Private Instant Verified Transaction

PIVX staat voor Private Instant Verified Transaction. Deze cryptovaluta streeft naar privacy en veiligheid bij het uitvoeren van transacties op de blockchain. PIVX werd in 2016 geïntroduceerd als een afsplitsing van de privacy-coin DASH en heeft sindsdien zijn eigen unieke functies en verbeteringen ontwikkeld. Het PIVX-netwerk maakt gebruik van een Proof of Stake (PoS) consensus-mechanisme, waarbij token-houders hun coins kunnen inzetten als ‘stake’ om het blockchainnetwerk te beveiligen, en beloningen te verdienen. Door gebruik te maken van PoS in plaats van een mining-proces (zoals bijvoorbeeld Proof of Work (PoW), kunnen gebruikers aan het netwerk deelnemen, zonder de noodzaak van dure mining-hardware. Bovendien verbruikt PoS veel minder energie dan PoW, waardoor er een milieuvriendelijker en duurzamer blockchain-ecosysteem wordt gerealiseerd. Naast privacy legt PIVX ook de nadruk op snelle en kostenefficiënte transacties. PIVX heeft een vrij korte bloktijd van 1 minuut, wat zorgt voor een snelle bevestiging van transacties.

 

Zk-SNARKs

zPIV

SwiftX

Shield-protocol

DAO

Welk algoritme gebruikt PIVX?

Wat is de bloktijd van PIVX?

Welke programmeertalen gebruikt PIVX?

Wat is de maximale voorraad van PIVX?

Welke wallets biedt PIVX?

Waarom kan PIVX interessant zijn voor investeerders?

Wat zijn de risico’s en nadelen van PIVX?

 

PIVX logo

 

Zk-SNARKs

Een van de belangrijkste kenmerken van PIVX is de focus op privacy. Het netwerk implementeert verschillende technologieën om de privacy te verbeteren, zoals bijvoorbeeld het gebruik van zogenaamde ‘zero-knowledge proofs’ (zk-SNARKs). Met zk-SNARKs worden anonieme transacties op een efficiënte manier mogelijk gemaakt. De transacties worden gevalideerd zonder de daadwerkelijke details van de transactie bloot te leggen. Zk-SNARKs is een cryptografisch protocol dat wordt gebruikt om privacy en vertrouwelijkheid te waarborgen in transacties of interacties op blockchainnetwerken. Met zk-SNARKs kan een partij bewijzen dat een bepaalde bewering juist is, zonder de specifieke details van die bewering te onthullen. Het bewijs (de bewering) kan dus worden geverifieerd en gecontroleerd door de ontvanger, zonder dat hij of zij de werkelijke gegevens kent.

Elliptische krommen en algebraïsche geometrie

Zk-SNARKs werken op basis van wiskundige constructies (zoals elliptische krommen en algebraïsche geometrie) om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. Het PIVX-protocol maakt gebruik van een combinatie van hashfuncties en digitale handtekeningen om de integriteit en authenticiteit van het bewijs te garanderen. Informatie zoals de afzender, de ontvanger en het transactiebedrag blijft verborgen voor externe waarnemers.

 

 

zPIV

Daarnaast heeft PIVX een functie die ‘zPIV’ wordt genoemd, waarmee gebruikers hun PIVX-coins kunnen omzetten in een private vorm. Hierdoor is het zeer moeilijk om transacties en saldi te traceren. Net zoals zk-SNARKs helpt zPIV om de anonimiteit van transacties te vergroten. Wanneer een gebruiker ervoor kiest om PIVX-coins om te zetten in zPIV, dan worden de details van de oorspronkelijke transactie verborgen. In plaats van een traditionele transactie waarbij de afzender, ontvanger en het transactiebedrag zichtbaar zijn op de blockchain, wordt bij zPIV-transacties deze informatie versleuteld en verborgen voor externe waarnemers. Dit maakt het moeilijk voor derden om de identiteit van de betrokken partijen te achterhalen of de transacties te koppelen aan specifieke adressen.

Fungibiliteit

Een ander voordeel van zPIV is dat het de fungibiliteit van PIVX-tokens vergroot. Fungibiliteit verwijst naar de eigenschap dat iedere eenheid van een cryptocurrency exact gelijk is aan elke andere eenheid (en dus inwisselbaar is). Met zPIV kunnen PIVX-coins inwisselbaar worden, omdat ze allemaal dezelfde privéstatus hebben en niet kunnen worden geïdentificeerd als afkomstig van een specifieke bron. Het gebruik van zPIV is optioneel voor PIVX-gebruikers. Ze kunnen ervoor kiezen om reguliere PIVX-transacties uit te voeren of hun tokens om te zetten in zPIV, om zo extra privacy en fungibiliteit te realiseren.

 

 

SwiftX

Het netwerk ondersteunt ook ‘SwiftX’, een functie waarmee bijna directe transacties mogelijk zijn met behulp van masternodes. SwiftX is een functie die is ontworpen om snelle indirecte transacties mogelijk te maken. Het stelt gebruikers in staat om PIVX-transacties vrijwel direct te bevestigen, waardoor ze snel en efficiënt kunnen worden verwerkt. Normaal gesproken vereisen transacties op een blockchainnetwerk enige tijd om te worden bevestigd, omdat de transactie moet worden opgenomen in een blok en vervolgens moet worden goedgekeurd door het consensus-mechanisme van het netwerk. Dit proces kan enkele minuten duren, afhankelijk van de bloktijd. Met SwiftX kunnen PIVX-gebruikers echter transacties uitvoeren die vrijwel meteen worden bevestigd. Dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van masternodes (speciale knooppunten in het PIVX-netwerk die extra functionaliteit bieden, waaronder de mogelijkheid om transacties snel te valideren).

Onmiddellijke bevestiging van transacties

Wanneer een gebruiker een transactie markeert als een SwiftX-transactie, dan wordt deze naar de masternodes gestuurd voor een snelle verwerking. De masternodes voeren een speciale consensus-controle uit en kunnen de transactie bijna onmiddellijk bevestigen, waardoor de wachttijd aanzienlijk wordt verkort. De SwiftX-functie is bedoeld om een verbeterde gebruikerservaring te bieden, waarbij snelle en directe transacties mogelijk zijn. Het is met name handig voor situaties waarin snelheid en bevestigingstijd essentieel zijn, zoals bij betalingen in winkels of andere realtime-transacties.

Uitgebreide checks

Net zoals zPIV is ook SwiftX optioneel en PIVX-gebruikers kunnen ervoor kiezen of ze SwiftX willen gebruiken voor hun transacties. Het gebruik van SwiftX kan gepaard gaan met extra kosten, omdat de masternodes die betrokken zijn bij het valideren SwiftX-transacties een vergoeding ontvangen voor hun diensten. Masternodes spelen een cruciale rol bij het verifiëren van transacties en het voorkomen van ‘double spending’. Ze voeren uitgebreide checks uit om ervoor te zorgen dat de transacties geldig zijn en voldoen aan de regels van het netwerk. Het opzetten en beheren van een masternode vereist meestal wel technische kennis. Masternodes dragen bij aan de decentralisatie en efficiëntie van de blockchain.

 

 

Shield-protocol

Alle transactieactiviteiten van PIVX-gebruikers worden beschermd door ‘Shield’, een protocol dat is ontworpen om de anonimiteit te vergroten. Als gebruikers ervoor kiezen om hun PIVX-tokens te verzenden via de Shield-functie, dan worden de transactiedetails (zoals afzender, ontvanger en het transactiebedrag), geëncrypteerd en verborgen voor externe waarnemers. Hierdoor wordt het moeilijk (praktisch onmogelijk) om de identiteit van de betrokken partijen en de transactiedetails te achterhalen. Het Shield-protocol maakt gebruik van de eerdergenoemde zk-SNARKs om de privacy van gebruikers te waarborgen. Ook de Shield-functie is optioneel. PIVX-gebruikers kunnen ervoor kiezen om reguliere transacties uit te voeren zonder het Shield-protocol te activeren, maar kunnen er ook voor kiezen om hun transacties te ‘shilden’, om zo een hoger niveau van privacy te bereiken.

 

DAO

PIVX heeft een enthousiaste, actieve community en een gedreven ontwikkelingsteam, dat continu werkt aan de verbetering van het blockchainnetwerk. Het team streeft er dan ook naar om een solide, veilige en gebruiksvriendelijke cryptovaluta te bieden voor het uitvoeren van dagelijkse transacties. Het netwerk wordt beheerd en ontwikkeld door een ‘community-driven’ gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO). Een DAO is een organisatie die wordt beheerd door smart contracts die streeft naar het creëren van een autonome entiteit, zonder de noodzaak van een centrale autoriteit of tussenpersoon. In een DAO worden beslissingen genomen op basis van voorgeprogrammeerde regels en consensus-mechanismen die zijn vastgelegd in de smart contracts. Deze regels kunnen onder meer betrekking hebben op financiën, bestuur, stemprocedures en andere aspecten van de organisatie. Het bestuur en de werking van een DAO worden uitgevoerd door de deelnemers van het netwerk die een stem hebben in de besluitvorming.

Vastgestelde regels en protocollen

Een belangrijk aspect van een DAO is dat het open en transparant is, waarbij alle transacties en beslissingen op de blockchain worden vastgelegd en voor iedereen zichtbaar zijn. Hierdoor kan de behoefte aan vertrouwen tussen de deelnemers tot een minimum worden beperkt, omdat alles wordt uitgevoerd volgens de vastgestelde regels en protocollen. DAO’s hebben het potentieel om verschillende soorten organisaties te repliceren, zoals bijvoorbeeld bedrijven, verenigingen en investeringsfondsen. Het concept van DAO’s is ontstaan met de opkomst van blockchaintechnologie en smart contracts en ze worden gezien als een manier om de centralisatie van macht te verminderen en meer democratische en gedecentraliseerde systemen mogelijk te maken.

 

Welk algoritme gebruikt PIVX?

PIVX gebruikt het Proof of Stake (PoS) consensus-algoritme voor de beveiliging van het netwerk en het genereren van nieuwe blokken. PIVX-houders kunnen hun tokens inzetten als ‘stake’, waarbij het beloningsmechanisme is gebaseerd op de hoeveelheid ‘gestaakte’ coins. Het specifieke PoS-algoritme dat het PIVX-netwerk gebruikt is het zogenaamde ‘Proof of Stake Time Protocol’ (PoS-T). Met dit algoritme wordt de kans om een nieuw blok binnen de blockchain te genereren, bepaald door het aantal tokens dat een PIVX-gebruiker heeft ingezet als stake en de duur van de inzet. Hoe langer de periode dat de coins zijn ingezet, hoe groter de kans om geselecteerd te worden om een blok te valideren. Het PoS-T-protocol van PIVX is bedoeld om een efficiënte en veilige manier te bieden om het netwerk te beveiligen, zonder de energie-intensieve processen van traditionele Proof of Work (PoW) algoritmes (zoals bijvoorbeeld het consensus-mechanisme van Bitcoin). Door gebruik te maken van PoS kan PIVX een meer schaalbaar en milieuvriendelijker consensus-protocol bieden.

 

Wat is de bloktijd van PIVX?

De bloktijd van PIVX is ongeveer 60 seconden. Dat wil zeggen dat er ongeveer iedere minuut een nieuw blok wordt gegenereerd en aan de blockchain wordt toegevoegd. Deze korte bloktijd draagt bij aan snelle transactiebevestigingen binnen het digitale ecosysteem. Nadat een transactie is ingediend duurt het meestal niet lang voordat deze wordt opgenomen in een blok en als bevestigd wordt beschouwd. Een snelle bloktijd is gunstig voor gebruikers omdat het zorgt voor een efficiënte en responsieve ervaring bij het uitvoeren van PIVX-transacties. Bovendien draagt de snelle bloktijd bij aan de schaalbaarheid van het netwerk, omdat er meer transacties per tijdseenheid kunnen worden verwerkt.

 

 

Welke programmeertalen gebruikt PIVX?

PIVX is geschreven in C++, een veelgebruikte programmeertaal voor de ontwikkeling van blockchaintechnologieën, vanwege zijn prestatievoordelen en de mogelijkheid om efficiëntie en schaalbare code te schrijven. Daarnaast maakt PIVX gebruik van andere scripttalen en bibliotheken zoals bijvoorbeeld Python die onder meer wordt gebruikt voor het beheren van de masternodes en het automatiseren van bepaalde processen. Voor de ontwikkeling van PIVX-wallets en andere gebruikersinterfaces wordt gebruikgemaakt van JavaScript. Het gebruik van meerdere programmeertalen stelt het PIVX-netwerk in staat om verschillende aspecten van het protocol en de bijbehorende software te ondersteunen en te ontwikkelen, waarbij elke taal wordt gebruikt voor het meest geschikte doel.

PIVX heeft een alliantie met ARK

Om meer use-cases voor PIVX-tokens te creëren gaat PIVX een alliantie aan met het open-source blockchainplatform ARK, dat speciaal is ontworpen om de adoptie en implementatie van blockchaintechnologie te vergemakkelijken. Met behulp van ARK kunnen gebruikers hun eigen volledig aanpasbare en interoperabele blockchainnetwerk ontwikkelen. ARK biedt een eenvoudige en toegankelijke digitale infrastructuur voor het bouwen van innovatieve decentrale applicaties (dApps) en het uitvoeren van smart contracts. Ook ARK maakt gebruik van verschillende programmeertalen, waaronder JavaScript, TypeScript en Solidity. Deze laatstgenoemde scripttaal wordt vooral gebruikt voor het schrijven van smart contracts op het ARK-platform en is specifiek ontwikkeld voor de Ethereum Virtual Machine (EVM).

 

Wat is de maximale voorraad van PIVX?

PIVX heeft een theoretische maximale voorraad omdat de echte hoeveelheid coins mede wordt bepaald door het verbranden van transactiekosten en PIVX-beloningen. Het totale aanbod van PIVX is verdeeld over verschillende fasen, waaronder initiële distributie, blokbeloningen en eventuele andere beloningsprogramma’s.

  • Februari 2020: 62.403.724 PIVX
  • Februari 2030: 93.939.724 PIVX
  • Februari 2040: 125.475.724 PIVX

Het precieze tempo van de uitgifte van nieuwe PIVX-coins kan variëren, afhankelijk van het consensus-algoritme en eventuele protocolwijzigingen die in de toekomst mogelijk door het ontwikkelingsteam worden geïmplementeerd. Op dit moment (mei 2023) is de circulerende voorraad ongeveer 74.000.000 PIVX. De circulerende voorraad van PIVX kan variëren, aangezien sommige coins mogelijk nog niet zijn gedistribueerd of worden vastgehouden, door deelnemers die ervoor kiezen om hun tokens te staken.

Transactiekosten verbranden

PIVX verbrandt 100% van alle transactiekosten. Dat betekent dat alle transactiekosten die worden gegenereerd bij het uitvoeren van PIVX-transacties permanent uit circulatie worden verwijderd. Het verbranden van transactiekosten is een economisch mechanisme en kan dienen als een manier om de economische eigenschappen van PIVX te sturen en bepaalde voordelen te bieden aan gebruikers en investeerders. In plaats van dat de transactiekosten naar miners of andere entiteiten gaan, worden ze volledig vernietigd of ‘verbrand’. Het verbranden van transactiekosten heeft verschillende mogelijke implicaties zoals bijvoorbeeld schaarste en deflatie. Door transactiekosten te verbranden, wordt het totale aanbod van PIVX-coins verlaagd. Dit kan leiden tot een vermindering van het circulerende aanbod en mogelijk tot een toenemende schaarste van PIVX-tokens. In bepaalde gevallen kan dit een deflationair effect hebben op de waarde van de resterende PIVX-coins.

Economische stimulans

Daarnaast kan het verbranden van transactiekosten ook een economische stimulans creëren. Aangezien de transactiekosten uit circulatie worden gehaald kan dit de vraag naar PIVX verhogen, omdat gebruikers PIVX-tokens moeten verwerven om transacties uit te voeren. Bovendien kan het ook een prikkel zijn voor PIVX-houders om hun coins vast te houden, in de hoop op waardestijging als gevolg van schaarste. Tevens kan het verbranden van transactiekosten helpen bij het vergroten van de netwerkbeveiliging en het voorkomen van spamtransacties. Door kosten te heffen voor elke transactie, wordt het namelijk duurder en moeilijker om het blockchainnetwerk te overbelasten met nutteloze of malafide transacties. De transactiekosten worden alleen verbrand en uit circulatie gehaald. Ze worden niet herverdeeld onder PIVX-houders of andere partijen.

 

Welke wallets biedt PIVX?

PIVX biedt verschillende officiële wallets voor gebruikers om hun PIVX-coins veilig op te slaan en transacties uit te voeren, waaronder:

 

PIVX Core Wallet

De PIVX Core Wallet is de officiële desktopwallet van PIVX en biedt een volledige node-implementatie van het PIVX-protocol. Deze wallet ondersteunt transacties, staking en het beheren van masternodes. De Core Wallet implementeert verschillende beveiligingsfuncties om de coins te beschermen, waaronder de versleuteling van de wallet-bestanden. Deze wallet stelt gebruikers in staat om een wachtwoord in te stellen voor een optimale beveiliging. Bovendien biedt de PIVX Core Wallet ook privacy-functies, zoals de mogelijkheid om transacties uit te voeren met behulp van het Zerocoin-protocol. Het Zerocoin-protocol is een privacy-verbeterend protocol dat oorspronkelijk is ontwikkeld als een extensie voor de Bitcoin-blockchain. Het biedt extra privacy door het verbergen van de transactiegeschiedenis en het maskeren van de identiteit van gebruikers. De Core Wallet is beschikbaar voor Windows, MacOS en Linux.

 

 

PIVX Mobile Wallet

De PIVX Mobile Wallet is de officiële mobiele wallet van PIVX en is specifiek ontworpen voor gebruik op smartphones en tablets. Deze wallet biedt gebruikers de mogelijkheid om PIVX-tokens te verzenden, te ontvangen, te staken en masternodes te beheren. Gebruikers kunnen eenvoudig een PIVX-wallet aanmaken en beheren binnen de app. Ze krijgen een uniek adres toegewezen waarmee ze eenvoudig transacties kunnen initiëren, door het invoeren van het PIVX-adres van de ontvanger en het opgeven van het gewenste transactiebedrag. Gebruikers van de Mobile Wallet kunnen ervoor kiezen om deel te nemen aan het stakingsproces, waardoor ze PIVX-beloningen kunnen verdienen. De PIVX Mobile Wallet biedt ook ondersteuning voor het beheer van masternodes. Gebruikers kunnen hun masternodes gemakkelijk via de app instellen, monitoren en beheren. De Mobile Wallet is beschikbaar voor zowel iOS als Android.

 

 

Hardware wallets

Daarnaast kunnen PIVX-coins ook worden opgeslagen op hardware wallets. Het opslaan van cryptocurrency’s op fysieke apparaten zorgt voor meer veiligheid bij het beheer van de tokens en het uitvoeren van transacties. Door de coins offline op te slaan worden je privésleutels geïsoleerd van het internet en verklein je het risico op diefstal door hackers. PIVX wordt ondersteunt door verschillende veelgebruikte hardware wallets, zoals Ledger en Trezor.

Back-ups

Als je gebruikmaakt van software wallets dan is het verstandig om alleen wallets te downloaden van de officiële PIVX-website of de officiële app-stores, om ervoor te zorgen dat je de echte en veilige versie van de wallets gebruikt. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig back-ups van je wallet te maken en je privésleutels op een veilige plek te bewaren. Zorg er ook voor dat je de meest recente informatie controleert op de officiële PIVX-website of bij de ontwikkelaars voor de meest recente wallet-opties en aanbevelingen.

 

 

Waarom kan PIVX interessant zijn voor investeerders?

PIVX kan interessant zijn voor investeerders om verschillende redenen. In de eerste plaats is deze cryptocurrency vooral interessant voor investeerders, die veel belang hechten aan privacy en anonimiteit bij het uitvoeren van transacties. Door de privacy-functies kunnen gebruikers hun persoonlijke financiële gegevens beschermen tegen ongeoorloofde toegang en potentiële identiteitsdiefstal. Dankzij de implementatie van de privacy-functies (zoals het verbergen van de afzender, de ontvanger en transactiebedragen), kunnen gebruikers hun transactiegeschiedenis op de PIVX-blockchain volledig afschermen en voorkomen dat deze gemakkelijk te herleiden is.

Voorkomen van surveillance en profilering

Daarnaast kunnen privacy-coins zoals PIVX profilering en surveillance effectief voorkomen. Zonder voldoende privacy-bescherming kunnen transacties en financiële activiteiten van individuen worden geanalyseerd en gebruikt om gedetailleerde profielen op te bouwen. Dit kan leiden tot misbruik van persoonlijke informatie. De privacy-functies van PIVX kunnen dit soort surveillance voorkomen. Bovendien biedt PIVX een hoge mate van financiële vrijheid en autonomie aan investeerders. Het stelt gebruikers in staat om hun eigen financiële beslissingen te nemen, zonder tussenkomst van derden, zoals banken of overheden. Het waarborgt ook de mogelijkheid van vrijwillige openbaarmaking van transacties, waarbij individuen zelf kunnen bepalen welke informatie ze willen delen. Privacy-bescherming bij crypto-transacties bevordert financiële vrijheid

Staking-beloningen verdienen

Een ander voordeel van PIVX zijn de staking-beloningen. PIVX maakt gebruik van een Proof of Stake (PoS) consensus-mechanisme, wat betekent dat token-houders kunnen deelnemen aan het stakingsproces. Door PIVX-coins in een wallet te houden en deel te nemen aan het staken, kunnen investeerders beloningen verdienen in vorm van nieuwe tokens. Hierdoor is PIVX een aantrekkelijke coin voor investeerders die op zoek zijn naar passief inkomen uit hun cryptocurrency-beleggingen. PIVX heeft een uitgebreid masternode-netwerk dat extra functionaliteit biedt aan het PIVX-ecosysteem en de werking van het netwerk ondersteunt. Masternodes vereisen echter een aanzienlijke hoeveelheid PIVX-tokens om opgezet en onderhouden te worden. Voor investeerders die voldoende coins bezitten en geïnteresseerd zijn in het beheren van een masternode, kan dit echter een interessante investeringsmogelijkheid zijn.

 

 

Wat zijn de risico’s en nadelen van PIVX?

Investeren in crypto-activa gaat gepaard met grote risico’s. Net zoals andere cryptocurrency’s is ook PIVX onderhevig aan flinke prijsschommelingen. Daarom is het belangrijk om eerst grondig onderzoek te doen naar alle mogelijke risico’s en nadelen, voordat je in PIVX of andere cryptovaluta gaat beleggen. Het begrijpen van de technologie, het volgen van crypto-nieuws, ontwikkelingen en evalueren van het risico-rendementsprofiel, zijn belangrijke stappen bij het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen. Daarnaast is het inwinnen van professioneel advies altijd verstandig. Investeer alleen geld wat je bereid bent om te verliezen.

Technologische en regulatoire risico’s.

Daarnaast zijn er ook een aantal technologische risico’s. Net zoals andere blockchain-platformen die worden ontwikkeld, zijn er ook bij PIVX bepaalde risico’s verbonden aan de softwareontwikkeling (zoals bugs, beveiligingskwetsbaarheden of andere onvoorziene technische problemen). Daarom is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom het PIVX-protocol en de mogelijke risico’s te begrijpen. Naarmate blockchaintechnologie evalueert wordt de cryptomarkt steeds meer geconfronteerd met nieuwe wet- en regelgeving en andere juridische uitdagingen in verschillende rechtsgebieden. Dat is een goede ontwikkeling, want regulering draagt bij aan een betere bescherming van consumenten. Echter kan veranderende regelgeving ook een negatieve invloed hebben op de adoptie, de handel en de waarde van PIVX. Houd de wet- en regelgeving ten aanzien van cryptovaluta (zeker ten aanzien van omstreden privacy-coins) daarom goed in de gaten.

PIVX moet concurreren met andere privacy-coins

De cryptomarkt kent inmiddels (mei 2023) ongeveer 22.932 verschillende cryptocurrency’s. Veel projecten streven vergelijkbare doelen en functionaliteiten na als PIVX. Hierdoor moet PIVX concurreren met andere privacy-coins en privacy-alternatieven voor digitale betalingen. Het succes en de adoptie van PIVX kunnen sterk worden beïnvloed door de concurrentie en de voortdurende ontwikkeling van andere op privacy gerichte blockchain-ecosystemen, zoals bijvoorbeeld Monero (XMR), Dash (DASH), Verge (XVG), Komodo (KMD), Aeon (AEON), Horizen (ZEN) en Secret (SCRT).

Beperkte liquiditeit en handelsvolume

Door een lage liquiditeit en handelsvolume kunnen er problemen ontstaan bij het kopen of verkopen van PIVX-coins. Als er een beperkte liquiditeit is, dan kan het moeilijk zijn om transacties tegen de gewenste prijs uit te voeren. Dit kan een negatieve invloed hebben op de handelservaring en de mogelijkheid voor gebruikers om snel in PIVX te handelen. Een lage liquiditeit kan zorgen voor meer prijsvolatiliteit en slechte markttoegankelijkheid. Een hoge liquiditeit en handelsvolume daarentegen zorgen voor een soepele en efficiënte handelservaring, want er zijn dan voldoende kopers en verkopers om de transacties snel uit te voeren, zonder grote prijsfluctuaties. Dit vermindert het risico op prijsmanipulatie en stelt PIVX-handelaren in staat om hun orders tegen redelijke prijzen te plaatsen.

Minder gevoelig voor grote prijsschommelingen

Bovendien dragen voldoende liquiditeit en handelsvolume bij aan de prijsstabiliteit van PIVX. Hoe hoger de liquiditeit, hoe minder gevoelig de prijs is voor grote prijsschommelingen. Hoge liquiditeit maakt het ook minder waarschijnlijk dat een grote transactie de marktprijs aanzienlijk beïnvloed. Een hoge liquiditeit en handelsvolume zorgen ervoor dat investeerders gemakkelijk in en uit een positie kunnen stappen. Als er voldoende liquiditeit is kunnen investeerders hun PIVX-tokens snel verkopen, zonder grote invloed op de marktprijs. Dit is vooral belangrijk bij het handelen op korte termijn of het nemen van winst of verlies.

Bredere acceptatie en adoptie

Cryptocurrency’s met een hoge liquiditeit en handelsvolume hebben over het algemeen meer kans op een bredere acceptatie en adoptie. Crypto-handelsbeurzen zijn immers eerder geneigd om cryptovaluta met een hoge liquiditeit op te nemen, waardoor ze toegankelijker worden voor een groter publiek. Dit kan de interesse en het vertrouwen van potentiële gebruikers vergroten. Bovendien dragen liquiditeit en handelsvolume bij aan een nauwkeurige prijsontdekking. Hoe groter het handelsvolume, hoe beter de markt in staat is om de werkelijke waarde van een cryptocurrency te bepalen, op basis van vraag en aanbod. Dit biedt transparantie en helpt bij het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen.

Cryptocurrency-trackingwebsites

De liquiditeit en het handelsvolume van PIVX kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de marktomstandigheden en de populariteit van de coin. Daarom moeten investeerders altijd eerst de liquiditeit en het handelsvolume van een crypto-project evalueren en de meest recente gegevens over PIVX raadplegen, voordat ze besluiten om te gaan investeren. Om de meest actuele en nauwkeurige informatie te verkrijgen over de liquiditeit en het handelsvolume, kun je kijken op verschillende cryptocurrency-trackingwebsites en exchanges die PIVX ondersteunen.

Veilige en vertrouwelijke financiële transacties

Door de huidige ontwikkelingen op het gebied van digitalisering worden mensen zich steeds meer bewust van hun online kwetsbaarheid en privacy-risico’s. Mede daarom is er steeds meer behoefte aan veilige en vertrouwelijke financiële transacties. In die zin kan PIVX een aantrekkelijke optie zijn voor particulieren, bedrijven en andersoortige organisaties, die hun privacy optimaal willen beschermen. Bovendien biedt PIVX de mogelijkheid om nieuwe functies en technologieën aan het platform toe te voegen, om de adoptie verder te stimuleren. Het PIVX-project heeft in het verleden al verschillende upgrades en verbeteringen doorgevoerd en het is redelijk om te verwachten dat het PIVX-team in de toekomst nieuwe ontwikkelingen blijft doorvoeren, om zo de concurrentiepositie op de cryptomarkt te versterken. Houd er echter rekening mee dat het potentieel van PIVX afhankelijk is van veel verschillende factoren en dat er geen garanties zijn voor het succes van dit crypto-project.

 

 

 

Terug naar boven ↑

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).