Wat is de NEO blockchain?

met Geen reacties

NEO is een openbaar blockchain-platform dat in 2014 werd opgericht in China. Een NEO dApp is een decentrale applicatie die op deze blockchain wordt uitgevoerd. De voornaamste focus van NEO ligt op het realiseren van een gedecentraliseerde ‘smart economy’. Voor het uitvoeren van transacties maakt de NEO-blockchain gebruik van een Proof of Stake (PoS) consensus-mechanisme gebaseerd op zogenaamde ‘Byzantine fault tolerance (BFT)’. Het platform kent een duaal token-systeem met de tokens: ‘NEO’ en ‘GAS’. De NEO-tokens worden gebruikt om het digitale ecosysteem te beveiligen en transacties te valideren. De GAS-tokens worden gebruikt om transactiekosten te betalen bij het uitvoeren van bepaalde taken, zoals het verzenden of ontvangen van cryptocurrency’s, het uitvoeren van dApps of het implementeren van smart contracts. De minimale eenheid van NEO-tokens is 1 (de tokens zijn niet deelbaar en kunnen niet in kleinere fracties worden opgesplitst). GAS-tokens zijn wél deelbaar met de kleinste eenheid: 0,00000001.

 

NEO en GAS

NeoContracts en NeoVM

NeoX

NEO 3.0

NEO Legacy

dBFT 2.0

NeoFS

NeoID

NEO dApps

Neo Enhancement Proposal

NEP-5

NEO-wallets

NeoQS

 

NEO logo

NEO en GAS

In het Genesis Blok (het allereerste blok van de NEO-blockchain) werden 100.000.000 NEO-tokens gecreëerd (de maximale beschikbaarheid). Dat betekent dat er in principe niet meer dan dit aantal aan crypto-activa in circulatie kan worden gebracht. Het inflatietempo van GAS wordt bepaald met een algoritme met een afnemende halfwaardetijd (een zogenaamd ‘verval-algoritme’), waardoor alle GAS-tokens in ongeveer 22 jaar worden gegenereerd. Zo’n 50.000.000 NEO-tokens werden kort na de lancering van de NEO-blockchain verkocht aan investeerders. De resterende 50.000.000 NEO-tokens liggen cryptografisch beveiligd opgeslagen in een smart contract. Ieder jaar worden er maximaal 15.000.000 NEO-tokens ontgrendeld en op de markt gebracht. Op dit moment (september 2022) zijn er om en nabij zo’n 70.538.831 verhandelbare NEO-tokens op de markt. Deze tokens worden voornamelijk gebruikt door dApp-ontwikkelaars voor de financiering van innovatieve blockchain-projecten. Het aantal in omloop zijnde GAS-tokens ligt rond de 10.128.375.

 

 

NEO-comité

Het duale token-systeem zorgt ervoor dat de rechten van bestuur (governance) strikt worden gescheiden van het gebruik van het blockchainnetwerk. Tevens biedt het twee-token-model een efficiënte manier om tokens te verwerven. NEO-token-houders kunnen deelnemen aan het zogenaamde ‘NEO-comité’. Dit comité bestaat uit verschillende leden en nodes (consensus-knooppunten) die samen de NEO-blockchain besturen en beveiligen. De NEO-token-houders bepalen wie er verantwoordelijk is voor het onderhouden van de NEO-blockchain, door middel van het kiezen van de NEO-raad (council).

 

Onderhoud van het netwerk

Het NEO-token heeft twee belangrijke functies. In de eerste plaats geeft NEO het recht om te stemmen over comité-leden (counsil-members/raadsleden). Daarbij geldt dat één NEO-token de waarde van één stem vertegenwoordigt. De stemmingen vinden plaats na iedere 21 blokken (een zogenaamde ‘Epoch-periode’). Het is van belang dat de token-houders stemmen op kandidaat-raadsleden die hun persoonlijke behoeften vertegenwoordigen en in staat zijn om het netwerk adequaat te onderhouden. De kandidaten kunnen zich registreren met behulp van een NEO crypto-wallet. Voor dit registratieproces is een bepaalde GAS-vergoeding vereist. Potentiële raadsleden kunnen worden gekozen als node en daarom is het van belang dat alle kandidaat-raadsleden een betrouwbaar consensus-knooppunt opzetten en voldoende kennis hebben van het NEO-ecosysteem. Ze moeten immers in staat zijn om de blockchain op de juiste manier te kunnen onderhouden. Uiteindelijk wordt de top 21 kandidaat-raadsleden gekozen in het comité (de NEO Council). De 7 raadsleden met het hoogste aantal stemmen zal worden gekozen om de functie van consensus-nodes te gaan vervullen. De consensus-nodes zijn primair verantwoordelijk voor de verwerking van alle transacties binnen het netwerk. Mocht een van de nodes onverhoopt falen dan zal een ander raadslid zijn taken overnemen. Er is dan ook geen sprake meer van een ‘single point of failure’, waardoor het netwerk altijd zal blijven functioneren, in geval van storing of uitval.

 

GAS claimen

De token-houders die succesvol op comité-leden hebben gestemd worden daarvoor beloond met GAS-tokens. De GAS-token-beloningen worden uitgedeeld aan zowel kiezers als raadsleden. In de tweede plaats geeft NEO het recht om een bepaalde hoeveelheid GAS te claimen, die nodig is om transacties op de NEO-blockchain uit te voeren. Het digitale ecosysteem brengt altijd GAS-kosten in rekening om de transacties op de juiste manier te laten verlopen, tokens op te slaan en smart contracts te implementeren. Bij de validatie van een nieuw blok dat aan de blockchain wordt toegevoegd, worden er in totaal 5 GAS-tokens gegenereerd. Deze 5 tokens worden vervolgens op 3 verschillende manieren binnen het netwerk gedistribueerd. 10% van de tokens wordt verdeeld onder alle NEO-token-houders. 80% wordt verdeeld onder succesvolle ‘stemmers’. En 10% wordt evenredig verdeeld onder de 21 leden van de NEO-raad.

Blockchain

NeoContracts en NeoVM

De NEO-blockchain biedt een veilig, gedecentraliseerd en betrouwbaar smart contract-systeem: NeoContract. Ontwikkelaars worden in de gelegenheid gesteld om snel smart contracts te schrijven met verschillende voor hun bekende en vertrouwde programmeertalen. De digitale overeenkomsten kunnen eenvoudig worden getest, ontdaan van eventuele fouten, gecompileerd en vervolgens naadloos binnen het netwerk worden geïntegreerd. De smart contracts worden uitgevoerd met behulp van NEO’s lichtgewicht virtuele machine: NeoVM. De digitale architectuur van de NeoVM is enigszins vergelijkbaar met de Java Virtual Machine (JVM) waarmee Java bytecode kan worden uitgevoerd. De NeoVM leest de instructies van het NeoContract en voert deze instructies vervolgens uit.

 

Optimale ontwikkelervaring

NEO’s virtuele machine heeft een goede opstartsnelheid en kan worden geïntegreerd met verschillende Integrated Development Environments (IDE’s), waardoor smart contract- en dApp-ontwikkelaars een optimale ontwikkelervaring kan worden geboden. Bovendien kan de functionaliteit van de NeoVM worden uitgebreid met zogenaamde just-in-timecompilatie (JIT). JIT is een manier om computercode uit te voeren waarbij de compilatie plaatsvindt tijden de uitvoering (runtime) van een bepaald programma in plaats van vóór de uitvoering. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het vertalen van broncode, maar is vaker een vertaling van bytecode naar machinecode, die doorgaans direct wordt uitgevoerd. Door de uitbreiding met JIT-compilatie kan de efficiëntie van de NeoVM worden vergroot.

 

InteropService

NEO’s InteropService wordt onder meer gebruikt om het blockchain-ecosysteem, digitale activa, opslagruimte en andere onderliggende elementen te laden. De InteropServices zijn interoperabele diensten die je zou kunnen beschouwen als virtuele machines die worden geïntegreerd met de NeoVM. Hierdoor hebben NeoContracts tijdens de runtime toegang tot deze diensten om zo geavanceerde functionaliteit te bereiken. Door deze integratie kan de NeoVM niet alleen worden overgezet naar andere blockchainplatformen, maar ook naar digitale systemen die niet worden aangedreven door blockchaintechnologie. Hierdoor kunnen de toepassingsmogelijkheden van smart contracts aanzienlijk worden vergroot.

 

NeoX

Samenwerking tussen blockchainplatformen vergroot de gebruiksvriendelijkheid en schaalbaarheid van decentrale applicaties. NeoX is een interoperabiliteitsovereenkomst tussen verschillende blockchainnetwerken. Dit protocol implementeert nieuwe mogelijkheden voor ‘cross-chain’ uitwisseling. NeoX kent een zogenaamd ‘cross-chain activa-uitwisselingsprotocol’ en een zogenaamd ‘cross-chain gedistribueerd transactieprotocol’. Het eerste protocol stelt NEO-gebruikers in staat om digitale activa uit te wisselen tussen verschillende blockchains, zodat alle stappen van het transactieproces samen succesvol verlopen of mislukken. Om dit protocol goed te laten verlopen moeten gebruikers de NeoContract-functie gebruiken, om voor iedere deelnemer binnen het digitale ecosysteem een contractaccount aan te maken. Als andere blockchainnetwerken niet verenigbaar zijn met NeoContract, dan kunnen ze wél verenigbaar zijn met NeoX, zolang deze blockchainnetwerken maar eenvoudige smart contract-functionaliteit kunnen bieden. Het cross-chain gedistribueerd transactieprotocol zorgt ervoor dat meerdere stappen van een transactie binnen het netwerk, verspreid zijn over verschillende blockchain-ecosystemen en dat de consistentie van de volledige transactie op ieder moment wordt gewaarborgd.

NEO logo

NEO 3.0

De NEO-blockchain ondergaat momenteel een ingrijpende upgrade om een nog verfijndere, krachtigere en robuuste blockchain te realiseren. Deze upgrade staat bekend als NEO 3.0 (ook wel N3) en introduceert talloze nieuwe functies. NEO 3.0 heeft als voornaamste doel het verbeteren van het economische model (token-economie) van het digitale ecosysteem, het verhogen van de prestaties en het creëren van meer ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast moet NEO 3.0 ervoor zorgen dat de gedecentraliseerde opslag en de orakelarchitectuur verder worden geoptimaliseerd en de modulariteit en flexibiliteit worden vergroot. Bovendien biedt NEO 3.0 een zeer gebruiksvriendelijke architectuur voor het ontwikkelen van NEO dApps. Een blockchainnetwerk is een gesloten systeem en kan in principe geen informatie verkrijgen van buiten het netwerk. Blockchain-orakels lossen dit probleem op doordat zij kunnen dienen als een gateway voor smart contracts om met de buitenwereld te kunnen communiceren. Hierdoor kunnen de smart contracts worden uitgevoerd op basis van de juiste input en output uit de echte fysieke wereld. Orakel-nodes verifiëren eerst alle gegevens die van het netwerk worden opgehaald, waarna de smart contracts die informatie kunnen gebruiken. NEO 3.0 implementeert de ‘Neo Oracle Service’ een datatoegangsservice buiten de blockchain.

 

NEO Legacy

N3 zal worden gekenmerkt door een hoge doorvoer, snelle transacties, meer stabiliteit en een betere beveiliging. Hierdoor wordt de schaalbaarheid van het platform aanzienlijk vergroot. Door de implementatie van NEO 3.0 zullen veel nieuwe functies niet meer verenigbaar zijn met de voorgaande versie van NEO. NEO 3.0 wordt gelanceerd op een geheel nieuwe blokketen van een nieuw eerste blok (genesisblok). Daardoor ontstaan er twee afzonderlijke versies van de NEO-blockchain die naast elkaar bestaan. De nieuwe keten gaat verder onder de naam NEO 3.0 en de oude keten gaat verder onder de naam ‘NEO Legacy’. Om gebruikers voldoende tijd te geven om naar de nieuwe versie NEO 3.0 te migreren, zal er voor de oude versie voorlopig nog ondersteuning worden verleend. Echter zal die ondersteuning na verloop van tijd stoppen en zullen er geen updates meer worden uitgebracht. En dat betekent dat token-houders hun NEO- en GAS-tokens uiteindelijk van de oude Legacy-versie moeten overzetten naar N3.

 

 

NEO 3.0 kent de volgende aanpassingen:

 

Nieuw ontwerp van het digitale ecosysteem

Ontwikkelaars van NEO ontwerpen voor N3 een geheel nieuw gedecentraliseerd digitaal ecosysteem. Daarbij zal onder meer ondersteuning worden toegevoegd voor het zogenaamde ‘UDP-communicatieprotocol’. UDP staat voor ‘User Datagram Protocol’ en is een gestandaardiseerd communicatieprotocol voor het overbrengen van gegevens tussen meerdere computers in een netwerk. NEO 3.0 vergroot de interoperabiliteit met andere blockchains, waardoor de gebruiksmogelijkheden – zoals bijvoorbeeld ‘instant asset swaps’ – toenemen.

 

Implementatie van dBFT 2.0

dBFT 2.0 is een upgrade van de zogenaamde ‘gedelegeerde Byzantijnse fouttolerantie’, een consensus-algoritme dat speciaal is ontworpen voor blockchainnetwerken. Bij het consensus-mechanisme wordt er een deelverzameling van nodes geselecteerd via een in het protocol gedefinieerd stemproces. Deze specifiek aangewezen knooppunten zijn verantwoordelijk voor het genereren en valideren van nieuwe blokken die aan de blokketen moeten worden toegevoegd. Het dBFT-algoritme speelt een belangrijke rol bij het bereiken van een gedeelde consensus (overeenstemming) tussen de nodes over het nieuw toe te voegen blok.

 

Finaliteit

Het algoritme waarborgt de ‘finaliteit’ van een blok, waardoor de transactie permanent en onomkeerbaar in de blockchain wordt vastgelegd. Met andere woorden: de transactie ligt dan permanent in de blokketen vast en kan niet meer worden teruggedraaid of geannuleerd. De blockchain-ontwikkelaars van NEO hebben aan het bestaande consensus-algoritme een herstelmechanisme toegevoegd. Door de implementatie van dBFT 2.0 kan het netwerk sneller herstellen in geval van een netwerkstoring of problemen met nodes en wordt de stabiliteit van de NEO-blockchain vergroot. NEO-dBTF-consensus heeft ongeveer 15 tot 20 seconden nodig om een nieuw blok binnen het netwerk te genereren. De transactiedoorvoer (throughput) ligt ongeveer tussen de 1000 en 5000 transacties per seconden. Door de juiste optimalisatie wordt het wellicht mogelijk om een transactiesnelheid van 10.000 transacties per seconden te realiseren.

 

Aanpassing van het netwerk-prijsmodel

Blockchaintoepassingen zoals dApps en smart contracts worden op dit moment nog niet op grote schaal gebruikt. Die terughoudendheid komt voor een groot deel door de hoge implementatie- en uitvoeringskosten van decentrale applicaties. Het huidige GAS-prijsmodel staat een brede acceptatie van blockchaintechnologie in de weg en vormt een obstakel voor mensen om NEO-dApps te gaan gebruiken. N3 pakt dit probleem aan door de implementatie- en uitvoeringskosten van smart contracts te verlagen, waardoor meer mensen de NEO-blockchain zullen gaan gebruiken.

 

Verfijnde orakelarchitectuur

N3 introduceert een verfijnde orakelarchitectuur waarmee smart contracts eenvoudig en efficiënt toegang kunnen verkrijgen tot talloze datasystemen en internetbronnen buiten de blockchain. Door de implementatie van het dBFT 2.0 consensus-algoritme kunnen eventuele inconsistenties of andere problemen tussen nodes bij de toegang tot externe informatiebronnen beter worden opgelost en kan de veiligheid bij de gegevensoverdracht beter worden gewaarborgd. Door de geavanceerde orakelarchitectuur worden gebruikers in staat gesteld om innovatieve NEO-dApps te ontwikkelen die afhankelijk zijn van externe gegevens.

 

NeoVM wordt losgekoppeld van de blockchain

NeoVM is een turingcomplete virtuele machine voor het uitvoeren van smart contracts. Deze virtuele machine biedt een snelle opstart en kent een laag energieverbruik . De NeoVM kan willekeurige uitvoeringslogica implementeren en consistente uitvoeringsresultaten van elke node binnen het netwerk garanderen, waardoor er meer ondersteuning kan worden geboden voor de ontwikkeling van NEO-dApps. Bovendien ondersteunt NeoVM verschillende ‘high-level’ programmeertalen, zodat meer ontwikkelaars smart contracts kunnen bouwen met voor hun bekende tools. De broncode die is geschreven in bijvoorbeeld C++, Java, Python,C#, VB.NET, TypeScript, Ruby of Kotlin kan met behulp van de ‘NeoCompiler’ eenvoudig worden gecompileerd tot een uniforme NeoVM-instructieset. Bij de upgrade naar NEO 3.0 wordt NeoVM volledig losgekoppeld van het blockchainnetwerk, waardoor de virtuele machine onafhankelijk is van het NEO-project. Deze loskoppeling biedt verschillende voordelen. Zo kan de implementatie van ‘native’ smart contracts worden vereenvoudigd en kunnen er voor de NeoVM toepassingsmogelijkheden buiten de blockchain worden gecreëerd. Daarnaast kan de virtuele machine snel worden geïntegreerd binnen iedere Integrated Development Environment (IDE), waardoor het gemakkelijker wordt om fouten in smart contracts op te sporen en te verhelpen, zonder per se ook de blockchain-gegevens te hoeven laden.

 

Minder complexe architectuur en vereenvoudigd validatieproces

Op dit moment (september 2022) zijn er twee verschillende manieren om wereldwijde activa op de NEO-blockchain aan te maken. Bij de eerste manier kan er een wereldwijd actief worden gecreëerd met behulp van ‘RegisterTransaction’. Bij de tweede manier wordt er een contract-actief gecreëerd met behulp van een smart contract. Echter worden wereldwijde activa niet of nauwelijks gebruikt. Doordat de wereldwijde activa niet binnen de smart contracts zijn geïntegreerd het beheren deze activa binnen deze decentrale applicaties erg ingewikkeld. Daarom is het niet nodig om deze activa in NEO 3.0 te blijven ondersteunen. Na de upgrade worden alle crypto-activa gecreëerd in de smart contracts zelf, inclusief de NEO- en GAS-tokens.

 

Nichefunctionaliteit

Op dit moment kent de NEO-blockchain nog verschillende transactietypes. Deze transacties zijn gerelateerd aan specifieke toepassingsscenario’s of bieden een bepaalde ‘nichefunctionaliteit’. Door het verwijderen van de wereldwijde activa wordt het mogelijk om alle transactietypes met elkaar te verenigen en zijn deze gerelateerde transacties in principe niet meer nodig. NEO 3.0 hanteert voor de uitvoering van smart contracts voortaan nog maar één enkel transactietype. NEO 3.0 richt zich ook op het vereenvoudigen van het validatiemodel, waardoor de verificatie van transacties sneller kan plaatsvinden. Door deze aanpassingen aan de digitale architectuur kunnen de prestaties van de NEO 3.0-basislaag aanzienlijk worden verbeterd.

Blockchain, Aphelion, NEO Smart Economy.

Integratie NeoFS

NeoFS is een gedistribueerd, gedecentraliseerd ‘objectopslagnetwerk’ en bevat een schaalbare methode voor het opslaan van gegevens. Het platform is geïntegreerd met de NEO-blockchain. NeoFS is vooral bedoeld om te worden gebruikt door decentrale applicaties voor gegevensopslag en te fungeren als een contentdistributienetwerk, zodat dApp-ontwikkelaars snel, eenvoudig en kosteneffectief de benodigde gegevens en andere content kunnen binnenhalen. Met behulp van NeoFS kunnen gebruikers opslagruimte verhuren in ruil voor NEO-tokens of NEO-GAS gebruiken om bestanden binnen het netwerk op te slaan. Daarnaast kan NeoFS worden gebruikt voor het creëren van particuliere gedistribueerde opslagsystemen en voor het efficiënt opslaan van grote hoeveelheden ongestructureerde IoT-gegevens (data die geen herkenbare structuur of architectuur heeft). NEO 3.0 stelt voor om smart contracts te gebruiken voor de distributie van beloningen van gegevenseigenaren en uitgevers aan deelnemers die opslagruimte aanbieden. Het protocol van de NEO-blockchain kan worden uitgebreid voor een diepe integratie met NeoFS, waardoor de opslag van data op gegevens-nodes (de lokale knooppunten) kan plaatsvinden, in plaats van op de blockchain zelf.

 

Binnenste en buitenste node-ringen

De blockchaintoepassing NeoFS beveiligt gegevensbestanden met behulp van cryptografische versleuteling en zogenaamde ‘speltheoriemodellen’. Het digitale ecosysteem van NeoFS omvat twee soorten zogenaamde ‘node-ringen’: de binnenste en buitenste node-ringen. De buitenste node-ringen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het opslaan van gegevens. De binnenste node-ringen hebben een controlefunctie en zijn verantwoordelijk voor data-audits en het onderhouden van het blockchainnetwerk. De nodes in het netwerk zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het opslagbeleid, dat door de individuele gebruikers is geselecteerd. Gebruikers kunnen zelf kiezen voor de geografische locatie, het betrouwbaarheidsniveau, het aantal knooppunten en de hoeveelheid opslagruimte. Hierdoor krijgen gebruikers in principe volledige toegangscontrole over hun gegevens. Door compatibiliteit met de NEO-blockchain kan het Neo-FS-platform worden gebruikt door decentrale applicaties die binnen de NeoVM worden uitgevoerd op smart contract-codeniveau.

 

Vergroten van de schaalbaarheid

Op dit moment is het implementeren van smart contracts nog een vrij dure aangelegenheid, omdat er hoge kosten aan verbonden zijn. De hoge transactiekosten staan een brede acceptatie van blockchaintoepassingen in bedrijfsleven in de weg. Blockchainontwikkelaars werken momenteel aan oplossingen om deze kosten te verlagen. NeoFS kan worden gebruikt om oude blokgegevens op te slaan in plaats van op full nodes (volledige knooppunten). Hierdoor kan de schaalbaarheid van de NEO-blockchain aanzienlijk worden vergroot. NeoFS maakt gebruik van een ‘zero-knowledge-proof’ validatiemethode op basis van zogenaamde ‘homomorfe hashing’ om de hoeveelheid dataoverdracht te minimaliseren.

 

Zero-knowledge-proof

Zero-knowledge-proof is een blockchain-protocol waarmee een partij aan een andere partij kan bewijzen dat een bepaalde verklaring juist is, terwijl de bewijzende partij géén extra informatie aan de andere partij hoeft te geven. De bewijzende partij hoeft alleen maar te bewijzen dat de verklaring klopt, waardoor partijen gevoelige informatie zoals bijvoorbeeld NAW-gegevens en hun fysieke locatie privé kunnen houden. Zero-knowledge-proof wordt ook wel aangeduid als ‘nulkennisbewijs’. Met dit protocol kunnen gegevens veilig en anoniem over het blockchainnetwerk worden verzonden en gevalideerd, zonder dat private gegevens openbaar wordt gemaakt. De algoritmen ‘vertellen’ de verificateur van de binnenkomende informatie of de verklaring klopt of niet, zonder daarbij andere gegevens te onthullen.

 

Homomorfe encryptie

Homomorfe hashing is een vorm van encryptie waarbij berekeningen kunnen worden uitgevoerd op de gecodeerde gegevens, zonder deze gegevens eerst te decoderen. De resultaten van de berekeningen worden in een gecodeerde vorm achtergelaten. Wanneer deze gecodeerde resultaten worden gedecodeerd resulteren ze in een identieke uitvoer, als de uitvoer die geproduceerd was wanneer de bewerkingen waren uitgevoerd op de ‘niet-gecodeerde’ gegevens. Met andere woorden: de versleutelde gegevens hoeven niet eerst te worden ontsleuteld, om de berekening te kunnen uitvoeren. Homomorfe encryptie kan onder meer worden gebruikt voor uitbestede privacy-bestendige dataopslag. Validatiemethoden op basis van homomorfe hashing helpen om de schaalbaarheid van het blockchainnetwerk te vergroten en de rekenkracht van opslag-nodes en validatienodes (en daarmee dus ook de computerkosten) te minimaliseren. Daarnaast maakt homomorfe encryptie meer parallelle interacties binnen blockchain-ecosystemen mogelijk.

 

NeoID

NeoID is een gedecentraliseerde digitale identiteitsoplossing voor de NEO-blockchain. Digitale identiteit wordt gezien als een essentieel onderdeel van NEO Smart Economy en is nodig om de identiteitsgegevens van individuele gebruikers, bedrijven en andersoortige organisaties op een veilige en betrouwbare manier op te slaan en te verifiëren. De identiteitsoplossing stelt gebruikers in staat om hun persoonlijke gegevens beter en veiliger te beheren. NeoID ondersteunt een gedecentraliseerd uitgiftemodel voor identificatiecodes – de zogenaamde decentralized identifiers (DIDs) – en is verenigbaar met het X.509-model voor certificaatuitgifte.

 

X.509

X.509 is een cryptografische standaard van de International Telecommunication Union (ITU) die het formaat van openbare-sleutelcertificaten definieert. De X.509-certificaten worden gebruikt in verschillende internetprotocollen, waaronder  Transport Layer Security (TLS) / Secure Sockets Layer (SSL) dat de basis vormt voor Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS), het beveiligingsprotocol voor websurfen. X.509-certificaten kunnen ook worden gebruikt voor offline toepassingen, zoals bijvoorbeeld elektronische handtekeningen. Digitale identiteiten kunnen worden gekoppeld aan echte identiteiten, waardoor kan worden voldaan aan de zogenaamde ‘Kent Uw Klant-richtlijnen’ en andere wet- en regelgeving.

 

Achterwaartse compatibiliteit

NEO 3.0 zal de prestaties, stabiliteit en schaalbaarheid van het NEO-ecosysteem sterk verbeteren. Een aantal van de aanpassingen zijn echter niet verenigbaar met NEO Legacy (de originele blokketen). Daarom wordt het NEO 3.0  MainNet gelanceerd als een geheel nieuw blockchainnetwerk, vanuit een nieuw eerste transactieblok. Hierdoor ontstaan er twee naast elkaar bestaande blokketens: NEO Legacy (2.x) en NEO 3.0. De meeste nieuwe functie in NEO 3.0  zijn ‘achterwaarts compatibel’, wat betekent dat er ondersteuning is voor de oudere versie van de blockchain.

 

NEO dApps

De focus van NEO ligt vooral op het realiseren van een smart economy die wordt aangedreven door digitale valuta. De NEO-blockchain biedt een gebruiksvriendelijk platform waarop dApp-ontwikkelaars eenvoudig decentrale applicaties kunnen maken. Omdat NEO’s virtuele machine meerdere high-level programmeertalen ondersteunt, hoeven de ontwikkelaars niet per se een nieuwe taal te leren, maar kunnen zij direct aan de slag. Ontwikkelaars die hun decentrale applicaties op de blockchain willen testen kunnen zich aanmelden voor het ontvangen van NEO- en GAS-tokens . Wanneer ze worden geselecteerd dan ontvangen zij de benodigde hoeveelheid aan cryptocurrency’s om de tests uitvoeren en daarna de resultaten te bekijken. Er worden NEO-dApps ontwikkeld voor verschillende toepassingen waaronder:

 • Crypto-exchanges en decentralized finance (DeFi)
 • Financiële technologie (fintech)
 • Gedecentraliseerde gegevensopslag
 • Beveiliging van communicatieprotocollen
 • Gedecentraliseerde marktplaatsen
 • Internet of Things (IoT)
 • Gedecentraliseerde identiteit
 • Blockchain-gaming
 • E-commerce
 • Gedecentraliseerde voorspellingsmarkten
 • Registratie van (intellectuele) eigendommen
 • Kunstmatige intelligentie (AI)
 • Media en entertainment
 • Advertentiemarkt

 

 

Neo Enhancement Proposal

Neo Enhancement Proposal (NEP) is een verbeteringsvoorstel voor het toevoegen van nieuwe functies of het uitvoeren van aanpassingen aan de NEO-blockchain, die het digitale ecosysteem en de processen die daarin plaatsvinden moeten verbeteren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om wijzigingen aan het netwerkprotocol of aanpassingen aan de transactiegeldigheidsregels. Het ontwerpdocument – dat de belangrijkste technische specificaties bevat – wordt gepresenteerd aan de NEO-community, die zich vervolgens over het voorstel zal gaan buigen. De indiener van het voorstel moet proberen om overeenstemming (consensus) binnen de NEO-community te bewerkstelligen en moet daarbij afwijkende meningen van community-leden zorgvuldig documenteren.

 

3 soorten NEP’s

Er zijn in principe drie soorten Neo Enhancement Proposals: de zogenaamde Standards Track NEP beschrijft iedere specifieke wijziging die van invloed is op de meeste of alle implementaties op de NEO-blockchain. De Informatieve NEP beschrijft ontwerpproblemen die zich binnen het NEO-ecosysteem voordoen, maar biedt vaak ook algemene richtlijnen en informatie aan de leden van de NEO-community. Dan is er ook nog de Meta NEP. Dit voorstel beschrijft de processen rondom het NEO-ecosysteem of stelt een wijziging van een proces voor. De Meta-verbeteringsvoorstellen zijn enigszins vergelijkbaar met de Standards Tracks-voorstellen, maar zijn van toepassing op andere gebieden dan het NEO-protocol zelf. Een Meta NEP kan bijvoorbeeld een bepaalde implementatie voorstellen, maar die heeft geen betrekking op de NEO-codebase zelf.

 

NEP-5

NEP-5 is een tokenstandaard die een ‘getokeniseerd’ smart contract op de NEO-blockchain vertegenwoordigt. Alle digitale tokens die worden gecreëerd binnen het NEO-ecosysteem zijn gebaseerd op NEP-5, waardoor ze aan alle specifieke normen voldoen en verenigbaar zijn met het netwerk. In principe geldt dat hoe meer NEP-5-tokens op de NEO-blockchain worden uitgevoerd, hoe sterker het netwerk wordt. Naarmate het digitale ecosysteem groeit neemt ook het potentieel van het platform toe. Er ontstaan dan talloze nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van innovatieve decentrale applicaties. Daarnaast kunnen ook de transactiesnelheid, veiligheid en kosteneffectiviteit worden verbeterd. Bovendien maken NEP-5-tokens de uitwisseling van NEO-tokens onderling een stuk eenvoudiger. De NEP-5-standaard zorgt ervoor dat de beveiliging gehandhaafd blijft, op het moment dat de tokens op de NEO-blockchain communiceren met andere tokens. Er zijn verschillende Neo Enhancement Proposals. NEP-17 bijvoorbeeld is een ontwerpdocument waarin de vervanging van het oorspronkelijke NEP-5-token wordt voorgesteld. NEP-11 beschrijft de standaard voor de ontwikkeling van NFT-contracten (Non Fungible Tokens).

 

De onderstaande tokens zijn gebaseerd op NEP-5:

 • NEO en GAS
 • SOUL (Phantasma)
 • DBC (DeepBrain Chain)
 • EFX (Effect.AI)
 • AVA (Travala)
 • QLC (QLINK)
 • ONT (Ontology)
 • TKY (THEKEY)
 • SWTH (Switcheo)
 • PHB (Red Pulse Phoenix)
 • CPX (Apex)
 • EDS (Endorsit)
 • ZPT (Zeepin)
 • NKN (NKN)
 • APH (Aphelion)
 • NEX (Nash Exchange)
 • TNC (Trinity Network Credit)
 • ACAT (Alphacat)
 • MCT (Master Contract Token)
 • LRN NEO (Loopring)
 • TMN (TranslateMe Network Token)
 • FLM (Flamingo)

 

NEO-wallets

Het is vrij eenvoudig om transacties uit te voeren met NEP-5-tokens. Wanneer de houder van een NEO-wallet zijn of haar tokens naar een openbaar adres verstuurt, dan wordt de transactie automatisch weergegeven op de NEO-blockchain. De tokens kunnen worden gevolgd op een trackingservice zoals bijvoorbeeld Neoscan.io. NEP-5-tokens kunnen ook gemakkelijk worden overgedragen naar nieuwe crypto-wallets of crypto-exchanges die de NEP-5-standaard ondersteunen. Er zijn inmiddels meerdere NEO-wallets ontwikkeld die geschikt zijn voor verschillende soorten gebruikers en toepassingen. Wanneer je een nieuwe wallet aanmaakt neem dan altijd de juiste veiligheidsmaatregelen en maak een back-up van je privésleutel. De privésleutel is in principe de enige manier om toegang te krijgen tot je cryptocurrency’s, dus zorg ervoor dat je die niet kwijtraakt. Er zijn wallets beschikbaar voor desktop, mobiel, extensie en web. Daarnaast zijn er verschillende hardware-wallets op de markt die NEO ondersteunen.

 

De opkomst van de quantumcomputer

Net zoals Ethereum bereid ook NEO zich voor op de komst van de quantumcomputer. Er wordt al meer dan 40 jaar gesproken over de mogelijke ontwikkeling van een quantumcomputer en gewaarschuwd dat organisaties zich daar nu al op zouden moeten voorbereiden. Er wordt op dit moment al gebruikgemaakt van quantumcomputers, maar dat zijn nog niet de supercomputers die voor grote problemen zouden kunnen gaan zorgen. De huidige quantumcomputers maken gebruik van zogenaamde ‘Quantum annealing‘ waarmee bepaalde optimalisatieproblemen kunnen worden opgelost. Deze computers vormen echter nog geen bedreiging voor de wereldwijde beveiligingssystemen. Een quantumcomputer maakt bij de berekeningen gebruik van quantummechanica en de specifieke eigenschappen, bewegingen en krachten van elementaire deeltjes.

 

Quantumeffecten

Het gaat dan om verschijnselen (quantumeffecten) zoals bijvoorbeeld superpositie, interferentie en verstrengeling. Een processor die gebruikmaakt van quantummechanica kan in één keer dezelfde berekeningen uitvoeren met een zeer grote hoeveelheid gegevens en is daardoor gigantisch veel sneller dan onze huidige computers. Dat biedt natuurlijk grote voordelen want een dergelijke snelle computer is in staat om razendsnel grote hoeveelheden data te verwerken, te analyseren en daar talloze verbanden en patronen uit te destilleren. En dat betekent dat de wetenschap veel sneller tot nieuwe inzichten kan komen. Zo wordt het mogelijk om sneller nieuwe medicijnen en behandelmethoden te ontwikkelen en kunnen productieprocessen binnen het bedrijfsleven beter en efficiënter worden georganiseerd. Daarnaast kunnen er nauwkeurigere voorspellingen worden gedaan, iets dat zou kunnen helpen in de strijd tegen de klimaatverandering.

 

 

Priemgetallen

Echter zijn er ten aanzien van de ontwikkeling van de quantumcomputer ook een aantal grote nadelen, bedreigingen en risico’s. Op dit moment maken veel programma’s (zoals bijvoorbeeld programma’s voor online bankieren) gebruik van priemgetallen, om processen en transacties veilig te laten verlopen. Bij de berekeningen worden twee grote priemgetallen gebruikt, die met elkaar vermenigvuldigd zijn. Onze huidige computers zijn in principe niet in staat om deze twee getallen binnen een korte tijd te vinden, waardoor de veiligheid – tot op zekere hoogte – kan worden gegarandeerd. Bij een quantumcomputer werkt dit anders. Een quantumcomputer is in staat om deze twee getallen zeer snel te vinden en dat betekent dat kwaadwillenden die op de systemen inbreken, in zeer korte tijd grote hoeveelheden versleutelde gegevens kunnen onderscheppen. Vervolgens kunnen ze deze gegevens gebruiken voor hun malafide praktijken. Met andere woorden: met een quantumcomputer kunnen al onze versleutelde gegevens die over het internet worden verzonden of ergens zijn opgeslagen, vliegensvlug worden ontsleuteld

 

NeoQS

NEO werkt aan het cryptografie-mechanisme NeoQS, dat staat voor NEO Quantum Safe. De mogelijke ontwikkeling van de quantumcomputer vormt een grote uitdaging voor op RSA-cryptografie en elliptic-curve cryptografie (ECC) gebaseerde versleuteling. De geavanceerde quantumprocessoren zullen in staat zijn om het grote aantal zogenaamde ‘decompositieproblemen’ waar RSA-cryptografie op vertrouwt, in een zeer kort tijdsbestek op te lossen. Daarnaast kunnen op quantummechanica gebaseerde processoren ook de discrete logaritme van de elliptische curve waar ECC op vertrouwt razendsnel oplossen. En dat betekent dat cryptografisch versleutelde informatie op dat moment niet langer veilig is. Het beveiligen van data is één van de belangrijkste redenen waarom blockchaintechnologie wordt gebruikt. Echter zijn veel blockchainplatformen nog steeds zeer kwetsbaar voor quantumcomputing. Daarom treffen de meeste platformen maatregelen om weerstand te kunnen bieden aan de enorme decoderingskracht van quantumcomputers. NEO doet dat met behulp van het anti-quantum cryptografiemechanisme NeoQS, dat (vooralsnog) bestand lijkt te zijn tegen de enorme rekenkracht van deze megasnelle computers.

 

De toekomst van NEO

Blockchain-experts verwachten veel van het NEO-ecosysteem en zij voorspellen dan ook een stabiele groei in de toekomst. Het ambitieuze NEO-project creëert een smart economy waarin bedrijven en andersoortige organisaties hun activa kunnen digitaliseren en hun management verder kunnen automatiseren. Daarnaast biedt NEO nieuwe mogelijkheden voor gebruikers om digitale identiteiten en smart contracts met elkaar te combineren. Door te ontwikkeling van deze innovatieve decentrale applicaties kunnen zakelijke processen binnen het bedrijfsleven beter worden gestroomlijnd en geoptimaliseerd. Naarmate de NEO-blockchain evalueert en de schaalbaalbaarheid van blockchaintoepassingen wordt vergroot, zullen ook steeds meer investeerders bereid zijn om in NEO-projecten te investeren. Of de positieve voorspellingen ook daadwerkelijk zullen uitkomen moeten we afwachten. NEO 3.0 maakt het digitale ecosysteem in ieder geval een stuk aantrekkelijker voor een breder publiek.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter