Wie zijn de winnaars van de Odyssey Hackathon 2019 in Groningen?

met Geen reacties

Afgelopen weekend vond in Groningen de derde editie van de Odyssey Hackathon plaatst. Tijdens ’s werelds grootste blockchain-event kwamen honderd verschillende teams van blockchainexperts bij elkaar om te brainstormen over de toepassingen van blockchaintechnologie, voor onder andere sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Ontwikkelaars en ondernemers van over de hele wereld keken hierbij vooral naar de toepassingsmogelijkheden voor overheden, het bedrijfsleven en non-profitorganisaties. Welke impact gaat gedistribueerde grootboektechnologie hebben op de financiële wereld en nieuwe markten? Ook de juridische aspecten van de blockchain bleven tijdens de Odyssey Hackathon niet onderbelicht.

Odyssey hackathon, co-creatie, samenwerking, puzzelstukjes

Samenwerken aan gedistribueerde grootboektechnologie

De Odyssey Hackathon bracht developers, bedrijven en overheden bij elkaar om samen te werken aan decentraal gedistribueerde oplossingen, voor verschillende uitdagingen (tracks). Deze blockchainprototypes moesten een antwoord geven op allerlei verschillende maatschappelijke vraagstukken en een oplossing bieden voor een aantal veel voorkomende problemen binnen het bedrijfsleven en de publieke sector. Daarnaast werd er tijdens de hackathon ook volop gediscussieerd over de schaalbaarheid van blockchaintechnologie en werd er gekeken naar hoe deze netwerken kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van allerlei nieuwe innovatieve businessmodellen. De teams die meededen aan de Odyssey Hackaton richtten zich onder andere op projecten en toepassingsmogelijkheden voor:

 

 • De circulaire economie
 • Energietransitie
 • Digitale identiteit (onder andere voor overheidstoepassingen)
 • Cybersecurity
 • Pensioenbeheer
 • Veilige uitwisseling van bio-metrische data (binnen de reisbranche)
 • Wildbescherming
 • Oracle databases
 • Communicatieprotocollen tijdens grote rampen
 • Duurzame, veilige en eerlijke food supply chains
 • Vrachtverzekeringen

 

Kijk hier direct voor alle winnende teams van de Odyssey Hackathon 2019

 

Schoorstenen, fabriek, uitstoot CO2, fossiele brandstoffen

Alternatieven voor fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen, onze wereld lijkt er niet zonder te kunnen. We hebben het nodig voor onze voertuigen en de verlichting in onze woningen. Gelukkig zijn er steeds meer alternatieven voor de fossiele brandstoffen beschikbaar en ontstaan er dankzij nieuwe technologieën steeds meer mogelijkheden voor hernieuwbare energie. Niet alleen zonne- en windenergie, maar ook wordt er steeds vaker gebruikgemaakt van hydropower (waterkracht). Helaas zijn kolen, aardgas en petroleum op dit moment nog steeds de meest gebruikte fossiele brandstoffen. Echter maken nieuwe geavanceerde technologieën het een stuk eenvoudiger, om in een versneld tempo afscheid te nemen van deze vervuilende koolwaterstofverbindingen.

Een rij gloeilampen

Vattenfall en blockchaintechnologie

Eén van de deelnemende bedrijven aan de Odyssey Hackathon in Groningen is de Zweedse energiemaatschappij Vattenfall en heeft als belangrijkste speerpunt, om de wereld zo snel mogelijk vrij te maken van de schadelijke fossiele brandstoffen. Om dit te bereiken werkt Vattenfall nauw samen met startups voor de ontwikkeling van blockchainapplicaties voor de energiemarkt. Gedistribueerde grootboektechnologie wordt hierbij gebruikt voor het certificeren en valideren van data binnen digitale systemen. Door blockchaintoepassingen op deze wijze in te zetten, kunnen alle energieproducenten bewijzen en verifiëren dat de opgewekte energie ook daadwerkelijk groen is.

Zonnepanelen op een dak

Een Europese standaard voor energiedistributie

De blockchain teams die zich bezighouden met toepassingen voor de energiemarkt, focussen zich voornamelijk op de distributie van betrouwbare data. Steeds meer Nederlandse daken worden voorzien van zonnepanelen. Echter is het op dit moment nog erg lastig om aan te tonen dat de energie die wordt gedistribueerd, ook daadwerkelijk afkomstig is van die zonnepanelen. Blockchaintechnologie maakt het mogelijk om die specifieke energie te labelen in real-time. Vattenfall buigt zich samen met de blockchain teams over de ontwikkeling van een Europese standaard voor energiedistributie.

Scannen van de vingerafdruk.

Bescherming van de digitale identiteit

De privacygevoelige informatie die wordt uitgewisseld tussen de overheid en burgers verloopt meer en meer digitaal. Dat betekent automatisch dat die gegevens in veel gevallen kwetsbaarder worden voor misbruik en dat het risico van identiteitsfraude in de toekomst alleen nog maar zal toenemen. We weten immers niet precies wat er met al die data gebeurt en met welke bevoegde of onbevoegde partijen die informatie allemaal wordt gedeeld. Een andere uitdaging waar de blockchain teams zich tijdens de Odyssey Hackathon mee bezighielden draaide om de detectie van datalekken binnen digitale systemen. Hierbij stond vooral de vraag centraal: hoe kan blockchaintechnologie worden gebruikt voor het veilig beheren van data binnen al die verschillende digitale ecosystemen? Daarnaast werd er ook gebrainstormd over hoe de opslag en distributie van informatie, in overeenstemming kan worden gebracht met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GPDR).

ID

Blockchainapplicaties voor identiteitsbeheer

Blockchaintechnologie maakt het eenvoudiger voor burgers om persoonsgegevens op een veilige manier te beheren. Hierbij krijgt de burger meer inspraak en inzicht over welke informatie precies wordt gedeeld met welke partijen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de blockchain teams uitgedaagd om te brainstormen over toepassingen voor een geheel nieuwe aanpak van identiteitsbeheer, binnen digitale infrastructuren. Het gaat dan onder andere om decentrale applicaties die in de fysieke wereld kunnen worden gebruikt voor identiteitscontrole, zoals bijvoorbeeld paspoorten en rijbewijzen. Bij deze identificatietoepassingen is het uiteraard belangrijk dat ze uitvoerbaar zijn op de meest gebruikte mobiele apparaten.

Twee oude mensen

Blockchaintechnologie en pensioenfondsen

Ook de Algemene Pensioen Groep (APG), het grootste pensioenfonds van ons land was aanwezig bij de Odyssey Hackathon en werkt mee aan blockchaintoepassingen voor het managen van de pensioenadministratie. Gedistribueerde grootboektechnologie heeft namelijk de potentie om de hele pensioenuitvoering flexibeler, eenvoudiger, transparanter en goedkoper te maken. Daarnaast biedt de blockchain veel mogelijkheden om de opslag van klantgegevens beter te beschermen en beter toegankelijk te maken voor bevoegde partijen.

Jonge dame op de luchthaven

Opslag en distributie van bio-metrische gegevens

Een andere track waar de blockchain teams tijdens de Odyssey Hackathon mee aan de slag gingen draaide om de uitwisseling van bio-metrische data van reizigers. Hierbij werd gekeken naar hoe blockchaintechnologie kan worden gebruikt om de datadistributie tussen bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen, luchthavenautoriteiten en reisorganisaties sneller efficiënter en veiliger te laten verlopen. Vooral het inchecken, de bagageafhandeling en het instappen zou met behulp van blockchainapplicaties soepeler kunnen verlopen.

Vliegtuig van de KLM op de luchthaven

Samenwerking tussen blockchain-teams, bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid

Onder andere de KLM, het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Defensie, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), de Koninklijke Marechaussee en de luchthaven Schiphol werken met blockchain startups samen, aan de ontwikkeling van blockchainapplicaties voor de reisbranche. Met dergelijke toepassingen kunnen de bio-metrische gegevens van passagiers en bemanningsleden beveiligd worden opgeslagen op bijvoorbeeld smartphones. Hierbij is de opslag van de gegevens altijd in overeenstemming met de AVG en kan er niet met die informatie worden gefraudeerd.

Brand, brandweer, rampplek

Communicatieprotocollen tijdens grote rampen

Waar mensen werken worden fouten gemaakt en miscommunicatie komt voor op iedere werkplek. Wanneer de miscommunicatie echter plaatsvindt tussen hulpdiensten tijdens grote rampen, dan kunnen de gevolgen dramatisch zijn. De chaos die hierdoor kan ontstaan zorgt in veel gevallen voor een extra ramp bovenop de bestaande ramp. Iedereen herinnert zich nog de vuurwerkramp in Enschede waarbij 23 mensen om het leven kwamen en een complete woonwijk van de kaart werd geveegd. In de nasleep van de ramp is nooit echt duidelijk geworden welk soort vuurwerk er nu eigenlijk precies bij S.E. Fireworks lag opgeslagen. Ook was niet duidelijk waar in de loods (en buiten op het terrein) het vuurwerk precies lag. Het ontbreken van dergelijke belangrijke informatie maakt het voor de hulpdiensten dan ook erg lastig om een rampplek op de juiste manier te benaderen.

Symbolen gevaarlijke stoffen

Opslag van gevaarlijke stoffen

Ook de verwoestende brand bij Chemie-Pack in 2011, waarbij grote hoeveelheden schadelijke stoffen vrijkwamen staat veel mensen nog helder voor de geest. In de nasleep van de ramp melden zich meer dan 500 hulpverleners en omwonenden met gezondheidsklachten. Achteraf bleek dat Chemie-Pack zich niet hield aan de verleende vergunning voor de opslag van gevaarlijke stoffen en ook niet aan de eigen procedures. Zonder toestemming werden plastic containers met brandbare vloeistoffen op het middenterrein opgeslagen. Hoewel deze situatie ruim voor de ramp was geconstateerd door de Regionale Milieudienst (RMD), de arbeidsinspectie en de brandweer, hebben geen van deze handhavingsdiensten onderkend dat Chemie-Pack de risico’s onvoldoende beheerste.

Blauw zwaailicht

Kleine fouten in de communicatie kunnen grote gevolgen hebben

Bij natuurrampen, fabrieksrampen, terroristische aanslagen en ernstige ongelukken waarbij veel slachtoffers vallen, is het cruciaal dat alle hulpverleners exact weten wat ze doen, wat ze zeggen en met wie ze precies communiceren. Er zijn tal van voorbeelden waarbij miscommunicatie tussen verschillende partijen desastreus heeft uitgepakt. Kleine fouten in de overdracht van informatie kan enorme consequenties tot gevolg hebben. Blockchaintechnologie kan bijdragen aan het verkleinen van de gezondheidsrisico’s voor de hulpdiensten en omwonenden.

Symbool brandbare materialen

 

Hulpverleners op locatie razendsnel voorzien van actuele informatie

Tijdens de Odyssey Hackathon werkten verschillende blockchain teams aan toepassingen voor het delen van informatie over gevaarlijke stoffen die tijdens rampen kunnen vrijkomen. Bedrijven kunnen binnen de blockchain informatie opslaan over bijvoorbeeld opgeslagen materialen in loodsen of fabrieksterreinen. Met deze applicaties kan de benodigde belangrijke informatie over bij brand vrijgekomen asbest of giftige dampen, razendsnel met de betrokken hulpverleners worden gedeeld.

Nodes, blockchainnetwerk, Odyssey hackathon

Minimaliseren van de gezondheidsrisico’s

Wanneer blockchaintechnologie wordt ingezet voor de distributie van real-time informatie tussen hulpdiensten, dan neemt het risico van miscommunicatie sterk af. Iedereen beschikt immers over exact dezelfde gevalideerde informatie. Hierdoor kunnen de gezondheidsrisico’s voor brandweerlieden, ambulancepersoneel, politie en het leger aanzienlijk worden verkleind. De blockchain teams werkten bij de ontwikkeling van deze toepassingen onder andere samen met het Ministerie van Justitie, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de veiligheidsregio’s Rotterdam, Groningen en Friesland.

Brandweerlieden, brand, blussen

Snel inzicht in de actuele situatie

Het Instituut Fysieke Veiligheid onderzoekt hoe de informatie tijdens rampen veilig en decentraal kan worden gedistribueerd met behulp van blockchaintechnologie en kunstmatige intelligentie. Door de inzet van blockchain kan het beoordelen van informatie over bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen en de locatie waar deze zijn opgeslagen efficiënter plaatsvinden. De hulpverleners krijgen in dat geval sneller inzicht in de actuele situatie tijdens een ramp. Ook kunnen omwonenden met blockchaintoepassingen op de smartphone sneller op de hoogte worden gebracht van de ramp en direct worden voorzien van betrouwbare informatie over de maatregelen die zij op dat moment moeten treffen.

Nodes, uitleg blockchain

Cryptocurrency-tokens die assets in onze fysieke wereld vertegenwoordigen

De circulaire duurzame deeleconomie zal in de toekomst een grote vlucht nemen. De komende jaren zullen we steeds intensiever eigendommen met elkaar gaan delen en zullen we producten steeds vaker gezamenlijk met elkaar produceren. Blockchaintechnologie heeft voor een groot deel betrekking op de decentrale distributie van waarde. Tijdens de Odyssey Hackathon brainstormden de blockchain teams over de zee aan mogelijkheden voor nieuwe hybride betalingssystemen, die aan peer-to-peer platformen kunnen worden gekoppeld. Door blockchaintechnologie kan de capaciteit van materialen, gereedschappen, machines en voertuigen volledig worden benut en kunnen er geheel nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld. Door de distributie van cryptocurrency-tokens die assets in onze fysieke wereld vertegenwoordigen, ontstaan nieuwe manieren voor het uitvoeren van transacties en de uitwisseling van goederen.

Koffer, voedingsmiddelen, melk, chips, hot dog, koekje

Herkomst en monitoring van voedingsproducten binnen de complexe food supply chain

Ook was er tijdens de Odyssey Hackathon volop aandacht voor toepassingen voor de complexe food supply chain. Met blockchaintechnologie kan de herkomstbepaling van voedingsproducten veel beter worden vastgelegd. Daarnaast kan ook de distributie van de producten veel beter worden geregistreerd. De blockchain teams worden hierbij ondersteund door Nutreco, een bedrijf dat is gespecialiseerd in de productie en distributie van diervoeding en vlees in meer dan dertig landen. Met behulp van blockchaintechnologie wordt het voor boeren eenvoudiger om toegang te verkrijgen tot actuele relevante informatie. Deze data draagt niet alleen bij aan een eerlijker beloningssysteem voor boeren en het optimaliseren van de opbrengsten, maar de gedistribueerde informatie kan ook effectief worden gebruikt om voedselverspilling en afval op een effectieve manier tegen te gaan.

Tijger

Bescherming van bedreigde wilde diersoorten

Een andere interessante track tijdens de Odyssey Hackathon draaide om de bescherming van bedreigde wilde diersoorten. Bij dit project is ook de Masarang Foundation betrokken. Er zijn verschillende oorzaken voor het uitsterven van diersoorten. Soms komt dat door het verdwijnen van de natuurlijke habitat van een populatie, maar ook ziekten en natuurlijke vijanden zorgen regelmatig voor het uitsterven van fauna. Daarnaast verdwijnen diersoorten doordat er overmatig veel op wordt gejaagd, voor bijvoorbeeld consumptie of medicinale toepassingen. De Masarang Foundation focust zich op oplossingen voor de meest dringende wereldwijde klimaatproblemen van deze tijd en strijdt onder andere tegen grootschalige ontbossing, verlies van biodiversiteit, klimaatverandering en armoede.

Een luiaard in het tropisch regenwoud

Prins Bernhard Natuur Fonds en Ocean Protocol

De Masarang Foundation wil graag ecologisch en economisch duurzame oplossingen ontwikkelen, door gebruik te maken van nieuwe innovatieve technologieën zoals de blockchain. Ook het Prins Bernhard Natuur Fonds ondersteunt deze blockchain-innovatie. Daarnaast worden de teams ondersteund door het Ocean Protocol. Dit is een protocol voor de uitwisseling van gedecentraliseerde data. Hierdoor kan relevante informatie over bijvoorbeeld bedreigde flora en fauna op een zeer efficiënte manier worden gedeeld. Onze samenleving is in toenemende mate afhankelijk van correcte en betrouwbare data. Echter is die data vaak niet bruikbaar door de versplintering binnen verschillende digitale systemen.

Data

Open data economie

Het Ocean Protocol zorgt ervoor dat veel meer relevante data beschikbaar komt voor particulieren en bedrijven. Wanneer data veilig met blockchaintechnologie kan worden gestroomlijnd, dan is die data voor iedereen op het juiste moment toegankelijk. Een dergelijke situatie kan zorgen voor oplossingen voor problemen en doorbraken op tal van terreinen. Het Ocean Protocol creëert een “open data economie” waaraan iedereen kan deelnemen. Hierbij kunnen mensen die de informatie beschikbaar stellen en analyseren, worden beloond met bijvoorbeeld cryptocurrency-tokens. Onbruikbare data die tot voor kort nog zat opgesloten in van elkaar gescheiden data silo’s, kan nu aan elkaar worden gekoppeld en bruikbaar worden gemaakt voor de aanpak van klimaatvraagstukken en de bescherming van flora en fauna.

Chain, ketting.

Veilig investeren in blockchain startups

De oplichtingspraktijken met Initial Coin Offerings (ICO’s) hebben de reputatie van blockchaintechnologie onder investeerders niet veel goed gedaan. De gedachte achter de Odyssey Hackathon is het creëren van een transparant open en digitaal ecosysteem, waaraan iedereen kan deelnemen, zonder specifieke toestemming. Odyssey wil het investeren in blockchain startups veiliger maken en de schaalbaarheid van gedistribueerde grootboektechnologie vergroten.

Logistiek, vrachtwagen, containers, vrachtvliegtuig.

Verzekerings-tokens die worden gekoppeld aan de lading

Ook voor de logistieke sector en de verzekeringsbranche biedt blockchaintechnologie nieuwe toepassingsmogelijkheden. Zo kunnen er bijvoorbeeld “verzekerings-tokens” worden gekoppeld aan specifieke ladingen in containers op schepen, in vrachtwagens of op vrachttreinen. Hierbij kunnen smart contracts worden gebruikt die de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de lading automatisch aanpassen, iedere keer wanneer het vervoer of de tijdelijke opslag van de goederen, door een andere partij wordt georganiseerd. Met de blockchain kunnen administratieve processen binnen de assurantiebranche en de logistieke sector sneller en goedkoper worden afgewikkeld en wordt data voor alle partijen inzichtelijker. Bij deze track is ook de Transport Verzekerings Maatschappij (TVM) betrokken.

Blockchain, Odyssey Hackathon

Impact op de samenleving

De Odyssey Hackathon in Groningen maakte vooral duidelijk dat de blockchain geen eendagsvlieg is, maar dat bedrijven en overheden deze technologie langzaam maar zeker omarmen. Niet alleen gedistribueerde grootboektechnologie, maar ook andere geavanceerde technologieën zoals artificial intelligence, robotisering en machine learning zullen een behoorlijke impact hebben op allerlei processen en systemen binnen onze samenleving.

 

Door wie wordt de Odyssey Hackathon georganiseerd?

Het blockchain event wordt georganiseerd door Rutger van Zuidam, CEO en oprichter van DutchChain. Volgens hem draait Odyssey vooral om co-creatie en het delen van kennis tussen blockchain-experts en specialisten uit tal van andere industrieën.

Ethics, ethiek

Wat is Odyssey Ethical Deep Dive?

Odyssey Ethical Deep Dive heeft betrekking op de ethische aspecten van geavanceerde technologieën zoals de blockchain en artificial intelligence. Deze technologieën staan uiteraard nog maar in de kinderschoenen en daarom is het ook nog erg lastig, om goed te kunnen bepalen wat goed en fout is. Het is nog een zeer grijs gebied. Ook het afstemmen van wetgeving op deze complexe technieken zal een zware kluif worden. De komende jaren zal er daarom nog veel discussie plaatsvinden over de ethische dilemma’s en risico’s van dergelijke hightech innovaties. Het voornaamste doel van de Odyssey Ethical Deep Dive bijeenkomsten is het verkrijgen van nieuwe waardevolle inzichten ten aanzien van deze ontwikkelingen.

 

Hoeveel teams deden er mee aan de Odeyssey Hackathon?

In totaal deden er 100 verschillende teams mee die aan de slag moesten met innovatieve blockchainoplossingen voor 20 verschillende complexe vraagstukken. Hierbij werden de teams ondersteund door meer dan 200 specialisten uit het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties.

Zandloper, timer

Hoelang kregen de teams de tijd voor het bedenken van oplossingen voor de specifieke tracks?

De deelnemers kregen precies 48 uur de tijd om een prototype te ontwerpen.

 

Uit hoeveel leden bestond de jury van de hackathon?

De jury bestond uit 60 leden die uiteindelijk 20 teams hebben gekozen tot winnaars.

Beker, trofee, prijs

Dit zijn de winnaars van de Odyssey Hackathon 2019 in Groningen:

De volgende teams zijn gekozen tot winnaars van het evenement:

 

Groene energie

Frontier Oost: transparantie in opgewekte energie

Frontier Oost ontwikkelt unieke digitale oplossingen voor organisaties die willen innoveren. Zij hebben een blockchaintoepassing ontworpen die kan bijdragen aan een wereld die vrij is van fossiele brandstoffen. Met deze decentrale applicatie kan de opgewekte energie door middel van bijvoorbeeld zonne- of windenergie of hydropower inzichtelijke worden gemaakt binnen digitale systemen.

Elektrische auto

HorsePower: smart toepassing voor het delen van oplaadplekken

Steeds meer mensen schaffen een elektrische auto aan, maar het opladen zorgt vandaag de dag nog maar al te vaak voor problemen. Zeker in de binnensteden zijn er meestal niet voldoende oplaadplekken en is er niet genoeg elektriciteit voorhanden om de voertuigen op te laden. HorsePower heeft daarom een smart-toepassing ontwikkeld die kan worden gebruikt voor het delen van oplaadpalen. Aan de hand van een “voorspellingsmodel” weet de auto wanneer het beste moment is om de auto op te laden bij een specifieke oplaadlocatie. Voor dit voorspellingsmodel wordt gebruikgemaakt van artificial intelligence. De transacties na iedere oplaadbeurt kunnen worden vastgelegd in de blockchain. Met de oplossing van HorsePower wordt het aanschaffen van elektrische voertuigen aantrekkelijker en wordt het eenvoudiger om je eigen oplaadvoorzieningen te exploiteren.

Terug naar boven ↑

Gewassen, landbouw

Habari: voorspellen van oogstverlies door vorst

Blockchaintechnologie en de klimaatproblematiek gingen tijdens de Odyssey Hackathon hand in hand samen. Niet alleen mensen, maar ook gewassen zullen de komende jaren nadelige gevolgen ondervinden van de klimaatverandering. We krijgen te maken met extremere temperaturen, zwaardere regenval, droogte en strengere vorstperiodes. Het team van Habari richt zich op een prototype van een blockchaintoepassing voor de agrarische sector. De applicatie maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om de schade aan gewassen (en daarmee het verlies aan oogst) na een strenge vorstperiode in kaart te brengen, met behulp van voorspellingsmodellen.

Circulaire economie en blockchain

Kryha: proof of concept voor een utopische planeet

Kryha is een team van jonge en enthousiaste blockchainspecialisten, die werken aan toepassingen voor verschillende industrieën. Klimaatproblemen, politieke onrust, een sterke groei van de wereldbevolking en armoede zorgen de komende jaren ongetwijfeld voor een heleboel problemen. Deze problemen zijn te groot om te worden aangepakt door landen alleen. Om de gevolgen van klimaatverandering op een effectieve wijze te kunnen aanpakken is dan ook een intensieve samenwerking nodig tussen burgers, overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen. Deze intensieve samenwerkingsverbanden kunnen zeer efficiënt worden gecoördineerd met behulp van blockchaintechnologie. Voor de Odyssey Hackathon heeft kryha een proof-of-concept ontwikkeld voor de simulatie van een “utopische planeet”, die wordt aangedreven door een gedecentraliseerde infrastructuur.

Smart home

VX Company: digitale identiteit voor smart buildings

Ook VX Company was van de partij tijdens de Odyssey Hackathon. Deze IT-dienstverlener is gespecialiseerd in de ontwikkeling van IT-applicaties, big data, forensische analyses en business intelligence. De winnende blockchaintoepassing van VX Company richt zich voornamelijk op de digitale identiteit van gebouwen. Door data, kunstmatige intelligentie en IoT-sensoren aan elkaar te verbinden, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van smart buildings.

Terms and conditions

A Solid Web: heldere algemene voorwaarden

Iedere dag moeten we onze persoonlijke gegevens aanleveren aan bedrijven en de overheid om zaken met hen te doen. Wat zij vervolgens met die informatie doen? Joost mag het weten! Wanneer we een online aankoop doen of ons ergens voor aanmelden, dan is het uiteraard erg belangrijk om ook de algemene voorwaarden “effe” door te nemen. Dat doet dus niemand. Ik ook niet. De algemene voorwaarden zijn dan ook vaak erg onduidelijk geschreven in ellenlange teksten, met een zeer ingewikkeld en omslachtig taalgebruik. Na de tweede alinea ben je mij vaak al kwijt in ieder geval. Daarnaast heb je eigenlijk ook de nodige juridische kennis nodig om de risico’s en gevolgen van een aankoop of aanmelding voor een bepaalde dienstverlening goed te kunnen inschatten.

Universele taal

Het team achter A Solid Web heeft een prototype van een blockchainapplicatie ontwikkeld die het voor consumenten en burgers inzichtelijker maakt, welke informatie er precies wordt gedeeld en met wie. De complexe algemene voorwaarden worden met deze toepassing omgezet in duidelijke universele taal, waarmee iedereen snel uit de voeten kan. Hierdoor kunnen consumenten en burgers sneller betere keuzes maakten op basis van de juiste actuele informatie.

Terug naar boven ↑

Invoice, factuur

ChainMix: tegengaan van spookfacturen

Een andere winnaar van de Odyssey Hackathon is ChainMix. Dit team focust zich op de bestrijding van fraude en de vervalsing van facturen. Jaarlijks ontvangen bedrijven en instellingen grote hoeveelheden spookfacturen voor nooit geleverde goederen en diensten. ChainMix heeft een prototype van een blockchainapplicatie ontworpen waarmee facturen razendsnel kunnen worden gescand en er direct kan worden bepaald of hier sprake is van een echte legitieme factuur of een spookfactuur. Voor het scannen van de factuur maakt ChainMix gebruik van artificial intelligence. De blockchain wordt gebruikt voor het valideren van data zoals bijvoorbeeld de informatie van de Kamer van Koophandel. Door deze toepassing kunnen bedrijven jaarlijks vele miljoenen euro’s besparen, die normaal gesproken in de handen van oplichters terechtkomen.

Digitaal slot, data beveiliging

Data5: detectie van datalekken

Onze wereld digitaliseert in rap tempo en onze persoonlijke data zwerft rond in allerlei verschillende systemen van overheden en bedrijven. Meestal wordt er door deze organisaties verantwoord omgegaan met die gevoelige informatie. Echter ligt het risico van datamisbruik altijd op de loer. Data5 heeft een prototype ontworpen dat een oplossing biedt tegen datalekken. Deze datalek-detector kan veiligheidsrisico’s binnen digitale datasystemen signaleren, analyseren en ondervangen. Ook Data5 maakt voor de ontwikkeling van dergelijke applicaties gebruik van machine learning voor het herkennen van patronen tussen verschillende open data sets.

Digitale vingerafdruk

Delft Hackathon Team: oplossingen voor digitale identiteit

Tijdens de Odyssey Hackathon werd ook gewerkt aan oplossingen voor digitale identiteit. Dagelijks moeten we ons online overal aanmelden met gebruikersnamen en wachtwoorden. Iedereen weet dat het erg onverstandig is om overal hetzelfde wachtwoord voor te gebruiken en dat leidt er toe dat veel mensen inmiddels honderden wachtwoorden hebben voor allerlei verschillende platformen. Blockchaintechnologie lijkt een oplossing te kunnen bieden voor een veilige digitale identiteit. Het Delft Hackaton Team heeft een prototype ontworpen waarmee gebruikers zichzelf kunnen identificeren in online omgevingen. Dergelijke applicaties kunnen sterk bedragen aan het vertrouwen in digitale ecosystemen.

Terug naar boven ↑

Ouder echtpaar

OV Software: nieuwe inzichten ten aanzien van de financiële planning

Nederlanders leven steeds langer en dat betekent automatische dat ook de pensioenkosten omhooggaan. Het Nederlandse pensioenstelsel is erg gevoelig voor schommelingen op de financiële markten. Daarom neemt de overheid verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kosten voor onder andere de AOW, in de toekomst ook nog betaalbaar blijven. Daarnaast verandert ook ons arbeidsleven. We werken flexibeler en vaker voor verschillende werkgevers. Dat heeft automatisch gevolgen voor ons pensioen.

Waarde creëren

OV Software wil het pensioenstelsel sneller, persoonlijker, transparanter, meer digitaal en overzichtelijker maken, voor alle pensioengerechtigden. Bij dit prototype draait het om de vraag: “hoe creëer ik waarde voordat ik met pensioen ga?” Op dit ogenblik is de uiteindelijke waarde van het maandelijkse pensioen pas duidelijk op het moment van pensionering. Door de kennis van pensioenfondsen te koppelen aan andere beschikbare data door middel van gedistribueerde grootboektechnologie, ontstaan nieuwe inzichten ten aanzien van de financiële planning.

Volunteer, vrijwilligers, vrijwilligerswerk

Tradisys: sociale tokens voor vrijwilligerswerk

Dagelijks zijn er vele duizenden vrijwilligers actief die een belangrijke bijdrage leveren op tal van terreinen. In de zorg, op scholen, in buurthuizen, sportverenigingen, de sociale hulpverlening, vakbonden, en culturele verenigingen zijn ze dan ook onmisbaar. Zonder de inzet van deze mensen zou een heleboel niet meer mogelijk zijn. De toepassing van Tradisys richt zich voornamelijk op de pensioenmarkt. Veel mensen worden niet voldoende gestimuleerd om al vroeg te beginnen met sparen voor hun ouwe dag. Blockchaintechnologie kan hier verandering in brengen.

Sociale tokens

Tradisys heeft een prototype van een marktplaats ontwikkeld waar sociale organisaties en vrijwilligers met elkaar in contact kunnen worden gebracht. Met deze blockchaintoepassing kunnen mensen geld doneren als dank voor de geleverde inspanningen. Deze donaties worden echter niet gebruikt als “salaris” voor de vrijwilligers, maar het geld stroomt naar hun pensioenplannen. Voor dit prototype koppelt Tradisys sociale tokens aan het aantal werkuren dat de vrijwilligers zich hebben ingezet. Deze tokens worden vervolgens gebruikt voor het creëren van een sociaal reputatiesysteem, waardoor er een motiverende werking van uitgaat (stimulans).

Terug naar boven ↑

Luchthaven, vliegveld

idShapers: veilig en vertrouwelijk managen van data

Tijdens de Odyssey Hackathon werd ook gewerkt aan oplossingen voor de reisindustrie. Wie gaat vliegen in de vakantieperiode ontkomt niet aan de enorme drukte in de vertrekhallen van de luchthavens. De lange rijen bij de check-in balies, de security en de paspoortcontrole zijn een bron van ergernis voor reizigers. Ook in de aankomsthallen is het in de vakantieperiodes meestal niet rustiger. Lange rijen bij de bagagebanden zorgen dan ook voor de nodige irritatie. Het prototype van idShapers richt zich voor een groot deel op digitale identiteit. Zeker als we reizen moeten we ons overal identificeren met onze persoonlijke gegevens. De blockchainoplossing van idShapers creëert een nieuwe interface waarmee persoonlijke data veilig en vertrouwelijk kan worden gemanaged. Hierbij wordt aan de hand van een systeemrapportage continu gemonitord of de gedistribueerde data die aan bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen wordt geleverd, in overeenstemming is met de Europese privacywetgeving (GDPR).

Ambulance, ziekenauto

Edgica: data sharing tussen bedrijven en hulpverleners

Natuurrampen, gasexplosies in fabrieken, treinongelukken, geschaarde vrachtwagens, vliegtuigrampen en terroristische aanslagen, ze komen altijd onverwachts. Het beheersen van deze noodsituaties is dan ook ontzettend complex. Vaak is niet precies duidelijk wat de exacte substantiële dreiging is voor de omgeving en hulpverleners, en heerst er een hoge mate van onzekerheid. Een soepele communicatie is dan ook één van de allerbelangrijkste aspecten van crisismanagement. Het prototype van Edgica richt zich voornamelijk op de coördinatie van processen tijdens de rampenbestrijding. Wanneer een ramp plaatsvindt is het voor de betrokken hulpverleners meestal niet direct duidelijk wat de risico’s zijn en welke gevaarlijke stoffen er eventueel kunnen vrijkomen of al reeds vrijgekomen zijn. Pas op het moment dat een fabriek ontploft of een goederentrein ontspoort, geven de bedrijven informatie over de aanwezige gevaarlijke stoffen.

IOTA en Ethereum

Met de oplossing van Edgica wordt het voor bedrijven mogelijk om deze belangrijke data al ruim voor de ramp te delen met de overheid, de brandweer, de politie, de ambulancediensten en omwonenden. Hierdoor kan in geval van calamiteiten snel en op de juist manier worden gehandeld, op basis van correcte informatie over de opgeslagen of vervoerde materialen. Edgica maakt gebruik van het IOTA platform voor de opslag en distributie van data over gevaarlijke stoffen in vrachtwagens. Daarnaast gebruikt Edgica de Ethereum blockchain voor het distribueren van tokens tussen gebruikers.

Terug naar boven ↑

Brandweerman

The Future Firefigthers: artificial intelligence adviseert hulpverleners

Ook de applicatie van The Future Firefigthers focust zich op de distributie en analyse van betrouwbare data tussen bedrijven, overheden en hulpverleners, voor en tijdens de rampenbestrijding. Hierbij staat de vraag centraal: “hoe kunnen brandweermensen zo veilig en efficiënt mogelijk te werk gaan tijdens calamiteiten?” Wanneer brandweerlieden en andere hulpdiensten op de rampplek arriveren, dan is er vaak te weinig betrouwbare informatie aanwezig over de reële actuele situatie. Hierdoor kan in veel gevallen niet direct het juist plan van aanpak worden ingezet, om de eventuele risico’s van een ramp goed te kunnen beheersen.

AIDA

Wanneer de brandweer, politie en medische hulpdiensten op een rampplek aankomen, dan is er uiteraard sprake van een stressvolle situatie. Daarom heeft het team achter The Future Firefigters een prototype bedacht waarbij artificial intelligence in staat is om hulpdiensten te adviseren voor en tijdens rampen: AIDA. Hierdoor kunnen de hulpdiensten veel sneller de juiste beslissingen nemen. Dergelijke applicaties kunnen in de toekomst niet alleen het aantal slachtoffers bij rampen sterk omlaag brengen, maar maken het hele crisismanagement een stuk overzichtelijker.

Blokketen

SocialTech: uitwisseling van goederen en diensten

SocialTech is een winnaar van de Odyssey Hackathon die een prototype heeft ontwikkeld voor de uitwisseling van goederen en diensten. Deze applicatie maakt het voor iedereen mogelijk om deel te nemen aan het handelsverkeer, ook wanneer zij geen toegang hebben tot reguliere financiële middelen. Voor deze oplossing heeft SocialTech een smart algoritme ontwikkeld dat aanbieders van goederen en diensten koppelt aan vragende partijen. De goederen kunnen hierbij niet alleen rechtstreeks worden verhandeld tussen twee partijen, maar ook tussen allerlei andere gebruikers op grote schaal. SocialTech gebruikt blockchaintechnologie voor het in kaart brengen van vraag en aanbod op een zeer efficiënte manier. Hierdoor wordt het eenvoudiger om goederen met anderen op lokaal niveau te delen en de volle potentie van deze goederen optimaal te benutten.

Maaltijd, groenten, burger, saus

Team GoodChain: gezonde biologische fairness producten

Consumenten worden steeds kritischer ten opzichte van de producten die zij consumeren. Ze zijn zich steeds meer bewust van het dierenleed en de fabricageprocessen die voorafgaan aan de bereiding van hun voedingsproducten. Daarnaast hebben verschillende voedselschandalen zoals bijvoorbeeld salmonellavergiftigingen, de fipronilcrisis en het gesjoemel met paarden- en rundvlees niet erg bijgedragen aan het vertrouwen in de food supply chain. Ook het gebruik van antibiotica binnen de vleesindustrie baart veel mensen zorgen. Daarom kiezen steeds meer mensen voor gezonde biologische fairness producten.

Verantwoorde keuzes

GoodChain werkte tijdens de Odyssey Hackathon aan een prototype van een blockchainoplossing voor een track, die in het teken stond van een duurzame en veilige voedselproductie en -distributie. Met GoodChain worden consumenten gestimuleerd om ecologisch verantwoorde keuzes te maken. Deze toepassing maakt de herkomstbepaling van producten een stuk eenvoudiger en stelt consumenten in staat om echt duurzame en verantwoorde keuzes te maken. Door deze aanpak zullen gebruikers zich sneller verbonden gaan voelen met specifieke merken en voedselproducten.

Terug naar boven ↑

Blockchain, Odyssey Hackathon

BerChain: zichtbaarheid van de projecten van ngo’s

Ondanks dat niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) goed en belangrijk werk doen, zijn ze lang niet altijd even zichtbaar. Het team achter BerChain wil daar verandering in brengen. Ze hebben een blockchainoplossing ontworpen waarmee de inspanningen van de ngo’s inzichtelijk kunnen worden gemaakt voor de samenleving. Met behulp van een badge die is gebaseerd op gevalideerde data kan vervolgens worden aangetoond, hoe belangrijk de werkzaamheden van de ngo’s eigenlijk zijn en wat de daadwerkelijke impact is op de maatschappij.

Badge

Deze badge kan in principe binnen iedere relevante website worden geïntegreerd. Wanneer bezoekers van de website op deze badge klikken, worden ze direct voorzien van zogenaamde kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Deze KPI’s geven vervolgens een helder inzicht in de prestaties van de ngo’s. De validatie van de getoonde informatie op de website vindt plaats in de blockchain. Meer inzicht in de werkzaamheden en prestaties van ngo’s leidt over het algemeen als snel tot meer enthousiasme onder donateurs. En meer kapitaal houdt uiteraard in dat de ngo’s nog meer en grotere projecten kunnen opzetten.

Investeren, risico, dollar

Circularise: volledig transparante financieringsprocessen

De ICO scams van de afgelopen jaren hebben gezorgd voor heel wat koudwatervrees onder investeerders in blockchainprojecten. Daarnaast hebben veel startups momenteel moeite met het financieren van open-source blockchainprojecten, omdat het erg lastig is om iets te financieren dat in principe aan iedereen toebehoort. Het team achter Circularise heeft een prototype van een blockchainoplossing ontworpen, die het financieringsproces volledig transparant maakt. Potentiële investeerders krijgen hierdoor een helder inzicht in de mogelijkheden en de risico’s van investeringen in specifieke producten of protocollen.

Juridische bescherming

Daarnaast wordt Circularise voorzien van een juridisch framework die de nodige wettelijke bescherming biedt, wanneer de startups zich niet houden aan de vooraf gemaakte afspraken. Door deze aanpak zijn investeerders ervan verzekerd dat ze hun geïnvesteerde geld terugkrijgen, indien een project mislukt of helemaal nooit van de grond komt. Hierbij maakt Circularise gebruik van smart contracts om de geldstromen in goede banen te leiden.

Logistiek, verzekeringen

Poort8: datadistributie tijdens logistieke processen

Het managen van logistieke processen is een complexe business. Bij het organiseren en de uitvoering van de logistiek zijn dan ook meestal zeer veel verschillende partijen betrokken. Voordat producten bij hun eindafnemers terechtkomen hebben ze vaak al een heel traject afgelegd. Echter is het tijdens de distributie niet altijd even duidelijk waar de goederen zich precies bevinden en in welke toestand. Poort8 gebruikt blockchaintechnologie voor de distributie van informatie over de specifieke vracht, naar alle bij het logistieke proces betrokken partijen zoals de fabrikanten, de verzenders, de transporteurs, de douane, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de retailers.

Nauwkeurige data

Door de aanpak van poort8 kan iedere betrokken partij op ieder gewenst moment beschikken over real-time informatie, over het vervoer en de opslagomstandigheden. Zo kan er snel en relatief eenvoudig worden gesignaleerd wanneer bepaalde producten niet onder de juiste condities of temperatuur zijn opgeslagen of wellicht ergens binnen de supply chain beschadigd zijn geraakt. Door de beschikbaarheid van deze nauwkeurige data over de goederen kan direct actie worden ondernomen als er iets aan de producten dreigt te mankeren. Dit resulteert uiteindelijk in een minder groot risico voor verzekeringsmaatschappijen, waardoor de kosten voor het verzekeren van vracht uiteindelijk ook omlaag kunnen.

 

Terug naar boven ↑

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter