Innovatieve cryptografische technieken

Keep Network is een blockchain-protocol dat is gebouwd op de Ethereum-blockchain. Dit protocol maakt gedecentraliseerde private data-opslag en -verwerking mogelijk, met behulp van innovatieve cryptografische technieken. Het is speciaal ontworpen om de privacy en veiligheid van gevoelige informatie te waarborgen, terwijl tegelijkertijd de mogelijkheid wordt geboden om deze gegevens te delen en te gebruiken voor verschillende doeleinden. Het idee achter Keep Network is ontstaan uit de behoefte aan een betere manier om de privacy en veiligheid van blockchaintoepassingen te garanderen. Om dat te realiseren maakt Keep Network gebruik van geavanceerde technologieën, zoals ‘Treshold-cryptografie’, secure Multi-Party Computation (MPC) en Keep Client.

 

Privacy- en interoperabiliteitsoplossingen

Treshold-cryptografie

Secure Multi-Party Computation (MPC)

Keep Core

Keep Random Beacon

Keep Client

Keeps

tBTC

Hoe werkt het Keep Network precies?

Waarvoor kan Keep Network worden gebruikt?

Wat zijn de voordelen van Keep Network?

Welk algoritme gebruikt Keep Network?

Wat is de bloktijd van Keep Network?

Welke programmeertalen gebruikt Keep Network?

Wat is de maximale voorraad van Keep Network?

Waarom kan Keep Network interessant zijn voor investeerders?

Wat zijn de risico’s en nadelen van Keep Network?

 

Keep Network logo

 

Privacy- en interoperabiliteitsoplossingen

De meeste blockchain-ecosystemen zijn openbaar (de zogenaamde permissionless blockchains) en de transacties binnen deze netwerken kunnen in principe door iedereen worden bekeken. Dat betekent dat gevoelige informatie, zoals financiële transacties, medische dossiers en identiteitsgegevens kwetsbaar zijn voor hackers en data-diefstal. Keep Network is een op blockchaintechnologie gebaseerd project dat een aantal privacy- en interoperabiliteitsoplossingen biedt voor gedecentraliseerde financiële toepassingen (DeFi). Het protocol van Keep Network maakt onder meer gebruik van een unieke combinatie van zogenaamde ‘Treshold-cryptografie’ en ‘secure Multi-Party Computation (MPC) om veilige en private communicatie tussen verschillende blockchain-ecosystemen mogelijk te maken.

 

Treshold-cryptografie

Treshold-cryptografie is een cryptografische techniek die het mogelijk maakt om veilige berekeningen van cryptografische functies uit te voeren, door de berekening te verdelen over een groep nodes. Bij Treshold-cryptografie wordt een cryptografische sleutel opgedeeld in meerdere delen (shares), en ieder deel wordt verdeeld over verschillende knooppunten in het netwerk. De cryptografische functie kan alleen worden berekend door voldoende delen samen te voegen en de uitvoer van de functie blijft verborgen voor knooppunten die niet genoeg delen bezitten. Treshold-cryptografie zorgt voor een hoger niveau van beveiliging in vergelijking met traditionele cryptografie, waarbij een enkel knooppunt de volledige cryptografische sleutel beheert.

Voldoende eerlijke knooppunten

Met de Treshold-methode blijft de cryptografische functie veilig, zelfs als sommige knooppunten in het netwerk op de een of andere manier gecompromitteerd en niet betrouwbaar zijn. Zolang er maar voldoende eerlijke knooppunten zijn die niet zijn aangetast, kan de betrouwbaarheid van het netwerk worden gewaarborgd. Treshold-cryptografie kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, zoals beveiligde multi-party berekeningen, gedistribueerde sleutelgeneratie en geheime deling. Dat is vooral nuttig in gedecentraliseerde systemen, waarbij meerdere knooppunten moeten samenwerken om de beveiliging en privacy van het blockchainnetwerk te waarborgen. Threshold geeft gebruikers soevereiniteit op de openbare blockchain, met toegang tot een reeks cryptografische tools die zorgen voor volledige controle over je eigen crypto-activa.

 

Secure Multi-Party Computation (MPC)

Secure Multi-Party Computation (MPC) is een cryptografische techniek die meerdere partijen in staat stelt om een berekening uit te voeren op hun privé-invoer, zonder hun invoer aan elkaar bekend te maken. In een MPC-protocol heeft elke partij een privé-invoer en werken de partijen samen om een functie op hun invoer te berekenen, terwijl ze de privacy van hun invoer waarborgen. MPC-protocollen maken doorgaans gebruik van een combinatie van cryptografische technieken, zoals ‘geheime deling’, ‘homomorfe encryptie’ en ‘Garbled Circuits’, om veilige berekeningen te garanderen. Geheime deling houdt in dat een geheime waarde in meerdere delen wordt verdeeld over de partijen, terwijl homomorfe encryptie berekeningen op versleutelde waarden mogelijk maakt. Garbled Circuits worden gebruikt om de berekening van een functie op versleutelde invoer mogelijk te maken.

Krachtige techniek

Secure Multi-Party Computation heeft tal van toepassingen op gebieden zoals beveiligde gegevensanalyse, privacy-behoudende machine learning en veilige veilingen. Bij beveiligde gegevensanalyse kunnen meerdere partijen samen hun gegevens analyseren zonder hun privégegevens met elkaar te delen. Met behulp van privacy-behoudende machine learning kunnen meerdere partijen een AI-model trainen op hun privégegevens, zonder hun gegevens aan elkaar bekend te maken. Bij veilige veilingen kunnen meerdere bieders hun biedingen indienen, zonder hun biedingen aan elkaar bekend te maken tot het einde van de veiling. Secure Multi-Party Computation is dan ook een krachtige techniek om veilige samenwerking en berekeningen tussen meerdere partijen mogelijk te maken, terwijl de privacy van hun invoer wordt gewaarborgd.

 

 

Keep Core

Keep Network bestaat uit twee hoofdcomponenten: Keep Core en Keep Random Beacon. Keep Core is het hart van Keep Network en bestaat uit verschillende modules en smart contracts, die samenwerken om een beveiligd en privé netwerk te creëren voor vertrouwelijke berekeningen. Het is in feite een netwerk van ‘off-chain’ nodes die zorgen voor de veilige opslag en berekeningen van privégegevens. Keep Core maakt onder meer gebruik van smart contracts op de Ethereum-blockchain, om de transacties en communicatie tussen de verschillende modules te regelen en om de token-economie van het netwerk te beheren. Het keep-token (KEEP) wordt gebruikt om het blockchainnetwerk te beveiligen en om node-operators te belonen, voor het uitvoeren van vertrouwelijke berekeningen.

 

Keep Random Beacon

Keep Random Beacon (KRB) een van de belangrijkste onderdelen van Keep Core. KRB is een veilige, gedecentraliseerde bron van willekeurigheid, die de creatie van nieuwe privé-sleutels en de uitvoering van veilige MPC-protocollen mogelijk maakt. Keep Random Beacon is een decentrale willekeurige nummergenerator die wordt gebruikt voor het selecteren van node-operators en het beveiligen van de netwerkintegriteit. KRB maakt gebruik van de eerdergenoemde Treshold-cryptografie om de beveiliging en betrouwbaarheid van het netwerk te waarborgen.

 

Keep Client

Een ander belangrijke component van Keep Core is de ‘Keep Client’, een softwarecomponent die node-operators kunnen gebruiken om vertrouwelijke berekeningen uit te voeren op het netwerk. De Keep Client maakt gebruik van MPC-protocollen om vertrouwelijke gegevens te verwerken en te delen tussen verschillende partijen, terwijl de privacy van de gegevens wordt gewaarborgd. De Keep client is ontworpen om gemakkelijk te integreren met bestaande applicaties en workflows. Het biedt een API waarmee ontwikkelaars vertrouwelijke berekeningen kunnen uitvoeren op het Keep Network en de resultaten kunnen terugkrijgen, zonder hun gevoelige gegevens prijs te geven aan de node-operators.

 

Keeps

Keep Network biedt ook privacy-oplossingen voor op Ethereum gebaseerde DeFi-toepassingen via de zogenaamde ‘Keeps-functie’. Deze ‘Keeps’ stellen gebruikers in staat om privégegevens op het Keep Network op te slaan, terwijl ze nog steeds kunnen communiceren met Ethereum smart contracts. Dit maakt het mogelijk voor DeFi-toepassingen om de privacy te behouden voor gevoelige gegevens (zoals bijvoorbeeld gebruikersidentiteiten en transactiedetails). Over het algemeen biedt Keep Network een waardevolle set privacy- en interoperabiliteitsoplossingen, voor het snelgroeiende DeFi-ecosysteem. De unieke combinatie van Treshold-cryptografie en MPC maakt het een veelbelovende technologie voor veilige en private communicatie tussen verschillende blockchainnetwerken.

Versleutelde container

Wanneer een node-operator vertrouwelijke berekeningen uitvoert op het Keep-netwerk, worden de gegevens versleuteld en opgeslagen in een versleutelde container (een Keep). De node-operators hebben geen toegang tot de inhoud van de Keep, omdat de sleutels die nodig zijn om de container te ontgrendelen, alleen in handen zijn van de partijen die de gegevens hebben verstrekt.

 

tBTC

Een van de belangrijkste toepassingen van Keep Network is ‘tBTC’, een door Bitcoin ondersteund ERC-20-token (de tokenstandaard van Ethereum). tBTC kan worden gebruikt in op Ethereum gebaseerde DeFi-toepassingen en kan altijd worden ingewisseld voor de onderliggende Bitcoin, dankzij een multi-signature wallet die wordt gecontroleerd door het MPC-protocol van Keep Network. tBTC is een gedecentraliseerde en vertrouwensloze manier om de liquiditeit van Bitcoin naar het Ethereum-ecosysteem over te brengen, waardoor Bitcoin-houders hun BTC kunnen gebruiken voor het uitvoeren van dApps en andere smart contract-platforms op het Ethereum-netwerk.

1:1 peg

tBTC is ontworpen om een ‘1:1-peg’ te behouden met Bitcoin. Dat wil zeggen dat 1 tBTC-token in waarde altijd gelijk zou moeten zijn aan 1 BTC. Om de peg te kunnen handhaven, gebruikt tBTC een systeem van ‘collateralisatie’, waarbij gebruikers BTC als onderpand in een smart contract storten en in ruil daarvoor worden beloond met tBTC. Het smart contract is ontworpen om ervoor te zorgen dat de waarde van het onderpand, altijd groter is dan de waarde van de uitgegeven tBTC. Hierdoor ontstaat er voor gebruikers een veilige manier om te handelen met tBTC en tegelijkertijd het peg te behouden. tBTC is een veelbelovende innovatie die de interoperabiliteit tussen het Bitcoin- en het Ethereum-netwerk mogelijk maakt, waardoor gebruikers de voordelen van blockchain-ecosystemen optimaal kunnen benutten.

 

 

Hoe werkt het Keep Network precies?

Keep Network maakt gebruik van twee belangrijke componenten: ‘Keepers’ en ‘Keeps’. Keepers zijn netwerk-deelnemers die de Keeps (versleutelde containers) hosten en beheren. Ze kunnen in feite worden beschouwd als de infrastructuur van het netwerk (vergelijkbaar met nodes in een blockchain-ecosysteem). Iedere Keep heeft een eigen set van regels en voorschriften die bepalen wie toegang heeft tot de gegevens en onder welke omstandigheden. Het beheer van Keeps gebeurt via smart contracts (die zijn geprogrammeerd om automatisch te reageren op bepaalde gebeurtenissen en acties). Een smart contract kan zo worden ingesteld dat het alleen toegang geeft tot bepaalde gegevens als een specifieke betaling is uitgevoerd, er een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden of er een bepaalde tijd is verstreken.

 

Waarvoor kan Keep Network worden gebruikt?

Keep Network kan worden toegepast in verschillende sectoren waar privacy en veiligheid van gegevens van cruciaal belang zijn, zoals bijvoorbeeld:

 

Financiële dienstverlening

Keep Network kan worden gebruikt voor het opslaan en verwerken van financiële informatie, zoals transacties, saldi en credit scores. Het netwerk biedt de mogelijkheid voor beveiligde private-sleutelopslag, waardoor privésleutels optimaal kunnen worden beveiligd. Dit is vooral belangrijk in de financiële sector waar de beveiliging van cryptocurrency-wallets en andere financiële instrumenten van cruciaal belang is. Ook kan Keep Network worden gebruikt om zogenaamde ‘gedecentraliseerde orakels’ te creëren die gegevens kunnen leveren aan smart contracts (zoals bijvoorbeeld de prijs van cryptovaluta, aandelenkoersen en rentetarieven). Dit kan helpen om de betrouwbaarheid van gedecentraliseerde financiële systemen te verbeteren.

KYC/AML-verificatie

Bovendien leent Keep Network zich prima voor KYC/AML-verificatie. KYC (Know Your Customer) en AML (Anti-Money Laundering) hebben betrekking op processen die worden gebruikt om de identiteit van klanten te verifiëren en de financiële transacties die zij uitvoeren te monitoren, om zo het risico op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te verminderen. Keep Network kan worden gebruikt om de KYC/AML-gegevens van klanten op te slaan en te verifiëren, terwijl tegelijkertijd de privacy van deze gevoelige informatie wordt beschermd door het netwerk-protocol. Dit kan helpen om te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van financiële dienstverlening.

Gedecentraliseerde derivatenmarkten

Keep Network kan ook worden gebruikt om gedecentraliseerde derivatenmarkten te creëren, waarbij de uitwisseling van financiële instrumenten plaatsvindt zonder tussenpersonen. Dit kan helpen om de transactiekosten te verlagen en de toegang tot financiële instrumenten te vergemakkelijken. Al met al kan dit blockchain-ecosysteem een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van private, veilige en flexibele data-opslag- en verwerkingsoplossingen voor de financiële branche.

 

Gezondheidszorg

Daarnaast kan Keep Network worden toegepast in de gezondheidszorg voor het opslaan en beheren van medische dossiers, gezondheidsinformatie en andere gevoelige gegevens. Het opslaan van gegevens op een gedecentraliseerd netwerk dat voldoet aan de vereisten voor beveiliging en privacy van informatie in de gezondheidszorg, kan helpen om de gegevens optimaal te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en het risico van gegevenslekken te verminderen. Keep Network kan ook worden gebruikt om patiënten meer controle te geven over hun eigen medische gegevens en om hen in staat te stellen deze gegevens op een veilige manier te delen met zorgverleners en andere geautoriseerde partijen die toegang nodig hebben tot deze gegevens. Dit kan helpen om de efficiëntie van de zorgverlening te verbeteren en kan ook helpen om de nauwkeurigheid van de gegevens te waarborgen.

Geautomatiseerde gegevensuitwisseling

Keep Network is ook bruikbaar voor geautomatiseerde uitwisseling van medische gegevens tussen verschillende zorgverleners, behandelaren en systemen. Dit maakt het mogelijk om de zorgverlening aan patiënten te verbeteren, door ervoor te zorgen dat de gegevens tijdig en nauwkeurig beschikbaar zijn voor degenen die recht hebben op toegang tot deze gegevens. In die zin kan Keep Network een belangrijke rol spelen bij het optimaliseren van de beveiliging en privacy van medische informatie en bij het mogelijk maken van een efficiënte gedecentraliseerde gegevensuitwisseling tussen de verschillende partijen in de gezondheidszorg.

Onderzoeksgegevens en klinische proeven

Het platform kan ook worden gebruikt om de privacy en beveiliging van gevoelige onderzoeksgegevens en klinische proeven te waarborgen, terwijl tegelijkertijd transparantie en traceerbaarheid van de gegevens wordt geboden. Keep Network kan worden gebruikt om onderzoekers de controle te geven over hun onderzoeksgegevens en om hen in staat te stellen deze belangrijke informatie op een veilige manier te delen met andere onderzoekers en partijen die toegang nodig hebben tot deze gegevens. Dit kan bijdragen aan het verbeteren van de efficiëntie van het onderzoek en kan helpen om de nauwkeurigheid van de gegevens te garanderen.

Nieuwe behandelingen en therapieën

Door gebruik te maken van Keep Network voor onderzoeksgegevens en klinische proeven kunnen onderzoekers de beveiliging en privacy van hun gegevens verbeteren, terwijl ze tegelijkertijd transparantie en controle over de gegevens behouden. Dit kan helpen om de kwaliteit en nauwkeurigheid van het onderzoek te verbeteren en kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en therapieën voor verschillende aandoeningen.

 

Identiteitsverificatie

Ook biedt Keep Network mogelijkheden voor het verifiëren van identiteitsgegevens en het beschermen van persoonlijke informatie, door middel van de eerdergenoemde gedecentraliseerde oplossing tBTC. tBTC is een zogenaamde ‘trust-minimized brug’ tussen Bitcoin en Ethereum en maakt gebruik van Keep Network om het verifiëren van Bitcoin-adressen mogelijk te maken. Met tBTC kunnen gebruikers hun Bitcoin omzetten in tBTC en vervolgens (het is immers een ERC-20-token) handelen op gedecentraliseerde handelsbeurzen en andere op Ethereum gebaseerde toepassingen. Voordat gebruikers tBTC kunnen verkrijgen, moeten ze echter hun identiteit verifiëren via een KYC-proces.

Risico op datalekken minimaliseren

Keep Network maakt het KYC-proces veilig en privé, doordat de gegevens alleen worden gedeeld met de partijen die toestemming hebben gekregen om de gegevens te gebruiken, terwijl de gegevens zelf worden versleuteld en opgeslagen op de gedecentraliseerde blockchain. Dit minimaliseert het risico op datalekken en helpt om de privacy van gebruikers te waarborgen. Door tBTC te gebruiken als identiteitsoplossing, kunnen gebruikers profiteren van de beveiliging en privacy-voordelen van Keep Network, terwijl ze tegelijkertijd toegang hebben tot gedecentraliseerde applicaties die alleen beschikbaar zijn op Ethereum en andere DeFi-toepassingen.

 

Supply Chain Management

Tevens kan Keep Network worden gebruikt voor het opslaan en beheren van gegevens over de toeleveringsketen, zoals bijvoorbeeld productie- en verzendinformatie, terwijl tegelijkertijd de privacy van de betrokken partijen wordt beschermd. Het platform kan helpen om de traceerbaarheid van producten in de supply chain te waarborgen, waardoor het mogelijk wordt om de oorsprong van producten en goederen te volgen, te controleren of ze authentiek zijn en de kwaliteit te beoordelen. Hierdoor kunnen de risico’s van vervalsing, fraude en onjuiste labeling worden verminderd.

Compliance met regelgeving

Keep Network maakt geautomatiseerde uitwisseling van informatie tussen verschillende betrokken partijen mogelijk, zoals bijvoorbeeld leveranciers, transporteurs en retailers. Dit kan helpen om de samenwerking tussen partijen te verbeteren en helpen om de snelheid van de operaties binnen de toeleveringsketen te verhogen. Doordat de gegevens binnen de supply chain gedecentraliseerd worden opgeslagen en beveiligd (terwijl tegelijkertijd de privacy wordt gewaarborgd) houden bedrijven de controle over wie toegang heeft tot de informatie. Daarnaast kan Keep Network worden gebruikt om te voldoen aan de vereisten van regelgeving in de supply chain, zoals bijvoorbeeld de naleving van milieuvoorschriften en ethische normen.

 

Wat zijn de voordelen van Keep Network?

Keep Network biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditionele data-opslag-en verwerkingsoplossingen. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:

Privacy en veiligheid

Door het gebruik van ‘Keeps’ en smart contracts kan Keep Network gegevens opslaan en verwerken op een manier die zorgt voor maximale privacy en veiligheid.

Decentralisatie

Het gebruik van ‘Keepers’ maakt het mogelijk om het netwerk te decentraliseren en het risico op ‘single point of failures’ te verminderen.

Flexibiliteit

Smart contracts kunnen worden geprogrammeerd om te reageren op verschillende gebeurtenissen en acties, waardoor het mogelijk is om gegevens op een flexibele manier te beheren en te delen.

Schaalbaarheid

Keep Network is ontworpen om schaalbaar te zijn en kan worden gebruikt voor het beheer van grote hoeveelheden data.

 

Welk algoritme gebruikt Keep Network?

Keep Network maakt gebruik van verschillende algoritmes en protocollen. Het belangrijkste algoritme is het Treshold Signature Scheme (TSS) algoritme. Het TSS-algoritme is een cryptografisch protocol dat is ontworpen om een groep gebruikers in staat te stellen een digitale handtekening te maken, zonder dat alle gebruikers hun privésleutels hoeven te onthullen. In plaats daarvan gebruiken ze een gedeelde geheime sleutel en voeren ze een reeks protocolstappen uit om een handtekening te genereren.

Random Beacon en ECDSA

Daarnaast maakt Keep Network ook gebruik van andere algoritmes zoals bijvoorbeeld Random Beacon. Random Beacon is een gedecentraliseerde ‘random generator’ die wordt gebruikt om willekeurige nummers te genereren voor verschillende toepassingen binnen het netwerk. Ook maakt Keep Network gebruikt van het Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA). Dit cryptografische algoritme wordt gebruikt om digitale handtekeningen te maken en te verifiëren. Deze algoritmes werken samen om bij te dragen aan de beveiliging en functionaliteit van het Keep Network.

Proof of Stake

Voor het beheer van het Keep Network zelf wordt er gebruikgemaakt van een Proof of Stake PoS) consensus-mechanisme: het hierboven genoemde ‘Random Beacon’. Hierbij worden deelnemers (Keepers) geselecteerd op basis van hun ‘stakingsbijdragen’ en krijgen ze de verantwoordelijk om willekeurige getallen te genereren die worden gebruikt voor verschillende toepassingen binnen het netwerk, zoals het selecteren van Keepers voor de Keep-ecosystemen.

Federated Consensus

Voor het beveiligen van gedecentraliseerde applicaties (dApps) die worden gebouwd op het Keep Network, wordt gebruikgemaakt van verschillende consensus-mechanismen die zijn ontworpen voor specifieke toepassingen. Voor het beveiligen van privédata op de blockchain bijvoorbeeld, maakt Keep Network gebruik van ‘Federated Consensus’, een consensus-mechanisme, waarbij een aantal geselecteerde Keepers verantwoordelijk zijn voor het beheer van de privégegevens van gebruikers. Federated Consensus is ontworpen om een balans te bieden tussen de veiligheid van de data en de efficiëntie van de verwerking ervan. De Keepers verwerken de transacties en valideren nieuwe blokken op de blockchain. Hiervoor gebruiken ze een combinatie van cryptografische technieken, zoals Multi-Party Computation (MPC) en Threshold signatures.

Efficiënter dan traditionele consensus-mechanismen

De Keepers zijn geselecteerd op basis van hun reputatie en betrouwbaarheid en moeten een bepaalde storting (de stake) doen om deel te nemen aan het netwerk. Dit zorgt ervoor dat ze financieel gestimuleerd worden om zich aan de regels van het netwerk te houden en te zorgen voor een veilig beheer van privédata. Een belangrijk voordeel van Federated Consensus is dat het veel efficiënter is dan traditionele consensus-mechanismen, zoals Proof of Work (PoW) of Proof of Stake (PoS). Dat komt omdat er slechts een klein aantal Keepers nodig zijn om de transacties de valideren en nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen. Dit vermindert de overhead en verhoogt de snelheid van de transactieverwerking, wat vooral belangrijk is voor toepassingen die hoge transactievolumes vereisen.

 

Wat is de bloktijd van Keep Network?

Keep Network heeft geen bloktijd omdat het geen blockchain is. In plaats daarvan maakt het netwerk gebruik van bovenstaande consensus-mechanismen en algoritmes om de functionaliteit te bieden voor toepassingen op de blockchain. Voor toepassingen die gebruikmaken van de Keep Network-ecosystemen, zoals tBTC of Keep Random Beacon, is de bloktijd afhankelijk van het blockchainnetwerk waarop ze zijn gebouwd. Zo is tBTC bijvoorbeeld gebouwd op de Ethereum-blockchain en heeft daarom een bloktijd van ongeveer 13 seconden. Dat betekent dat er ongeveer iedere 13 seconden een nieuw blok aan de Ethereum-blockchain wordt toegevoegd.

 

Welke programmeertalen gebruikt Keep Network?

Keep Network bestaat uit verschillende componenten, waaronder smart contracts, client libraries en nodes. De smart contracts zijn geschreven in Solidity, een scripttaal die speciaal is ontworpen voor Ethereum. Solidity is gebaseerd op de programmeertaal JavaScript en wordt gebruikt om gedecentraliseerde applicaties (dApps) te ontwikkelen op de Ethereum-blockchain. Voor de ontwikkeling van client libraries gebruikt Keep Network verschillende programmeertalen waaronder JavaScript, TypeScript en Rust. Client libraries zijn softwarebibliotheken die ontwikkelaars gebruiken om toepassingen te bouwen die kunnen communiceren met een specifiek systeem (zoals een blockchainnetwerk). Deze bibliotheken bevatten vooraf geschreven code en functies, die kunnen worden gebruikt om de integratie met andere systemen te vergemakkelijken en om de ontwikkelingstijd te verkorten.

Webontwikkeling

JavaScipt en TypeScript worden vaak gebruikt voor webontwikkeling en maken het mogelijk om applicaties te ontwikkelen die kunnen communiceren met de blockchain. Rust is een programmeertaal die bekend staat om zijn prestaties en veiligheid en wordt vaak gebruikt voor het ontwikkelen van blockchaintoepassingen.

Go

De nodes van het Keep Network maken gebruik van Go, een programmeertaal die bekend staat om zijn prestaties en efficiëntie. Go wordt vaak gebruikt voor het bouwen van gedistribueerde systemen en netwerken en is daarom een goede keuze voor het bouwen van nodes voor het Keep Network ecosysteem. Een node is een belangrijke component van een gedecentraliseerd netwerk. Het bestaat uit een computer of server die is aangesloten op het netwerk en draait software om deel te nemen aan het digitale ecosysteem. Nodes zijn verantwoordelijk voor het valideren en verifiëren van transacties en het handhaven van de consensus van het netwerk.

Verschillende rollen

Nodes kunnen verschillende rollen vervullen binnen een gedecentraliseerd netwerk, zoals het uitvoeren van smart contracts, het verzenden en ontvangen van transacties, het handhaven van de beveiliging van het netwerk en het bijwerken van de blockchain. Het is belangrijk om een gezond aantal nodes te hebben binnen een blockchain-ecosysteem, om een goede decentralisatie te garanderen en de veiligheid van het netwerk te waarborgen.

 

 

Wat is de maximale voorraad van Keep Network?

De maximale voorraad van Keep Network is 1 miljard KEEP-tokens. Dit is vastgesteld in het smart contract van de KEEP-coin, dat is gebaseerd op de Ethereum-blockchain. Op dit moment (april 2023) is er ongeveer 945,838,054 KEEP in omloop gebracht.

Keep Treasury Management Systeem

Het KEEP-token heeft een ‘deflatoire eigenschap‘, doordat er regelmatig tokens worden ‘verbrand’ via het zogenaamde Keep Treasury Management Systeem (KTMS). Het KTMS is een mechanisme dat wordt gebruikt door het Keep Network om de financiën van het project te beheren en te gebruiken om de ontwikkeling van het netwerk te ondersteunen. Het systeem bestaat uit een aantal functies die helpen bij het beheren van de financiën en bijdragen aan de duurzaamheid en groei van het platform. Een van de belangrijkste functies van KTMS is het verbranden van KEEP-tokens. Dit wordt gedaan door een percentage van de transactiekosten op het netwerk te verzamelen en deze tokens vervolgens te verbranden. Dit vermindert het totale aanbod van KEEP-tokens en kan daarom een positief effect hebben op de waarde van de cryptovaluta.

Beheren van KEEP-beloningen

Een andere functie van KTMS is het beheren van de beloningen voor de node-operators op het Keep Network. Node-operators kunnen KEEP-beloningen verdienen voor het uitvoeren van belangrijke taken op het netwerk, zoals het valideren van transacties. Deze beloningen worden betaald in KEEP-tokens en het Keep Treasury Management Systeem is verantwoordelijk voor het beheer van deze beloningen en het zorgen voor een eerlijke verdeling ervan. Daarnaast wordt KTMS ook gebruikt om de fondsen van het project te beheren, zoals de financiële middelen die  zijn opgehaald via de verkoop van KEEP-tokens tijdens de Initial Coin Offering (ICO). Het KTMS zorgt ervoor dat deze fondsen op een verantwoorde en transparante manier worden gebruikt, om de ontwikkeling van het netwerk te ondersteunen en te stimuleren.

 

Waarom kan Keep Network interessant zijn voor investeerders?

Er zijn verschillende redenen waarom Keep Network interessant kan zijn voor investeerders. In de eerste plaats is het netwerk een ‘infrastructuurproject’ voor privacy-gevoelige applicaties, die worden gebouwd op openbare blockchains zoals Ethereum. Dit is belangrijk omdat privacy een steeds belangrijker thema wordt in de blockchain- en cryptocurrency-industrie. Door het bieden van een hoge mate van privacy kan het netwerk een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van dApps.

Interesse van grote bedrijven

Bovendien is Keep Network een unieke technologie, omdat het gebruikmaakt van geavanceerde innovatieve beveiligings- en privacy-protocollen (zoals de Treshold signatures, secure enclaves en federated consensus). Dit biedt een concurrentievoordeel ten opzichte van andere blockchain-projecten die zich richten op privacy en veiligheid. Daarnaast heeft Keep Network inmiddels de interesse gewekt van grote spelers op de cryptomarkt, zoals ‘NuCypher’ en ‘Ren Protocol’ die gebruikmaken van de technologie van Keep network, om hun eigen producten te ontwikkelen. Dit geeft aan dat er vraag is naar de technologie van het platform, waardoor het aantrekkelijk is voor investeerders.

Deflatoire eigenschap

Ook de deflatoire eigenschap van het KEEP-token maakt het voor investeerders interessant om in het Keep Network te investeren. Door het verbranden van tokens via het Keep Treasury Management Systeem vermindert het totale aanbod van KEEP, wat een positief effect kan hebben op de waarde van de coin. Keep Network heeft partnerschappen gesloten met verschillende toonaangevende blockchain-projecten. Ook dit kan helpen om de adoptie van het netwerk te vergroten en de waarde van het KEEP-token te verhogen.

 

Wat zijn de risico’s en nadelen van Keep Network?

Er zijn verschillende mogelijke risico’s en nadelen waar je als investeerder rekening mee moet houden, voordat je in Keep Network gaat investeren, waaronder:

 

Volatiliteit

Investeren in cryptocurrency’s en blockchain-projecten is nog altijd een risicovolle aangelegenheid. De tokens zijn volatiel en de waarde van je investering in het Keep Network kan flink schommelen, afhankelijk van de marktomstandigheden. Daarom is het belangrijk dat je goed en grondig onderzoek doet naar alle mogelijke risico’s en nadelen, die met de crypto-investeringen gepaard gaan. Beleg alleen met geld wat je gemakkelijk kunt missen.

 

Veiligheidsrisico’s

Keep Network is een relatief nieuw blockchain-protocol en er is nog niet zoveel bekend over de veiligheidsrisico’s die eraan verbonden zijn. Zoals bij elk blockchain-ecosysteem zijn er risico’s van aanvallen door hackers, exploits en andere veiligheidsproblemen die de integriteit van het netwerk kunnen aantasten.

 

Centralisatierisico’s

Het Keep Network is ontworpen om decentraal te zijn, maar er is nog steeds een zekere mate van centralisatie in het netwerk, vooral in de beginfase. En hoewel de validators van het netwerk gedecentraliseerd zijn, worden de ontwikkeling en het onderhoud van het protocol nog steeds gecontroleerd door een centrale entiteit (de Keep Foundation). Dit kan leiden tot centralisatierisico’s die de veiligheid en de integriteit van het netwerk kunnen beïnvloeden.

 

Regelgevingsrisico’s

Er is nog geen duidelijke wet- en regelgeving ten aanzien van crypto-toepassingen en gebruikers worden nog onvoldoende beschermd tegen de risico’s. Zoals bij ieder blockchain-project kan ook het Keep Network te maken krijgen met regelgevingsrisico’s, afhankelijk van de wettelijke vereisten in verschillende rechtsgebieden. Dit kan leiden tot beperkingen op het gebruik van het netwerk en andere problemen.

 

Liquiditeitsproblemen

Keep Network is nog niet zo bekend als sommige andere crypto-projecten. Daarom kan het lastig zijn om handelaren te vinden en voldoende liquiditeit binnen het netwerk te realiseren. Dit kan leiden tot hoge transactiekosten en lange wachttijden voor transacties.

 

Schaalbaarheidsproblemen

Net zoals veel andere blockchain-ecosystemen kampt ook het Keep Network met schaalbaarheidsproblemen. Het is mogelijk dat het netwerk in de toekomst te maken krijgt met netwerkcongestie (overbelasting) en hoge transactiekosten, vooral als het gebruik ervan toeneemt.

 

Technische complexiteit

Het Keep Network is niet het meest gebruiksvriendelijke blockchain-protocol. Het vereist een zekere mate van technische kennis om te begrijpen hoe het digitale ecosysteem precies werkt en hoe je het moet gebruiken. Het kan soms moeilijk zijn om de juiste tools en resources te vinden om het netwerk adequaat te gebruiken en te ontwikkelen. Deze technische complexiteit kan adoptie in de weg staan.

 

Veel concurrentie

Het Keep Network is niet het enige blockchain-protocol dat zich voornamelijk richt op privacy en beveiliging. Er zijn verschillende andere blockchain-projecten die zich ook richten op deze gebieden. Het is mogelijk dat het Keep Network in de toekomst te maken krijgt met hevige concurrentie van deze projecten. Bekende op privacy-gerichte projecten zijn:

 

Veelbelovend platform

Ondanks de risico’s en nadelen is Keep Network toch een veelbelovend platform dat een groot aantal voordelen biedt ten opzichte van traditionele oplossingen en kan worden toegepast in verschillende sectoren waar privacy en veiligheid van gegevens van cruciaal belang zijn. Met de voortdurende ontwikkeling en uitbreiding van het platform zal Keep Network waarschijnlijk een belangrijke rol spelen in de toekomst van gedecentraliseerde data-opslag en -verwerking.

 

 

Terug naar boven ↑

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).