangrijke voordelen voor consumenten. Banken en andere financiële instellingen brengen doorgaans kosten in rekening voor het gebruik van hun producten en diensten. Bij de reguliere ‘centraal’ georganiseerde financiële processen wordt het geld van klanten door banken vastgehouden om op die manier geld te kunnen verdienen. Echter zijn de banken bij geldtransacties meestal niet de enige belanghebbende partij. Ons wereldwijde financiële systeem zit vol met allerlei derde partijen die het geldverkeer op de een of andere manier faciliteren. En al die partijen brengen vaak hoge kosten in rekening voor het gebruik van hun financiële diensten.

 

Elimineren van kosten

Met DeFi worden deze kosten geëlimineerd en kunnen financiële producten veel goedkoper worden aangeboden. Consumenten kunnen hun activa bewaren in een beveiligde digitale wallet, in plaats van op een rekening bij de bank. Daarnaast maakt DeFi financiële transacties toegankelijk ongeacht waar in de wereld iemand zich bevindt. In principe kan iedereen met een internetverbinding een transactie uitvoeren met cryptocurrency’s op ieder gewenst moment, zonder dat een centrale autoriteit (zoals bijvoorbeeld een bank) daar expliciet toestemming voor hoeft te geven. De transacties kunnen direct worden uitgevoerd. Het vergroten van de toegang tot financiële diensten is dan ook een van de voornaamste doelen van DeFi.

 

 

Verkorten van transactietijden

Een andere belangrijk doel van DeFi is het verkorten van de transactietijden. In Nederland staan bankoverschrijvingen bij dezelfde bank meestal nog dezelfde dag op de tegenrekening, maar wanneer iemand geld wil overmaken naar een andere bank dan duurt dat meestal een of twee werkdagen. Een geldtransactie binnen de Europese Unie duurt ongeveer drie werkdagen en bij een overschrijving naar een bankrekening buiten de EU, gaan er gemiddeld wel vijf werkdagen overheen. Natuurlijk is het mogelijk om een spoedoverboeking uit te voeren waardoor het geld binnen enkele uren op de tegenrekening staat, maar daar worden dan meestal wel extra kosten voor gerekend.

 

Blockchain-software

Blockchaintechnologie maakt gebruik van software die alle financiële handelingen verifieert en permanent en transparant binnen het digitale ecosysteem vastlegt. Iedere blockchain-transacties kan worden beschouwd als een digitaal blok met daarin specifieke transactie-informatie. Alle digitale transactieblokken binnen een blockchainnetwerk worden aan elkaar vastgemaakt, door de informatie in de voorgaande blokken aan elkaar te linken. Het is onmogelijk om de transactie-informatie in eerdere blokken te wijzigen, zonder dat daardoor de informatie in de volgende blokken wordt beïnvloed. Hierdoor ontstaat er een permanente blokketen die in principe op geen enkele manier kan worden gecompromitteerd. Dit gegeven – in combinatie met een aantal andere beveiligingsprotocollen – zorgt voor een betrouwbaar en robuust transactienetwerk.

 

Verspreiding via nodes

De cryptografisch versleutelde transactie-informatie wordt via knooppunten (nodes) verspreid, waardoor deze informatie vanaf ieder locatie toegankelijk is. Bij sommige blockchain-protocollen worden de versleutelde transactiegegevens ook nog eens gefragmenteerd en in afzonderlijke ‘datastukken’ opgeslagen. Hierdoor kan er een beveiligde gedistribueerde database worden geboden. Met DeFi kunnen transacties vaak direct worden uitgevoerd, maar daar moet wel een kanttekening bij worden geplaatst. Niet alle blockchain-ecosystemen werken precies hetzelfde en hebben andere ‘consensus-protocollen’. Deze consensus-mechanismen bepalen hoe de transactieblokken binnen de blockchain worden gevalideerd. Als te veel mensen tegelijkertijd een blockchain-transactie willen uitvoeren dan kan het netwerk overbelast raken (congestie). Deze congestie kan zorgen voor een vertraging van transacties.

 

Openbare en private blockchains

DeFi geeft consumenten weliswaar meer controle over hun over hun geld en maakt financiële transacties toegankelijker, maar gaat nog gepaard met een aantal grote nadelen en risico’s. In de eerste plaats biedt DeFi waarbij gebruik wordt gemaakt van openbare (permissionless) blockchains geen anonimiteit. Alle transacties die binnen deze publieke gedistribueerde netwerken worden uitgevoerd zijn voor iedereen zichtbaar en er zijn soms natuurlijk situaties waarin die transparantie niet altijd even gewenst is. Transparante blockchain-transacties zijn niet voorzien van gebruikersnamen, maar zijn wel traceerbaar door specifieke partijen die toegang hebben tot de transacties (zoals bijvoorbeeld overheden, wetshandhavers en financieel toezichthouders). Een alternatief voor de openbare blockchainnetwerken zijn de private (permissioned) blockchains die niet voor iedereen toegankelijk zijn en een extra beveiligingsniveau hanteren. Deze permissioned blockchains zijn minder transparant en over het algemeen ook minder gedecentraliseerd dan permissionless blockchains, omdat deze gedistribueerde netwerken door een bepaalde partij worden gecontroleerd.

 

 

Consumenten worden nog niet beschermd

Blockchaintechnologie en DeFi zijn nog maar een nieuwe ontwikkeling en het complexe grensoverschrijdende karakter van cryptografisch versleutelde gedistribueerde transacties, kent nog de nodige uitdagingen. Zo is het bijvoorbeeld erg lastig om cryptocurrency’s en andere decentrale applicaties zoals smart contracts goed te reguleren. En dat betekent dat consumenten nog niet voldoende beschermd kunnen worden als er tijdens de transacties dingen mis gaan. Daarnaast zijn blockchainnetwerken nog volop in ontwikkeling en zitten de digitale ecosystemen nog vol met ontwerpfouten, waardoor de veiligheid vaak niet kan worden gegarandeerd. Hackers zien regelmatig kans om misbruik te maken van kwetsbaarheden in de blockchainprotocollen, waardoor ze in staat zijn om grote hoeveelheden crypto-activa te stelen. Ondanks dat financieel toezichthouders de crypto-markt scherp in de gaten houden, zijn gedupeerden van een crypto-hack meestal aan hun lot overgelaten. Er is immers geen centrale bank of andere centrale autoriteit die consumenten een bepaald niveau van bescherming tegen cybercriminaliteit kan bieden.

 

Centrale banken spelen een belangrijke rol binnen onze economie

Centrale banken – zoals De Nederlandsche Bank, de Europese Centrale Bank, de Bank of England en de Amerikaanse Federal Reserve – spelen een zeer belangrijke rol binnen ons monetaire systeem. Ze bewaken de prijsstabiliteit en beschermen daarmee de waarde van de euro, de Britse pond en de Amerikaanse dollar. Door het prijspeil stabiel te houden worden de werkgelegenheid en het inkomen van mensen ondersteund. Dat doen de banken onder meer door het bepalen van rentetarieven, het verstrekken van leningen aan andere banken en het kopen van activa om het financieringsklimaat te verbeteren. In tijden van economische crisis zorgen de centrale banken ervoor dat particulieren en bedrijven nog steeds toegang hebben tot hun bankrekening, waardoor de transacties gewoon door kunnen gaan. Bovendien zorgen centrale banken ervoor dat het erg lastig is om valse bankbiljetten te drukken en in omloop te brengen. Als we in de winkel onze boodschappen afrekenen en onze pinpas in de betaalautomaat stoppen dan kunnen we er met een gerust hart van uitgaan, dat de transactie veilig en efficiënt door de banken wordt verwerkt.

 

Rente en inflatie

Overheden en banken kunnen in principe net zoveel fiatvaluta bijdrukken als ze willen. Fiatgeld zoals de euro, de dollar en de pond ontlenen hun waarde niet aan het materiaal waarvan ze zijn gemaakt, maar puur aan het vertrouwen dat er goederen en diensten mee kunnen worden gekocht. De koers van onze euro wordt in principe bepaald door vraag en aanbod op de wereldwijde wisselmarkt. Wanneer bij ons de rente stijgt ten opzichte van de dollar, dan zal ook de koers van de euro stijgen. De waarde van euro is niet alleen afhankelijk van de huidige rente, maar ook van de inflatie op ons continent. Als de inflatie in de VS hoger is dan in Europa, dan wordt het voor mensen aantrekkelijker om Amerikaanse dollars te kopen. Ook zijn er verschillende economische factoren die invloed hebben op de waarde van de euro, zoals de economische verhoudingen tussen Europese landen en de VS. De Amerikaanse en Europese economie hebben beiden een directe invloed op de waarde van de euro.

 

Consumentenvertrouwen en psychologische factoren

Daarnaast zijn er ook talloze politieke factoren die invloed hebben op de waarde van de euro. Als het vertrouwen van burgers in de politiek daalt, dan zullen mensen de hand meer op de knip houden en minder uitgeven. Neemt het consumentenvertrouwen toe dan geven mensen meer uit en dat heeft weer een positieve uitwerking op de eurokoers. Ook zijn er verschillend psychologische factoren die van invloed zijn op de waarde van fiatgeld. Deze psychologische factoren zijn sterk verbonden met het consumentenvertrouwen. Bepaalde negatieve gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld politieke instabiliteit, noodweer, het Nederlands elftal dat er op het WK in de groepsfase al uitvliegt of terroristische aanslagen, veroorzaken meestal psychologische effecten die een negatieve uitwerking hebben op het consumentenvertrouwen. Andersom werkt het natuurlijk ook zo. Als er een nieuw fris kabinet op het bordes staat met veelbelovende plannen, Nederland het WK wint en er lange tijd geen aanslagen plaatsvinden, dan hebben de psychologische effecten over het algemeen een positieve uitwerking op het consumentenvertrouwen.

 

Ongewoon hoge prijsvolatiliteit

Binnen ons monetaire systeem – waarbij fiatgeld door de overheid en centrale banken wordt uitgegeven – is het dus vaak duidelijk waardoor een waardestijging of -daling van de euro of dollar wordt veroorzaakt. Daardoor kunnen banken direct ingrijpen en gepaste maatregelen treffen om de stabiliteit van onze economie te beschermen. Bij DeFi is er géén centrale autoriteit die kan ingrijpen om de stabiliteit op de cryptomarkt te bewaken. Handelen op de cryptomarkt is dan ook nog erg riskant. Transacties met cryptocurrency’s zijn zeer speculatief en het is vaak erg onduidelijk waardoor de waarde van bepaalde crypto-activa plotseling stijgt of daalt. Crypto-activa zijn extreem grillig en kennen een ongewoon hoge prijsvolatiliteit. De snelheid waarmee de waarde van digitale valuta soms omhoog schiet of naar beneden keldert, komt op de reguliere valutamarkten praktisch niet voor.

Cryptocurrency's, DeFi
Afbeelding van Guaxipo

Cascade-effect

Eén van de oorzaken van die prijsvolatiliteit zou te maken kunnen hebben met de actieve wereldwijde crypto-community. In tegenstelling tot de traditionele aandelenmarkten die doorgaans alleen tijdens kantooruren geopend zijn en orders uitvoeren, is de cryptomarkt vierentwintig uur per dag en zeven dagen in de week actief. Leden van de crypto-community zoeken online continu naar nieuws over gebeurtenissen, die hen een voorsprong zouden kunnen geven bij het handelen met crypto-activa. Vervolgens verspreiden ze dan vaak een heleboel geruchten om de cryptomarkt te beïnvloeden. Daarnaast is het ook zo dat de meeste crypto-transacties volledig zijn geautomatiseerd. Er zijn talloze zeer geavanceerde programma’s beschikbaar die onafgebroken draaien en de netwerken effectief scannen op herkenbare patronen. Als deze patronen zich voordoen kan dat een zogenaamd ‘cascade-effect’ creëren, omdat veel algoritmes exact dezelfde criteria hanteren om toekomstige prijsschommelingen te voorspellen. Een cascade-effect is een onvermijdelijke en soms ook onvoorziene reeks gebeurtenissen die het digitale ecosysteem positief of negatief beïnvloeden.

 

Stablecoins

Blockchaintoepassingen zoals smart contracts en dApps bieden nieuwe mogelijkheden om bedrijfs- en productieprocessen efficiënter te organiseren en te optimaliseren. Daarom onderzoeken overheden – waaronder ook de Europese overheid – hoe decentrale applicaties het beste kunnen worden gereguleerd. Overheden en centrale banken staan in principe afwijzend tegenover cryptocurrency’s, maar realiseren zich ook dat deze ontwikkeling niet zomaar te stoppen is. Daarom onderzoekt de overheid welke effecten crypto-activa precies hebben op het bankwezen en onze fiatvaluta. Daarbij wordt vooral gekeken hoe blockchaintechnologie een ondersteunde rol kan spelen binnen het reguliere monetaire systeem. Zo wordt vooral gekeken naar de zogenaamde ‘stablecoins’. Dit zijn cryptocurrency’s waarvan de waarde is gekoppeld aan een bepaald actief, zoals bijvoorbeeld fiatgeld of op de beurs verhandelde grondstoffen. De stablecoins zijn in principe onderhevig aan dezelfde volatiliteit als het actief waaraan ze zijn gekoppeld. Met andere woorden: de waarde van een dergelijke stablecoin is gebaseerd op de waarde van het onderliggende actief, dat wordt aangehouden door een gereguleerde financiële autoriteit.

 

Central Bank Digital Currency

De waarde van een stablecoin kan ook worden afgedekt door andere crypto-activa of een portfolio van verschillende cryptocurrency’s. De koppeling wordt dan on-chain geïmplementeerd met behulp van smart contacts. De prijsstabiliteit van dit soort stablecoins wordt dan gehandhaafd door aanvullende instrumenten en prikkels (incentives) en niet alleen door het onderpand (het onderliggende actief). De technische implementatie van dit soort stabiele coins is echter wel een stuk gecompliceerder dan de technische implementatie van door fiatgeld ondersteunde stablecoins. Bovendien zijn smart contracts nog vaak kwetsbaar voor fouten in de smart contract-code. De Europese Unie onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een digitale euro. Een dergelijke Central Bank Digital Currency (CBDC) heeft precies dezelfde functie en geniet dezelfde bescherming als gewoon fiatgeld, maar heeft een digitale vorm. Een CBDC zou gebruik kunnen maken van een digitaal ecosysteem dat gebaseerd is op blockchaintechnologie. De digitale euro is niet bedoeld als vervanging voor de fysieke euromunten en bankbiljetten, maar puur als aanvulling en een extra mogelijkheid voor mensen om te betalen. Dit project bevindt zich momenteel (september 2022) nog in de onderzoeksfase.

 

 

Financiële rechtsgebieden

De huidige wetgeving is erop gebaseerd dat ieder land zijn eigen afzonderlijke financiële rechtsgebieden, wetten, regels en richtlijnen heeft. Het grensoverschrijdende karakter van DeFi zet die wetgeving enorm onder druk. Blockchaintoepassingen maken het lastig om goed te kunnen bepalen in welk land een financieel misdrijf is begaan en welke overheid de taak heeft om het misdrijf te onderzoeken. In dat opzicht kunnen gedecentraliseerde financiële ecosystemen problemen veroorzaken voor bestaande financiële wet- en regelgeving. Ook zijn de huidige belastingwetten bij lange na nog niet voldoende ingericht op DeFi en andere crypto-activiteiten. Op dit moment moeten crypto-gebruikers er zelf voor zorgen dat ze aan hun belastingverplichtingen voldoen, wanneer ze in crypto-activa handelen. Daarom is het belangrijk dat crypto-handelaren de belastingregels voor het rechtsgebied waarin ze wonen goed in de gaten houden en op de hoogte blijven van de wijzigingen in het belastingstelsel.

 

Crypto-wallets

Bij DeFi wordt meestal gebruikgemaakt van een crypto-wallet, waarin een privésleutel is ingebed. Deze privésleutels dienen als een verificatiemethode voor het ondertekenen en verzenden van crypto-activa. Het is dan ook erg belangrijk om deze sleutels veilig te bewaren. Sommige wallet-aanbieders stellen crypto-gebruikers in de gelegenheid om hun private sleutels zelf volledig in bewaring te houden, maar er zijn ook wallet-aanbieders die de private sleutels namens  de wallet-eigenaren beheren. Deze wallet-aanbieders verschaffen de gebruikers meestal toegang tot hun crypto-wallet via een beveiligd inlogportaal. Er zijn verschillende wallets op de markt met allemaal hun eigen specificaties, functionaliteiten, veiligheidsprotocollen en herstelmogelijkheden. Zo zijn er hardware-wallets waarbij de cryptocurrency’s extern (offline) worden opgeslagen en software-wallets waarbij de crypto-activa online wordt beheerd. In principe geldt dat hardware-wallets over het algemeen veiliger zijn, dan software-wallets die langdurig met het internet worden verbonden. Er zijn wallets die geschikt zijn voor een breed scala aan cryptocurrency’s, maar er zijn ook wallets die alleen een specifieke token-standaard ondersteunen, zoals bijvoorbeeld ERC-20 (Ethereum) of NEP 5 (NEO).

 

Back-up van de privésleutel

Als een privésleutel in verkeerde handen komt dan kan die persoon transacties ondertekenen, alsof hij of zij de rechthebbende eigenaar is van de crypto-wallet. Daarom moet de private sleutel op een veilige en vertrouwde locatie worden bewaard en mag de sleutel met niemand worden gedeeld. Het is aan te bevelen om de private sleutel niet op te slaan op een apparaat dat verbonden is met het internet. De meeste wallet-leveranciers vragen gebruikers om na de aanschaf meteen een back-up van de sleutel te maken, zodat de eigenaar nog steeds toegang tot de wallet heeft wanneer de sleutel zoekraakt.

 

Opsplitsen van grote crypto-bedragen

Bij het verzenden van transacties gaat regelmatig iets mis. Gebruikers moeten een ontvangstadres invoeren in de vorm van een lange reeks cijfers en letters. Daarbij is een typefout snel gemaakt. Wanneer crypto-activa naar een verkeerd wallet-adres wordt verzonden, dan is er geen manier om de cryptocurrency’s terug te vorderen. Blockchain-transacties zijn onomkeerbaar en worden permanent in de blokketen vastgelegd. Het is dan ook belangrijk om het adres voor de verzending goed te controleren. Gebruikers die grote crypto-bedragen willen verzenden doen er goed aan om deze bedragen op te splitsen in meerder kleinere transacties, zodat niet al het geld verloren gaat op het moment dat er binnen het netwerk iets misgaat.

 

Malafide projecten

Neem ook de juiste maatregelen om hackers en andere kwaadwillenden buiten de deur te houden. Zorg ervoor dat het besturingssysteem van je computer en de daarop uitgevoerde software altijd up-to-date zijn, voordat je je wallet met het internet verbindt. Wanneer je met cryptocurrency’s wilt gaan beleggen in blockchain-projecten zorg er dan voor dat je zeker weet dat je te maken hebt met legitieme projecten. Doe daarom gedegen onderzoek naar de ontwikkelaars en promotieteams achter de projecten en onderzoek hun motieven. Zorg er ook voor dat je bekend bent met de specifieke risico’s die met de investeringen gepaard gaan. Er zijn talloze malafide projecten op de cryptomarkt, dus de kans dat je gaat beleggen in een scam is altijd aanwezig. Naarmate blockchaintechnologie evalueert en gedistribueerde toepassingen beter kunnen worden gereguleerd, zullen ook consumenten beter tegen de risico’s kunnen worden beschermd. Echter zal het nog heel wat jaren duren – als het überhaupt ooit gaat gebeuren – voordat DeFi even veilig is als fiat-transacties.

 

 

Wat zijn de voordelen van DeFi?

 • Meer economische ontwikkeling.
 • Democratisering van het financiële systeem.
 • Hoog veiligheidsniveau door permanente onveranderbare registraties van transacties op de blockchain.
 • Geen landsgrenzen.
 • Snelle en transparante financiële transacties.
 • Tokenisatie
 • Minder menselijke fouten.
 • Implementatie van programmeerbare smart contracts.
 • Open source-software.
 • Realiseren van passief inkomen door middel van opbrengstlandbouw (Yield Farming) en crypto-staking.
 • Lagere transactiekosten door het elimineren van tussenpersonen.
 • Ontwikkeling van innovatieve decentrale applicaties (dApps).
 • Open source, dus zeer toegankelijk voor dApp-ontwikkelaars.
 • Wereldwijde toegang tot financiële transacties (ook in delen van de wereld waar mensen niet of nauwelijks toegang hebben tot traditioneel bankieren).
 • Meer diversificatie (spreiding van investeringen om de risico’s te verlagen).
 • Vergemakkelijken van het handelen met digitale assets.
 • Nieuwe uitleen-protocollen waarmee gebruikers geld kunnen lenen met cryptocurrency’s als onderpand. Daarnaast ontstaat voor gebruikers de mogelijkheid om hun crypto-activa uit te lenen aan andere crypto-gebruikers tegen bepaalde rentetarieven (dit is echter zeer riskant).

 

Wat zijn de nadelen van DeFi?

 • Crypto-transacties zijn nog niet gereguleerd, waardoor consumenten niet voldoende beschermd worden. DeFi kent dan ook grote financiële risico’s.
 • Ontbreken van ondersteuning.
 • Onoverzichtelijke digitale ecosystemen.
 • Schaalbaarheidsproblemen.
 • Minder liquiditeit dan de reguliere financiële markt.
 • Het traditionele bankwezen staat afwijzend tegenover de opkomst van DeFi.
 • Cryptocurrency’s zijn extreem volatiel, waardoor het beleggen en handelen met crypto-activa gepaard gaat met grote financiële risico’s.
 • Het is vaak onduidelijk waar crypto-activa zijn waarde aan ontleent.
 • Gedecentraliseerde transacties zijn kwetsbaar voor hackers-aanvallen, waardoor gebruikers zelf extra veiligheidsmaatregelen moeten treffen.
 • Lastig te bepalen wie binnen de digitale ecosystemen precies verantwoordelijk is voor welke zaken. Bij DeFi is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid en veel crypto-projecten accepteren dan ook geen verantwoordelijkheid voor fouten die zijn gemaakt door gebruikers of andere betrokkenen.
 • Hoge onderpandvereisten bij DeFi-leningstransacties.

 

Terug naar boven ↑

 

Wat is FinTech?

FinTech is een samentrekking van de woorden ‘financieel’ en ‘technologie’ en heeft specifiek betrekking op de digitalisering van conventionele financieringsmodellen. Blockchaintechnologie wordt vaak gebruikt bij FinTech-innovaties, maar zeker niet altijd. FinTech en DeFi hebben veel overeenkomsten, maar er is een heel belangrijk verschil tussen deze twee digitale financieringsmodellen. In tegenstelling tot FinTech wordt er bij DeFi géén gebruikgemaakt van tussenpersonen, waardoor DeFi in de basis volledig ‘gedecentraliseerd’ is. Daarnaast wordt DeFi nog niet door de overheid gereguleerd. FinTech daarentegen wordt wél door de overheid gereguleerd, maakt wél gebruik van tussenpersonen en is dus ‘gecentraliseerd’. FinTech beschrijft een hele reeks aan verschillende financiële technologische ontwikkelingen, die voornamelijk worden ondersteund door machine learning en robottechnologie. Er is weliswaar een deelverzameling van crypto- en DeFi-projecten die onder FinTech geschaard kunnen worden, maar niet álle blockchainprojecten kunnen onder FinTech worden geschaard. Bovendien maken niet alle FinTech-innovaties gebruik van blockchaintechnologie.

 

Verbeteren van de bestaande financiële dienstverlening

Net zoals DeFi heeft FinTech een verstorende invloed op de traditionele financiële markten. FinTech-producten en -diensten worden niet alleen aangeboden door gevestigde bedrijven, maar ook door startups. Het voornaamste doel van FinTech is het verbeteren van de bestaande financiële dienstverlening met behulp van nieuwe innovatieve technologische toepassingen en businessmodellen. FinTech-toepassingen bieden meestal effectievere financiële producten en diensten ten opzichte van de traditionele financiële zakelijke modellen. Bovendien hebben FinTech-innovaties de potentie om de traditionele financiële markten op grote schaal te transformeren (of te ontwrichten). Daarom worden Fintech-initiatieven door de financieel toezichthouders scherp in de gaten gehouden en bieden ook banken steeds vaker FinTech-oplossingen aan.

 

FinTech-oplossingen

Het woord ‘FinTech’ werd voor het eerst gebruikt in het begin van de jaren 90, maar innovatieve technologische ontwikkelingen hebben de financiële sector eigenlijk altijd al op allerlei manieren veranderd. Denk maar aan de introductie van de eerste geldautomaten, pinautomaten in winkels, online crowdfunding-platformen en smartphone apps zoals Tikkie. FinTech-oplossingen bieden nieuwe investeringsmogelijkheden zonder menselijke interactie. In plaats daarvan wordt meestal gebruikgemaakt van geautomatiseerd financieel advies (robo-advies). Het gebrek aan persoonlijke interactie wordt echter niet door iedereen even gewaardeerd. FinTech-toepassingen kunnen niet alleen worden gebruikt voor digitale financiële transacties via digitale betaaldiensten, maar ook bijvoorbeeld voor het afsluiten van leningen, project-investeringen, de ontwikkeling van digitale wallets, verzekeringen, online marktplaatsen, deel-platformen en zakelijke dienstverlening.

 

 

Bevorderen van economische ontwikkelingen

Niet iedereen is even enthousiast over blockchain-implementatie binnen FinTech-oplossingen. Sommige bedrijven vinden dat de FinTech-modellen daardoor te complex worden en de financiële transacties te risicovol. Daarnaast gaat blockchain-implementatie nu vaak nog gepaard met hoge kosten. Ook de lage schaalbaarheid en de overheidsbeperkingen zien veel financiële bedrijven nog als een obstakel. Andere bedrijven zien blockchain-integratie juist wel als een veelbelovende solide en veilige oplossing voor gegevensuitwisseling en vinden dat de FinTech-industrie daardoor alleen maar betrouwbaarder wordt. Blockchaintechnologie stelt bedrijven immers in staat om alle onveranderbare transactie-informatie op ieder gewenst moment in real-time te monitoren en te analyseren. In ieder geval creëren zowel FinTech als DeFi nieuwe mogelijkheden voor het aanbieden van inclusieve en efficiënte financiële businessmodellen, die de economische ontwikkelingen sterk kunnen bevorderen.

 

Wat zijn de voordelen van FinTech?

 • Gereguleerd door de overheid.
 • Democratisering van de economie.
 • Financiële inclusie.
 • FinTech-initiatieven worden doorgaans ondersteund door banken en andere traditionele financiële instellingen.
 • Innovatieve persoonlijke financiële toepassingen.
 • Snelle en veilige technologische processen.
 • Praktische uitvoerbaarheid van financiële processen.
 • Toegang tot talloze bronnen, distributiekanalen en investeringsplatformen.
 • Meer financiële connectiviteit ten opzichte van traditionele financiële oplossingen.
 • Er is veel gespecialiseerd advies voor bedrijven beschikbaar op vrijwel elk financieel gebied.
 • Gepersonaliseerde en gebruiksvriendelijke financiële diensten voor consumenten.
 • Meer zakelijke kansen.
 • Optimalisatie van bedrijfsprocessen en workflows.
 • Meer kans op omzetgroei.
 • Systematische stroomlijning van investeringsprocessen.
 • Meer transparantie.
 • Robo-advies
 • Meer financiële veiligheid en minder risico op verlies of diefstal van fysieke assets.
 • Real-time tracking van financiële middelen.
 • Personalisatie van producten en beleggingsresultaten door optimaal gebruik van big data, machine learning en AI.
 • Alternatieve digitale betalingsverwerkingsdiensten.
 • Innovatieve virtuele leenoplossingen
 • Ontwikkeling van online beleggingsmakelaardij-platformen.

 

Wat zijn de nadelen van FinTech?

 • Het naadloos implementeren van FinTech is doorgaans een langdurig proces en vereist de nodige middelen.
 • Bij FinTech-transacties wordt gebruikgemaakt van tussenpersonen, waardoor extra kosten worden gemaakt.
 • Directe transacties zijn niet toegestaan.
 • Om de FinTech-software te mogen gebruiken is doorgaans een licentie vereist.
 • Operationele risico’s, zoals bijvoorbeeld onverwachte gebeurtenissen en veranderende marktomstandigheden, waardoor FinTech-diensten ernstig worden verstoord.
 • Niet- of onjuiste naleving van de regelgeving. Regelgevers moeten ervoor zorgen dat bedrijven de risico’s op de juiste manier analyseren en effectief risicobeperkende procedures implementeren.
 • Standaardiseren van nieuwe operationele procedures is complex.
 • Aansprakelijkheidsrisico’s. De meeste FinTech-bedrijven leveren financiële diensten aan klanten. Bedrijven die nieuwe financiële producten en diensten aanbieden via innovatieve servicemodellen, zijn zeer kwetsbaar voor servicefouten, fraudeclaims en beroepsaansprakelijkheidsclaims
 • In tegenstelling tot banken (die jarenlang bestaan) kunnen FinTech-bedrijven in zeer korte tijd opkomen en verdwijnen.
 • Risico’s op het gebied van privacy en cybercriminaliteit.
 • Banenverlies door machine learning en robottechnologie.
 • Wereldwijde sociale ongelijkheid omdat veel mensen de digitale technologische ontwikkelingen niet kunnen bijbenen.
 • Beëindiging van de ‘informele’ economie. In veel derdewereldlanden bestaat een groot deel van het inkomen uit informele inkomsten, waarover ze geen belasting betalen. Sommige mensen in deze landen zijn zelfs volledig afhankelijk van de informele economie. Het wegvallen van deze inkomsten is voor hen desastreus.

 

Terug naar boven ↑

 

Eerlijkheid en vertrouwen

Ons financiële systeem is sterk afhankelijk van eerlijkheid en vertrouwen. Echter zijn deze twee elementen vaak ver te zoeken bij de huidige financieringsmodellen. Zo worden er vaak ondeugdelijke financiële producten verkocht (ook door banken) en worden er verborgen kosten in rekening gebracht. Decentralized Finanance zorgt voor open en transparante financiële processen, waardoor het vertrouwen tussen klanten en aanbieders van financiële dienstverlening aanzienlijk kan worden vergroot. DeFi verandert de manier waarop over geld wordt gedacht, maar de meeste DeFi-protocollen zijn erg complex. De meeste mensen die cryptocurrency’s aanschaffen hebben geen technische kennis van het achterliggende blockchainnetwerk. Naarmate blockchaintechnologie evalueert zal de gebruiksvriendelijkheid van gedistribueerde digitale ecosystemen toenemen.

 

Investeringsbereidheid

DeFi biedt een nieuwe financiële infrastructuur voor talloze financiële diensten, waarbij gebruikers meer controle hebben over hun transacties. DeFi-toepassingen kunnen sneller worden uitgevoerd, dan toepassingen binnen de conventionele gecentraliseerde financiële systemen. Bovendien bepalen gebruikers zelf wat er met hun eigen geld gebeurt, zonder de bemoeienis van dure derde partijen. Daarom hebben DeFi-toepassingen de potentie om het huidige financiële systeem te veranderen. Naarmate cryptocurrency’s stabieler worden en beter kunnen worden gereguleerd, zal ook de investeringsbereidheid van beleggers om in crypto-activa te investeren toenemen. Een bekend platformform dat zich richt op DeFi is Ethereum.

 

Terug naar boven ↑

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter