Veilige, anonieme en efficiënte handelsruimte

Beldex (BDX) is een op privacy-gerichte crypto-exchange die in 2018 werd gelanceerd. Het doel van het Beldex-platform is om gebruikers een veilige, anonieme en efficiënte handelsruimte te bieden. Beldex maakt onder meer gebruik van RingCT en stealth-adressen om de transacties van gebruikers te verbergen en hun identiteit optimaal te beschermen.

 

RingCT

Ring signatures

Stealth-adressen

Stop-loss orders

Take-profit orders

Trailing stops

BDX-token

Mobiele app

Welk algoritme gebruikt Beldex?

Wat is de bloktijd van Beldex?

Welke programmeertalen gebruikt Beldex?

Wat is de maximale voorraad van Beldex?

Waarom kan Beldex interessant zijn voor investeerders?

Wat zijn de risico’s en nadelen van Beldex?

 

Beldex logo

 

RingCT

RingCT staat voor ‘Ring Confidential Transactions’ en is een privacy-protocol dat wordt gebruikt om de transactie-hoeveelheid (de hoeveelheid crypovaluta die wordt verzonden) te verbergen. Daardoor is het moeilijk om de afzender en de ontvanger van een specifieke transactie te achterhalen. Het RingCT-protocol zorgt er dus voor dat alleen de partijen die bij een transactie betrokken zijn, de exacte transactie-hoeveelheid kennen.

 

Ring signatures

RingCT maakt gebruik van zogenaamde ‘ring signatures’ om de identiteit van de afzender te verbergen. Ring signatures stellen de afzender in staat om zichzelf te ondertekenen als een lid van een groep van willekeurige gebruikers, zonder zijn of haar eigen identiteit bekend te maken. Dit maakt het lastig om de afzender van de transactie te identificeren, zelfs als iemand toegang heeft tot het blockchainnetwerk. Ring Confidential Transactions wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde privacy-protocollen die momenteel voor crypto-activa beschikbaar zijn. RingCT biedt gebruikers dan ook een zeer hoog niveau van privacy en anonimiteit bij het uitvoeren van crypto-transacties.

 

Stealth-adressen

Stealth-adressen worden gebuikt om de identiteit van de ontvanger van cryptocurrency’s te verbergen. Het zijn privacy-functies die de privacy van de crypto-ontvangers aanzienlijk verbeteren. Stealth-adressen stellen gebruikers in staat om een nieuw adres te genereren voor iedere transactie die ze ontvangen. Hierdoor wordt het moeilijker om de transacties terug te traceren naar de echte identiteit van de ontvanger.

Een willekeurig en uniek adres

Met een stealth-adres kan de ontvanger een ‘openbaar’ adres publiceren waarnaar andere gebruikers cryptovaluta kunnen sturen. Maar in plaats van deze transacties direct naar dat openbare adres te sturen, genereren stealth-adressen een willekeurig en uniek adres voor elke transactie die naar de ontvanger wordt verzonden. Dit adres is alleen bekend bij de afzender en de ontvanger en wordt niet bekend gemaakt aan de blockchain of aan derden. Door het gebruik van Stealth-adressen kan niet alleen de privacy van de ontvanger worden vergroot, maar kan ook het risico van identiteitsdiefstal of andere vormen van fraude sterk worden verminderd. RingCT en stealth-adressen maken het voor hackers en overheden een stuk moeilijker om de transacties van gebruikers te traceren en hun persoonlijke gegevens te stelen.

 

Stop-loss orders

Beldex biedt een breed scala aan handelsparen en geavanceerde handelsopties, waaronder ‘stop-loss orders’, ‘take-profit orders’ en ‘trailing stops. Een stop-loss order is een type order die wordt geplaatst door een handelaar om zijn of haar verliezen te beperken, in geval van een ongunstige prijsbeweging. Het is een geautomatiseerde instructie die de crypto-handelsbeurs uitvoert wanneer de prijs van een bepaalde cryptocurrency een vooraf bepaald niveau bereikt. Een stop loss order kan worden gebruikt om een positie te sluiten en verliezen te minimaliseren, op het moment dat de prijs van een coin begint te dalen.

Triggerprijs

Hierbij stelt de crypto-handelaar een zogenaamde ‘triggerprijs’ in. Dit is de prijs waarop de exchange de verkooporder moet uitvoeren. Wanneer de cryptovaluta deze triggerprijs bereikt of overschrijdt, wordt de stop-loss order geactiveerd en wordt de cryptocurrency automatisch verkocht. Het belangrijkste voordeel van stop-loss orders is dat het de handelaren beschermt tegen al te grote verliezen. In de volatiele cryptomarkt kan de prijs van crypto-activa snel stijgen en dalen. Bovendien is het lastig om de markt in real-time te volgen. Met een stop-loss order hoeft de crypto-handelaar niet continu de marktprijzen te controleren en kan hij of zij erop vertrouwen dat de crypto-handelsbeurs de order automatisch zal uitvoeren, als de vastgestelde triggerprijs wordt bereikt.

Goed doordachte strategie

Het is belangrijk om je te realiseren dat er bepaalde risico’s zijn verbonden aan het gebruik van een stop-loss order. Als de cryptomarkt zich in een snelle, volatiele fase bevindt, dan kan de prijs van een cryptovaluta zeer snel dalen, waardoor de stop-loss order wordt geactiveerd en de crypto-handelaar de crypto-activa tegen een lagere prijs verkoopt. Daarom is het belangrijk om een goed doordachte strategie te hebben en de markt goed te analyseren, voordat je een stop-loss order plaatst.

 

Take-profit orders

Naast stop-loss orders biedt Beldex ook de mogelijkheid voor het gebruik van take-profit orders. Take-profit orders zijn geautomatiseerde instructies die een crypto-handelaar aan een crypto-exchange geeft om een positie te sluiten, wanneer de prijs van een cryptovaluta een vooraf bepaald niveau bereikt. Een take-profit oder wordt gebruikt om winsten te verzilveren en om te voorkomen dat een positie in waarde daalt, nadat deze winst heeft gemaakt. Bij een take-profit order stelt de handelaar een doelprijs in waarop de crypto-handelsbeurs automatisch de verkooporder uitvoert. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de handelaar de prijsdaling mist en om winsten veilig te stellen, voordat de cryptomarkt weer daalt. Wanneer de cryptocurrency de doelprijs bereikt of overschrijdt, wordt de take-profit order geactiveerd en wordt de cryptovaluta automatisch verkocht.

Maximaliseren van de winsten

Het belangrijkste voordeel van take-profit orders is dat ze crypto-handelaren in staat stellen om winsten te maximaliseren en te voorkomen dat deze verdampen in geval van een prijsdaling. Met een take-profit order hoeft de handelaar niet voortdurend de marktprijzen in de gaten te houden en kan hij of zij erop vertrouwen dat de handelsbeurs de order automatisch zal uitvoeren, wanneer de doelprijs wordt behaald. Net zoals bij de stop-loss orders is het ook bij take-profit orders belangrijk om je goed te realiseren dat er risico’s aan verbonden zijn. De prijs van de crypto-activa kan snel stijgen en dalen, waardoor de doelprijs mogelijk niet wordt bereikt. Hierdoor loopt de crypto-handelaar zijn of haar winst mis. Zorg daarom voor een goed uitgedachte strategie en analyseer de cryptomarkt alvorens je een take-profit order plaatst.

 

Trailing stops

Daarnaast biedt het Beldex-platform de mogelijkheid van trailing stops. Dit zijn geautomatiseerde instructies die een crypto-handelaar aan een crypto-handelsbeurs geeft om een positie te sluiten, wanneer de prijs van een bepaalde cryptovaluta een vooraf bepaalde drempel bereikt. Trailing stops zijn enigszins vergelijkbaar met stop-loss orders, maar in plaats van een vastgestelde triggerprijs, wordt de drempel bij een trailing stop ‘dynamisch’ aangepast op basis van de marktprijs. Als de prijs van een bepaalde cryptocurrency stijgt, dan wordt de stop-loss order prijs ook verhoogd. Als de prijs van de cryptovaluta daalt, dan blijft de stop-loss prijs op dezelfde afstand van de huidige marktprijs. Hierdoor wordt het risico van de handelaar geminimaliseerd, terwijl de winstpotentie wordt gemaximaliseerd.

Potentiële winsten maximaliseren en verliezen minimaliseren

Het gebruik van een trailing stop op crypto-handelsbeurzen is zeer handig in een volatiele markt, waar de prijzen snel kunnen stijgen en dalen. Met een trailing stop hoeft de crypto-handelaar niet voortdurend de marktprijzen te volgen en kan hij of zij erop vertrouwen dat de exchange automatisch de order zal uitvoeren, wanneer de stop-loss drempel wordt bereikt. Het voornaamste voordeel van trailing stops is dat het handelaren in staat stelt om potentiële winsten te maximaliseren en verliezen te minimaliseren. Maar ook hier geldt weer dat er risico’s zijn verbonden aan het gebruik van trailing stops. In een snel dalende markt kan de stop-loss drempel snel worden bereikt, waardoor de handelaar zijn of haar positie tegen een lagere prijs verkoopt dan verwacht. Daarom is het ook bij dit type order belangrijk om een goede strategie te ontwikkelen en de cryptomarkt goed te analyseren, voordat je een trailing stop plaatst.

 

 

BDX-token

Het Beldex-platform is gebruiksvriendelijk en is eenvoudig te navigeren, niet alleen door ervaren crypto-handelaren, maar ook door beginners. Beldex heeft zijn eigen cryptovaluta: BDX. Dit token kan worden gebruikt om handelskosten te betalen en andere voordelen te ontvangen (zoals bijvoorbeeld lagere handelskosten en toegang tot exclusieve functies op het platform). BDX kan worden opgeslagen op gedecentraliseerde web-wallets, een mobiele wallet of desktop-wallets. Beldex werkt aan verschillende oplossingen bovenop de Beldex-blockchain, waaronder:

 

 

Beldex Bridge

De Beldex Bridge is een brug die kan worden verbonden met verschillende blockchain-ecosystemen, zoals bijvoorbeeld Ethereum, Polkadot en de Binance Smart Chain. Hierdoor worden BDX-gebruikers in staat gesteld om ‘ingepakte’ (wrapped) BDX-tokens te ‘swappen‘ naar andere blockchainnetwerken. Het is vaak lastig om een bepaalde cryptovaluta te gebruiken op een ander blockchainnetwerk, omdat alleen het eigen intrinsieke (native) token op dat netwerk kan worden uitgevoerd. Oplossingen zoals de Beldex Bridge lossen dit probleem effectief op en vergroten de schaalbaarheid van het platform. De cross-chain brug zorgt dan ook voor een interoperabel digitaal ecosysteem en zorgt bovendien voor lagere transactiekosten. Bij het ‘ruilen’ (swappen) blijft de waarde van de coins gehandhaafd.

 

Beldex Privacy Protocol

Om de privacy te waarborgen introduceert Beldex het Beldex Privay Protocol (BPP). Dit protocol maakt de transacties op andere blockchains anoniem zodat niemand je metadata kan vinden. Het BPP vindt plaats op gedecentraliseerde blockchain-masternodes. Wanneer kwaadwillenden (zoals hackers) het systeem compromiteren, dan krijgen zij enkel de versleutelde gegevens te zien. Daardoor kunnen ze geen bruikbare informatie vinden, maar alleen een alfanumerieke code waar ze niet zoveel mee kunnen. Daarmee wordt de privacy van gebruikers optimaal beschermd.

 

BChat

BChat is een messenger voor veilige en privacy-gerichte communicatie tussen gebruikers. Deze applicatie geeft de informatie in cryptografische vorm door aan andere netwerken. Alleen de ontvanger ontvangt de berichten in gedecodeerde vorm. Voor iedere gebruiker wordt een speciale zogenaamde ‘mnemonic-sleutel’ gegeven voor eventueel accountherstel. Daarnaast heeft elke gebruiker een alfanumerieke code. Deze code wordt gebruikt als identiteit van de gebruiker en alleen de personen die de code hebben kunnen met elkaar chatten. Bij de informatieoverdracht wordt gebruikgemaakt van een specifieke Beldex-blockchain, om de gegevens van de ene gebruiker naar de andere te verzenden. Tijdens deze gegevensoverdracht wordt de inhoud gecodeerd en niemand kan de berichten lezen, omdat het blockchainnetwerk niet kan worden gehackt door malafide partijen.

 

BelNet

BelNet is een gedecentraliseerd VPN-netwerk (dVPN) op de blockchain. Gebruikers kunnen BelNet op hun apparaten installeren, waarna hun IP-adres en identiteit worden verborgen voor andere partijen. De blockchain verandert de informatie in gecodeerde vorm en alleen de ontvanger van de gegevens kan de gedecodeerde informatie ontvangen. BelNet verbergt niet alleen het IP-adres van gebruikers, maar verandert ook de locatie waar ze zich bevinden.

 

Beldex Browser

De Beldex Browser is een gedecentraliseerde op blockchaintechnologie gebaseerde privéwebbrowser, die maar moeilijk te hacken is. Bij het browsen worden cookies en ads geblokkeerd, het IP-adres verborgen en wordt er geen metadata verzameld of met andere partijen gedeeld. De Beldex Browser kan op de computer of mobiele apparaten van gebruikers worden geïnstalleerd. Wanneer Beldex-gebruikers zoeken in de Beldex-browser, dan gaat die informatie door het gedecentraliseerde blockchainnetwerk. Daarbij kan niemand de gebruikers controleren of volgen, waardoor een hoog niveau van privacy en veiligheid wordt bereikt.

 

 

Mobiele app

Beldex heeft ook een mobiele app voor zowel Android– als iOS-gebruikers. Daarmee kunnen gebruikers wereldwijd toegang krijgen tot het Beldex-platform. De app biedt dezelfde functionaliteit als de desktopversie en stelt gebruikers in staat om transacties uit te voeren, hun account te beheren en marktinformatie te bekijken. Beldex geeft topprioriteit aan de beveiliging van het platform en maakt gebruik van geavanceerde beveiligingsprotocollen (zoals onder andere tweefactorauthenticatie (2FA), SSL-codering en cold storage), om de cryptovaluta van gebruikers optimaal te beschermen. Bovendien wordt Beldex regelmatig geaudit door externe beveiligingsbedrijven, om ervoor te zorgen dat het platform veilig blijft voor crypto-transacties.

 

Welk algoritme gebruikt Beldex?

Beldex maakt gebruik van verschillende algoritmen om de veiligheid en privacy van transacties op het platform te waarborgen. In de eerste plaats is dat de eerdergenoemde ‘RingCT’. Dit privacy-algoritme verbergt transacties, zodat het voor buitenstaanders niet mogelijk is om te achterhalen wie de afzender en ontvanger zijn. Daarnaast maakt Beldex gebruik van een aangepaste versie van het CryptoNight-algoritme. Dit Proof of Work (PoW) algoritme wordt gebruikt om transacties op het Beldex-platform te valideren. CryptoNight is specifiek ontworpen om een hoog niveau van veiligheid en privacy te bieden, door gebruik te maken van verschillende technieken zoals ‘ring signatures‘ en ‘stealth-adressen

Mining-proces

Beldex kent een mining-proces waarbij crypto-miners BDX kunnen verwerven, als zij deelnemen aan het beveiligen en verifiëren van transacties op het blockchainnetwerk. Het PoW-netwerk is afhankelijk van masternodes en crypto-miners. Het platform gebruikt het CryptoNight-algoritme als Proof of Work om te bepalen welke transacties aan de blockchain worden toegevoegd, maar ook om nieuwe coins uit te geven als beloning voor de crypto-miners. Dat betekent dat de miners transacties verwerken en nieuwe BDX-tokens genereren door het oplossen van complexe wiskundige puzzels met behulp van hun computerkracht.

Beloning met BDX-tokens

Bij het Beldex-platform worden de crypto-minders beloond met BDX-coins voor hun bijdragen aan het beveiligen van het netwerk en het valideren van transacties. Deze beloningen zijn specifiek bedoeld om te fungeren als een stimulans voor de cryptominers, om het netwerk te blijven beveiligen en om nieuwe transacties te blijven verwerken. Over het algemeen is het mining-proces een belangrijk onderdeel van het Beldex-ecosysteem. Het zorgt voor niet alleen voor de veiligheid, maar ook voor de stabiliteit van het platform.

Overschakeling van PoW naar PoS

Proof of Work consensus-mechanismen (die zijn gebaseerd op crypto-mining) gaan doorgaans gepaard met hoge kosten voor mining-hardware. Bovendien is PoW vanwege het enorme energieverbruik niet goed voor het milieu. Daarom schakelt het Beldex-platform over van PoW naar Proof of Stake (PoS). Masternodes kunnen aan het netwerk deelnemen met zowel PoW- als PoS-consensus. De Beldex Masternodes volgen momenteel de PoW + MN architectuur. Wanneer het Beldex-netwerk overschakelt naar een volledig PoS-systeem, worden de masternodes geüpdatet naar een PoS + MN architectuur.

Masternode-stakers

Bij PoS krijgen zogenaamde ‘masternode-stakers’ de mogelijkheid om blokken te valideren. Daarbij hoeven de stakers niet met elkaar te concurreren, omdat het proces in een bepaalde volgorde verloopt. Hierdoor kunnen de transacties snel worden afgerond. Voor iedere validatie krijgen de stakers ook beloningen. De hardwarevereisten blijven in principe constant naarmate het Beldex-netwerk in omvang en acceptatie toeneemt. Voor hackers is het zeer moeilijk om een PoS-systeem te compromiteren, omdat het erg lastig is om 51% (de meerderheid) van alle cryptovaluta binnen het digitale ecosysteem in bezit te hebben.

 

 

Wat is de bloktijd van Beldex?

De bloktijd van Beldex is ongeveer 120 seconden, wat betekent dat er iedere 2 minuten een nieuw blok aan de Beldex-blockchain wordt toegevoegd. Na de overschakeling van PoW naar PoS zal de aanmaaktijd van blokken waarschijnlijk afnemen van 120 naar 30 seconden. Een snellere bloktijd kan voordelen bieden voor gebruikers en ontwikkelaars van de Beldex-blockchain, omdat het betekent dat transacties sneller kunnen worden bevestigd. Hierdoor kunnen handelaren op de Beldex-exchange sneller handelen om te profiteren van gunstige marktcondities. In sommige gevallen kan een kortere bloktijd echter ook leiden tot een groter aantal niet-bevestigde transacties (vooral als er sprake is van een hoge ‘transactievolumepiek’). In die situaties kan het langer duren voordat de transacties worden verwerkt en bevestigd door crypto-miners, wat vervolgens weer kan leiden tot vertragingen en hogere transactiekosten.

Blokbeloningen

Na de overschakeling van Proof of Work naar Proof of Stake zullen de blokbeloningen voor alle eerlijke netwerkdeelnemers worden vervijfvoudigd, van de huidige 2 BDX naar 10 BDX per blok. De blokbeloningen worden gedeeld door de masternodes op het Beldex-netwerk.

 

Welke programmeertalen gebruikt Beldex?

De Beldex codebase is voornamelijk geschreven in de programmeertaal C++. Daarnaast gebruikt Beldex ook andere scripttalen en technologieën om het blockchain-ecosysteem te bouwen en te onderhouden. JavaScript bijvoorbeeld wordt gebruikt voor de ontwikkeling van de webgebaseerde wallet-interface en Python voor de block-explorer (waarmee gebruikers de blockchain kunnen bekijken en doorzoeken). Het is echter belangrijk om te vermelden dat de gebruikte programmeertalen in de loop der tijd kunnen veranderen, naarmate het Beldex-netwerk evolueert en er nieuwe functies worden toegevoegd.

 

Wat is de maximale voorraad van Beldex?

De maximale voorraad van Beldex is 9,9 miljard BDX-tokens. Dit is (in principe) het totale aantal coins dat ooit zal worden uitgegeven. Op dit moment (april 2023) is ongeveer 4.019.252.314 BDX in omloop gebracht. Net zoals bij veel andere cryptovaluta is het uitgifteschema van BDX zodanig ontworpen, dat het totale aanbod geleidelijk zal toenemen naarmate de tijd verstrijkt. Het is echter belangrijk om op te merken dat de totale voorraad en het uitgifteschema kan veranderen naargelang het Beldex-project evolueert en er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden.

 

Waarom kan Beldex interessant zijn voor investeerders?

Het Beldex-platform is vooral interessant voor investeerders voor wie privacy een belangrijke factor is. Beldex biedt een hoge mate van anonimiteit aan gebruikers en hanteert daarbij verschillende geavanceerde technologieën, zoals het CryptoNight-algoritme en het RingCT-protocol. Bovendien maakt Beldex gebruik van geavanceerde beveiligingsmechanismen om de veiligheid van het netwerk te waarborgen. Daarnaast worden er regelmatig audits op het netwerk uitgevoerd om de beveiliging te versterken. Dit kan investeerders geruststellen dat hun beleggingen veilig zijn.

Innovatie en potentiële groei

Beldex is voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe technologieën en toepassingen, om de functionaliteit en bruikbaarheid van het netwerk te verbeteren. Dit kan leiden tot nieuwe kansen en mogelijkheden voor investeerders. Beldex is een relatief nieuw project met een groeiende community, een groeiend blockchain-ecosysteem en nieuwe innovatieve gedecentraliseerde toepassingen. Als gevolg daarvan heeft het platform groeipotentieel op lange termijn, wat interessant kan zijn voor investeerders.

 

Wat zijn de risico’s en nadelen van Beldex?

De cryptomarkt is een volatiele markt en crypto-investeringen gaan altijd gepaard met aanzienlijke risico’s. De waarde van crypto-activa schommelt sterk en daarom moeten beleggers altijd hun eigen grondige onderzoek doen, voordat ze in crypto-coins gaan investeren. Houd de markttrends goed in de gaten, blijf op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom cryptovaluta en volg het crypto-nieuws op de voet. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven om te verliezen.

Nieuwe wetgeving en concurrentie

De wet- en regelgeving rond cryptocurrency’s en blockchain-projecten is nog steeds in ontwikkeling en kan van land tot land sterk verschillen. Er bestaat altijd een risico dat overheden nieuwe wetgeving invoeren die van invloed kan zijn op de waarde van BDX en de groei en adoptie van het Beldex-platform. Daarnaast moet je rekening houden met het feit dat Beldex veel concurrentie ondervindt van andere op privacy-gerichte crypto-coins (zoals bijvoorbeeld Monero, Dash en Zcash). Deze sterke concurrentie kan de groei van het Beldex-platform negatief beïnvloeden.

Technische problemen

Bovendien zijn er altijd risico’s verbonden aan de ontwikkeling van nieuwe innovatieve technologieën en toepassingen. Zo kan Beldex (net als alle andere blockchain-ecosystemen) te maken krijgen met aanvallen door hackers, bugs of andere technische problemen. Deze problemen kunnen leiden tot verlies van investeringsfondsen.

Liquiditeitsrisico’s

Tevens moeten beleggers rekening houden met liquiditeitsrisico’s. Beldex behoort (nog) niet tot de meest bekende cryptovaluta en daarom kan het lastig zijn om kopers te vinden en coins te verkopen wanneer dat nodig is. Dit kan resulteren in illiquiditeit en moeilijkheden bij het realiseren van winsten. Bovenstaande risico’s en nadelen zijn niet uitputtend en er kunnen altijd onverwachte ontwikkelingen optreden in de cryptomarkt, die de waarde van BDX kunnen verminderen of het Beldex-project kunnen schaden. Desondanks is Beldex een interessante optie voor gebruikers die op zoek zijn naar een cryptocurrency met groeipotentieel op de lange termijn.

 

Terug naar boven ↑

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).