De invloed van Facebook’s Libra op andere cryptocurrency’s

met Geen reacties

Of we de Libra nu moesten zien als een echte cryptocurrency of als een andersoortige op gedistribueerde grootboektechnologie gebaseerde coin, daar waren de meningen sterk over verdeeld. Veel crypto-experts vonden dat de Libra niet voldeed aan de criteria van een gedecentraliseerde crypto-munt. Om die reden zou de digitale munt volgens hen dan ook niet mogen worden aangemerkt als een echte cryptocurrency. De ontwikkeling van deze digitale valuta werd ondersteund door een aantal zeer grote, maar vooral machtige wereldwijd opererende bedrijven. Het ‘decentrale’ aspect bij de Libra was dan ook niet erg groot. In dit artikel ga ik dieper in op de invloed die de Libra op andere cryptocurrency’s en de valutamarkt in het algemeen hadden kunnen hebben.

Invloed van de Libra op andere cryptocurrency's

Facebook beschikt over een gigantisch platform

Er waren niet alleen maar critici. Sommige blockchain-ontwikkelaars waren van mening dat Facebook juist wel aan een volwaardige crypto-valuta werkte. Een coin die waarschijnlijk zeer succesvol zou zijn geweest. Sommigen van hen waren er zelfs van overtuigd dat de Libra voor een ware revolutie zou gaan zorgen en dat het de eerste crypto-coin zou worden, die door een hele grote groep mensen wereldwijd zou worden omarmd. De invloed van de Libra op de andere digitale munten zou volgens deze mensen dan ook erg groot zijn geweest. Facebook wilde in principe exact hetzelfde doen als andere crypto’s, maar in tegenstelling tot veel andere digitale munten kon het grote social media-bedrijf beschikken over veel meer financiële middelen, veel meer personeel en een gigantisch globaal netwerk. De introductie van de Libra had ongetwijfeld invloed gehad op andere digitale valuta en wellicht zelfs op het Europese Monetair Stelsel.

Wereldwijd blockchainnetwerk, blokketen

Minder geschikt voor beleggers

Het was aanvankelijk de bedoeling dat Facebook-gebruikers op een eenvoudige manier dingen met de Libra konden kopen en geldtransacties naar anderen konden uitvoeren, tegen hele lage kosten. De crypto-munt moest zo ontworpen worden dat hij niet teveel zou fluctueren en een stuk stabieler was dan bijvoorbeeld Bitcoin. Daarom zou de Libra waarschijnlijk niet erg geschikt zijn geweest voor beleggers, die direct in de coin hadden willen investeren om winst te maken. Net zoals Bitcoin zou de Libra gebruikmaken van blockchaintechnologie. Daarbij zou de anonimiteit van de gebruikers worden gewaarborgd. Als de Facebook-coin daadwerkelijk zou zijn geïntroduceerd, dan zouden de transacties worden uitgevoerd met de crypto-wallet ‘Calibra’.

 

Centralised, decentralised, distributed.

 

Calibra-wallet

De Calibra-wallet kon naast het verzenden en ontvangen van Libra-coins, ook worden gebruikt voor de omwisseling van Libra’s met dollars. Door het enorme bereik – de vele miljoenen Facebookgebruikers – was de Libra direct na de start waarschijnlijk een zeer grote concurrent van Bitcoin geweest. Transacties binnen het Bitcoin-netwerk worden door veel mensen gezien als veilig, maar de crypto-wallets waarin de Bitcoins worden bewaard zijn dat vaak niet. Wanneer een wallet wordt gehackt, dan gaan de coins meestal definitief verloren. Ook op de betrouwbaarheid van crypto-handelsbeurzen valt nog wel het nodige aan te merken. Facebook gaf echter aan dat wanneer de Calibra-wallets van gebruikers zouden worden gehackt, de coins door het social media-bedrijf zouden worden vergoed. Dat zou een heel groot voordeel zijn geweest ten opzichte van Bitcoin. Verlies of diefstal van Bitcoins betekent meestal dat je die coins ook echt definitief kwijt bent.

Bitcoin

Geldpool

Facebook was van plan om de Libra te koppelen aan een geldpool van de ‘Libra Reserve’, een verzameling van valuta, staatsfondsen en obligaties. Deze geldpool zou sterk moeten gaan bijdragen aan de prijsstabiliteit van de coins. De geldpool zou deels worden gefinancierd door gebruikers en deels door investeerders. In ruil voor hun investeringen zouden de beleggers ‘Libra Investment Tokens’ ontvangen. Met behulp van deze tokens konden ze dan vervolgens dividenduitkeringen ontvangen van de Libra Reserve.

Facebook, smartphone

Libra Association

De financiering van de Libra Reserve zou grotendeels afkomstig zijn van de ‘Libra Association‘, een Zwitsers samenwerkingsverband van verschillende ‘onafhankelijke’ bedrijven. Een aantal van die bedrijven zouden op non-profit basis aan het project deelnemen. De Libra Association zou volgens Facebook een belangrijke taak hebben bij het valideren van transacties en het toewijzen van fondsen voor sociale doeleinden. Daarmee ontstond de indruk dat de Libra Association min of meer dezelfde functie had, als banken binnen het traditionele bancaire systeem. De Libra Association zou dus invloed hebben gehad op het transactie-protocol van het blockchainnetwerk.

Creditcard, Mastercard

Invloed op Bitcoin en altcoins

De Libra werd nooit op de markt gebracht en daarom zullen we nooit weten, welke invloed de coin precies op andere cryptocurrency’s zou hebben gehad. Naast Bitcoin zijn er wereldwijd inmiddels al meer dan 12.000 verschillende cryptomunten. Deze altcoins zijn echter niet allemaal even succesvol als Bitcoin en ook bestaan ze niet allemaal even lang. Sommige alternatieve coins zijn alweer verdwenen, nog voordat iemand er überhaupt van had gehoord. Andere altcoins zijn wel succesvol en winnen langzaam maar zeker aan populariteit. Voorbeelden daarvan zijn Ethereum, Bitcoin Cash, Theter, Litecoin, EOS, Ripple (XRP), Binance Coin, Cardano, Dodgecoin en Polkadot. De introductie van de Libra zou ongetwijfeld een grote invloed hebben gehad op deze cryptocurrency’s, omdat een heleboel beleggers van deze altcoins zouden zijn overgestapt naar de Facebook-coin. Hierdoor zouden de prijzen van de altcoins enorm zijn gedaald.

Volatiliteit

De voornaamste reden dat mensen in Bitcoin investeren, is dat ze hopen dat de prijs stijgt en dat ze daardoor rendement kunnen behalen. Met andere woorden: dat andere mensen bereid zijn om meer voor een Bitcoin te willen betalen, dan dat zij zelf hebben gedaan. Dit werkt alleen zolang anderen bereid zijn om steeds hogere prijzen te betalen voor de crypto-activa. Er wordt dus veel meer betaald voor een crypto-munt dan de werkelijke intrinsieke waarde van de coin. Wanneer er een moment komt dat investeerders niet langer ontkennen dat de prijs van een coin geen enkel verband meer houdt met de realiteit (dus eigenlijk als gebakken lucht kan worden beschouwd), dan kan de prijs ineens gigantisch hard naar beneden kelderen. Die duikvlucht kan tot stilstand komen op het moment dat de prijs in de buurt van de reële waarde komt, maar de koersval kan er ook voor zorgen dat een bepaalde coin plotseling helemaal niets meer waard is. Bitcoin en altcoins kunnen dus enorm stijgen en dalen zonder dat daar altijd direct een duidelijke verklaring voor is. Deze volatiliteit is een van de belangrijkste redenen dat veel mensen huiverig zijn om in cryptocurrency’s te investeren. En niet onterecht.

 

 

Stablecoin

De Libra moest het karakter krijgen van een zogenaamde ‘stablecoin’. De stabiliteit van de coin zou worden gerealiseerd door de Libra te koppelen aan traditionele valuta zoals de dollar. Daarnaast kon de Libra worden verbonden aan bepaalde grondstoffen, zoals bijvoorbeeld edelmetaal, graan, koffie, cacao of olie. Door de koppeling van de Libra aan reguliere betaalmiddelen of commodity’s, zouden de koersen veel minder hard stijgen en dalen, dan bij andere cryptocurreny’s het geval is. Dit gegeven zou de Libra veel minder interessant maken voor beleggers die snel geld willen verdienen. Voor anderen – de mensen die nog huiverig waren voor cryptocurrency’s – zou die stabiliteit juist een reden zijn geweest om de Libra aan te schaffen. De vraag of de Libra ook echt een stabiele coin zou zijn geweest, is lastig te beantwoorden. Zolang de onderliggende commodity’s (of de dollar) stabiel blijven, dan zou de Facebook-coin in principe ook stabiel moeten blijven. Echter is dit geen vaststaand gegeven. Daarnaast spelen er ook nog tal van andere factoren mee die de stabiliteit van crypto-activa bepalen.

 

 

Marktwaarde

Bitcoin werd in 2009 gelanceerd en de populaire munt heeft veel invloed op de marktwaarde van andere cryptocurrency’s. De marktwaarde van Bitcoin wordt voornamelijk beïnvloed door de hoeveelheid Bitcoins die op een bepaald moment in omloop zijn, maar ook door de prijs die mensen voor een Bitcoin willen betalen. De Bitcoin-blockchain is zo ontworpen dat er een vaste ‘eindige’ geldvoorraad is van 21 miljoen Bitcoins. Met andere woorden: er kunnen maximaal 21 miljoen Bitcoins circuleren. Dat wil echter niet zeggen dat er ook echt een moment komt waarop alle 21 miljoen coins in omloop zijn gebracht. Sommige coins gaan namelijk verloren, door bijvoorbeeld aangetaste crypto-wallets, verlies of diefstal. Wanneer de Bitcoin-limiet is bereikt, dan valt er geen winst meer te behalen uit het mining-proces. Naarmate de limiet van die 21 miljoen Bitcoins in zicht komt, neemt de vraag waarschijnlijk toe en stijgt de prijs. Maar ook dit is geen vaststaand gegeven.

 

Vraag en aanbod

Bitcoin werd de afgelopen jaren enorm gehypet. Eind 2017 bereikte de populaire digitale munt een waarde van 19.783 dollar. Veel enthousiaste beleggers besloten vervolgens om onmiddellijk in de coin te gaan investeren en er ontstond een enorme vraag naar de coins. Deze beleggers kwamen echter al snel van een koude kermis thuis, want in de zomer van 2018 was Bitcoin nog maar zo’n 4.000 dollar waard. Het is lastig om prijsstijgingen en -dalingen bij cryptocurrency’s te verklaren. Net zoals bij commodity’s, activa, investeringen en andere producten, is de prijs van Bitcoin en veel andere coins sterk afhankelijk van vraag en aanbod. De vraag naar een bepaalde cryptocurrency kan snel worden opgedreven door berichtgeving in de media. Wanneer invloedrijke mensen met een grote schare fans een bepaalde crypto-coin promoten, dan kan de vraag (dus ook de prijs) snel stijgen. Wanneer de berichtgeving over een coin echter negatief is, dan kan dat een trigger zijn voor een snelle koersdaling. Ook overheidsregulering kan van invloed zijn op prijsschommelingen.

Grafiek. Welke factoren hebben invloed op de prijsschommelingen van cryptocurrency's?

Prijsmanipulatie

Als de vraag naar Bitcoin toeneemt doordat het aanbod minder wordt, dan houden Bitcoin-beleggers hun coins meestal vast en stijgt de prijs. In dat geval is het duidelijk dat de prijsstijging wordt veroorzaakt door schaarste. Investeerders die grote hoeveelheden Bitcoins bezitten – de zogenaamde ‘whales’ – strijden dan om eigendom, in een omgeving van afnemend aanbod. De Bitcoin-prijs zal dan fluctueren onder de individuele acties van deze beleggers. Deze beleggingsreuzen bezitten genoeg crypto-activa om de valutawaarderingen te manipuleren.

 

Verkooplimiet

Op dit moment (maart 2022) is zeker een derde van alle Bitcoins in handen van ongeveer tienduizend topinvesteerders. Zij hebben een zeer grote invloed op de volatiliteit van de munt. Wanneer deze topinvesteerders plotseling besluiten om hun Bitcoins te verkopen, dan zouden de prijzen zeer snel kunnen dalen. Door die snelle daling raken andere investeerders in paniek. Als ook deze beleggers hun Bitcoins massaal van de hand doen, dan zet de daling van de Bitcoin-prijs nog verder in. Veel crypto-exchanges hebben een limiet gesteld aan de hoeveelheid cryptocurrency’s er per dag door handelaren verkocht mogen worden.

 

 

Invloed op het monetaire beleid

De meest crypto-valuta zijn puur digitale activa zonder dat daar enige fysieke commodity aan is gekoppeld. Het was de bedoeling dat de Libra wél aan commodity’s en fiatgeld kon worden gekoppeld. Daarmee zou de Libra echt anders zijn dan Bitcoin. Maandelijks maken zo’n 2.9 miljard mensen gebruik van Facebook. Dat betekent dat Facebook de Libra-coin al direct had kunnen aanbieden aan een enorm publiek. Een dergelijke ontwikkeling had niet alleen veel invloed gehad de crypto-markt, maar zeker ook op de traditionele handelsbeurzen. Veel politici in de Verenigde Staten, Europa en andere delen van de wereld maakten zich grote zorgen over de invloed van de Libra op het centrale monetaire beleid. Sommigen van hen waren zelfs bezorgd dat de introductie van de Libra-coin zou kunnen leiden tot een nieuwe wereldwijde financiële crisis. Of dat inderdaad zou zijn gebeurd lijkt erg onwaarschijnlijk, maar kan ook zeker niet worden uitgesloten.

Grafiek, cryptohandelsbeurs.

Kritiek

Het idee dat de Libra de potentie had om fiat-valuta van landen te kunnen vervangen is erg ver gezocht. Fiat-valuta is immers de motor achter ons belastingsysteem. Geen enkele regering haalt het in zijn hoofd om de traditionele betalingseenheden te vervangen door cryptocurrency’s. In dat opzicht zou de Libra waarschijnlijk in geen enkel land worden geaccepteerd als fiat-geld. Desondanks waren sommige landen toch bezorgd over de mogelijke komst van de Libra. Met name van de VS, Frankrijk, Duitsland, China, Japan, Zuid-Korea en India staken hun kritiek niet onder stoelen of banken. De Facebook-coin zou op geen enkele manier gebaat zijn geweest bij het verdwijnen van de munteenheden van landen. De Libra kon tenslotte worden gekoppeld aan fiat-valuta. Op het moment dat er een run zou ontstaan op de nationale valuta van een land, dan zou de Facebook-coin direct onstabiel worden. Een situatie waarbij Facebook – die graag een stablecoin op de markt wilde brengen – geen enkel voordeel zou behalen. In dat opzicht had de Libra waarschijnlijk prima naast de reguliere valuta kunnen bestaan.

 

Data-reus

De Libra had misschien een rol kunnen spelen bij een snelle, goedkope en efficiënte omwisseling van fiat-valuta’s van opkomende markten, naar Amerikaanse dollars. In dat geval zou de Libra wellicht een positieve invloed hebben gehad op de internationale valutamarkt. Desondanks had veel van de kritiek op de Libra betrekking op het verdienmodel van Facebook en de wijze waarop het bedrijf persoonlijke gegevens van mensen verzamelt en exploiteert. Zo impliceerde Facebook in zijn Libra-whitepaper dat het zich ook wilde richtten op de ontwikkeling van toepassingen voor digitale identiteit. En met name dat gegeven deed veel overheden huiveren. Wanneer een data-reus zoals Facebook de norm zou worden voor digitale identiteitsoplossingen, dan zou dat betekenen dat het bedrijf toegang zou kunnen krijgen tot alle persoonlijke informatie. En dat is natuurlijk exact wat Facebook wil. Zoveel mogelijk persoonlijke data genereren, die vervolgens nog efficiënter kan worden geëxploiteerd Het digitale betalingssysteem was daarvoor slechts een hulpmiddel. De Libra zou de macht en invloed van het social media-platform nog meer hebben versterkt.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter