Hoe kan blockchain worden geïntegreerd binnen de gezondheidszorg?

met Geen reacties

Ook in de gezondheidszorg worden de mogelijkheden van blockchaintechnologie onderzocht. Decentrale gedistribueerde netwerken zullen waarschijnlijk een grote rol gaan spelen bij innovaties in de medische wereld. Echter is het daarbij van belang dat de patiënt te allen tijde als uitgangspunt wordt genomen. Alle onderdelen binnen de gezondheidszorg kunnen in principe profiteren van de blockchain, zeker als het gaat om medische gegevens, patiëntinformatie en de coördinatie van decentrale, gedistribueerde, slimme medische apparatuur. Vandaag de dag zijn er heel veel partijen betrokken bij het delen van data over patiënten, omdat de meeste bestaande systemen eenvoudigweg geen wisselwerking met elkaar kunnen aangaan. De blockchain creëert een model waarbij de uitwisseling van al deze gevoelige data op een efficiënte, maar vooral veilige manier verloopt.

Dokter, gezondheidszorg.

Gevolgen van datamisbruik

De digitale informatie over alles en iedereen neemt de komende jaren alleen maar toe en het risico dat die data in verkeerde handen terechtkomt dus ook. De gevolgen van datamisbruik kunnen niet alleen ernstige consequenties hebben voor patiënten, maar ook voor behandelaars. Hoe meer partijen er betrokken zijn bij de uitwisseling van privacygevoelige informatie, hoe groter de kans is dat die informatie verloren gaat door diefstal of verdwijnt door mankementen binnen verouderde processen en systemen. Blockchaintechnologie stelt de gezondheidszorg in staat om gegevensoverdracht op een veel betere manier te stroomlijnen, op een manier waarbij er ook veel minder partijen betrokken hoeven te worden.

 

Integratie van blockchain met de gezondheidszorg

De blockchain integreren binnen de gezondheidszorg zal geen gemakkelijke opgave zijn, omdat juist deze sector al heel erg lang werkt met dezelfde processen en systemen. Daarnaast is de gezondheidszorg op bepaalde gebieden erg kwetsbaar en kunnen niet zomaar risico’s genomen worden om deze technologie te testen. Echter als het lukt om decentrale distributie op een goede manier met de gezondheidszorg te integreren, dan zal dat zorgen voor een heleboel nieuwe inzichten. De kwaliteit van de gezondheidszorg kan op alle fronten verbeteren, omdat processen veel overzichtelijker worden en daardoor beter te managen zijn. Het spreekt voor zich dat hierdoor ook de kosten drastisch omlaag kunnen.

Rugpijn, gezondheidszorg.

Managen van je eigen data

Met databeheer via de blockchain worden patiënten de baas over hun eigen persoonlijke gegevens. Door middel van een smart wallet en private en publieke sleutels, kun je je eigen data managen en op de juiste manier distribueren. De data komt daardoor alleen in handen van partijen die bevoegd zijn tot het gebruiken van die data. Hierbij wordt een systeem toegepast van verschillende niveau’s van authenticatie en wordt automatisch bepaald, waar welke informatie moet terechtkomen, op welk moment. De data in een blockchain wordt permanent vastgelegd en er kunnen dan ook niet zomaar ongeautoriseerde veranderingen worden aangebracht aan die informatie. Alle datatransacties uit het verleden liggen vast en de cryptografische versleuteling zorgt ervoor, dat de data door niemand kan worden gemanipuleerd.

Patiënt en chirurg.

Behandelplan geïntegreerd in een smart contract

Bij de gezondheidszorg zijn zeer veel verschillende partijen betrokken: patiënten, behandelaars, zorginstellingen, zorgverzekeraars, de farmaceutische industrie, ontwikkelaars van medische apparaten en noem maar op. Als er bijvoorbeeld een behandelplan moet worden opgesteld, dan kan binnen smart contracts alle informatie ten aanzien van dat behandelplan, zoals patiënteninformatie, informatie over de behandeld artsen en bijvoorbeeld de vergoedingen voor medicatie, worden vastgelegd. De blockchain en de smart contracts kunnen al deze informatie verifiëren en toestemming verlenen voor de zaken die zijn vastgelegd binnen het behandelplan. Het contract wordt exact uitgevoerd zoals dat vooraf is bepaald en daar wordt niet vanaf geweken, zonder dat daar expliciet toestemming voor is gegeven, door de daartoe bevoegde personen. Hierdoor kan in principe geen onduidelijkheid meer ontstaan over welke medicijnen of behandelmethoden wel vergoed worden en welke niet.

Injectie

Gerichter medisch onderzoek bij specifieke bevolkingsgroepen

Een andere mogelijke toepassing van blockchaintechnologie binnen de gezondheidszorg, is een efficiënte monitoring van de volksgezondheid bij bepaalde groepen. In plaats van te vertrouwen op de uitwisseling van algemene gezondheidsinformatie die geleverd worden door derde partijen (op basis van grote patiëntendatabases), kan er met blockchain veel gerichter medisch onderzoek worden gedaan onder specifieke bevolkingsgroepen. Dat levert veel nauwkeurigere informatie op en omdat er niet met de gegevens kan worden geknoeid, is die informatie ook veel betrouwbaarder.

 

 

Benutten van ongebruikte bronnen

Deze technologie stelt alle deelnemers binnen de gezondheidszorg in staat om data te transporteren in “real-time”, waarbij iedereen informatie put uit dezelfde bron, zonder dat er een risico bestaat dat onbevoegden deze informatie op een verkeerde manier gebruiken. De integriteit van het blockchainnetwerk kan tenslotte altijd worden “bewezen” aan de hand van wiskundige formules. Hierdoor kan iedereen erop vertrouwen dat iedere handeling legitiem, veilig en betrouwbaar is. Als processen binnen de medische wereld decentraal en gedistribueerd worden aangestuurd en uitgevoerd, dan kunnen ongebruikte bronnen veel beter worden benut.

Pillen

Guardtime en databeheersing

Eén van de voorlopers op het gebied van databeheersing in de gezondheidszorg is Guardtime. Dit platform ontwikkelt blockchaintoepassingen tegen datamisbruik, omdat zij zich als geen ander realiseren wat de gevolgen zijn voor de economie, maar niet in de laatste plaats: voor de patiënt, als gevoelige data wordt misbruikt. Veiligheid wordt vaak samengevat in drie termen: betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid. De focus ligt daarbij dan vaak op de beschikbaarheid en betrouwbaarheid, maar als het gaat om gevoelige patiëntinformatie, dan is integriteit wellicht nog veel belangrijker.

 

Integriteit van systemen

Veel malware ondermijnt namelijk de integriteit van systemen. Als systemen daardoor niet meer goed functioneren, dan blijf je met je vertrouwen ook nergens. Daarom bouwt vertrouwen altijd bovenop integriteit. Guardtime maakt gebruik van de zogenaamde KSI technologie, waarmee de integriteit van digitale infrastructuren gewaarborgd blijft. Deze techniek is in staat om malware snel te detecteren en te onderscheppen, nog voordat die malware in staat is om het netwerk te infecteren. Iedere onbevoegde handeling aan de software wordt direct opgemerkt, waarop dan meteen gepaste actie kan worden ondernomen.

Ziekenhuis monitor

 

IBM Blockchain on Bluemix en IBM Watson Health

IBM Blockchain on Bluemix is gefocust op het veilig distribueren van data binnen een geprivatiseerde virtuele omgeving. Deze toepassing stelt organisaties in staat om blockchaintechnologie te ontwikkelen, te testen en te managen en biedt daarvoor een flexibel platform en infrastructuur. Ook op het gebied van de gezondheidszorg is IBM Blockchain erg actief. IBM combineert toepassingen voor de gezondheidszorg met kunstmatige intelligentie binnen het project IBM Watson Health.

 

Iedere 3 jaar verdubbeling van medische data

Iedere drie jaar verdubbelt de hoeveelheid aan medische gegevens en het is voor de gezondheidsindustrie bijna niet meer te doen, om al die geproduceerde data nog veilig te kunnen beheren. Of het nu gaat om medische dossiers, klinische onderzoeken, wetenschappelijk onderzoek of geïmplementeerde medische apparaten en andere sensoren die allerlei data verzamelen, het wordt in nabije toekomst nagenoeg onmogelijk om al die informatie nog veilig te behandelen met de verouderde systemen.

 

Beter inzicht in ziektebeelden

De IBM Watson Health Cloud brengt een enorme hoeveelheid data samen in de cloud. Door het combineren van traditionele analyses met de kunstmatige intelligentie van Watson, ontstaan er een heleboel nieuwe mogelijkheden om data om te zetten in kennis. Met die kennis kunnen ziektebeelden veel beter in kaart worden gebracht, omdat die data informatie geeft over de gezondheid van een patiënt, over een hele lange periode. Er ontstaat een veel beter plaatje, waardoor behandelingen wellicht veel specifieker kunnen worden. Ook zal het eenvoudiger worden om de juiste medicatie voor een patiënt te bepalen. Het digitale ecosysteem van IBM Watson Health brengt verschillende spelers in de gezondheidszorg bij elkaar: patiënten, huisartsen, tandartsen, specialisten, onderzoekers, farmaceutische bedrijven en verzekeraars.

Arts, gezondheidszorg.

 

Patiëntendata wordt anoniem met elkaar vergeleken

Een patiënt die gebruikmaakt van de IBM app levert gezondheidsdata aan het digitale ecosysteem van Watson. Hierdoor wordt Watson Health Cloud dynamischer, intelligenter en efficiënter. De app combineert kennis over de gezondheidstoestand van patiënten, met de data van andere patiënten die dezelfde ziektebeelden of aandoeningen hebben. Door het gebruik van analytische gegevens en inzichten, kan beter en sneller worden bepaald welke behandelmethode of welke vorm van zorg het beste bij een patiënt past. Alle data en kennis over patiënten blijft anoniem en privé. Voordat medische gegevens in de cloud worden opgeslagen, wordt alle data ontdaan van alle persoonlijke identificatie. IBM Watson Health Cloud zorgt voor een hele andere aanpak van informatie-uitwisseling! De Watson Health Cloud is een “centrale” hub, maar op dit moment wordt onderzocht op welke manier de combinatie van patiëntendata en kunstmatige intelligentie, het beste kan worden geïntegreerd met blockchaintechnologie, net zoals bij IBM Watson IoT.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter