Innovatieve, krachtige decentrale applicaties

Dero (DERO) is een open-source crypto-project dat in 2017 werd gelanceerd. Het project is ontwikkeld om een privacy-gerichte, veilige en gedecentraliseerde cryptovaluta te bieden, voor het uitvoeren van snelle en veilige transacties. Daarnaast biedt DERO een betrouwbaar en schaalbaar platform waarop dApp-ontwikkelaars innovatieve, krachtige en onstuitbare decentrale applicaties kunnen bouwen. DERO is volledig gedecentraliseerd en wordt beheerd door een enthousiaste community van ontwikkelaars en gebruikers en biedt een uitgebreide set van functies en voordelen. Voor de communicatie tussen de nodes maakt DERO gebruik van een TLS Encrypted UDP (User Datagram Protocol) P2P-netwerk.

 

Rocket Bulletproofs

Zelfondertekenende TLS-codering

Elliptic Curve Signature Algoritme (ECDSA)

Sidechains

Smart contracts

Dero Virtual Machine (DVM)

DERO Stargate

Graviton ZFS

Welk algoritme gebruikt DERO?

Wat is de bloktijd van DERO?

Welke programmeertalen gebruikt DERO?

Wat is de maximale voorraad van DERO?

Welke wallets biedt DERO?

Waarom kan DERO interessant zijn voor investeerders?

Wat zijn de risico’s en nadelen van DERO?

 

Dero logo

 

Rocket Bulletproofs

DERO maakt gebruik van zogenaamde ‘Rocket Bulletproofs’, een geavanceerd cryptografisch protocol dat de grootte van transacties verkleint en ervoor zorgt dat transacties sneller kunnen worden verwerkt. Rocket Bulletproofs zijn cryptografische protocollen die speciaal zijn ontworpen om de privacy en beveiliging van transacties op blockchainnetwerken te verbeteren en zijn een alternatief voor de zogenaamde ‘zero-knowledge proof’-protocollen (zk-proofs) die door veel andere privacy-coins worden gebruikt. Rocket Bulletproofs worden gebruikt om de grootte van de transacties op het DERO-netwerk te verminderen. Door de informatie over de transacties op te slaan in de vorm van cryptografische codes, kunnen transacties efficiënter worden opgeslagen op het blockchainnetwerk.

Efficiënter dan zero-knowledge proofs

Bulletproofs zijn vaak veel efficiënter dan de zk-proofs, omdat ze minder rekenkracht vereisen om te worden uitgevoerd en minder opslagruimte op de blockchain in beslag nemen. Wanneer er een transactie wordt uitgevoerd op het DERO-netwerk, dan worden de details van de transactie in de vorm van cryptografische codes opgeslagen op de blockchain, inclusief het bedrag, de afzender en de ontvanger. Met Bulletproofs wordt de informatie over de transactie opgeslagen op een manier die alleen kan worden ontcijferd door de persoon die de transactie heeft uitgevoerd en de persoon die de transactie heeft ontvangen. Dat betekent dat er geen derde partijen nodig zijn om de transactie te verifiëren, waardoor de privacy en beveiliging van de transactie worden verbeterd. De Bulletproofs hebben dan ook sterk bijgedragen aan de populariteit en het succes van het DERO-project.

 

Zelfondertekenende TLS-codering

Het DERO-netwerk maakt ook gebruik van zogenaamde ‘zelfondertekenende TLS-codering’ voor de netwerkcommunicatie, waardoor gebruikers optimaal worden beschermd tegen afluisteren en manipulatie van netwerkgegevens. DERO hanteert daarbij ook het User Datagram Protocol (UDP) in plaats van Transmission Control Protocol (TCP). UDP is een communicatieprotocol voor blockchainnetwerken en is in tegenstelling tot TCP een ‘verbindingsloos’ protocol. Dat betekent dat het geen betrouwbare en geordende verbinding hoeft op te zetten tussen nodes, voordat de gegevens over het netwerk worden verzonden. Omdat UDP geen verbinding vooraf hoeft op te zetten, verloopt de communicatie sneller en efficiënter dan TCP bij het gelijktijdig uitzenden van informatie naar meerdere nodes. Bovendien kan met UPD ook de netwerkoverhead worden verlaagd.

 

Elliptic Curve Signature Algoritme (ECDSA)

Voor het genereren van de sleutels maakt DERO gebruik van het Elliptic Curve Signature Algoritme (ECDSA) in plaats van het Rivest-Shamir-Adleman algoritme (RSA). ECDSA is een cryptografisch algoritme dat wordt gebruikt voor digitale handtekeningen en is gebaseerd op zogenaamde ‘elliptische krommen’ en wordt gebruikt om de authenticiteit en integriteit van gegevens te verifiëren. De digitale handtekeningen zijn essentieel om transacties te valideren en te verifiëren dat de afzender van de transactie ook daadwerkelijk de juiste bevoegdheden heeft, om de transactie uit te voeren. Het ECDSA-algoritme maakt gebruik van een privésleutel om een digitale handtekening te genereren en een openbare sleutel om de handtekening te verifiëren.

Minder rekenkracht en opslagruimte

Het gebruik van elliptische krommen op het DERO-netwerk maakt ECDSA efficiënter dan andere digitale handtekening-algoritmen, omdat het minder rekenkracht en opslagruimte vereist. Dit maakt ECDSA geschikt voor toepassingen waarbij beperkte rekenkracht en opslagruimte beschikbaar zijn. Ook andere cryptocurrency’s zoals bijvoorbeeld Bitcoin en Ethereum maken gebruik van ECDSA om de geldigheid van transacties te waarborgen, en ervoor te zorgen dat alleen bevoegde partijen transacties kunnen uitvoeren.

Handshakes

Door het gebruik van ECDSA op de DERO-blockchain in plaats van RSA als methode voor het genereren van sleutels, is er een hoger aantal ‘handshakes’ per seconde mogelijk. Een cryptografische handshake verwijst naar het proces waarbij twee partijen communiceren en overeenstemming (consensus) bereiken over het aantal parameters, voordat ze veilig gegevens kunnen uitwisselen. Bij een cryptografische handshake worden twee sleutels gegeneerd: een openbare sleutel en een privésleutel. De publieke sleutel wordt bekendgemaakt aan alle partijen die met de eigenaar willen communiceren, terwijl de privésleutel alleen bekend is bij de eigenaar.

Parameters van de communicatie

De handshake begint met een partij die een bericht stuurt naar een andere partij en vraagt om een veilige verbinding tot stand te brengen. De partijen wisselen vervolgens informatie uit om te verifiëren dat ze de juiste partijen zijn en overeenstemming te bereiken, over de parameters van de communicatie (zoals de encryptiemethode en de sleutellengte). Als de partijen overeenstemming hebben bereikt over de parameters van de communicatie en hebben geverifieerd dat ze de juiste partijen zijn, dan kunnen ze veilig gegevens uitwisselen met behulp van encryptie en digitale handtekeningen. De handshakes op het DERO-netwerk helpen er dus voor te zorgen dat gegevens veilig worden uitgewisseld tussen partijen, zonder dat er een veilig kanaal voor nodig is.

Sleutellengte

Een belangrijk verschil tussen ECDSA en RSA is de sleutellengte. ECDSA-sleutels zijn korter dan RSA-sleutels, wat betekent dat ze minder opslagruimte en rekenkracht binnen het digitale ecosysteem vereisen. Daarnaast zijn ECDSA en RSA gebaseerd op verschillende wiskundige principes. ECDSA maakt gebruik van de eerdergenoemde elliptische krommen om digitale handtekeningen te genereren en te verifiëren, terwijl RSA is gebaseerd op de ‘factorisatie’ van grote priemgetallen om de gegevens te versleutelen en digitale handtekeningen te genereren. Factorisatie van priemgetallen is het proces waarbij een samengesteld getal wordt ontbonden in zijn priemfactoren. Een samengesteld getal is een positief geheel getal groter dan 1 dat niet een priemgetal is, dus kan worden ontbonden in een product van priemgetallen. Dit maakt de twee algoritmen ECDSA en RSA fundamenteel verschillend in hun werking.

Verschillende prestaties

Bovendien hebben ECDSA en RSA verschillende prestaties op verschillende platformen. Over het algemeen is ECDSA sneller dan RSA op mobiele en andere apparaten met beperkte rekenkracht, terwijl RSA beter presteert op desktops en servers met krachtigere hardware. Net zoals RSA biedt ECDSA een hoge mate van veiligheid, als deze op juiste manier worden geïmplementeerd en gebruikt. Er zijn echter enkele verschillen op het gebied van de sterkte van beveiliging. ECDSA-sleutels die op het DERO-netwerk worden gebruikt hebben bijvoorbeeld minder bits nodig, om even sterk te zijn als RSA-sleutels. Dat betekent dat ECDSA-sleutels in principe minder vatbaar zijn voor aanvallen via kwantumcomputers dan RSA-sleutels. Door gebruik te maken van ECDSA is DERO meer kwantumbestendig, dan blockchainnetwerken die gebruikmaken van RSA.

Kwantumbestendigheid

De ontwikkeling van kwantumcomputers heeft gevolgen voor de beveiliging van cryptografische protocollen, omdat veel van de huidige cryptografische algoritmen kwetsbaar zijn voor aanvallen met kwantumcomputers. Daarom wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar kwantumbestendige cryptografie en de ontwikkeling van nieuwe algoritmen die bestand zijn tegen deze nieuwe technologieën. Kwantumcomputers kunnen berekeningen uitvoeren met zogenaamde ‘kwantumbits’ in plaats van de traditionele bits van klassieke computers. Dat betekent dat ze veel sneller en efficiënter kunnen zijn bij het uitvoeren van bepaalde soorten berekeningen, zoals het factoriseren van grote priemgetallen.

Privésleutels kraken

Kwantumcomputers kunnen worden gebruikt om de privésleutels van gebruikers te kraken, die nodig zijn om transacties te autoriseren. Dat zou betekenen dat malafide partijen toegang kunnen krijgen tot de middelen van andere gebruikers of de integriteit van het blockchain-ecosysteem kunnen aantasten. Kwantumbestendige blockchainnetwerken zijn ontworpen om bestand te zijn tegen dergelijke aanvallen, door middel van cryptografische algoritmen die niet gevoelig zijn voor de rekenkracht van kwantumcomputers. Deze algoritmen gebruiken wiskundige functies die moeilijk om te keren zijn, waardoor het erg lastig is om de privésleutels van een transacties te kraken. Kwantumbestendigheid van blockchains zorgt ervoor dat de netwerken veilig blijven, zelfs als kwantumcomputers in de toekomst in staat zouden zijn om de huidige cryptografische algoritmen te kraken. Daarom richt het DERO-team zich vooral op onderzoek en ontwikkeling van kwantumresistente algoritmen.

 

 

Sidechains

Om de schaalbaarheid te vergroten heeft DERO een eigen schaalbaarheidsoplossing ontwikkeld. Dit schaalbaarheidsprotocol is speciaal ontworpen om de hoge transactiesnelheden en de schaalbaarheid van het netwerk te verbeteren, door het gebruik van smart contracts mogelijk te maken. Dit schaalbaarheidsprotocol maakt gebruik van sidechains om de hoofdblockchain te ontlasten, waardoor het DERO-netwerk sneller en efficiënter kan functioneren. Sidechains zijn alternatieve blockchainnetwerken die verbonden zijn met de primaire blockchain via een ‘twee-weg’ verificatieproces. Dat betekent dat transacties van de hoofdblockchain naar de zijketen kunnen worden overgebracht en vice versa, terwijl de integriteit en veiligheid van beide blockchains worden gehandhaafd.

 

Smart contracts

Sidechains kunnen worden gebruikt om verschillende toepassingen te ondersteunen die niet optimaal werken op het hoofdnetwerk. Zo kunnen sidechains worden gebruikt voor de uitvoering van veilige en private smart contracts of de ondersteuning van specifieke transactietypes die niet efficiënt zijn op de hoofdblockchain. Door deze toepassingen naar een zijketen te verplaatsen, kunnen gebruikers kosten besparen en de schaalbaarheid van het hoofdnetwerk aanzienlijk verbeteren.

 

Turing-complete DVM

DERO heeft zijn eigen Turing-complete virtuele machine: Dero Virtual Machine (DVM). De DVM is speciaal ontworpen om smart contracts te ondersteunen die op het netwerk worden uitgevoerd. Een Turing-complete machine is in principe in staat om iedere mogelijke berekening uit te voeren. De DVM werkt efficiënt en biedt een hoge mate van programmeerflexibiliteit en veiligheid. Ontwikkelaars kunnen complexe smart contracts bouwen, zoals decentrale applicaties (dApps), tokens en andere DeFi-gerelateerde functionaliteiten.

Fungibiliteit

Een ander belangrijk kenmerk van het platform is de zogenaamde ‘fungibiliteit’ (vervangbaarheid) van het DERO-token. Dat betekent dat iedere eenheid van deze cryptocurrency kan worden vervangen door een andere eenheid, zonder enig verschil in waarde of kwaliteit. Met andere woorden: elke DERO-eenheid heeft dezelfde waarde en iedere transactie is gelijkwaardig aan elke andere transactie binnen het digitale ecosysteem. Dit bevordert de acceptatie van het DERO-token.

 

DERO Stargate

DERO Stargate is een belangrijke upgrade van de DERO-blockchain en biedt een privaat en schaalbaar gedecentraliseerd applicatieplatform, waarmee ontwikkelaars krachtige, innovatieve dApps kunnen bouwen en implementeren. De belangrijkste kenmerken van DERO Stargate zijn de implementatie van het Proof of Work (PoW) algoritme ‘AstroBWT’ en de eerdergenoemde Dero Virtual Machine (DVM). Daarnaast biedt DERO Stargate ook een verbeterde netwerkstabiliteit en veiligheid, snellere transactietijden en een betere ondersteuning voor mobiele apparaten. Bovendien heeft Stargate een verbeterd bestandssysteem, waarmee gebruikers bestanden direct op de blockchain kunnen opslaan en delen.

 

Graviton ZFS

Graviton ZFS is een snelle, eenvoudige, open-source en insluitbare ‘key-value store-database’ op de DERO-blockchain, die is geschreven in de programmeertaal Golang (Go). Een key-value store is een database waarin gegevens worden opgeslagen als een set van sleutel-waarde paren (key-value pairs). Graviton ZFS is een speciale implementatie van het ZFS-bestandsysteem, dat bekend staat om zijn betrouwbaarheid, schaalbaarheid en prestaties. ZFS (Zettabyte File System) richt zich vooral op schaalbaarheid en is specifiek ontworpen om grote hoeveelheden gegevens (tot wel duizenden zettabytes) op te slaan, te beheren en te beschermen.

Vergroten van de schaalbaarheid

Graviton ZFS maakt gebruik van geavanceerde technologieën zoals datacompressie, caching en snapshots, om de efficiëntie van de key-value store te verbeteren. Dankzij Graviton ZFS kan de DERO-blockchain sneller transacties verwerken en heeft het minder opslagruimte nodig dan andere blockchainnetwerken. Doordat de key-value store efficiënter wordt beheerd en minder geheugenruimte gebruikt, kan de schaalbaarheid van het DERO-netwerk aanzienlijk worden vergroot.

 

Welk algoritme gebruikt DERO?

DERO maakt gebruik van het Proof of Work (PoW) consensus-algoritme ‘AstroBWT’. Dit ASIC/FPGA/GPU-resistente CPU-mining-algoritme werd in 2021 ontwikkeld en maakt gebruik van de cryptografische hashfuncties Blake2b en Keccak, die afwisselend worden toegepast op de te minen data. Dit zorgt voor een hogere mate van beveiliging en vermindert de kans op mogelijke zwakke plekken in de hashfuncties. Het belangrijkste doel van AstroBWT is om de dominantie van ASIC-miners in het mining-proces te verminderen en om een meer gedecentraliseerd mining-proces te bieden (waarbij de deelname van CPU-miners belangrijk blijft). ASIC-mining-hardware is meestal duurder en vaak alleen beschikbaar voor grote mining-farms, wat kan leiden tot centralisatie van het DERO-netwerk.

DHEBP

DERO maakt gebruik van ‘DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol’ (DHEBP). Homomorfe cryptografie is een protocol dat het mogelijk maakt om bewerkingen uit te voeren op gecodeerde gegevens, terwijl de encryptie behouden blijft en de originele gegevens niet worden onthuld. Een homomorf-protocol biedt een hoge mate van privacy en beveiliging. Alle transacties worden afgewikkeld in hetzelfde blok waarin ze plaatsvinden, waardoor snelle en volledige bevestiging mogelijk is. DHEBP zorgt voor schaalbare, vertrouwelijke transacties en de uitvoering van private smart contracts. Voordat DERO overstapte naar zijn eigen DHEBP-protocol maakt het netwerk gebruik van het CryptoNote-protocol en het CryptoNight-algoritme.

 

 

Geen Orphan blokken

De DERO-blockchain kent geen zogenaamde ‘orphan blokken’ (verweesde blokken). Dit zijn blokken die wél worden gemined, maar niet worden opgenomen in de blokketen, omdat ze niet aan de geldigheidsregels van het netwerk voldoen. Dit kan gebeuren wanneer twee of meer miners tegelijkertijd een nieuw blok minen. Echter wordt slechts één van deze blokken uiteindelijk geaccepteerd als onderdeel van de blockchain. Wanneer twee miners tegelijkertijd een blok minen dan worden deze blokken verzonden naar de nodes in het netwerk. Elke node zal proberen het blok te verifiëren en als geldig beschouwen als het aan de regels van het netwerk voldoet. Als er echter twee geldige blokken op hetzelfde moment worden ontvangen, dan zal het netwerk slechts één van deze blokken accepteren en de andere als een ‘orphan blok’ verwerpen.

Verweesde tak van de blockchain

Orphan blokken zijn wezen geldige blokken die zijn afgewezen, omdat ze geen onderdeel kunnen uitmaken van de blokketen. Ze zijn echter niet nutteloos, omdat ze nog steeds transacties bevatten die in de toekomst weer kunnen worden gebruikt. In de meest gevallen worden orphan blokken snel vervangen door een nieuw blok dat wél wordt geaccepteerd door het netwerk. Het is ook mogelijk dat een orphan blok gedurende een bepaalde tijd onbevestigd blijft en uiteindelijk wordt verlaten als een verweesde tak van de blockchain. Het DERO-netwerk kent echter géén orphan blokken.

 

Wat is de bloktijd van DERO?

DERO heeft momenteel (mei 2023) een snelle bloktijd van 18 seconden. Dat wil zeggen dat er iedere 18 seconden een nieuw blok aan het netwerk wordt toegevoegd. De bloktijd is een belangrijk kenmerk van een blockchainnetwerk, omdat het de snelheid bepaalt waarmee transacties worden verwerkt en bevestigd. Bij een kortere bloktijd worden transacties weliswaar sneller bevestigd, maar kan het netwerk ook overbelast raken en kan de stabiliteit van het netwerk in gevaar komen. Bij een langere bloktijd verlopen de transacties over het algemeen wat trager, maar wordt het netwerk meestal minder zwaar belast. DERO wil de bloktijd de komende jaren nog korter maken, naarmate de wereldwijde netwerkinfrastructuur verbetert. De blokbeloning voor de crypto-miners halveert iedere 4 jaar en de moeilijkheidsgraad ‘retargets’ bij ieder nieuw blok.

Sigma-blokken

Bij het mining-proces op de DERO-blockchain wordt gebruikgemaakt van zogenaamde ‘Sigma-blokken’. Sigma-blokken zijn een speciaal type blokken die specifiek zijn ontworpen om de privacy van transacties te verbeteren en tegelijkertijd de efficiëntie van het DERO-netwerk te vergroten. Op de DERO-blockchain worden transacties standaard opgeslagen in openbare blokken, waarin informatie over de afzender, de ontvanger en het transactiebedrag wordt opgeslagen. Sigma-blokken daarentegen zijn ontworpen om een extra laag van privacy te bieden, door transacties te verbergen achter ‘cryptografisch bewijs’, zonder afbreuk te doen aan de integriteit van het netwerk.

Hashwaarde van een set transacties

Sigma-blokken bevatten geen transactiegegevens, maar alleen een hashwaarde van een set transacties. Deze hashwaarde wordt berekend met behulp van verschillende cryptografische technieken. Door gebruik te maken van Sigma-blokken kunnen DERO-gebruikers transacties uitvoeren, zonder hun privacy in gevaar te brengen. Dit kan nuttig zijn in situaties waarin gebruikers gevoelige informatie willen beschermen, zoals bijvoorbeeld online aankopen of de overdracht van overheidsdocumenten. Sigma-blokken zijn kleiner dan de andere blokken op het netwerk en worden elke seconden uitgezonden, om vervolgens samen te komen in het laatste blok van 18 seconden (de bloktijd van DERO).

On-chain opslag van mining-data

Sigma-blokken maken ‘on-chain’ opslag van mining-data mogelijk, waardoor het DERO-netwerk in feite één grote mining-pool wordt. Iedere crypto-miner ontvangt beloningen voor het valideren van blokken, op basis van de hoeveelheid werk die hij of zij heeft bijgedragen op het netwerk. Hierdoor ontstaat er een echt gedecentraliseerd blockchain-ecosysteem en een eerlijke verdeling van de blokbeloningen. Het verbetert ook de afhandeling van massaal netwerkverkeer, waarbij elke ‘daemon’ meer dan 10.000 op het DERO-netwerk aangesloten apparaten kan ondersteunen.

Daemon

Daemons spelen een belangrijke rol bij het beloningsmechanisme. Een daemon is een achtergrondproces binnen het DERO-ecosysteem, dat verantwoordelijk is voor het beheren van het netwerk en het valideren van transacties. In feite functioneert iedere daemon als zijn eigen mining-pool, die de mining-activiteiten volgt, van de apparaten die erop zijn aangesloten. De deamon zelf behoudt een bepaalde vastgestelde vergoeding voor de daemon-operator en de rest van de beloningen wordt verdeeld onder de crypto-miners, die hebben bijgedragen aan die specifieke daemon.

Command Line Interface (CLI)

De daemon draait op de DERO-nodes en zorgt voor de synchronisatie van de blockchain met het netwerk, het verwerken van transacties en het handhaven van de consensusregels. De daemon communiceert met andere nodes in het netwerk via het DERO-protocol, om informatie over de blockchain uit te wisselen en overeenstemming te bereiken over de geldigheid van nieuwe transacties en blokken. Een daemon kan worden beheerd via een zogenaamde ‘Command Line Interface’ (CLI), waarmee gebruikers verschillende taken kunnen uitvoeren, zoals het starten of stoppen van de daemon, het controleren van de status van de blockchain-synchronisatie en het bekijken van de blockchain-gegevens. Een daemon is een belangrijk onderdeel van de DERO-blockchain, omdat het zorgt voor de betrouwbaarheid en stabiliteit van het netwerk.

 

Welke programmeertalen gebruikt DERO?

DERO is ontwikkeld met behulp van de programmeertaal Golang (Go) en maakt gebruik van een sterk getypeerd systeem en ondersteunt geavanceerde constructies, zoals bijvoorbeeld objectgeoriënteerd programmeren, variadische functies en recursie. Go is een open-source programmeertaal die bekend staat om zijn efficiëntie en hoge prestaties, en wordt voornamelijk gebruikt om het blockchainnetwerk van DERO te onderhouden en te beveiligen. De efficiëntie van Go zorgt ervoor dat het onderhoud en de beveiliging van het netwerk kunnen plaatsvinden met minimale vertragingen en zonder hoge systeemvereisten.

API-interface

Bovendien is Go een relatief eenvoudig te leren en te begrijpen programmeertaal, waardoor de ontwikkeling van de node-software en het schrijven van code gemakkelijker is. Daarnaast biedt DERO ook ondersteuning voor andere scriptalen zoals C++. Zowel Go als C++ worden gebruikt voor het ontwikkelen van de DERO-wallets en het uitvoeren van de node-software. Bovendien heeft DERO een API-interface die ontwikkelaars kunnen gebruiken om hun eigen DERO-toepassingen te bouwen, met behulp van andere programmeertalen.

 

Wat is de maximale voorraad van DERO?

De maximale voorraad van DERO is 21 miljoen DERO-tokens. DERO maakt gebruik van een progressieve uitgiftecurve die langzaam afneemt en uiteindelijk zal convergeren naar het maximum van 21 miljoen tokens. Dat betekent dat er uiteindelijk niet meer dan 21 miljoen coins in circulatie zullen zijn, wat zorgt voor een beperkte hoeveelheid en dus schaarste. De uitgiftecurve van DERO is ontworpen om de inflatie van de tokens te beperken en ervoor te zorgen dat de prijs stabiel blijft. Dit is belangrijk om de waarde van de DERO-coin te behouden en investeerders te beschermen tegen de gevolgen van inflatie. Op dit moment (mei 2023) zijn er ongeveer 18,400,000 DERO-tokens in omloop.

 

Welke wallets biedt DERO?

DERO-gebruikers kunnen hun saldo controleren zonder eerst de hele blockchain te hoeven synchroniseren. De wallets hoeven in principe alleen het meest recente blok op te vragen. Er zijn verschillende wallets die DERO ondersteunen, waaronder:

 

DERO GUI Wallet

De DERO GUI Wallet (genaamd NODE) is een grafische gebruikersinterface die gebruikers in staat stelt om eenvoudig transacties uit te voeren en hun DERO-tokens te beheren. Deze gebruiksvriendelijke wallet biedt geavanceerde functies, zoals het aanpassen van transactiekosten, het instellen van aangepaste adressen voor transacties en het beheren van meerdere talen. De DERO GUI Wallet maakt gebruik van een beveiligde en versleutelde verbinding met de DERO-blockchain en biedt ook een optionele integratie met de Ledger Nano S-hardware wallet voor extra beveiliging. Deze wallet is beschikbaar voor Windows, Linux en MacOS.

 

DERO Web Wallet

De DERO Web Wallet (DWW) is een gebruiksvriendelijke online wallet die gebruikers in staat stelt, om toegang te krijgen tot hun DERO-tokens via elke webbrowser. Het biedt functionaliteit voor het uitvoeren van adressen en het bekijken van de transactiegeschiedenis. Met de DERO Web Wallet kunnen gebruikers DERO-coins verzenden en ontvangen, het saldo bekijken en meerdere wallets beheren. De wallet biedt ook geavanceerde functies zoals het aanpassen van de transactiekosten en het beheren van meerdere talen. De DERO Web Wallet biedt een hoge mate van beveiliging met een versleutelde verbinding en een wachtwoord om toegang te krijgen tot de wallet. DWW maakt gebruik van een ‘seed phrase’ van 25 woorden om de privésleutels van de wallet te herstellen, waardoor gebruikers toegang kunnen krijgen tot hun tokens in geval van verlies of diefstal van hun apparaat.

 

DERO Paper Wallet

De DERO Paper Wallet is een offline opslagmethode voor het veilig opslaan van DERO-tokens. Daarbij wordt een fysieke papieren wallet gegenereerd met een unieke set openbare en privésleutels, die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot de coins. Bij een paper wallet worden de gegevens van de privésleutel opgeschreven op papier en niet opgeslagen op een computer of ander elektronisch apparaat. Daardoor zijn de gegevens niet gevoelig voor computerstoringen, hacks of malware-infecties. Zorg er echter wel voor dat de paper wallet veilig wordt bewaard op een locatie waar niemand anders bij kan, zodat deze niet kan worden gestolen. Als de fysieke kopie van een paper wallet verloren gaat, beschadigd raakt of wordt gestolen, dan is er geen manier om toegang te krijgen tot de DERO-coins die erin zijn opgeslagen.

Geen officiële mobiele wallets

DERO kent op dit moment nog geen officiële mobiele wallets. Het gebruik van mobiele wallets van derden om DERO-tokens op te slaan en te beheren, wordt dan ook sterk afgeraden. DERO adviseert met klem om altijd de officiële DERO-wallets (of door de DERO Foundation goedgekeurde wallets) te gebruiken.

 

Waarom kan DERO interessant zijn voor investeerders?

DERO kan interessant zijn voor investeerders om verschillende redenen. In de eerst plaats maakt dit crypto-project gebruik van geavanceerde technologieën, om de privacy en veiligheid van transacties te waarborgen. Dit maakt het platform aantrekkelijk voor investeerders die hun financiële activiteiten optimaal willen beschermen tegen toezicht en censuur. Bovendien maakt DERO gebruik van een maatwerkprotocol dat is ontworpen om de schaalbaarheid van de blockchain te vergroten. Dat betekent dat het netwerk in staat is om een groot aantal transacties te verwerken, zonder vertragingen of netwerkcongestie.

Breder scala aan innovatieve decentrale applicaties (dApps).

Het DERO-project heeft een enthousiaste, actieve community van ontwikkelaars en gebruikers, die voortdurend nieuwe functies en verbeteringen aan de blockchain toevoegen, zoals bijvoorbeeld de Rocket Bulletproofs, die de transactiesnelheid verbeteren en de schaalbaarheid aanzienlijk vergroten. Een ander voordeel van DERO is dat het een open-source platform is, waardoor iedereen kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het gedistribueerde ecosysteem. Dit kan leiden tot een breder scala aan innovatieve decentrale applicaties (dApps).

Gebruiksvriendelijke interface

DERO is eenvoudig te gebruiken en heeft een gebruiksvriendelijke interface en tools, die het gemakkelijk maken voor gebruikers om transacties uit te voeren en de blockchain te gebruiken. Zo is bijvoorbeeld de eerdergenoemde grafische gebruikersinterface (GUI) beschikbaar voor de DERO-wallet die verschillende intuïtieve functies biedt, zoals het eenvoudig beheren van de DERO-saldi en het vlot uitvoeren van transacties. Bovendien biedt DERO een Commend Line Interface (CLI) voor gebruikers die meer technisch onderlegd zijn en de voorkeur geven aan opdrachtregelinterfaces. De CLI biedt geavanceerde functies en instellingen, waardoor gebruikers meer controle hebben over hun DERO-wallets en transacties.

 

Wat zijn de risico’s en nadelen van DERO?

Investeren in cryptovaluta (dus ook investeren in DERO) brengt de nodige risico’s met zich mee. De tokens zijn zeer volatiel en de prijs kan dan ook enorm schommelen in korte tijd. Dit kan leiden tot grote winsten, maar ook tot grote verliezen voor investeerders. Doe daarom altijd eerst zelf grondig onderzoek naar alle mogelijke risico’s en nadelen, voordat je in cryptocurrency’s gaat investeren. Verdiep je in de werking van het crypto-project en volg de activiteiten op de officiële website van DERO. Beleg alleen met geld wat je je kunt veroorloven om te verliezen.

Concurrentie van andere privacy-coins en ontwikkelingsrisico’s

De cryptomarkt is een concurrerende markt en er zijn verschillende andere op privacy-gerichte coins, zoals bijvoorbeeld Monero (XMR), Pirate Chain (ARRR), Verge (XVG), Decred (DCR), Dash (DASH), Sumokoin (SUMO), Firo (FIRO) en Komodo (KMD). Dit vormt een uitdaging voor DERO om zich van de andere projecten te onderscheiden en te groeien. Daarnaast zijn er ook een aantal ontwikkelingsrisico’s. DERO bestaat nog maar sinds 2017 en is dus nog een relatief nieuw project. Investeren in nieuwe projecten die nog volop in ontwikkeling zijn is altijd riskant. Er kan sprake zijn van bugs, beveiligingsproblemen of andere technische moeilijkheden, die de werking van de blockchain negatief beïnvloeden.

Nieuwe wetgeving kan de groei belemmeren

De cryptomarkt is onvoorspelbaar, waardoor de toekomst van DERO ( maar ook van alle andere cryptovaluta) zeer onzeker is. Net zoals alle andere crypto-activa is DERO nog niet goed gereguleerd en dat betekent dat het project in de toekomst te maken kan krijgen met wet- en regelgeving, die het gebruik van DERO-tokens ernstig beperkt. Dit kan een negatieve invloed hebben op de toekomstige adoptie en groei van het project. Omdat DERO nog niet op alle crypto-handelsbeurzen kan worden verhandeld, is het handelsvolume soms gering. Dit kan leiden tot een verminderde liquiditeit van de coin en problemen bij het kopen of verkopen van DERO tegen de gewenste prijs. Het succes van DERO hangt voor een groot deel af van de adoptie door gebruikers. Als het token niet populair wordt dan kan dit uiteindelijk leiden tot een beperkte vraag en een lagere prijs.

Afhankelijkheid van het ontwikkelingsteam

DERO is afhankelijk van het ontwikkelingsteam om de blockchain te onderhouden en te verbeteren. Als het team besluit om het project te verlaten of als er interne problemen zijn, dan kan dit de ontwikkeling van het netwerk belemmeren. Omdat DERO nog niet zo lang bestaat heeft dit project mogelijk een beperkte ondersteuning van ontwikkelaars en exchanges in vergelijking met andere meer gevestigde cryptocurrency’s.

Een platform met potentie

Ondanks dat DERO nog een relatief jong crypto-project is, lijkt het veel potentie te hebben als een betrouwbaar en veilig platform voor crypto-transacties. Veel mensen hebben zorgen over de toenemende digitalisering van onze leefwereld, waardoor we steeds kwetsbaarder worden voor cyberaanvallen en onze privacy steeds verder in het geding komt. Het feit dat DERO zijn eigen unieke blockchain-protocol heeft ontwikkeld en gebruikmaakt van geavanceerde cryptografische technieken om de privacy van gebruikers te beschermen, kan het project aantrekkelijk maken voor gebruikers die veel waarde hechten aan privacy en veiligheid. Bovendien is DERO interessant voor gebruikers die op zoek zijn naar een netwerk met snelle transactietijden en lage transactiekosten. Als het DERO-project erin slaagt om zijn doelen te bereiken en zijn technologie verder te ontwikkelen, dan kan deze privacy-coin een belangrijke speler worden op de cryptomarkt.

 

Terug naar boven ↑

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).