Wat was The DAO ?

 

Decentrale Autonome Organisatie

Een van de meest opzienbarende experimenten uit 2016 was wel de introductie van The DAO, een Decentrale Autonome Organisatie. The DAO had als doelstelling om een nieuw gedecentraliseerd businessmodel te ontwikkelen, voor zowel commerciële bedrijven, als voor organisaties zonder winstoogmerk. The DAO draaide op het Ethereum blockchainnetwerk en had geen centraal gezag, zoals dat bij traditionele managementstructuren wel het geval is.

 

Crowdfunding

Het DAO-project kwam tot stand door middel van de verkoop van identificatie-eenheden (tokens) via crowdfunding. De verwachtingen van The DAO waren hooggespannen. De teleurstelling was daarom ook erg groot toen in juni 2016 bleek, dat het hele project gedoemd was om te mislukken. Hackers hadden namelijk kans gezien, om te profiteren van een kwetsbaarheid binnen de DAO-code. Hij of zij kreeg het voor elkaar om maar liefst een derde van The DAO’s fondsen weg te sluizen naar een dochter-account (een zogenaamde child-DAO).

 

Hard fork

Deze zeer vervelende situatie had tot gevolg dat de Ethereum-community voor een hele moeilijke keuze stond: ingrijpen in de blockchain of niet. En dat terwijl The DAO een onveranderbaar, permanent en onbetwistbaar systeem zou moeten zijn. Het uiteindelijke besluit om dan toch maar een zogenaamde hard fork uit te voeren, was dan ook erg omstreden.

 

The DAO uitgelegd

 

Ethereum Virtual Machine en slimme contracten

Internet is voor communicatie, wat Ethereum is voor overeenomsten. Ethereum is een decentrale, op zichzelf staande, geïsoleerde machine, waarin code geplaatst en uitgevoerd kan worden. Dit is de Ethereum Virtual Machine (EVM). De EVM maakt het mogelijk, om bijvoorbeeld toepassingen zoals de slimme contracten te laten draaien binnen het Ethereum blockchain netwerk. Alle transacties die door de EVM worden uitgevoerd, zijn digitaal ondertekend door middel van cryptocurrency. De Ethereum blockchain heeft een gedistribueerde datastructuur, geen vaste locatie, geen autoriteit, en dus ook geen centrale uitvoerder.

 

Wat is “The Dao”?

The DAO was een Decentrale Autonome Organisatie (DAO). Een nieuw soort investeringsfonds dat gebaseerd was op de blockchain technologie. Er werd gebruikgemaakt van code die onveranderbaar, permanent en onweerlegbaar is. De code werd uitgevoerd door de leden en van brandstof voorzien door middel van het gebruik van ether (ETH), de identificatie-eenheid van het Ethereum blockchain netwerk. Alleen al de manier waarop de structuur van The Dao was opgezet, maakte het hele project revolutionair.

 

Veelbelovende technologie

The Dao leverde slimme contracten op het Ethereum platform zodat iedereen die dat wilde, overal ter wereld gemachtigd was om eraan deel te nemen. Deze technologie bevindt zich nog in de experimentele fase. Als dank voor hun inspanningen ontvingen de vroege deelnemers DAO identificatie-eenheden, waarmee zij hun voordeel konden doen. Ze kregen dus identificatie-eenheden als beloning. Dat deze veelbelovende technologie nog maar in de kinderschoenen staat, en op dit moment misschien toch iets minder onveranderbaar is dan werd aangenomen, werd duidelijk door de DAO Hack in juni 2016.

 

De DAO en Ether

The DAO was vooral geïnteresseerd in innovatieve voorstellen. Niet alle voorstellen werden als even vruchtbaar gezien. Andere presentaties werden dan weer gezien als veelbelovend. Het ging bijvoorbeeld om producten en diensten die konden worden gebruikt voor eigen gebruiksdoeleinden. The DAO vroeg een vergoeding voor het gebruik van zijn producten en diensten. De opbrengst werd direct naar The DAO verzonden in de vorm van ether. The DAO had de mogelijkheid om de ether te verzamelen om zijn groei te bevorderen of als beloning te herverdelen onder de houders van identificatie-eenheden.

 

Autonoom bestuur

De ether in het netwerk van een Decentrale Autonome Organisatie kan nooit centraal beheerd worden. De houders van een DAO identificatie-eenheid hebben de mogelijkheid om over

belangrijke beslissingen, die te maken hebben met het beheer van The DAO, te stemmen. Ook over de mogelijkheid om ether onder henzelf te verdelen. De Decentrale Autonome Organisatie wordt vertegenwoordigd door de slimme contracten in het Ethereum blockchain netwerk en handhaaft zichzelf. Er zijn geen krachten van buitenaf, die ook maar enige invloed op het systeem kunnen uitoefenen. De software draait volledig zelfstandig en de regels zijn onveranderbaar en “vastgeklonken” in de Ethereum blockchain. Over het algemeen worden Decentrale Autonome Organisaties (DAO) gevormd door groepen van gelijkgestemde individuen, met specifieke projecten en doelen in gedachten.

 

Consensus

De eigenheid van DAO wordt gevormd door middel van consensus. De autoriteit wordt bepaald door vrijwillige goedkeuring en uiteindelijk ook door andere effecten binnen het blockchainnetwerk. Individuen die graag lid zouden willen worden van een dergelijke Decentrale Autonome Organisatie, kunnen voor een vooraf vastgestelde periode, DAO identificatie-eenheden creëren, door The DAO van brandstof te voorzien met ether. De houders van de identificatie-eenheden hebben het recht om te stemmen, over de voorstellen die gedaan zijn (dit naar verhouding van het totale aantal identificatie-eenheden). Ook hebben de leden de mogelijkheid om vergoedingen te ontvangen, die gegenereerd worden uit de opbrengst van de verschillende toepassingen.

 

Producten en diensten

Een DAO is puur software. Het heeft geen mogelijkheden om producten te fabriceren, code te schrijven of hardware te ontwikkelen. De DAO heeft dus deelnemers nodig in de fysieke wereld, om de meeste taken uit te voeren. De zogenaamde uitvoerders. Het staat de DAO volledig vrij om met zoveel mogelijk uitvoerders te werken als dat noodzakelijk geacht wordt. Uitvoerders introduceren voorstellen voor de ontwikkeling van producten of diensten.

 

Voorstellen

Deze voorstellen worden opgeschreven in het Engels en ondersteund door een softwarecode in de vorm van een slim contract. Een smart contract dat de onderlinge relatie beschrijft tussen de Decentrale Autonome Organisatie en de uitvoerder, de leverbaarheid, de verantwoordelijkheden en de parameters. De houders van een DAO identificatie-eenheid wisselen van gedachten over de l

evensvatbaarheid, en de winstgevendheid van bepaalde voorstellen. Deze discussies vinden plaats buiten het blockchain netwerk door middel van een service, die de DAO community zelf heeft uitgekozen.

 

Slimme contracten

De onveranderbare slimme contract code van het voorstel, verbindt de uitvoerder aan de regels en voorwaarden van het voorstel. De houders van een identificatie-eenheid kunnen ervoor stemmen, om te stoppen met een bepaalde uitvoerder op ieder moment. Dit is een groot voordeel, omdat het zorgt voor een flinke mate van voorspelbaarheid ten opzichte van de uitvoerder, en tegelijkertijd maakt het de risico’s op fouten in de DAO kleiner. Een DAO heeft ook de mogelijkheid om een uitvoerder te vervangen voor een bepaald voorstel. Dat betekent dus dat projecten gewoon door kunnen gaan waar ze gebleven waren, in plaats van dat ze in de ban worden gedaan.

 

Anonieme transacties

The DAO werd ontwikkeld om winst te genereren en werd gevormd door individuen, die elkaar nog nooit ontmoet hadden  ontmoet. The DAO was het product van volledig anonieme transacties die het onmogelijk maken, om te na te gaan wie de eigenaar is van welke DAO identificatie-eenheden en in welke hoeveelheden. Dit gegeven zou de DAO vatbaar kunnen maken voor een schadelijke aanval. Iemand zou 51% van de identificatie-eenheden kunnen verkrijgen en daarna een voorstel kunnen voorleggen, waarbij  alle ether naar hemzelf wordt verzonden. Gelukkig heeft de DAO daar het concept van een curator voor in het leven geroepen.

 

Curator

Op het moment dat de DAO wordt gevormd, kiest de community een curator. Alleen de curator is bevoegd om adressen van uitvoerders aan de “whitelist” toe te voegen. Hierdoor zijn de uitvoerders gemachtigd om ether te ontvangen van de Decentrale Autonome Organisatie. Dit betekent dat een aanvaller eerst in staat zou moeten zijn om een curator te worden, als hij of zij, zijn of haar schadelijke voorstel wil uitvoeren. Als deze aanvaller dan 51% van de DAO identificatie-eenheden in bezit heeft en daardoor 51% van de stemmen, dan kan een aanvaller in theorie als curator een stem uitbrengen.

 

Stemresultaten

Een curator-verkiezingsprocedure is een tweestaps-proces, waarbij de Decentrale Autonome Organisatie in twee delen kan “opbreken” in het geval er geen consensus wordt bereikt, tijdens de tweede ronde. Wat de aanvaller ook probeert de Decentrale Autonome Organisatie zal altijd in staat zijn, om kwaadaardige software te signaleren en zichzelf te splijten. Dit gebeurt verhoudingsgewijs aan de hand van de stemresultaten, die de aanvaller achterlaat met zijn eigen ether. De rest van de leden houden op hun beurt ook de controle over hun ether.

 

Ontslagen door de community

Met andere woorden, een curator is een beveiligingsmechanisme, dat indirect voorkomt dat een aanvaller een 51%-aanval uitvoert. Curators voegen geen centralisatie aan de DAO toe. Ze worden uitgekozen door de community zelf en kunnen dus ontslagen worden op ieder moment, ongeacht welke reden. De curator van de Decentrale Autonome Organisatie kan iedereen of iedere groep zijn, maar The DAO was bevoorrecht met een groep van imposante ondertekenaars. Ondertekenaars die zeer gerespecteerd en vertrouwd zijn als onderdeel van de Ethereum community.

 

Ethereum Classic

Na het mislukken van de allereerste DAO, kreeg elke investeerder de mogelijkheid om hun tegoeden teruggestort te krijgen. Er werd namelijk een zogenaamde hard fork uitgevoerd, waardoor de DAO in tweeën werd gesplitst. Er ontstonden twee verschillende blockchainplatformen, met twee verschillende cryptocurrency's. Aan de ene kant de afsplitsing waarbij alle handelingen die vóór de hard fork waren uitgevoerd, hun geldigheid behielden, de zogenaamde Ethereum Classic (ETC). Aan de andere kant Ethereum (ETH). De hard fork moest ervoor zorgen dat alle fondsen van de investeerders werden veiliggesteld. 

 

Lessen trekken uit het experiment

The DAO was dan zonder meer een revolutionair investeringsfonds, het succes was echter maar van korte duur. Aan de andere kant is het logisch dat dergelijke nieuwe technologieën, niet van de ene op de andere dag, goed op de rails kunnen staan. De ontwikkelaars van The DAO hebben zonder enige twijfel erg veel geleerd van dit experiment. Het team dat betrokken was bij het ontwerp van The DAO, heeft in november 2016 aangekondigd dat zij bezig zijn met de ontwikkeling van een nieuwe DAO.

 

Charity DAO

De oprichter van Slock.it Christoph Jentzsch maakte bekend dat er op dit moment (november 2016), gewerkt wordt aan een nieuwe DAO die zich richt op het transparanter maken van goede-doelen-organisaties. Door een grotere transparantie zou het vertrouwen, en daarmee de bereidheid van mensen om weer meer te gaan doneren toenemen. De naam van dit project is Charity DAO.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de blockchain? Meld je dan nu aan voor onze blogpost!

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).