Hoe schrijf ik een goede whitepaper voor mijn ICO?

met Geen reacties

Bitcoin dankte zijn bekendheid aan de publicatie van een whitepaper (witboek). Ook Ethereum werd gepresenteerd door middel van een whitepaper. Dergelijke rapporten spelen vandaag de dag een belangrijke rol bij de introductie van blockchainprojecten. Toen de eerste Intitial Coin Offerings werden georganiseerd, ontstond er een geheel nieuwe manier van crowdfunding om digitale projecten te financieren. Bij traditionele Initial Public Offerings (IPO’s) verkopen bedrijven hun aandelen via effectenbeurzen om de benodigde hoeveelheid kapitaal bij elkaar te sprokkelen, zodat deze ondernemingen verder kunnen investeren en kunnen blijven groeien. Het grote nadeel van deze IPO’s is echter de grote hoeveelheid eisen waaraan bedrijven moeten voldoen, om een notering op de beurs te verkrijgen. De IPO’s gaan dan ook gepaard met veel papierwerk, formaliteiten en gepaste zorgvuldigheid (due diligence).

Whitepaper

Projectfinanciering via ICO’s

Intitial Coin Offerings betekenen een andere aanpak van projectfinanciering. Voor het verzamelen van een grote hoeveelheid kapitaal via ICO’s gaat meestal alleen de introductie van een whitepaper vooraf. Je kunt je inderdaad afvragen of dit nu wel zo’n goede zaak is, maar investeringen via ICO’s kunnen meestal sneller plaatsvinden dan investeringen via IPO’s. Door de opkomst van blockchaintechnologie ontstond er voor startups plotseling een mogelijkheid om miljoenen euro’s te verzamelen, zonder de enorme hoeveelheid aan administratieve rompslomp.

 

Een glasheldere whitepaper

Wanneer een startup zijn blockchainproject aan de man wil brengen is de kwaliteit van de whitepaper erg belangrijk. Een goed geschreven whitepaper die exact helder kan maken hoe het project in elkaar steekt en aan investeerders glashelder laat zien wat de mogelijkheden zijn en kans van slagen is, kan van de ICO een groot succes maken. Er zijn in het verleden al verschillende ICO’s geweest, waarbij de whitepaper heeft gezorgd dat er binnen één dag al meerdere miljoen euro’s konden worden ingezameld, voor de ontwikkeling van decentrale applicaties. Een whitepaper is niets meer of minder dan een toonaangevend rapport dat precies laat zien hoe het blockchainproject bijdraagt, aan de oplossing van een bestaand probleem. Er moet worden aangetoond dat er voldoende onderzoek is gedaan naar alle elementen van het project en het rapport moet zijn voorzien van feiten en goed onderbouwde conclusies.

 

Extra aandacht voor de USP

Een project dat wordt ondersteund door een slecht geschreven whitepaper is bij voorbaat gedoemd te mislukken. Daarnaast bestaat er uiteraard het risico dat er al andere ontwikkelaars met een zelfde soort applicatie bezig zijn en daar ook al een whitepaper over hebben gepubliceerd. In dat geval is het voor startups belangrijk om deze whitepapers goed te bestuderen en te kijken hoe ze hun project kunnen verbeteren. Wanneer de eigen blockchain-applicatie een Unique Selling Point (USP) heeft, dan is het van belang om daar de focus op te leggen.

Doelgroep aanspreken in hun eigen taal

Het schrijven van een sterke whitepaper is niet eenvoudig. Voor het schrijven van dergelijke rapporten gelden niet echt vaststaande regels. Er zijn echter wel een aantal richtlijnen waar ieder verslag aan moet voldoen. Wanneer een blockchain-startup aan de slag gaat met het schrijven van een whitepaper, dan is het belangrijk om te weten op welke doelgroep je je precies richt. Je moet weten welke leeftijdscategorie je wilt aanspreken, wat de geografische locatie van je doelgroep is, maar vooral welke soort mensen je met je project wilt bereiken. Alleen wanneer je exact weet op welke doelgroep je je richt, kun je hen aanspreken in hun eigen taal.

 

Een goede whitepaper neemt iedere twijfel bij potentiële investeerders weg

Onderzoek hoe concurrenten omgaan met investeerders en geïnvesteerde fondsen. Op welke manier je het rapport ook vormgeeft: een whitepaper moet iedere twijfel bij potentiële investeerders in blockchainprojecten wegnemen. Daarom moet helder zijn wat het voornaamste doel van het project is, of het businessmodel wel levensvatbaar is, maar vooral welke problemen er precies kunnen worden opgelost. Daarnaast moet ook heel duidelijk worden gemaakt waarom het project zoveel beter is dan het project van je concurrenten. Schrijf ijzersterke kopregels die de aandacht van je lezers opeisen. Wanneer de kopregel niet aansprekend genoeg is, dan is de kans groot dat je e-mail met daarin de met bloed, zweet en tranen geproduceerde whitepaper nooit wordt geopend. Een goede kopregel moet direct intrigeren en uitdagen tot verder lezen.

 

Schrijf een introductie die helder maakt waarom de blockchaintoepassing belangrijk is

De whitepaper moet zijn voorzien van een sterke introductie. In deze introductie moet je verantwoorden waarom je dit blockchainproject wilt realiseren. Je moet kunnen aantonen waarom de decentrale toepassing belangrijk is op dit specifieke moment. Ook moet je helder kunnen maken hoe geloofwaardig het project is en binnen welke industrieën het kan worden toegepast. Na een heldere introductie is het tijd om dieper in te gaan op het probleem. Alleen als je heel goed duidelijk kunt maken wat het probleem is, kun je vertellen waarom jouw project de ideale oplossing is. Dit is dan ook meteen het belangrijkste onderdeel van de whitepaper. Als potentiële investeerders de oplossing goed begrijpen, dan zullen zij bereid zijn om verder te lezen. Wanneer investeerders de voordelen van het project hier niet inzien, dan zullen zij snel hun interesse verliezen en bent u hen kwijt.

Gereedschap, techniek

Technische uitleg over de blockchainprojecten

Vervolgens geef je een duidelijke technische uitleg over de decentrale applicatie en beschrijf je op welke manier je resultaten wilt behalen. Illustreer dit met afbeeldingen en diagrammen. Voorkom al te ingewikkeld taalgebruik en jargon. Zorg ervoor dat iedereen de content gemakkelijk kan begrijpen. De whitepaper moet geen commerciële ondertoon hebben, maar vooral educatief van aard zijn. Alle beweringen die je in het rapport doet, moeten 100 procent juist zijn en worden ondersteund door betrouwbare referenties. Klopt het wat je beweert? En kunnen potentiële investeerders de informatie in het witboek eenvoudig controleren? Wees realistisch in je doelstellingen en heb geen ambities waarvan je vooraf eigenlijk al zeker weet, dat je ze niet kunt waarmaken. Wanneer je vertelt wat je precies gaat doen, vertel dan ook precies hoe je het gaat doen. Doe wat je belooft aan de investeerders!

 

De functie van het crypto-token moet zo nauwkeurig mogelijk worden omschreven

Na de technische uitleg is het tijd om dieper in te gaan op het crypto-token dat je wilt gebruiken voor de ICO. De functie van het token moet zo nauwkeurig mogelijk worden omschreven. Hier geldt: hoe bruikbaarder het token is, hoe waardevoller. Wanneer het token duidelijk is gedefinieerd, dan weten investeerders wat ze precies van het token kunnen verwachten. Geef duidelijk aan hoe het geld van de investeerders zal worden gebruikt voor de realisatie van het project. In het verleden hebben verschillende ICO-scams ervoor gezorgd dat veel investeerders vooraf exact willen weten wat er met hun zuurverdiende centen gebeurd. En terecht! Stel daarom een uitgebreid schema op, waarin je precies laat zien hoe en in welke fases van het project, de investeringen zullen worden aangewend.

Blauwe weg, route, roadmap

Zorg voor een goede roadmap

Investeerders willen graag weten hoe het project precies zal worden uitgevoerd en in welke tijdspanne. Daarom is het belangrijk dat de whitepaper wordt voorzien van een heldere roadmap, waarin alle fases van het project overzichtelijk worden getoond. Hierbij kun je weer gebruikmaken van chronologische diagrammen die laten zien welke stappen er op welk moment plaatsvinden, in de komende twaalf tot achttien maanden. Als het voor investeerders duidelijk is hoe het project zal gaan verlopen, dan kunnen zij ook realistische verwachten hebben over de uiteindelijke uitwerking ervan. Daarnaast zorgt een goede roadmap ervoor dat het project voortdurend kan worden gemonitord op de voortgang.

 

Wat is een Beta Launch?

Het is verstandig om in de roadmap ook de Beta Launch van het project op te nemen. Voor een blockchaintoepassing op de markt kan worden gebracht is het belangrijk om de applicatie door en door te laten testen door de juiste doelgroep. Een Beta Launch is een eerste versie van een toepassing die nog niet gereed is en bereidt het project voor op een commerciële introductie op de markt. Deze versie heeft meestal nog flink wat mankementen die nog moeten worden verholpen. Door een Beta Launch kunnen startups erachter komen welke bugs er nog verholpen moeten worden en hoe het project op verschillende terreinen kan worden verbeterd. Daarnaast kunnen blockchainprojecten door een Beta Launch worden getest op kwaliteit, zonder dat dit direct gepaard gaat met hoge kosten. Vaak wordt gedacht dat een Beta Launch (met bugs) slecht is voor de reputatie van een project. Het tegendeel is meestal waar. Gebruikers die de bugs constateren verwachten dat deze snel worden verholpen en delen hun bevindingen direct met de ontwikkelaars. Hierdoor kan er uiteindelijk een product worden ontwikkeld dat geheel vrij is van mankementen.

Testing, beta launch

 

Voorstellen van het team

Investeerders willen precies weten met wie ze in zee gaan. Hebben ze te maken met echte blockchain-ontwikkelaars (engineers)? Of bestaat het team voornamelijk uit mensen die geen enkele betekenisvolle blockchain-ervaring hebben? Daarom is het belangrijk dat je in de Whitepaper vertelt uit welke mensen jullie team is samengesteld en wat hun individuele functies zijn. Daarnaast kun je aangeven wat hun visies zijn voor de toekomst. Ook kun je hier dieper ingaan op hoe het oorspronkelijke idee voor het project tot stand gekomen is.

 

Aantrekkelijke presentatie van de whitepaper

De inhoud van de whitepaper is uiteraard het allerbelangrijkste element om investeerders over de streep te trekken. Besteedt naast de tekst ook voldoende aandacht aan de presentatie van het rapport. De cover moet er niet alleen netjes, aantrekkelijk en professioneel uitzien, maar moet ook meteen duidelijk maken waar de whitepaper over gaat. Plaats heldere afbeeldingen die de technische processen waar je over praat goed uitleggen. Daarnaast zorgen afbeeldingen voor pauzes tussen de teksten door. Laat de whitepaper voor je hem publiceert controleren door een aantal professionals. Wanneer je rapport spelfouten of onjuiste informatie bevat, dan is dat niet erg gunstig voor je presentatie. Zorg voor een juiste grammaticale opbouw van je content en wees consistent in de manier waarop je de zaken formuleert. Lees ook de whitepapers van succesvolle blockchain-startups, zodat je een goed beeld krijgt van hoe zij het doen.

Stappenplan whitepaper

Stappenplan voor het schrijven van een whitepaper voor blockchainprojecten

 

Onderzoek

Doe voldoende onderzoek en zorg ervoor dat je weet van de hoed en de rand. Alleen dan ben je in staat om een sterke whitepaper te schrijven.

 

Verdiep je in de whitepapers van succesvolle blockchainprojecten

Verdiep je in de whitepapers van succesvolle blockchain-startups. Hierdoor kun je erachter komen welke elementen ervoor zorgen dat investeerders worden aangesproken.

 

Organiseer de informatie

Organiseer alle relevante informatie zodat het eenvoudiger is om de structuur van de content op de juiste manier vorm te geven. Wanneer je dat niet doet dan zie je door de bomen het bos niet meer en dat kan zorgen voor een rommelige onoverzichtelijke whitepaper.

 

Bepalen van de doelgroep

Bepaal je doelgroep. Je moet precies weten aan welke doelgroep je het rapport wilt presenteren. Alleen dan kun je de juiste investeerders aanspreken en de juiste tone of voice hanteren.

 

Heldere structuur

In de eerste alinea moet je aan potentiële investeerders duidelijk kunnen maken waar de whitepaper over gaat en waarom ze het verslag zouden moeten lezen. Zorg voor een overzichtelijk rapport met een juiste structuuropbouw en grammaticaal correcte zinnen. Ook de titel moet precies aansluiten op de content in het document. Houd de inhoud voor iedereen begrijpelijk en schrijf kort en bondig. De regels voor de structuur liggen niet vast, maar een whitepaper voor blockchainprojecten moet altijd de volgende zaken helder maken:

 

  • Wat wil je precies met het project bereiken?
  • Wat is het voornaamste doel?
  • Heeft het blockchainproject een levensvatbaar businessmodel?
  • Welke problemen gaat het blockchainproject oplossen?
  • Waarin verschilt deze blockchaintoepassing van andere decentrale applicaties van concurrerende startups?
  • Heeft het project een Unique Selling Point ten opzichte van soortgelijke toepassingen, waarop je in de whitepaper de focus kunt leggen?
  • Is het crypto-token gekoppeld aan objecten in de fysieke wereld?
  • Op welke manier maakt het project gebruik van blockchaintechnologie en wat zijn de technische specificaties? Hoe wordt er consensus bereikt?
  • Uit welke leden bestaat het team en welke ervaring hebben zij op het gebied van decentraal gedistribueerde grootboektechniek?
  • Is er inmiddels al een prototype van het project gerealiseerd of is het alleen nog maar een idee?

Whitepaper, blauwe pen

Introductie

Schrijf een goede introductie waarin duidelijk wordt waarom je het project wilt lanceren en wat de voordelen ervan zijn. Een introductie moet het bestaansrecht van een blockchaintoepassing verantwoorden. In de introductie wordt het probleem aangekaart en kun je vertellen waarom centralisatie in veel gevallen leidt tot een hoge mate van inefficiëntie en hoge kosten. Hierna kun je duidelijk maken wat de voordelen zijn van gedecentraliseerde blockchainapplicaties. Onderbouw dit met feiten en wees relevant. Beschrijf ook het doel van de whitepaper.

 

Probleem en de oplossing

Nadat je in de introductie duidelijk hebt gemaakt wat je van plan bent, dan kun je het probleem aan de hand van een voorbeeld aan de kaak stellen. Maak hier glashelder waarom het project de ultieme oplossing biedt voor het specifieke probleem.

 

Omschrijving van de oplossing

Nu ga je dieper in op de technische specificaties van de blockchain-oplossing. Hoe werkt het blockchainnetwerk en op welke manier worden er bijvoorbeeld crypto-tokens uitgegeven aan de investeerders. Beschrijf hier nauwkeurig het project en de wijze waarop de blockchaintechnologie binnen de toepassing wordt geïntegreerd. Daarnaast kun je een hier eventueel een prototype demonstreren die duidelijk maakt hoe de ICO precies in zijn werk gaat.

 

Roadmap

In de roadmap zet je iedere fase van het project en maak je duidelijk wat er tijdens iedere fase gebeurt. Investeerders krijgen nu een helder beeld van de tijdslijn van het project.

 

Token-distributie

Hier ga je dieper in op de rol, de distributie en de waarde van de tokens. Wanneer en hoe worden de tokens gecreëerd en uitgegeven? Zijn het utility tokens en wat vertegenwoordigen ze? Vertegenwoordigen ze intellectueel eigendom of assets? Welke voordelen bieden de tokens na verloop van tijd en hoe kunnen investeerders er winst mee maken? Wat zijn de technische specificaties van de tokens?

 

Juridische aspecten

De wetgeving rondom blockchaintechnologie en cryptocurrency’s is nog een zeer grijs gebied. En hoewel overheden inmiddels onderzoeken hoe de wet- en regelgeving rondom ICO’s goed kan worden geregeld is het belangrijk dat investeerders goed begrijpen, wat de risico’s zijn van investeringen in deze complexe technologieën. Op welke manier kan er winst worden behaald? En wat gebeurt er met het geïnvesteerde geld wanneer het project onverhoopt mislukt?

 

Presentatie van team

Tot slot presenteer je alle leden van het team en vertel je welke ervaring zij precies hebben op het gebied van blockchaintechnologie. Als een investeerder weet dat hij of zij te maken heeft een ervaren en betrouwbaar team, dan is dit uiteraard gunstig voor de bereidwilligheid van investeerders om te investeren in het project.

 

Samenvatting van de whitepaper

Maakt een prettig leesbare samenvatting van de belangrijkste elementen die je in het document hebt beschreven. Leg hierbij de focus op de waarde van decentralisatie. Een goede whitepaper maakt glashelder waarom juist dit blockchainproject voor investeerders zo interessant is en brengt de belangrijkste voordelen ervan duidelijk naar voren.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter