SuperNET

Komodo (KMD) is een cryptocurrency die in 2016 werd geïntroduceerd, als een ‘fork’ van de Zcash-code. KMD werd ontwikkeld door ‘SuperNET’, een organisatie die werd opgericht om een platform te creëren voor de integratie van verschillende cryptovaluta en blockchaintechnologieën. Het voornaamste doel van SuperNET was om een digitaal ecosysteem te creëren, waarin verschillende blockchainnetwerken met elkaar konden communiceren, om zo de functionaliteit en adoptie van blockchaintoepassingen te vergroten. Het SuperNET-platform was gebaseerd op de NXT-blockchain, maar later werd er overgestapt op de Komodo-blockchain. KMD biedt ondersteuning voor gedecentraliseerde applicaties (dApps). Het platform heeft een eigen dApp-store waar ontwikkelaars hun blockchaintoepassingen kunnen aanbieden.

 

Privacy-gerichte blockchain-infrastructuur

Wat is Delayed Proof of Work (dPoW) precies?

Wat is het verschil tussen PoW en PoA?

Smart contracts en AtomicDEX

Atomic Swaps

Welk algoritme gebruikt Komodo?

Wat is de bloktijd van Komodo?

Wat is de blokbeloning van Komodo?

Welke programmeertalen gebruikt Komodo?

Wat is Simple Payment Verification?

Wat is de maximale voorraad van Komodo?

Waarom kan Komodo (KMD) interessant zijn voor investeerders?

Wat zijn de risico’s en nadelen van Komodo?

 

Komodo (KMD) logo

 

Privacy-gerichte blockchain-infrastructuur

Komodo wil een schaalbare, veilige en privacy-gerichte blockchain-infrastructuur bieden voor bedrijven en ontwikkelaars. Privacy en beveiliging zijn twee van de belangrijkste kenmerken van KMD. De Komodo-blockchain is gebouwd op het zogenaamde delayed Proof of Work (dPoW) consensus-mechanisme. Dit houdt in dat Komodo gebruikmaakt van de beveiliging van de Bitcoin-blockchain door regelmatig ‘snapshots’ te maken van de Komodo-blockchain en deze op te nemen in het Bitcoin-netwerk. Hierdoor wordt de veiligheid van KMD versterkt, omdat het voor aanvallers veel moeilijker wordt om de blockchain te manipuleren.

 

Wat is Delayed Proof of Work (dPoW) precies?

Delayed Proof of Work is een consensus-algoritme dat specifiek is ontwikkeld om extra beveiliging te bieden tegen 51%-aanvallen en andere kwetsbaarheden op de blockchain. In principe is dPoW een combinatie van twee verschillende soorten consensus-mechanismen: Proof of Work (PoW) en Proof of Authority (PoA).

 

Wat is het verschil tussen PoW en PoA?

PoW is een consensus-mechanisme voor blockchains, waarbij crypto-miners wiskundige berekeningen moeten oplossen om nieuwe blokken aan het netwerk toe te voegen en transacties te valideren. Het doel van PoW is om de veiligheid en integriteit van de blockchain te waarborgen, door middel van het gedecentraliseerde proces van het creëren van nieuwe blokken, terwijl ‘double spending’ op een effectieve manier wordt tegengegaan. Proof of Authority (PoA) is een consensus-mechanisme, waarbij het creëren van nieuwe blokken wordt gedaan door vooraf geselecteerde ‘authorities’ in plaats van door het oplossen van wiskundige berekeningen (zoals bij Proof of Work). PoA is vooral bedoeld om de snelheid en efficiëntie van transacties te verbeteren door het verminderen van de energie-intensieve crypto-mining (die nodig is bij PoW). Het nadeel is echter dat PoA over het algemeen minder decentralisatie biedt dan PoW.

Privacy-coin

Privacy is een van de belangrijkste kenmerken van Komodo. Daarom wordt deze cryptovaluta ook wel gerekend tot de zogenaamde ‘privacy-coins’. KMD maakt gebruik van zk-SNARKs-technologie, die ook wordt gebruikt door verschillende andere crypto-activa (waaronder Zcash). Hierdoor kunnen transacties op de Komodo-blockchain volledig anoniem plaatsvinden, zodat niemand kan zien wie de transactie heeft uitgevoerd of hoeveel er is verzonden. Naast privacy en een hoog beveiligingsniveau biedt KMD ook schaalbaarheid en interoperabiliteit. Komodo maakt gebruik van het UTXO-model.

Wat is het UTXO-model?

Het UTXO-model (Unspent Transaction Output) is een manier waarop transacties worden geregistreerd en verwerkt binnen de blockchain. In dit model wordt iedere transactie in principe gezien als een verandering in de balans van de crypto-wallet van de afzender en de ontvanger, waarbij de input van de transactie wordt gezien als een niet-uitgegeven output van een eerdere transactie. Wanneer er een transactie plaatsvindt, dan worden de ‘niet uitgegeven’ outputs (UTXO’s) van eerdere transacties gecombineerd, om de input van de nieuwe transacties te vormen. Na verificatie van de input wordt de output van de transactie vervolgens opgeslagen als een nieuwe UTXO, die op zijn beurt weer kan worden gebruikt als input voor toekomstige transacties.

Niet deelbaar

Dit model zorgt voor transacties die niet ‘deelbaar’ zijn, aangezien de UTXO’s alleen in hun geheel kunnen worden gebruikt als input in een nieuwe transactie. Het UTXO-model maakt het ook eenvoudiger om de balansen van crypto-wallet-adressen te berekenen en te valideren, aangezien iedere transactie alleen de balans van de bijbehorende wallet-adressen ongewijzigd laat. Het UTXO-model wordt gebruikt door verschillende blockchainnetwerken, waaronder de Bitcoin-blockchain.

 

AtomicDEX logo

 

Smart contracts en AtomicDEX

Het UTXO-model maakt het gemakkelijker om het blockchainnetwerk van Komodo te schalen, omdat transacties sneller kunnen worden verwerkt. Bovendien heeft KMD een eigen smart contract-platform, dat verenigbaar is met de Ethereum-blockchain. Dit maakt het mogelijk om smart contracts te schrijven die kunnen worden uitgevoerd op de Komodo-blockchain. Een ander belangrijk kenmerk van Komodo is de zogenaamde ‘AtomicDEX’, een gedecentraliseerde exchange en crypto-wallet waarmee gebruikers verschillende cryptocurrency’s kunnen verhandelen, zonder dat ze een derde partij nodig hebben.

Wat is een orderboekmodel?

AtomicDEX maakt gebruik van het ‘orderboekmodel’ en combineert dit met een P2P-netwerk. Hierdoor kunnen gebruikers direct met elkaar handelen zonder dat ze een tussenpersoon nodig hebben. Een orderboekmodel is een manier waarop een handelsplatform transacties faciliteert tussen kopers en verkopers van financiële instrumenten, zoals cryptovaluta. Het orderboekmodel is gebaseerd op het bijhouden van een lijst van alle openstaande koop- en verkooporders van een bepaalde crypto-coin.

 

Atomic Swaps

AtomicDEX werkt op basis van zogenaamde ‘Atomic Swaps’ en maakt cross-chain trading van crypto-activa mogelijk. Atomic Swaps zijn smart contracts die gebruikers in staat stellen om digitale activa rechtstreeks en zonder tussenkomst van een derde partij, te ruilen tussen twee verschillende blockchain-ecosystemen.

 

 

Welk algoritme gebruikt Komodo?

Komodo maakt gebruik van het ‘Equihash’ Proof of Work (PoW) consensus-algoritme. Dit algoritme is ontworpen om ASIC-resistent te zijn, wat betekent dat het mining-proces met gespecialiseerde hardware minder efficiënt is dan crypto-mining met CPU’s of GPU’s. Het Equihash-algoritme is speciaal ontwikkeld om een hoge mate van veiligheid en decentralisatie te bieden. Daarnaast maakt Komodo gebruik van het eerdergenoemde innovatieve consensus-mechanisme Delayed Proof of Work (dPoW), dat gebruikmaakt van de Bitcoin-blockchain als een tweede laag van beveiliging voor de Komodo-blockchain. Door het gebruik van dPoW kan KMD een nog hogere mate van veiligheid en permanentie (onveranderlijkheid) bieden aan het netwerk.

 

Wat is de bloktijd van Komodo?

De bloktijd van Komodo is 1 minuut, wat betekent dat er iedere minuut één nieuw blok aan de KMD-blockchain wordt toegevoegd. Dit tempo van blokproductie maakt snellere transacties mogelijk en zorgt ervoor dat de Komodo-blockchain efficiënter kan functioneren.

 

Wat is de blokbeloning van Komodo?

De blokbeloning van Komodo is dynamisch en varieert afhankelijk van het aantal Komodo-blokken dat al is gegenereerd. In de eerste 4 jaar van het KMD-netwerk was de initiële blokbeloning 3 KMD per blok. Na deze periode werd de blokbeloning ieder jaar met 1 procent verlaagd, tot het een minimum van 0,000001 KMD per blok bereikt. Dit proces staat bekend als ‘halvering’ en is vergelijkbaar met andere cryptovaluta zoals Bitcoin. Naast de blokbeloning ontvangen de crypto-miners ook transactiekosten voor het valideren en toevoegen van transacties aan de Komodo-blockchain. Deze transactiekosten worden betaald door degenen die transacties initiëren en zijn een belangrijk onderdeel van de inkomstenstroom van de KMD-miners.

 

Welke programmeertalen gebruikt Komodo?

Komodo biedt voor ontwikkelaars verschillende software development kits (SDK’s). Komodo is gebouwd op het Bitcoin-protocol en gebruikt onder meer de programmeertaal C++ voor de ontwikkeling van de kernsoftware. Naast C++ kan er voor het bouwen van decentrale applicaties ook gebruik worden gemaakt van onder meer JavaScript, Python, Rust, Solidity, Go en Java. Dit komt door de compatibiliteit van Komodo met de zogenaamde Simple Payment Verification (SPV) technologie, die werkt met verschillende programmeertalen. Hierdoor kunnen ontwikkelaars die bekend zijn met deze talen, eenvoudig applicaties bouwen op de Komodo-blockchain.

 

Wat is Simple Payment Verification?

Simple Payment Verification (SPV) is een verificatiemethode die wordt gebruikt voor zogenaamde ‘light-wallets’, om transacties op een blockchain te verifiëren, zonder de volledige blockchain te hoeven downloaden en op te slaan. SPV is ontworpen om een meer efficiënte manier te bieden om transacties te verifiëren en is gebaseerd op het principe van het controleren van transacties, via het gebruik van ‘blokheaders’ in plaats van de volledige blokken. In het SPV-verificatieproces verifiëren light-wallets de transacties door blokheaders te downloaden van full nodes op de blockchain. Deze blokheaders bevatten een samenvatting van de informatie in de bijbehorende blokken, inclusief de Proof of Work (PoW) die vereist is om dat specifieke blok aan het blockchainnetwerk toe te voegen.

Snelle verificatie van transacties

Door alleen de blokheaders te downloaden kunnen light-wallets transacties verifiëren, zonder de volledige blockchain te downloaden en op te slaan. Simple Payment Verification is een belangrijk onderdeel van de schaalbaarheid van blockchaintechnologie, omdat het light-wallets in staat stelt om transacties snel te verifiëren, waardoor de transactiesnelheid en efficiëntie aanzienlijk worden verbeterd. Komodo maakt gebruik van SPV-technologie om de compatibiliteit met de verschillende programmeertalen te ondersteunen.

 

Wat is de maximale voorraad van Komodo?

Komodo heeft een maximale voorraad van 200 miljoen KMD-tokens. Dit is het totale aantal KMD dat ooit zal worden gecreëerd en dit aantal zal in principe nooit worden overschreden. Het beperkte aanbod van Komodo is ontworpen om de waarde van de cryptovaluta te beschermen en te behouden, door de inflatie onder controle te houden. Bovendien kan de maximale voorraad van Komodo zorgen voor schaarste, waardoor de waarde van KMD wordt gestimuleerd. Momenteel (april 2023) zijn er ruim 135 miljoen tokens in omloop, terwijl de resterende KMD in de komende jaren geleidelijk aan in circulatie zal worden gebracht via blokbeloningen. De tokens kunnen worden gebruikt om transacties mee te betalen op de Komodo-blockchain en om te stemmen (governance) op voorstellen voor de ontwikkeling van het blockchainnetwerk.

 

Waarom kan Komodo (KMD) interessant zijn voor investeerders?

Er zijn verschillende redenen waarom Komodo interessant kan zijn voor investeerders. KMD maakt gebruik van een eigen unieke blockchaintechnologie en het eerder genoemde Delayed Proof of Work (dPoW) consensus-mechanisme. Hierdoor is het mogelijk om de beveiliging van de Komodo-blockchain te versterken, door regelmatig de hash van de blockchain op te slaan op de Bitcoin-blockchain. Dit biedt aan beleggers een solide en betrouwbaar platform. Daarnaast heeft Komodo een Atomic Swap-functionaliteit, waarmee het mogelijk is om direct te handelen tussen verschillende crypto-activa, zonder tussenkomst van een derde partij. Vooral deze interoperabiliteit is aantrekkelijk voor investeerders.

Komodo biedt orakels en sidechains

Bovendien biedt Komodo de mogelijkheid om gedecentraliseerde orakels te creëren, wat kan helpen bij het integreren van blockchaintechnologie in real-world applicaties. Een ander voordeel voor investeerders zijn de lage transactiekosten op de KMD-blockchain. Deze lage kosten dragen bij aan de acceptatie van cryptovaluta. Tevens kunnen ontwikkelaars hun eigen ‘sidechains’ opzetten zonder de hoge kosten te hoeven maken, die doorgaans gepaard gaan met het opzetten van een eigen blockchainnetwerk. Sidechains zijn blockchains die parallel aan een andere blockchain-infrastructuur kunnen functioneren, maar wel verbonden zijn met de Komodo-blockchain (of een ander blockchain-ecosysteem). Het idee achter een sidechain is het bieden van de mogelijkheid voor bepaalde functies en transacties, die anders niet mogelijk of efficiënt zouden zijn. Sidechains bieden verschillende voordelen, waaronder:

 • Schaalbaarheid
  Met een sidechain kunnen transacties en applicaties worden uitgevoerd, zonder de hoofdblockchain te belasten, waardoor de schaalbaarheid wordt vergroot.
 • Privacy
  Sidechains kunnen specifieke privacy-functies hebben die niet beschikbaar zijn op de hoofdblockchain, waardoor gebruikers meer privacy hebben.
 • Flexibiliteit
  Door gebruik te maken van sidechains kunnen verschillende applicaties en transacties worden uitgevoerd met specifieke vereisten, zoals snelheid of beveiliging.
 • Interoperabiliteit
  Sidechains maken het mogelijk om waarde over te dragen tussen verschillende blockchainnetwerken, waardoor de interoperabiliteit word bevorderd.

Actieve community

Komodo heeft een actieve community van ontwikkelaars en supporters, die enthousiast werken aan de ontwikkeling en verbetering van blockchaintechnologie. De community is verdeeld over verschillende kanalen, waaronder forums, sociale media en chat-apps, waar de leden discussiëren over nieuwe gedecentraliseerde toepassingen. Op het Komodo-forum kunnen investeerders en andere gebruikers vragen stellen, ideeën delen en feedback geven over de KMD-blockchain en gerelateerde projecten. Het forum wordt actief gemodereerd en er is een team van enthousiaste, vrijwillige community-managers, die helpen bij het beantwoorden van vragen en het faciliteren van discussies.

 

Wat zijn de risico’s en nadelen van Komodo?

Het is belangrijk om op te merken dat investeren in crypto-activa gepaard gaat met grote risico’s. De crypto-markt is zeer volatiel en onvoorspelbaar. Daarom is het belangrijk dat investeerders en particuliere gebruikers hun eigen grondige onderzoek doen, voordat ze besluiten om in Komodo of andere cryptovaluta te investeren. Beleg alleen geld wat je bereid bent om te verliezen.

Uitdagingen

Hoewel Komodo een veelbelovend crypto-project is, zijn er ook enkele nadelen en uitdagingen waarvan beleggers zich bewust moeten zijn. In de eerste plaats opereert Komodo in een concurrerende cryptomarkt waarin veel projecten actief zijn, die soortgelijke functies en technologieën aanbieden als KMD. Dit kan de acceptatie en groei van deze cryptovaluta belemmeren. Daarnaast is blockchaintechnologie nog een complexe aangelegenheid en voor veel mensen moeilijk te begrijpen. Hierdoor kan een brede adoptie ervan worden beperkt.

Liquiditeit

Bovendien kan de liquiditeit van KMD op de crypto-handelsbeurzen minder zijn in vergelijking met andere crypto-coins, waardoor het lastiger is om KMD te kopen of te verkopen. Deze liquiditeitsproblemen kunnen resulteren in hogere spreads tussen bied- en laatprijzen en hogere transactiekosten. Daarom is het belangrijk dat Komodo blijft werken aan het aantrekken van meer handelaren en investeerders, evenals het uitbreiden van het aantal crypto-exchanges die KMD verhandelen. Hierdoor kan de liquiditeit van KMD worden verbeterd en kunnen de handelsmogelijkheden voor gebruikers worden vergroot.

Afhankelijk van Bitcoin

Zoals eerder gezegd maakt Komodo voor de beveiliging van het netwerk gebruik van het Delayed Proof of Work (dPoW) consensus-algoritme, dat afhankelijk is van de Bitcoin-blockchain. Dit kan een risico vormen als er problemen optreden met het Bitcoin-netwerk. Komodo is nog een relatief jong crypto-project en er is nog veel werk te doen op het gebied van ontwikkeling en verbetering van de technologie. Dit kan leiden tot onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling en groei van KMD.

Wetgevingsproblemen

Komodo en andere privacy-coins zijn gericht op het waarborgen van de privacy en anonimiteit van gebruikers. Daarom hebben ze de speciale aandacht van regelgevende instanties en toezichthouders. Cryptovaluta zoals Komodo kunnen dan ook problemen ondervinden bij het voldoen aan de vereisten van regelgeving en naleving daarvan, omdat ze de mogelijkheid bieden om transacties volledig privé en niet-traceerbaar te maken. Hierdoor zijn de coins zeer geschikt om te worden gebruikt voor illegale doeleinden, zoals het witwassen van geld, belastingontduiking, illegale transacties en de financiering van terrorisme. Om het illegale gebruik van privacy-coins tegen te gaan kunnen regelgevers strengere voorschriften opleggen, zoals het verplicht stellen van transparantie en het vereisen van identificatie van gebruikers. Dit kan echter in strijd zijn met het fundamentele doel van privacy-coins zoals Komodo (namelijk het beschermen van de persoonlijke gegevens en financiële privacy van gebruikers). Bovendien kunnen regelgevende instanties overwegen om het gebruik van privacy-coins te beperken of zelfs volledig te verbieden. Dit zou de adoptie van Komodo en de toekomstige groei en ontwikkeling van het token weinig goed doen.

Evenwicht tussen privacybescherming en regelgevende vereisten

Het vinden van een evenwicht tussen privacybescherming en regelgevende vereisten, is dan ook een complex vraagstuk. Regulering die privacy-coins beperkt, kan een negatieve invloed hebben op de individuele privacyrechten en innovatie in de cryptocurrency-sector. Aan de andere kant hebben regelgevers de belangrijke taak, om ervoor te zorgen dat blockchaintechnologie en crypto-activa niet worden gebruikt voor illegale doeleinden. Daarom is het van cruciaal belang dat regelgevers, toezichthouders, ontwikkelaars en gebruikers intensief samenwerken, om oplossingen te vinden die zowel privacybescherming als regelgevende naleving waarborgen. Door deze samenwerking kan de cryptomarkt wellicht op een evenwichtige manier worden gereguleerd. Door een evenwichtige wet-en regelgeving kan de privacy van gebruikers worden beschermd en de integriteit van het financiële systeem beter worden gewaarborgd.

 

Terug naar boven ↑

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).