Startups in blockchaintechnologie

met Geen reacties

Iedereen kan zich de Bitcoin hype aan het einde van 2017 nog wel herinneren. De koers van de crypto-coin ging bijna door het dak heen en beleggers wisten niet hoe gauw ze moesten overstappen naar de wereld van cryptocurrency’s. Van dat enthousiasme is op dit ogenblik niet zo heel veel meer over. Ook de mislukte blockchainprojecten die met gewiekst opgezette ICO-scams werden “gefinancierd”, hebben het imago van de blockchaintechnologie niet echt heel veel goed gedaan. De afgelopen twee jaar zijn er duizenden zeer innovatieve blockchainprojecten bedacht, maar praktisch geen enkele daarvan is ooit echt levensvatbaar geworden en gelanceerd voor toepassing in de dagelijkse praktijk. Dat betekent echter nog niet dat blockchaintechnologie geen toekomst heeft. De afgelopen Odyssey Hackathon in Groningen – waarbij verschillende startups een blockchainprojecten presenteren – heeft laten zien dat de blockchain nog steeds booming is en dat er aan creatieve ideeën geen enkel gebrek is.

Startups

Succesvolle financiering van projecten

Eén van de grootste uitdagingen waar startups en het bedrijfsleven op dit moment voor staan, is ervoor zorgen dat blockchaintechnologie zodanig binnen bedrijfsprocessen geïntegreerd kan worden, dat de techniek nu en in de toekomst in overstemming is met wet- en regelgeving binnen de specifieke industrieën. Veel startups maken voor hun businessmodellen meestal gebruik van tokens. Echter verandert de wet- en regelgeving voor bedrijven regelmatig en dat betekent dan ook dat er in de toekomst behoefte zal zijn aan andere nieuwe businessmodellen, om de blockchainprojecten succesvol te kunnen financieren.

Startups

Winstberekening van blockchainprojecten

De financiering is voor startups één van de belangrijkste stappen om hun innovatieve ideeën te kunnen realiseren. Investeerders zijn op dit ogenblik nog erg voorzichtig om te investeren in blockchaintechnologie, omdat de kosten tijdens de projecten soms binnen korte tijd heel snel kunnen toenemen. Wanneer de startups hun projecten willen financieren door middel van Initial Coin Offerings (ICO’s), dan betekent dat automatisch dat zij te maken krijgen met een aantal complexe juridische uitdagingen. Veel startups maken hierbij de fout dat ze hun blockchainprojecten vooraf niet op de juiste manier evalueren. Daarom is het belangrijk dat de startende bedrijven in blockchainland vooraf zo nauwkeurig mogelijk proberen te berekenen, hoeveel winst ze met hun projecten kunnen behalen om de investeerders te kunnen voorzien van het gewenste rendement.

Business plan, startups

Waarom slagen veel blockchain startups er niet in om hun projecten te verwezenlijken?

De ontwikkeling van blockchainprojecten is een gecompliceerde tak van sport. Veel startups die zich hebben gespecialiseerd in gedistribueerde grootboektechnologie, slagen er niet in om hun projecten te verwezenlijken. Over de gehele linie zijn er tot nu toe veel meer initiatieven mislukt dan succesvol afgerond. Een succesvol blockchainproject begint altijd met een goed doordacht en innovatief idee en uiteraard gaan de startups altijd vol passie en gedrevenheid aan de slag. Ondanks die gedrevenheid is er geen enkele garantie voor het slagen van hun expeditie.
De eerste ontmoeting tussen startups en investeerders verloopt in bijna alle gevallen erg enthousiast en leidt bij beide partijen vaak al snel tot nieuwe inzichten.

Teamwork, startups

Opereren binnen zakelijke maatstaven

Veel startups vallen tijdens de ontwikkeling van een blockchainproject uiteen. Interne geschillen zijn daar vaak de oorzaak van. Wanneer vrienden samen een bedrijf starten, dan beheert vaak één individu van de groep al het verzamelde kapitaal en een ander de eigendomsrechten. Daarnaast is het gebruikelijk dat alle deelnemers binnen deze vriendengroep elkaar blindelings vertrouwen en elkaar vaak niet kritisch benaderen als dat nodig is. Een startup die is samengesteld uit een vriendengroep heeft een grotere kans op interne conflicten, omdat ze meestal niet opereren binnen de gebruikelijke zakelijke maatstaven.

Blockchain

Vastleggen van specifieke taken

Er is meestal geen sprake van een negen tot vijf werkschema en men weet elkaar ook na werktijd nog continu te vinden. Dat kan leiden tot irritaties binnen de groep. Die situatie kan worden voorkomen door iedereen binnen de startup te voorzien van specifieke taken, die vervolgens worden vastgelegd in een contract. In dat contract kunnen dan bijvoorbeeld de rechten en verantwoordelijkheden van ieder individu worden opgenomen. Dit schept duidelijkheid voor iedereen en kan eventuele procesvoering tijdens het ontwikkelingstraject voorkomen.

Subject to technical issues.

Onvoldoende technische kennis en een oververzadigde markt

Een andere oorzaak voor het falen van blockchainprojecten is dat er in veel gevallen niet voldoende focus ligt op het oplossen van een daadwerkelijk bestaand probleem. In dat geval heeft het project eigenlijk al per definitie geen bestaansrecht en is de innovatie al bij voorbaat gedoemd te mislukken. Ook komen de projecten van startups soms niet van de grond omdat de technische kennis binnen de groep toch niet voldoende blijkt of omdat ze binnen een bepaalde niche moeten concurreren in een oververzadigde markt.

Cryptocurrency's, virtuele valuta

Beter imago

Waarschijnlijk zullen we de komende jaren steeds meer succesvolle blockchainprojecten de revue zien passeren, naarmate de volwassenheid, de schaalbaarheid, het privacyaspect en de interoperabiliteit langzaam maar zeker toenemen. Daarnaast zal ook de opkomst van cryptocurrency’s die minder volatiel zijn en beter kunnen worden gereguleerd door middel van monetair beleid, de gedistribueerde grootboektechnologie een betrouwbaarder imago geven.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter