Blockchaintoepassingen voor de food supply chain

met Geen reacties

Op dit moment (2019) gaat er wereldwijd ongeveer één derde aan voedselproducten verloren binnen de food supply chain. Voor een deel komt dat door mankementen die ontstaan tijdens logistieke processen. Fabrikanten willen die verspilling uiteraard effectief tegengaan. Dit is echter geen gemakkelijke opgave. Consumenten hebben op hun beurt steeds meer de behoefte aan veilige en duurzame voedingsmiddelen, maar tegelijkertijd verwachten zij ook het hele jaar door een ruim assortiment aan allerlei soorten productvarianten.

Voedsel, etende dame, vorkje prikken

Complexiteit van food supply chains

Vandaag de dag zijn food supply chains vaak erg complex en versnippert. Daarnaast blijft ook de digitalisering ver achter ten opzichte van het ketenbeheer in andere industrieën. Dat maakt dat veel voedingsproducten binnen de keten zeer kwetsbaar zijn voor ongedierte, weersinvloeden en andere ongunstige factoren. Een ander probleem is dat voedselproducenten de vraag naar bepaalde voedingsproducten zo goed mogelijk moeten kunnen inschatten, om aan hun verplichtingen aan bedrijven en consumenten te kunnen voldoen. Hierdoor wordt er in principe altijd met opzet meer geproduceerd dan nodig is.

Kool, oogst, landbouw

Effectief tegengaan van voedselverspilling

Boeren zijn vaak genoodzaakt om productoverschotten en producten die niet voldoen aan de eisen van afnemers weg te gooien. Daarnaast moeten zij hun gewassen vaak onder de prijs verkopen aan fabrikanten van dierenvoeding. Door nieuwe technologieën ontstaan er voor akkerbouwers meer innovatieve mogelijkheden, om die voedselverspilling effectief tegen te gaan. Met behulp van blockchaintechnologie kunnen producten doelgericht worden afgezet, op plaatsen waar mensen dat voedsel hard nodig hebben, zonder dat zij daarop veel hoeven in te leveren op de prijs.

Appelgaard, appelbomen, rode appels

Veilige smaakvolle voedingsproducten van prima kwaliteit

Veel consumenten laten producten met een beschadiging al snel links liggen. Voor een deel komt dat doordat zij vrezen dat de smaak minder goed is en de kwaliteit onder de maat. Een product dat qua kleur iets afwijkt van de rest, een rare kromming of gekke plekjes in de schil heeft, wordt door kopers al snel niet goed genoeg bevonden. In onze wereld bereikt ongeveer dertig procent van al het geoogste voedsel nooit het bord van de consument. Voor een groot deel komt doordat boeren en retailers te maken hebben met vastgestelde criteria en strenge regelgeving, waardoor producten die niet voldoen aan de cosmetische verwachtingen van consumenten, niet op de markt kunnen worden gebracht. In verreweg de meeste gevallen gaat het dan om veilige smaakvolle voedingsproducten van prima kwaliteit, die niet kunnen worden afgenomen omdat ze visueel niet mooi genoeg zijn of iets te klein of te groot. En dat leidt tot een onnodige verspilling van verse groenten en fruit.

Rijpe gezonde pruimen

60 ton te kleine pruimen

Ook de pruimen van een Zeeuws fruitbedrijf kwamen niet door de “beauty contest” van grote afnemers zoals supermarktketens. Pruimen zijn doorgaans zeer kwetsbaar en snel bederfelijk. De warme zomer van 2018 was voor deze boomvruchten dan ook niet erg bevorderlijk. De pruimen waren drie millimeter te klein en voldeden daarom blijkbaar niet aan de verwachtingen van de consument. Als gevolg hiervan dreigde de fruitteler te blijven zitten met zestig ton iets te kleine pruimen, van prima eetbare kwaliteit. De aandacht in de media voor het probleem van de fruitteler zorgde al snel voor bewustwording bij consumenten, over de waanzin van “cosmetisch imperfecte” voedingsproducten en de onnodige verspilling daarvan. Het waren volgens sommige afnemers dan misschien wel mini-pruimen, maar met de kwaliteit was absoluut niks mis.

Groenten, paprika's, rode kool, groene kool

Versoepeling van criteria voor afname van groenten en fruit

Al gauw kwamen er acties op gang om te proberen om de fruitteler toch nog van zijn pruimen te verlossen. Niet alleen supermarktketens en de horeca kochten de zogenaamde miskleunen op, maar ook dankzij tal van particuliere (online) initiatieven was het fruitbedrijf in korte tijd van een groot deel van zijn pruimen af. Hierna besloten veel supermarkten de criteria ten aanzien van productgroottes te versoepelen, waardoor ook iets te grote ijsbergsla, te kleine peren, gerimpelde tomaten, gebutste bonen en paprika’s met brandvlekken gewoon konden worden verkocht.

Zon, zomer, hitte

Zinderende hitte zorgde voor een zeer slechte oogst

Het warme zomerweer van 2018 heeft uiteraard gezorgd voor veel buitenplezier, maar voor de boeren waren het zware tijden. Door de warmte en droogte kon een slechte oogst van onder andere aardappelen, winterpeen, uien en suikerbieten dan ook niet uitblijven. De hitte en de lange periodes zonder regen richtten veel schade aan. Veel gewassen in Zuid-Europa zoals druiven voor de wijnbouw verdroogden, doordat rivieren droog kwamen te staan. Door beregening van gewassen (als dat überhaupt mogelijk was) werden de kosten voor productie uiteraard veel hoger dan normaal.

Witte druiven, wijnbouw

Minder opbrengsten en meer kosten

Door een verminderde opbrengst van de oogst, was het voor veel boeren dan ook niet haalbaar om die kosten terug te verdienen. Uienboeren bijvoorbeeld zagen zich in 2018 geconfronteerd met een opbrengstdaling van gemiddeld 36% ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook de opbrengst van aardappelen was zo’n 22% minder dan in 2017. De schade door het warme weer was dus erg groot.

Mand met groenten

Uiterste houdbaarheidsdatum

Consumenten kopen meer voedingsproducten, dan zij uiteindelijk consumeren. Daarnaast worden etenswaren vaak weggegooid direct wanneer zij de uiterste houdbaarheidsdatum hebben bereikt. Deze datum is zeer behoudend bepaald en producten zijn meestal een flink aantal dagen na het verstrijken van deze datum, nog prima van kwaliteit, veilig en goed van smaak.

Eten, voedsel, bord, hand, vork

Wat is Imperfect Produce?

Een platform dat zich focust op het voorkomen van voedselverspilling is Imperfect Produce. Hun motto is: “voedsel is voedsel” ongeacht hoe het eruitziet”. Daarnaast vinden zij dat iedereen waar ook ter wereld recht heeft op toegang tot gezonde voedingsmiddelen. De wereldbevolking zal de komende jaren enorm toenemen en die groei gaat gepaard met een aantal zeer grote uitdagingen. Niet alleen op het gebied van de voedselproductie, maar zeker ook ten aanzien van ons klimaat. Zo rond het jaar 2025 zal volgens de Verenigde Naties de 8 miljardste mens geboren worden en tegen 2050 lopen er om en nabij zo’n 9 miljard mensen rond op aarde. Dat die snelle groei van de wereldbevolking serieuze gevolgen zal hebben voor onze leefomgeving is bijna onontkoombaar.

Ecologische voetafdrukken

9 miljard mensen met een ecologische voetafdruk

Hoe groot die gevolgen uiteindelijk zullen zijn is vooralsnog niet goed duidelijk. Op hoeveel mensen is onze planeet eigenlijk berekend? Hoeveel mensen kan de aarde aan? Het antwoord op deze vragen is niet goed te beantwoorden en wetenschappers zijn hierover enorm verdeeld. Dat al die mensen water, voedsel en grondstoffen nodig hebben spreekt natuurlijk voor zich. Milieudeskundigen hebben berekend dat er in 2030 zelfs een tweede planeet nodig zou zijn, om te kunnen voldoen aan de voedsel- grondstoffen- en energiebehoefte van alle mensen op aarde. Ieder mens laat in meer of mindere mate zijn ecologische voetafdruk achter. Die voetafdruk is gebaseerd op de hoeveelheid biologisch productieve grond- en wateroppervlakte die door mensen moet worden benut, om te leven en hun consumptiepatroon op peil te kunnen houden. Daarnaast produceren 9 miljard mensen heel veel afval, die in de toekomst op een veilige en klimaatneutrale manier moet worden verwerkt.

Aarde, ruimte, ISS

Groenten 30% goedkoper

Imperfect Produce wil een bijdrage leveren aan een efficiëntere voedselproductie en -distributie binnen de food supply chain. Het tegengaan van verspilling van “lelijke”, cosmetisch niet geaccepteerde en te kleine voedingsproducten, is daarbij het belangrijkste uitgangspunt. Het gaat om de smaak, niet om de looks! Door de werkwijze van Imperfect Produce krijgen afgekeurde gewassen een tweede kans. Hierbij worden verse producten meer toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Door de aanpak van Imperfect Produce kan de prijs van groenten 30 procent lager zijn, dan groenten in de winkel.

Blockchain, software, food supply chain

Wat kan blockchaintechnologie betekenen voor de food supply chain?

Opkomende technologieën zoals de blockchain maken het voorkomen van voedselverspilling eenvoudiger. Wanneer deze technieken efficiënt worden ingezet op grote schaal, dan kan de klimaatverandering weer een heel klein beetje beter worden tegengegaan. Wanneer blockchaintechnologie wordt geïntegreerd met processen binnen het ketenbeheer, dan wordt het veel eenvoudiger om te achterhalen wat er in ons voedsel zit, waar het vandaan komt, maar ook wat er onderweg precies mee is gebeurd. Door deze verregaande vorm van transparantie binnen voedselproductieprocessen, kan iedere stap vanaf de akkers van de boeren tot aan de opscheplepel van de consument, nauwkeurig worden gevolgd.

Nodes, blockchainnetwerk voor de food supply chain

Real-time monitoring van de kwaliteit

Binnen de agrarische sector wordt steeds meer geïnvesteerd in nieuwe technologieën en doen IoT-sensoren langzaam maar zeker hun intrede. Een digitale infrastructuur zoals de blockchain maakt het voor boeren niet alleen eenvoudiger om hun processen te automatiseren, maar zorgt er ook voor dat er binnen de agrarisch sector nog beter kan worden voldaan aan de kwaliteitseisen, voor duurzame voedingsproducten. Daarnaast kunnen distributeurs de producten tijdens het transport in real-time monitoren en direct ingrijpen, wanneer de kwaliteit op enig moment in gevaar is.

Landbouwmachine, akker

Binnen de huidige food supply chains is meestal geen totaalbeeld van logistieke processen

Binnen de food supply chain zijn heel veel verschillende partijen betrokken. Akkerbouwers die de producten met zorg produceren, bedrijven die de producten verpakken, transporteurs die de producten vervoeren, distributiecentra, winkeliers en consumenten. Hierbij is het van belang dat de versproducten zo snel en veilig mogelijk worden verscheept, vanaf het land van de boer naar de supermarkt op de hoek. Van oudsher is de food supply chain zeer complex en zijn de logistieke processen in veel gevallen niet efficiënt genoeg georganiseerd. De versplintering van processen binnen de keten, zorgt er vaak voor dat iedere stap in de keten afzonderlijk wordt gemonitord en is er geen totaalbeeld van alle gebeurtenissen samen.

Wortelen, broccoli

Food supply chain en IoT-sensoren

Wanneer blockchaintechnologie wordt gekoppeld aan logistieke processen en IoT-sensoren binnen de food supply chain, dan wordt het gemakkelijker om al die processen beter te plannen. Er kan dan snel inzichtelijk worden gemaakt waar de capaciteit moet worden verbeterd en hoe het transport beter kan worden gepland, aan de hand van actuele real-time informatie. Met blockchaintechnologie kunnen fabrikanten en consumenten direct met elkaar worden verbonden. Alle bevoegde partijen kunnen op ieder gewenst moment informatie krijgen over de productiedatum van producten, de temperatuur, maar ook over bijvoorbeeld de afzonderlijke ingrediënten van voedingsmiddelen.

Thermometer, temperatuur, graden celsius

Wat is Ripe.io?

Blockchainapplicaties kunnen sterk bijdragen aan het consumentenvertrouwen. Dat komt doordat consumenten met blockchaintoepassingen snel kunnen worden voorzien van vertrouwde gecertificeerde informatie, over het traject dat de producten hebben afgelegd van de akkers naar de winkelschappen. Ripe.io is een interessante blockchain start-up die zich specifiek richt op de food supply chain. Bij dit project wordt vooral gekeken naar hoe het hele ketenbeheer binnen de foodsector beter kan worden gestroomlijnd, maar ook naar hoe de kwaliteit en de versheid van voedingsmiddelen nog beter kunnen worden gewaarborgd.

Blockchain, netwerk, food supply chain

De blockchain of food

Ook bij Ripe.io ligt de focus op een duurzame aanpak van het hele voedselsysteem en het bedrijf wil dan ook een bedrage leveren aan een grotere voedselveiligheid en minder voedselverspilling tijdens logistieke processen. Door de integratie van IoT-sensoren die worden gekoppeld aan blockchaintoepassingen worden boeren beter in staat gesteld, om duurzame producten te leveren van hoge kwaliteit. Daarnaast kunnen transporteurs de voedselveiligheid en soepele distributie van voedingsmiddelen garanderen, door real-time monitoring van data. De Deense transportgigant Maersk heeft inmiddels al voor meer dan 2,4 miljoen dollar in deze start-up geïnvesteerd. Ripe.io oprichters Phil Harris en Raja Ramachandram waren eerder al betrokken bij R3CEV, een consortium van banken, dat onderzoek doet naar de mogelijkheden van blockchaintechnologie binnen de financiële sector. De kennis die zij de afgelopen jaren hebben opgedaan willen zij nu gebruiken voor de ontwikkeling van gedistribueerde grootboek technologie, binnen de food supply chain.

Gewassen, landbouw

Wat is AGRICHAIN?

Het platform AGRICHAIN heeft een duidelijke visie over een duurzame en toekomstbestendige aanpak van het ketenbeheer en processen binnen de voedingsindustrie. Met behulp van blockchaintoepassingen willen zij ervoor zorgen dat alle belanghebbenden binnen de keten sneller de juiste beslissingen kunnen nemen, op basis van actuele real-time informatie. Daarnaast wil AGRICHAIN de administratieve taken beter stroomlijnen en de planning van distributieprocessen eenvoudiger maken. Hierdoor kan niet alleen het risico van schade aan voedingsproducten sterk worden verminderd, maar kunnen ook de kosten voor het hele ketenbeheer verder omlaag.

Assemblagelijn bakkerij, food supply chain

Automatische updates van smart contracts

Boeren, fabrikanten, importeurs, exporteurs, transporteurs, groothandelaren, retailers en consumenten, kunnen met de blockchain op ieder gewenst moment beschikken over de voor hen relevante informatie. De cryptografisch versleutelde data wordt veilig opgeslagen en gedeeld. Daarnaast kunnen de digitale contracten (smart contracts) tussen producenten, logistieke bedrijven en afnemers automatisch worden geüpdatet wanneer dat nodig is.

Smart contract

Wat is TE-FOOD?

Ook TE-FOOD is een innovatief blockchain-ecosysteem voor de food supply chain, waarbij alle logistieke processen en de voedselkwaliteit continu kunnen worden bewaakt. Hiervoor heeft TE-FOOD geavanceerde kosteneffectieve software en identificatie-tools ontwikkeld, die de distributie van verse voedselproducten op ieder moment kunnen garanderen. Daarnaast is de blockchainoplossing van TE-FOOD, verenigbaar met douaneregels in verschillende landen. Met een smartphone app kunnen consumenten in de winkel heel eenvoudig informatie opvragen over de herkomst van voedingsmiddelen, waardoor zij in staat worden gesteld om ter plekke verantwoorde duurzame keuzes te maken.

Vis, zalm op ijs

IoT, kunstmatige intelligentie en big data

TE-FOOD ontwikkelt blockchaintoepassingen voor food supply chains die zich richten op de productie en distributie van onder andere verse vis, fruit en groenten. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf applicaties voor het ketenbeheer van bewerkte voedingsmiddelen. Met behulp van IoT-oplossingen zal het de komende jaren veel eenvoudiger worden om relevante data te verzamelen. Het gaat dan voornamelijk om actuele betrouwbare informatie over de herkomst van voedingsproducten en data over fabricageprocessen. Hierdoor kunnen voor zowel voedselproducenten, tussenpartijen, als consumenten hele nieuwe inzichten ontstaan over een verantwoorde voedselproductie en -distributie. Kunstmatige intelligentie en big data gaan ervoor zorgen dat bedrijven en autoriteiten veel beter in staat zijn, om allerlei gebeurtenissen binnen de food supply chain te analyseren, op een manier die voorheen nog niet echt mogelijk was. Met blockhaintechnologie kunnen afwijkingen, ondoelmatigheden, fraude en te hoge kosten veel beter en razendsnel in kaart worden gebracht.

Granen

Wat is AgriDigital?

AgriDigital is een op blockchaintechnologie gebaseerd beheersysteem voor de opslag, distributie en monitoring van granen. Een van de meest belangrijke voedingsproducten zijn granen en graanproducten. Ze zijn niet alleen onmisbaar voor de productie van brood, maar zijn ook een belangrijk ingrediënt van andere ontbijtproducten, pasta’s, pizza’s, bier, koekjes en gebak. Ook rijst en mais behoren in veel landen tot de meest populaire granen. Met de oplossing van AgriDigital kunnen contracten tussen graanproducenten, logistieke partners en afnemers efficiënter worden geüpdatet en geautomatiseerd. Hierdoor ontstaat voor alle betrokken partijen een beter inzicht in de fabricageprocessen, inventaris, bestellingen, zendingen, facturen en financiële transacties.

Mais

Blockchain-integratie met bestaande machines en apparaten

Met het beheersysteem van AgriDigital kunnen alle processen binnen de food supply chain op een geavanceerde manier worden gedigitaliseerd en uitgevoerd. Hierbij kan de communicatie tussen de betrokken partijen efficiënt en tegen veel lagere kosten worden gestructureerd. AgriDigital maakt het voor bedrijven eenvoudiger om nieuwe technologieën en ontwikkelingen op het gebied van IoT en het ketenbeheer binnen de voedingsindustrie, beter bij te benen. Daarnaast kan AgriDigital gemakkelijk worden geïntegreerd met bestaande machines en apparaten zoals bijvoorbeeld transportmiddelen, weegbruggen, apparaten voor klimaatbeheersing en verpakkingsmachines.

Bananen, supermarkt

Wat is Demeter?

Demeter is een platform dat voedselproducenten en consumenten aan elkaar verbindt, met behulp van gedistribueerde grootboek technologie. Veel boeren hebben te maken met de grillen van de markt. Hierdoor zijn ze soms genoodzaakt om de producten die zij met bloed, zweet en tranen hebben geproduceerd, tegen onredelijke prijzen van de hand te doen. Vaak komt dat doordat de producten niet voldoen aan de eerder genoemde kwaliteitseisen of cosmetisch niet goed genoeg zijn. Ook kan het aanbod veel groter zijn dan de vraag, waardoor de boeren met hun aardappelen, spruiten, komkommers of uien het schip ingaan. De marges van boeren zijn vaak klein en daarom zijn zij genoodzaakt om gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zoeken zij steeds meer hun toevlucht in genetisch gemodificeerde zaden. Vooral dit laatste element is niet onomstreden.

Genetische modificatie, tomaat, injectie

De veiligheid van genetisch gemodificeerde voedingsproducten

Er inmiddels veel onderzoek gedaan naar de veiligheid van genetisch gemanipuleerd voedsel. De European Food Safety Authority (EFSA) heeft inmiddels een lijst opgesteld van genetisch gemodificeerde organismen die in Nederland mogen worden verkocht. Deze organismen zijn volgens de EFSA net zo veilig en gezond als originele voedselproducten en bevatten geen schadelijke stoffen. Echter is het nog niet goed duidelijk wat de grote voordelen of nadelen zijn van genetische modificatie voor het milieu. Daarnaast spelen ook de ethische bezwaren van consumenten (en producenten) een grote rol. Zij vinden een dergelijk ingrijpen in natuurlijke processen geen goede ontwikkeling. Ook denken veel mensen dat de toepassing van genetische modificatie op grote schaal, de positie van akkerbouwers verder onder druk kan zetten en uiteindelijk afbreuk zou kunnen doen aan een eerlijke handel.

Blockchain

Een win-win situatie voor zowel telers als consumenten

Demeter brengt lokale boeren en consumenten op een zeer innovatieve manier bij elkaar met behulp van de blockchain. Consumenten kunnen hierbij direct communiceren met door hen uitgekozen akkerbouwers in de buurt, waardoor er in principe geen beroep hoeft te worden gedaan op tussenhandelaren, die de prijs van voedingsproducten vaak kunstmatig opdrijven. Doordat de producten worden afgenomen van agrariërs in de naast omgeving, kunnen ook de transportkosten sterk worden gereduceerd. Daarnaast betekent minder transport uiteraard ook minder uitstoot van CO₂. Door middel van blockchain-integratie kunnen boeren niet alleen worden beloond met eerlijkere prijzen, maar worden zij ook in staat gesteld om duurzamer en tegen lagere kosten te produceren. Voor zowel consumenten als telers ontstaat door dergelijke oplossingen voor de food supply chain een win-win situatie.

Landbouw, gewassen, gecultiveerd land

Wat is AgriLedger?

Ook AgriLedger is een blockhainproject dat zich volledig richt op het optimaliseren van processen binnen de food supply chain. Met deze toepassing kunnen de herkomst en voedselkwaliteit op ieder moment worden gewaarborgd. Met de toepassing van AgriLedger worden akkerbouwers in staat gesteld om sneller actuele informatie te verkrijgen over ontwikkelingen op de markt. Hierdoor kunnen zij sneller communiceren met andere partijen. Daarnaast kunnen zij hun oogsten efficiënter plannen en verkrijgen zij een betere positie op de markt.

Chain, ketting.

Fraudebestendige data

De fraudebestendige data binnen de blockchain zorgt voor een hoge mate van transparantie en dat draagt sterk bij aan het consumentenvertrouwen. Doordat de producten binnen de keten doorlopend kunnen worden gevolgd en gecontroleerd op mankementen, kunnen aangetaste voedingsmiddelen snel worden opgemerkt en worden teruggeroepen als dat noodzakelijk is. AgriLedger biedt boeren en leveranciers niet alleen nieuwe mogelijkheden voor het verbeteren van de voedselveiligheid, maar creëert ook nieuwe kansen op het gebied van duurzaamheid binnen de agrarische sector.

sprinklerinstallaties, besproeien van gewassen

Modernisering van de food supply chain

Eindgebruikers van voedingsmiddelen kunnen de hele levenscyclus van de producten bekijken, voordat ze overgaan tot aankoop. Tot nu toe was het altijd erg lastig om accurate real-time informatie over de herkomst, de toestand, en de ingrediënten van voedselproducten effectief binnen de food supply chain te verwerken. Gedistribueerde grootboek technologie heeft de potentie om daar snel verandering in te brengen. Door een combinatie van blockchainnetwerken, IoT-sensoren, digitale overeenkomsten in de vorm van smart contracts en andersoortige decentrale applicaties, kan het hele ketenmanagement worden gemoderniseerd. Door geavanceerde technologieën worden supply chains transparanter dan ooit tevoren en worden bedrijven en consumenten op een efficiënte wijze digitaal met elkaar verbonden.

Blokketen, food supply chain management, smart contracts

Transparantie binnen de food en beverage keten vergroot de voedselveiligheid en kan reputatieschade voorkomen

Transparantie speelt een belangijke rol binnen de food en beverage keten. Het garanderen van de voedselveiligheid en voedselkwaliteit gaat namelijk veel verder dan alleen maar het verschepen van producten in containers, die op de juiste temperatuur worden gehouden. Transparantie binnen de food supply chain betekent 24/7 op ieder gewenst moment kunnen beschikken over de noodzakelijke informatie. Alleen dan kunnen besmettingen en aantastingen van voedselproducten tijdig worden ontdekt. Met blockchaintoepassingen kan de voedselveiligheid worden gegarandeerd en reputatieschade voor leveranciers worden voorkomen.

Tractor, landbouw, agrarische sector

 

Bronnen:

ImperfectProduce.com: Ugly produce delivered

Global Footprint Network: Advancing the science of sustainability

i-scoop.eu: Blockchain and the Internet of Things – the IoT blockchain opportunity and challenge

Ripe.io: Blockchain of Food

Maersk.com: Maersk and IBM introduce TradeLens blockchain shipping solution

AGRICHAIN: The power of blockchain

TE-FOOD: Farm-to-table fresh food traceability on blockchain

AgriDigital: Transform the way you buy, sell and store grain

Demeter: Reinventing agriculture through blockchain

AgriLedger: Providing the right tools for the participants in the agricultural supply chain

 

Lees ook:

Fipronil: besmette eieren in de food supply chain

Ambrosus food supply chain innovatie!

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter