Wat is digitale disruptie?

met Geen reacties

Digitale disruptie is een verstoring van de markt en verdienmodellen door de opkomst van nieuwe digitale mogelijkheden. Deze verstoring zal uiteindelijk leiden tot een andere organisatorische aanpak van tal van processen binnen onze samenleving. Niet alleen ten aanzien van zakelijke processen binnen het bedrijfsleven, maar ook ten aanzien van processen binnen de (semi)overheid. Door disruptieve technologieën zoals de blockchain wordt het eenvoudiger om consumenten en bedrijven beter en sneller van dienst te zijn en maatoplossingen te bieden, wanneer zij die nodig hebben.

Wat zijn de gevolgen van digitale disruptie?

De term disruptie is de laatste tijd een beetje een buzzwoord geworden en wordt dan ook vaak op een verkeerde manier gebruikt, om (digitale) producten onder de aandacht te brengen. In dit artikel leg ik uit wat digitale disruptie nu eigenlijk echt betekent en wat de gevolgen van deze technologische ontwikkelingen precies zijn.

Gloeilamp, idee, innovatie, digitale disruptie

De vierde industriële revolutie

Nieuwe geavanceerde technologische ontwikkelingen vervangen steeds vaker onze oude vertrouwde traditionele technieken. Door de toenemende snelheid waarmee dat gaat, zal het voor de meeste mensen in de toekomst steeds lastiger worden om al deze hightech innovaties, nog bij te kunnen benen. Er wordt ook wel gesproken van de vierde industriële revolutie. Digitale disruptie is er vooral op gericht om het leven van consumenten leuker, comfortabeler, eenvoudiger en interactiever te maken.

10 essential technologies

Negatieve associatie

Veel mensen hebben een negatieve associatie met de term digitale disruptie en zien deze ontwikkeling vooral als een regelrechte bedreiging voor hun business. Echter zijn er ook steeds meer mensen die deze ontwikkeling juist toejuichen en volledig omarmen, omdat zij inzien wat de voordelen van deze technologieën zijn en hoe deze innovaties kunnen bijdragen aan het succes van hun onderneming. Daarbij is het ook nog eens zinloos om je tegen deze ontwikkelingen te verzetten, omdat de techniek zich sowieso niet laat tegenhouden.

Silhouet van drie mannen die een workshop volgen over het verstevigen van klantrelaties

Een boost aan customer experiences

Door digitale disruptieve technologieën worden bedrijven steeds beter in het creëren van unieke, op de specifieke klant toegespitste “customer experiences”. Hierdoor voelen consumenten zich sneller en sterker verbonden aan bedrijven, producten en diensten. Door de alomtegenwoordigheid van geavanceerde digitale technologieën en de toenemende vraag naar meer bevredigende en gepaste dienstverleningsprocessen, kunnen bedrijven beter vormgeven aan de klantbeleving en zich steeds beter onderscheiden van hun meest belangrijke concurrenten.

Ethics, ethiek

Ethische aspecten van digitale disruptie

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Digitale disruptie creëert zonder enige twijfel zeer veel nieuwe businesskansen voor bedrijven, maar elementen zoals globalisering, internationale wet- en regelgeving en de naleving daarvan, maken de integratie van deze verfijnde technologieën behoorlijk complex. Tegelijkertijd zorgen nieuwe technieken zoals kunstmatige intelligentie, robotisering, IoT, biotechnologie, genetische modificatie, deep fake technology, neurohacking, behavioral biometrics, 5G, autonomous translation en tal van ander ontwikkelingen ervoor, dat we totaal anders moeten gaan nadenken over allerlei ethische aspecten. Digitale disruptie zorgt er dan ook voor dat heel veel zaken in de toekomst steeds minder zwart-wit zullen zijn.

De risico’s van deep fake technologie

Door deep fake technologie worden we steeds vaker geconfronteerd met beelden van personen die we dingen horen verkondigen, die zij nooit en te nimmer hebben gezegd. Het bepalen van “de waarheid” zal dan ook in de toekomst alsmaar lastiger worden. De originele of bewerkte beelden worden voorzien van kunstmatige audio opnamen, die precies zo klinken als de echte personen in de video’s. Er valt bijna niet meer vast te stellen of deze personen daadwerkelijk hebben gezegd wat er in de beelden wordt beweerd. Door kunstmatige intelligentie kunnen deze beelden zelfs in real-time (op het moment dat iemand iets zegt) worden vervangen door geheel andere zinnen. Tot nu toe wordt deze technologie nog voornamelijk gebruikt door amateurs om “voor de grap” bijvoorbeeld actrices te monteren in pornofilms of humoristische video’s, maar wanneer deze deep fake techniek professioneel wordt toegepast om zaken doelbewust te saboteren, dan kunnen de gevolgen natuurlijk dramatisch zijn.

Wat is nog echt en wat niet?

Het wordt voor individuen met minder goede intenties veel eenvoudiger om reputaties van bedrijven en personen te beschadigen, verkiezingen te beïnvloeden, huwelijken om zeep te helpen of erger nog: spanningen tussen landen te veroorzaken. Wat is nog echt en wat niet? Zien is geloven gaat al lang niet meer op. Daarnaast hebben de meeste mensen de neiging om alleen de informatie te zoeken en tot zich te nemen, die exact aansluit bij hun eigen opvattingen en wereldbeeld. Hierbij hebben zij vaak de gewoonte om alle andere relevante informatie volledig te negeren. Deze selectieve informatievergaring in combinatie met deep fake technologie, zou nog weleens voor een hoop ellende kunnen gaan zorgen.

Service, quality, efficiency, reliability, customer

Betere sociale verkoopprocessen en versterkte klantrelaties

Het is voor veel bedrijven niet gemakkelijk om te opereren binnen een snel veranderende markt, effectief te kunnen concurreren en daarbij ook nog eens voldoende onderscheidend te zijn. Echter blijft het inleven in de wensen, behoeften en verlangens van consumenten essentieel voor groei en een solide klantenbinding. Bedrijven die op de juiste manier op digitale disruptie anticiperen zijn vaker in staat om betere sociale verkoopprocessen te organiseren en de klantbeleving op een effectieve manier te versterken. Deze geoptimaliseerde verkoopprocessen en gestroomlijnde customer experiences, leiden in de meeste gevallen dan ook tot meer meer succes voor commerciële bedrijven en andersoortige organisaties.

Time for change, it is up for to you. Which direction you choose!!! Digitale disruptie

Hoe kan disruptieve technologie een boost geven aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten?

De schaal en het tempo waarmee digitale disruptie zich momenteel ontwikkelt, zal zonder enige twijfel grote gevolgen hebben voor de bestaande handelspraktijken van bedrijven. Door de technologische veranderingen worden veel van de bestaande businessmodellen overbodig en verliezen ze snel hun bestaansrecht. Daarom is het voor bedrijven, maar ook voor overheidsorganisaties belangrijk om nu al heel goed te onderzoeken, hoe deze bedreigingen kunnen worden omgezet in nieuwe kansen en innovatieve businessmodellen. Door anders gebruik te gaan maken van social media, gedistribueerde technologieën zoals de blockchain en datadistributie, kunnen bedrijven sneller andere manieren vinden voor het aanbieden van nieuwe producten en diensten aan klanten en een sterke merkvoorkeur creëren.

Strategy, business solution

Digitale strategieën voor een ijzersterke klantenbinding en het optimaliseren van de verkoopcyclus

Digitale disruptie blijft niet beperkt tot enkele sectoren, maar zal binnen iedere branche zijn intrede doen. De integratie van de zeer geavanceerde technologieën zal ook een veel grotere impact hebben op ons dagelijks leven, dan veel mensen zich op dit moment nog realiseren. Niet alleen kersverse startups, maar ook de gevestigde bedrijven binnen tal van industrieën, moeten zich volledig gaan richten op innovatieve oplossingen en daarbij goed beseffen dat ze zich in de toekomst continu opnieuw zullen moeten blijven uitvinden. Alleen dan kunnen zij de concurrentie voorblijven. Wanneer bedrijven digitale disruptieve strategieën kunnen ontwikkelen en uitvoeren en zich daarbij focussen op een ijzersterke klantbeleving, dan worden zij beter in staat gesteld om hun omzetten te verhogen. Daarnaast kan ook de gehele verkoopcyclus op verschillende fronten worden versterkt.

e-commerce, online verkopen

Een balans tussen geavanceerde technologie en menselijke interactie

Of digitale disruptie nu meer voordelen zal bieden dan nadelen? De tijd zal het leren! Feit blijft echter dat consumenten en bedrijven deze marktverstorende technologieën steeds vaker adopteren en eigen maken. Hierdoor maken producten, diensten en merken een ware transformatie door op verschillende fronten. Echter zijn sommige disruptieve technologieën zo verstorend (en wellicht ook wel een beetje intimiderend) voor de markt, dat het voor heel veel mensen steeds lastiger wordt om deze ontwikkelingen nog te snappen. Want wat is nog de echte waarde van iets? Welke communicatie en informatie is echt en wat is nep? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in de toekomst een goede balans bestaat tussen geavanceerde technologieën en menselijke interacties?

samenwerking op het gebied van innovatie. gezamenlijke idee-ontwikkeling

Toegang tot kapitaal en digitale tools

In het verleden was het knap lastig voor beginnende ondernemers om aan geld te komen. Door digitale disruptie wordt het voor startups eenvoudiger om toegang te verkrijgen tot kapitaal, waarmee ze hun innovatieve ideeën verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast wordt het eenvoudiger om gebruik te maken van allerlei digitale tools, waarmee ze hun producten en diensten tegen veel lagere kosten kunnen uitwerken. Hierdoor kan er niet alleen veel meer waarde worden geboden aan consumenten, maar kunnen zij ook beter, sneller en goedkoper worden geholpen.

Processor

Wat zijn de voordelen van digitale disruptie?

 

Voorsprong op concurrenten en een hogere R.O.I.

Bedrijven die op de juiste manier inspringen op disruptie en nieuwe digitale technologieën binnen hun organisaties implementeren, hebben al snel een voorsprong op concurrenten die nog niet zover zijn. Daarnaast zal ook de R.O.I. snel toenemen.

 

Kostenreductie

Investeren in geavanceerde technologieën heeft uiteraard een prijskaartje. Echter zorgen de nieuwe technieken voor veel meer efficiëntie binnen de bedrijfsprocessen, waardoor de operationele kosten al snel omlaag kunnen.

 

Beter gebruikmaken van relevante data

Op dit moment is veel informatie nog ongestructureerd en versplinterd opgeslagen binnen allerlei verouderde digitale systemen. Digitale disruptie zorgt ervoor dat al deze data gestructureerd kan worden gestroomlijnd, binnen bestaande bedrijfsprocessen. Hierdoor worden bedrijven en instellingen in staat gesteld om betere zakelijke beslissingen te nemen.

 

Optimalisatie van de klantbeleving

De complexiteit van de nieuwe geavanceerde technologieën mag dan in rap tempo toenemen. Wanneer het om consumenten gaat dan is er eigenlijk maar één ding echt belangrijk: de klant heeft een probleem en wil daarmee worden geholpen en het liefst zo snel mogelijk! De “customer experience” is dan ook een zeer belangrijke factor om klanten aan een onderneming te binden. Door digitale disruptie wordt het eenvoudiger om de “buyer’s journey” te optimaliseren, meer inzicht te verkrijgen in de behoeften van consumenten en de klantrelaties te verstevigen.

 

Betere communicatie en samenwerking tussen afdelingen

Veel mensen zijn bang voor verandering. De gedachte dat een hele organisatie met al zijn bedrijfsprocessen een volledige transformatie doormaakt, door middel van zeer complexe en geavanceerde technologieën, kan niet op ieders enthousiasme rekenen. Toch kan digitale disruptie sterk bijdragen aan een betere samenwerking en communicatie binnen bedrijven, vanaf de directie tot aan de mensen op de werkvloer.

 

Meer slagvaardigheid

Slagvaardigheid is een van de belangrijkste elementen voor bedrijven om succesvol op de markt te kunnen opereren. Door digitale disruptie worden ondernemers beter in staat gesteld om actiever en sneller te reageren op veranderingen binnen hun specifieke branches. Er staan altijd nieuwe concurrenten klaar met nieuwe tools en ideeën en daarom moeten bedrijven in principe altijd in staat zijn om zich vlot aan de veranderde situatie aan te passen. Daarnaast worden consumenten steeds veeleisender. Ze willen nog sneller en beter geholpen worden dan de keren daarvoor.

 

Slimmer produceren

Door kunstmatige intelligentie, machine learning, cloud computing, blockchaintechnologie, data analytics en augmented reality wordt het voor bedrijven eenvoudiger om efficiënter, slimmer en goedkoper te produceren. Door ingebouwde sensoren die zijn ingebouwd in de producten zelf, worden operators tijdens het productieproces snel geïnformeerd over (dreigende) mankementen aan producten of systemen. Door digitale disruptie kan de kwaliteitscontrole tijdens het fabricageproces sterk worden verbeterd.

 

Nauwkeurige segmentatie van de markt

Nieuwe technologieën zorgen er ook voor dat bedrijven de markt en hun doelgroepen nauwkeuriger kunnen segmenteren. Hierdoor kunnen zij veel beter en sneller inspringen op de specifieke problemen van consumenten.

 

Niet meer afhankelijk van verouderde trage systemen

Veel bedrijven zijn op dit moment nog afhankelijk van verouderde IT-systemen. Hierdoor worden niet alleen veel bedrijfsprocessen vertraagd, maar kan er ook vaak nog niet direct op veranderende marktbewegingen worden ingesprongen. Door digitale innovatie wordt het eenvoudiger om vlot en flexibel te anticiperen op trends en klantbehoeften.

Smartphone, smart home, skyline

Wat zijn de nadelen van digitale disruptie?

 

We worden kwetsbaarder voor datamisbruik

Digitale technologie heeft ons leven de afgelopen twintig jaar enorm veranderd. Door de opkomst van tablets en smartphones communiceren we bijna continu met elkaar. Die snelle communicatie heeft ons zeer veel voordelen gebracht, maar we hebben inmiddels ook de mindere kanten van die nieuwe technieken leren kennen. Werkdocumenten, online winkels, muziek, foto’s, films en het reisbureau, we hebben het allemaal in onze broekzak. Het is tegenwoordig dan ook bijna niet meer mogelijk om nog een elektronisch apparaat te vinden, dat niet is voorzien van digitale technologie. Digitale disruptie betekent ook dat apparaten steeds kleiner, lichter, sneller en flexibeler worden. Hierdoor kunnen we niet alleen veel meer persoonlijke informatie bij ons dragen, maar ook uitzenden. En dat maakt ons zeer kwetsbaar, omdat deze gevoelige informatie heel gemakkelijk kan worden misbruikt door criminelen.

 

Onze privacy is in het geding

Technologieën zoals het internet en social media hebben natuurlijk bijgedragen aan de verbondenheid tussen mensen, maar ze hebben onze wereld ook veel kleiner gemaakt. Alles kan worden gefilmd en instant wereldwijd worden gedistribueerd en dat heeft ons veel bewuster gemaakt van de dingen die we zeggen en de dingen die we doen. Digitale disruptie zorgt ervoor dat informatie nog sneller kan worden verspreid en in verkeerde handen kan terechtkomen. Het beschermen van persoonlijke informatie wordt dan ook steeds lastiger.

 

Toename van de complexiteit

Veel van de nieuwe technologische ontwikkelingen zijn zo geavanceerd en complex, dat veel mensen het niet meer kunnen bijbenen. We begrijpen gewoonweg niet meer hoe die apparaten en machines nu precies werken. Dat betekent ook dat als er mankementen aan die nieuwe systemen zijn, dat alleen specialisten weten hoe ze die problemen moeten oplossen. Uiteraard gaat dat meestal gepaard met hoge kosten.

 

Van de markt gedrukt door startups

Gevestigde bedrijven en andersoortige organisaties die blijven vasthouden aan de oude vertrouwde traditionele businessmodellen, lopen al snel het risico om van de markt gedrukt te worden door jonge snelle flexibele “tech-savvy” startups.

 

Minder menselijke interactie

Digitale disruptie betekent ook dat er nóg minder menselijk contact nodig is bij de uitvoering van bedrijfsprocessen. Volgens verschillende psychologische studies heeft digitalisering een negatief effect op de geestelijke gezondheid van mensen, door factoren zoals continue verbondenheid met social media, werkstress en cyberpesten.

 

Minder baanzekerheid

Veel taken kunnen digitaal worden uitgevoerd en fysieke aanwezigheid is dan ook steeds minder noodzakelijk. Dat betekent dat werknemers sneller kunnen worden vervangen door mensen uit lage lonen landen en geautomatiseerde systemen.

Hoe maak ik digitale transformatie tot een succes?

Ieder bedrijf of andersoortige organisatie gaat weer anders om met technologische ontwikkelingen. Wanneer bedrijven gaan innoveren dan zijn er echter wel een aantal universele elementen, die noodzakelijk zijn om de digitale transformatie tot een succes te maken. Digitale innovatie is alleen maar effectief als de bestaande bedrijfsprocessen verenigbaar zijn met de nieuwe systemen. Daarom is het belangrijk om te weten hoe de huidige workflows precies zijn georganiseerd. Oude en nieuwe technologieën moeten goed met elkaar overweg kunnen. Ook is het belangrijk om alle medewerkers goed voor te bereiden op de impact van digitale disruptie. Zorg ervoor dat ze gepaste trainingen krijgen zodat ze voldoende kennis en vaardigheden in huis hebben, om met de nieuwe technologische innovaties overweg te kunnen.

Boekomslag van het boek: Make Disruption Work van Alexandra Jankovich en Tom Voskes

Make Disruption Work

Het boek Make Disruption Work van de auteurs Alexandra Jankovich en Tom Voskes legt haarfijn uit wat digitale disruptie precies is en hoe bedrijven kunnen meeliften op deze technologische ontwikkelingen. Aan de hand van verschillende voorbeelden wordt helder gemaakt wat de voordelen zijn van digitale disruptie. Ook wordt duidelijk waarom we disruptie niet zozeer moeten zien als een bedreiging voor onze oude vertrouwde traditionele businessmodellen en waarom we ons vooral moeten focussen op de nieuwe mogelijkheden die hierdoor ontstaan. Make Disruption Work leest lekker weg en maakt deze complexe materie voor iedereen begrijpelijk. Een must voor iedere ondernemer die vooruit wil!

 

Bronnen:

Make Disruption Work, Alexandra Jankovich en Tom Voskes

Understanding how technology is transforming industries and how leaders and organizations can respond, McKinsey & Company

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie? Meld je dan nu aan voor de blogpost!

 

Meld je aan voor de blogpost!
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam en e-mailadres worden gedeeld met Mailchimp.
Met de blogpost van Uitleg Blockchain blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de blockchain technologie.
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).

Laat een reactie achter