Enigma-team

Secret Network (SCRT) is een blockchain-project dat zich richt op het beschermen van de veiligheid en privacy van gebruikers. Dit project werd in 2019 gelanceerd door een groep onderzoekers (het Enigma-team) van de Amerikaanse technische universiteit MIT. Secret Network stelt ontwikkelaars in staat om privacy-gerichte dApps te bouwen, waarbij de gegevens en transacties van gebruikers worden versleuteld. Dit platform biedt niet alleen de mogelijkheid voor snelle en efficiënte transacties, maar biedt ook verschillende innovatieve toepassingsmogelijkheden zoals Secret Contracts, SecretSwaps, Secret Bridge, SecretNFT’s en Secret Auctions.

 

Cosmos SDK

Tendermint-consensus

SCRT-token

Staking

Validators

Enigma-protocol-architectuur

Enigma Contract

Secret Contracts

DeFi-toepassingen op Secret Network

Welk algoritme gebruikt Secret Network?

Wat is de bloktijd van Secret Network?

Welke programmeertalen gebruikt Secret Network?

Wat is de maximale voorraad van Secret Network?

Welke wallets biedt Secret Network?

Waarom kan Secret Network interessant zijn voor investeerders?

Wat zijn de risico’s en nadelen van Secret Network?

 

Secret Network logo

 

Cosmos SDK

Het platform is gebouwd op de Cosmos SDK en maakt gebruik van een aangepaste implementatie van het Tendermint-consensus-mechanisme. Cosmos SDK is een framework voor het bouwen van gedecentraliseerde applicaties (dApps) op de ‘Cosmos-hub’. Het is ontworpen om ontwikkelaars een modulaire en flexibele infrastructuur te bieden om veilig, schaalbaar en interoperabel te bouwen. Met Cosmos SDK kunnen Secret-ontwikkelaars blockchainnetwerken creëren die interoperabel zijn met andere blockchains die zijn gebouwd op het Cosmos-netwerk. Dit wordt mogelijk gemaakt door de zogenaamde ‘Iner-Blockchain-Communication’ (IBC) standaard, die het mogelijk maakt om assets en informatie tussen verschillende blockchain-ecosystemen over te dragen en te communiceren.

 

Cosmos logo

 

Modules

Cosmos SDK biedt een reeks modules die ontwikkelaars kunnen gebruiken om functies toe te voegen aan hun blockchains en dApps. Deze modules omvatten functies zoals identiteit, accountbeheer, token-uitgifte en governance. Hierdoor kunnen ontwikkelaars hun aangepaste blockchain-applicaties bouwen, zonder veel tijd te hoeven besteden aan het schrijven van basiscode voor functionaliteiten die al beschikbaar zijn in de Cosmos SDK. Het framework geeft ontwikkelaars van het Secret Network de vrijheid om te kiezen welke programmeertalen ze willen gebruiken. Cosmos SDK ondersteunt verschillende programmeertalen zoals Go, Rust en JavaScript. Daarom kunnen ontwikkelaars de taal gebruiken die het beste past bij hun ontwikkelingsvaardigheden en voorkeuren.

 

Tendermint-consensus

Cosmos SDK maakt gebruik van een aangepaste implementatie van het Tendermint-consensus-algoritme, om snelle en veilige transacties te verwerken. Tendermint is een zogenaamd ‘Byzantijns Fault Tolerant (BFT) consensus-algoritme’ dat wordt gebruikt om een veilige, snelle en gedecentraliseerde overeenstemming te bereiken tussen de verschillende nodes in het blockchainnetwerk. Het Tendermint-algoritme is ontworpen om de veiligheid en efficiëntie van blockchain-protocollen te verbeteren, door een consensus-mechanisme te bieden dat betrouwbaar is (zelfs in een digitale omgeving met potentiële fouten, uitval of aanvallen). In plaats van het Proof of Work (PoW) consensus-mechanisme, dat wordt gebruikt door netwerken zoals Bitcoin, gebruikt Tendermint een Proof of Stake (PoS) protocol, waarbij  de nodes worden geselecteerd op basis van hun aandeel in het netwerk.

Tendermint logo. Tendermint is een algoritme dat wordt gebruikt op het Secret Network.

Byzantijns Fault Tolerant consensus-algoritmen

BFT-consensus-algoritmen vertegenwoordigen het vermogen van een gedistribueerd netwerk om te blijven werken, zelfs als sommige nodes niet meer functioneren of doelbewust kwaadwillig handelen. Bij het Tendermint-protocol kan het slechts tot eenderde van de ‘failures’ (mislukkingen) tolereren. Dat betekent dat het blockchainnetwerk tijdelijk stopt totdat tweederde van de validator-set tot overeenstemming komt. Daarin is het Tendermint-consensus-algoritme anders dan bijvoorbeeld het PoW-consensus-protocol van Bitcoin, dat onderhevig is aan 51%-aanvallen. Bij 51%-aanvallen kunnen malafide actoren het blockchainnetwerk aanvallen en wijzigen, als zij meer dan 51% van de hashkracht in handen hebben. Tendermint-consensus is in dat opzicht resistenter en beter bestand tegen aanvallen.

Leidende validator

Het Tendermint-algoritme werkt door een ‘leidende’ node te selecteren: de leidende validator. Deze validator is verantwoordelijk voor het voorstellen van een blok. Vervolgens stemmen alle andere validators in het netwerk over dit voorgestelde blok, waarbij ze hun overeenkomst aangeven door het blok te ondertekenen met hun digitale handtekening. Als meer dan tweederde van de validators instemt met het blok, wordt het als geldig beschouwd en toegevoegd aan de blockchain. Het Tendermint-algoritme biedt verschillende voordelen ten opzichte van andere consensus-algoritmen. Het is snel en efficiënt, waardoor het in staat is om honderden transacties per seconden (TPS) te verwerken. Daarnaast zorgt het voor een robuust en betrouwbaar netwerk, omdat het gebruikmaakt van Byzantijns Fault Tolerance en daardoor goed bestand is tegen fouten en aanvallen van kwaadwillende nodes.

 

 

SCRT-token

Een van de belangrijkste onderdelen van het Secret-netwerk is het SCRT-token. Dit utility-token is gebaseerd op ERC-20, de tokenstandaard van Ethereum. De SCRT-coin wordt gebruikt om transacties op het platform uit te voeren en om beveiliging aan het netwerk te bieden door middel van ‘staking’. Gebruikers kunnen SCRT-beloningen verdienen door deel te nemen aan de validatie en beveiliging van het netwerk door hun tokens te ‘staken’.

 

Staking

Staking is een proces waarbij gebruikers hun cryptovaluta tijdelijk vastzetten als onderpand om het netwerk te beveiligen en in ruil daarvoor ontvangen zij beloningen in SCRT. Bij de Secret-blockchain wordt staking gebruikt als een mechanisme om de veiligheid en de werking van het netwerk te waarborgen. Bij het staken van SCRT worden de tokens vastgezet in een speciaal daarvoor ontworpen crypto-wallet. Dit wordt gedaan om bij te dragen aan de beveiliging van het netwerk en om te helpen met het valideren van transacties. De ‘validators’ (degenen die de blokken valideren) worden gekozen door het netwerk op basis van hun deelname aan het staken.

 

Validators

De validators op de Secret-blockchain worden beloond voor het uitvoeren van hun taak, waardoor er een incentive (stimulans) is om te blijven staken en om bij te dragen aan de beveiliging van het netwerk. Door middel van deze beloningen krijgen gebruikers de mogelijkheid om hun investeringen te vergroten en tegelijkertijd te helpen bij het creëren van een veilig netwerk. Naast het staken kunnen deelnemers aan de Secret-blockchain hun SCRT-tokens ook inzetten om te participeren in de blockchain-governance. Dat betekent dat gebruikers kunnen stemmen over voorgestelde wijzigingen of upgrades van het netwerk en hun stem kunnen laten horen over belangrijke beslissingen. Op deze manier hebben gebruikers een actieve rol in de ontwikkeling van het netwerk en wordt een gedecentraliseerde besluitvorming gewaarborgd.

 

 

Enigma-protocol-architectuur

Een belangrijke eigenschap van Secret Network is dat het gebruikers in staat stelt om gegevens te delen, zonder dat hun identiteit of informatie-inhoud wordt prijsgegeven. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van geavanceerde cryptografie en technologieën voor zogenaamde geheime deling. Secret Network maakt daarbij gebruik van een aangepaste implementatie van de ‘Enigma-protocol-architectuur’, die het mogelijk maakt om privégegevens op te slaan en te delen met behoud van de privacy van gebruikers. Enigma-protocol-architectuur is een privacy-beschermend protocol en een gedecentraliseerd applicatieplatform. De Enigma-architectuur omvat verschillende componenten die samenwerken om een privé en veilige computionele omgeving te bieden, voor het uitvoeren van gedecentraliseerde applicaties. De kerncomponenten van de Enigma-protocol-architectuur zijn:

 

Enigma-protocol

Het Enigma-protocol is een privacy-behoudend protocol dat gebruikmaakt van ‘secure Multi-Party Computation’ (MPC) om geheime gegevens en berekeningen te beschermen tegen onthulling aan andere partijen op de blockchain. MPC is een cryptografisch protocol waarbij meerderde partijen gezamenlijk een berekening uitvoeren, zonder dat ze hun input of tussentijdse resultaten prijsgeven aan andere partijen. Het doel van secure Multi-Party Computation is om de privacy van de gegevens van elke partij te waarborgen, zelfs als de berekening wordt uitgevoerd in een onveilige digitale omgeving.

 

Secret Nodes

Secret Nodes vormen de kern van de Enigma-architectuur en spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de privacy en beveiliging van het blockchainnetwerk. Ze zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de MPC-berekeningen en het verwerken van de privé-transacties die door gebruikers worden ingediend. De Secret Nodes werken op basis van het consensus-algoritme Tendermint, dat is ontworpen om een snel en veilig consensus-mechanisme te bieden aan het Secret-netwerk. De Secret Nodes verifiëren de transacties en slaan een kopie van de Secret-blockchain op. Om de privacy van gebruikers te waarborgen, voeren de Secret Nodes privacy-beschermende berekeningen uit binnen een Trusted Execution Environment (TEE). Dit stelt de Secret Nodes in staat om gevoelige gegevens te verwerken en te delen, zonder deze te onthullen aan andere partijen (inclusief de andere nodes in het netwerk).

Taken en verantwoordelijkheden van Secret Nodes

Secret Nodes hebben een aantal belangrijke taken en verantwoordelijkheden in het netwerk, waaronder:

  • Het verifiëren van transacties en het bijwerken van de staat van de blockchain.
  • Het ondersteunen van de netwerkbeveiliging door het uitvoeren van regelmatige beveiligingsaudits en het implementeren van beveiligingsupdates.
  • Het deelnemen aan het consensus-proces om ervoor te zorgen dat alle nodes in het Secret-netwerk overeenstemming hebben over de staat van de blockchain.
  • Het beheren en onderhouden van de infrastructuur van het netwerk, zoals het up-to-date houden van de software en het uitvoeren van regelmatige back-ups.

 

Enigma Contract

Een Enigma Contract is een smart contract dat de interface vormt tussen de blockchain en de Secret Nodes. Het contract stelt gebruikers in staat om privé-transacties in te dienen en de resultaten van de privé-berekeningen te ontvangen. Een Enigma Contract is gebouwd op het Enigma-protocol, dat is ontworpen om de privacy van gebruikersgegevens te waarborgen, terwijl tegelijkertijd de transparantie en decentralisatie van dApps wordt behouden. Traditionele smart contracts op blockchainnetwerken zijn in principe openbaar en transparant en bieden geen privacy. Dit kan een probleem zijn voor dApps die gevoelige informatie moeten verwerken, zoals financiële gegevens of persoonlijke informatie van gebruikers. Enigma Contracts bieden een oplossing voor dit probleem door privacy-beschermende berekeningen uit te voeren in een afgeschermde omgevingen (Trusted Execution Environments (TEE’s). Door gebruik te maken van TEE’s kunnen Enigma Contracts gevoelige informatie verwerken en delen zonder deze bloot te stellen aan andere partijen.

 

Blockchain nodes

 

Discovery Nodes

Discovery Nodes spelen een hele belangrijke rol bij het ondersteunen van de algehele werking van Secret Network. Discovery Nodes fungeren als gateways tussen de blockchain en de Secret Nodes. Ze helpen bij het ontdekken van de beschikbare Secret Nodes en zorgen voor de juiste toewijzing van taken. De Discovery Nodes die op het Secret-netwerk draaien zijn verantwoordelijk voor het verbinden van de andere nodes in het netwerk en het bijhouden van een overzicht van de actieve nodes. Discovery Nodes maken het voor nieuwe nodes gemakkelijker om verbinding te maken met het netwerk. Wanneer een nieuwe node bij het netwerk wil aansluiten, kan deze verbinding maken met een van de Discovery Nodes om de locaties van andere actieve nodes op het Secret-netwerk te verkrijgen en vervolgens verbinding te maken met deze nodes.

Voorkomen van forks

Daarnaast zijn Discovery Nodes ook verantwoordelijk voor het bijwerken van de staat van het blockchainnetwerk en het synchroniseren van de blockchain met andere nodes in het netwerk. Dit stelt ze in staat om te zorgen voor een vlotte en soepele werking van het Secret-netwerk. Bovendien kunnen de nodes problemen zoals bijvoorbeeld ‘forks’ voorkomen. Een fork ontstaat wanneer er een splitsing optreedt in de blockchain. Dit kan gebeuren als er een conflict is tussen verschillende nodes over de status van het netwerk of wanneer er een onbedoelde verandering in de code van het netwerk plaatsvindt.

Parallelle versies van de blockchain

Als er een fork plaatsvindt, dan ontstaan er twee of meer parallelle versies van de blockchain die gelijktijdig blijven bestaan. Elke versie heeft zijn eigen unieke geschiedenis en transacties en het is mogelijk dat transacties die op de ene versie van de blockchain zijn uitgevoerd, niet op de ander versie voorkomen. Als er geen oplossing wordt gevonden om de splitsing op te lossen, dan kan dit leiden tot problemen zoals onduidelijkheid over de status van het netwerk. Bovendien kan het vertrouwen van gebruikers in het netwerk erdoor worden ondermijnd. Consensus-mechanismen spelen een essentiële rol om ervoor te zorgen dat de nodes het eens zijn over de status van het netwerk, waardoor dergelijke forks kunnen worden voorkomen. Met behulp van bovenstaande componenten biedt de Enigma-architectuur een veilige en privé-computionele omgeving, voor de uitvoering van gedecentraliseerde applicaties op de blockchain.

 

Secret Contracts

Op het Secret-platform kunnen gebruikers niet alleen transacties uitvoeren, maar ook privé-smart contracts. Dat betekent dat bedrijven en organisaties gevoelige informatie kunnen delen en verwerken, zonder hun gevoelige gegevens bloot te stellen aan hackers of onbevoegde partijen. Dit kan vooral nuttig zijn voor bedrijven die gevoelige informatie verwerken, zoals financiële instellingen, gezondheidsorganisaties en overheden. De Secret Contracts zijn niet hetzelfde als de Enigma Contracts, maar ze hebben wel veel overeenkomsten, omdat beide types smart contracts privacy-georiënteerd zijn.

Het verschil tussen Secret contracts en Enigma Contracts

Enigma Contracten zijn ontwikkeld om gevoelige gegevens te beschermen tegen onthulling aan ongeautoriseerde partijen. Ze gebruiken Multi-Party Computation (MPC) om de uitvoering van berekeningen te verdelen over meerdere partijen en de berekeningsresultaten te versleutelen. Enigma Contracts zijn ontworpen om op het Enigma-protocol te draaien, dat is geïntegreerd met het Secret Network om privacy-beschermende computionele mogelijkheden te bieden. Secret Contracts aan de andere kant, zijn smart contracts die speciaal zijn ontworpen om te draaien op het Secret Network-protocol. Ze bieden net zoals Enigma Contracts privacy-beschermende computionele mogelijkheden, maar ze doen dat door gebruik te maken van zogenaamde ‘Trusted Execution Environments’ (TEE’s) zoals bijvoorbeeld Intel SGX, in plaats van MPC.

Trusted Execution Environment (TEE)

Een Trusted Execution Environment is een hardwarematige beveiligingsmaatregel, die een afgeschermde en beveiligde digitale omgeving biedt, voor het uitvoeren van vertrouwelijke berekeningen en het verwerken van gevoelige gegevens. Het is een geïsoleerde omgeving die zich bevindt binnen de centrale processor van een computer die wordt beschermd tegen ongeautoriseerde toegang of manipulatie. In een TEE worden kritieke processen en gegevens geïsoleerd van de rest van het systeem en beschermd tegen externe bedreigingen, zoals malware, rootkits, virussen en andere kwaadaardige aanvallen. TEE’s worden vaak gebruikt in combinatie met blockchaintechnologie om beveiliging op meerdere lagen te bieden. Dat betekent dat zelfs als een aanvaller erin slaagt toegang te krijgen tot de gegevens die zich in een Trusted Execution Environment bevinden, de versleutelde gegevens nog steeds versleuteld zijn en niet kunnen worden ontcijferd, zonder de juiste sleutel.

Verschillende mechanismen, maar hetzelfde doel

TEE’s zorgen dus voor een hardwarematige beveiliging van de berekeningen en gegevens, waardoor deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegde partijen (inclusief de validators van het netwerk). Hoewel Enigma Contracts en Secret Contracts verschillende mechanismen gebruiken om de privacy van gebruikers te beschermen, hebben ze beiden als doel om gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en de veiligheid van gedecentraliseerde applicaties te waarborgen.

Geautoriseerde partijen

De Secret Contracts op het Secret Network werken op een vergelijkbare manier als smart contracts op andere blockchain-protocollen, maar met het belangrijke verschil dat ze privacy-georiënteerd zijn. In plaats van openbaar te worden gepubliceerd (zoals bijvoorbeeld de smart contracts op de Ethereum-blockchain), zijn de gegevens in een Secret Contract alleen toegankelijk voor geautoriseerde partijen.

Interoperabel

Een belangrijk kenmerk van smart contracts op het Secret-netwerk is dat ze interoperabel zijn. Dat betekent dat ze kunnen communiceren met andere smart contracts binnen het netwerk, maar ook met smart contracts op andere blockchain-ecosystemen. Hierdoor kunnen gebruikers complexere toepassingen bouwen en een breed scala aan gebruikers ondersteunen. De Secret Contracts worden geschreven in de programmeertaal Rust, een programmeertaal die ervoor zorgt dat de digitale contracten snel en veilig kunnen worden uitgevoerd. Het Secret-netwerk ondersteunt verschillende ontwikkelingshulpmiddelen en bibliotheken om het voor ontwikkelaars gemakkelijker te maken om toepassingen te bouwen op het platform. De privacy-georiënteerde contracten van Secret Network zijn een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van blockchaintechnologie.

 

DeFi-toepassingen op Secret Network

Secret Network werkt aan een breed scala aan innovatieve privacy-georiënteerde DeFi-toepassingen, waaronder:

 

SecretSwaps

SecretSwaps is een gedecentraliseerde exchange die is gebouwd op het Secret Network-protocol. Deze exchange biedt gebruikers de mogelijkheid om SCRT-tokens te verhandelen, zonder dat hun transacties openbaar worden gemaakt. Dit wordt mogelijk gemaakt door de privacy-mogelijkheden van het Secret Network-protocol, waardoor gebruikers hun transactiegegevens kunnen versleutelen voordat deze worden verwerkt. SecretSwap ondersteunt momenteel het verhandelen van verschillende tokens op het Secret-netwerk, waaronder SCRT, Ethereum (ETH) en SNIP-20-tokens.

SNIP-20

SNIP-20-tokens zijn tokens die speciaal zijn ontworpen om te worden gebruikt op het Secret-netwerk. Het zijn in feite smart contracts die de ERC-20-standaard van Ethereum nabootsen, maar met de toevoeging van privacy-functies die inherent zijn aan het Secret Network-protocol. De SNIP-20-tokens kunnen worden gebruikt om verschillende crypto-activa te vertegenwoordigen, zoals stablecoins en NFT’s. De SNIP-20-tokens stellen gebruikers in staat om te profiteren van de voordelen van DeFi, terwijl ze tegelijkertijd hun gegevens privé houden en de veiligheid van hun crypto-activa op het Secret-Network-protocol waarborgen. Secret Network ondersteunt momenteel verschillende SNIP-20-tokens.

 

Secret Bridge

Secret Bridge is een interoperabele oplossing die het mogelijk maakt om crypto-activa tussen verschillende blockchain-protocollen te verplaatsen, waaronder Ethereum en Binance Smart Chain. Dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van een zogenaamde ‘getokeniseerde brug’, die in staat is om gegevens te versleutelen en deze privé over te dragen tussen verschillende blockchain-ecosystemen. Gebruikers die crypto-activa willen overzetten, moeten deze activa eerst doorsturen naar een geautomatiseerde ‘market maker’ (AMM) op het bronprotocol. Dit wordt gedaan om liquiditeit te verschaffen voor de brug.

Wraping

De brug creëert vervolgens een token op het bronprotocol dat de crypto-activa van de gebruiker vertegenwoordigt. Dit token wordt ‘wrapped’ of ‘tokenized’ genoemd en is compatibel met het Secret-netwerk. Het token wordt vervolgens versleuteld met behulp van het Secret Network-protocol en vervolgens naar het doelprotocol verzonden. Eenmaal op het doelprotocol wordt het token gedecodeerd en omgezet in de oorspronkelijke activa van de gebruiker. Het proces van omzetten van crypto-activa van het ene protocol naar het andere via Secret Bridge gebeurt dus in drie stappen: wrapping, encryptie en decoding.

Interoperabiliteit tussen verschillende DeFi-toepassingen

Het gebruik van Secret Bridge biedt verschillende voordelen voor gebruikers, zoals het verminderen van de kosten en de tijd die nodig is voor het verplaatsen van crypto-activa tussen verschillende blockchain-protocollen, het verbeteren van de veiligheid en privacy van de activa van gebruikers en het vergroten van de interoperabiliteit tussen verschillende DeFi-toepassingen. Secret Bridge is dan ook een innovatieve oplossing voor het interoperabiliteitsprobleem tussen blockchain-ecosystemen en biedt gebruikers een veilige, efficiënte en privacy-vriendelijke manier, om activa tussen verschillende crypto-platformen te verplaatsen.

 

SecretNFT

SecretNFT is een op privacy gerichte oplossing voor het uitgeven en verhandelen van Non Fungible Tokens (NFT’s) op het Secret-netwerk. NFT’s zijn unieke digitale activa die niet uitwisselbaar zijn met andere activa van dezelfde soort. Dit in tegenstelling tot ‘fungible tokens’ (zoals cryptocurrency’s), die wél uitwisselbaar zijn met ander tokens van dezelfde soort. NFT’s worden vaak gebruikt voor het vertegenwoordigen van digitale kunstwerken, muziek, video’s, in-game items, verzamelobjecten en andere unieke digitale eigendommen. In wezen fungeren NFT’s als digitale certificaten van echtheid die aantonen dat een bepaald digitaal item helemaal uniek is en volledig eigendom van een specifieke persoon.

Unieke waarde

Een NFT bestaat uit een token dat op een blockchain wordt opgeslagen en is gekoppeld aan een bepaald digitaal item. Elke NFT heeft een unieke code en is onvervangbaar, wat betekent dat iedere NFT een unieke waarde vertegenwoordigt. Het proces van het maken van een NFT begint met het maken van een digitaal item. Vervolgens wordt het digitale item geregistreerd op een blockchainnetwerk en gekoppeld aan een uniek NFT-token. Dit token wordt vervolgens verhandelbaar op de blockchain en kan worden verkocht en gekocht, net zoals alle andere digitale activa.

Hoe worden SecretNFT’s gecreëerd?  

SecretNFT stelt gebruikers in staat om NFT’s te creëren en te verhandelen zonder hun identiteit of de inhoud van de desbetreffende NFT’s openbaar te maken. SecretNFT is een speciale toepassing van het Secret Network-protocol voor het creëren van NFT’s met privacy-functies. Wanneer een Secret-gebruiker een SecretNFT wil maken dan gaat dat als volgt:

Eerst creëert de gebruiker een digitale asset zoals bijvoorbeeld een digitaal kunstwerk, een in-game item, een video of een ander uniek digitaal item. Vervolgens wordt het digitale item geüpload naar het Secret-netwerk, waar het wordt versleuteld met behulp van de privacy-mogelijkheden van het protocol. De maker van het digitale item kan vervolgens een SecretNFT-token creëren dat het eigendom van het digitale item vertegenwoordigt. Dit token kan daarna worden verkocht of gekocht, terwijl de privacy van de gebruikers gewaarborgd blijft. SecretNFT’s bieden dan ook een innovatieve manier om unieke digitale activa te creëren, te verhandelen en te beschermen.

 

 

Secret Auctions

Secret Auctions is een privé veilingplatform gebouwd op het Secret-netwerk. Het biedt gebruikers de mogelijkheid om te bieden op items zonder dat hun biedingen openbaar worden gemaakt. Dit wordt mogelijk gemaakt door de privacy-mogelijkheden van het Secret Network-protocol. Met Secret Auctions kunnen gebruikers anoniem bieden op bepaalde goederen of diensten. Deze privé-veilingen werken door het gebruik van smart contracts die op het Secret Network zijn gebouwd. De smart contracts stellen de regels vast voor de veiling en zorgen ervoor dat het veilingproces transparant en veilig verloopt.

Minder risico van fraude of manipulatie

Om deel te nemen aan een Secret Auction, moeten deelnemers hun biedingen opgeven met behulp van SCRT-tokens. De biedingen worden vervolgens verzameld en geaggregeerd door het smart contact. Het smart contract zorgt ervoor dat het hoogste bod wordt geaccepteerd en dat de winnaar van de veiling de geveilde goederen of diensten ontvangt. Het unieke van Secret Auctions is dat ze volledig anoniem zijn. Dat betekent dat niemand (zelfs de beheerders van het smart contract niet) kan zien wie er heeft geboden. Dit zorgt voor een eerlijke en open veiling, zonder dat de identiteit van de deelnemers bekend gemaakt hoeft te worden. Een ander belangrijk kenmerk van Secret Auctions is dat ze veilig zijn. De veilingen worden uitgevoerd op het gedecentraliseerde Secret Network, wat betekent dat er geen centrale autoriteit is die de controle heeft over de veilingen. Hierdoor is het risico van fraude of manipulatie van de veilingen minimaal.

 

Bredere adoptie van blockchaintechnologie

Bovenstaande privacy-georiënteerde DeFi-oplossingen van Secret Network dragen bij aan een bredere adoptie van blockchaintechnologie, omdat ze de nadruk leggen op gegevensbescherming en beveiliging (twee van de belangrijkste uitdagingen waarmee de huidige blockchainnetwerken worden geconfronteerd).

 

Welk algoritme gebruikt Secret Network?

Secret Network maakt gebruik van een combinatie van een Delegated Proof of Stake (DPoS)-consensus-mechanisme en het Tendermint-algoritme, om overeenstemming te bereiken over transacties en nieuwe blokken te valideren. Deze combinatie staat bekend als ‘CosmWasm’. Tendermint is een Byzantijns fouttolerant algoritme dat  specifiek is ontworpen om de veiligheid, snelheid en betrouwbaarheid van blockchain-ecosystemen te vergroten. Het Tendemint-consensus-algoritme maakt gebruik van DPoS. Tendermint is verantwoordelijk voor het bepalen van de volgorde van transacties en het bereiken van consensus over nieuwe blokken. Het algoritme verifieert ook de digitale handtekeningen van de validators en zorgt ervoor dat de regels van het netwerk worden nageleefd. DPoS wordt vervolgens gebruikt om de selectie van de validators te bepalen en de macht over het netwerk te verdelen.

Stemproces

Delegated Proof of Stake werkt door SCRT-houders te laten stemmen op validators die verantwoordelijk zijn voor het valideren van transacties en het creëren van nieuwe blokken. De ‘topkandidaten’ met de meeste stemmen worden gekozen als validators en krijgen het meeste ‘recht’ om transacties te valideren en nieuwe blokken aan het netwerk toe te voegen. De combinatie van Tendermint en DPoS helpt om de veiligheid en betrouwbaarheid van Secret Network te waarborgen, terwijl ook de snelheid en schaalbaarheid worden vergroot. Door Tendermint te gebruiken als basis voor consensus en DPoS te gebruiken voor validator-selectie, kan het Secret-netwerk snelle transactiesnelheden en een hoge mate van decentralisatie bieden. Bovendien voorkomt dit consensus-mechanisme ‘double spending’ (dubbele uitgaven) en is het ‘fouttolerant’ tegen een set van maximaal eenderde (33,3%) onbetrouwbare actoren op het Secret-netwerk.

Fouttolerantie

Fouttolerantie betekent dat het blockchainnetwerk een bepaalde hoeveelheid fouten en storingen kan verdragen, zonder volledig te falen. In het geval van Secret Network betekent het dat eenderde van de validator-nodes offline kunnen gaan, zonder dat het de werking van het netwerk beïnvloed. De fouttolerantie van het Secret-netwerk is beter bestand tegen fouten en aanvallen dan bijvoorbeeld het Proof of Work (PoW)-netwerk van Bitcoin, vanwege de mogelijkheid om snel verouderde of defecte validators te vervangen.

Delegators

Delegated Proof of Stake betekent dat houders van SCRT-tokens hun belang kunnen delegeren aan een blokvalidator van hun keuze. Deze blokvalidator wordt beloond met SCRT-tokens door transacties en berekeningen op het Secret Network te verwerken en distribueert vervolgens een aantal van deze beloningen terug aan hun ‘delegators’, op basis van de hoeveelheid SCRT, die zij als stake op het netwerk hebben vastgezet. De validators op het Secret-netwerk worden Secret Nodes genoemd.

Hoge uptime

Deze Secret Nodes hebben een zeer belangrijke taak binnen het digitale ecosysteem. Ze moeten een hoge uptime behouden en compatible hardware gebruiken om operationeel te blijven. Wanneer een Secret Node offline gaat, dan kan dit de werking van het netwerk verstoren en de transactievalidatie vertragen. Dit kan resulteren in langere transactietijden en hogere kosten voor gebruikers. Daarom is uptime een belangrijke maatstaf voor de betrouwbaarheid en stabiliteit van Secret Network.

Prikkels

Validators leveren veel werk aan het netwerk. Om hen te motiveren om hun taak uit te voeren worden ze gestimuleerd met prikkels (de SCRT-beloningen). In ruil voor hun geleverde werk ontvangen de validators blokbeloningen, voor ieder nieuw blok dat aan de blockchain wordt toegevoegd. Secret Network is inflatoir wat wil zeggen dat er in de loop van de tijd nieuwe SCRT-tokens worden gecreëerd, als een percentage van het huidige totale aanbod SCRT. De validators geven een percentage van deze SCRT-beloningen aan de delegators, terwijl ze een deel van deze beloningen als commissie behouden. Deze commissie helpt de validators om hun activiteiten op het netwerk te financieren, zodat ze hun taak kunnen blijven uitvoeren. Hierdoor kan de duurzaamheid van het netwerk worden gewaarborgd. Doordat Secret Network gebruik maakt van DPoS in plaats van Proof of Work (PoW) is het energieverbruik relatief laag en daarmee biedt SCRT een milieuvriendelijker alternatief voor platformen die zijn gebaseerd zijn op crypto-mining.

 

Wat is de bloktijd van Secret Network?

Dankzij de Delegated Proof of Stake is Secret Network in staat om bijna 10.000 transacties per seconden (TPS) te verwerken met een bloktijd van ongeveer 6 a 7 seconden. Dat betekent dat er iedere 6 a 7 seconden een nieuw blok aan het netwerk wordt toegevoegd. De bloktijd kan echter variëren afhankelijk van de huidige belasting van het netwerk en andere factoren. De relatief snelle bloktijd zorgt ervoor dat het netwerk snel grote volumes van transacties kan verwerken.

 

Welke programmeertalen gebruikt Secret Network?

Secret Network maakt gebruik van verschillende programmeertalen, afhankelijk van de context. Het platform maakt onder meer gebruik van de volgende scripttalen:


Rust

Het Secret-netwerk is grotendeels geschreven in de programmeertaal Rust, een systeemprogrammeertaal die bijdraagt aan de snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid van het digitale ecosysteem.


Go

Sommige delen van het netwerk zijn geschreven in de scripttaal Go, die bekend staat om zijn snelheid en efficiëntie.


Solidity

Secret Network ondersteunt ook het gebruik van Solidity, een programmeertaal die wordt gebruikt voor het schrijven van smart contracts op de Ethereum-blockchain.


CosmWasm

CosmWasm is een smart contract-programmeertaal die specifiek is ontworpen voor gebruik op de Cosmos SDK (Software Development Kit), het ontwikkelingsplatform waar Secret Network op is gebaseerd.

 

CosmWasm logo. CosmWasm wordt gebruikt op het Secret Network.

 

Snelheid, efficiëntie, veiligheid en compatibiliteit

Over het algemeen zijn de programmeertalen die Secret Network gebruikt vooral gericht op snelheid, efficiëntie, veiligheid en compatibiliteit met andere blockchainnetwerken. Dit maakt het voor ontwikkelaars gemakkelijker om applicaties te bouwen op het netwerk en om bestaande applicaties te ‘porten’ naar het platform.

 

Wat is de maximale voorraad van Secret Network?

Secret Network is ‘inflatoir’ en heeft in principe geen limiet. Het netwerk heeft een variabel inflatiepercentage van tussen de 7 en 15%, op basis van de verhouding tussen ‘gebonden’ en ‘niet-gebonden’ SCRT-tokens,  in verhouding tot het ‘target-doel’ gebonden percentage van 67%. Het inflatiepercentage kan in de toekomst worden gewijzigd (door middel van bestuursvoorstellen) om meer gebruikers, ontwikkelaar en stakers aan te trekken.  Het totale aanbod is 254,872,000 SCRT-tokens, waarvan er op dit moment (april 2023) ongeveer 204,140,500 in omloop zijn.

Twee soorten SCRT-tokens

Binnen het Secret Network zijn twee soorten SCRT-tokens: niet-gebonden tokens en gebonden tokens. Niet-gebonden SCRT-tokens kunnen vrij worden  verhandeld, gestaked of worden gebruikt om transactiekosten te betalen. Deze tokens zijn niet vergrendeld of ‘gebonden’ en kunnen te allen tijde worden verplaatst of verkocht. Gebonden SCRT-tokens daarentegen zijn vergrendeld in smart contracts om bepaalde doelen te dienen. Deze gebonden tokens kunnen niet worden verhandeld of worden verplaatst totdat de vergrendeling is opgeheven. Er zijn verschillende manieren waarop tokens kunnen worden gebonden op het Secret Network, waaronder:

 


Staking

Door tokens te staken wordt een deel van de tokens tijdelijk gebonden om te helpen bij de beveiliging van het netwerk en om bij te dragen aan de validatie van transacties.


Governance

Gebonden SCRT-tokens kunnen ook worden gebruikt om te stemmen in het governance-systeem van het netwerk, waarbij beslissingen worden genomen over het beheer en de ontwikkeling van het netwerk.


Smart contracts

De tokens kunnen ook worden gebonden in smart contract om verschillende doeleinden te dienen, zoals het verlenen van toegang tot bepaalde applicaties of diensten.

 

Betrokkenheid

Het gebonden zijn van SCRT-tokens draagt bij aan de stabiliteit en veiligheid van het Secret Network, omdat het deelnemers aanmoedigt om betrokken te blijven bij de ontwikkeling en het beheer van het netwerk.

Commissietarief

De validator-nodes binnen het Secret-ecosysteem kunnen een commissietarief in rekening brengen op ‘gedelegeerde’ SCRT-tokens. Op dit moment (april 2023) is de bodem van het commissietarief 0%, met een maximum van 20%. Het commissiepercentage van de validators kan slechts iedere 24 uur met maximaal 1% veranderen. Afgezien van het commissietarief zijn er twee aanvullende sets vergoedingen voor verdiende blokbeloningen: de zogenaamde ‘community-vergoeding’ van 2% en de ‘Secret Foundation-vergoeding’ van 15%. De geschatte jaarlijkse return on investment (R.O.I.) voor het staken van SCRT-tokens varieert van 22% tot 27%, afhankelijk van de validator naar keuze. De community-vergoeding wordt uit alle blokbeloningen gehaald en naar een ‘pool’ van fondsen gestuurd: de zogenaamde ‘Community Pool’. Deze Community Pool wordt gebruikt om on-chain governance-voorstellen te financieren, die het Secret Network-protocol verbeteren.

 

Welke wallets biedt Secret Network?

Secret Network ondersteunt verschillende soorten crypto-wallets voor het opslaan van SCRT-tokens en andere digitale activa op het netwerk, waaronder:


Keplr Wallet

De Keplr Wallet is een populaire web3-wallet. Het is een browserextensie die compatible is met verschillende blockchain-ecosystemen, waaronder Secret Network. Keplr kan onder andere worden geïnstalleerd op Google Chrome of de open-source webbrowser Brave. Deze webgebaseerde wallet is gebruiksvriendelijk en kan vrij eenvoudig worden ingesteld. Echter bieden software-wallets zoals Keplr minder veiligheid dan hardware-wallets, omdat de privésleutels online worden beheerd. Met hardware-wallets worden de sleutels offline beheerd en kan de veiligheid van de SCRT-tokens en andere cryptovaluta beter worden gewaarborgd.


Hardware-wallets

Er zijn verschillende hardware-wallets op de markt die SCRT-tokens ondersteunen, waaronder Ledger Nano S en Ledger Nano X. Deze gebruiksvriendelijke crypto-wallets bieden extra beveiligingslagen door het opslaan van privésleutels op een fysiek apparaat. Hierdoor is de cypto-activa minder kwetsbaar voor hackers.


Cosmostation Wallet

De Cosmostation Wallet is een mobiele wallet voor op Cosmos SDK gebaseerde blockchain-protocollen, waaronder Secret Network. Deze wallet biedt een eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface en heeft verschillende functies zoals staking, delegatie en het uitvoeren van transacties.


Math Wallet

Math Wallet biedt niet alleen ondersteuning voor SCRT-tokens, maar ook voor tal van andere cryptocurrency’s. Deze multi-currency cross-chain wallet is beschikbaar voor desktop en mobiel.


Secret CLI

Secret CLI is een zogenaamde ‘command-line interface tool’, waarmee gebruikers toegang kunnen krijgen tot en interactie kunnen hebben met het Secret-netwerk. Deze tool is vooral handig voor gevorderde gebruikers en ontwikkelaars die op zoek zijn naar een flexibele manier om te communiceren met het platform.


Lunie Wallet

Lunie Wallet is een zogenaamde ‘non-custodial’ web-wallet die compatible is met Secret Network. Het is gebouwd op het Cosmos-ecosysteem en biedt gebruikers toegang tot verschillende DeFi-toepassingen en staking. Bij een non-custodial wallet kunnen gebruikers hun eigen privésleutels genereren, die worden gebruikt om de cryptovaluta te beheren en te ondertekenen. Gebruikers houden de volledige controle over hun fondsen en kunnen deze opslaan, verzenden en ontvangen, zonder de toestemming van een derde partij.

 

Risicobereidheid

Naast deze wallets zijn er nog veel meer crypto-wallets die compatible zijn met Secret Network. Het is belangrijk om te controleren of een specifieke wallet ondersteuning biedt voor SCRT-tokens, voordat je er een aanschaft. Bovendien moet je ervoor zorgen dat de wallet voldoet aan je veiligheidsbehoeften en je niveau van risicobereidheid. Wil je de risisco’s van het handelen in crypto-activa zo veel mogelijk minimaliseren, ga dan voor een hardware-wallet.

 

Waarom kan Secret Network interessant zijn voor investeerders?

Secret Network kan interessant zijn voor investeerders vanwege de mogelijkheid om crypto-activa op een veilige manier op te slaan en transacties op een private manier uit te voeren. Dit maakt het platform aantrekkelijk voor investeerders die veel waarde hechten aan hun privacy. Daarnaast biedt Secret Netwerk een flexibel en schaalbaar netwerk dat is gebaseerd op het Tendermint-consensus-algoritme en het Cosmos SDK. Hierdoor kunnen ontwikkelaars eenvoudig dApps bouwen op het platform, wat kan leiden tot een breed scala aan gebruikersscenario’s en mogelijke blockchaintoepassingen. Naarmate het platform meer wordt gebruikt zal ook de vraag naar het SCRT-token toenemen.

 

Software Development Kit (SDK)

 

Sterke community

Bovendien heeft Secret Network een sterke community van ontwikkelaars en gebruikers die zich actief inzetten voor het bouwen en verbeteren van het netwerk. Dit kan bijdragen aan de groei en ontwikkeling van het digitale ecosysteem, wat weer gunstig kan zijn voor investeerders die vroeg in het project zijn gestapt.

 

Wat zijn de risico’s en nadelen van Secret Network?

Ondanks het potentieel en de toepassingsmogelijkheden, zijn er ook wel een aantal mogelijke risico’s en nadelen verbonden aan het platform. Het is belangrijk om op te merken dat het gebruik van het Secret-netwerk en het SCRT-token niet per definitie anoniem is. Hoewel het netwerk gericht is op het bieden van privacy en veiligheid, kunnen gebruikers nog steeds worden getraceerd via hun publieke adressen en transactiegeschiedenis. Gebruikers moeten daarom nog steeds voorzichtig zijn met gevoelige informatie en hun eigen veiligheid waarborgen.

Prijsschommelingen

Aan iedere vorm van investering zijn risico’s verbonden, maar bij cryptovaluta zijn die risico’s groter dan bij investeringen met traditionele valuta. De cryptomarkt is volatiel en de waarde van de SCRT-tokens kan sterk schommelen op basis van verschillende factoren, waaronder marktomstandigheden, vraag en aanbod, veranderende regelgeving en concurrentie. Daarom is het belangrijk om zelf je eigen onderzoek te doen naar alle mogelijke risico’s en de investeringsbeslissingen te baseren op je eigen risicobereidheid en financiële doelstellingen. Investeer alleen geld wat je je kunt veroorloven om te verliezen.

Gebruikersadoptie en concurrentie

Hoewel Secret Network een interessante technologie biedt, is de gebruikersadoptie nog relatief laag. Een lage gebruikersadoptie kan het potentieel voor succes van het netwerk beperken. Daarnaast is Secret Netwerk niet het enige blockchainnetwerk dat zich vooral richt op privacy en beveiliging. Er zijn verschillende andere projecten die zich focussen op deze functionaliteit, waardoor SCRT te maken heeft met sterke concurrentie. Andere op privacy-gerichte coins zijn Monero (XMR), Zcash (ZEC), Firo (FIRO), Verge (XVG), Komodo (KMD), Sumokoin (SUMO) en Dash (DASH).

Regulatie van crypto-activa

Ook kan Secret Network in de toekomst mogelijk worden geconfronteerd met regelgeving die het gebruik van SCRT-tokens beperken, waardoor verdere groei wordt belemmerd. De regelgeving ten aanzien van blockchainprojecten en cryptocurrency’s is nog steeds onzeker. Cryptovaluta zijn relatief nieuwe concepten in de financiële wereld en daarom hebben veel overheden nog geen volledig ontwikkeld kader om deze op een goede manier te reguleren. Crypto-activa hebben de afgelopen jaren een gestage groei doorgemaakt, en het lijkt er niet op dat deze nieuwe betalingsmethoden op korte termijn weer zullen verdwijnen. De Europese commissie heeft de laatste jaren verschillende voorstellen gedaan voor het ontwerpen van wet- en regelgeving voor blockchaintoepassingen en crypto-coins.

Uitgevers van cryptovaluta moeten transactie-informatie doorgeven

In 2020 publiceerde de Europese Commissie een ‘Digital Finance-pakket’, dat onder meer regels bevat voor het gebruik van stablecoins en crypto-exchanges. Daarnaast werkt de Europese Unie momenteel ook aan de ontwikkeling van een digitale euro. De Europese Commissie wil dat alle crypto-handelsbeurzen (en alle andere locaties waar crypto-activa worden verhandeld) vanaf 2026 alle transacties van EU-burgers doorgeven aan de Europese belastingdiensten. Dat betekent dat uitgevers van cryptovaluta worden verplicht om de transactie-informatie door te geven. Deze wetgeving is vooral bedoel om dubieuze en criminele activiteiten tegen te gaan. Dergelijke wetgeving conflicteert echter met op privacy-gerichte projecten zoals Secret Network.

Illegale activiteiten

Het reguleren van crypto-activa is een complex en uitdagend proces vanwege verschillende factoren. De meeste cryptocurrency’s zijn zoals SCRT-tokens gedecentraliseerd en er is geen centrale autoriteit die verantwoordelijk is voor het beheer van deze coins. Hierdoor is het moeilijk om adequate wetgeving te maken en controle uit te oefenen. Anonieme crypto-transacties zijn niet traceerbaar en daardoor kunnen ze gebruikt worden voor illegale activiteiten, zoals drugshandel, wapenhandel, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Tevens kunnen cryptovaluta overal ter wereld worden gebruikt en verhandeld, waardoor het voor regeringen lastig is om wetgeving te ontwikkelen, die wereldwijd kan worden toegepast.

Bevorderen van innovatie en het beschermen van consumenten

Een ander probleem ten aanzien van de regulering is dat cryptocurrency-transacties worden uitgevoerd, met behulp van ingewikkelde cryptografische technologieën. Doordat deze geavanceerde technologieën voortdurend in ontwikkeling zijn, is het praktisch onmogelijk om bij te blijven en effectieve wet- en regelgeving te ontwerpen. Om deze uitdagingen aan te pakken hebben overheden wereldwijd verschillende benaderingen gevolgd, variërend van het volledig verbieden van cryptovaluta, tot het ontwikkelen van specifieke regelgeving en richtlijnen voor crypto-activiteiten. Het vinden van een evenwicht tussen het bevorderen van innovatie en het beschermen van consumenten, is een van de belangrijkste doelstellingen van regelgevende instanties wereldwijd.

Robuuste technologische basis

Ondanks de uitdagingen op het gebied van crypto-regulering heeft Secret Network het potentieel om snel te groeien en te evolueren. Het platform heeft inmiddels al bewezen een belangrijke speler te zijn op het gebied van DeFi-toepassingen. Door privacy te bieden op de blockchain kunnen gebruikers vertrouwelijke transacties uitvoeren op ieder gewenst moment. Dit opent de deur naar nieuwe innovatieve dApps, waarbij privacy belangrijk is. Met een groeiende community van ontwikkelaars en gebruikers die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het netwerk en een robuuste technologische basis, is Secret Network dan ook een project om goed in de gaten te houden.

 

Terug naar boven ↑

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).