Dusk Network: een toegankelijk en schaalbaar blockchain-protocol

met Geen reacties

Het open-source Dusk Network is een toegankelijk blockchain-protocol dat zich in het bijzonder focust op de privacy van gebruikers die aan de slag gaan met de ontwikkeling van decentrale applicaties (dApps). De oplossing van Dusk Network combineert de mogelijkheden van smart contracts zoals we die kennen van Ethereum met een geheel nieuw consensus-algoritme. Het platform kan door het bedrijfsleven en ontwikkelaars van blockchain-toepassingen worden gebruikt voor het creëren van nieuwe businessmodellen en het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

Blockchain, Dusk Network

Wat is Dusk Network?

Dusk Network stroomlijnt de uitgifte van digitale assets en automatiseert de naleving van de handelsregels met programmeerbare en vertrouwelijke tokens. Dit platform lanceert een cryptografische transparante blockchain en biedt een schaalbaar, digitaal, high-throughput, permissionless grootboek, waarin vertrouwelijke certificaten van eigendom kunnen worden geregistreerd met behulp van smart contracts. Dusk Network voldoet aan de globale privacyvereisten, maar maakt audits door het publiek én toezichthouders mogelijk.

 

Wettelijke bescherming van investeerders in blockchainprojecten

Naarmate blockchaintechnologie steeds vaker binnen het bedrijfsleven en andersoortige organisaties zal worden toegepast, ontstaat er uiteraard steeds meer noodzaak aan een solide wet- en regelgeving. Disruptieve ontwikkelingen zoals de blockchain dwingen overheden om de juridische implicaties ervan grondig te onderzoeken. Initial Coin Offerings hebben in het verleden duidelijk laten zien wat de gevolgen kunnen zijn, wanneer investeringsprojecten worden opgezet zonder enige wettelijke bescherming voor investeerders en andere belanghebbenden.

 

Stroomlijnen en automatiseren van de handelsnaleving

Het uitgeven van digitale effecten is een lang proces met kostbare tussenpersonen en onzekerheid over de uitkomst. Dusk Network stroomlijnt dit proces en automatiseert de handelsnaleving met ’s werelds eerste programmeerbare vertrouwelijke beveiligingscontract. Met dit blockchain-protocol kunnen kopers en verkopers van digitale assets probleemloos uitgeven en compliant handelen.

Hoe werkt een Initial Coin Offering (ICO)?

Wanneer startups in blockchaintechnologie een project willen realiseren dan willen zij dat graag kenbaar maken bij investeerders. Daarom publiceren zij meestal eerst een whitepaper waarin ze hun plannen uit de doeken doen. In dit rapport wordt uitgelegd waarom ze vinden dat de desbetreffende blockchaintoepassing zou moeten worden gerealiseerd en welke problemen er precies met deze applicatie kunnen worden opgelost. Daarnaast gaat het document dieper in op de technische specificaties en functionaliteiten van de decentrale toepassing. De whitepaper moet investeerders warm maken om ook daadwerkelijk in deze innovaties te investeren. Whitepapers onderscheiden zich van bijvoorbeeld commerciële verkoopbrieven en andere marketing tools, doordat ze vaak op een academische manier zijn geschreven. Het duidelijk naar voren brengen van alle relevante informatie is dan ook het voornaamste doel ervan.

 

Token-sale

De whitepaper wordt meestal verspreid naar belangrijke leden binnen de blockchain-community. Wanneer deze leden positief zijn over het blockchain-project dan heeft dit uiteraard een gunstig effect op het vertrouwen onder investeerders in blockchaintechnologie. Veel blockchain-projecten worden gefinancierd met behulp van tokens. Deze tokens worden tijdens een “token-sale” aan investeerders uitgegeven in ruil voor kapitaal. Bij de aanvang van een ICO is de prijs van deze crypto-tokens meestal laag. De distributie van tokens is vaak gelimiteerd (er wordt maar een beperkte hoeveelheid aan tokens uitgegeven), waardoor de vraag naar de tokens automatisch toeneemt. Ontwikkelaars van blockchain-toepassingen bepalen vooraf hoeveel tokens er in omloop worden gebracht en wanneer de token-sale precies zal plaatsvinden. Daarnaast wordt bepaald hoelang de Initial Coin Offering zal worden georganiseerd. De duur van een ICO is in veel gevallen afhankelijk van het ingezamelde kapitaal. De ICO wordt dan bijvoorbeeld beëindigd op het moment dat er voldoende geld is ingezameld om het project te kunnen realiseren.

 

Transacties valideren met een smart contract

Op het moment dat startups hun ICO’s onder de aandacht willen brengen bij investeerders, dan gaan zij op zoek naar platformen waarop ze kunnen adverteren. Wanneer er voldoende aandacht is gegenereerd voor de Initial Coin Offering, dan kan de token-sale van start gaan. Als iemand geïnteresseerd is in het blockchain-project, dan kan hij of zij bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid cryptocurrency’s (Bitcoin, Ether, Litecoin of een andere virtuele valuta) verzenden naar een crowdsale-adres. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een smart contract. Wanneer het smart contract de transactie valideert, dan ontvangt het een corresponderende hoeveelheid tokens (tokens die aan het specifieke blockchainproject verbonden zijn).

Cryptocurrency, Bitcoin Cash

Piramide-achtige ICO-scams

De afgelopen jaren hebben verschillende ICO’s zoveel geld bij elkaar gesprokkeld, dat ze onvermijdelijk continu malafide partijen aantrokken. Het aantal ICO-scams is dan ook niet op één hand te tellen. Veel scams werden opgezet door middel van piramide-achtige structuren, waarbij eerdere investeerders werden beloond, wanneer zij nieuwe investeerders aanbrachten. Ook waren er situaties waarbij bedrijven of particulieren in een keer een grote hoeveelheid tokens aankochten, voordat andere investeerders nog maar de kans hadden om tokens aan te schaffen. Op het moment dat de prijs van de tokens omhoog schoot, verkochten zij deze weer direct.

Grafiek, financiële markten.

Pump and dump

Ook waren er handelaren die samen een grote hoeveelheid tokens aankochten, de prijs vervolgens torenhoog opdreven en weer verkochten aan alle crypto-exchanges (pump and dump). Deze scams hebben het imago en de waarde van de wereldwijde ICO-markt behoorlijk besmet. Er bestaat dan ook praktisch nog geen wetgeving voor het opzetten van ICO’s. Het is in principe voor iedereen mogelijk om een aantrekkelijke whitepaper te publiceren en veel geld in te zamelen bij investeerders, zonder enige vorm van aansprakelijkheid. Gelukkig wordt er nu door het Europees Parlement onderzocht hoe de regulering van ICO’s in de toekomst beter kan worden vormgegeven. Gezien de complexiteit van gedistribueerde grootboektechnologie is dit nog knap ingewikkeld.

 

Wat is een beveiligingstoken?

Een token dat investeren in blockchain-projecten veiliger maakt is het zogenaamde beveiligingstoken (security token). In tegenstelling tot veel ICO’s gaan investeringen met veiligheidstokens wel gepaard met een zekere aansprakelijkheid voor beleggers. Dat wil zeggen dat de token-houder aansprakelijk is voor zijn of haar acties. De veiligheidstokens opereren binnen de wettelijk grenzen. Wanneer een ICO niet voldoet aan de regelgeving, dan volgen er sancties. Een veiligheidstoken kun je als het ware zien als een investeringscontract dat het wettelijke eigendom van een fysieke of digitale asset vertegenwoordigt. Dit eigendom moet worden geverifieerd op een blockchainnetwerk. Als het eigendom eenmaal is geverifieerd dan kunnen de token-houders hun tokens verhandelen tegen andere assets, maar ook bijvoorbeeld opslaan in een crypto-wallet.

Hoe werkt Dusk Network?

Kavita Gupta die de afgelopen twee jaar een belangrijke rol heeft gespeeld bij ConsenSys is op dit ogenblik (september 2019) betrokken bij een blockchainproject, dat zich specifiek richt op de ontwikkeling van beveiligingstokens voor de cryptomarkt: Dusk Network. Dit project levert de technologie voor bedrijven die hun assets willen tokeniseren. Dusk Network bestaat uit een aantal in Amsterdam gevestigde bedrijven die de acceptatie van beveiligingstokens willen versnellen. De beveiligingstokens dienen als een “reality check” voor investeerders, voordat ze zich verbinden aan een Initial Coin Offering of Intitial Public Offering (IPO).

 

Wat is een Confidential Security Contract (XSC)?

Privacy wordt in onze digitale wereld steeds belangrijker. Niet alleen beleggers eisen dat hun privacy wordt gewaarborgd, maar ook de toezichthouders op de financiële en andere markten zullen steeds intensiever controleren of er zorgvuldig met persoonlijke gegevens wordt omgesprongen. Dusk Network beschikt over een zogenaamd privacy-georiënteerd, programmeerbaar framework. Dit kader wordt gebruikt voor emittenten (uitgevende instellingen) van digitale effecten om de voorwaarden van hun aandeelhoudersovereenkomst, statuten en toepasselijke wetgeving weer te geven. Dit nieuwe framework wordt ook wel Confidential Security Contract (XSC) genoemd, een standaard voor smart contracts die kan worden gebruikt voor het uitgeven, verhandelen en beheren van beveiligingstokens. Deze XSC’s draaien op het Dusk Netwerk, een onveranderlijk en open-source blockchain-protocol, waardoor de bedrijfscontinuïteit kan worden gegarandeerd.

Wat is zk-SNARKs?

Zk-SNARKs is een afkorting van Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge, een privacy-algoritme. Het is een vorm van zogenaamde “nulkennis-cryptografie (zero-knowledge cryptography)”, een verfijnde wiskundige techniek die voor het eerst op grote schaal werd toegepast bij de privacy-coin Zcash. Deze cryptocurrency maakt private transacties op een publiek blockchainnetwerk mogelijk, waarbij bedrijven, instellingen en andere gebruikers, zelf kunnen bepalen wie de specifieke details van hun crypto-transacties mogen zien en wie niet. De afgeschermde transacties met Zcash kunnen volledig worden gecodeerd binnen het gedecentraliseerde grootboek, maar tegelijkertijd ook worden geverifieerd en gevalideerd, volgens de geprogrammeerde consensusregels. De transacties blijven publiekelijk zichtbaar, maar de inhoud van de transacties blijft anoniem. Door de nulkennis-cryptografie kan de ene partij aan de andere partij bewijzen dat de transactie legitiem is, zonder private informatie openbaar te maken.

 

Wat is bulletproof-technologie?

Dusk Network hanteert bulletproof-technologie, een alternatief voor zk-SNARKs. Bulletproof is een niet-interactieve nulkennis-cryptografie waarbij geen vertrouwde setup meer noodzakelijk is en waarbij een solide en volledig geanonimiseerd blockchainnetwerk kan worden gerealiseerd. Hierdoor kunnen er volledig gedecentraliseerde berekeningen worden uitgevoerd en kan de privacy bij transacties verder worden vergroot. Door gebruik te maken van bulletproof-techniek en zogenaamde “stealth adressen” kan de integriteit van de markt worden behouden en kunnen persoonlijke gegevens nog beter worden beschermd.

Blockchainnetwerk, smart contracts, Vyper programmeertaal.

 

Transparante karakter van de blockchain

Eén van de meest aansprekende eigenschappen van blockchaintechnologie is het transparante karakter ervan. Door deze transparantie kan er veel beter toezicht plaatsvinden op de financiële markten. Echter is die verregaande transparantie niet in iedere situatie wenselijk. Er kunnen altijd situaties zijn waarin een hoge mate van vertrouwelijkheid tussen handelende partijen noodzakelijk is. Privacy-coins kunnen in dat geval uitkomst bieden.

 

Privacy-coins onder vuur

In een aantal landen liggen de privacy-coins op dit moment onder vuur. Bekende privacy-coins zijn bijvoorbeeld Monero, Zcash, Verge, Komodo, Bytecoin en Dash. Onder andere Zuid-Korea heeft op basis van de adviezen van de Financial Action Task Force (FATF) zijn cryptowet aangepast en gaat een aantal van deze cryptocurrency’s verbieden. De FATF is een onafhankelijke intergouvernementele organisatie die zich focust op de bescherming van het wereldwijde financiële systeem en doet aanbevelingen aan overheden van verschillende landen. De FATF geeft ook adviezen en richtlijnen op het gebied van cryptocurrency’s. Zij stellen dat als er een transactie wordt uitgevoerd binnen de blockchain, er altijd duidelijk moet zijn wie die transactie initieert. Het moet volgens de FATF niet alleen duidelijk zijn wie er achter een bepaald adres schuilgaat, maar ook de geboortedatum en de fysieke adresgegevens zoals woonplaats, straat en huisnummer moeten publiek zijn. Ook van de ontvangende partij bij een crypto-transactie moeten alle fysieke adresgegevens traceerbaar zijn. Met privacy-coins is dat uiteraard vrij lastig.

Monero logo

Know Your Customer (KYC)

Binnenkort wordt het voor aanbieders van crypto-wallets zoals crypto-handelsbeurzen en crypto-brokers verplicht om “Know Your Customer (KYC)” te hanteren. KYC houdt in dat bedrijven en andersoortige organisaties de identiteit van hun klanten altijd moeten kunnen controleren, zodat ze op basis van de juiste informatie kunnen bepalen of het verstandig is om zaken met hen te doen. KYC is dan ook vooral bedoeld om criminele activiteiten zoals witwassen en de financiering van terrorisme op een effectieve manier tegen te gaan. Het betekent dan ook dat in principe altijd duidelijk moet zijn welke persoon erachter welke crypto-wallet schuilgaat. Privacy-coins zoals Monero en Dash hebben inmiddels een flinke waarde. Het verbieden van deze virtuele valuta door landen zoals Zuid-Korea zal ongetwijfeld een grote invloed hebben op de koersen.

 

Gedeeltelijke transparantie

Bij bulletproof-technologie wordt niet de gehele blockchain verborgen, maar alleen de hoeveelheden die bij een transactie worden verstuurd. De adresgegevens van degene die de transactie heeft geïnitieerd (de verzender) zijn nog steeds zichtbaar, maar het transactiebedrag blijft privé. Er is in dat geval dus geen sprake van volledige anonimiteit, maar de vertrouwelijkheid tussen de afzender en de ontvanger kan wel worden gegarandeerd. Het is duidelijk wie een transactie naar wie uitvoert, maar de hoogte van bijvoorbeeld het salaris, de huurprijs, betalingen aan leveranciers, giften aan goede doelen of online aankopen blijven geanonimiseerd.

Welk consensus-protocol gebruikt Dusk Network?

Naast de twee populairste consensus-methoden Proof of Work en Proof of Stake worden er momenteel ook andere consensus-protocollen ontwikkeld. De blockchain van Dusk Network maakt gebruik van “SBA★(Segregated Byzantine Agreement)”een nieuw soort consensus-mechanisme dat directe statistische “block-finality” garandeert. Het consensus-algoritme zorgt ervoor dat de juiste regels worden gevolgd, op het moment dat er een transactie moet worden goedgekeurd.

 

Wat is block-finality?

Block-finality is de bevestiging van een legitiem blok binnen het netwerk. Het houdt als het ware in dat een blok dat eenmaal aan de blockchain is toegevoegd niet meer kan worden herroepen. Wanneer gebruikers een transactie uitvoeren dan is het belangrijk dat ze ervan uit kunnen gaan, dat de transactie ook op de juiste manier wordt uitgevoerd en niet meer kan worden gewijzigd. Finality is een van de belangrijkste elementen van de blockchain-consensus. Bij het bereiken van de consensus maakt Dusk Network gebruik van een omgekeerd beloningsmechanisme, waardoor centralisatie (zoals bij Proof of Stake, waarbij de kiezersmacht bij bepaalde partijen ligt) kan worden voorkomen.

Nodes, blockchainnetwerk.

Blokgeneratoren en provisioners

Dusk Network maakt gebruik van twee verschillende soorten nodes: de blokgeneratoren en de provisioners. Het platform hanteert een deterministisch cryptografisch lotingsysteem voor het benoemen van de provisioners. Deze provisioners vormen samen het blokcomité binnen het gedecentraliseerde schaalbare en permissionless grootboek en spelen een belangrijke rol bij het in standhouden van het netwerk en het voorkomen van fraude. De blokgeneratoren hebben een belangrijke taak bij het uitvoeren van berekeningen. Dusk Network biedt ondersteuning voor een turing-complete virtuele machine die gebaseerd is op WebAssembly (WASM).

 

Hoe kunnen bedrijven een STO (Security Token Offering) starten met de technologie van Dusk Network?

Voor de uitgifte, de handel en het beheer van de security-tokens kan gebruik worden gemaakt van een vertrouwelijk smart contract. Bedrijven die al enige kennis in huis hebben op het gebied van gedecentraliseerde grootboektechnologie, kunnen de open-source standaarden zoals het eerder genoemde Confidential Security Contract (XSC) gebruiken om processen te automatiseren, die noodzakelijk zijn voor de uitgifte van security tokens (beveiligingstokens). Wanneer bedrijven en andersoortige organisaties niet beschikken over de nodige kennis dan kunnen zij een beroep doen op dienstverleners die zich hebben gespecialiseerd in blockchain-integratie binnen het bedrijfsleven.

 

Meer weten?

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter